Morava (latinsky Moravia, německy Mähren, polsky Morawy) je jednou ze tří historických českých zemí. V minulosti spadala jakožto Markrabství moravské pod země Koruny české.

Morava měla samosprávu od roku 1182 do roku 1928, kdy byla sloučena s Českým Slezskem do jediné Země moravskoslezské, ta byla zrušena komunistickým režimem roku 1949.

Název je odvozen od řeky Moravy („krajina kolem řeky Moravy“), jejíž jméno je předslovanského původu s významem močál, voda. (srovnej anglické moor a latinské acqua).

Články

Hlavní články: Morava, Moravané

Moravská identita a symboly: Moravská orlice, Moravská vlajka, Moravská vlajka (1500–1800), Moravská vlajka (1800–1918), Vyvěšování moravské vlajky, Moravské zemské barvy, Moravo, Moravo, Jsem Moravan, Moravský meč, Moravská národnost, Moravština, Hlavní město Moravy, Moravské zemské desky, Moravská menšina na Slovensku
Historie: Dějiny Moravy, Sámova říše, Moravské knížectví, Velkomoravská říše, Moravské přemyslovské úděly, Moravské markrabství, Země Moravská, Země Moravskoslezská, Moravské enklávy ve Slezsku, Baťovy domky
Instituce: Moravský zemský sněm, Zemská sněmovna v Brně, Moravský královský tribunál, Královská reprezentace a komora na Moravě, Moravské zemské gubernium, Moravskoslezské gubernium, Moravské místodržitelství, Moravský zemský výbor, Zemský úřad v Brně, Moravský národní výbor, Moravskoslezský zemský národní výbor
Soudy: Moravský zemský soud, Rada nad apelacemi, Vrchní zemský soud v Brně, Vrchní soud v Olomouci
Vedení pozemkových záznamů: Moravské zemské desky, Lánový rejstřík, Tereziánský katastr, Josefínský katastr, Stabilní katastr, Indikační skica, Katastr nemovitostí České republiky
Divadla apod.: Moravské divadlo Olomouc, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské, Moravská filharmonie Olomouc
Kulturní instituce: Moravská galerie, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravský zemský archiv v Brně, Moravské zemské muzeum, Matice moravská, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Vlastivědný věstník moravský, Památník písemnictví na Moravě
Kulturní události, výstavy: Moravský podzim, Concentus Moraviae, Moravský ples v Praze, Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Morava jako součást českého státu
Literatura: Moravské noviny, Časopis Matice moravské, Host (časopis), Moravské kolo spisovatelů, Literární skupina
Náboženství: Moravská církevní provincie, Národní pouť na Velehradě, Moravští bratři
Politika: Moravské hnutí, Seznam promoravských subjektů
Spolky, Sbory: Moravan (spolek), Moravský archeologický klub, Národní jednota pro jihozápadní Moravu, Sdružení výtvarných umělců moravských, Musica sacra – Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, Klub moravských skladatelů, Pěvecké sdružení moravských učitelů
Ekonomika: Moravská měrná soustava, Moravská platidla, První moravská spořitelna
Kraje: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj; částečně Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Pardubický kraj
Vysoké školy: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, zrušené: Jezuitská kolej (Olomouc), Stavovská akademie v Olomouci, Německá vysoká škola technická v Brně
Folklor: Moravské kroje, Jízda králů
Národopisné oblasti: Brněnsko, Dolňácko, Haná, Hanácké Slovácko, Horácko, Horácké Dolsko, Horňácko, Hřebečsko, Lašsko, Luhačovské Zálesí, Malá Haná, Moravské Kopanice, Moravské Záhoří, Podhorácko, Podluží, Severní Moravské Horácko, Slovácko, Valašsko
Nářečí: Hantec, Lašská nářečí, Středomoravská nářeční skupina, Východomoravská nářeční skupina
Gastronomie: Moravská kuchyně, Frgál, Lokše, Moravská klobása, Moravský vrabec, Nakládané okurky, Olomoucké tvarůžky, Štramberské uši, Valašská kyselica, Slivovice, Víno
Ostatní: Vinařská oblast Morava

Dějepis

Dějiny Brna

Dějiny Brna, Archeologické nálezy v Brně-Maloměřicích, Archiv města Brna, Atentát na Augusta Gölzera, Brněnská káznice, Brněnská smlouva, Brněnská židovská obec, Brněnské kolo, Brněnské městské opevnění, Brněnské podzemí, Brněnské pověsti, Brněnský drak, Brněnský pohár, Brněnský pochod smrti, Brněnský úděl, Dějiny Masarykovy univerzity, Encyklopedie dějin města Brna, Hlavní město Moravy, Hostinec U modrého lva, Klub historického vojenství Brno, Kniha písaře Jana, Koněspřežná tramvaj v Brně, Morava jako součást českého státu, Moravská zemská obrazárna v letech 1817–1961, Moravské přemyslovské úděly, Moravský archeologický klub, Nosítková doprava v Brně, Obléhání Brna v roce 1643, Obléhání Brna v roce 1645, Obléhání Brna v roce 1742, Olomoucký úděl, Osvobození Brna, Pobočný koncentrační tábor Brno, Ferdinand Zikmund Sak z Bohuňovic, Seznam představitelů Brna, Soška Brněnského muže, Louis Raduit de Souches, Staré Zámky, Starý patriciát, Velké Brno, Vnitřní Brno, Vývoj názvu města Brna, Ženská útulna v Brně, Židé v Brně

Dějiny Moravy

Dějiny Moravy, Čarodějnické procesy na losinském panství, Dvůr moravských Lucemburků, Epidemie cholery v českých zemích v letech 1866–1867, Husitské války na Moravě, Kniha Drnovská, Kniha tovačovská, Komenského mapa Moravy, Královská reprezentace a komora na Moravě, Kroměřížský sněm, Lánový rejstřík, Matice moravská, Mongolský vpád na Moravu, Morava jako součást českého státu, Morava v období temného století, Moravská konfese, Moravská zemská obrazárna v letech 1817–1961, Moravské markraběcí války, Moravské markrabství, Moravské markrabství za vlády Lucemburků, Moravské místodržitelství, Moravské vyrovnání, Moravské zemské desky, Moravské zemské gubernium, Moravskoslezské gubernium, Moravskoslezský zemský národní výbor, Moravský diplomatář, Moravský meč, Moravský národní výbor, Moravský zemský sněm, Moravský zemský soud, Moravský zemský výbor, Portáš, Příruční mapa markrabství Moravského a vévodství Slezského, Selské povstání na Moravě v roce 1821, Seznam vládců Moravy, Slezská expozitura země Moravskoslezské, Valticko, Velkomoravská říše, Velkomoravský kříž z Mikulčic, Vrchní zemský soud v Brně, Země Moravská, Země moravskoslezská v letech 1782–1850, Zemský úřad v Brně, Židé na Moravě ve středověku

Zemské volby

1848, 1861, 1896, 1928, 1935, 1946

Zeměpis

Aleje

Okres Blansko: Novodvorská alej, Stromořadí Lažánky-Jedovnice

Okres Brno-venkov: Javorové stromořadí u Veverských Knínic, Lipové stromořadí Na Hrádku, Lipové stromořadí v Rosicích, Lipové stromořadí v Tišnově

Okres Břeclav: Bezručova alej, Mikulovská alej

Okres Ostrava-město: Alej na ulici Starobělské v Ostravě

Alpské vyhlídky

Okres Blansko: Rozhledna Babylon

Okres Brno-venkov: Akátová věž, Alexandrova rozhledna, Rozhledna Babí lom

Okres Jihlava: Javořice, Míchova skála, Rozhledna Oslednice, Roštejn

Okres Třebíč: Rozhledna Babylon, Klučovská hora, Pekelný kopec, Rozhledna Mařenka

Okres Žďár nad Sázavou‎: Rozhledna Horní les, Rozhledna Karasín

Dálnice

Okres Blansko: Exteritoriální dálnice Vídeň–Vratislav

Okres Brno-město: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D2 (též Bratislavská dálnice) Brno–Lanžhot, Dálnice D52 Brno–Mikulov, Dálniční křižovatka Brno-jih, Exteritoriální dálnice Vídeň–Vratislav

Okres Brno-venkov: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D2 (též Bratislavská dálnice) Brno–Lanžhot, Dálnice D52 Brno–Mikulov, Exteritoriální dálnice Vídeň–Vratislav

Okres Břeclav: Dálnice D2 (též Bratislavská dálnice) Brno–Lanžhot, Dálnice D52 Brno–Mikulov, Dálnice D55 Olomouc–Břeclav

Okres Frýdek-Místek: Dálnice D48 Bělotín – Český Těšín, Dálnice D56 Ostrava – Frýdek-Místek

Okres Hodonín: Dálnice D55 Olomouc–Břeclav

Okres Jihlava: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice

Okres Kroměříž: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D49 Hulín–Střelná, Dálnice D55 Olomouc–Břeclav

Okres Nový Jičín: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D48 Bělotín – Český Těšín, Dálnice D56 Ostrava – Frýdek-Místek

Okres Olomouc: Dálnice D35 Úlibice–Bohuslávky, Dálnice D46 Vyškov–Olomouc, Dálnice D55 Olomouc–Břeclav

Okres Opava: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice

Okres Ostrava-město: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D56 Ostrava–Frýdek-Místek

Okres Prostějov: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D46 Vyškov–Olomouc

Okres Přerov: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D35 Úlibice–Bohuslávky, Dálnice D48 Bělotín – Český Těšín, Dálnice D55 Olomouc–Břeclav, Dálniční křižovatka Bělotín

Okres Svitavy: Exteritoriální dálnice Vídeň–Vratislav

Okres Šumperk: Dálnice D35 Úlibice–Bohuslávky

Okres Uherské Hradiště: Dálnice D55 Olomouc–Břeclav

Okres Vsetín: Dálnice D49 Hulín–Střelná

Okres Vyškov: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice, Dálnice D46 Vyškov–Olomouc

Okres Zlín: Dálnice D49 Hulín–Střelná, Dálnice D55 Olomouc–Břeclav

Okres Žďár nad Sázavou: Dálnice D1 (též Brněnská dálnice) Praha–Věřňovice

Depa kolejových vozidel

Okres Olomouc: Depo kolejových vozidel Olomouc

Doly

Okres Brno-venkov: Rosicko-oslavanská uhelná pánev: Důl Anna ve Zbýšově, Důl Antonín ve Zbýšově, Důl Ferdinand v Babicích u Rosic, Důl Františka v Padochově, Důl Herring, Důl Jindřich ve Zbýšově, Důl Jindřich II ve Zbýšově, Důl Julius v Zastávce, Důl Kukla v Oslavanech, Důl Simson ve Zbýšově, Grafitové doly v Čučicích

Důl Rudý říjen Olší, Důl Theodor ve Svatoslavi

Okres Frýdek-Místek: Důl Sviadnov, Důl Chlebovice, Důl Paskov

Okres Nový Jičín: Důl Frenštát

Okres Ostrava-město: Alej na ulici Starobělské v Ostravě, Důl Antonín v Moravské Ostravě, Důl Bedřich v Zábřehu nad Odrou, Důl František v Ostravě-Přívoze, Důl Hlubina v Ostravě, Důl Ignát v Mariánských Horách, Důl Jeremenko ve Vítkovicích, Důl Jindřich v Moravské Ostravě, Důl Jiří v Moravské Ostravě, Důl Karolina v Moravské Ostravě, Důl Odra (stará) Ostrava-Přívoz v Ostravě-Přívoze, Důl Šalomoun v Moravské Ostravě

Okres Žďár nad Sázavou: Důl Rudý říjen Olší

Dostihové dráhy

Okres Brno-město: Dostihová dráha Brno-Dvorska

Hrady

Okres Blansko:

Zaniklé hrady

Bašta v Boskovicích, Čertův hrádek (též Olomučany), Doubravice nad Svitavou, Lečenec poblíž Skalního mlýna, Rumberk u Deštné, Rytířská jeskyně v Suchém žlebu v Moravském krasu, Hrad Svitávka (též Hradisko), Úsobrno (též Durana)

Okres Brno-město:

Seznam hradů a zámků v Brně, Hrad Špilberk, Hrad Veveří

Zaniklé hrady

Brněnský hrad

Okres Brno-venkov:

Zámek Dolní Kounice, Zámek Lomnice, Hrad Pernštejn, Zámek Rosice

Zaniklé hrady

Hrad Čepička, Hrad Černvír, Hrad Deblín, Hrad Horákov (též Horákovský hrad), Hrad Hrádek u Babic, Hrad Ivančice, Hrad Modřice, Hrad Osiky, Hrad Ronov, Hrad Rysov, Hrad Skryje (též Hrádek), Hrad Újezd u Tišnova, Hrad Vildenberk, Hrad Zbraslav, Hrad Žďárec

Zříceniny hradů

Hrad Košíkov (Štymperk), Hrad Lelekovice, Hrad Levnov (též Ketkovický hrad), Hrad Loučky (též Střemchov), Hrad Obřany, Hrad Trmačov, Hrad Víckov

Okres Bruntál:

Hrad Sovinec

Zaniklé hrady

Hrad Fulštejn, Hrad Šternek, Hrad Štrálek (též Strálek)

Okres Břeclav:

Zaniklé hrady

Hrad Boleradice, Nový hrad u Horních Věstonic (též Neuhaus)

Zříceniny hradů

Děvičky (též Dívčí hrady, Maidberg nebo Maidenburg), Sirotčí hrádek (též Sirotčí hrad, Sirotčí hrady či Růžový hrad)

Okres Frýdek-Místek:

Zaniklé hrady

Hrad Bílá, Hrad Čeladná

Zříceniny hradů

Hrad Hukvaldy, Hrad Štandl (také Štandel)

Okres Hodonín:

Zaniklé hrady

Hrad Kanšperk (též Gansberg)

Okres Jihlava:

Hrad Roštejn

Zaniklé hrady

Hrad Telč

Zříceniny hradů

Hrad Janštejn, Hrad Rokštejn, Hrad Štamberk (původně Šternberk)

Okres Jindřichův Hradec:

Zaniklé hrady

Hrad Bílkov, Hrad Budeč, Hrad Krumvald

Okres Kroměříž:

Arcibiskupský zámek Kroměříž

Zaniklé hrady

Hrad Chlum (též Bílavsko), Hrádek Kasařov, Hrad Nový Šaumburk (nesprávně Zubříč), Hrad Skalný, Hrad Šaumburk

Zříceniny hradů

Hrad Cimburk (někdy též Nový Cimburk) Hrad Křídlo, Hrad Obřany, Hrad Střílky

Okres Nový Jičín:

Zaniklé hrady

Hrad Jurův kámen, Hrad Panská vyhlídka

Zříceniny hradů

Hrad Starý Jičín Hrad Šostýn, Hrad Štramberk (též Strahlenberg)

Okres Olomouc:

Hrad Bouzov, Olomoucký hrad, Kapitulní děkanství v Olomouci, Kaple Panny Marie Opatrovnice v Olomouci, Kaple svaté Barbory v Olomouci, Katedrála svatého Václava v Olomouci, Kostel svaté Anny v Olomouci, Zdíkův palác v Olomouci, Hrad Šternberk

Zaniklé hrady

Hrad Hluboký, Hrad Huzová (též Mutkov nebo Waldhausen), Hrad Náměšť na Hané, Hrad Tepenec (dříve též Karlsburg či Twingenberg)

Zříceniny hradů

Hrad Drahotuš Hrad Špránek (též Zkamenělý zámek)

Okres Opava:

Zaniklé hrady

Hrad Medlice

Zříceniny hradů

Hrad Vildštejn

Okres Ostrava-město:

Zaniklé hrady

Moravskoostravský hrad

Okres Prostějov:

Zaniklé hrady

Čertův hrádek, Hrad Stražisko (též Grünberk)

Zříceniny hradů

Hrad Otaslavice Hrad Plumlov

Okres Přerov:

Hrad či zámek Kunzov

Zaniklé hrady

Hrad Kojetín, Hrad Svrčov (hrad)

Zříceniny hradů

Hrad Helfštýn, Hefaiston, Hrad Potštát (též Puchart, Sudetský zámek nebo Pustý zámek)

Okres Svitavy:

Zaniklé hrady

Boršov (též Hřebeč) Hrad Dlouhá Loučka (též Hrádek), Hrad Plankenberk, Hrad Třebovské hradisko, Hrad Vraní Hora

Zříceniny hradů

Hrad Cimburk (též Trnávka), Radkov (též Radkovské hradisko)

Okres Šumperk:

Hrad Mírov, Hrad Úsov

Zaniklé hrady

Hrad Bludov, Hrad Frankštát, Hrad Hoštejn

Zříceniny hradů

Hrad Brníčko, Hrad Kolštejn (též Branná), Hrad Nový hrad u Hanušovic (též Furchtenberg), Hrad Pleče, Hrad Rabštejn

Okres Třebíč:

Hrad Náměšť nad Oslavou

Zaniklé hrady

Hrad Kokštejn (též Kufštejn nebo Kopfštejn), Hrad Mstěnice, Hrad Pulkov, Hrad Střeliště, Hrad Zňátky

Zříceniny hradů

Hrad Čalonice, Hrad Holoubek (též Taubenstein nebo Plešický hrad), Hrad Kozlov, Hrad Kraví Hora, Hrad Lamberk (také Langenberk, Hrad Rabštejn, Sedlecký hrad (též Nový hrad)

Okres Uherské Hradiště:

Hrad Buchlov

Zaniklé hrady

Hrad Bánov, Opevněné ležení Nový Tábor, Hrad Šarovy

Zříceniny hradů

Hrad Zuvačov (také Komňa, někdy nesprávně Zubačov

Okres Vsetín:

Zaniklé hrady

Hrad Arnoltovice, Hrad Klenov (také Freundsberg), Hrad Pulčín

Zříceniny hradů

Hrad Rožnov

Okres Vyškov:

Zaniklé hrady

Hrad Dědice, Hradisko Radslavice (někdy též „Hrad Dolní Melice nebo hrad Pustiměř), Ježův hrad (též Ježov nebo Vícov, Hrad Kepkov, Hrad Kuchlov, Hrad Luleč, Hrad Myslejovice, Hrad Orlovice, Smilův hrad (též Smilovo hradisko), Hrad Stagnov (též Stangov, Hrádek či Nový hrad), Hrad Starý Plumlov

Zříceniny hradů

Hrad Melice

Okres Zlín:

Hrad Malenovice

Zaniklé hrady

Hrad Engelsberk (též Sehrad či Sehradice nebo Tetov), Hrad Rýsov, Hrad Starý Světlov, Hrad Zlín

Zříceniny hradů

Hrad Brumov, Hrad Lukov

Okres Znojmo:

Hrad Bítov, Znojemský hrad

Zaniklé hrady

Hrad Dubno, Hrad Jevišovice

Zříceniny hradů

Hrad Bukovina Hrad Cornštejn, Hrad Frejštejn, Hrad Lapikus, Hrad Nový Hrádek u Lukova, Hrad Šenkenberk (též Šimberk či Šimperk), Hrad Templštejn, Hrad Žerotice

Okres Žďár nad Sázavou:

Zaniklé hrady

Hrad Bobrová (též Valy), Hrad Kozlov (horní a dolní hrad), Hrad Mostiště, Hrádek Rohy, Hrad Rožná, Hrádek Zkamenělý zámek (též Starý Karlštejn

Zříceniny hradů

Hrad Aueršperk Hrad Dalečín, Hrad Dub, Hrad Lísek (též Bukov, Bukovec či Buková), Hrad Mitrov, Hrad Pyšolec, Hrad Skály (též Štarkov, někdy Starkov či Stařechovice), Hrad Templštejn, Hrad Zubštejn neboli Zubrštejn čili Zubří kámen

Hory a kopce

Okres Blansko: Babí lom, Bukovec, Dřínová, Malý Chlum, Paprč, Proklest, Vlkov

Okres Brno-město: Bílá hora, Červený kopec, Holedná, Kamenný vrch, Kopeček, Kraví hora, Medlánecké kopce, Mniší hora, Palackého vrch, Petrov, Stránská skála, Strom, Špilberk, Žlutý kopec

Okres Brno-venkov: Babí lom, Biskoupský kopec, Čebínka, Hády, Hradisko, Hrádky, Kozí horka, Květnice, Pratecký kopec, Réna, Santon, Staré vinohrady, Sýkoř, Šiberná, Velká Baba, Veselský chlum, Výhon, Žuráň

Okres Bruntál: Břidličná hora, Jelení hřbet, Křížový vrch, Malý Děd, Malý Roudný, Ostružná, Pecny, Petrovy kameny, Praděd, Velký Roudný, Slunečná, Vysoká hole

Okres Břeclav: Anenský vrch, Děvín, Horní ochozy, Liščí vrch, Svatý kopeček, Turold

Okres Frýdek-Místek: Bobek, Čertův mlýn, Červený kámen, Halda dolu Paskov, Hradisko, Hradní vrch Hukvaldy, Kazničov, Kněhyně, Krmelínský kopec, Kubánkov, Magurka, Malá Stolová, Malý Smrk, Okrouhlá, Ondřejník, Skalka, Smrk, Sovinec, Svatý Marek, Štandl, Tanečnice, Velká Stolová, Vrchy

Okres Hodonín: Antonínský kopec, Babí lom, Bradlo, Čupec, Dražky, Náklo, Radošov, Roháč, Střečkův kopec

Okres Jeseník: Brousek, Červená hora, Keprník, Malý Děd, Šerák, Travná hora, Velký Klínovec, Výrovka

Okres Jihlava: Javořice, Výrovka, Kolíbl, Řehořovský vrch, Velký Špičák, Větrník

Okres Jindřichův Hradec: Hradisko, Vysoký kámen

Okres Kroměříž: Brdo, Hostýn, Kelčský Javorník, Komínky, Sochová, Troják

Okres Nový Jičín: Bartošovický kopec, Bílá hora, Hončova hůrka, Huštýn, Krátká, Libhošťská hůrka, Mořkovský vrch, Nořičí hora, Okrouhlík, Petřkovická hora, Radegast, Radhošť, Skalka, Svinec, Tanečnice, Velký Javorník, Zmrzlý vrch

Okres Olomouc: Anenský vrch, Bílý kámen, Brána, Dřemovická, Fidlův kopec, Halda V Zátočině, Jedová, Jílový vrch, Kamenná, Kozí horka, Kozí hřbet, Libavský vrch, Nad Rybníčkem, Neplachov, Novomlýnský vrch, Obírka, Olomoucký kopec, Olověnský vrch, Přemkovo zákoutí, Radeška, Ragulův kopec, Rampach, Ranoš, Rusalka, Samoty, Slavkovský vrch, Slepičí vrch, Spálený, Strážisko, Strážiště, Strážná, Strážný, Šestsetjednička, Třesín, U lomu, U spáleného, Zadní Zlatná, Zelený kříž, Zigartický kopec, Zvon

Okres Opava: Červená hora

Okres Ostrava-město: Halda Hrabůvka, Klínec, Majerovec, Přívozská halda

Okres Prostějov: Průchodnice, Skalky, Skály, Spálený kopec, Velký Kosíř

Okres Přerov: Hůrka u Hranic, Juřacka, Lučická Stráž, Strážná, Studená, Vyhlídka U jelena

Okres Svitavy: Červená hora, Hřebcov, Hřebečov, Chvalka, Mirand, Mladějovské hradisko, Mladějovský vrch, Na stráni, Roh, Rohles

Okres Šumperk: Babuše, Bradlo, Břidličná hora, Černá kupa, Černá stráň, Červená hora, Dlouhé stráně, Háj, Chlum, Jelení hřbet, Jeřáb, Kamenný vrch, Malý Děd, Medvědí hora, Mravenečník, Pecny, Petrovy kameny, Podbělka, Polská hora, Praděd, Rabštejn, Souš, Spálený vrch, Starý kopec, Stříbrnická, Sušina, Sviní hora, Štvanice, Tetřeví hora, Trnová hora, Ucháč, Velká Jezerná, Velká Šindelná, Velký Jezerník, Velký Klínovec, Velký Máj, Větrovec, Vozka, Vřesník, Výrovka, Vysoká hole

Okres Třebíč: Hošťanka, Klučovská hora, Mařenka, Mikulovická hora, Pekelný kopec, Ptáčovský kopeček, Svatý Vít, Zadní hora

Okres Uherské Hradiště: Antonínský kopec, Buchlov, Holý kopec, Jelenec, Kobylí hlava, Lesná, Modla, Nová hora, Rovná hora, Rovnina, Valy, Velká Javořina, Velký Lopeník

Okres Vsetín: Beskydok, Helštýn, Choryňská stráž, Klenov, Křížový, Kunovická hůrka, Lemešná, Makyta, Malý Javorník, Poskla, Radegast, Radhošť, Soláň, Tanečnice v Moravskoslezských Beskydech, Tanečnice ve Vsetínských vrších, Troják, Vysoká

Okres Vyškov: Hradisko, Kojál, Staré vinohrady, U Slepice

Okres Zlín: Barabáš, Bzová, Díly, Chladný vrch, Klášťov, Tlustá hora

Okres Znojmo: Leskoun, Pustý kopec u Konic, Sealsfieldův kámen, Skalky u Havraníků, Vraní vrch

Okres Žďár nad Sázavou: Bohdalec, Buchtův kopec, Devět skal, Fryšavský kopec, Harusův kopec, Horní les, Hrbovský vrch, Hůlkovice, Kamenice, Kamenný vrch, Kopeček, Křivý javor, Křovina, Lisovská skála, Malinská skála, Metodka, Na Babách, Ochoza, Ostražka, Páleniny, Pasecká skála, Pohledecká skála, Prosička, Pyšolec, Suchý kopec, Šindelný vrch, Štarkov, Švábův kopec, Tisůvka, Vrchy, Vysoký kopec, Zubštejn, Žákova hora

Chráněná území

CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Jeseníky, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Moravský kras, CHKO Pálava, CHKO Poodří, CHKO Žďárské vrchy, NP Podyjí

Jeskyně a propadání

Drahanská vrchovina: Vratíkov

Javorníky: Zbojnická jeskyně

Moravskoslezské Beskydy: Kněhyňská jeskyně

Moravský kras: Amatérská jeskyně, Balcarka, Býčí skála, C 13, Cigánská jeskyně, Císařská jeskyně, Drátenická jeskyně, Hladomorna, Holštejnská jeskyně, Hostěnické propadání, Jáchymka, Jeskyně Dagmar, Jeskyně Mariánská, Jeskyně Plánivy, Jeskyně Silvestrovka, Jestřábka, Jurová jeskyně, Kanibalka, Kateřinská jeskyně, Kostelík, Kůlna, Macocha, Malčina, Michalka, Netopýrka, Nová Rasovna, Ochozská jeskyně, Pekárna, Piková dáma, Punkevní jeskyně, Rudické propadání, Rudolfova jeskyně, Rytířská jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Sobolova jeskyně, Spirálka, Stará Rasovna, Šumberova díra, Švédův stůl, Jeskyně Velká dohoda, Vokounka, Výpustek, Žitného jeskyně

Podbeskydská pahorkatina: Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně

Štramberský kras: Pouťová jeskyně, Šipka

Vizovická vrchovina: Kopce

Kaple brněnské diecéze

B

Biskoupky: Kaple svatého Petra a Pavla, Blízkov: Kaple svatého Jana Nepomuckého, Borač: Kaple Panny Marie Růžencové, Brno: Kaple Krista na hoře Olivetské, Břeclav: Kaple svatého Cyrila a Metoděje, Budeč: Kaple Panny Marie Sněžné

Č

Černá: Kaple svatého Antonína Paduánského, Český Rudolec: Hřbitovní kaple svatého Kříže

D

Dalešice: Kaple svatého Kříže, Dolní Kounice: Kaple svatého Antonína, Dolní Kounice: Chrám svaté Barbory, Dolní Kounice: Kaple svatého Jana Křtitele, Doubravník: Kaple svaté Máří Magdaleny

H

Hajany: Kaple Nanebevzetí Panny Marie, Holasice: Kaple svatého Václava, Hostěnice: Kaple svaté Anny, Hrubšice: Kaple Panny Marie, Hrušovany nad Jevišovkou: Pohřební kaple Khuen-Belassi

K

Karlín: Kaple svatého Karla Boromejského, Kněževes: Kaple svatého Floriána, Kochánov: Kaple svatého Cyrila a Metoděje, Kupařovice: Kaple Nanebevzetí Panny Marie, Kuřim: Vodní kaple Jana Nepomuckého

L

Lomnice: Kaple svatého Antonína Paduánského

M

Matějov: Kaple Jména Panny Marie, Mělčany: Kaple Nanebevzetí Panny Marie

N

Němčany: Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka: Kaple Panny Marie Bolestné

O

Okřešice: Kaple svatého Antonína, Olší nad Oslavou: Kaple svatého Jana Nepomuckého, Ostopovice: Kaple svatého Jana Křtitele

P

Pikárec: Kaple svatého Prokopa, Pivonice: Kaple svaté Anny, Polánka: Kaple Narození Panny Marie, Prace: Mohyla míru

R

Rajhradice: Kaple svaté Scholastiky, Rosice: Kaple Nejsvětější Trojice, Rybníky: Kaple svaté Markéty

S

Skalice nad Svitavou: Kaple Navštívení Panny Marie, Slavonice: Kaple svatého Jana Nepomuckého, Smolín: Kaple svatého Cyrila a Metoděje, Sokolí: Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, Stránecká Zhoř: Kaple svatého Benedikta

Š

Šošůvka: Kaple svatého Václava a svaté Anežky České, Štěpkov: Rotunda svatého Václava, Švařec: Kaple Nejsvětější Trojice

T

Telč: Kaple svatého Karla Boromejského, Těšany: Kaple Panny Marie, Třebíč: Kaple svatého Jana Nepomuckého, Třebíč: Nemocniční kaple Andělů Strážných

V

Vatín: Kaple Panny Marie Bolestné, Vír: Kaple svatých Sedmipočetníků a svaté Zdislavy

Z

Znojmo: Mariánská kaple

Kaple olomoucké arcidiecéze

H

Hrabí: Kaple svatého Marka

M

Měník: Kaple Panny Marie Růžencové

Z

Zlín: Kaple svatého Václava

Kaple ostravsko-opavské diecéze

B

Bučávka: Kaple svatého Floriána, Butovice: Kaple svaté Anny, Butovice: Kaple Panny Marie

Č

Čeladná: Kaple svatého Cyrila a Metoděje

G

Guntramovice: Kaple svatého Jana Nepomuckého

K

Karlov: Kaple svatého Jana Nepomuckého, Křížov: Kaple svatého Františka Xaverského

M

Mniší: Kaple svaté Máří Magdalény

P

Pelhřimovy: Kaple svaté Anny, Proskovice: Kaple svatého Floriána

V

Vrchy: Kaple Panny Marie Loretánské

Kašny a fontány

Okres Brno-město: Kašna Parnas na Zelném trhu v Brně, Merkurova kašna (též kašna Čtyř živlů) v Brně

Okres Bruntál: Kašna se sochou Neptuna ve Dvorcích

Okres Břeclav: Kašna Žumberák v Hustopečích

Okres Kroměříž: Kašna na Velkém náměstí v Kroměříži, Maxmiliánův vodovod

Okres Nový Jičín: Kašna v Příboře, Kašna ve Štramberku

Okres Olomouc: Kašny v Olomouci

Okres Ostrava-město: Fontána před poliklinikou Ostrava-Hrabůvka

Okres Vyškov: Vyškovská kašna

Kostely brněnské diecéze

A

Adamov: Kostel svaté Barbory, Archlebov: Kostel svatého Šebestiána a Rocha

B

Babice nad Svitavou: Kostel svatého Jana Křtitele, Babice: Kostel Nejsvětější Trojice, Batelov: Kostel svaté Barbory, Bavory: Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, Bedřichov: Kostel svatého Mikuláše, Běhařovice: Kostel Nejsvětější Trojice, Benešov: Kostel Povýšení svatého Kříže, Benetice: Kostel svatého Marka, Bílkov: Kostel svatého Jana Křtitele, Bílovice nad Svitavou: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Biskupice: Kostel svatého Martina, Bítov: Kostel svatého Václava, Blansko: Kostel svatého Martina, Blažovice: Kostel Božského srdce Páně, Blížkovice: Kostel svatého Bartoloměje, Blučina: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bobrová: Kostel svaté Markéty, Bobrová: Kostel svatého Petra a Pavla, Bobrůvka: Kostel svatého Bartoloměje, Bohdalice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bohdalov: Kostel svatého Vavřince, Bohuňov: Kostel svatého Jiljí, Bohutice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Boleradice: Kostel svatého Jana Křtitele, Borkovany: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bořetice: Kostel svaté Anny, Bořitov: Kostel svatého Jiří, Boskovice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Boskovice: Kostel Všech svatých, Bošovice: Kostel svatého Stanislava, Božice: Kostel svatého Petra a Pavla, Branišovice: Kostel svatého Vavřince, Brankovice: Kostel svatého Mikuláše, Bratčice: Kostel Nejsvětější Trojice, Brno-Bystrc: Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty, Brno-Horní Heršpice: Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera, Brno-Husovice: Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Komárov: Kostel svatého Jiljí, Brno-Komín: Kostel svatého Vavřince, Brno-Královo Pole: Kostel Nejsvětější Trojice, Brno-Lesná: Kostel blahoslavené Marie Restituty, Brno-Líšeň: Kostel svatého Jiljí, Brno-Líšeň: Kostel Seslání Ducha svatého, Brno-město: Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty, Brno-město: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno-město: Kostel svatého Jakuba Staršího, Brno-město: Kostel svatého Josefa, Brno-město: Kostel svaté Maří Magdalény, Brno-město: Kostel svatého Michaela archanděla, Brno-město: Kostel Nalezení svatého Kříže, Brno-město: Kostel svatého Tomáše, Brno-Obřany: Kostel svatého Václava, Brno-Přízřenice: Kostel svaté Markéty, Brno-Řečkovice: Kostel svatého Vavřince, Brno-Slatina: Kostel Povýšení svatého Kříže, Brno-Soběšice: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Brno-Staré Brno: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Starý Lískovec: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Brno-Stránice: Kostel svatého Augustina, Brno-střed: Katedrála svatého Petra a Pavla, Brno-Štýřice: Kostel svatého Leopolda, Brno-Trnitá: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Brno-Tuřany: Kostel Zvěstování Panny Marie, Brno-Veveří: Kostel svaté Rodiny, Brno-Zábrdovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Zábrdovice: Kostel svaté Kunhuty, Brno-Žabovřesky: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Brno-Žebětín: Kostel svatého Bartoloměje, Brno-Židenice: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Brod nad Dyjí: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Brtnice: Kostel svatého Jakuba Většího, Brtnice: Kostel blahoslavené Juliány z Collalta, Brumovice: Kostel svatého Antonína Paduánského, Břeclav: Kostel svatého Václava, Březí: Kostel Jména Panny Marie, Březník: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Břežany: Kostel Zvěstování Páně, Bučovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Budeč: Kostel Zvěstování Panny Marie, Budišov: Kostel svatého Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie, Budkov: Kostel svatého Martina, Bukov: Kostel svatého Jakuba Staršího, Bukovinka: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bulhary: Kostel svatého Jiljí, Bystřice nad Pernštejnem: Kostel Nejsvětější Trojice, Bystřice nad Pernštejnem: Kostel svatého Vavřince

C

Cetkovice: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Citonice: Kostel svatého Jana a Pavla, Cizkrajov: Kostel svatého Petra a Pavla, Cvrčovice: Kostel svatého Jakuba Staršího

Č

Čáslavice: Kostel svatého Martina, Častohostice: Kostel svaté Barbory, Čebín: Kostel svatého Jiří, Čejč: Kostel svatého Vendelína, Čejkovice: Kostel svaté Kunhuty, Čejkovice: Kostel Panny Marie Sněžné, Černá Hora: Kostel svatého Vavřince, Černín: Kostel svatého Jakuba Staršího, Černovice u Boskovic: Kostel Narození Jana Křtitele, Černvír: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Červená Lhota: Kostel svatého Vavřince, Český Rudolec: Kostel Narození Jana Křtitele, Čučice: Kostel svatého Jakuba Staršího

D

Dačice: Kostel svatého Antonína Paduánského, Dačice: Kostel svatého Vavřince, Dalečín: Kostel svatého Jakuba Většího, Dalešice: Kostel svatého Petra a Pavla, Dambořice: Kostel svatého Martina, Deblín: Kostel svatého Mikuláše, Dešná: Kostel Narození Jana Křtitele, Diváky: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dlouhá Brtnice: Kostel svatého Václava, Dlouhá Lhota: Kostel svatého Bartoloměje, Dobrá Voda: Kostel svatého Jáchyma, Dobré Pole: Kostel svaté Cecílie, Dobročkovice: Kostel Všech svatých, Dobřínsko: Kostel svatého Prokopa, Dolní Bojanovice: Kostel svatého Václava, Dolní Bory: Kostel svatého Jiljí, Dolní Cerekev: Kostel svaté Maří Magdalény, Dolní Čepí: Kostel svatého Václava, Dolní Dubňany: Kostel svatého Václava, Dolní Dunajovice: Kostel svatého Jiljí, Dolní Kounice: Kostel Panny Marie, Dolní Kounice: Kostel svatého Petra a Pavla, Dolní Loučky: Kostel svatého Martina, Dolní Věstonice: Kostel svatého Michaela archanděla, Domamil: Kostel svatého Prokopa, Domašov: Kostel svatého Vavřince, Doubravice nad Svitavou: Kostel svatého Jana Křtitele, Doubravník: Kostel Povýšení svatého Kříže, Drásov: Kostel Povýšení svatého Kříže, Dražovice: Kostel Narození svatého Jana Křtitele, Drnholec: Kostel Nejsvětější Trojice, Drnovice: Kostel Nejsvětější Trojice, Drnovice: Kostel svatého Vavřince, Dubňany: Kostel svatého Josefa, Dukovany: Kostel svatého Václava, Dyjákovice: Kostel svatého Michaela archanděla, Dyjákovičky: Kostel svatého Víta, Dyje: Kostel svatého Jana Nepomuckého

F

Fryšava pod Žákovou horou: Kostel svatého Matouše

H

Habrovany: Kostel Nejsvětější Trojice, Hartvíkovice: Kostel svatého Jiljí, Havraníky: Kostel svatého Linharta, Herálec: Kostel svaté Kateřiny, Heraltice: Kostel svatého Jiljí, Heršpice: Kostel svatého Matouše, Heřmanov: Kostel svatého Mikuláše, Hevlín: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Hlína: Kostel svaté Kunhuty, Hlohovec: Kostel svatého Bartoloměje, Hluboké Mašůvky: Kostel Navštívení Panny Marie, Hnanice: Kostel svatého Wolfganga, Hodějice: Kostel svatého Bartoloměje, Hodonice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Hodonín: Kostel svatého Vavřince, Holubice: Kostel svatého Václava, Horní Bojanovice: Kostel svatého Vavřince, Horní Bory: Kostel svatého Martina, Horní Břečkov: Kostel svatého Klimenta, Horní Dubňany: Kostel svatého Petra a Pavla, Horní Dunajovice: Kostel Nejsvětější Trojice, Horní Kounice: Kostel svatého Michaela archanděla, Horní Slatina: Kostel svatého Jiljí, Horní Štěpánov: Kostel svatého Vavřince, Horní Újezd: Kostel svatého Petra a Pavla, Horní Věstonice: Kostel svaté Rozálie, Hostěradice: Kostel svaté Kunhuty, Hostim: Kostel svatého Františka Serafinského, Hovorany: Kostel svatého Jana Křtitele, Hrabětice: Kostel svatého Antonína Paduánského, Hrádek: Kostel svatého Petra a Pavla, Hrotovice: Kostel svatého Vavřince, Hrušky: Kostel svatého Bartoloměje, Hrušovany nad Jevišovkou: Kostel svatého Štěpána, Hrušovany u Brna: Kostel Panny Marie Královny, Hustopeče: Kostel svatého Václava a svaté Anežky České, Hvězdlice: Kostel svatého Jakuba

Ch

Chlum: Kostel svatého Václava, Chvalatice: Kostel Nalezení svatého Kříže, Chvalkovice: Kostel svatého Bartoloměje, Chvalovice: Kostel svaté Markéty

I

Ivaň: Kostel svatého Bartoloměje, Ivančice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

J

Jakubov: Kostel svatého Jakuba Staršího, Jamné: Kostel Nalezení svatého Kříže, Jámy: Kostel svatého Martina, Jaroměřice nad Rokytnou: Kostel svaté Markéty, Jaroslavice: Kostel svatého Jiljí, Jasenice: Kostel svatého Klimenta, Jedovnice: Kostel svatého Petra a Pavla, Jemnice: Kostel svatého Jakuba, Jemnice: Kostel svatého Stanislava, Jemnice: Kostel svatého Víta, Jevišovice: Kostel svatého Josefa, Jevišovka: Kostel svaté Kunhuty, Jezeřany: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Jihlava: Kostel svatého Ducha, Jihlava: Kostel svatého Ignáce z Loyoly, Jihlava: Kostel svatého Jakuba Většího, Jihlava: Kostel svatého Jana Křtitele, Jihlava: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jinošov: Kostel svatého Petra a Pavla, Jiřice u Miroslavi: Kostel svaté Anny

K

Kadov: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Kamenice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Kdousov: Kostel svatého Linharta, Ketkovice: Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, Klentnice: Kostel svatého Jiří, Klobouky u Brna: Kostel svatého Vavřince, Kněžice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Knínice: Kostel svatého Marka, Knínice: Kostel Povýšení svatého Kříže, Kobeřice u Brna: Kostel svatého Jiljí, Kobylí: Kostel svatého Jiří, Kochov: Kostel svatého Jiří, Komořany: Kostel svaté Barbory, Koněšín: Kostel svatého Bartoloměje, Konice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Korolupy: Kostel svatého Vavřince, Kostelec: Kostel svaté Kunhuty, Kostelní Myslová: Kostel svatého Václava, Kostelní Vydří: Kostel Navštívení Panny Marie, Kostelní Vydří: Kostel Panny Marie Karmelské, Kostníky: Kostel Narození Panny Marie, Košíkov: Kostel svatého Bartoloměje, Kozlov: Kostel svatého Jana a Pavla, Krahulčí: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Krahulov: Kostel svatého Petra v okovech, Kralice nad Oslavou: Kostel svatého Martina, Královopolské Vážany: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Krásné: Kostel svatého Václava, Krasonice: Kostel Panny Marie Humberské na vrcholu kopce Humberk, Krasonice: Kostel svatého Vavřince, Krhov: Kostel svatého Jakuba Staršího, Krhovice: Kostel svatého Bartoloměje, Krumvíř: Kostel svatého Bartoloměje, Křenovice: Kostel svatého Vavřince, Křepice: Kostel svatého Bartoloměje, Křetín: Kostel svatého Jeronýma, Křižánky: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Křižanov: Kostel svatého Václava, Křižanovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Křoví: Kostel svatého Petra a Pavla, Křtiny: Kostel Jména Panny Marie, Kubšice: Kostel Panny Marie Bolestné, Kučerov: Kostel svatého Petra a Pavla, Kuchařovice: Kostel svatého Floriána, Kunštát: Kostel svatého Ducha, Kunštát: Kostel svatého Stanislava, Kurdějov: Kostel svatého Jana Křtitele, Kuřim: Kostel svaté Maří Magdalény, Kuřimská Nová Ves: Kostel svatého Antonína Paduánského, Kyjov: Kostel svatého Filipa a Jakuba

L

Ladná: Kostel svatého Michaela archanděla, Lančov: Kostel svaté Maří Magdalény, Lanžhot: Kostel Povýšení svatého Kříže, Lavičky: Kostel svaté Zdislavy, Lažánky: Kostel Nejsvětější Trojice, Lednice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Lechovice: Kostel Navštívení Panny Marie, Lelekovice: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Lesná: Kostel svaté Terezie, Letonice: Kostel svatého Mikuláše, Letovice: Kostel svatého Prokopa, Letovice: Kostel svatého Václava, Lhota Rapotina: Kostel svatého Vavřince, Lidéřovice: Kostel svatého Linharta, Lipník: Kostel svatého Jana Křtitele, Lipolec: Kostel svatého Lamberta, Lipovec: Kostel Narození Panny Marie, Lipůvka: Kostel svaté Cecílie, Lísek: Kostel svatého Mikuláše, Litobratřice: Kostel svatého Jiří, Litohoř: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Litovany: Kaple svatého Otce Pia X., Loděnice: Kostel svaté Markéty, Lomnice: Kostel Navštívení Panny Marie, Lovčice: Kostel svatého Petra a Pavla, Lovčičky: Kostel svatého Václava, Lubnice: Kostel svatého Jiří, Luka nad Jihlavou: Kostel svatého Bartoloměje, Lukov: Kostel svatého Jiljí, Lukov: Kostel Narození svatého Jana Křtitele, Lukovany: Kostel svatého Václava, Luleč: Kostel svatého Isidora, Luleč: Kostel svatého Martina, Lužice: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Lysice: Kostel svatého Petra a Pavla

M

Mackovice: Kostel Zasnoubení Panny Marie, Malešovice: Kostel svatého Štěpána, Malhostovice: Kostel svatého Vavřince, Malý Beranov: Kostel Božského srdce Páně, Martínkov: Kostel Navštívení Panny Marie, Mašovice: Kostel svatého Jana Křtitele, Matějovec: Kostel svatého Oldřicha a Linharta, Medlov: Kostel svatého Bartoloměje, Měnín: Kostel svaté Markéty, Měřín: Kostel svatého Jana Křtitele, Mikulčice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mikulov: Kostel svatého Františka z Assisi, Mikulov: Kostel svatého Jana Křtitele, Mikulov: Kostel svatého Václava, Milíčovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Milonice: Kostel svatého Petra a Pavla, Milovice: Kostel svatého Osvalda, Miroslav: Kostel svatého Petra a Pavla, Modřice: Kostel svatého Gotharda, Mohelno: Kostel Všech svatých, Morašice: Kostel svaté Anny, Moravany: Kostel svatého Václava, Moravec: Kostel Nalezení svatého Kříže, Moravská Nová Ves: Kostel svatého Jakuba Staršího, Moravské Budějovice: Kostel svatého Jiljí, Moravské Knínice: Kostel svaté Markéty, Moravský Krumlov: Kostel svatého Bartoloměje, Moravský Krumlov: Kostel Všech svatých, Mostiště: Kostel svatého Marka, Moutnice: Kostel svatého Jiljí, Mrákotín: Kostel svatého Jiljí, Mramotice: Kostel Panny Marie Bolestné, Mušov: Kostel svatého Linharta, Mutěnice: Kostel svaté Kateřiny, Mutná: Kostel Panny Marie Bolestné, Myslibořice: Kostel svatého Lukáše

N

Načeratice: Kostel Panny Marie Bolestné, Naloučany: Kostel svatého Jakuba Staršího, Náměšť nad Oslavou: Kostel svatého Jana Křtitele, Náměšť nad Oslavou: Kostel Panny Marie Andělské, Našiměřice: Kostel svatého Jiljí, Nebovidy: Kostel svatého Kříže, Nedvědice: Kostel svaté Kunhuty, Němčany: Kostel svatého Antonína, Němčice, okres Blansko: Kostel svatého Mikuláše, Němčičky: Kostel Navštívení Panny Marie, Nemochovice: Kostel svatého Floriána, Nemotice: Kostel svatého Václava, Neslovice: Kostel Narození Panny Marie, Netín: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nevojice: Kostel svatého Mikuláše, Nikolčice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Nížkovice: Kostel svaté Kunhuty, Nosislav: Kostel svatého Jakuba Staršího, Nová Říše: Kostel svatého Petra a Pavla, Nové Město na Moravě: Kostel svaté Kunhuty, Nové Město na Moravě: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nové Sady: Kostel svatého Oldřicha, Nové Syrovice: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Nové Veselí: Kostel svatého Václava, Novosedly: Kostel svatého Oldřicha, Nový Přerov: Kostel svatého Michaela archanděla

O

Obyčtov: Kostel Navštívení Panny Marie, Odrovice: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Ochoz u Brna: Kostel svatého Václava, Okříšky: Kostel Jména Panny Marie, Olbramkostel: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Olbramovice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Oleksovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Olešná: Kostel svaté Maří Magdaleny, Olešnice: Kostel svatého Mikuláše, Olešnice: Kostel svatého Vavřince, Olomučany: Kostel Božského Srdce Páně, Olší: Kostel svatého Jiří, Omice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Opatov: Kostel svatého Bartoloměje, Opatovice: Kostel svatého Karla Boromejského, Ořechov: Kostel svatého Jiří, Ořechov: Kostel Všech svatých, Osiky: Kostel svatého Stanislava, Oslavany: Kostel Matky Boží, Oslavany: Kostel svatého Mikuláše, Oslnovice: Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Osová Bítýška: Kostel svatého Jakuba Staršího, Ostrov nad Oslavou: Kostel svatého Jakuba Staršího, Ostrov u Macochy: Kostel svaté Máří Magdaleny, Ostrovačice: Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava, Otnice: Kostel svatého Aloise

P

Palupín: Kostel svatého Václava, Panská Lhota: Kostel svatého Antonína Paduánského, Panské Dubenky: Kostel Zjevení Páně, Pasohlávky: Kostel svaté Anny, Pavlice: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Pavlov: Kostel svaté Barbory, Pavlov: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Pavlov: Kostel svatého Víta, Perná: Kostel svatého Mikuláše, Petrovice, okres Blansko: Kostel svatého Petra a Pavla, Petrovice, okres Jihlava: Kostel svatého Petra a Pavla, Petrovice: Kostel Povýšení svatého Kříže, Plaveč: Rotunda Nanebevzetí Panny Marie, Plenkovice: Kostel svatého Vavřince, Podbřežice: Kostel svatého Petra a Pavla, Podivín: Kostel svatého Petra a Pavla, Podolí: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Pohořelice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Popelín: Kostel svatého Petra a Pavla, Popice: Kostel svatého Ondřeje, Popice: Kostel svatého Zikmunda, Poštorná: Kostel Navštívení Panny Marie, Pouzdřany: Kostel svatého Mikuláše a Václava, Pozořice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Prace: Kostel Povýšení svatého Kříže, Práče: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Pravlov: Kostel Navštívení Panny Marie, Proseč: Kostel Panny Marie Matky církve, Prosetín: Kostel svaté Markéty, Prosiměřice: Kostel svatého Jiljí, Protivanov: Kostel Narození Panny Marie, Prušánky: Kostel svatého Isidora, Předín: Kostel svatého Václava, Předklášteří, novogotický: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří: Kostel Nejsvětější Trojice, Přeskače: Kostel Všech svatých, Přešovice: Kostel svatého Petra a Pavla, Přibice: Kostel svatého Jana Křtitele, Přibyslavice: Kostel svaté Anny, Přibyslavice: Kostel Narození Panny Marie, Přímětice: Kostel svaté Markéty, Příseka: Kostel svaté Barbory, Přísnotice: Kostel svatého Václava, Přítluky: Kostel svaté Markéty, Puklice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pyšel: Kostel svaté Barbory

R

Račice: Kostel svatého Václava, Radešínská Svratka: Kostel svatého Václava, Radkov: Kostel svatého Bartoloměje, Radkovice u Hrotovic: Kostel Čtrnácti svatých pomocníků, Radostice: Kostel svatého Šimona a Judy, Radostín nad Oslavou: Kostel svatého Bartoloměje, Rájec-Jestřebí: Kostel Všech svatých, Rajhrad: Kostel Božského srdce Páně, Rajhrad: Kostel svatého Petra a Pavla, Rajhrad: Kostel Povýšení svatého Kříže, Rakvice: Kostel svatého Jana Křtitele, Rancířov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Rančířov: Kostel svatého Petra a Pavla, Rašov: Kostel svatého Jakuba Staršího, Ratíškovice: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Rokytná: Kostel svatého Leopolda, Rokytnice nad Rokytnou: Kostel Narození Jana Křtitele, Rosice: Kostel svatého Martina, Rostěnice: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Rouchovany: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Rousínov: Kostel svaté Maří Magdalény, Rousínovec: Kostel svatého Václava, Rovečné: Kostel svatého Martina, Rozhraní: Kostel Povýšení svatého Kříže, Rozseč: Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Rozsochy: Kostel svatého Bartoloměje, Rožná: Kostel svatého Havla, Ruda: Kostel svatého Jiljí, Rudíkov: Kostel svatého Petra a Pavla, Růžená: Kostel svaté Maří Magdalény, Rybníky: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Řeznovice: Kostel svatého Petra a Pavla, Říčany, okres Brno-venkov: Kostel svatého Petra a Pavla

S

Sebranice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sedlec: Kostel svatého Víta, Senetářov: Kostel svatého Josefa, Slavice: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Slavíkovice: Kostel svaté Kateřiny, Slavkov u Brna: Kostel Vzkříšení Páně, Slavkovice: Kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny, Slavonice: Kostel svatého Jana Křtitele, Slavonice: Kostel svatého Kříže, Sloup: Kostel Panny Marie Bolestné, Slup: Kostel Jména Panny Marie, Sněžné: Kostel svatého Kříže, Stálky: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stará Říše: Kostel Všech svatých, Staré Hobzí: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Ondřeje, Staré Hvězdlice: Kostel Všech svatých, Starovice: Kostel svatého Jiří, Starovičky: Kostel svaté Kateřiny, Starý Petřín: Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Starý Poddvorov: Kostel svatého Martina, Stařeč: Kostel svatého Jakuba Staršího, Stonařov: Kostel svatého Václava, Strachotice: Kostel svatého Jiří, Strachotín: Kostel svatého Oldřicha, Strážek: Kostel svatého Šimona a Judy, Střelice: Kostel Nejsvětější Trojice, Střítež: Kostel svatého Marka, Střížov: Kostel svatého Jana Křtitele, Střížov: Kostel svatého Jiljí, Studená: Kostel svatého Prokopa, Studnice: Kostel svatého Vojtěcha, Suchohrdly u Miroslavi: Kostel svaté Markéty, Sulíkov: Kostel svaté Maří Magdalény, Sulkovec: Kostel svatého Havla, Svatá Kateřina, okres Blansko: Kostel svaté Kateřiny, Svatoslav: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Svitávka: Kostel svatého Jana Křtitele, Syrovice: Kostel svatého Augustina

Š

Šafov: Kostel svatého Bartoloměje, Šakvice: Kostel svaté Barbory, Šaratice: Kostel svatého Mikuláše, Šardice: Kostel svatého Michaela archanděla, Šatov: Kostel svatého Martina, Šebkovice: Kostel svaté Maří Magdaleny, Šitbořice: Kostel svatého Mikuláše, Šlapanice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Štěpánov nad Svratkou: Kostel svatého Petra a Pavla, Štítary: Kostel svatého Jiří, Šumná: Kostel svatého Ducha

T

Tasov: Kostel svatého Petra a Pavla, Tasovice: Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera, Tasovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tavíkovice: Kostel Panny Marie Matky jednoty křesťanů, Telč: Kostel svaté Anny, Telč: Kostel svatého Jakuba Staršího, Telč: Kostel Jména Ježíš, Telč: Kostel Matky Boží, Telč: Kostel Panny Marie, Telnice: Kostel svatého Jana Křtitele, Terezín: Kostel Božského Srdce Páně, Těšany: Kostel svatého Barnabáše, Těšetice: Kostel Nejsvětější Trojice, Tišnov: Kostel svatého Václava, Trnava: Kostel svatého Petra a Pavla, Troskotovice: Kostel svatého Václava, Troubsko: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Trstěnice: Kostel Povýšení svatého Kříže, Třebětice: Kostel svatého Václava, Třebíč: Kostel svatého Martina z Tours, Třebíč: Kostel Nejsvětější Trojice, Třebíč: Kostel Proměnění Páně, Třebíč: Bazilika svatého Prokopa, Třešť: Kostel svaté Kateřiny Sienské, Třešť: Kostel svatého Martina, Tvarožná: Kostel svatého Mikuláše, Tvrdonice: Kostel svatého Mikuláše, Týnec: Kostel Stětí svatého Jana Křtitele

U

Uherčice: Kostel svatého Jana Křtitele, Uhřice: Kostel svatého Jana Křtitele, Uhřínov: Kostel Povýšení svatého Kříže

Ú

Újezd u Brna: Kostel svatého Petra a Pavla, Újezd u Černé Hory: Kostel Všech svatých, Újezd u Tišnova: Kostel svatého Jiljí, Únanov: Kostel svatého Prokopa, Unín: Kostel svatého Petra a Pavla, Unkovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Urbanov: Kostel svatého Jana Křtitele, Úvaly: Kostel svatého Stanislava

V

Valeč: Kostel Povýšení svatého Kříže, Valtice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valtrovice: Kostel svatého Jana Křtitele, Vážany nad Litavou: Kostel svatého Bartoloměje, Vážany: Kostel Zvěstování Panny Marie, Vedrovice: Kostel svaté Kunhuty, Velešovice: Kostel svaté Barbory, Velké Bílovice: Kostel Narození Panny Marie, Velké Hostěrádky: Kostel svatého Šebestiána, Rocha a Rozálie, Velké Meziříčí: Kostel svatého Kříže, Velké Meziříčí: Kostel svatého Mikuláše, Velké Meziříčí: Kostel Nejsvětější Trojice, Velké Němčice: Kostel svatého Václava a svatého Víta, Velké Pavlovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velký Újezd: Kostel svatého Petra a Pavla, Vémyslice: Kostel Narození Panny Marie, Věteřov: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Veverská Bítýška: Kostel svatého Jakuba Staršího, Veverské Knínice: Kostel svatého Mikuláše, Věžná: Kostel svatého Martina, Vícenice u Náměště nad Oslavou: Kostel svatého Marka, Vílanec: Kostel svatého Jakuba Staršího, Višňové: Kostel svatého Jana Křtitele, Vítochov: Kostel svatého Michaela archanděla, Vladislav: Kostel Nejsvětější Trojice, Vlasatice: Kostel svatého Jana Křtitele, Vojkovice: Kostel svatého Vavřince, Volfířov: Kostel svatého Petra a Pavla, Vranov nad Dyjí: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vranov: Kostel Narození Panny Marie, Vranovice: Kostel Navštívení Panny Marie, Vratěnín: Kostel svatého Jakuba Většího, Vratěnín: Kostel svatého Mikuláše Tolentinského, Vrbice: Kostel svatého Jiljí, Vrbovec: Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Vyskytná nad Jihlavou: Kostel svatého Vavřince, Vysočany: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Vysoké Popovice: Kostel svatého Jana Křtitele, Vysoké Studnice: Kostel Nejsvětější Trojice

Z

Zaječí: Kostel svatého Jana Křtitele, Zbraslav: Kostel svatého Jiljí, Zbýšov: Kostel svatého Martina z Tours, Zhoř: Kostel svaté Markéty, Znojmo-Hradiště: Kostel svatého Antonína Paduánského, Znojmo-Hradiště: Kostel svatého Hippolyta, Znojmo: Kostel svaté Alžběty, Znojmo: Kostel svatého Jana Křtitele, Znojmo: Kostel svatého Michala, Znojmo: Kostel svatého Mikuláše, Znojmo: Kostel Nalezení svatého Kříže, Znojmo: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava při klášteru Louka, Znojmo: Rotunda svaté Kateřiny, Zvole: Kostel svatého Václava

Ž

Žarošice: Kostel svaté Anny, Žatčany: Kostel Nejsvětější Trojice, Ždánice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Žďár nad Sázavou: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Žďárec: Kostel svatého Petra a Pavla, Žďárná: Kostel svatého Bartoloměje, Želešice: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Želetava: Kaple svaté Kateřiny, Želetava: Kostel svatého Michaela archanděla, Želetice, okres Hodonín: Kostel svatého Jakuba Staršího, Želetice, okres Znojmo: Kostel svatého Jakuba Staršího, Žerotice: Kostel svatého Martina, Židlochovice: Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostely olomoucké arcidiecéze

B

Bělotín: Kostel svatého Jiří, Bílá Lhota: Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, Blatnice pod Svatým Antonínkem: Kostel svatého Ondřeje, Blazice: Kostel svatého Kříže, Bludov: Kostel Božího Těla, Bludov: Kostel svatého Jiří, Bohdíkov: Kostel svatého Petra a Pavla, Bohuslavice u Konice: Kostel svatého Bartoloměje, Bochoř: Kostel svatého Floriána, Borotín: Kostel Povýšení svatého Kříže, Bouzov: Kostel svatého Gotharda, Bouzov: Kostel svatého Gotharda, Branná: Kostel svatého Michaela archanděla, Březnice: Kostel svatého Bartoloměje, Březová nad Svitavou: Kostel svatého Bartoloměje, Březová: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Bystřice pod Hostýnem: Kostel svatého Jiljí, Bzenec: Kostel svatého Jana Křtitele

C

Cotkytle: Kostel svatého Jana Nepomuckého

Č

Čechy pod Kosířem: Kostel svatého Jana Křtitele

D

Dědice: Kostel Nejsvětější Trojice, Deštná: Kostel svatého Petra a Pavla, Dobromilice: Kostel Všech svatých, Dolní Studénky: Kostel svatého Linharta, Doloplazy: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Domanín: Kostel svatého Václava, Drysice: Kostel Narození Panny Marie, Držovice: Kostel svatého Floriána, Dub nad Moravou: Kostel Očišťování Panny Marie, Dubicko: Kostel Povýšení svatého Kříže

F

Fryšták: Kostel svatého Mikuláše

H

Hanušovice: Kostel svatého Mikuláše, Heroltice: Kostel svatého Jana Křtitele, Hněvotín: Kostel svatého Leonarda, Holešov: Kostel svaté Anny, Holešov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Horní Lhota: Kostel svatého Diviše, Horní Studénky: Kostel svatého Linharta, Hoštice: Kostel svatého Jana Křtitele, Hovězí: Kostel svaté Maří Magdalény, Hraběšice: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Hrabí: Kaple svatého Marka, Hranice: Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Hutisko: Kostel svatého Josefa

Ch

Cholina: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Cholina: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chropyně: Kostel svatého Jiljí, Chudobín: Kostel svatého Františka Serafinského, Chvalkovice na Hané: Kostel svatého Ferdinanda

I

Ivanovice na Hané: Kostel svatého Ondřeje

J

Jankovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jaroměřice: Kostel Povýšení svatého Kříže, Jaroměřice: Kostel Všech svatých, Jedlí: Kostel svatého Jana Křtitele, Jednov: Kostel Navštívení Panny Marie, Jednov: Kostel Navštívení Panny Marie, Jesenec: Kostel svatého Libora, Jesenec: Kostel svatého Libora, Ježov: Kostel svatého Jakuba Staršího

K

Kojetín: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Konice: Kostel Narození Panny Marie, Koryčany: Kostel svatého Vavřince, Kostelec: Kostel svatého Václava, Krásensko: Kostel svatého Vavřince, Krasice: Kostel svatého Josefa, Kroměříž: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Kroměříž: Kostel svatého Jana Křtitele, Kroměříž: Kostel svatého Mořice, Kroměříž: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Křelov: Kostel svatého Jiljí, Kvasice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého , Kvasice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kyjov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje

L

Lipov: Kostel Všech svatých, Loštice: Kostel svatého Prokopa, Loučná nad Desnou: Kostel svatého Cyrila a Metoděje

M

Malá Morava: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Malenovice: Kostel svatého Mikuláše, Maršíkov: Kostel svatého Michaela, Měník: Kaple Panny Marie Růžencové, Měrotín: Kostel svatého Martina, Město Libavá: Kostel Povýšení svatého Kříže, Milotice: Kostel Všech svatých, Mladoňov: Kostel svatého Mikuláše, Moravské Prusy: Kostel svatého Jiří, Mostkovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

N

Náklo: Kostel svatého Jiří, Nejdek: Kostel svatého Urbana, Němčice nad Hanou: Kostel svaté Maří Magdalény, Nová Seninka: Kostel svatého Jana Křtitele, Nový Malín: Kostel Narození Panny Marie

O

Olomouc: Kostel svatého Michala, Olomouc: Kostel svatého Mořice, Olomouc: Kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc: Katedrála svatého Václava , Olomouc: Kostel Zvěstování Páně, Orlovice: Kostel svatého Václava, Oskava: Kostel svatého Floriána, Ostružná: Kostel Zjevení Páně, Otrokovice: Kostel svaté Anny, Otrokovice: Kostel svatého Vojtěcha

P

Palonín: Kostel svatého Josefa, Podivice: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Podlesí: Kostel svaté Maří Magdalény, Police: Kostel svatého Mikuláše, Postřelmov: Kostel svatého Matouše, Pozděchov: Kostel svatého Jiří, Pozlovice: Kostel svatého Martina, Pravčice: Kostel svatého Floriána, Prostějov: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Prostějov: Kostel Povýšení svatého Kříže, Prostřední Bečva: Kostel svaté Zdislavy, Provodov: Kostel Panny Marie Sněžné, Prusinovice: Kostel svaté Kateřiny, Přerov: Kostel svatého Vavřince, Pustiměř: Kostel svatého Benedikta

R

Rajnochovice: Kostel Narození Panny Marie a svaté Anny, Rapotín: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Raškov: Kostel svatého Jana Křtitele, Rohle: Kostel svatého Martina, Roštění: Kostel svatého Floriána, Roubanina: Kostel svatého Ondřeje, Rožnov pod Radhoštěm: Kostel svaté Anny, Rožnov pod Radhoštěm: Kostel Všech svatých, Rychtářov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

S

Stará Ves: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stará Voda: Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny, Staré Město pod Sněžníkem: Kostel svaté Anny, Staré Město: Kostel svatého Ducha, Staré Město: Kostel svatého Michaela archanděla, Starý Maletín: Kostel svatého Mikuláše, Stražisko: Kostel svatých Andělů strážných, Stražisko: Kostel svatých Andělů strážných, Strážnice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stříbrnice: Kostel svaté Anežky České, Stříbrnice: Kostel svatého Prokopa, Studená Loučka: Kostel svaté Maří Magdaleny, Studnice: Kostel svatého Jiljí, Stupava: Kostel svatého Klimenta, Svatobořice-Mistřín: Kostel Navštívení Panny Marie, Svatý Hostýn: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Kopeček: Bazilika Navštívení Panny Marie, Svitavy: Kostel svatého Jiljí

Š

Štípa: Kostel Narození Panny Marie, Štítná nad Vláří: Kostel svatého Josefa, Štíty: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Šubířov: Kostel Panny Marie Sedmibolestné, Šumperk: Kostel svaté Barbory, Šumperk: Kostel svatého Jana Křtitele, Švábenice: Kostel svatého Michala

T

Tečovice: Kostel svatého Jakuba Staršího, Těšnovice: Kostel svatého Petra a Pavla, Topolany: Kostel svatého Mikuláše, Tršice: Kostel Narození Panny Marie

U

Uničov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Určice: Kostel svatého Jana Křtitele

Ú

Úsov: Kostel svatého Jiljí

V

Valašská Bystřice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valašské Meziříčí: Kostel svatého Jakuba Většího, Valašské Meziříčí: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vanovice: Kostel svatého Václava, Velehrad: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje , Velká Morava: Kostel svatého Aloise, Velké Karlovice: Kostel Panny Marie Sněžné, Velké Losiny: Kostel svatého Jana Křtitele, Velké Opatovice: Kostel svatého Jiří, Vernířovice: Kostel svatého Matouše, Veselá: Kostel svatého Martina, Veselí nad Moravou: Kostel svatého Bartoloměje, Vidče: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Vikantice: Kostel svatého Wolfganga, Vilémov: Kostel svaté Kateřiny, Vizovice: Kostel svatého Vavřince, Vlkoš: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vnorovy: Kostel svaté Alžběty, Vojtíškov: Kostel Narození Panny Marie, Vrahovice: Kostel svatého Bartoloměje, Vysoké Žibřidovice: Kostel svatého Linharta, Vyškov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Z

Zašová: Kostel Navštívení Panny Marie, Zlaté Hory: Kostel svatého Kříže, Zlín: Kostel svatého Filipa a Jakuba, Zlín: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Ž

Žárová: Kostel svatého Martina, Želechovice nad Dřevnicí: Kostel svatého Petra a Pavla

Kostely ostravsko-opavské diecéze

A

Albrechtice u Rýmařova: Kostel Nejsvětější Trojice

B

Bílá: Kostel svatého Bedřicha, Bílčice: Kostel svaté Markéty, Bohušov: Kostel svatého Martina, Brušperk: Kostel svatého Jiří, Břidličná: Kostel Tří králů, Budišov nad Budišovkou: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Butovice: Kostel Všech svatých

D

Deštné: Kostel Navštívení Panny Marie, Dolní Moravice: Kostel svatého Jakuba Většího, Dolní Životice: Kostel Nejsvětějšího Spasitele

F

Frenštát pod Radhoštěm: Kostel svatého Jana Křtitele, Frenštát pod Radhoštěm: Kostel svatého Martina, Fulnek: Kostel svatého Josefa, Fulnek: Kostel Nejsvětější Trojice

G

Guntramovice: Kostel svatého Jakuba Většího

H

Horní Město: Kostel svaté Máří Magdalény, Hrabůvka: Kostel Panny Marie, královny posvátného růžence, Hrozová: Kostel Archanděla Michaela, Huzová: Kostel svatého Jiljí

J

Jamartice: Kostel Narození Panny Marie, Janov: Kostel Nejsvětější Trojice, Jerlochovice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jindřichov: Kostel svatého Mikuláše

K

Kujavy: Kostel svatého Michaela archanděla, Kunčice pod Ondřejníkem: Kostel svaté Maří Magdalény, Kunčice pod Ondřejníkem: Kostel svatého Prokopa a svaté Barbory

L

Lichnov: Kostel svatého Petra a Pavla, Lipná: Kostel svatého Jana Křtitele, Liptaň: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Litultovice: Kostel svatého Bartoloměje, Lomnice: Kostel svatého Jiří

M

Moravská Ostrava: Kostel svatého Josefa, Mořkov: Kostel svatého Jiří

N

Nové Valteřice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

O

Osoblaha: Kostel svatého Mikuláše, Ostrava-Hrabová: Kostel svaté Kateřiny, Ostrava-Nová Ves: Kostel svatého Bartoloměje, Ostrava-Mariánské Hory: Kostel Panny Marie Královny, Ostrava-Moravská Ostrava: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě, Ostrava-Moravská Ostrava: Kostel svatého Václava, Ostrava-Přívoz: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ostrava-Stará Bělá: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Ostrava-Vítkovice: Kostel svatého Pavla, Ostrava-Zábřeh: Kostel Navštívení Panny Marie, Ostrava-Zábřeh: Kostel svatého Ducha

P

Petrovice: Kostel svatého Rocha, Pitárné: Kostel Navštívení Panny Marie, Příbor: Kostel Narození Panny Marie

R

Rešov: Kostel svaté Kateřiny, Roudno: Kostel svatého Michaela Archanděla, Ruda: Kostel Panny Marie Sněžné, Rychaltice: Kostel svatého Mikuláše, Rýmařov: Kostel svatého Michala, Rýmařov: Kostel Navštívení Panny Marie, Ryžoviště: Kostel svatého Jana Křtitele

S

Skály: Kostel svatého Václava, Slatina: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Slezské Pavlovice: Kostel svatého Ondřeje, Slezské Rudoltice: Kostel svaté Kateřiny, Sovinec: Kostel svatého Augustina, Staré Oldřůvky: Kostel Navštívení Panny Marie, Stránské: Kostel svaté Kateřiny, Suchdol nad Odrou: Kostel Nejsvětější Trojice

Š

Štáblovice: Kostel svatého Vavřince, Štramberk: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Štramberk: Kostel svaté Kateřiny

T

Tichá: Kostel svatého Mikuláše, Třemešná: Kostel svatého Šebestiána, Tvrdkov: Kostel svatého Antonína Paduánského

V

Velká Štáhle: Kostel Nejsvětější Trojice, Vysoká: Kostel svatého Urbana

Krajní body

Krajní body Moravy, Polská hora, Dyjský trojúhelník, Česká Olešná, Bílá, Praděd

Křížové cesty

Okres Blansko: Křížová cesta v Černé Hoře

Okres Brno-venkov: Křížová cesta v Dolních Kounicích, Křížová cesta v Chudčicích, Křížová cesta v Ivančicích, Křížová cesta v Rosicích

Okres Bruntál: Křížová cesta v Bohušově, Křížová cesta u Dívčího Hradu, Křížová cesta v Liptani, Křížová cesta v Roudnu, Křížový vrch u Rudy

Okres Břeclav: Křížová cesta v Křepicích, Křížová cesta v Mikulově

Okres Frýdek-Místek: Křížová cesta v Brušperku, Křížová cesta v Kozlovicích

Okres Hodonín: Křížová cesta v poutním místě Svatý Antonínek, Křížová cesta v Bukovanech, Křížová cesta ve Vracově, Křížová cesta v Žarošicích

Okres Jihlava: Křížová cesta v Batelově, Křížová cesta v Jihlavě, Křížová cesta v Nové Říši, Křížová cesta ve Stonařově, Křížová cesta v Telči, Křížová cesta v Třešti

Okres Jindřichův Hradec: Křížová cesta ve Slavonicích

Okres Kroměříž: Křížová cesta na Hostýně, Křížová cesta v Kroměříži, Křížová cesta ve Kvasicích

Okres Nový Jičín: Křížová cesta z Nového Jičína do Štramberka, Křížová cesta v Petřkovicích, Křížová cesta v Příboře

Okres Olomouc: Křížová cesta v Bělé, Křížová cesta v Mladějovicích, Křížová cesta v Moravském Berouně, Křížová cesta ve Slavoníně

Okres Ostrava-město: Křížová cesta v Bělském lese

Okres Prostějov: Křížová cesta ve Stražisku

Okres Přerov: Křížová cesta v Drahotuších

Okres Svitavy: Poutní areál na Hoře Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka, Kalvárie na Křížovém vrchu nad Moravskou Třebovou, Křížová cesta v Moravské Třebové

Okres Šumperk: Kostel Božího Těla v Bludově, Křížová cesta ve Stříbrnicích, Křížová cesta na Olšanských horách, Křížová cesta v Pavlově, Křížová cesta v Potůčníku, Křížová cesta ve Velkých Losinách

Okres Třebíč: Křížová cesta v Lukově

Okres Uherské Hradiště: Křížová cesta v Ořechově

Okres Vsetín: Křížová cesta v Lešné

Okres Vyškov: Křížová cesta v Lulči, Křížová cesta ve Slavkově u Brna

Okres Zlín: Křížová cesta v Bojatíně, Křížová cesta v Brumově-Bylnici, Křížová cesta v Hostišové, Křížová cesta v Kostelci u Zlína, Křížová cesta od Maleniska na vrchol hřebene, Křížová cesta u Šarov, Křížová cesta ve Velíkové

Okres Znojmo: Křížová cesta v Bohuticích, Křížová cesta v Hlubokých Mašůvkách, Křížová cesta ve Znojmě

Okres Žďár nad Sázavou: Křížová cesta v Dalečíně, Křížová cesta v Horní Bobrové, Křížová cesta v Netíně, Křížová cesta v Radňovicích, Křížová cesta v Řečici, Křížová cesta u kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích

Kulturní památky

Okres Blansko:

Seznam kulturních památek v Blansku, Seznam kulturních památek v Boskovicích, Seznam kulturních památek v Kunštátu, Seznam kulturních památek v Letovicích, Seznam kulturních památek v Lysicích, Seznam kulturních památek v okrese Blansko, Seznam kulturních památek v Olešnici (okres Blansko), Seznam kulturních památek v Rájci-Jestřebí

D

Domy: Židovský obecní dům v Boskovicích

F

Fary: Fara v Adamově, Fara v Cetkovicích

H

Hrady: Hrad Blansek, Hrad Holštejn, Hrad Boskovice, Hrad Čertův hrádek, Hrad Doubravice nad Svitavou, Hrad Louka, Nový hrad v Olomučanech, Hrad Rumberk, Hrad Rychvald

Hrobky: Hrobka Dubských v Lysicích

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Boskovicích

Hutě: Klamova huť v Blansku, Stará huť u Adamova

J

Jeskyně: Jeskyně Kůlna

K

Kaple: Kaple svaté Rodiny v Černé Hoře

Kláštery: Klášter milosrdných bratří v Letovicích

Kostely: Kostel Církve československé husitské v Blansku, Evangelický kostel v Boskovicích, Evangelický kostel ve Vanovicích, Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovince, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sebranicích, Kostel Narození Jana Křtitele v Černovicích u Boskovic, Kostel Narození Panny Marie v Lipovci, Kostel Nejsvětější Trojice v Drnovicích, Kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu, Kostel Povýšení svatého Kříže v Benešově, Kostel Povýšení svatého Kříže v Borotíně, Kostel svaté Barbory v Adamově, Kostel svaté Cecílie v Lipůvce, Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině, Kostel svaté Maří Magdalény v Sulíkově, Kostel svatého Bartoloměje v Dlouhé Lhotě, Kostel svatého Bartoloměje ve Žďárné, Kostel svatého Ducha v Kunštátu, Kostel svatého Filipa a Jakuba v Cetkovicích, Kostel svatého Jakuba Staršího v Boskovicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Doubravici nad Svitavou, Kostel svatého Jana Křtitele ve Svitávce, Kostel svatého Jeronýma v Křetíně, Kostel svatého Jiří v Bořitově, Kostel svatého Jiří v Kochově, Kostel svatého Jiří ve Velkých Opatovicích, Kostel svatého Klimenta v Lipůvce, Kostel svatého Marka v Knínicích, Kostel svatého Martina v Blansku, Kostel svatého Michaela archanděla ve Vískách, Kostel svatého Mikuláše v Bedřichově, Kostel svatého Mikuláše v Němčicích, Kostel svatého Mikuláše v Olešnici, Kostel svatého Ondřeje v Roubanině, Kostel svatého Petra a Pavla v Deštné, Kostel svatého Petra a Pavla v Jedovnicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Lysicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Petrovicích, Kostel svatého Prokopa v Letovicích, Kostel svatého Stanislava v Kunštátu, Kostel svatého Václava v Letovicích, Kostel svatého Václava ve Vanovicích, Kostel svatého Vavřince v Černé Hoře, Kostel svatého Vavřince ve Lhotě Rapotině, Kostel svatého Vavřince v Olešnici, Kostel Všech svatých v Boskovicích, Kostel Všech svatých v Rájci-Jestřebí, Kostel Všech svatých v Újezdu u Černé Hory, Kostel Zvěstování Panny Marie ve Vážanech

Křížové cesty: Křížová cesta v Černé Hoře

M

Mlýny: Crhovský mlýn, Pirochtův mlýn v Boskovicích, Tenorův mlýn v Sychotíně, Větrný mlýn v Kořenci, Větrný mlýn v Němčicích, Větrný mlýn v Ostrově u Macochy, Větrný mlýn v Petrovicích, Větrný mlýn v Rudici

Mosty: Ježkův vlečkový most v Blansku

O

Oltáře: Světelský oltář v Adamově

R

Radnice: Radnice v Blansku, Radnice v Boskovicích

S

Sousoší: Sousoší husitských bojovníků v Bořitově

Synagogy: Synagoga v Boskovicích

T

Tunely: Blanenské tunely

V

Vily: Löw-Beerovy vily ve Svitávce

Z

Zámky: Zámek Blansko, Zámek Borotín, Zámek Boskovice, Zámek Černá Hora, Zámek Kunštát, Zámek Lamberk, Zámek Letovice, Zámek Lhota Rapotina, Zámek Lysice, Zámek Rájec nad Svitavou, Zámek Šebetov, Zámek Velké Opatovice

Okres Brno-město:

Seznam kulturních památek v okrese Brno-město , Seznam kulturních památek v Brně , Seznam kulturních památek v Bohunicích, Seznam kulturních památek v Bosonohách, Seznam kulturních památek v Brněnských Ivanovicích, Seznam kulturních památek v Bystrci, Seznam kulturních památek v Černých Polích, Seznam kulturních památek v Černých Polích (Brno-sever), Seznam kulturních památek v Černých Polích (Brno-střed), Seznam kulturních památek v Černovicích, Seznam kulturních památek v Dolních Heršpicích, Seznam kulturních památek v Horních Heršpicích, Seznam kulturních památek v Husovicích, Seznam kulturních památek v Chrlicích, Seznam kulturních památek v Jehnicích, Seznam kulturních památek v Jundrově, Seznam kulturních památek v Jundrově, Seznam kulturních památek v Kníničkách, Seznam kulturních památek v Komárově, Seznam kulturních památek v Komíně, Seznam kulturních památek v Králově Poli, Seznam kulturních památek na Lesné, Seznam kulturních památek v Líšni, Seznam kulturních památek v Maloměřicích, Seznam kulturních památek v Maloměřicích (Brno-Maloměřice a Obřany), Seznam kulturních památek v Medlánkách, Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno, Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno – základní sídelní jednotka Brno-hrad Špilberk, Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno – základní sídelní jednotka Janáčkovo divadlo, Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno – základní sídelní jednotka Náměstí Svobody, Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno – základní sídelní jednotka Zelný trh, Seznam kulturních památek v Mokré Hoře, Seznam kulturních památek v Novém Lískovci, Seznam kulturních památek v Obřanech, Seznam kulturních památek v Pisárkách, Seznam kulturních památek v Pisárkách (Brno-Jundrov), Seznam kulturních památek v Pisárkách (Brno-Kohoutovice), Seznam kulturních památek v Pisárkách (Brno-střed), Seznam kulturních památek na Ponavě, Seznam kulturních památek v Přízřenicích, Seznam kulturních památek v Řečkovicích, Seznam kulturních památek v Sadové, Seznam kulturních památek ve Slatině, Seznam kulturních památek v Soběšicích, Seznam kulturních památek na Starém Brně, Seznam kulturních památek ve Starém Lískovci, Seznam kulturních památek ve Stránicích, Seznam kulturních památek ve Štýřicích, Seznam kulturních památek v Trnité, Seznam kulturních památek v Trnité (Brno-jih), Seznam kulturních památek v Trnité (Brno-střed), Seznam kulturních památek v Tuřanech, Seznam kulturních památek v Útěchově, Seznam kulturních památek ve Veveří, Seznam kulturních památek v Zábrdovicích, Seznam kulturních památek v Zábrdovicích (Brno-sever), Seznam kulturních památek v Zábrdovicích (Brno-střed), Seznam kulturních památek v Zábrdovicích (Brno-Židenice), Seznam kulturních památek v Žabovřeskách, Seznam kulturních památek v Žebětíně, Seznam kulturních památek v Židenicích, Seznam kulturních památek v Židenicích (Brno-Židenice)

B

Baziliky: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Byty: Byt manželů Herdanových na Starém Brně

D

Divadla: Divadlo Husa na provázku na Zelném trhu, Divadlo Reduta na Zelném trhu, Mahenovo divadlo na Malinovského náměstí v Brně-městě, Divadlo Svatoboj v Husovicích

Domy: Besední dům v Brně-městě, Biskupský dvůr, Budova brněnské pobočky České banky Union , Budova Dělnické úrazové pojišťovny pro Moravu a Slezsko v Zábrdovicích, Budova Riunione Adriatica di Sicurtà v Brně-městě, Český pomologický ústav v Bohunicích, Český rozhlas Brno, Dům nadace Valentina Gerstbauera (též dům U Čtyř mamlasů) na náměstí Svobody, Jaruškův dům v Králově Poli, Krohův rodinný dům ve Stránicích (Masarykova čtvrť), Kudelův rodinný dům ve Stránicích (Masarykova čtvrť), Dům pánů z Kunštátu v Brně-městě, Dům pánů z Lipé na náměstí Svobody, Malý Špalíček na Zelném trhu v Brně-městě, Merhautova 13 v Černých Polích, Městský dvůr na Šilingrově náměstí v Brně-městě, Kolonie Nový dům v Žabovřeskách, Nejvyšší státní zastupitelství na Jezuitské v Brně-městě, Obchodní dům Baťa na České ulici v Brně-městě, Obchodní dům Centrum na ulicích Kobližné a Jánské v Brně-městě, Obchodní galerie Orlí v Brně-městě, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše v Černých Polích, Steinův rodinný dům ve Stránicích (Masarykova čtvrť), Dům umění města Brna na Malinovského náměstí

H

Hotely: Hotel Avion v Brně v České ulici, Hotel Continental na Veveří, Hotel Grandezza na Zelném trhu

Hrady: Hrad Špilberk, Hrad Veveří

Hradiště: Hradisko u Obřan, Hradiště Staré Zámky v Líšni

Hrobky: Kapucínská hrobka na Kapucínském náměstí v Brně-městě

Hřbitovy: Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně-Štýřicích, Ústřední hřbitov ve Štýřicích, Židovský hřbitov v Židenicích

J

Jatka: Městská jatka v Trnité

K

Kaple: Loretánská kaple v Brně na ulicích Minoritské a Jánské, Kaple Krista na hoře Olivetské na Josefské ulici, Kaple Matky Boží na Veveří, Kaple Panny Marie Líšeňské v Líšni, Kaple Panny Marie Pomocnice v Líšni, Kaple svatého Václava v Žabovřeskách

Katedrála: Katedrála svatého Petra a Pavla (též Petrov) v Brně-městě, Petrov v Brně-městě

Kavárny: Kavárna Era v Černých Polích, Zemanova kavárna a cukrárna na ulici Josefská v Brně-městě

Kina: Kino Avia v Černovicích

Kláštery: Klášter alžbětinek ve Štýřicích, Augustiniánský klášter u kostela svatého Tomáše v Brně-městě, Klášter dominikánů v Dominikánské ulici v Brně-městě, Klášter františkánů ve Františkánské ulici v Brně-městě, Kapucínský klášter na Kapucínském náměstí v Brně-městě, Klášter milosrdných bratří ve Štýřicích, Klášter minoritů v ulici Minoritská v Brně-městě, Královopolský klášter, Starobrněnský klášter, Klášter voršilek v ulicích Josefské a Orlí v Brně-městě, Zábrdovický klášter

Kostely: Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského (též Červený kostel) v Brně-městě, Husův sbor v Králově Poli, Husův sbor v Tuřanech, Husův sbor ve Veveří, Betlémský kostel na úpatí Špilberku, Kostel Nalezení svatého Kříže na Kapucínském náměstí v Brně-městě, Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské ulici v Brně-městě, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Králově Poli, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na trnité v Křenové ulici, Kostel svaté Kunhuty v Zábrdovicích, Kostel svaté Markéty v Přízřenicích, Kostel svaté Maří Magdalény na rohu Masarykovy a Františkánské ulice v Brně-městě, Kostel svatého Bartoloměje v Žebětíně, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Židenicích, Kostel svatého Jakuba Staršího (též svatého Jakuba Většího) v Brně-městě, Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty v Bystrci, Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty v Brně-městě, Kostel svatého Jiljí v Komárově, Kostel svatého Jiljí v Líšni, Kostel svatého Josefa v Josefské ulici v Brně-městě, Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích, Kostel svatého Leopolda ve Štýřicích, Kostel svatého Michaela archanděla na Dominikánském náměstí v Brně-městě, Kostel svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně-městě, Kostel svatého Václava v Obřanech, Kostel svatého Vavřince v Komíně, Kostel svatého Vavřince v Řečkovicích, Kostel Zvěstování Panny Marie (též kostel Tuřanské Matky Boží či chrám Matky Boží) v Tuřanech, Pravoslavný chrám svatého Václava na úpatí Špilberku

Krematoria: Brněnské krematorium ve Štýřicích

Křížové cesty: Křížová cesta v Chudčicích

L

Letohrádky: Letohrádek Mitrovských na Starém Brně

Lodě: Loď Morava (1955)

M

Muzea: Uměleckoprůmyslové muzeum na Husově třídě v Brně-městě

N

Nádraží: Autobusové nádraží Brno, hotel Grand (též staré autobusové nádraží), Brno hlavní nádraží

Nemocnice: Dětská nemocnice v Černých Polích, Nemocnice Bohunice v Bohunicích a Starém Lískovci, Psychiatrická nemocnice Brno v Černovicích

O

Opevnění: Městské opevnění v Brně-městě

Osady: Divišova čtvrť (též Šanghaj) na Lesné, Kamenná kolonie (též Kamenná čtvrť) ve Štýřicích

P

Paláce: Palác Alfa na rohu ulic Jánská a Poštovská v Brně-městě, Berglův palác ve Veveří, Dietrichsteinský palác na Zelném trhu, Palác Chlumeckých na rohu ulic Česká a Jakubská v Brně-městě, Palác Jalta na Dominikánském náměstí v Brně-městě, Kleinův palác na náměstí Svobody v Brně-městě, Kounicův palác mezi Žerotínovým a Moravským náměstím v Brně-městě, Místodržitelský palác na Moravském náměstí v Brně-městě, Palác Morava mezi Malinovského náměstím a ulicemi Divadelní a Benešovou v Brně-městě, Palác Padowetz na nároží ulic Masarykovy a Bašty v Brně-městě, Pražákův palác na ulici Husova v Brně-městě, Schrattenbachův palác na ulici Kobližná v Brně-městě, Palác šlechtičen v rohu Náměstí Svobody v Brně-městě

Parlament: Zemská sněmovna v Brně (též Zemský dům I) na ulici Joštova v Brně-městě

Pivnice: Stopkova plzeňská pivnice v České ulici v Brně-městě

Porodnice: Porodnice na Obilním trhu ve Veveří

Pošty: Nádražní pošta na Nádražní ulici v Brně-městě

Poutní cesty: Poutní cesta do Vranova

Pozemkové knihy: Moravské zemské desky

R

Radnice: Nová radnice (dříve Stavovský dům či Zemský dům) na Dominikánském náměstí v Brně-městě, Stará radnice na Radnické ulici v Brně-městě

S

Sady: Tyršův sad ve Veveří

Semináře: Petrinum na Veveří v Brně-městě

Sloupy: Morový sloup (též Mariánský sloup) na náměstí Svobody v Brně-městě, Sloup Nejsvětější Trojice na Zelném trhu v Brně-městě, Zderadův sloup v Trnité

Sošky: Soška Brněnského muže, Madona z Veveří

Soudy: Krajský soud v Brně, Nejvyšší soud České republiky ve Veveří, Nejvyšší správní soud České republiky na Moravském náměstí v Brně-městě

Stadiony: Sokolský stadion na ulici Kounicova ve Veveří

Svícny: Sedmiramenný svícen ve Starobrněnském klášteře

Synagogy: Synagoga Agudas achim v Trnité

Š

Školy: Gymnázium Brno, Křenová, v Trnité, Kounicovy koleje v Žabovřeskách, Masarykova základní škola Brno, Zemědělská, v Černých Polích, Právnická fakulta Masarykovy univerzity na Veveří, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, ve Veveří, Střední průmyslová škola stavební Brno na ulici Kudelova v Černých Polích, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně na Starém Brně, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně na Veveří

T

Tělocvičny: Tělocvična Pod Hradem v ulici Údolní v Brně-městě

Tunely: Blanenské tunely mezi Brnem a Blanskem

V

Vily: Arnoldova vila v Černých Polích, Dvořákova vila ve Stránicích (Masarykova čtvrť), Fuchsova vila v Žabovřeskách, Gutmannova vila ve Veveří, Hechtova vila v Pisárkách, Jurkovičova vila v Žabovřeskách, Kumpoštova vila ve Stránicích (Masarykova čtvrť), Patočkova vila ve Stránicích (Masarykova čtvrť), Psotova vila ve Stránicích (Masarykova čtvrť), Reissigova vila v Pisárkách, Vila Černopolní 41 v Černých Polích, Vila Karla Kaisera v Černých Polích, Vila Löw-Beer v Černých Polích, Vila rodiny Deutschů na Starém Brně, Vila Stiassni v Pisárkách, Vila Tugendhat v Černých Polích

Vodojemy: Vodojemy Žlutý kopec

Výstaviště: Brněnské výstaviště v Pisárkách

Z

Zámky: Zámek Brněnské Ivanovice, Zámek Líšeň

Zastávky: Zastávka Obilní trh na ulici Údolní ve Veveří,

Zvonice: Zvonice ve Slatině

Okres Brno-venkov:

Seznam kulturních památek v Bílovicích nad Svitavou, Seznam kulturních památek v Blučině, Seznam kulturních památek v Dolních Kounicích, Seznam kulturních památek v Doubravníku, Seznam kulturních památek v Ivančicích, Seznam kulturních památek v Ivani, Seznam kulturních památek v Kuřimi, Seznam kulturních památek v Litostrově, Seznam kulturních památek v Loděnici, Seznam kulturních památek v Lomnici, Seznam kulturních památek v Malešovicích, Seznam kulturních památek v Medlově, Seznam kulturních památek v Modřicích, Seznam kulturních památek v Mokré-Horákově, Seznam kulturních památek v Nedvědici, Seznam kulturních památek v Neslovicích, Seznam kulturních památek v Nosislavi, Seznam kulturních památek v Nové Vsi, Seznam kulturních památek v okrese Brno-venkov, Seznam kulturních památek v Ořechově, Seznam kulturních památek v Oslavanech, Seznam kulturních památek v Ostrovačicích, Seznam kulturních památek v Pasohlávkách, Seznam kulturních památek v Podolí, Seznam kulturních památek v Pohořelicích, Seznam kulturních památek v Pozořicích, Seznam kulturních památek v Pravlově, Seznam kulturních památek v Rajhradě, Seznam kulturních památek v Rosicích, Seznam kulturních památek v Říčanech, Seznam kulturních památek v Senoradech, Seznam kulturních památek v Sobotovicích, Seznam kulturních památek v Sokolnicích, Seznam kulturních památek v Telnici, Seznam kulturních památek v Těšanech, Seznam kulturních památek v Tetčicích, Seznam kulturních památek v Tišnově, Seznam kulturních památek v Troskotovicích, Seznam kulturních památek v Troubsku, Seznam kulturních památek v Újezdu u Brna, Seznam kulturních památek v Želešicích, Seznam kulturních památek v Židlochovicích, Seznam kulturních památek ve Střelicích, Seznam kulturních památek ve Šlapanicích, Seznam kulturních památek ve Štěpánovicích, Seznam kulturních památek ve Tvarožné, Seznam kulturních památek ve Veverské Bítýšce, Seznam kulturních památek ve Vlasaticích, Seznam kulturních památek ve Vojkovicích, Seznam kulturních památek ve Vranově, Seznam kulturních památek ve Vranovicích, Seznam kulturních památek ve Zbraslavi, Seznam kulturních památek ve Zbýšově

B

Boží muka: Boží muka v Hlíně, Boží muka ve Vojkovicích

C

Cukrovary: Cukrovar Židlochovice

D

Doly: Důl Kukla v Oslavanech, Důl Simson ve Zbýšově, Důl Theodor ve Svatoslavi

Domy: Dům čp. 35 v Nedvědici, Usedlost čp. 2 v Černvíru

Dvory: Panský dvůr ve Cvrčovicích

H

Hrady: Hrad Košíkov, Hrad Lelekovice, Hrad Levnov (též Ketkovický hrad), Hrad Loučky, Hrad Obřany, Hrad Osiky, Hrad Pernštejn, Hrad Ronov, Hrad Rysov, Hrad Trmačov, Hrad Vildenberk, Hrad Víckov

Hrobky: Hrobka Lichtenštejnů ve Vranově, Hrobka rodu Scharff-Baumgarten v Oslavanech

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Dolních Kounicích, Židovský hřbitov v Ivančicích, Židovský hřbitov v Lomnici, Židovský hřbitov v Pohořelicích

J

Jeskyně: Jeskyně Pekárna

K

Kameny: Hraniční kámen v Ostrovačicích, Pamětní kámen s nápisem u Opatovic, Pamětní kámen u Opatovic, Pamětní kámen v Hlíně, Pamětní kámen v Ostrovačicích, Pamětní kámen v Padochově, Pamětní kámen v Podolí, Pamětní kámen v Přísnoticích, Pamětní kámen v Sivicích, Smírčí kámen v Biskoupkách, Smírčí kámen v Nuzířově, Smírčí kámen ve Šlapanicích

Kaple: Chrám svaté Barbory v Dolních Kounicích, Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Hajanech, Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Kupařovicích, Kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích, Kaple Panny Marie v Hrubšicích, Kaple Panny Marie Růžencové v Borači, Kaple svaté Anny v Hostěnicích, Kaple svaté Máří Magdaleny v Doubravníku, Kaple svatého Antonína v Dolních Kounicích, Kaple svatého Antonína Paduánského v Lomnici, Kaple svatého Cyrila a Metoděje ve Smolíně, Kaple svatého Jana Křtitele v Dolních Kounicích, Kaple svatého Václava v Holasicích, Vodní kaple Jana Nepomuckého v Kuřimi

Kláštery: Benediktinský klášter Rajhrad, Klášter paulánů ve Vranově, Klášter Porta coeli v Předklášteří, Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích

Kostely: Evangelický kostel v Nosislavi, Kostel Jednoty bratrské v Ivančicích, Kostel Matky Boží v Oslavanech, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blučině, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří (novogotický), Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoslavi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Troubsku, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích, Kostel Narození Panny Marie v Neslovicích, Kostel Narození Panny Marie ve Vranově, Kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici, Kostel Navštívení Panny Marie v Pravlově, Kostel Nejsvětější Trojice v Bratčicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách, Kostel Nejsvětější Trojice v Předklášteří, Kostel Nejsvětější Trojice ve Střelicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Žatčanech, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Želešicích, Kostel Panny Marie v Dolních Kounicích, Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku, Kostel Povýšení svatého Kříže v Drásově, Kostel Povýšení svatého Kříže v Pracích, Kostel Povýšení svatého Kříže v Rajhradě, Kostel Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích, Kostel svaté Anny v Pasohlávkách, Kostel svaté Barbory v Židlochovicích, Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ketkovicích, Kostel svaté Kunhuty ve Hlíně, Kostel svaté Kunhuty v Nedvědici, Kostel svaté Markéty v Loděnici, Kostel svaté Markéty ve Měníně, Kostel svaté Markéty v Moravských Knínicích, Kostel svaté Maří Magdalény v Kuřimi, Kostel svatého Augustina v Syrovicích, Kostel svatého Barnabáše v Těšanech, Kostel svatého Bartoloměje v Ivani, Kostel svatého Bartoloměje v Medlově, Kostel svatého Filipa a Jakuba v Lelekovicích, Kostel svatého Gotharda v Modřicích, Kostel svatého Jakuba Staršího ve Cvrčovicích, Kostel svatého Jakuba Staršího v Čučicích, Kostel svatého Jakuba Staršího v Nosislavi, Kostel svatého Jakuba Staršího v Omicích, Kostel svatého Jakuba Staršího v Pohořelicích, Kostel svatého Jakuba Staršího ve Veverské Bítýšce, Kostel svatého Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou, Kostel svatého Jana Křtitele v Přibicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Telnici, Kostel svatého Jana Křtitele ve Vlasaticích, Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava v Ostrovačicích, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Podolí, Kostel svatého Jiljí v Moutnicích, Kostel svatého Jiljí v Újezd u Tišnova, Kostel svatého Jiljí ve Zbraslavi, Kostel svatého Jiří v Čebíně, Kostel svatého Jiří v Olší, Kostel svatého Jiří v Ořechově, Kostel svatého Kříže v Nebovidech, Kostel svatého Linharta v Mušově, Kostel svatého Martina v Dolních Loučkách, Kostel svatého Martina v Rosicích, Kostel svatého Martina z Tours ve Zbýšově, Kostel svatého Mikuláše v Deblíně, Kostel svatého Mikuláše v Oslavanech, Kostel svatého Mikuláše ve Tvarožné, Kostel svatého Mikuláše ve Veverských Knínicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Dolních Kounicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Rajhradě, Kostel svatého Petra a Pavla v Řeznovicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Říčanech, Kostel svatého Petra a Pavla v Újezdu u Brna, Kostel svatého Petra a Pavla v Uníně, Kostel svatého Petra a Pavla ve Žďárci, Kostel svatého Stanislava v Osikách, Kostel svatého Šimona a Judy v Radosticích, Kostel svatého Štěpána v Malešovicích, Kostel svatého Václava v Lukovanech, Kostel svatého Václava v Moravanech, Kostel svatého Václava v Přísnoticích, Kostel svatého Václava v Tišnově, Kostel svatého Václava v Troskotovicích, Kostel svatého Vavřince v Branišovicích, Kostel svatého Vavřince v Domašově, Kostel svatého Vavřince v Malhostovicích, Kostel svatého Vavřince ve Vojkovicích, Kostel Všech svatých v Ořechově

Kovárny: Kovárna v Těšanech

Kříže: Devět křížů u Lesní Hluboké, Kamenný kříž v Sivicích, Smírčí kříž u Hrušovan u Brna

Křížové cesty: Křížová cesta v Dolních Kounicích, Křížová cesta v Chudčicích, Křížová cesta v Ivančicích, Křížová cesta v Rosicích

L

Lávky: Dřevěná lávka v Prudké

M

Mosty: Dřevěný most v Černvíru, Dřevěný most v Pernštejnu, Kamenný most v Rosicích, Pitrův most v Rajhradu

Mlýny: Jarošův mlýn ve Veverské Bítýšce, Klapalův mlýn v Želešicích, Šildrův mlýn v Drásově, Větrný mlýn ve Tvarožné, Buchalův vodní mlýn ve Skryjích, Vodní mlýn v Doubravníku, Vodní mlýn v Hrubšicích

Mohyly: Mohyla míru na Prackém kopci

N

Náhrobky: Náhrobek Aloise Kalvody ve Šlapanicích

Návrší: Návrší Žuráň v Podolí

Nemocnice: Nemocnice Tišnov

O

Oranžerie: Oranžerie s hrnčírnou v Lomnici

P

Pevnosti: Římská vojenská pevnost u Mušova

Pomníky: Pomník padlým v 1. světové válce ve Šlapanicích

Poutní cesty: Poutní cesta do Vranova

Prelatury: Prelatura v Ostrovačicích

R

Radnice: Radnice v Lomnici

S

Školy: Scholasterie ve Šlapanicích

Sloupy: Morový sloup v Lomnici

Sochy: Socha rudoarmějce ve Šlapanicích

Synagogy: Synagoga v Dolních Kounicích, Synagoga v Ivančicích, Synagoga v Lomnici

T

Tvrze: Tvrz v Nosislavi

V

Viadukty: Ivančický viadukt přes údolí řeky Jihlavy, Železniční viadukt u Střelic

V

Vily: Vila Franke v Tišnově, Vila Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna, Závojského vila (též Koldova vila) v Doubravníku

Z

Lovecké zámečky: Lovecký zámeček Leopoldsruhe v Pohořelicích

Zámky: Zámek Branišovice, Zámek Dolní Kounice, Zámek Hrubšice, Zámek Kupařovice, Zámek Kuřim, Zámek Lesní Hluboké, Zámek Loděnice, Zámek Lomnice, Zámek Oslavany, Zámek Prštice, Zámek Rosice, Zámek Sokolnice, Zámek Těšany, Zámek Troubsko, Zámek Vlasatice, Zámek Vohančice, Zámek Židlochovice

Zvonice: Zvonice ve Stanovišti, Zvonice v Borovníku, Zvonice v Hostěnicích

Okres Bruntál:

Seznam kulturních památek v Bruntále, Seznam kulturních památek v Malé Morávce, Seznam kulturních památek ve Městě Albrechtice, Seznam kulturních památek v Rýmařově

D

Doly: Rudný důl ve Stříbrných Horách

Domy: Dům čp. 46 v Arnultovicích, Dům čp. 120 v Bohušově, Dům čp. 72 v Břidličné, Dům čp. 35 v Bučávce, Dům čp. 198 v Horním Městě, Dům čp. 116 v Janově, Dům čp. 21 v Janově, Dům čp. 27 v Lomnici, Usedlost čp. 17 v Dolní Moravici, Usedlost čp. 140 v Liptani

F

Fary: Fara ve Dvorcích

H

Hrady: Hrad Fulštejn, Hrad Sovinec, Hrad Štrálek (též Strálek) v Rýmařově

Hrobky: Hrobka rodiny Gebauerových v Bohušově

Hroby: Společný hrob a památník rudoarmějců v Lomnici

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Osoblaze

K

Kaple: Kaple svaté Kateřiny ve Dvorcích, Kaple svatého Floriána v Bučávce, Kaple svatého Františka Xaverského v Křížově, Kaple svatého Jana Nepomuckého v Karlově

Kašny: Kašna se sochou Neptuna ve Dvorcích

Kostely: Kostel Archanděla Michaela v Hrozové, Kostel Archanděla Michaela v Moravském Kočově, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liptani, Kostel Narození Panny Marie v Jamarticích, Kostel Navštívení Panny Marie v Pitárném, Kostel Navštívení Panny Marie v Rýmařově, Kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích u Rýmařova, Kostel Nejsvětější Trojice v Janově, Kostel Nejsvětější Trojice ve Velké Štáhli, Kostel Panny Marie Sněžné v Rudě, Kostel svaté Kateřiny v Rešově, Kostel svaté Kateřiny ve Slezských Rudolticích, Kostel svaté Kateřiny ve Stránském, Kostel svaté Markéty v Bílčicích, Kostel svaté Máří Magdalény v Horním Městě, Kostel svatého Antonína Paduánského v Tvrdkově, Kostel svatého Augustina v Sovinci, Kostel svatého Jakuba Většího v Dolní Moravici, Kostel svatého Jana Křtitele v Ryžovišti, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Karlovci, Kostel svatého Jiljí v Dvorcích, Kostel svatého Jiří v Dětřichově nad Bystřicí, Kostel svatého Jiří v Lomnici, Kostel svatého Jiří v Pelhřimovech, Kostel svatého Martina v Bohušově, Kostel svatého Michaela archanděla v Jiříkově, Kostel svatého Michaela Archanděla v Roudně, Kostel svatého Michala v Rýmařově, Kostel svatého Mikuláše v Jindřichově, Kostel svatého Mikuláše v Osoblaze, Kostel svatého Ondřeje ve Slezských Pavlovicích, Kostel svatého Rocha v Petrovicích, Kostel svatého Šebestiána v Třemešné, Kostel svatého Urbana ve Vysoké, Kostel svatého Václava ve Skalách, Kostel svatého Valentina v Hlince, Kostel Tří králů v Břidličné

Kříže: Smírčí kříž v Bartultovicích

Křížové cesty: Křížový vrch v Rudě

M

Mlýny: Vodní mlýn v Malé Štáhli

Mosty: Barokní most v Dolní Moravici, Kamenný most se sochou svatého Jana Nepomuckého v Budišově nad Budišovkou

P

Pivovary: Pivovar Janovice

Pomníky: Hornický pomník v Janově, Pomník padlým v 1. světové válce v Dívčím Hradu

S

Sloupy: Sloup se sousoším Panny Marie v Jindřichově

Sochy: Socha Panny Marie v Bohušově, Socha Panny Marie Immaculaty v Dolní Moravicí, Socha Panny Marie Immaculaty v Janově, Socha svatého Jana Nepomuckého v Bohušově, Socha svatého Jana Nepomuckého v Břidličné, Socha svatého Jana Nepomuckého v Dolní Moravici

Š

Školy: Škola v Majůvce

V

Vily: Spitzerova vila v Janovicích

Z

Zámky: Zámek Dívčí Hrad, Zámek Janovice, Zámek Jindřichov, Zámek Slezské Pavlovice, Zámek Slezské Rudoltice

Okres Břeclav:

Seznam kulturních památek v Břeclavi, Seznam kulturních památek v Divákách, Seznam kulturních památek v Dolních Dunajovicích, Seznam kulturních památek v Dolních Věstonicích, Seznam kulturních památek v Drnholci, Seznam kulturních památek v Hustopečích, Seznam kulturních památek v Klentnici, Seznam kulturních památek v Kloboukách u Brna, Seznam kulturních památek v Kurdějově, Seznam kulturních památek v Lednici, Seznam kulturních památek v Mikulově, Seznam kulturních památek v Novosedlech (okres Břeclav), Seznam kulturních památek v okrese Břeclav, Seznam kulturních památek v Pavlově, Seznam kulturních památek v Perné, Seznam kulturních památek v Podivíně, Seznam kulturních památek v Popicích, Seznam kulturních památek v Pouzdřanech, Seznam kulturních památek ve Valticích, Seznam kulturních památek ve Velkých Bílovicích, Seznam kulturních památek ve Velkých Němčicích, Seznam kulturních památek ve Velkých Pavlovicích

A

Archeologické naleziště: Archeologické naleziště u Dolních Věstonic

B

Boží muka: Boží muka ve Valticích

D

Domy: Venkovská usedlost čp. 52 (též Habánský dům) v Dolních Věstonicích, Viniční dům č. p. 145 v Pavlově, Hospodářské budovy Nový dvůr s drobnou stavbou v Charvátské Nové Vsi

H

Hrady: Hrad Děvičky (též Dívčí hrady), Umělá zřícenina hradu Janův hrad (též Janohrad) v Podivíně, Kozí hrádek na Kozím vrchu jižně od vrchu Turold v Mikulově, Hrad Sirotčí hrádek (též Sirotčí hrad, Sirotčí hrady či Růžový hrad) nad vsí Klentnice

Hradiště: Hradiště Pohansko u Břeclavi, Výšinné opevněné sídliště Stolová hora u Klentnice, Hradiště Vysoká zahrada (též Strachotíngrad) na okraji Dolních Věstonic

Hrobky: Ditrichštejnská hrobka v Mikulově

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Břeclavi, Židovský hřbitov v Mikulově, Židovský hřbitov v Podivíně,

Ch

Chrámy: Drobná stavba Apollónův chrám na břehu Mlýnského rybníka

K

Kaple: Kaple svaté Barbory v Kloboucích u Brna, Kaple svatého Cyrila a Metoděje v Podivíně, Kaple svatého Huberta na palouku v Bořím lese mezi Valticemi, Lednicí a Břeclaví (Lednicko-valtický areál), Kaple svatého Rocha na kopci Křížový vrch na jižním okraji Hustopečí, Kaple svatého Šebestiána v Mikulově na vrchu Svatý kopeček

Kláštery: Klášter milosrdných bratří ve Valticích

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Borkovanech, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Divákách, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích, Kostel Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích, Kostel Navštívení Panny Marie v Němčičkách, Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné, Kostel Nejsvětější Trojice v Drnholci, Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Týnci, Kostel svaté Anny v Bořeticích, Kostel svaté Barbory v Pavlově, Kostel svaté Barbory v Šakvicích, Kostel svaté Cecílie v Dobrém Poli, Kostel svaté Kateřiny v Starovičkách, Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Bavorech, Kostel svaté Kunhuty v Jevišovce, Kostel svaté Markéty v Přítlukách, Kostel svaté Rozálie v Horních Věstonicích, Kostel svatého Antonína Paduánského v Brumovicích, Kostel svatého Bartoloměje v Hlohovci, Kostel svatého Bartoloměje v Krumvíři, Kostel svatého Bartoloměje v Křepicích, Kostel svatého Jakuba Staršího v Lednici, Kostel svatého Jakuba Staršího v Moravské Nové Vsi, Kostel svatého Jakuba Staršího v Nikolčicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Boleradicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Březí, Kostel svatého Jana Křtitele v Kurdějově, Kostel svatého Jana Křtitele v Mikulově, Kostel svatého Jana Křtitele v Rakvicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Uherčicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Zaječí, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Brodě nad Dyjí, Kostel svatého Jiljí v Bulharech, Kostel svatého Jiljí v Dolních Dunajovicích, Kostel svatého Jiří v Klentnici, Kostel svatého Jiří v Kobylí, Kostel svatého Jiří ve Starovicích, Kostel svatého Michaela archanděla v Dolních Věstonicích, Kostel svatého Michaela archanděla (též kostel svatého Michala) v Ladné, Kostel svatého Michaela archanděla v Novém Přerově, Kostel svatého Mikuláše v Perné, Kostel svatého Mikuláše a Václava v Pouzdřanech, Kostel svatého Oldřicha v Novosedlech, Kostel svatého Oldřicha v Strachotíně, Kostel svatého Ondřeje v Popicích, Kostel svatého Osvalda v Milovicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Podivíně, Kostel svatého Stanislava v Úvalech, Kostel svatého Václava v Mikulově, Kostel svatého Václava a svatého Víta ve Velkých Němčicích, Kostel svatého Vavřince v Horních Bojanovicích, Kostel svatého Vavřince v Kloboukách u Brna, Kostel svatého Víta v Sedleci

Křížové cesty: Křížová cesta v Mikulově na Svatý kopeček

L

Letohrádky: Letohrádek Portz na Tichém ostrově mezi Mikulovem a Sedlecem

M

Mlýny: Větrný mlýn v Kloboukách u Brna, Vodní mlýn v Dolních Věstonicích, Zámecký mlýn v Nejdku, Zámecký mlýn ve Velkých Němčicích

Mosty: Cihlový most k bývalému ostrovu Portz v Mikulově,

O

Obelisk: Obelisk (též „Facka“) v Lednici

R

Rozhledny: Rozhledna Lednický minaret v zámeckém parku zámku v Lednici,

S

Sloupy: Sloup Nejsvětější Trojice v Hustopečích

Sloupořadí: Sloupořadí Tři Grácie (též Chrám Tří Grácií), Ozdobná stavba Kolonáda na Rajstně ve Valticích

Synagogy: Synagoga v Břeclavi, Synagoga v Mikulově,

V

Vodárny: Maurská vodárna u lednického zámku na břehu Zámecké Dyje

Z

Lovecké zámečky: Lovecký zámeček Belveder na okraji Valtic, Lovecký zámeček Dianin chrám (též Rendez-vous či Rendezvous) nedaleko Valtic u rybníka Rendezvous, Lovecký zámeček Katzelsdorfská myslivna mezi Valticemi a Katzelsdorfem, Lovecký zámeček Lány, Lovecký zámeček při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory, Rybniční zámeček u Lednice

Zámky: Zámek Břeclav, Zámek Diváky, Zámek Drnholec, Hraniční zámek na břehu Hlohoveckého rybníka, Zámek Klobouky u Brna, Zámek Lednice, Zámek Mikulov, Zámek Pohansko, Zámek Pouzdřany, Zámek Valtice

Okres Frýdek-Místek:

Seznam kulturních památek v Brušperku, Seznam kulturních památek v Hukvaldech, Seznam kulturních památek v Místku, Seznam kulturních památek v okrese Frýdek-Místek, Seznam kulturních památek ve Frýdku, Seznam kulturních památek ve Frýdku-Místku, Seznam kulturních památek ve Frýdlantu nad Ostravicí

A

Altány: Altán v Čeladné

H

Hrady: Hrad Hukvaldy

K

Kaple: Kaple svatého Cyrila a Metoděje v Čeladné, Kaple svatého Mořice v Palkovicích

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích, Kostel svatého Bedřicha v Bílé, Kostel svatého Jana Křtitele v Palkovicích, Kostel svatého Jiří v Brušperku, Kostel svatého Mikuláše v Rychalticích, Kostel svatého Prokopa a svaté Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem

Křížové cesty: Křížová cesta v Brušperku

M

Mlýny: Větrný mlýn v Brušperku, Větrný mlýn v Dolním Sklenově

P

Památníky: Památník Leoše Janáčka v Hukvaldech

V

Vily: Vila Jana Alsterna ve Frýdlantu nad Ostravicí

Z

Zámky: Zámek Bílá, Zámek Paskov

Okres Hodonín:

Seznam kulturních památek v Blatnici pod Svatým Antonínkem, Seznam kulturních památek v Bzenci, Seznam kulturních památek v Čejkovicích (okres Hodonín), Seznam kulturních památek v Dolních Bojanovicích, Seznam kulturních památek v Dubňanech, Seznam kulturních památek v Hodoníně, Seznam kulturních památek v Hrubé Vrbce, Seznam kulturních památek v Javorníku (okres Hodonín), Seznam kulturních památek v Kněždubě, Seznam kulturních památek v Kyjově, Seznam kulturních památek v okrese Hodonín, Seznam kulturních památek v Petrově (okres Hodonín), Seznam kulturních památek v Prušánkách, Seznam kulturních památek v Uhřicích (okres Hodonín), Seznam kulturních památek ve Strážnici, Seznam kulturních památek ve Velké nad Veličkou, Seznam kulturních památek ve Veselí nad Moravou

H

Hradiště: Slovanské hradiště Mikulčice

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Bzenci, Židovský hřbitov v Dambořicích, Starý židovský hřbitov v Hodoníně, Židovský hřbitov ve Strážnici

K

Kaple: Kaple svatého Antonína Paduánského (též Svatý Antonínek) na Antonínském kopci mezi Ostrožskou Lhotou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem, Kaple svatého Josefa v Kyjově, Kaple svatého Rocha v Kyjově

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vlkoši, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Ždánicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje v Kyjově, Kostel Navštívení Panny Marie Mistříně, Kostel svaté Alžběty ve Vnorovech, Kostel svaté Anny v Žarošicích, Kostel svaté Kateřiny v Mutěnicích, Kostel svaté Kunhuty v Čejkovicích, Kostel svatého Bartoloměje ve Veselí nad Moravou, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích, Kostel svatého Cyrila a Metoděje ve Věteřově, Kostel svatého Filipa a Jakuba v Bohuslavicích, Kostel svatého Isidora v Prušánkách, Kostel svatého Jakuba Staršího v Ježově, Kostel svatého Jakuba Staršího v Želeticích, Kostel svatého Jana Křtitele v Bzenci, Kostel svatého Jana Křtitele v Hovoranech, Kostel svatého Jana Křtitele v Uhřicích, Kostel svatého Martina v Dambořicích, Kostel svatého Michaela archanděla v Šardicích, Kostel svatého Ondřeje v Blatnici pod Svatým Antonínkem, Kostel svatého Šebestiána a Rocha v Archlebově, Kostel svatého Václava v Dolních Bojanovicích, Kostel svatého Václava v Kostelci, Kostel svatého Vavřince v Hodoníně, Kostel svatého Vendelína v Čejči, Kostel Všech svatých v Miloticích

M

Mlýny: Panský mlýn ve Velké nad Veličkou, Podhajský mlýn v Suchově, Průžkův mlýn ve Strážnici, Větrný mlýn v Kuželově, Větrný mlýn ve Starém Poddvorově

R

Radnice: Kyjovská radnice

S

Sklepy: Vinné sklepy v Plžích nad Petrovem

Synagogy: Synagoga ve Strážnici, Synagoga ve Veselí nad Moravou

T

Tábory: Internační tábor Svatobořice

Z

Zámky: Zámek Čejkovice, Zámek Kyjov, Zámek Milotice, Zámek Strážnice, Zámek Veselí nad Moravou

Zvonice: Zvonice v Louce

Okres Jeseník:

Seznam kulturních památek v okrese Jeseník

K

Kostely: Kostel Zjevení Páně v Ostružné

Okres Jihlava:

Seznam kulturních památek v Batelově, Seznam kulturních památek v Brtnici, Seznam kulturních památek v Dolní Cerekvi, Seznam kulturních památek v Jihlavě, Seznam kulturních památek v Jihlavě - historické jádro, Seznam kulturních památek v Jihlavě – část Jihlava, Seznam kulturních památek v Kamenici (okres Jihlava), Seznam kulturních památek v Krasonicích, Seznam kulturních památek v Mrákotíně (okres Jihlava), Seznam kulturních památek v Nové Říši, Seznam kulturních památek v okrese Jihlava, Seznam kulturních památek v Puklicích, Seznam kulturních památek v Rančířově, Seznam kulturních památek v Telči, Seznam kulturních památek v Třešti, Seznam kulturních památek ve Staré Říši, Seznam kulturních památek ve Vyskytné nad Jihlavou

B

Brány: Brána Matky Boží v Jihlavě

D

Domy: Lannerův dům v Telči, Dům Gustava Mahlera v Jihlavě, Telčský dům, Dům U Šeniglů (též Dům zednického mistra Vlacha) v Telči

H

Hrady: Hrad Janštejn v Nové Vsi, Hrad Rokštejn nad říčkou Brtnicí v Panské Lhotě, Hrad Roštejn v Doupěti, Hrad Štamberk nad Řásnou

Hřbitovy: Židovské hřbitovy v Brtnici, Židovský hřbitov v Batelově, Židovský hřbitov v Jihlavě, Židovský hřbitov v Puklicích, Židovský hřbitov v Třešti

K

Kaple: Kaple Panny Marie Pomocné v Brtnici, Kaple svatého Karla Boromejského v Telči

Kašny: Kašna Amfitrité v Jihlavě, Neptunova kašna v Jihlavě

Kláštery: Dominikánský klášter v Jihlavě, Paulánský klášter v Brtnici, Kanonie sv. Petra a Pavla v Nové Říši

Konvikty: Konvikt svatých Andělů v Telči

Kostely: Evangelický kostel v Horních Dubenkách, Kostel apoštola Pavla (Jihlava), Kostel sv. Karla Boromejského a bl. Juliany de Collalto v Brtnici, Kostel Jména Ježíš v Telči, Kostel Matky Boží v Telči, Kostel Nalezení svatého Kříže v Jamném, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě, Kostel Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích, Kostel Panny Marie v Telči, Kostel Panny Marie Humberské (též kaple Panny Marie Humberské) v Krasonicích, Kostel Povýšení svatého Kříže v Jihlavě, Kostel Povýšení svatého Kříže v Knínicích, Kostel svaté Anny v Telči, Kostel svaté Barbory v Batelově, Kostel svaté Barbory v Přísece, Kostel svaté Kateřiny Sienské v Třešti, Kostel svaté Kunhuty v Kostelci, Kostel svaté Markéty ve Zhoři, Kostel svaté Maří Magdalény v Růžené, Kostel svatého Antonína Paduánského v Panské Lhotě, Kostel svatého Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou, Kostel svatého Bartoloměje v Radkově, Kostel svatého Ducha v Jihlavě, Kostel svatého Ducha v Telči, Kostel svatého Ignáce z Loyoly v Jihlavě, Kostel svatého Jáchyma v Dobré Vodě, Kostel svatého Jakuba Staršího v Kamenici, Kostel svatého Jakuba Staršího v Kněžicích, Kostel svatého Jakuba Staršího v Telči, Kostel svatého Jakuba Staršího (též Kostel svatého Jakuba Staršího či Kostel svatého Jakuba Většího) ve Vílanci, Kostel svatého Jakuba Většího v Brtnici, Kostel svatého Jakuba Většího v Jihlavě, Kostel svatého Jana Křtitele v Jihlavě, Kostel svatého Jana Křtitele ve Střížově, Kostel svatého Jana Křtitele v Urbanově, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Krahulčí, Kostel svatého Jiljí v Mrákotíně, Kostel svatého Martina v Třešťi, Kostel svatého Petra a Pavla v Batelově, Kostel svatého Petra a Pavla v Nové Říši, Kostel svatého Petra a Pavla v Petrovicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Rančířově, Kostel svatého Václava v Dlouhé Brtnici, Kostel svatého Václava v Kostelní Myslové, Kostel svatého Václava ve Stonařově, Kostel svatého Vavřince v Krasonicích, Kostel svatého Víta v Pavlově, Kostel svatého Vojtěcha poblíž Studnic, Kostel Všech svatých ve Staré Říši, Kostel Zjevení Páně v Panských Dubenkách

Kříže: Přemyslovský krucifix (Přemyslovský kříž) z Jihlavy

Křížové cesty: Křížová cesta v Batelově, Křížová cesta v Nové Říši

L

Lovecké zámečky: Lovecký zámeček Aleje (též Jestřebí) u Kněžic

M

Mlýny: Dolní mlýn v Telči, Panský mlýn v Rančířově, Salavický mlýn, Šimkův mlýn ve Vanově, Šiškův mlýn ve Vanově, Vodní mlýn Janov v Hodicích, Vodní mlýn Kotnov ve Štěpnici, Vodní mlýn Na Baště ve Štěpnici

Mosty: Most U Jánů v Jihlavě

P

Památníky: Památník královské přísahy v Jihlavě

S

Sloupy: Morový sloup v Telči

Synagogy: Synagoga v Batelově, Synagoga v Třešti

Š

Školy: Univerzitní centrum Telč

Špýchary: Prostředkovický špýchar

T

Tramvaje: První jihlavská tramvaj

Tvrze: Tvrz Černíč

Z

Zámky: Nový batelovský zámek, Starý batelovský zámek, Zámek Brtnice, Zámek Jamné, Zámek Kněžice, Zámek Krasonice, Zámek Luka nad Jihlavou, Zámek Příseka, Zámek Puklice, Zámek Telč, Zámek Třešť

Zvonice: Zvonička v Černíči

Okres Jindřichův Hradec:

Seznam kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec, Seznam kulturních památek v Cizkrajově, Seznam kulturních památek v Červeném Hrádku (okres Jindřichův Hradec), Seznam kulturních památek v Českém Rudolci, Seznam kulturních památek v Dačicích, Seznam kulturních památek v Dešné (okres Jindřichův Hradec), Seznam kulturních památek v Písečném (okres Jindřichův Hradec), Seznam kulturních památek v Popelíně, Seznam kulturních památek ve Slavonicích, Seznam kulturních památek ve Starém Hobzí, Seznam kulturních památek ve Strmilově, Seznam kulturních památek ve Studené (okres Jindřichův Hradec), Seznam kulturních památek ve Volfířově

F

Fary: Fara v Dačicích

H

Hrady: Hrad Bílkov, Hrad Krumvald nad Dobrohoští

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Dolním Bolíkově, Židovský hřbitov v Markvarci, Židovský hřbitov v Olšanech, Židovský hřbitov v Písečném, Židovský hřbitov ve Velkém Pěčíně

K

Kaple: Hřbitovní kaple svatého Kříže v Českém Rudolci, Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Slavonicích

Kláštery: Karmel Matky Boží (též Klášter Bosých karmelitek) v Dačicích

Kostely: Evangelický kostel ve Velké Lhotě (též Dolní kostel ve Velké Lhotě, Evangelický kostel ve Velké Lhotě (též Horní kostel ve Velké Lhotě, Kostel Božího Těla a svatého Ducha ve Slavonicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Ondřeje ve Starém Hobzí, Kostel Narození Jana Křtitele (též kostel svatého Jana Křtitele nebo kostel narození svatého Jana Křtitele) v Českém Rudolci, Kostel Narození Jana Křtitele (též kostel Jana Křtitele) v Dešné, Kostel Navštívení Panny Marie v Kostelním Vydří, Kostel Panny Marie Bolestné v Mutné, Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří, Kostel svatého Antonína Paduánského v Dačicích, Kostel svatého Jana Křtitele ve Slavonicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Bílkově, Kostel svatého Jiljí v Horní Slatině, Kostel svatého Kříže ve Slavonicích, Kostel svatého Lamberta v Lipolci, Kostel svatého Linharta v Lidéřovicích, Kostel svatého Oldřicha v Nových Sadech, Kostel svatého Oldřicha a Linharta v Matějovci, Kostel svatého Petra a Pavla (též Kostel svatých Petra a Pavla) v Cizkrajově, Kostel svatého Petra a Pavla v Popelíně, Kostel svatého Petra a Pavla (též kostel svatých Petra a Pavla) ve Volfířově, Kostel svatého Prokopa ve Studené, Kostel svatého Václava v Olšanech, Kostel svatého Václava v Palupíně, Kostel svatého Vavřince v Dačicích, Kostel Zvěstování Panny Marie v Budči

Křížové cesty: Křížová cesta ve Slavonicích

M

Mlýny: Bílkovský mlýn, Illův mlýn v Cizkrajově, Loucký mlýn ve Starém Hobzí, Šulákův mlýn v Novém Hobzí

O

Opevnění: Městské opevnění ve Slavonicích

P

Pily: Vodní pila v Penikově

odzemí: Slavonické podzemí

S

Sídla: Zaniklá vesnice Pfaffenschlag ve Slavonicích, Sloupy: Sloup se sochou Panny Marie Pomocné v Českém Rudolci

T

Tvrze: Tvrz v Dačicích

Z

Zámky: Zámek Česká Olešná, Zámek Český Rudolec, Dačický nový zámek, Dačický starý zámek, Zámek Kostelní Vydří, Zámek Řečice, Zámek Staré Hobzí, Zámek Studená, Zámek Palupín, Zámek Tůmův vrch (též Tůmův hrad či Tumaperk) v České Olešné

Okres Kroměříž:

Seznam kulturních památek v okrese Kroměříž, Seznam kulturních památek v Bystřici pod Hostýnem, Seznam kulturních památek v Holešově, Seznam kulturních památek v Hulíně, Seznam kulturních památek v Koryčanech, Seznam kulturních památek v Kroměříži, Seznam kulturních památek v Kvasicích, Seznam kulturních památek v Morkovicích-Slížanech, Seznam kulturních památek v Rajnochovicích, Seznam kulturních památek v Rusavě, Seznam kulturních památek v Rymicích, Seznam kulturních památek v Troubkách-Zdislavicích, Seznam kulturních památek ve Střílkách

B

Baziliky: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně

Brány: Mlýnská brána v Kroměříži

D

Domy: Dům Hejtmanský (též Syrakovský) v Kroměříži, Měšťanský dům u radnice v Kroměříži, Nadsklepí v Kroměříži, Regentský dům v Kroměříži

E

Elektrárny: Vodní elektrárna Strž

F

Fary: Fara v Rajnochovicích

H

Hrady: Hrad Cimburk v Koryčanech, Hrad Chlum nad Bílavskem, Hrádek Kasařov u Prusinovic, Hrad Křídlo u Brusného, Hrad Nový Šaumburk v Podhradní Lhotě, Hrad Obřany, Hrad Střílky, Hrad Šaumburk v Rajnochovicích

Hřbitovy: Barokní hřbitov ve Střílkách, Židovský hřbitov v Holešově, Židovský hřbitov v Koryčanech

K

Kašny: Kašna na Velkém náměstí v Kroměříži

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého v Kvasicích, Kostel Narození Panny Marie a svaté Anny v Rajnochovicích, Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdounkách, Kostel svaté Anny v Holešově, Kostel svaté Kateřiny v Prusinovicích, Kostel svatého Antonína Paduánského v Míškovicích, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Kroměříži, Kostel svatého Jana Křtitele v Kroměříži, Kostel svatého Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, Kostel svatého Jiljí v Chropyni, Kostel svatého Kříže v Blazicích, Kostel svatého Mořice v Kroměříži, Kostel svatého Petra a Pavla v Těšnovicích, Kostel svatého Václava v Hulíně, Kostel svatého Vavřince v Koryčanech

Kovárny: Zemanova kovárna v Holešově

Kříže: Kamenný kříž u Stonáče v Bílanech, Smírčí kříž v Martinicích

Křížové cesty: Křížová cesta v Kroměříži, Křížová cesta v Kvasicích

M

Mincovny: Biskupská mincovna v Kroměříži

Mlýny: Siebertův vodní mlýn v Roštíně, Větrný mlýn v Kunkovicích, Větrný mlýn v Rymicích, Větrný mlýn ve Velkých Těšanech

Mohylníky: Mohylník Jarohněvice

N

Nemocnice: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

P

Pivovary: Biskupský pivovar v Kroměříži, Měšťanský pivovar (též Starý pivovar) v Kroměříži

Poutní místa: Hostýn (též Svatý Hostýn)

Proboštství: Proboštství v Kroměříži

R

Radnice: Kroměřížská radnice, Židovská radnice v Kroměříži

S

Sloupy: Mariánský sloup v Kroměříži, Sloup Nejsvětější Trojice v Kroměříži, Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého v Kroměříži

Sloupořadí: Kolonáda v Květné zahradě v Kroměříži

Sochy: Pieta v Rajnochovicích

Splavovací nádrže: Klauza v Rajnochovicích

Synagogy: Šachova synagoga (Stará synagoga) v Holešově

Š

Školy: Lichtenštejnský seminář v Kroměříži, Justiční akademie v Kroměříži, Piaristické gymnázium v Kroměříži

T

Tvrze: Tvrz Dobrotice, Tvrz Kurovice

V

Vodovody: Maxmiliánův vodovod (též Maxův vodovod) v Kroměříži

Z

Zahrady: Arcibiskupské zahrady v Kroměříži, Květná zahrada v Kroměříži, Podzámecká zahrada v Kroměříži

Zámky: Arcibiskupský zámek Kroměříž, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Zámek Cetechovice, Zámek Dřínov, Zámek Chropyně, Zámek Litenčice, Zámek Přílepy, Zámek Střílky, Zámek Uhřice, Zámek Zdounky, Zámek Žeranovice

Zvonice: Zvonice v Těšnovicích, Zvonice v Bořenovicích

Okres Nový Jičín:

Seznam kulturních památek v okrese Nový Jičín, Seznam kulturních památek v Hodslavicích, Seznam kulturních památek v Kopřivnici, Seznam kulturních památek v Novém Jičíně, Seznam kulturních památek v Odrách, Seznam kulturních památek v Příboře, Seznam kulturních památek ve Frenštátě pod Radhoštěm, Seznam kulturních památek ve Fulneku, Seznam kulturních památek ve Starém Jičíně, Seznam kulturních památek ve Studénce, Seznam kulturních památek ve Štramberku

B

Boží muka: Boží muka v Tiché

Brány: Brána zemědělského dvora v Butovicích,

D

Domy: Armanka v Příboře, Dům čp. 2 ve Frenštátu pod Radhoštěm, Dům čp. 5 ve Štramberku, Dům čp. 6 ve Štramberku, Dům čp. 7 ve Štramberku, Dům čp. 12 ve Štramberku, Dům čp. 14 ve Štramberku, Dům čp. 23 ve Štramberku, Dům čp. 27 ve Štramberku, Dům čp. 30 ve Štramberku, Dům čp. 31 ve Štramberku, Dům čp. 36 ve Štramberku, Dům čp. 41 ve Štramberku, Dům čp. 49 s baštou ve Štramberku, Dům čp. 51 ve Štramberku, Dům čp. 57 ve Štramberku, Dům čp. 58 ve Štramberku, Dům čp. 88 ve Štramberku, Dům čp. 90 ve Štramberku, Dům čp. 97 ve Štramberku, Dům čp. 99 ve Štramberku, Dům čp. 100 ve Štramberku, Dům čp. 101 ve Štramberku, Dům čp. 102 ve Štramberku, Dům čp. 103 s baštou ve Štramberku, Dům čp. 105 se studnou ve Štramberku, Dům čp. 106 ve Štramberku, Dům čp. 107 ve Štramberku, Dům čp. 111 ve Štramberku, Dům čp. 116 ve Štramberku, Dům čp. 123 ve Štramberku, Dům čp. 133 ve Štramberku, Dům čp. 143 ve Štramberku, Dům čp. 147 ve Štramberku, Dům čp. 155 ve Štramberku, Dům čp. 159 ve Štramberku, Dům čp. 161 ve Štramberku, Dům čp. 166 ve Štramberku, Dům čp. 170 ve Štramberku, Dům čp. 172 ve Štramberku, Dům čp. 176 ve Štramberku, Dům čp. 177 ve Štramberku, Dům čp. 189 ve Štramberku, Dům čp. 196 ve Štramberku, Dům čp. 197 ve Štramberku, Dům čp. 199 ve Štramberku, Dům čp. 206 ve Štramberku, Dům čp. 207 ve Štramberku, Dům čp. 209 ve Štramberku, Dům čp. 211 ve Štramberku, Dům čp. 213 ve Štramberku, Dům čp. 215 ve Štramberku, Dům čp. 216 ve Štramberku, Dům čp. 217 ve Štramberku, Dům čp. 220 ve Štramberku, Dům čp. 223 ve Štramberku, Dům čp. 224 ve Štramberku, Dům čp. 225 ve Štramberku, Dům čp. 241 ve Štramberku, Dům čp. 258 ve Štramberku, Dům čp. 264 ve Štramberku, Dům čp. 266 ve Štramberku, Dům čp. 272 ve Štramberku, Dům čp. 274 ve Štramberku, Dům čp. 275 ve Štramberku, Dům čp. 276 ve Štramberku, Dům čp. 278 ve Štramberku, Dům čp. 280 ve Štramberku, Dům čp. 288 ve Štramberku, Dům čp. 290 ve Štramberku, Dům čp. 291 ve Štramberku, Dům čp. 292 ve Štramberku, Dům čp. 293 ve Štramberku, Dům čp. 294 ve Štramberku, Dům čp. 295 ve Štramberku, Dům čp. 296 ve Štramberku, Dům čp. 297 ve Štramberku, Dům čp. 298 ve Štramberku, Dům čp. 299 ve Štramberku, Dům čp. 301 ve Štramberku, Dům čp. 302 ve Štramberku, Dům čp. 303 ve Štramberku, Dům čp. 307 s Horní baštou ve Štramberku, Dům čp. 322 ve Štramberku, Dům čp. 325 ve Štramberku, Usedlost čp. 327 ve Štramberku, Dům čp. 330 ve Štramberku, Dům čp. 335 ve Štramberku, Dům čp. 337 ve Štramberku, Dům čp. 339 ve Štramberku, Dům čp. 341 ve Štramberku, Dům čp. 352 ve Štramberku, Dům čp. 355 ve Štramberku, Dům čp. 356 ve Štramberku, Dům čp. 357 ve Štramberku, Dům čp. 383 ve Štramberku, Dům čp. 388 ve Štramberku, Dům čp. 409 ve Štramberku, Dům čp. 413 ve Štramberku, Dům čp. 418 ve Štramberku, Dům čp. 420 ve Štramberku, Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích, Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře, Roubený dům čp. 304 ve Štramberku, Roubený dům čp. 305 ve Štramberku

Dvory: Arcibiskupské zemanství v Kopřivnici

F

Fary: Fara v Suchdolu nad Odrou

H

Hrady: Hrad Starý Jičín, Hrad Šostýn u Kopřivnice, Hrad Štramberk

Ch

Chaty: Hrstkova chata (chata Dr. Hrstky) ve Štramberku

J

Jatka: Městská jatka se studnou ve Štramberku

K

Kaple: Kaple Panny Marie (Nohelova kaple) v Butovicích, Kaple Panny Marie Bolestné v Mořkově, Kaple svaté Anny v Butovicích, Kaple svatého Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště, Skalní kaple Jana Křtitele ve Štramberku, Španělská kaple (též Poutní kaple Panny Marie Bolestné) v Novém Jičíně

Kašny: Kašna ve Štramberku, Kašna v Příboře

Kláštery: Klášter augustiniánů kanovníků ve Fulneku

Kostely: Evangelický kostel v Suchdole nad Odrou, Kostel Božského srdce Páně v Hodslavicích, Kostel Nalezení svatého Kříže v Rybí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině, Kostel Narození Panny Marie v Příboře, Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, Kostel Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou, Kostel svaté Kateřiny ve Štramberku, Kostel svatého Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm, Kostel svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku, Kostel svatého Josefa ve Fulneku, Kostel svatého Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm, Kostel svatého Michaela archanděla v Kujavách, Kostel svatého Mikuláše v Žilině, Kostel svatého Ondřeje v Hodslavicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Lichnově, Kostel svatého Václava ve Starém Jičíně, Kostel Všech svatých v Butovicích, Kostel Všech svatých ve Vlčovicích

Kříže: Krucifix ve Štramberku, Kříž u kostela v Butovicích

Křížové cesty: Křížová cesta v Příboře, Křížová cesta z Nového Jičína do Štramberka na vrch Kotouč

M

Mlýny: Bartošovický mlýn, Větrný mlýn v Hodslavicích, Větrný mlýn v Libhošti, Vodní mlýn v Bernarticích nad Odrou

N

Noclehárny: Jaroňkova útulna na hradě ve Štramberku

Nádraží a zastávky: Železniční zastávka v Hladkých Životicích, Nádraží v Suchdole nad Odrou

P

Památníky: Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku, Pomník umučeným s hrobem ve Štramberku

Pošty: Stará pošta v Novém Jičíně

Pranýře: Pranýř ve Starém Jičíně

R

Radnice: Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm, Novojičínská radnice

Rozhledny: Bezručova vyhlídka v Kopřivnici, Štramberská Trúba

S

Sochy: Socha Panny Marie ve Štramberku

Studánky: Jasníkova studánka (též pomník Adolfa Jasníka) v Kopřivnici

Š

Školy: Základní škola ve Štramberku

V

Vily: Vila Ferdinanda Czeicznera v Novém Jičíně, Šustalova vila v Kopřivnici

Vlaky: Motorový vůz M 290.0

Z

Zámky: Zámek Bartošovice, Zámek Fulnek, Zámek Kunín, Zámek Nová Horka, Zámek Trnávka, Žerotínský zámek v Novém Jičíně

Zvonice: Zvonice kostela sv. Bartoloměje (též Stará věž) ve Štramberku

Okres Olomouc:

Seznam kulturních památek na Nové Ulici, Seznam kulturních památek na Svatém Kopečku, Seznam kulturních památek v Bouzově, Seznam kulturních památek v Černovíru v Olomouci, Seznam kulturních památek v Dlouhé Loučce, Seznam kulturních památek v Dubu nad Moravou, Seznam kulturních památek v Litovli, Seznam kulturních památek v Moravském Berouně, Seznam kulturních památek v Náměšti na Hané, Seznam kulturních památek v Nových Sadech v Olomouci, Seznam kulturních památek v okrese Olomouc, Seznam kulturních památek v Olomouci, Seznam kulturních památek ve východní části historického jádra Olomouce, Seznam kulturních památek v západní části historického jádra Olomouce, Seznam kulturních památek v Olomouci-městě, Seznam kulturních památek v Příkazech, Seznam kulturních památek v Senici na Hané, Seznam kulturních památek v Uničově, Seznam kulturních památek ve Slavoníně, Seznam kulturních památek ve Šternberku, Seznam kulturních památek ve Velkém Týnci

B

Baziliky: Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Bible: Bible boskovická, Bible olomoucká

C

Cihelny: Kruhová cihelna v Kyselově

D

Děkanství: Kapitulní děkanství na Václavském náměstí v Olomouci

Divadla: Moravské divadlo Olomouc

Domy: Dům Julia Pelikána v Nové ulici v Olomouci, Dům manželů Seidlerových v Nové ulici v Olomouci, Dům soukenického cechu v Litovli, Dům U Černého psa na Horním náměstí v Olomouci, Dům v ulici Wurmova čp. 526 v Olomouci, Langův dům v Litovli

E

Elektrárny: Vodní elektrárna Řimice

F

Fary: Fara ve Slavoníně poblíž kostela svatého Ondřeje

H

Hrady: Hrad Bouzov, Hrad Drahotuš ve Slavkově, Hrad Hluboký u Hluboček, Hrad Náměšť na Hané, Hrad Šternberk, Hrad Tepenec (též Karlsburg či Twingenberg), Olomoucký hrad

Hřbitovy: Vojenský hřbitov v Černovíru, Židovský hřbitov v Neředíně

J

Jeskyně: Mladečské jeskyně

K

Kaple: Kaple Božího Těla v bývalém jezuitském konviktu v Olomouci, Kaple Navštívení Panny Marie v Ratajích, Kaple Panny Marie Opatrovnice na Václavském náměstí v Olomouci, Kaple svatého Jana Sarkandra v Olomouci, Kaple svatého Jiří v Litovli, Kašny v Olomouci

Katedrála: Katedrála svatého Václava (též dóm sv. Václava) na Václavském náměstí v Olomouci

Kláštery: Klášter augustiniánů–kanovníků ve Šternberku, Klášter Hradisko (též Hradiště) v Olomouci, Klášter klarisek s kostelem sv. Kláry na náměstí Republiky v Olomouci

Kostely: Červený kostel v Olomouci, Evangelický kostel v Olomouci, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci, Chrám svatého Gorazda na Gorazdově náměstí v Olomouci, Kostel Husův sbor v Nové ulici v Olomouci, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berounu, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nových Valteřicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově, Kostel Narození Panny Marie v Tršicích, Kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci, Kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci, Kostel Povýšení svatého Kříže ve Městě Libavá, Kostel Povýšení svatého Kříže v Moravském Berounu, Kostel svaté Anny (kaple svaté Anny) na Václavském náměstí v Olomouci, Kostel svaté Barbory na Selském náměstí ve Chválkovicích, Kostel svaté Kateřiny (Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské) v Kateřinské ulici v Olomouci, Kostel svaté Kateřiny ve Vilémově, Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Bílé Lhotě, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Chudobíně, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Hejčíně, Kostel svatého Františka Serafinského v Chudobíně, Kostel svatého Gotharda v Bouzově, Kostel svatého Jakuba a Filipa v Litovli, Kostel svatého Jakuba Staršího ve Velkém Újezdu, Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě, Kostel svatého Jiljí v Huzové, Kostel svatého Jiří v Nákle, Kostel svatého Marka v Litovli, Kostel svatého Martina v Měrotíně, Kostel svatého Michala v Olomouci, Kostel svatého Mořice v Olomouci, Kostel svatého Ondřeje ve Slavoníně, Kostel svatého Petra a Pavla v Medlově, Kostel svatého Vavřince v Nové Hradečné, Kostel Svatých schodů v Olomouci, Kostel Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci, Kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje v Chudobíně

Krematoria: Krematorium v Neředíně

Kříže: Krucifix na Staroměstském náměstí v Litovli, Pravoslavný kříž v Dlouhé Loučce, Smírčí kříž v Nedvězí, Smírčí kříž v Topolanech

L

Lékárny: Krajinská lékárna na Horním náměstí v Olomouci

M

Mauzolea: Mauzoleum jugoslávských vojínů (též Jihoslovanské mauzoleum) v Olomouci

Mlýny: Passingerův mlýn v Olomouci, Větrný mlýn ve Městě Libavá

Mosty: Svatojánský most přes Moravu v Litovli

Muzea: Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, Muzeum Litovel, Budova Muzea umění Olomouc

N

Nádraží: Nádraží v Grygově

O

Opevnění: Městské opevnění v Litovli, Salzerova reduta v Hodolanech

P

Paláce: Arcibiskupský palác v Olomouci, Edelmannův palác na Horním náměstí v Olomouci, Hauenschildův palác na Dolním náměstí v Olomouci, Žerotínský palác v Olomouci, Petrášův palác na Horním náměstí v Olomouci, Zdíkův palác (též Přemyslovský palác) na Václavském náměstí v Olomouci

Památníky: Památník obětí druhé světové války v Javoříčku

Pevnosti: Pevnost Olomouc

Pomníky: Pomník obětem první světové války v Ranošově, Pomník Zákřovský Žalov v lese u Kyjanice nedaleko Velkého Újezda

Poutní místa: Poutní místo Svatý Kopeček v Olomouci

Proboštství: Kapitulní proboštství na ulici Křížkovského v Olomouci,

R

Radnice: Olomoucká radnice, Radnice v Litovli

Rychty: Dědičná rychta v Hlubočkách,

S

Semináře: Seminář svatého Františka Xaverského v Olomouci

Sloupy: Mariánský morový sloup v Litovli, Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci, Sloup Nejsvětější Trojice v Litovli, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Sochy: Šternberská madona

Sokolovny: Stará sokolovna v Olomouci

Soudy: Okresní soud v Olomouci

Š

Školy: Gymnázium Jana Opletala v Litovli, Budova jezuitské koleje v Olomouci, Komenium v Olomouci, Pöttingeum v Olomouci, Slovanské gymnázium v Olomouci

T

Tvrze: Tvrz Drahanovice, Tvrz v Unčovicích

V

Valy: Švédské šance u Ludéřova

Vily: Nakládalova vila (též Vila Stanislava Nakládala) v Nové ulici, Sochova vila v Husově ulici v Litovli, Vila Bellevue (Krásná vyhlídka) na Svatém Kopečku u Olomouce, Vila Eduarda Hamburgera v Olomouci, Vila Hanse a Else Stratilových v Olomouci, Vila JUDr. Eduarda Šrota v Olomouci, Vila Antonína a Ludmily Hofmanových v Nové ulici, Vila Otto Zweiga v Olomouci, Vila Pauly a Hanse Briessových v Olomouci, Vila Primavesi v Olomouci, Vila Roberta Schneidera v Lazcích, Vila Vladimíra Müllera v Lazcích

Vodárny: Parní vodárna Chválkovice

Z

Zámky: Zámek Chudobín, Zámek Náměšť na Hané, Nové Zámky (též Nový Zámek) u Litovle, Zámek Tršice, Zámek Velký Týnec, Zámek Žerotín

Zvonice: Zvonička v Zákřově, Zvonička ve Lhotě nad Moravou

Okres Opava:

Seznam kulturních památek v okrese Opava, Seznam kulturních památek v Budišově nad Budišovkou, Seznam kulturních památek v Dolních Životicích

F

Fary: Fara v Guntramovicích

H

Hrady: Hrad Medlice, Hrad Vildštejn v Budišově nad Budišovkou

K

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou, Kostel Navštívení Panny Marie v Deštné, Kostel Navštívení Panny Marie ve Starých Oldřůvkách, Kostel Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích, Kostel svatého Jakuba Většího v Guntramovicích, Kostel svatého Vavřince ve Štáblovicích

Kříže: Smírčí kříž v Podlesí

M

Muzea: Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou

Z

Zámky: Zámek Deštné, Zámek Litultovice, Zámek Štáblovice

Okres Ostrava-město:

Seznam kulturních památek v okrese Ostrava-město, Seznam kulturních památek v Hrabůvce (Ostrava), Seznam kulturních památek v Moravské Ostravě, Seznam kulturních památek v Ostravě, Seznam kulturních památek v Přívoze, Seznam kulturních památek ve Slezské Ostravě, Seznam kulturních památek ve Vítkovicích (Ostrava)

D

Divadla: Divadlo Jiřího Myrona v Moravské Ostravě

Doly: Důl Hlubina ve Vítkovicích, Důl Ignát (pozdější Důl Jan Šverma) v Mariánských Horách

Domy: Český dům ve Vítkovicích, Dům knihy v Moravské Ostravě, Dům kultury města Ostravy v Moravské Ostravě, Dům umění v Moravské Ostravě, Obchodní dům Bachner v Moravské Ostravě, Polský dům v Moravské Ostravě, U–dům na ulici Mírová čp. 97/24 ve Vítkovicích, U-dům na ulici Mírová čp. 98/18 ve Vítkovicích

H

Hudební přehlídky: Festival Beats for Love (Takty za lásku) ve Vítkovicích, Festival Colours of Ostrava (Barvy Ostravy) ve Vítkovicích

Hotely: Hotel Gambrinus v Moravské Ostravě

J

Jatka: Městská jatka v Moravské Ostravě

K

Kaple: Kaple svatého Floriána v Proskovicích

Katedrála: Katedrála Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Kavárny: Kavárna Elektra v Moravské Ostravě, Café Habsburg v Moravské Ostravě

Kostely: Evangelický Kristův kostel v Moravské Ostravě, Kostel Narození svatého Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze, Kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách, Kostel svaté Kateřiny v Hrabové, Kostel svatého Bartoloměje v Nové Vsi, Kostel svatého Jana Nepomuckého ve Staré Bělé, Kostel svatého Pavla ve Vítkovicích, Kostel svatého Václava v Moravské Ostravě

M

Mosty: Most Miloše Sýkory v Moravské Ostravě

N

Nádraží: Nádraží ve Vítkovicích

O

Průmyslové oblasti: Dolní Vítkovice ve Vítkovicích

Opevnění: Městské opevnění v Moravské Ostravě

Osady: Jubilejní kolonie v Hrabůvce, Štítová kolonie ve Vítkovicích

P

Památníky: Památník Rudé armády v Moravské Ostravě

R

Radnice: Nová radnice v Moravské Ostravě, Stará radnice v Moravské Ostravě, Stará radnice v Zábřehu

Rozhledny: Šroubová věž (též Bolt Tower) ve Vítkovicích

S

Vědecká střediska: Svět techniky – Science and Technology Center ve Vítkovicích

Víceúčelová střediska: Aula Gong ve Vítkovicích

T

Tělocvičny: Tělocvična ve Vítkovicích

Tržnice: Vítkovická tržnice

V

Vily: Rodinný dům Františka a Milady Opavských v Mariánských Horách, Vila Julia Eisnera v Moravské Ostravě, Vila dr. Karla Krause (též Krausova vila) v Moravské Ostravě, Vila Hanse Ulricha v Moravské Ostravě

Z

Zámky: Rothschildův empírový zámek ve Vítkovicích, Zámek Zábřeh

Okres Prostějov:

Seznam kulturních památek v okrese Prostějov, Seznam kulturních památek v Čechách pod Kosířem, Seznam kulturních památek v Hrubčicích, Seznam kulturních památek v Konici, Seznam kulturních památek v Kostelci na Hané, Seznam kulturních památek v Kralicích na Hané, Seznam kulturních památek v Laškově, Seznam kulturních památek v Němčicích nad Hanou, Seznam kulturních památek v Olšanech u Prostějova, Seznam kulturních památek v Plumlově, Seznam kulturních památek v Prostějově, Seznam kulturních památek v Protivanově, Seznam kulturních památek v Určicích, Seznam kulturních památek ve Ptení, Seznam kulturních památek ve Smržicích, Seznam kulturních památek ve Vrbátkách

D

Domy: Dům řádových sester v Prostějově, Národní dům v Prostějově, Součkův dům v Prostějově

H

Hrady: Hrad u Bílovic, Hrad Otaslavice

Hradiště: Hradiště Obrova noha u Otaslavic

Hřbitovy: Městský hřbitov v Prostějově, Židovský hřbitov v Prostějově

K

Kaple: Kaple Nejsvětější Trojice v Hablově, Kaple Nejsvětější Trojice v Prostějově, Kaple svaté Anny v Čechovicích, Kaple svaté Anny v Drozdovicích, Kaple svaté Otýlie v Čechůvkách, Kaple svatého Anděla Strážce v Domamyslicích, Kaple svatého Floriána v Držovicích, Výklenková kaple svaté Anny v Držovicích

Kostely: Kostel Narození Panny Marie v Konici, Kostel Narození Panny Marie v Protivanově, Kostel Navštívení Panny Marie v Jednově, Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Šubířově, Kostel Povýšení svatého Kříže v Prostějově, Kostel svaté Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou, Kostel svatého Bartoloměje v Bohuslavicích, Kostel svatého Bartoloměje ve Vrahovicích, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Prostějově, Kostel svatého Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem, Kostel svatého Jana Křtitele v Určicích, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Prostějově, Kostel svatého Jiří v Pivíně, Kostel svatého Libora v Jesenci, Kostel svatého Petra a Pavla v Prostějově, Kostel svatého Petra a Pavla v Tištíně, Kostel svatého Vavřince v Horním Štěpánově, Kostel svatých Andělů strážných ve Stražisku, Kostel Všech svatých v Dobromilicích

Křížové cesty: Křížová cesta ve Stražisku

M

Mlýny: Smržický mlýn s olejnou, Ševčíkův vodní mlýn v Domamyslicích, Větrný mlýn v Přemyslovicích, Větrný mlýn v Rozstání

R

Radnice: Nová radnice v Prostějově, Stará radnice v Prostějově

S

Sloupy: Mariánský sloup v Prostějově

Sochy: Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, Socha svatého Libora v Určicích

Synagogy: Synagoga Bet ha-midraš v Prostějově

Š

Školy: Bratrská škola v Prostějově

V

Vily: Vila Františka Kováříka v Prostějově, Vila Jana a Anastázie Neherových v Prostějově, Vila Josefa Kováříka v Prostějově

Z

Zámky: Zámek Brodek u Prostějova, Zámek Čechy pod Kosířem, Zámek Dobromilice, Zámek Konice, Zámek Nezamyslice, Zámek Plumlov, Zámek Prostějov

Okres Přerov:

Seznam kulturních památek v okrese Přerov, Seznam kulturních památek v Hranicích, Seznam kulturních památek v Kojetíně, Seznam kulturních památek v Lipníku nad Bečvou, Seznam kulturních památek v Potštátě, Seznam kulturních památek v Přerově, Seznam kulturních památek v Teplicích nad Bečvou, Seznam kulturních památek v Tovačově

H

Hrady: Hrad Helfštýn, Hrad či zámek Kunzov, Hrad Potštát (též Puchart, Sudetský zámek nebo Pustý zámek) v Kyžlířově, Hrad Svrčov v Hranicích

Hradiště: Hradiště Hlinsko

Hřbitovy: Starý židovský hřbitov v Lipníku nad Bečvou, Židovský hřbitov v Hranicích, Židovský hřbitov v Kojetíně, Židovský hřbitov v Přerově, Židovský hřbitov v Tovačově

K

Kaple: Pohřební kaple rodu von Baillou v Hustopečích nad Bečvou

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Vsi, Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Hranicích, Kostel svatého Floriána v Bochoři, Kostel svatého Jana Křtitele v Lipné, Kostel svatého Jiří v Bělotíně, Kostel svatého Urbana v Nejdeku, Kostel svatého Vavřince v Přerově

Křížové cesty: Křížová cesta v Drahotuších

M

Mlýny: Citovský mlýn, Červekův větrný mlýn ve Skaličce, Vávrův mlýn ve Vlkoši, Větrný mlýn nad Partutovicemi, Větrný mlýn v Porubě

Mohyly: Mohyla Eduarda z Behru u Tovačova

N

Nádraží: Nádraží v Přerově

P

Pivovary: Pivovar s vodním mlýnem v Kokorách

R

Radnice: Radnice v Tovačově

S

Sochy: Socha svatého Jana Nepomuckého v Říkovicích, Socha svatého Jana Nepomuckého ve Skaličce

Synagogy: Synagoga v Hranicích, Synagoga v Kojetíně, Synagoga v Lipníku nad Bečvou

T

Tunely: Slavíčský tunel (též Ferdinandův tunel)

V

Věže: Hodinová věž (též Hláska) v Potštátu

Viadukty: Hranické viadukty, Jezernický viadukt

Z

Zámky: Zámek Dřevohostice, Zámek Hranice, Zámek Hustopeče nad Bečvou, Zámek Lipník nad Bečvou, Zámek Přerov, Zámek Tovačov, Zámek Veselíčko, Zámek Všechovice

Zvonice: Zvonice v Dřevohosticích, Zvonice v Olšovci

Ž

Žudry: Žudr usedlosti čp. 17 v Dřevohosticích, Žudr usedlosti čp. 47 v Lobodicích

Okres Svitavy:

Seznam kulturních památek v Březové nad Svitavou, Seznam kulturních památek v Jaroměřicích, Seznam kulturních památek v Jevíčku, Seznam kulturních památek v Kunčině, Seznam kulturních památek v Mladějově na Moravě, Seznam kulturních památek v Moravské Třebové, Seznam kulturních památek v okrese Svitavy, Seznam kulturních památek v Rychnově na Moravě, Seznam kulturních památek ve Svitavách

D

Domy: Dům U Mouřenína ve Svitavách, Ottendorferův dům ve Svitavách

H

Hrady: Hrad Boršov, Hrad Cimburk, Hrad Dlouhá Loučka, Hrad Plankenberk u Biskupic, Hrad Radkov (též Radkovské hradisko), Hrad Třebovské hradisko ve Starém Městě, Hrad Vraní Hora u Vranové Lhoty

Hradiště: Hradiště Hrubé kolo

K

Kaple: Kaple svatého Ducha v Lačnově

Kostely: Evangelický kostel v Moravské Chrastové, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, Kostel Navštívení Panny Marie ve Svitavách, Kostel svaté Anny v Radiměři, Kostel svaté Kateřiny ve Starém Městě, Kostel svaté Kateřiny ve Vranové Lhotě, Kostel svaté Máří Magdaleny v Kamenné Horce, Kostel svatého Bartoloměje v Březové nad Svitavou, Kostel svatého Jiljí ve Svitavách, Kostel Všech svatých v Jaroměřicích

Křížové cesty: Křížová cesta v Moravské Třebové

M

Mosty: Kamenný most v Moravské Třebové

O

Opevnění: Městské opevnění ve Svitavách

P

Poutní místa: Poutní areál Hora Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka

Průmyslové oblasti: Schindlerova továrna v Brněnci

R

Radnice: Stará radnice ve Svitavách

S

Schodiště: Schody mrtvých (též schodiště mrtvých) v Moravské Třebové

Synagogy: Synagoga v Jevíčku

Š

Školy: Latinská škola v Moravské Třebové

T

Tvrze: Tvrz Vranová Lhota ve Vranové Lhotě

V

Vily: Langrova vila ve Svitavách

Z

Zámky: Zámek Biskupice u Jevíčka, Zámek Jaroměřice, Zámek Moravská Třebová

Zdravotnická zařízení: Odborný léčebný ústav Jevíčko

Okres Šumperk:

Seznam kulturních památek v Šumperku, Seznam kulturních památek v okrese Šumperk, Seznam kulturních památek v Bludově, Seznam kulturních památek v Branné, Seznam kulturních památek v Dlouhomilově, Seznam kulturních památek v Hanušovicích, Seznam kulturních památek v Hynčině, Seznam kulturních památek v Jedlí, Seznam kulturních památek v Libině, Seznam kulturních památek v Lošticích, Seznam kulturních památek v Malé Moravě, Seznam kulturních památek v Mírově, Seznam kulturních památek v Mohelnici, Seznam kulturních památek v Moravičanech, Seznam kulturních památek v Novém Malíně, Seznam kulturních památek v Paloníně, Seznam kulturních památek v Postřelmově, Seznam kulturních památek v Rudě nad Moravou, Seznam kulturních památek ve Starém Městě, Seznam kulturních památek ve Stavenici, Seznam kulturních památek ve Štítech, Seznam kulturních památek v Třeštině, Seznam kulturních památek v Úsově, Seznam kulturních památek ve Velkých Losinách, Seznam kulturních památek v Zábřehu

D

Domy: Geschaderův dům v Šumperku, Usedlost čp. 5 v Dlouhomilově, Usedlost čp. 8 v Dlouhomilově, Usedlost čp. 24 v Dlouhomilově, Usedlost čp. 29 v Dlouhomilově, Usedlost čp. 43 v Dlouhomilově

E

Elektrárny: Vodní elektrárna v Třeštině

H

Hrady: Hrad Bludov, Hrad Brníčko, Hrad Hoštejn, Hrad Kolštejn v Branné, Hrad Mírov, Hrad Nový hrad (též Furchtenberg) u Hanušovic, Hrad Rabštejn v Bedřichově

Hradiště: Hradiště Obersko v Lechovicích

Hrobky: Hrobka Kleinů v Loučné nad Desnou, Hrobka Kleinů v Sobotíně

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Lošticích, Židovský hřbitov v Šumperku, Židovský hřbitov v Úsově

K

Kaple: Kaple Nanebevstoupení Páně (též Matzekova kaple) v Kopřivné, Kaple Nejsvětější Trojice nad Vysokým Potokem

Kostely: Českobratrská modlitebna ve Svébohově, Evangelický kostel v Hrabové, Kostel Božího Těla v Bludově, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jakubovicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Malé Moravě, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech, Kostel Narození Panny Marie v Brníčku, Kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně, Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné, Kostel Povýšení svatého Kříže v Dubicku, Kostel svaté Anny ve Starém Městě, Kostel svaté Barbory v Šumperku, Kostel svaté Barbory v Zábřehu, Kostel svaté Markéty na Mírově, Kostel svaté Maří Magdalény v Podlesí, Kostel svaté Máří Magdalény v Pustých Žibřidovicích, Kostel svaté Maří Magdaleny ve Studené Loučce, Kostel svatého Antonína Paduánského v Třeštině, Kostel svatého Bartoloměje v Zábřehu, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou, Kostel svatého Isidora v Nových Losinách, Kostel svatého Jana Evangelisty v Šumperku, Kostel svatého Jana Křtitele v Herolticích, Kostel svatého Jana Křtitele v Nové Senince, Kostel svatého Jana Křtitele v Raškově, Kostel svatého Jana Křtitele v Šumperku, Kostel svatého Jana Křtitele ve Velkých Losinách, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Klepáčově, Kostel svatého Jiljí v Úsově, Kostel svatého Jiří v Libině, Kostel svatého Jiří v Moravičanech, Kostel svatého Linharta v Dolních Studénkách, Kostel svatého Linharta v Horních Studénkách, Kostel svatého Linharta ve Vysokých Žibřidovicích, Kostel svatého Martina v Rohli, Kostel svatého Martina v Žárové, Kostel svatého Michaela v Maršíkově, Kostel svatého Michaela archanděla v Branné, Kostel svatého Michala v Rejcharticích, Kostel svatého Mikuláše v Hanušovicích, Kostel svatého Mikuláše v Mladoňově, Kostel svatého Mikuláše v Polici, Kostel svatého Mikuláše ve Starém Maletíně, Kostel svatého Petra a Pavla v Bohdíkově, Kostel svatého Prokopa v Lošticích, Kostel svatého Stanislava v Hynčině, Kostel svatého Stanislava v Mohelnici, Kostel svatého Tomáše z Canterbury v Mohelnici, Kostel svatého Vavřince v Sobotíně, Kostel svatého Wolfganga ve Vikanticích, Kostel Všech svatých v Bratrušově, Kostel Všech svatých v Dlouhomilově, Kostel Všech svatých ve Vyšehorkách, Kostel Zvěstování Panny Marie v Klášterci, Kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku

Kříže: Smírčí kříž v Rájci, Smírčí kříž v Dubicku

Křížové cesty: Křížová cesta v Pavlově

M

Milníky: Milník I u silnice z Líšnice do Loštic, Milník II u lesní cesty z Líšnice do Studené Loučky

Mlýny: Vodní mlýn v Branné

P

Papírny: Ruční papírna ve Velkých Losinách

Pomníky: Pomník padlým v 1. světové válce v Dubicku

R

Radnice: Radnice ve Starém Městě

Rychty: Rychta v Dlouhomilově, Rychta v Kosově

S

Sloupy: Mariánský sloup v Mohelnici, Morový sloup v Zábřehu

Sousoší: Sousoší Nejsvětější Trojice v Rájci

Synagogy: Synagoga v Lošticích, Synagoga v Úsově

Sýpky: Žerotínská sýpka ve Velkých Losinách

T

Tvrze: Tvrz Bohdíkov, Tvrz Nemile, Tvrz Podolí, Tvrz Líšnice

Z

Zámky: Zámek Bludov (zámek), Zámek Loučná nad Desnou, Zámek Ruda nad Moravou, Zámek Třemešek v Králci, Zámek Úsov, Zámek Velké Losiny, Zámek Zábřeh na Moravě, Zámek Žádlovice

Zvonice: Zvonice v Bukovici, Zvonice v Rájci

Okres Třebíč:

Seznam kulturních památek v okrese Třebíč, Seznam kulturních památek v Boňově, Seznam kulturních památek v Budišově, Seznam kulturních památek v Budkově, Seznam kulturních památek v Dalešicích, Seznam kulturních památek v Dešově, Seznam kulturních památek v Dukovanech, Seznam kulturních památek v Hrotovicích, Seznam kulturních památek v Chlumu, Seznam kulturních památek v Jaroměřicích nad Rokytnou, Seznam kulturních památek v Jemnici, Seznam kulturních památek v Kdousově, Seznam kulturních památek v Krhově, Seznam kulturních památek v Mohelně, Seznam kulturních památek v Moravských Budějovicích, Seznam kulturních památek v Náměšti nad Oslavou, Seznam kulturních památek v Oponešicích, Seznam kulturních památek v Pálovicích, Seznam kulturních památek v Polici, Seznam kulturních památek v Přeckově, Seznam kulturních památek v Radoticích, Seznam kulturních památek v Rokytnici nad Rokytnou, Seznam kulturních památek v Třebelovicích, Seznam kulturních památek v Třebíči, Seznam kulturních památek v Zámostí, Seznam kulturních památek v Želetavě, Seznam kulturních památek ve Starči, Seznam kulturních památek ve Štěměchách, Seznam kulturních památek ve Vnitřním Městě

A

Archeologická naleziště: Archeologické naleziště Mstěnice u Hrotovic

B

Baziliky: Bazilika svatého Prokopa v Třebíči

D

Domy: Černý dům v Třebíči, Dům Seligmanna Bauera v Zámostí, Dům U Židovské brány v Zámostí, Malovaný dům v Třebíči, Rabínský dům (dům rabína nebo rabinát) v Zámostí, Rodný dům Bedřicha Václavka v Čáslavicích

H

Hrady: Hrad Čalonice nad Dalešickou přehradou uDalešic, Hrad Holoubek (též Taubenstein nebo Plešický hrad) v Plešicích, Hrad Kokštejn (též Kufštejn nebo Kopfštejn) u Hartvíkovic, Hrad Kozlov, Hrad Kraví Hora v Kuroslepech, Hrad Lamberk (též Langenberk) v Březníku, Hrad Rabštejn u Dukovan, Sedlecký hrad (též Nový hrad)

Hrobky: Hrobka Haugviců v Náměšti nad Oslavou, Hrobka Pallaviciniů (též mauzoleum Pallaviciniů) v Jemnici

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Jemnici, Židovský hřbitov v Polici, Židovský hřbitov v Podklášteří

K

Kaple: Kaple svaté Kateřiny (kostel svaté Kateřiny nebo kostel svaté Kateřiny Alexandrijské) v Želetavě, Kaple svatého Jana Nepomuckého (dříve kaple Povýšení svatého Kříže, též Kostelíček) v Třebíči, Kaple svatého Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou, Kaple svatého Kříže v Dalešicích, Kaple svatého Michaela (též Karner svatého Michaela) v Moravských Budějovicích, Kaple svatého Otce Pia X. (kostel svatého Otce Pia X.) v Litovanech, Kaple svatého Petra a Pavla v Třebíči, Špitál a kaple svaté Kateřiny v Jaroměřicích nad Rokytnou

Kláštery: Kapucínský klášter na Jejkově, Klášter servitů v Jaroměřicích nad Rokytnou

Kostely: Chrám svatého Václava a svaté Ludmily v Horkách-Domcích, Evangelický kostel v Horních Vilémovicích, Husův sbor v Náměšti nad Oslavou, Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Radkovicích u Hrotovic, Kostel Jména Panny Marie v Okříškách, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Březníku, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rouchovanech, Kostel Narození Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou, Kostel Narození Panny Marie na návrší v Hájku v Kostníkách, Kostel Narození Panny Marie v Přibyslavicích, Kostel Narození svatého Jana Křtitele (též Kostel svatého Jana Křitele) v Lukově, Kostel Navštívení Panny Marie v Martínkově, Kostel Nejsvětější Trojice v Babicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Horkách-Domcích, Kostel Nejsvětější Trojice ve Vladislavi, Kostel Panny Marie Andělské v Náměšti nad Oslavou, Kostel Povýšení svatého Kříže ve Valeči, Kostel Proměnění Páně v Třebíči, Kostel svaté Anny v Přibyslavicích, Kostel svaté Barbory v Častohosticích, Kostel svaté Barbory v Pyšeli, Kostel svaté Kateřiny ve Slavíkovicích, Kostel svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, Kostel svaté Maří Magdaleny v Šebkovicích, Kostel svatého Bartoloměje v Koněšíně, Kostel svatého Bartoloměje v Opatově, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Nových Syrovicích, Kostel svatého Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie v Budišově, Kostel svatého Jakuba (též Kostel svatého Jakuba staršího) v Jemnici, Kostel svatého Jakuba Staršího v Jakubově u Moravských Budějovic, Kostel svatého Jakuba Staršího v Krhově, Kostel svatého Jakuba Staršího v Naloučanech, Kostel svatého Jakuba Staršího ve Starči, Kostel svatého Jana Křtitele v Lipníku, Kostel svatého Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Litohoři, Kostel svatého Jana Nepomuckého ve Slavicích, Kostel svatého Jiljí v Hartvíkovicích, Kostel svatého Jiljí v Heralticích, Kostel svatého Jiljí v Moravských Budějovicích, Kostel svatého Klimenta v Jasenici, Kostel svatého Linharta v Kdousově, Kostel svatého Lukáše v Myslibořicích, Kostel svatého Marka v Beneticích, Kostel svatého Marka ve Stříteži, Kostel svatého Marka ve Vícenice u Náměště nad Oslavou, Kostel svatého Martina v Biskupicích, Kostel svatého Martina v Budkově, Kostel svatého Martina v Čáslavicích, Kostel svatého Martina v Kralicích nad Oslavou, Kostel svatého Martina z Tours ve Vnitřním Městě, Kostel svatého Michaela archanděla (též Kostel svatého Michala) v Želetavě, Kostel svatého Petra a Pavla v Dalešicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Újezdu, Kostel svatého Petra a Pavla v Jinošově, Kostel svatého Petra a Pavla v Přešovicích, Kostel svatého Petra v okovech v Krahulově, Kostel svatého Prokopa v Domamili, Kostel svatého Stanislava v Jemnici, Kostel svatého Václava v Dukovanech, Kostel svatého Václava ve Chlumu, Kostel svatého Václava v Předíně, Kostel svatého Václava v Račicích, Kostel svatého Vavřince v Červené Lhotě, Kostel svatého Vavřince v Hrotovicích, Kostel svatého Víta v Jemnici, Kostel Všech svatých v Mohelnu

Koželužny: Subakova koželužna v Zámostí,

L

Lázně: Říční lázně Polanka na Stařečce

Židovské rituální lázně: Mikve v Třebíči

M

Mlýny: Větrný mlýn v Budišově, Větrný mlýn (též Větrník) na Kanciborku v Třebíči, Vodní mlýn v Okříškách

Mosty: Barokní most v Náměšti nad Oslavou

Muzea: Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči, Muzeum Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou

N

Nemocnice: Židovská nemocnice v Zámostí

O

Obory: Náměšťská obora (též Obora, Kralická obora, Obora Kralice)

Opevnění: Městské opevnění v Moravských Budějovicích

P

Lovecké pavilony: Lovecký pavilon Gloriet v Sedleci nad údolím Oslavy poblíž Vlčího kopce v Kladerubech nad Oslavou

Průmyslové oblasti: Továrna UP závodů v Horkách-Domcích

P

Památníky: Památník armádního generála Ludvíka Svobody (též Rodný dům Ludvíka Svobody) v Hroznatíně

R

Rotundy: Rotunda svatého Václava (též kaple svatého Václava) ve Štěpkově

Rozhledny: Rozhledna Babylon na Zeleném kopci v Kladerubech nad Oslavou, Masarykova vyhlídka na Hrádku v Podklášteří

S

Sloupy: Sloup Nejsvětější Trojice v Jaroměřicích nad Rokytnou

Sousoší: Sousoší svatého Cyrila a Metoděje ve Vnitřním městě

Spořitelny: Fuchsova spořitelna v Třebíči

Synagogy: Přední synagoga ( (též Stará) v Zámostí, Synagoga v Polici, Zadní synagoga v Třebíči

Sýpky: Sýpky v Jaroměřicích nad Rokytnou

T

Tvrze: Tvrz Dašovice, Tvrz Krahulov, Tvrz Nárameč, Tvrz Oponešice, Tvrz Štěměchy

V

Věže: Městská věž v Třebíči

Z

Lovecké zámečky: Lovecký zámeček Vlčí kopec (též Heinrichlust či Josefshof) nad Oslavou v Kladerubech nad Oslavou

Zámky: Zámek Budišov, Zámek Budkov, Zámek Dalešice, Zámek Dukovany, Zámek Hrotovice, Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Zámek Jemnice, Zámek Krhov, Zámek Litohoř, Zámek Moravské Budějovice, Zámek Myslibořice, Zámek Náměšť nad Oslavou, Zámek Nové Syrovice, Zámek Okříšky, Zámek Sádek v Čáslavicích, Zámek Schönwald v Jinošově, Zámek Třebíč, Zámek Valeč

Ž

Železnice: Železniční trať Moravské Budějovice – Jemnice

Okres Uherské Hradiště:

Seznam kulturních památek v okrese Uherské Hradiště, Seznam kulturních památek na Velehradě, Seznam kulturních památek v Bojkovicích, Seznam kulturních památek v Boršicích, Seznam kulturních památek v Buchlovicích, Seznam kulturních památek v Částkově, Seznam kulturních památek v Drslavicích, Seznam kulturních památek v Hluku, Seznam kulturních památek v Komni, Seznam kulturních památek v Kunovicích, Seznam kulturních památek v Nivnici, Seznam kulturních památek v Osvětimanech, Seznam kulturních památek v Uherském Brodě, Seznam kulturních památek v Uherském Hradišti, Seznam kulturních památek v Uherském Ostrohu, Seznam kulturních památek v Žítkové, Seznam kulturních památek ve Starém Městě, Seznam kulturních památek ve Strání, Seznam kulturních památek ve Veletinách, Seznam kulturních památek ve Vlčnově, Seznam kulturních památek ve Vyškovci

A

Archeologická naleziště: Výšina sv. Metoděje (dříve Sadská výšina nebo Metropolitní výšina) v Sadech

B

Baziliky: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě

D

Domy: Obydlí zvěrokleštiče v Komni, Panský dům v Uherském Brodě

G

Galerie: Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

H

Hrady: Hrad Buchlov, Hrad Zuvačov (též Komňa)

Hřbitovy: Nový židovský hřbitov v Uherském Brodě, Židovský hřbitov v Uherském Hradišti, Židovský hřbitov v Uherském Ostrohu

K

Kaple: Kaple svaté Alžběty v Uherském Hradišti, Kaple svaté Barbory v Buchlovicích (lidově též Barborka), Kaple svatého Rocha na Černé hoře (nazývané Rochus) nad Uherským Hradištěm, Kaple svatého Šebestiána v Uherském Hradišti

Kláštery: Velehradský klášter

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Březové, Kostel svatého Michaela archanděla ve Starém Městě, Kostel svatého Ondřeje v Uherském Ostrohu, Kostel svatých Andělů strážných v Nivnici, Kostel v Modré

M

Mlýny: Bartkův mlýn v Nivnici, Pípalův mlýn v Šumicích, Stojaspalův mlýn v Dolním Němčí

Muzea: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

P

Památníky: Památník J. A. Komenského v Komni, Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Poutní místa: Hradisko svatého Klimenta (též hora svatého Klimenta, také Klimentek)

R

Radnice: Radnice v Uherském Brodě

Rotundy: Rotunda svatého Michala ve Starém Městě

S

Sloupy: Mariánský sloup v Uherském Brodě

Synagogy: Synagoga v Uherském Hradišti

Š

Školy: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

T

Tvrze: Tvrz Hluk

V

Věznice: Věznice v Uherském Hradišti

Z

Lovecké zámečky: Lovecký zámeček Strání

Zámky: Zámek Bílovice, Zámek Buchlovice, Zámek Nový Světlov, Zámek Uherský Ostroh

Okres Vsetín:

Seznam kulturních památek v okrese Vsetín, Seznam kulturních památek v Kelči, Seznam kulturních památek v Rožnově pod Radhoštěm, Seznam kulturních památek v Zubří, Seznam kulturních památek ve Valašském Meziříčí, Seznam kulturních památek ve Velkých Karlovicích, Seznam kulturních památek ve Vsetíně

F

Fary: Evangelická fara Dolního sboru ve Vsetíně, Evangelická fara Horního sboru ve Vsetíně, Fara ve Veselé

Fojtství: Fojtství ve Velkých Karlovicích (též Karlovské fojtství)

H

Hrady: Hrad Arnoltovice na Němčíkově kopci v Poličné, Hrad Pulčín, Hrad Rožnov pod Radhoštěm

Ch

Chaty: Chata Libušín na Pustevnách v Prostřední Bečvě

K

Kláštery: Klášter trinitářů v Zašové

Kostely: Evangelický kostel v Rožnově pod Radhoštěm, Evangelický kostel ve Valašském Meziříčí, Evangelický kostel ve Velké Lhotě, Evangelický kostel Dolního sboru ve Vsetíně, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valašské Bystřici, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí, Kostel Navštívení Panny Marie v Zašové, Kostel Nejsvětější Trojice na Horním Předměstí ve Valašském Meziříčí, Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích, Kostel svaté Anny v Rožnově pod Radhoštěm, Kostel svaté Maří Magdalény v Hovězím, Kostel svatého Cyrila a Metoděje ve Vidči, Kostel svatého Jakuba Většího v Krásně nad Bečvou, Kostel svatého Jiří v Pozděchově, Kostel svatého Josefa v Hutisku, Kostel svatého Martina ve Veselé, Kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm

Křížové cesty: Křížová cesta z Lešné na Vysokou

M

Mlýny: Mikulův mlýn v Mikulůvce

Muzea: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

O

Osady: Osada Pustevny v Prostřední Bečvě

P

Přehrady: Vodní nádrž Bystřička

R

Radnice: Radnice ve Valašském Meziříčí (též Krásenská radnice)

S

Samoty: Zaniklá samota Vařákovy Paseky

Sochy: Socha svatého Jana Nepomuckého v Brankách, Socha Radegasta na Radhošti

Z

Zámky: Zámek Hošťálková, Zámek Choryně, Zámek Kelč, Zámek Krásno nad Bečvou (též zámek Kinských), Zámek Lešná, Zámek Liptál, Zámek Loučka, Zámek Valašské Meziříčí (též zámek Žerotínů), Zámek Vsetín

Okres Vyškov:

Seznam kulturních památek v okrese Vyškov, Seznam kulturních památek v Bučovicích, Seznam kulturních památek v Hvězdlicích, Seznam kulturních památek ve Chvalkovicích, Seznam kulturních památek v Ivanovicích na Hané, Seznam kulturních památek v Kučerově, Seznam kulturních památek v Lulči, Seznam kulturních památek v Lysovicích, Seznam kulturních památek v Pustiměři, Seznam kulturních památek v Račicích-Pístovicích, Seznam kulturních památek v Rostěnicích-Zvonovicích, Seznam kulturních památek v Rousínově, Seznam kulturních památek v Ruprechtově, Seznam kulturních památek ve Slavkově u Brna, Seznam kulturních památek ve Švábenicích, Seznam kulturních památek ve Vyškově

D

Domy: Usedlost č. p. 12 v Kučerově

H

Hrady: Hrad Dědice v Hamiltonech, Hrad Ježův hrad (též Ježov nebo Vícov), Hrad Kuchlov v údolí Malé Hané mezi Ruprechtovem a Rychtářovem, Hrad Luleč, Hrad Melice mezi Pustiměří a Drysicemi, Hrad Orlovice, Hrad Stagnov (též Stangov, Hrádek či Nový hrad) v Rychtářově

Hrádky: Hrádek Kepkov v Heršpicích

Hradiska: Hradisko Černov poblíž Račic, Hradisko Radslavice (též Hrad Dolní Melice nebo Hrad Pustiměř)

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Bučovicích, Židovský hřbitov v Ivanovicích na Hané, Židovský hřbitov ve Slavkově u Brna

K

Kaple: Kaple Panny Marie Bolestné v Němčanech, Kaple Panny Marie Vranovské v Nosálovicích, Kaple svaté Anny v Pustiměři, Kaple svaté Anny ve Vyškově, Kaple svatého Cyrila a Metoděje v Hamiltonech, Kaple svatého Jana Křtitele ve Slavkově u Brna

Kašny: Vyškovská kašna (též Ganymedova kašna)

Kostely: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bohdalicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově, Kostel Nejsvětější Trojice v Dědicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích, Kostel Panny Marie Andělské ve Vyškově, Kostel svaté Barbory v Komořanech, Kostel svaté Barbory ve Velešovicích, Kostel svaté Maří Magdalény v Rousínově, Kostel svatého Antonína v Němčanech, Kostel svatého Bartoloměje ve Chvalkovicích, Kostel svatého Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou, Kostel svatého Benedikta v Pustiměři, Kostel svatého Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech, Kostel svatého Floriána v Nemochovicích, Kostel svatého Isidora v Lulči, Kostel svatého Jakuba ve Hvězdlicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Hošticích, Kostel svatého Jiljí v Kobeřicích u Brna, Kostel svatého Jiří v Moravských Prusích, Kostel svatého Martina na Liliové hoře v Lulči, Kostel svatého Michala (kostel svatého Michaela Archanděla) ve Švábenicích, Kostel svatého Mikuláše v Brankovicích, Kostel svatého Mikuláše v Letonicích, Kostel svatého Mikuláše v Nevojicích, Kostel svatého Mikuláše v Topolanech, Kostel svatého Ondřeje v Ivanovicích na Hané, Kostel svatého Petra a Pavla v Kučerově, Kostel svatého Petra a Pavla v Milonicích, Kostel svatého Stanislava v Bošovicích, Kostel svatého Václava v Lovčičkách, Kostel svatého Václava v Nemoticích, Kostel svatého Václava v Rousínovci, Kostel svatého Vavřince v Drnovicích, Kostel svatého Vavřince v Křenovicích, Kostel Všech svatých v Dobročkovicích, Kostel Všech svatých ve Starých Hvězdlicích, Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, Sbor Dr. Karla Farského ve Vyškově

L

Lovecké zámečky: Lovecký zámeček Ferdinandsko v Kotárech, Lovecký zámeček Troyerstein (též Trojerov) v Rychtářově

M

Mlýny: Větrný mlýn ve Chvalkovicích, Větrný mlýn v Ruprechtově

O

Opevnění: Městské opevnění ve Vyškově

R

Radnice: Radnice v Bučovicích, Radnice ve Vyškově

Rotundy: Rotunda svatého Pantaleona v Pustiměři

S

Sídla: Zaniklá vesnice Hamlíkov v Podomí

Sloupy: Morový sloup ve Vyškově (Mariánský sloup nebo též socha Nanebevzetí Panny Marie)

Synagogy: Synagoga v Rousínově, Synagoga ve Slavkově u Brna

Š

Školy: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, ve Vyškově

T

Tvrze: Tvrz Bošovice, Ves a tvrz Konůvky

Z

Zámecké zahrady: Zámecká zahrada s lodžií ve Vyškově

Zámky: Zámek Bučovice, Zámek Habrovany, Zámek Ivanovice na Hané, Zámek Komorov u Chvalkovic, Zámek Nové Hvězdlice, Zámek Nové Zámky (Nový Zámek), Zámek Račice, Zámek Slavkov, Zámek Vyškov

Okres Zlín:

Seznam kulturních památek v okrese Zlín, Seznam kulturních památek v Brumově-Bylnici, Seznam kulturních památek v Luhačovicích, Seznam kulturních památek v Napajedlích, Seznam kulturních památek ve Fryštáku, Seznam kulturních památek ve Valašských Kloboukách, Seznam kulturních památek ve Vizovicích, Seznam kulturních památek ve Zlíně

D

Divadla: Malá scéna Zlín ve Zlíně

Domy: Baťovy domky ve Zlíně, Dům Bedřicha Smetany (též Lázeňský dům Bedřicha Smetany) v Luhačovicích, Jurkovičův dům v Luhačovicích, Kolektivní dům ve Zlíně, Morýsovy domy ve Zlíně

Výškové domy: Baťův mrakodrap ve Zlíně

F

Fojtství: Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné

H

Hrady: Hrad Brumov, Hrad Engelsberk (Sehrad či Sehradice nebo Tetov) v Horní Lhotě, Hrad Lukov, Hrad Malenovice, Hrad Rýsov, Hrad Starý Světlov v Podhradí, Hrad Zlín na Barabáši

Hřbitovy: Židovský hřbitov v Brumově

K

Kaple: Hřbitovní kaple ve Štípě (též starý kostel Štípa či Štípská poutní kaple), Kaple svatého Václava v Kudlově

Kina: Velké kino ve Zlíně

Kláštery: Klášter milosrdných bratří ve Vizovicích

Kostely: Kostel Narození Panny Marie ve Štípě, Kostel svatého Bartoloměje v Březnici, Kostel svatého Bartoloměje v Napajedlech, Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Bratřejově, Kostel svatého Diviše v Horní Lhotě, Kostel svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně, Kostel svatého Jakuba Staršího v Tečovicích, Kostel svatého Jana Nepomuckého v Pohořelicích, Kostel svatého Josefa ve Štítné nad Vláří, Kostel svatého Martina v Pozlovicích, Kostel svatého Mikuláše ve Fryštáku, Kostel svatého Mikuláše v Malenovicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí, Kostel svatého Václava v Brumově, Kostel svatého Václava ve Velkém Ořechově, Kostel svatého Vavřince ve Vizovicích, Kostel svatého Vojtěcha a svaté Cecílie ve Slavičíně

Kříže: Smírčí kříž v Horní Lhotě, Smírčí kříž v Pozlovicích, Smírčí kříž ve Hvozdné

M

Mlýny: Chalupův mlýn v Horní Lhotě, Jakubíkův mlýn v Horní Lhotě, Větrný mlýn ve Štípě, Žilínský mlýn v Kladné Žilíně

P

Památníky: Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Poutní místa: Malenisko u Provodova ve Vizovických vrších

Přehrady: Přehrada Fryšták v Kostelci

R

Radnice: Radnice v Napajedlech, Zlínská radnice

S

Sídla: Pasekářská osada Ploština

Potravinové sklady: Komora usedlosti Doubravy 21 v Doubravách, Slovákova komora v Provodově

Sloupořadí: Kolonáda v Luhačovicích

T

Tvrze: Vodní tvrz Vlachovice (též Vodní tvrz Kaštýl)

V

Vily: Čiperova vila ve Zlíně, Vila Chaloupka v Luhačovicích, Vila Jestřábí v Luhačovicích, Vila Vlasta v Luhačovicích, Zikmundova vila ve Zlíně

Z

Zámky: Zámek Lešná, Zámek Luhačovice, Zámek Napajedla, Zámek Vizovice, Zámek Zlín

Zvonice: Dřevěná zvonice v Doubravách, Zděná zvonice v Halenkovicích, Zvonice v Hrobicích, Roubená zvonička v Nedašově Lhotě, Roubená zvonička v Podhradí

Okres Znojmo:

Seznam kulturních památek v okrese Znojmo, Seznam kulturních památek v Blížkovicích, Seznam kulturních památek v Bohuticích, Seznam kulturních památek v Božicích, Seznam kulturních památek v Dobřínsku, Seznam kulturních památek v Dyjákovicích, Seznam kulturních památek v Dyjákovičkách, Seznam kulturních památek v Dyji, Seznam kulturních památek v Havraníkách, Seznam kulturních památek v Hevlíně, Seznam kulturních památek v Hlubokých Mašůvkách, Seznam kulturních památek v Hnanicích, Seznam kulturních památek v Hodonicích, Seznam kulturních památek v Horních Dunajovicích, Seznam kulturních památek v Horních Kounicích, Seznam kulturních památek v Hostěradicích, Seznam kulturních památek v Hostimě, Seznam kulturních památek v Hrádku, Seznam kulturních památek v Hrušovanech nad Jevišovkou, Seznam kulturních památek v Jaroslavicích, Seznam kulturních památek v Jevišovicích, Seznam kulturních památek v Konicích, Seznam kulturních památek v Korolupech, Seznam kulturních památek v Lančově, Seznam kulturních památek v Lechovicích, Seznam kulturních památek v Litobratřicích, Seznam kulturních památek v Lukově, Seznam kulturních památek v Mikulovicích, Seznam kulturních památek v Miroslavi, Seznam kulturních památek v Moravském Krumlově, Seznam kulturních památek v Novém Šaldorfu-Sedlešovicích, Seznam kulturních památek v Oblekovicích, Seznam kulturních památek v Olbramkostele, Seznam kulturních památek v Olbramovicích, Seznam kulturních památek v Oleksovicích, Seznam kulturních památek v Plavči, Seznam kulturních památek v Podhradí nad Dyjí, Seznam kulturních památek v Popicích, Seznam kulturních památek v Pravicích, Seznam kulturních památek v Prosiměřicích, Seznam kulturních památek v Příměticích, Seznam kulturních památek v Rybníkách, Seznam kulturních památek v Šafově, Seznam kulturních památek v Šatově, Seznam kulturních památek v Tasovicích, Seznam kulturních památek v Tavíkovicích, Seznam kulturních památek v Tulešicích, Seznam kulturních památek v Uherčicích, Seznam kulturních památek v Újezdu, Seznam kulturních památek v Želeticích, Seznam kulturních památek v Žeroticích, Seznam kulturních památek ve Chvalovicích, Seznam kulturních památek ve Skalici, Seznam kulturních památek ve Slupi, Seznam kulturních památek ve Starém Petříně, Seznam kulturních památek ve Strachoticích, Seznam kulturních památek ve Štítarech, Seznam kulturních památek ve Višňovém, Seznam kulturních památek ve Vracovicích, Seznam kulturních památek ve Vranově nad Dyjí, Seznam kulturních památek ve Vranovské Vsi, Seznam kulturních památek ve Vratěníně, Seznam kulturních památek ve Vrbovci, Seznam kulturních památek ve Znojmě

B

Besedy: Znojemská Beseda

D

Divadla: Městské divadlo Znojmo

Dvory: Dvůr Alinkov v Horních Kounicích a v Čermákovicích

H

Hrady: Hrad Bítov, Hrad Bukovina v Hostimi, Hrad Cornštejn v Bítově, Hrad Frejštejn u Podhradí nad Dyjí, Hrad Lapikus v Plavči, Hrad Nový Hrádek v Lukově, Hrad Šenkenberk (též Šimberk či Šimperk) v Šumné, Hrad Templštejn v Jamolicích, Hrad Žerotice

Hradiště: Hradiště Rokyten v Rokytné

Hrobky: Lichtenštejnská hrobka (též hrobka Lichtenštejnů nebo hrobka rodu Liechtensteinů) v Moravském Krumlově

K

Kaple: Kaple Božího hrobu v Pavlicích, Kaple Božího hrobu ve Vratěníně, Kaple svaté Markéty (též kostel svaté Markéty) v Rybníkách, Kaple svatého Floriána v Moravském Krumlově, Kaple svatého Václava (též Svatováclavská kaple) ve Znojmě, Pohřební kaple rodu Khuen-Belassi

Kláštery: Klášter bosých augustiniánů ve Vratěníně, Loucký klášter, Minoritský klášter ve Znojmě

Kostely: Evangelický kostel v Miroslavi, Chrám svatého Rostislava ve Znojmě, Kostel Jména Panny Marie ve Slupi, Kostel Nalezení svatého Kříže ve Chvalaticích, Kostel Nalezení svatého Kříže ve Znojmě, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jamolicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Milíčovicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Olbramkostele, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oleksovicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stálkách, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tasovicích, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava ve Znojmě, Kostel Narození Panny Marie ve Vémyslicích, Kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách, Kostel Navštívení Panny Marie v Lechovicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Běhařovicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Horních Dunajovicích, Kostel Nejsvětější Trojice v Těšeticích, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Práči, Kostel Panny Marie Bolestné v Mramoticích, Kostel Panny Marie Bolestné v Načeraticích, Kostel Povýšení svatého Kříže v Petrovicích, Kostel Povýšení svatého Kříže v Trstěnicích, Kostel Stětí svatého Jana Křtitele ve Starém Petříně, Kostel Stětí svatého Jana Křtitele ve Vrbovci, Kostel svaté Alžběty ve Znojmě, Kostel svaté Anny v Jiřicích u Miroslavi, Kostel svaté Anny v Morašicích, Kostel svaté Kateřiny ve Znojmě, Kostel svaté Kunhuty v Hostěradicích, Kostel svaté Kunhuty ve Vedrovicích, Kostel svaté Markéty ve Chvalovicích, Kostel svaté Markéty v Příměticích, Kostel svaté Markéty v Suchohrdlech u Miroslavi, Kostel svaté Maří Magdalény v Lančově, Kostel svaté Terezie (též Kostel svaté Terezie Veliké či kaple svaté Terezie Veliké) v Lesné, Kostel svatého Antonína Paduánského v Hraběticích, Kostel svatého Antonína Paduánského v Hradišti, Kostel svatého Bartoloměje v Blížkovicích, Kostel svatého Bartoloměje v Moravském Krumlově, Kostel svatého Bartoloměje v Šafově, Kostel svatého Filipa a Jakuba v Kadově, Kostel svatého Filipa a Jakuba v Pavlicích, Kostel svatého Floriána v Kuchařovicích, Kostel svatého Františka Serafinského v Hostimi, Kostel svatého Hippolyta v Hradišti, Kostel svatého Jakuba Staršího (též Jakuba Většího) v Černíně, Kostel svatého Jakuba Staršího v Hodonicích, Kostel svatého Jakuba Staršího (též kostel svatého Jakuba Většího) v Konicích, Kostel svatého Jakuba Staršího (též Kostel svatého Jakuba Většího nebo kostel svatého Jakuba) v Olbramovicích, Kostel svatého Jakuba Staršího (též kostel svatého Jakuba Většího) v Želeticích, Kostel svatého Jakuba Většího ve Vratěníně, Kostel svatého Jana a Pavla v Citonicích, Kostel svatého Jana Křtitele v Mašovicích, Kostel svatého Jana Křtitele ve Valtrovicích, Kostel svatého Jana Křtitele ve Višňovém, Kostel svatého Jana Křtitele ve Znojmě, Kostel svatého Jana Nepomuckého (též Kostel Nanebevzetí svatého Jana Nepomuckého, dříve kostel Zbičování Spasitele) v Dyji, Kostel svatého Jiljí v Jaroslavicích, Kostel svatého Jiljí v Lukově, Kostel svatého Jiljí v Našiměřicích, Kostel svatého Jiljí v Prosiměřicích, Kostel svatého Jiří v Litobratřicích, Kostel svatého Jiří v Lubnici, Kostel svatého Jiří ve Strachoticích, Kostel svatého Jiří ve Štítarech, Kostel svatého Josefa v Jevišovicích, Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích, Kostel svatého Klimenta (též kostel svatého Klementa) v Horním Břečkově, Kostel svatého Leopolda v Rokytné, Kostel svatého Linharta v Havraníkách, Kostel svatého Martina v Šatově, Kostel svatého Martina v Žeroticích, Kostel svatého Michaela archanděla v Dyjákovicích, Kostel svatého Michaela archanděla v Horních Kounicích, Kostel svatého Michala ve Znojmě, Kostel svatého Mikuláše v Miroslavských Knínicích, Kostel svatého Mikuláše ve Znojmě, Kostel svatého Mikuláše Tolentinského ve Vratěníně, Kostel svatého Petra a Pavla v Božicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Horních Dubňanech, Kostel svatého Petra a Pavla v Hrádku, Kostel svatého Petra a Pavla v Mikulovicích, Kostel svatého Petra a Pavla v Miroslavi, Kostel svatého Prokopa v Dobřínsku, Kostel svatého Prokopa v Únanově, Kostel svatého Štěpána v Hrušovanech nad Jevišovkou, Kostel svatého Václava v Bítově, Kostel svatého Václava v Dolních Dubňanech, Kostel svatého Vavřince v Korolupech, Kostel svatého Vavřince v Plenkovicích, Kostel svatého Vavřince v Rakšicích, Kostel svatého Víta v Dyjákovičkách, Kostel svatého Wolfganga v Hnanicích, Kostel svatého Zikmunda v Popicích, Kostel Všech svatých v Moravském Krumlově, Kostel Všech svatých v Přeskačích, Kostel Zasnoubení Panny Marie v Mackovicích, Kostel Zvěstování Páně v Břežanech

Křížové cesty: Křížová cesta v Hlubokých Mašůvkách, Křížová cesta ve Znojmě

L

Letohrádky: Lovecký letohrádek Lusthaus v Čížově

M

Mlýny: Andělský mlýn v Mašovicích, Domčický mlýn, Drápalův mlýn v Rybníkách, Hammrschmiedův mlýn v Želeticích, Jaroslavický mlýn, Radkovský mlýn v Hostimi, Tasovický mlýn, Valův mlýn v Horních Kounicích, Větrný mlýn v Lesné, Vodní mlýn ve Vranově nad Dyjí, Vodní mlýn v Hlubokých Mašůvkách, Vodní mlýn ve Slupi

O

Opevnění: Městské opevnění ve Znojmě

P

Paláce: Althanský palác (též Starhemberský či Valdštejnský palác) ve Znojmě

Památníky: Kopalův památník na Komenského náměstí ve Znojmě

Pivovary: Znojemský městský pivovar

R

Rotundy: Rotunda Nanebevzetí Panny Marie v Plavči, Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě

S

Soudy: Okresní soud ve Znojmě

Sýpky: Barokní sýpka v Jevišovicích

Š

Školy: Jezuitská kolej ve Znojmě

T

Tvrze: Tvrz Boskovštejn

V

Věže: Znojemská radniční věž

Viadukty: Znojemský viadukt

Vodárny: Stará vodárna ve Znojmě

Z

Zámky: Emin zámek (též Emín) v Šanově, Zámek Bohutice, Zámek Hrušovany nad Jevišovkou, Zámek Jaroslavice, Zámek Jevišovice, Zámek Kravsko, Zámek Lechovice, Zámek Miroslav, Zámek Moravský Krumlov, Zámek Plaveč, Zámek Rešice, Zámek Skalice, Zámek Uherčice, Zámek Vranov nad Dyjí, Zámek Znojmo

Lanové dráhy

Okres Blansko: Lanová dráha Punkevní jeskyně – Macocha

Okres Brno-město: Lanová dráha Pisárky – Bohunice, Lanová dráha na Špilberk

Okres Frýdek-Místek: Lanová dráha Oldřichovice – Javorový

Okres Jeseník: Lanová dráha Ramzová – Šerák

Ledopády

Okres Nový Jičín: Pohořský ledopád

Lesy

Okres Blansko: Babí lom, Babolský háj, Bačov, Bayerova, Bílá voda, Býčí skála, Čepičkův vrch a údolí Hodonínky, Durana, Habrová, Habrůvecká bučina, Kačiny, Krkatá bába, Kunštátská obora, Lebeďák, Loucká obora, Lysická obora, Nad Berankou, Park Letovice, |Ploník, Rakovec, U Nového hradu, U Výpustku, Údolí Chlébského potoka, V Jezdinách, Žižkův stůl

Okres Brno-město: Akátky, Bosonožský hájek, Břenčák, Černovický hájek, Čertova rokle, Hádecká planinka, Jelení žlíbek, Kohoutovické lesy, Krnovec, Kůlny, Mniší hora, Obora Holedná, |Pekárna, Přírodní park Podkomorské lesy, Rájecká tůň, Velká Klajdovka, Velký Hornek, Wilsonův les

Okres Brno-venkov: Babí lom, Betlém, Březina, Březinka, Býčí skála, Coufavá, Čihadlo, Dolní mušovský luh, Dřínová, Hádecká planinka, Holé vrchy, Horní Židovka, Hrádky, Hrušín, Jelení skok, Klášterce, Kněžnice, Knížecí les, Květnice, Luzichová, Malužín, Míchovec, Na kutinách, Na Líchách, Nad horou, Plačkův les a říčka Šatava, Pod Sýkořskou myslivnou, Přírodní park Podkomorské lesy, Přísnotický les, Pustý mlýn, Santon, Slunná, Sokolí skála, Střelický les, Šiberná, Trenckova rokle, U Brněnky, U Staré Vápenice, U Výpustku, Údolí Chlébského potoka, Údolí Oslavy a Chvojnice, Údolí Říčky, V olších, Velká skála, Velký hájek, Velký Hornek, Zadní Hády, Zámecký les v Lomnici, Zlobice

Okres Bruntál: Břidličná, Džungle, Franz-Franz, Pod Jelení studánkou, Praděd, Pstruží potok, Rašeliniště Skřítek, Rešovské vodopády

Okres Břeclav: Boří les, Cahnov – Soutok, Děvín, Kukle, Milovická stráň, Nosperk, Obora Soutok, Ranšpurk, Rendez-vous

Okres Frýdek-Místek: Bučací potok, Klíny, Kněhyně – Čertův mlýn, Les Na Rozdílné, Lišková, Malý Smrk, Palkovické hůrky, Rybníky, Salajka, Skalka, Smrk, Studenčany, Travný

Okres Hodonín: Doubrava, Háj u Lipova, Háj u Louky, Hodonínská Dúbrava, Jezero, Nivky za Větřákem, Oskovec, Oskovec II, Osypané břehy, Skařiny, U Vrby

Okres Jihlava: Horní Nekolov, Kloc, Loučky, Luh u Telče, Lukšovská, Mrhatina, Roštýnská obora, Štamberk a kamenné moře, U Římské studánky, U Trojáku, V Klučí, Velký Špičák, Vysoký kámen u Smrčné

Okres Jindřichův Hradec: Dubová stráň, Kysibl, Moravská Dyje, Mutenská obora, Olšina u Volfířova, Rašeliniště Radlice

Okres Kroměříž: Bernátka, Čerňava, Dubina, Kelčský Javorník, Obora, Obřany, Ocásek, Smrdutá, Sochová, Stará Hráz, Strabišov-Oulehla, Záskalí

Okres Nový Jičín: Bartošovický luh, Bařiny, Huštýn, Koryta, Kotvice, Královec, Noříčí, Radhošť, Sedlnické sněženky, Svinec, Travertinová kaskáda, Trojačka, Velký kámen

Okres Opava: Hvozdnice

Okres Ostrava-město: Bělský les

Okres Prostějov: Andělova zmola, Bučina u Suché louky, Pod Obrovou nohou, Pod Švancarkou, Rudka, Skalky, Skály, Studený kout, Špraněk, Taramka, Terezské údolí, Vitčický les

Okres Přerov: Bukoveček, Doubek, Dvorčák, Hůrka u Hranic, Študentova lesní naučná stezka, Malá Kobylanka, Nad kostelíčkem, V oboře, Velká Kobylanka, Žebračka

Okres Svitavy: Hradisko, Pod Skálou, Rohová

Okres Třebíč: Blatná hráz, Černá blata, Divoká Oslava, Dukovanský mlýn, Habrová seč, Habří, Hájky, Havran, Hošťanka, Jedlový les a údolí Rokytné, Knížecí seč, Maršovec a Čepička, Mohelenská hadcová step, Mohelnička, Staré duby, Suchá hora, Suché skály, U Jezera, U lusthausu, U Trojáku, Údolí Oslavy a Chvojnice, Velká skála, Výrova skála,

Okres Uherské Hradiště: Barborka, Břestecká skála, Hladké, Holý kopec, Hrnčárky, Javorina, Kolébky, Máchova dolina, Makovica, Maršava, Nazaret, Salašské pěnovce, Smutný žleb, Sviní hnízdo, Trnovec, Uvezené, Vápenky, Vlčnovský háj, Vrchové

Okres Vsetín: Bečevná, Brodská, Dubcová, Halvovský potok, Kladnatá – Grapy, Klenov, Kněhyně – Čertův mlýn, Kutaný, Makyta, Malý Javorník, Pulčín – Hradisko, Razula, Skálí, Smradlavá, Stříbrník, U Vaňků, Vachalka

Okres Vyškov: Kuče, Malhotky, Ve žlebcách

Okres Zlín: Bukové hory, Bzová, Holíkova rezervace, Chladná dolina, Chladný vrch, Na želechovických pasekách, Okrouhlá, Ondřejovsko, Pernikářská, Pod Obecním kopcem, Sidonie, Solisko, Vela

Okres Znojmo: Bílý kříž, Cornštejn, Kadovská skála, Karlov, Růžový vrch, Templštejn, Tisová stráň, U doutné skály, Zmijiště

Okres Žďár nad Sázavou: Baba – V bukách, Bílá skála, Brožova skála, Černá skála, Malinská skála, Ochoza, Olšina u Skleného, Pasecká skála, Rasuveň, Rozštípená skála, Šebeň, Tisůvka, U Hamrů, Údolí Chlébského potoka, Vírská skalka, Vlčí kámen, Žákova hora

Letiště

Okres Brno-město: Letiště Černovice, Letiště Medlánky, Letiště Brno-Tuřany

Okres Kroměříž: Letiště Holešov, Letiště Kroměříž

Okres Nový Jičín: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Okres Olomouc: Letiště Olomouc

Okres Třebíč: Letiště Náměšť nad Oslavou, Letiště Třebíč

Okres Uherské Hradiště: Letiště Kunovice

Okres Zlín: Letiště Zlín

Okres Žďár nad Sázavou: Letiště Měřín

Lomy

Okres Blansko: Černá skála, Křtinský lom, Zatopený lom v Blansku

Okres Brno-město: Hády, Naučná stezka Hádecké lomy a okolí, Růženin lom

Okres Břeclav: Lom Janičův vrch, Kienberg

Okres Hodonín: Losky

Okres Jindřichův Hradec: Toužínské stráně

Okres Kroměříž: Kurovický lom

Okres Nový Jičín: Bývalý důl Petrova skála, Jerlochovické stěny, Kamenárka, Stříbrné jezírko

Okres Olomouc: Bílý kámen, Cigánské zmoly, Deylův ostrůvek, Geologické varhany, Lávový suk Červená hora, Lom v Kozlově, Lomy ve Velké Střelné, Šifrová jeskyně, Štola František v údolí Malý hub, U Strejčkova lomu, Lom V Zátočině

Okres Prostějov: Kosířské lomy, Ohrozim-Horka, Růžičkův lom, Státní lom

Okres Přerov: Kamenolom Nejdek

Okres Uherské Hradiště: Hrádek, Ježovský lom, Lom Rasová, Medlovický lom

Okres Vsetín: Jasenice

Okres Žďár nad Sázavou: Laguna u Bohdalova

Lovecké hrádky a zámečky

Okres Blansko: Adamov, Lhota Rapotina, Rakovec

Okres Brno-venkov: Leopoldsruhe, Lesní Hluboké

Okres Bruntál: Alfrédova chata

Okres Břeclav: Apollónův chrám, Belveder, Dianin chrám, Hraniční zámek, Janův hrad, Katzelsdorfská myslivna, Lány, Letohrádek Portz, Lovecký zámeček, Pohansko, Rybniční zámeček, Tři Grácie (též Chrám Tří Grácií)

Okres Frýdek-Místek: Bílá, Hubertova chata

Okres Jihlava: Aleje, Chaloupky, Kněžice, Roštejn

Okres Jindřichův Hradec: Maříž, Tůmův vrch

Okres Olomouc: Nové Valteřice, Nové Zámky u Litovle

Okres Třebíč: Vlčí kopec

Okres Uherské Hradiště: Pepčín, Smraďavka, Strání

Okres Vsetín: Trubiska

Okres Vyškov: Ferdinandsko, Juliusburg, Troyerstein

Okres Zlín: Lešná

Okres Znojmo: Allein, Lusthaus

Okres Žďár nad Sázavou: Dalečín, Obyčtovská rychta, Zahradiště

Města

Adamov, Blansko, Bojkovice, Boskovice, Brno, Brtnice, Brumov-Bylnice, Brušperk, Břeclav, Březová nad Svitavou, Břidličná, Bučovice, Budišov nad Budišovkou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Bzenec, Dačice, Dolní Kounice, Dubňany, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fryšták, Fulnek, Hanušovice, Hluk, Hodonín, Holešov, Hranice, Hrotovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hulín, Hustopeče, Chropyně, Ivančice, Ivanovice na Hané, Janov, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jevíčko, Jevišovice, Jihlava, Karolinka, Kelč, Klobouky u Brna, Kojetín, Konice, Kopřivnice, Koryčany, Kostelec na Hané, Kroměříž, Kunovice, Kunštát, Kuřim, Kyjov, Lanžhot, Letovice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Loštice, Luhačovice, Město Albrechtice, Mikulov, ‎Miroslav, Modřice, Mohelnice, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Beroun, Moravský Krumlov, Morkovice-Slížany, Náměšť nad Oslavou, Napajedla, Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, Nový Jičín, Odry, ‎Olešnice, Olomouc, Opava, Oslavany, Ostrava, Otrokovice, Paskov, Plumlov, Počátky, Podivín, Pohořelice, Potštát, Prostějov, Přerov, ‎Příbor, Rájec-Jestřebí, Rajhrad, Rosice, Rousínov, Rožnov pod Radhoštěm, Rýmařov, Slavičín, Slavkov u Brna, Slavonice, Slušovice, Staré Město, Staré Město, ‎Strážnice, Strmilov, Studénka, Svitavy, Svratka, Šlapanice, Štěpánov, Šternberk, ‎Štíty, Štramberk, Šumperk, Telč, Tišnov, Tovačov, Třebíč, Třešť, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Uničov, Újezd u Brna, Úsov, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valtice, Velká Bíteš, Velká Bystřice, Velké Bílovice, Velké Meziříčí, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Veverská Bítýška, Vizovice, Vracov, Vratimov, Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zbýšov, Zlín, Znojmo, Zubří, Ždánice, Žďár nad Sázavou, Židlochovice

Městyse

Batelov, Běhařovice, Blížkovice, Bobrová, Bohdalov, Boleradice, Brankovice, Brodek u Prostějova, Brodek u Přerova, Březová, Budišov, Buchlovice, Černá Hora, Dalešice, Deblín, Dolní Cerekev, Doubravice nad Svitavou, Doubravník, Drahany, Drásov, Drnholec, Dřevohostice, Dub nad Moravou, Heraltice, Hustopeče nad Bečvou, Hvězdlice, Jedovnice, Jimramov, Kamenice, Knínice, Kralice na Hané, Křižanov, Křtiny, Litenčice, Litultovice, Lomnice, Luka nad Jihlavou, Lukov, Lysice, Medlov, Měřín, Mikulovice, Mohelno, Moravská Nová Ves, Mrákotín, Náměšť na Hané, Nedvědice, Nezamyslice, Nosislav, Nová Říše, Nové Veselí, Nový Hrozenkov, Okříšky, Olbramkostel, Olbramovice, Oleksovice, Opatov, Ostrov nad Oslavou, Ostrov u Macochy, Ostrovačice, Osvětimany, Polešovice, Pozlovice, Pozořice, Prosiměřice, Protivanov, Radiměř, Radostín nad Oslavou, Rokytnice nad Rokytnou, Sloup, Sněžné, Spálov, Stará Říše, Stařeč, Stonařov, Strážek, Suchdol nad Odrou, Svitávka, Šatov, Štěpánov nad Svratkou, Štítary, Švábenice, Tištín, Troskotovice, Velké Němčice, Velký Újezd, Vémyslice, Višňové, Vladislav, Vojnův Městec, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Želetava

Mikroregiony

Okres Blansko: Svazek obcí Boskovicko, Černohorsko, Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko, Letovicko, Mikroregion Malá Haná, Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Sdružení Olešnicko, Svazek obcí Svitava, Svratecko-křetínský trojúhelník

Okres Brno-město: Cyklistická stezka Brno–Vídeň, Svazek obcí panství hradu Veveří

Okres Brno-venkov: Mikroregion Bílý Potok, Region Cezava, Cyklistická stezka Brno–Vídeň, Mikroregion Časnýř, Mikroregion Čebínka, Sdružení obcí Čistá Jihlava, Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, Mikroregion Domašovsko, Mikroregion Ivančicko, Mikroregion Kahan, Mikroregion Kuřimka, Lomnicko, Mikulovsko, Svazek obcí Mohyla Míru, Mohyla míru - Austerlitz, Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Mikroregion Pernštejn, Ponávka (mikroregion), Mikroregion Porta, Mikroregion Rajhradsko, Sdružení obcí Roketnice, Tišnovsko, Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko, Svazek obcí panství hradu Veveří, Region Židlochovicko

Okres Bruntál: Mikroregion Krnovsko, Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, Mikroregion Opavsko - severozápad, Sdružení obcí Rýmařovska, Svazek obcí Mikroregion Slezská Harta

Okres Břeclav: Region Cezava, Cyklistická stezka Brno–Vídeň, Zájmové sdružení obcí Hrušovanska, Mikroregion Hustopečsko, Sdružení obcí region LVA, Mikulovsko, Svazek obcí Modré Hory, Region Podluží

Okres Frýdek-Místek: Dobrovolný svazek obcí Olešná, Lašská brána Beskyd, Region Slezská brána, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy

Okres Hodonín: Mikroregion Bzenecko, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko, Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, Mikroregion Hodonínsko, Mikroregion Hovoransko, Mikroregion Babí lom, Mikroregion Moštěnka, Mikroregion Nový Dvůr, Obce pro Baťův kanál, Mikroregion Ostrožsko, Mikroregion Podchřibí, Region Podluží, Sdružení obcí Severovýchod, Mikroregion Strážnicko, Mikroregion Ždánicko

Okres Jeseník: Mikroregion Jesenicko, Mikroregion Zlatohorsko, Sdružení měst a obcí Jesenicka

Okres Jihlava: Mikroregion Černé lesy, Čeřínek - jih, Mikroregion Dušejovsko, Mikroregion Jihlavsko, Loucko, Mikroregion Novoříšsko, Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Polensko, Stonařovsko, Svazek obcí Lípa, Svazek obcí Přibyslavska, Mikroregion Telčsko, Mikroregion Třešťsko

Okres Jindřichův Hradec: Jemnický mikroregion, Mikroregion Dačicko, Mikroregion Novoříšsko, Sdružení pohraničních obcí a měst okresu JH, Mikroregion Telčsko

Okres Kroměříž: Mikroregion Holešovsko, Mikroregion Chřiby, Mikroregion Jižní Haná, Dobrovolný svazek obcí Koryčanska a Zdounecka se sídlem ve Zdounkách, Mikroregion Kroměřížsko, Mikroregion Morkovsko, Podhostýnský mikroregion, Sdružení měst a obcí východní Moravy, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Spolek pro obnovu venkova Ječmínek, Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

Okres Nový Jičín: Lašská brána Beskyd, Mikroregion Odersko, Region Poodří, Region povodí Sedlnice, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Sdružení obcí Bílovecka, SOMPO, Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, Svazek obcí regionu Novojičínska

Okres Olomouc: Mikroregion Kosířsko, Mikroregion Litovelsko, Mikroregion Olomoucko, Mikroregion Šternbersko, Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, Sdružení obcí mikroregionu Dolek, Sdružení obcí mikroregionu Království, Svazek obcí Mikroregionu Moravskoberounsko, Svazek obcí mikroregionu Uničovsko

Okres Opava: Mikroregion Hvozdnice, Mikroregion Matice Slezská, Mikroregion Opavsko - severozápad, Sdružení obcí Bílovecka, Venkovský mikroregion Moravice

Okres Ostrava-město: Mikroregion Matice Slezská, Region Slezská brána, Sdružení obcí Bílovecka

Okres Pelhřimov: Svazek obcí Lípa

Okres Prostějov: Dobrovolný svazek mikroregionu Němčicko, Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Protivanovsko, Mikroregion Konicko, Mikroregion Kosířsko, Mikroregion Plumlovsko, Mikroregion Předina, Sdružení obcí mikroregionu Království, Svazek obcí Kostelecka, Svazek obcí mikroregionu Střední Haná, Svazek obcí Prostějov - venkov

Okres Přerov: Dobrovolný svazek obcí mikroregion Podlesí, Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko, Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka, Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran, Mikroregion Hranicko, Mikroregion Pobečví, Mikroregion Záhoří - Helfštýn, Sdružení obcí mikroregionu Dolek, Sdružení obcí mikroregionu Království, Svazek obcí mikroregionu Rozvodí, Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

Okres Svitavy: Českomoravské pomezí, Mikroregion Brněnec, Mikroregion Poličsko, Mikroregion Svitavsko, Region Moravskotřebovska a Jevíčska, Svazek obcí – Zelená Energie, Svratecko-křetínský trojúhelník

Okres Šumperk: Mikroregion Šumperský venkov, Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko, Svazek obcí mikroregionu Uničovsko, Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, Svazek obcí regionu Ruda, Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police, Svazek obcí údolí Desné

Okres Třebíč: Mikroregion Černé lesy, Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, Horácko – ekologický mikroregion, Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko, Chvojnice - mikroregion, Jemnický mikroregion, Moravskobudějovický mikroregion, Mikroregion Náměšťsko, Mikroregion Podhůří Mařenky, Mikroregion obcí Povodí Stařečského potoka, Rokytná – ekologický mikroregion, Mikroregion Třebíčsko

Okres Uherské Hradiště: Mikroregion Buchlov, Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí, Mikroregion Chřiby, Mikroregion Bílé Karpaty, Mikroregion Staroměstsko, Mikroregion Ostrožsko, Region Za Moravú, Sdružení měst a obcí Bojkovsko, Sdružení měst a obcí východní Moravy, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Svazek obcí "Osvětimansko", Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, Uherskobrodsko, sdružení měst a obcí, Východní Slovácko

Okres Vsetín: Dobrovolné sdružení obcí Hornolidečska, Mikroregion Jižní Valašsko, Mikroregion Rožnovsko, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Sdružení měst a obcí východní Moravy, Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko, Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko, Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Okres Vyškov: Region Cezava, Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, Mikroregion Drahanská vrchovina, Ivanovická brána, Svazek obcí Mezihoří, Mikroregion Melicko, Místní akční skupina Společná cesta, Mohyla míru - Austerlitz, Svazek obcí Větrník, Mikroregion Strážnicko, Mikroregion Ždánicko

Okres Zlín: Mikroregion Chřiby, Mikroregion Jižní Haná, Lukovské podhradí, Mikroregion Jižní Valašsko, Mikroregion Luhačovské Zálesí, Mikroregion Podřevnicko, Mikroregion Vizovicko, Region Zlínsko, Sdružení měst a obcí Bojkovsko, Sdružení měst a obcí východní Moravy, Sdružení obcí mikroregionu Ploština, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko

Okres Znojmo: Cyklistická stezka Brno–Vídeň, Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka, Dobrovolný svazek obcí NIVA, Svazek obcí Dyje, Zájmové sdružení obcí Hrušovanska, Jemnický mikroregion, Sdružení obcí Jevišovka, Mikroregion Miroslavsko, Mikroregion Moravia, Mikroregion Moravskokrumlovsko, Svazek obcí při formanské cestě, Svazek obcí Sever Znojemska, Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, Svazek obcí Znojemsko

Okres Žďár nad Sázavou: Mikroregion Bystřicko, Horácko – ekologický mikroregion, Novoměstsko, Mikroregion Pernštejn, Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Polensko, Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí, Svratecko-křetínský trojúhelník, Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Milníky

Okres Šumperk: Milník u silnice z Líšnice do Loštic, Milník u lesní cesty z Líšnice do Studené Loučky

Mlýny

Větrné mlýny

Okres Blansko: Větrný mlýn v Kořenci, Větrný mlýn v Němčicích, Větrný mlýn v Ostrově u Macochy, Větrný mlýn v Petrovicích, Větrný mlýn v Rudici

Okres Brno-venkov: Větrný mlýn ve Tvarožné

Okres Břeclav: Větrný mlýn v Kloboukách u Brna

Okres Frýdek-Místek: Větrný mlýn, Větrný mlýn v Dolním Sklenově

Okres Hodonín: Větrný mlýn v Kuželově, Větrný mlýn ve Starém Poddvorově

Okres Kroměříž: Větrný mlýn v Kunkovicích, Větrný mlýn v Rymicích, Větrný mlýn v Těšnovicích, Větrný mlýn ve Velkých Těšanech

Okres Nový Jičín: Balerův větrný mlýn u Spálova, Větrný mlýn v Hodslavicích, Větrný mlýn v Libhošti, Mlýny ve Stachovicích

Okres Olomouc: Větrný mlýn ve Městě Libavá

Okres Opava: Větrný mlýn ve Lhotce u Litultovic

Okres Prostějov: Větrný mlýn v Hačkách, Větrný mlýn v Horním Štěpánově, Větrný mlýn v Jednově, Větrný mlýn v Ohrozimi, Větrný mlýn v Přemyslovicích, Větrný mlýn v Rozstání|

Okres Přerov: Červekův větrný mlýn ve Skaličce, Větrný mlýn v Kladníkách, Větrný mlýn v Partutovicích, Větrný mlýn v Porubě, Větrný mlýn v Uhřínově u Hranic, Větrný mlýn v Lazníčkách, Vyhlídka U jelena u Boškova

Okres Třebíč: Větrný mlýn v Budišově, Větrný mlýn v Třebíči

Okres Uherské Hradiště: Větrný mlýn v Jalubí

Okres Vsetín: Větrný mlýn v Podlesí pod Medůvkou

Okres Vyškov: Větrný mlýn ve Chvalkovicích, Větrný mlýn v Ruprechtově, Větrný mlýn ve Vážanech u Vyškova

Okres Zlín: Větrný mlýn ve Štípě

Okres Znojmo: Větrný mlýn v Lesné

Vodní mlýny

Okres Blansko: Crhovský mlýn v Crhově, Pirochtův mlýn v Boskovicích, Porčův mlýn v Býkovicích, Skalní mlýn v Těchově, Tenorův mlýn v Sychotíně

Okres Brno-město: Cacovický mlýn v Maloměřicích

Okres Brno-venkov: Bučkův mlýn v Drásově, Buchalův mlýn ve Skryjích, Mlýn v Hrubšicích, Jarošův mlýn ve Veverské Bítýšce, Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna, Klapalův mlýn v Želešicích, Šildrův mlýn v Drásově, Mlýn v Doubravníku

Okres Bruntál: Mlýn v Malé Štáhli

Okres Břeclav: Mlýn v Nových Mlýnech, Mlýn v Dolních Věstonicích, Zámecký mlýn v Nejdku, Zámecký mlýn ve Velkých Němčicích

Okres Frýdek-Místek: Mlýn v Dolním Sklenově

Okres Hodonín: Panský mlýn ve Velké nad Veličkou, Podhajský mlýn v Suchově, Průžkův mlýn ve Strážnici

Okres Jeseník: Mlýn v Ostružné

Okres Jihlava: Mlýn v Černíči, Dolní mlýn v Telči, Chadimův mlýn v Horních Dubenkách, Mlýn Kotnov ve Štěpnici, Mlýn Na Baště ve Štěpnici, Panský mlýn v Rančířově, Salavický mlýn v Salavicích, Šimkův mlýn ve Vanově, Šiškův mlýn ve Vanově, Mlýn Janov v Hodicích

Okres Jindřichův Hradec: Bílkovský mlýn v Bílkově, Illův mlýn v Cizkrajově, Loucký mlýn ve Starém Hobzí, Šulákův mlýn v Novém Hobzí

Okres Kroměříž: Siebertův mlýn v Roštíně

Okres Nový Jičín: Bartošovický mlýn v Bartošovicích, Mlýn v Bernarticích nad Odrou, Spálovský mlýn, Mlýny ve Stachovicích

Okres Olomouc: Barnovský mlýn v Barnově, Čermenský mlýn v Čermné, Dorfgrund Mühle ve Velké Střelné, Drexlerova pila ve Velké Střelné, Dvorecký mlýn, Hermesův mlýn v Heřmánkách, Jakubský mlýn v Olomouci, Magdalénský Mlýn v Jívové, Mlýn Lhota v Barnově, Novooldřůvský mlýn u Nových Oldřůvek, Novoveský mlýn v Nové Vsi nad Odrou, Nový mlýn v Rudoltovicích, Olejovický mlýn v Olejovicích, Panský Mlýn v Jívové, Passingerův mlýn v Olomouci, Passingerův mlýn ve Šternberku, Plazský mlýn v Čermné, Pstruží líheň Bělá v Domašově nad Bystřicí, Schwarzův mlýn ve Varhošti, Smilovský Mlýn v Hrubé Vodě, Starooldřůvský mlýn ve Starých Oldřůvkách, Velkostřelenský mlýn ve Velké Střelné

Okres Opava: Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou

Okres Ostrava-město: Ostravské mlýny, Proskovický mlýn v Proskovicích, Mlýn Samuely & Wechsberg

Okres Prostějov: Smržický mlýn s olejnou ve Smržicích, Ševčíkův mlýn v Domamyslicích, Toufarův mlýn v Domamyslicích

Okres Přerov: Citovský mlýn v Citově, Čočkův mlýn v osadě Pod Dědinou v Jindřichově, Dolní Mlýny v Podhoří, Peklo v Podhoří, Vávrův mlýn ve Vlkoši

Okres Šumperk: Vodní mlýn v Branné, Habermannův Mlýn v Bludově

Okres Třebíč: Dašovský mlýn v Dašově, Dukovanský mlýn u Dukovan, Kratochvílův mlýn v Červené Lhotě, Mohelský mlýn u Mohelna, Mlýn v Okříškách, Skalákův mlýn u Meziříčka

Okres Uherské Hradiště: Bartkův mlýn v Nivnici, Kozákův mlýn v Uherském Brodě, Pípalův mlýn v Šumicích, Stojaspalův mlýn v Dolním Němčí

Okres Vsetín: Mikulův mlýn v Mikulůvce, Paláčkův mlýn v Rožnově pod Radhoštěm

Okres Vyškov: Fricův mlýn v Dědicích

Okres Zlín: Chalupův mlýn v Horní Lhotě, Jakubíkův mlýn Horní Lhotě u Luhačovic, Žilínský mlýn v Kladné Žilíně

Okres Znojmo: Dvůr Alinkov v Horních Kounicích a v Čermákovicích, Andělský mlýn v Mašovicích, Domčický mlýn v Domčicích, Drápalův mlýn v Rybníkách, Hammrschmiedův mlýn v Želeticích, Jaroslavický mlýn v Jaroslavicích, Klášterní mlýn v Louce, Radkovský mlýn v Hostimi, Mlýn ve Slupi, Tasovický mlýn v Tasovicích, Valův mlýn v Horních Kounicích, Mlýn v Hlubokých Mašůvkách, Mlýn ve Vranově nad Dyjí

Okres Žďár nad Sázavou: Brdíčkův mlýn v Najdeku, Fixův mlýn v Moravské Cikánce, Jimramovské mlýny v Jimramově, Mlýn Chlébské v Chlébském, Mlýn v Novém Veselí, Podmedlovský mlýn v Kadově, Řihákův mlýn v Dolních Heřmanicích, Mlýn v Cikháji, Mlýn v Petrovicích u Nového Města na Moravě), Zámecký mlýn ve Žďáru nad Sázavou

Mosty

Okres Brno-město: Pražský viadukt v Trnité, Viadukt Křenová, Vídeňský viadukt na Starém Brně, Železniční viadukt v Obřanech

Okres Brno-venkov: Dřevěný most v Černvíru, Most Míru v Dolních Loučkách, Ivančický viadukt, Železniční viadukt v Mezihoří, Dřevěný most v Pernštejnu, Dřevěná lávka v Prudké, Pitrův most v Rajhradu, Kamenný most v Rosicích, Železniční viadukt u Střelic, Židlochovický most

Okres Bruntál: Barokní most v Dolní Moravici

Okres Břeclav: Cihlový most v Mikulově

Okres Jihlava: Most U Jánů v Jihlavě

Okres Olomouc: Barnovský most mezi Barnovem a Novými Oldřůvkami, Kamenný most ve Městě Libavá, Svatojánský most v Litovli

Okres Ostrava-město: Hradní lávka mezi Mariánskými Horami a Hošťálkovicemi, Most Miloše Sýkory, Lávka přes Ostravici z náměstí Jurije Gagarina, Můstek přátelství Václav ve Staré Bělé

Okres Přerov: Hranické viadukty, Jezernický viadukt

Okres Třebíč: Barokní most v Náměšti nad Oslavou, Borovinský most v Třebíči, Most na Hrotovické ulici v Třebíči, Podklášterský most v Třebíči

Okres Uherské Hradiště: Lávka Všezvěd v Uherském Brodě, Lávka Všudybud v Uherském Brodě

Okres Zlín: Cyklolávka ve Valašských Příkazech

Okres Znojmo: Znojemský viadukt

Okres Žďár nad Sázavou: Loupežnický most (také Vysoký most) v Petrávči, Most Vysočina ve Velkém Meziříčí, Mostek v Dolní Libochové, Silniční most se sochami ve Žďáru nad Sázavou

Muzea a galerie

Okres Blansko: Muzeum města Letovice, Muzeum v Kořenci, Muzeum perleťářství a tradičního bydlení v Senetářově, Větrný mlýn v Rudici

Okres Brno-město: Anthropos, Areál československého opevnění v Šatově, Archiv Leoše Janáčka, Biskupský dvůr, Brněnské podzemí, Zámek v Budišově, Diecézní muzeum v Brně, Dietrichsteinský palác, Dům umění města Brna, Dušan Němec, Fait Gallery, Františkovo muzeum, Galerie Drogerie Zlevněné zboží, Galerie G99, Galerie Šilingrák, Výstava Gotické umění na Moravě a ve Slezsku, Jiří Mitáček, Klub přátel kolejových vozidel Brno, Kovárna v Těšanech, Letiště Černovice, Malá galerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Martin Oliva, Mehrin – Moravské židovské muzeum, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, MJ-S 3 Zahrada, Moravská galerie v Brně, Moravská gotická plastika, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska, Muzeum města Brna, Muzeum romské kultury, Muzeum starobrněnského opatství, Palác šlechtičen, Památník Bible kralické, Památník Leoše Janáčka (Brno), Pražákův palác, Sbírka vozidel MHD Technického muzea v Brně, Stará huť u Adamova, Špilberk, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, Větrný mlýn v Kuželově, Hrad Veveří, VIDA! science centrum, Vila Tugendhat, Výstava středověkého a novověkého umění Vita Christi (Život Kristův), Vodní mlýn ve Slupi, Vodojemy na Špilberku, Wilhelm Schram, Zdeňka Měchurová

Okres Brno-venkov: Hamerský mlýn v Kanicích, Kovárna v Těšanech, Muzeum Brněnska, Muzeum průmyslových železnic, Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě, Podhorácké muzeum v Předklášteří u Tišnova, Včelařské muzeum v Rosicích, Závojského vila (též Koldova vila) v Doubravníku

Okres Bruntál: Fara ve Dvorcích

Okres Břeclav: Archeopark v Pavlově, Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích, Regionální muzeum v Mikulově, Muzeum železné opony ve Valticích

Okres Hodonín: Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši, Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně, Větrný mlýn, Větrný mlýn ve Starém Poddvorově

Okres Jeseník: Expozice hudebních nástrojů v Ostružné

Okres Jihlava:

Okres Jindřichův Hradec:

Okres Kroměříž: Film Legends Museum v Kroměříži, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži, Muzeum v přírodě Rymice v rymicích

Okres Nový Jičín: Auto moto muzeum Oldtimer, Centrum tradičních technologií Příbor, Lašské muzeum v Kopřivnici, Muzeum Fojtství, Muzeum Moravských bratří, Muzeum nákladních automobilů Tatra, Muzeum Novojičínska, Muzeum Zdeňka Buriana, Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku, Regionální muzeum v Kopřivnici, Rodný dům Sigmunda Freuda, Technické muzeum Tatra

Okres Olomouc: Budova Muzea umění Olomouc, Expozice času ve Šternberku, Galerie Caesar v Olomouci, Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, Klášter klarisek v Olomouci, Lomená galerie v Olomouci, Muzeum Litovel, Muzeum Olomoucké pevnosti, Muzeum umění Olomouc, Pevnost poznání v Olomouci, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Zdíkův palác v Olomouci

Okres Opava: Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou

Okres Ostrava-město: Citerárium, Hasičské muzeum (Ostrava), Muzeum Mlejn, Ostravské muzeum, Svět techniky – Science and Technology Center, Železniční muzeum moravskoslezské

Okres Prostějov: Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané, Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových v Čechách pod Kosířem, Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem

Okres Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, Větrný mlýn nad Partutovicemi

Okres Svitavy:

Okres Šumperk: K-S 5 U potoka v Malé Moravě, Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích, Pradědovo dětské muzeum v Bludově, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Železniční skanzen Lupěné

Okres Třebíč: Alternátor – Ekotechnické centrum Třebíč, Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči, Dašovský mlýn, Dům Seligmanna Bauerav třebíčském Zámostí, Evropské vojenské centrum leteckého maršála a armádního generála Karla Janouška v Jemnici, Expozice Petra Mladoně v Mladoňovicích, Galerie 12 v Náměšti nad Oslavou, Galerie Franta, Galerie Ladislava Nováka, Hasičské muzeum Heraltice, Jan Fiala (mineralog), Letecké muzeum Koněšín, Malé předínské muzeum, Městské muzeum v Náměšti nad Oslavou, Muzeum Hrotovicka v Hrotovicích, Muzeum Jemnice, Muzeum lidových kapel v Lesonicích, Muzeum Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou, Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví v Dalešicích, Muzeum řemesel Moravské Budějovice, Muzeum staré zemědělské techniky v Třebíči, Muzeum Vysočiny Třebíč, Památník armádního generála Ludvíka Svobody v Hroznatíně, Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, Památník třídních bojů a vítězství v Babicích, Pamětní síň Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích, Pamětní síň pátera Jana Buly v Lukově, Pamětní síň Vincence Lesného v Komárovicích, Zámek Police, Rodný dům Bedřicha Václavka v Čáslavicích, Rolnické muzeum v Příložanech, Řeznické muzeum Jana Pavlíčka v Náměšti nad Oslavou, Svatava Ondráčková, Vodárna Kostelíček

Okres Uherské Hradiště: Archeoskanzen Modrá, Důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Letecké muzeum v Kunovicích, Muzeum Bojkovska v Bojkovicích, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Obydlí zvěrokleštiče v Komni, Památník J. A. Komenského v Komni, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Skanzen Rochus v Uherském Hradišti, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Okres Vsetín: Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Okres Vyškov: DinoPark Vyškov v Marchanicích, Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov, Zámek ve Vyškově

Okres Zlín: Muzeum dřevěného porculánu v Držkové, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, Zámek ve Zlíně

Okres Znojmo: Areál československého opevnění Šatov, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, MJ-S 3 Zahrada

Národní parky

Národní park Podyjí: Národní park Podyjí, Hamerské vrásy, Hardeggská vyhlídka, Lusthaus, Nový Hrádek, Podyjská oblast tmavé oblohy, Sealsfieldův kámen, Šobes, Vodní nádrž Znojmo, Vranov nad Dyjí

Národní přírodní památky

Arboretum Bílá Lhota, Borový, Búrová, Červený kopec, Dunajovické kopce, Hodonínská Dúbrava, Chropyňský rybník, Jeskyně Na Pomezí, Kalendář věků, Kosířské lomy, Křéby, Kukle, Malhotky, Miroslavské kopce, Na Adamcích, Na skále, Na Špičáku, Pastvisko u Lednice, Pekárna, Pouzdřanská step – Kolby, Rendez-vous, Rešovské vodopády, Rudické propadání, Růžičkův lom, Státní lom, Stránská skála, Šipka, Švařec, Váté písky u Bzence, Velký Roudný, Národní přírodní památka Velký Roudný, Venušiny misky, Větrníky, Za Hrnčířkou, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Zhejral

Náhony

Okres Brno-město: Cacovický náhon, Svitavský náhon, Svratecký náhon

Okres Brno-venkov: Mlýnský náhon u Pohořelic

Okres Olomouc: Boleloucký Mlýnský náhon, Mlýnský náhon u Olomouce

Okres Přerov: Boleloucký Mlýnský náhon

Okres Znojmo: Dyjsko-mlýnský náhon

Naučné stezky

Okres Blansko: Cesta železa Moravským krasem, Doubravský okruh, Hanýsek, Naučná stezka Hradní okruh, Naučná stezka Jedovnické rybníky – Rudické propadání, Naučná stezka Macocha

Okres Brno-město: Naučná stezka Hádecké lomy a okolí, Medlánecká naučná stezka

Okres Brno-venkov: Naučná stezka Bitva tří císařů, Naučná stezka Bučín, Cesta železa Moravským krasem, Krajinou Výhonu, Naučná stezka Údolí Říčky, Naučná stezka Věstonická nádrž

Okres Bruntál: Naučná stezka Údolím Bystřice

Okres Břeclav: Naučná stezka Děvín, Naučná stezka Lednické rybníky, Naučná stezka Lužní les, Mandloňová naučná stezka, Naučná stezka Pohansko, Naučná stezka Turold, Naučná stezka Věstonická nádrž, Vinařská naučná stezka Mikulov, Vinařská naučná stezka Valtice

Okres Frýdek-Místek: Naučná stezka Lysohorský bestiář

Okres Jihlava: Brtnická stezka, Naučná stezka Hudební osobnosti Jihlavy, Naučná stezka Jihlavská pevnost, K pramenům Počátek, Lesní naučná stezka Chaloupky, Naučná stezka Lipky, Naučná stezka Otokara Březiny, Pěšky krajem malíře Františka Mořice Nágla, Pivovarská naučná stezka, Po stopách Karla Havlíčka Borovského, Naučná stezka Špičák

Okres Kroměříž: Naučná stezka Hostýnské vrchy, Chodník Masarykových, Naučná stezka profesora Rudolfa Haši, Naučná stezka Příroda Hostýnských vrchů

Okres Nový Jičín: Naučná stezka Františka Palackého, Františkova cesta, Lašská naučná stezka, Lašská naučná stezka Štramberk, Naučná stezka Okolo Poodří, Novojičínská kopretina, Sluneční stezka na Bílou horu, Zámecká naučná stezka

Okres Olomouc: Hvězda, Naučná stezka u pramene Odry, Naučná stezka Údolím Bystřice, Nové Zámky

Okres Ostrava-město: Naučná stezka Okolo Poodří, Ostravské procházky, Naučná stezka hrabovského rodáka, básníka a spisovatele Viléma Závady, Naučná stezka Slezská Ostrava

Okres Pelhřimov: K pramenům Počátek, Naučná stezka Otokara Březiny

Okres Přerov: Naučná stezka a kondiční okruhy v Černotíně a Hluzově, Študentova lesní naučná stezka

Okres Svitavy: Cesta od renesance k baroku, Hřebečské důlní cesty

Okres Šumperk: Geotrasa sudetská, Naučná stezka Králický Sněžník, Naučná stezka Velké Losiny, Železniční skanzen Lupěné

Okres Třebíč: Seznam naučných stezek v okrese Třebíč, Naučná stezka Bažantnice, Graselova stezka Nové Syrovice, Naučná stezka Hrotovicko, K Novým rybníkům, Lesní naučná stezka Chaloupky, Naučná stezka Otokara Březiny, Po stopách opatů a rabínů, Vinařská naučná stezka Sádek

Okres Vsetín: Kopec s lomem, Naučná stezka profesora Rudolfa Haši, Naučná stezka Zapomenuté osudy v Ratiboři

Okres Vyškov: Naučná stezka Bitva tří císařů, Naučná stezka Melice

Okres Znojmo: Graselova stezka Vratěnín, Údolím lásky

Okres Žďár nad Sázavou: Seznam naučných stezek v okrese Žďár nad Sázavou, Naučná stezka Babín, Naučná stezka Balinské údolí, Naučná stezka kolem Zelené hory, Naučná stezka Krátká, Naučná stezka Metodka, Milovská naučná stezka, Naučná stezka Naše stromy, Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Naučná stezka Šebeň, Za pilníkáři na Český kopec

Okresy

Okres Blansko, Okres Brno-město, Okres Brno-venkov, Okres Bruntál, Okres Břeclav, Okres Hodonín, Okres Frýdek-Místek, Okres Jihlava, Okres Jeseník, Okres Kroměříž, Okres Nový Jičín, Okres Olomouc, Okres Opava, Okres Ostrava-město, Okres Pelhřimov, Okres Prostějov, Okres Přerov, Okres Svitavy, Okres Šumperk, Okres Třebíč, Okres Uherské Hradiště, Okres Ústí nad Orlicí, Okres Vsetín, Okres Vyškov, Okres Zlín, Okres Znojmo, Okres Žďár nad Sázavou

Ostrovy a poloostrovy

Tichý ostrov

Památné stromy

Okres Blansko: Seznam památných stromů v okrese Blansko, Opatovická borovice, Smrk J. E. Chadta v Lysické oboře, Stromořadí Lažánky-Jedovnice, Tis u Macochy, Troják u Habrůvky

Okres Brno-město: Seznam památných stromů v okrese Brno-město, Komenského lípa (Brno) v Brně, Bystrcká lípa, Jinan v Lužánkách, Javor babyka v Pisárkách, Jinan v Lužánkách, Platan u svaté Anny, Mendelův jinan na Starém Brně

Okres Brno-venkov: Seznam památných stromů v okrese Brno-venkov, Chudčická lípa, Jeřáb břek u staré vápenky v Lažánkách, Pernštejnský tis, Hrušeň pod Oborou v Rosicích, Lipové stromořadí v Rosicích, Žižkův dub v Šerkovicích, Borovice u vily Franke v Tišnově, Lipové stromořadí v Tišnově, Lipové stromořadí Na Hrádku v Tišnově, Kaštan u pošty ve Veverské Bítýšce, Javorové stromořadí u Veverských Knínic

Okres Bruntál: Seznam památných stromů v okrese Bruntál, Hadí královna v Horní Moravici, Janovská lípa

Okres Břeclav: Seznam památných stromů v okrese Břeclav, Duby na Pohansku v Břeclavi a v Lanžhotě, Bezručova alej z Valtic do Lednice|

Okres Frýdek-Místek: Seznam památných stromů v okrese Frýdek-Místek,Tlustá Tonka v pralese Salajka v Bílé

Okres Hodonín: Seznam památných stromů v okrese Hodonín, Bzenecká lípa v Bzenci, Žilkův dub v lese Doubrava u Bzence-Přívozu, Oskeruše u Strážnice, Adamcova oskeruše ve Strážnici, Obecní dřín u Tvarožné Lhoty, Špirudova oskeruše u Tvarožné Lhoty, Tomečkova oskoruša nad Tvarožnou Lhotou, Císařská lípa u Žarošic (také Lípa u Spáleného mlýna nebo Mírová lípa)

Okres Jeseník: Seznam památných stromů v okrese Jeseník

Okres Jihlava: Seznam památných stromů v okrese Jihlava, Jezdovická lípa, Buk u kostela v Jihlavě, Praskoleská lípa

Okres Jindřichův Hradec: Seznam památných stromů v okrese Jindřichův Hradec

Okres Kroměříž: Seznam památných stromů v okrese Kroměříž, Ořešák v Kvasicích, Litenčický jasan, Ctiborův dub pod Stříleckým hradem

Okres Nový Jičín: Seznam památných stromů v okrese Nový Jičín, Bartošovický platan, také Josefinin platan v Bartošovicích, Lípa porozumění v Heřmanicích, Husova lípa u Kopřivnice, Fojtova lípa v Kopřivnici, Kopřivnické buky (také buky u Šostýna), Ořech Leopolda Víchy v Kopřivnici, Platan Emila Hanzelky v Kopřivnici, Žižkova lípa u Kopřivnice|, Dub v Kuníně, Dub v zámeckém parku v Nové Horce, Liliovník v Novém Jičíně (také Novojický liliovník), Novojičínské metasekvoje, Spálovský klen

Okres Olomouc: Seznam památných stromů v okrese Olomouc, Hromův dub v Bohuňovicích, Památná lípa v Dolanech, Javor klen u Smilovského mlýna v Hlubočkách, Dub Král poblíž Grygova, Špitálská lípa sv. Štěpána v Klášterním Hradisku, Dub na Čerlince u Litovle, Mladějovická lípa (také Tisíciletá lípa v Mladějovicích), Buk u staré vrátnice v Olomouci, Jilm na Charkovské ulici v Olomouci, Rudolfův dub v Olomouci, Třídvorecký dub v Pňovicích

Okres Opava: Seznam památných stromů v okrese Opava, Zlatá lípa u Guntramovic

Okres Ostrava-město: Seznam památných stromů v okrese Ostrava-město, Platan na Černé louce, Dub v Zábřehu v Hulvákách, Platan v Ostravě, také Platan ve Vojanově ulici, u výstaviště Černá louka v Moravské Ostravě, Novoveská lípa, Novoveská lípa u kostela svatého Bartoloměje v Nové Vsi, Jerlín ve Vítkovicích, Platan u fary na Mírovém náměstí ve Vítkovicích, Alej na Starobělské ulici v Zábřehu

Okres Prostějov: Seznam památných stromů v okrese Prostějov, Kostelecká lípa, Skřípovská lípa, Střížova lípa, Lípa u Sarkandera ve Vrahovicích

Okres Přerov: Seznam památných stromů v okrese Přerov, Ferdinandův jilm v Bělotíně, Tis u Bláhů v Jindřichově, Ondrův tis v Jindřichově, Jírovec na Helfštýně, Moštěnský jinan, Lípa Jana Jiskry z Brandýsa v Rouském, Všechovický tis

Okres Svitavy: Seznam památných stromů v okrese Svitavy, Lípa v Kamenné Horce, Klejchův buk v Lažanech, Vopařilova jedle (také Kadidlová jedle) v Širokém Dole, Pajkrův dub v Telecí, Vendolská lípa

Okres Šumperk: Seznam památných stromů v okrese Šumperk, Popravčí dub ve Velkých Losinách, Lípa u polesí u Mizerů ve Vojtíškově

Okres Třebíč: Seznam památných stromů v okrese Třebíč, Kapistránská lípa (také Svatovítská lípa, Františkánská lípa nebo lípa královny Elišky) v Jemnici, Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, Dub u Hadí hory v Předíně, Velký javor ve Věstoňovicích (také Věstoňovický javor)

Okres Uherské Hradiště: Seznam památných stromů v okrese Uherské Hradiště, Lípa neviny (také Lípa nevinnosti či Lípa v Buchlově) na nádvoří hradu Buchlov, Sekvojovec v Chabaních, Borovička na Buchlově, Prakšická hrušeň (také Hruška za kostelem v Prakšicích, či Planuše) v Prakšicích

Okres Vsetín: Seznam památných stromů v okrese Vsetín, Kobzova lípa (také známá jako Lípa ve Francově Lhotě), Jilm u Brodského potoka v Novém Hrozenkově, Tis u Pasečanů ve Velkých Karlovicích, Tisy na Vsetínsku, Koláčkův tis v Zubří

Okres Vyškov: Seznam památných stromů v okrese Vyškov, Tři smrky v Ruprechtově

Okres Zlín: Seznam památných stromů v okrese Zlín, Valdštejnův dub u hradu Lukov, Lavička Václava Havla ve Zlíně

Okres Znojmo: Seznam památných stromů v okrese Znojmo, Tisíciletý dub v Lechovicích (také Lechovický šípák nebo dub pýřitý v Lechovicích), Platan ve Skalici, Napoleonův dub u Suchohrdel

Okres Žďár nad Sázavou: Seznam památných stromů v okrese Žďár nad Sázavou, Lípa na Kříbu v Jámách, Lípa v Chobotském dvoře u Kuklíku (také Dvorská lípa), Borovice u Korbela v Nových Sadech, Lípa svobody ve Velké Bíteši

Panství

Lénní statky olomouckého (arci)biskupství‎: Huzová, Místecký lenní statek

Batelovské panství‎: Nový batelovský zámek, Starý batelovský zámek

Biskupické panství‎: Zámek Biskupice, Hrad Pulkov

Bobrovské panství‎: Hrad Bobrová (též Valy)

Boskovické panství‎: Hradiště Bašta, Zámek Boskovice, Hrad Boskovice, Lovecký zámeček Lhota Rapotina

Bouzovské panství‎: Hrad Bouzov, Tvrz Doubravice

Branišovické panství‎: Zámek Branišovice

Brtnické panství‎: Lovecký zámeček Aleje (někdy též Jestřebí), Tvrz Bransouze,Zámek Brtnice, Tvrz Heraltice,Lovecký zámek Chaloupky, Zámek Kněžice,Nová přímělkovská tvrz, Stará přímělkovská tvrz (též Hrádek),Zámek Příseka, Hrad Rokštejn,Tvrz Střenč

Břeclavské panství‎: Zámek v Břeclavi

Bučovické panství‎: Zámek Bučovice

Budečské panství‎: Hrad Budeč, Zámek Litohoř

Buchlovské panství‎: Hrad Buchlov, Zámek Buchlovice

Bukovské panství‎: Hrad Lísek (též Bukov, Bukovec či Buková), Hrad Víckov

Čejkovické panství‎: Zámek v Čejkovicích

Panství Černá‎: Bohdalovská tvrz, Zámek Černá, Zámek Rudolec

Černohorské panství‎: Hrad Černá Hora

České panství‎: Zámek v Čechách pod Kosířem

Dačické panství‎: Nový dačický zámek, Starý dačický zámek, Tvrz Dačice

Dalečínské panství‎: Hrad Dalečín, Zámek Dalečín

Dalešické panství‎: Zámek Dalešice

Dědické panství‎: Hrad Dědice, Hrad Stagnov (též Stangov, Hrádek či Nový hrad)

Dolnokounické panství‎: Zámek Dolní Kounice

Doubravické panství‎: Zámek Doubravice

Drnholecké panství‎: Zámek Drnholec

Fulnecké panství‎: Zámek ve Fulneku, Zámek Nová Horka

Fulštejnské panství‎: Hrad Fulštejn

Holešovské panství‎: Holešovský zámek

Holštejnské panství‎: Hrad Holštejn

Hoštejnské panství‎: Hrad Hoštejn, Tvrz Nemile, Zámek Tatenice

Hranické panství‎: Zámek v Hranicích

Hrotovické panství‎: Zámek Dalešice, Zámek Hrotovice, Zámek Krhov, Tvrz Mstěnice, Hrad Mstěnice, Zámek Myslibořice

Hrušovanské panství‎: Emin zámek (též Emín), Zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou

Hukvaldské panství‎: Hrad Hukvaldy, Hradní vrch Hukvaldy

Ivanovické panství‎: Zámek v Ivanovicích na Hané, Hrad Orlovice

Janovické panství‎: Lovecký zámeček Alfrédova chata (též Alfrédka), Zámek Janovice

Jaroslavické panství‎: Lovecký zámeček Allein (též České Křídlovice, Lechovice či Samota), Zámek v Jaroslavicích

Jemnické panství‎: Zámek Jemnice, Zámek Staré Hobzí

Jimramovské panství‎: Zámek Jimramov, Hrad Skály (též podle kopce Štarkov, někdy Starkov či Stařechovice)

Jindřichovské panství‎: Zámek Jindřichov

Konické panství‎: Konický zámek

Křižanovské panství‎: Hrad Bobrová (též Valy), Zámek Křižanov

Lednické panství‎: Hraniční zámek, Zámek Lednice, Lovecký zámeček, Rybniční zámeček

Lesonické panství‎: Zámek Lesonice

Lhotské panství‎: Zámeček Bílá Lhota

Liptálské panství‎: Zámek Liptál

Líšeňské panství‎: Zámek Líšeň

Litultovické panství‎: Zámek Litultovice

Lomnické panství‎: Zámek Lomnice

Losinské panství‎: Tvrz Bohdíkov, Zámek Maršíkov, Zámek Velké Losiny

Loucké panství‎: Hrad Louka

Lucké panství‎: Zámek v Lukách nad Jihlavou

Lukovské panství‎: Zámek Lešná, Hrad Lukov

Lysické panství‎: Zámek Lysice, Hrad Rychvald

Mikulovské panství‎: Hrad Děvičky (též Dívčí hrady, Maidberg nebo Maidenburg, Letohrádek Portz, Zámek Mikulov

Mírovské panství‎: Hrad Mírov, Tvrz Kobylků v Podolí, Tvrz Zvole

Mitrovské panství‎: Hrad Mitrov, Zámek Mitrov

Modřické panství‎: Hrad Modřice

Moravskokrumlovské panství‎: Zámek Hrubšice, Hrad Ivančice, Lichtenštejnská hrobka, Zámek Moravský Krumlov, Hradiště Rokyten

Moravskoostravské panství‎: Moravskoostravský hrad

Moravskotřebovské panství‎: Hrad Boršov (též Hřebeč), Zámek Moravská Třebová, Třebovské hradisko

Panství Náměšť na Hané‎: Hrad Náměšť na Hané, Zámek Náměšť na Hané

Panství Náměšť nad Oslavou‎: Tvrz Březník, Tvrz Jedov, Zámek Náměšť nad Oslavou, Zámek Schönwald, Lovecký zámeček Vlčí kopec (též Heinrichlust či Josefshof), Hrad Zňátky

Orlovské panství‎: Zámek v Ivanovicích na Hané, Hrad Orlovice

Ostrožské panství‎: Lovecký zámeček Strání, Zámek Uherský Ostroh

Panství Dívčí Hrad‎: Zámek Dívčí Hrad (také Děvice nebo Maiburg)

Panství Nová Horka‎: Zámek Nová Horka

Plumlovské panství‎: Zámek Plumlov

Račické panství‎: Račické panství, Zámek Račice

Rysovské panství‎: Hrad Rysov, Hrad Skryje (nebo též Hrádek)

Skalské panství‎: Tvrz Jimramov, Hrad Skály (též podle kopce Štarkov, někdy Starkov či Stařechovice)

Sovinecké panství‎: Zámek Horní Dlouhá Loučka, Hrad Sovinec

Spálovské panství‎: Zámek Spálov

Starojické panství‎: Hrad Starý Jičín, Zámek Starý Jičín

Světlovské panství: Světlovské panství, Hrad Engelsberk, též Sehrad či Sehradice nebo Tetov, Zámek Nový Světlov, Hrad Rýsov, Hrad Starý Světlov, Hrad Zuvačov (někde psán Komňa

Šilperské panství‎: Zámek Tatenice

Štramberské panství‎: Zámek Hukovice, Hrad Jurův kámen, Zámek Nová Horka, Hrad Panská vyhlídka, Hrad Štramberk (též Strahlenberg), Štramberská Trúba

Telčské panství‎: Hrad Telč, Zámek Telč

Třebíčské panství‎: Tvrz Kojatín, Hrad Kokštejn (též Kufštejn nebo Kopfštejn), Hrad Kozlov, Tvrz Lipňany, Sedlecký hrad nebo též Nový hrad, Zámek v Třebíči

Třešťské panství‎: Zámek Třešť

Uherčické panství‎: Hrad Frejštejn, Zámek Uherčice

Úsovské panství‎: Hrad Frankštát, Zámek Úsov

Valašskomeziříčské panství‎: Manský zámek

Velkomeziříčské panství: Hrad Dub (též Tassenberg), Zámek ve Stránecké Zhoři, Tvrz Tasov (též Hrádek), Zámek Velké Meziříčí, Lovecký zámek Zahradiště

Velkoopatovické panství‎: Zámek Jaroměřice, Zámek ve Velkých Opatovicích

Veverské panství‎: Hrad Veveří

Veversko-říčanské panství: Hrad Veveří

Vízmberské panství‎: Zámek Loučná nad Desnou, Zámek Maršíkov

Vizovické panství‎: Lovecký zámeček Trubiska, Zámek Vizovice

Vranovské panství‎: Tvrz Český, Lovecký letohrádek Lusthaus, Zámek Vranov nad Dyjí

Vsetínské panství‎: Hrad Klenov (také Freundsberg), Vsetínský zámek

Vyškovské panství‎: Lovecký zámeček Ferdinandsko, Lovecký zámeček Troyerstein (též Trojerov), Vyškovský zámek

Zlínské panství‎: Hrad Zlín, Zámek Zlín

Zubštejnské panství‎: Tvrz Blažkov, Hrad Zubštejn neboli Zubrštejn čili Zubří kámen, původně zvaný jen Kámen

Želetavské panství‎: Zámek Krasonice

Židlochovické panství‎: Lovecký zámeček Leopoldsruhe, Tvrz Nosislav, Zámek Židlochovice

Písečné přesypy

Okres Hodonín: Váté písky u Bzence

Pomníky a památníky

Okres Blansko: Socha rudoarmějce v Adamově, Lesnický Slavín mezi Vranovem, Blanskem, Křtinami a Brnem, Šumbera (dříve též Žumbera) v Kanicích, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Máchův památník nedaleko Olomučan

Okres Brno-město: Památník dělnického hnutí na Bílé hoře, Pomník Gustava Winterhollera v Brně, Pomník Josefa II. v Brně, Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně, Lesnický Slavín

Okres Brno-venkov: Závojského vila (též Koldova vila) v Doubravníku, Pamětní kámen v Hlíně, Devět křížů u Lesního Hlubokého, Pamětní kámen s nápisem u Opatovic, Pamětní kámen u Opatovic, Pamětní kámen v Padochově, Pamětní kámen v Podolí, Mohyla míru na Prackém kopci, Pamětní kámen v Přísnoticích, Lesnický Slavín

Okres Bruntál: Pomník padlým v 1. světové válce v Dívčím Hradu, Hornický pomník v Janově, Společný hrob a památník rudoarmějců v Lomnici

Okres Břeclav: Památník Bratislavsko-brněnské operace (též Památník Novosady) na vrchu Čertoraj u Křepic, Obelisk v Lednici, Památník přátelství v Poštorné

Okres Frýdek-Místek: Památník Leoše Janáčka v Hukvaldech

Okres Jihlava: Pomník padlým vojínům husitským v Horních Dubenkách, Památník královské přísahy v Jihlavě

Okres Kroměříž: U Tří kamenů, Seznam pamětních desek v Kroměříži

Okres Nový Jičín: Jasníkova studánka (také pomník Adolfa Jasníka) v Motýlím údolí v Kopřivnici, Památník Sigmunda Freuda v Příboře, Pohovka Sigmunda Freuda, také Gauč Sigmunda Freuda nebo Pomník Sigmunda Freuda v Příboře, Památník Josefa Konšela v Ráztoce, Pomník umučeným s hrobem ve Štramberku

Okres Olomouc: Kříž u cesty (také Památník zaniklé obce Čermná), Pravoslavný kříž v Dlouhé Loučce, Pomník obětem 2. světové války, také Pomník padlým v Hlušovicích, Památník obětí druhé světové války v Javoříčku, Kamenný kříž v Kyjanicích (také Schwarzův kříž), Pomník 53. pomocnému technickému praporu ve Městě Libavá, Socha Gustava Frištenského v Litovli, Mauzoleum jugoslávských vojínů, také Jihoslovanské mauzoleum v Olomouci, Památník Rudé armády, také Památník osvobození v Olomouci, Památník Miroslava Tyrše, Pomník Lenina a Stalina v Olomouci, Památník tří odbojů v Olomouci, Pomník obětem první světové války v Ranošově, Památník obětem světových válek, také Pomník Obětem 1. a 2. světové války nebo Pomník padlým v Trusovicích, Kamenný kříž u Varhoště, také Hausnerův kříž, Pomník Zákřovský Žalov v lese u Kyjanice nedaleko Velkého Újezda

Okres Opava: Cesta česko-německého porozumění, Pomník obětem bitvy u Guntramovic

Okres Ostrava-město: , Památník Rudé armády v Moravské Ostravě, Památník válečným veteránům, také Na paměť veteránům, v Moravské OstravěPomník letecké nehody ve Staré Bělé, Pomník překročení Odry československými tankisty při osvobozování Ostravy v Zábřehu, Základní kámen sadu Družby v Zábřehu, Památník rudoarmějců v Ostravě-Zábřehu

Okres Přerov: Milník v Bělotíně, Seznam kamenů zmizelých v Hranicích, Kříž u Milovanské cesty (také Kovový křížek) v Kovářově, Památník k 30. výročí osvobození obce Podhoří sovětskou armádou, Mohyla Eduarda z Behru u Tovačova

Okres Svitavy: Pomník železnice u Sebranic, Památník Oskara Schindlera ve Svitavách

Okres Šumperk: Pomník padlým v 1. světové válce se sousoším Vítězství v Dubicku, Seznam kamenů zmizelých v Lošticích

Okres Uherské Hradiště: Památník J. A. Komenského v Komni, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Praplečka, nebo Socha Praplečka ve Včelarech

Okres Vsetín: Pomník Charlotty Garrigue Masarykové v Hutisku, Památník holocaustu ve Valašském Meziříčí, Vařákovy Paseky

Okres Zlín: U Tří kamenů v Hostýnských vrších, Socha svatého Františka Saleského v Řetechově, Lavička Václava Havla ve Zlíně, Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Okres Znojmo: Kopalův památník ve Znojmě, Seznam kamenů zmizelých ve Znojmě

Okres Žďár nad Sázavou: Pomník padlých lesníků v Milovech, Pomník broučků na kopci Kamenice nad Roženeckými Pasekami a Koníkovem, Matka Vysočiny na svahu Fajtova kopce nad Velkým Meziříčím

Posvátné hory

Hostýn, Radhošť, Svatý Kopeček

Potoky

Okres Blansko: Besének, Bílá voda, Býkovka, Jedovnický potok, Krasovský potok, Křtinský potok, Kuřimka, Lopač, Lubě, Luha, Rakovec, Semíč, Sloupský potok, Strhovec, Suchý potok, Tresenský potok, Uhřický potok, Úmoří, Zemanův žleb, Žďárná

Okres Brno-město: Dunávka, Ivanovický potok, Kohoutovický potok, Komínský potok, Kuřimka, Leskava, Melatín, Ponávka, Říčka, Veverka, Vrbovec

Okres Brno-venkov: Balinka, Besének, Bílá voda, Bílý potok, Časnýř, Dunávka, Halda, Hranečnický potok, Ivanovický potok, Křtinský potok, Kuřimka, Leskava, Lubě, Melatín, Olbramovický potok, Ponávka, Roketnice, Říčanský potok, Říčka, Smrčecký potok, Strhovec, Syrůvka, Veverka

Okres Bruntál: Hvozdnice, Lučina, Mušlov, Podolský potok, Sitka

Okres Břeclav: Haraska, Němčický potok, Prušánka, Rybniční potok, Spálený potok, Svodnice, Štinkovka, Včelínek

Okres Frýdek-Místek: Bílá Ostravice, Čeladenka, Černá Ostravice, Jarkovský potok, Magurka, Olešná, Rakovec

Okres Hodonín: Hruškovice, Prušánka, Spálený potok, Sudoměřický potok, Svodnice, Syrovinka, Vracovský potok

Okres Jihlava: Čimbordy, Čížovský potok, Hamerský potok, Hraniční potok, Měšínský potok, Myslůvka, Ochozský potok, Studenský potok, Třešťský potok, Vápovka, Zhořský potok

Okres Jindřichův Hradec: Bolíkovský potok, Hamerský potok, Koštěnický potok, Řečický potok, Slavonický potok, Studenský potok, Vápovka, Volfířovský potok

Okres Kroměříž: Kotojedka, Stonáč

Okres Nový Jičín: Husí potok, Kletenský potok, Kopřivnička, Králův potok, Lomná, Lubinka, Něčínský potok, Papakův potok, Rakovec, Sedlnice, Sýkoreček, Zrzávka

Okres Olomouc: Lazský potok, Lichnička, Loučka, Mlýnský potok, Něčínský potok, Nepřívazský potok, Oldřůvka, Plazský potok, Podleský potok, Říka, Sitka, Smilovský potok, Smolenský potok, Sprchový potok, Srnkov, Střelenský potok, Tichý potok, Trnávka, Trusovický potok, Varhošťský potok, Velička

Okres Opava: Budišovka, Husí potok, Hvozdnice, Lazský potok, Mešnice, Oldřůvka, Podleský potok, Rychtářský potok, Tichý potok

Okres Ostrava-město: Jarkovský potok, Mešnice, Opusta, Zábřežka

Okres Pelhřimov: Hraniční potok

Okres Prostějov: Bílá voda, Brodečka, Bukový potok, Hloučela, Huťský potok, Lešanský potok, Repešský potok, Vřesůvka, Zábrana

Okres Přerov: Černý potok, Jezernice, Kyjanka, Loučka, Říka, Srnkov, Trnávka, Velička, Žabník

Okres Svitavy: Radiměřský potok, Rezavý potok, Rychnovský potok, Studený potok, Uhřický potok

Okres Šumperk: Chrastický potok, Malá Morava, Mírovka, Prudký potok, Stříbrnický potok, Štěpánovský potok, Telčava, Zelený potok, Zrcadlový potok

Okres Třebíč: Boříkovský potok, Ctidružický potok, Dašovský potok, Jakubovka, Kameňák, Klapovský potok, Kundelovský potok, Lubí, Mohelnička, Nedveka, Ostrý potok, Račický potok, Rokytka, Rouchovanka, Římovka, Stařečský potok, Šebkovický potok, Štěpánovický potok, Týnský potok, Vranínský potok

Okres Uherské Hradiště: Dlouhá řeka, Hruškovice, Kaštinka, Nivnička, Petříkovec, Salaška, Svinárský potok, Zlámanecký potok

Okres Vsetín: Bystřička, Hořanský potok, Jasenice, Jasenka, Kychová, Lušová, Lysky, Ratibořka, Rokytenka, Semetínský potok, Smolinka, Zděchovka

Okres Vyškov: Drnůvka, Medlovický potok, Rakovec, Repešský potok, Říčka

Okres Zlín: Brumovka, Fryštácký potok, Říka, Smolinka

Okres Znojmo: Blatnice, Ctidružický potok, Gránický potok, Křepička, Nedveka, Olbramovický potok, Plenkovický potok, Rouchovanka, Skalička, Únanovka

Okres Žďár nad Sázavou: Bílá voda, Bílý potok, Bítýška, Bohdalovský potok, Halda, Lísecký potok, Pohořílský potok, Smrčecký potok, Staviště, Stržský potok, Tresenský potok, Záskalský potok

Poutní místa

Brněnská diecéze

Brno: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Kaple Panny Marie Pomocnice, Kostel Zvěstování Panny Marie, Kaple svatého Antonína

Dobrá Voda: Poutní kaple Jména Panny Marie

Dolní Kounice: Kaple svatého Antonína

Hluboké Mašůvky: Kostel Navštívení Panny Marie

Hnanice: Kostel svatého Wolfganga

Chudčice: Křížová cesta

Kostelní Vydří: Kostel Panny Marie Karmelské

Kostníky: Kostel Narození Panny Marie

Křepice: Křížová cesta. U Svaté

Křižanov: Kostel sv. Václava v Křižanově

Lechovice: Kostel Navštívení Panny Marie

Lipůvka: Kostel svatého Klimenta

Mikulov: Křížová cesta

Modřice: Kostel svatého Gotharda

Moravský Krumlov: Kaple svatého Floriána

Mutná: Kostel Panny Marie Bolestné

Netín: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Němčany: Lutršték

Osiky: Kostel svatého Stanislava

Přibyslavice: Kostel Narození Panny Marie

Rajhrad: Benediktinský klášter Rajhrad

Slavkovice: Kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny

Sloup: Kostel Panny Marie Bolestné

Studnice: Kostel svatého Vojtěcha

Tasovice (okres Znojmo): Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Týnec: Kostel Stětí svatého Jana Křtitele

Veveří: Kaple Matky Boží na Veveří

Vranov: Kostel Narození Panny Marie

Žarošice: Kostel svaté Anny

Žďár nad Sázavou: Kostel svatého Jana Nepomuckého

Olomoucká arcidiecéze

Bludov: Kostel Božího Těla

Bojatín: Křížová cesta

Dub nad Moravou: Kostel Očišťování Panny Marie

Cholina: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jaroměřice: Poutní areál Hora Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka

Jednov: Kostel Navštívení Panny Marie

Jesenec: Kostel svatého Libora

Klokočůvek: Panna Maria ve Skále

Křtiny: Kostel Jména Panny Marie

Malenisko: Kostel Panny Marie Sněžné

Olomouc: Bazilika Navštívení Panny Marie. Svatý Kopeček

Osvětimany: Hradisko svatého Klimenta

Radhošť: Kaple svatého Cyrila a Metoděje

Ruda: Křížový vrch, Kostel Panny Marie Sněžné

Stará Voda (Město Libavá): Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny

Stražisko: Kostel svatých Andělů strážných

Svatý Antonínek: Svatý Antonínek, Antonínský kopec, Křížová cesta

Svatý Hostýn: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Štípa: Hřbitovní kaple, Kostel Narození Panny Marie

Uherské Hradiště: Kaple svatého Rocha

Velehrad: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, Dny lidí dobré vůle, Hvězdicová cyrilometodějská pouť na Velehrad, Kostel Zjevení Páně, Národní pouť na Velehradě, Národní pouť na Velehradě v roce 1985, Stojanovo gymnázium, Velehradský klášter

Zašová: Kostel Navštívení Panny Marie

Ostravsko-opavská diecéze

Bruntál: Kostel Panny Marie Pomocné

Butovice: Kaple svaté Anny

Fulnek: Kostel Nejsvětější Trojice

Malá Prašivá: Kostel svatého Antonína Paduánského

Zlaté Hory: Kostel Panny Marie Pomocné

Povodí

Povodí Balinky: Balinka, Naučná stezka Balinské údolí, Pohořílský potok, Rychtářský rybník,

Povodí Bečvy: Bečva, Vsetínská Bečva, Balaton (Nový Hrozenkov), Černý potok (přítok Jezernice), Dolní Mlýny (Podhoří), Evropské rozvodí Bělotín, Hranické jezírko, Choryňský mokřad, Jezernice (potok), Juhyně, Klauza v Rajnochovicích, Křištálová studánka, Kudlačena, Loučská kaskáda, Malé laguny, Nádrž Tesák, Paláčkův mlýn, Partutovický vodopád, Pramen Juřacka, Rákosina ve Stříteži nad Bečvou, Rožnovská Bečva, Srnkov (přítok Jezernice), Škrabalka, Šlosarova studánka, Těšice (přírodní památka), Trnávka (přítok Bečvy), Velička (přítok Bečvy), Vodní nádrž Horní Bečva, Vodopád U Rybářů, Žabnický vodopád, Žabník (potok), Žebračka,

Povodí Bělé: Bělá (přítok Svitavy), Horní Bělá (přírodní památka), Lebeďák, Pavlovské mokřady, Pilské údolí, Pod Švancarkou, Pohorská louka, Uhliska (přírodní rezervace), V chaloupkách, Vodní nádrž Boskovice,

Povodí Bílého potoka: Bílý potok (pravý přítok Svratky), Bítýška, Přírodní park Údolí Bílého potoka, Tvrzský rybník,

Povodí Blaty: Blata (řeka), Hrdibořické rybníky, Malý Kosíř, Terezské údolí, Tučapská skalka, Vápenice (přírodní památka),

Povodí Bobravy: Bobrava, Augšperský potok (přírodní památka), Bílá voda (přítok Bobravy), Kamenný most (Rosice), Klapalův mlýn, Přírodní park Bobrava, Říčanský potok (přítok Bobravy), Střelická bažinka, Zhořská mokřina, Železniční viadukt u Střelic,

Povodí Branné: Branná (přítok Moravy), Františkov (přírodní rezervace), Mlýn v Ostružné, Niva Branné, Pod Slunečnou strání, Vodní mlýn v Branné,

Povodí Brtnice: Brtnice (řeka), Čimbordy, Na podlesích, Opatovské zákopy, U Římské studánky, Údolí Brtnice,

Povodí Desné: Desná (přítok Moravy), Borový vodopád, Dlouhé stráně (dolní nádrž), Dlouhé stráně (horní nádrž), Merta (řeka), Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, Vřesová studánka,

Povodí Dřevnice: Dřevnice, Bezedník, Bukové hory, Bzová (přírodní památka), Fryštácký potok, Holíkova rezervace, Jalovcová louka, Králky, Pernikářská, Pod Drdolem, Pod Obecním kopcem, Přehrada Fryšták, Skály (přírodní památka), Solisko (přírodní památka), Vela,

Povodí Dyje: Dyje, Povodí Dyje, Jevišovka (řeka), Jihlava (řeka), Kyjovka, Moravská Dyje, Rakouská Dyje, Svratka, Trkmanka, Želetavka, Allahovy rybníky, Andělský mlýn, Betlém (přírodní památka), Cahnov – Soutok, Červený rybníček, Daníž, Dyjsko-mlýnský náhon, Dyjský trojúhelník, Františkův rybník, Gránický potok, Hevlínské jezero, Jaroslavický rybník, Jezero (přírodní památka), Jezírko Kutnar, Kanál Krhovice – Hevlín, Křivé jezero, Květné jezero, Květné jezero (přírodní památka), Lednické rybníky, Mahenovo jezero, Mušlovský dolní rybník, Mušlovský horní rybník, Naučná stezka Věstonická nádrž, Nový rybník (Mikulov), Obora Soutok, Pastvisko u Lednice, Povodí Svratky, Přírodní park Niva Dyje, Pulkava (řeka), Rybniční potok (přítok Včelínku), Stříbrné vodopády, Štinkovka, Tasovický mlýn, Tichý ostrov, Uherčická louka, Včelínek, Věstonická nádrž (přírodní rezervace), Zámecká Dyje,

Povodí Dyje: Fryšávka, Medlov (rybník), Podmedlovský mlýn, Prosička, Štarkov,

Povodí Hané: Haná (řeka), Brodečka, Drnůvka, Fricův mlýn, Křéby, Malá Haná (řeka), Medlovický potok, Nad Medlovickým potokem, Pahorek (přírodní památka), Roznitál, Studnické louky, Údolí Velké Hané, Velká Haná (řeka), Vitčický les, Vodní nádrž Opatovice, Zouvalka (přírodní rezervace),

Povodí Hloučely: Biokoridor Hloučela, Bukový potok (přítok Zábrany), Ohrozim-Horka, Prameniště Hamerského potoka U velké jedle, Protivanov (přírodní památka), Rašeliniště v Klozovci, Repešský potok, Zábrana,

Povodí Hodonínky: Hodonínka, Crhovský mlýn, Cukl a Rozsečské rašeliniště, Čepičkův vrch a údolí Hodonínky, Loucká obora, Nad Berankou, Nyklovický potok,

Povodí Jevišovky: Jevišovka (řeka), Ctidružický potok, Domčický mlýn, Habrová seč, Hammrschmiedův mlýn, Hraběcí studánka, Karlov (přírodní rezervace), Křepička (potok), Lapikus, Mikulovické jezero, Nedveka, Oleksovická mokřina, Oleksovické vřesoviště, Plenkovický potok, Pod Šibeničním kopcem, Přírodní park Jevišovka, Radkovský mlýn (Hostim), Rudlické kopce, Skalička (potok), Stříbrný vrch (přírodní památka, okres Znojmo), U kapličky, U lusthausu, Únanovka, Vodní mlýn v Hlubokých Mašůvkách, Vodní nádrž Výrovice, Žleby (přírodní památka),

Povodí Jičínky: Jičínka, Králův potok, Papakův potok, Zrzávka,

Povodí Jihlavy: Jihlava (řeka), Brtnice (řeka), Jihlávka (řeka), Oslava, Rokytná (řeka), Třešťský potok, Borovinský most, Borovinský rybník, Čermákovy louky, Černý rybník (Smrčná), Dolní mlýn (Větrný Jeníkov), Dolní mušovský luh, Dukovanský mlýn, Hojkovské rašeliniště, Hraniční potok (přítok Jihlavy), Chvojnov (přírodní rezervace), Jistebník (rybník), Jordán (Třebíč), K pramenům Počátek, Klapovský potok, Kratochvílův mlýn, Kuchyňka (Třebíč), Lubí, Miroslavka, Mlýnský náhon (řeka Jihlava), Mohelnička (přítok Jihlavy), Mohelský mlýn, Na Oklice, Nad Svitákem, Novoveský rybník, Nový rybník (přírodní rezervace, okres Pelhřimov), Olbramovický potok, Pohořelické rybníky, Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, Přírodní park Niva Jihlavy, Ptáčovské rybníky, Rybník Starý, Starý rybník (Pohořelice), Stařečský potok, Šatava, Šilhánky, Šimanovské rašeliniště, Šumický rybník, Troskotovický dolní rybník, Týnský potok, U Miličovska, U potoků, Vílanecké rašeliniště, Vodní elektrárna Mohelno, Vodní mlýn (Hrubšice), Vodní mlýn v Okříškách, Vodní nádrž Dalešice, Vodní nádrž Hubenov, Vodní nádrž Kožichovice, Vodní nádrž Lubí, Vodní nádrž Mohelno, Vodní šindelna, Vrkoč (rybník),

Povodí Jihlávky: Jihlávka (řeka), Čížovský potok, Lužný rybník, Panský mlýn (Rančířov), Pístovské mokřady, Rašeliniště Loučky, Rybníky V Pouštích, Stará plovárna (Jihlava),

Povodí Krupé: Krupá (přítok Moravy), Chrastický hadec, Chrastický potok, Prudký potok (přítok Krupé), Stříbrnický potok (přítok Krupé), Štěpánovský potok (přítok Krupé), Zrcadlový potok (přítok Krupé),

Povodí Křetínky: Křetínka, Jedlovské rybníky (okres Svitavy), Panský rybník (Bystré), Rohozenský potok (přítok Křetínky), Rybník Rebeka, Skalní rybník (Jedlová), Stašovské rybníky, Vodní nádrž Letovice,

Povodí Křtinského potoka: Křtinský potok, Jedovnický potok, Strhovec, Studánka Liščí leč, Studánka Nad Křtinami, Zemanův žleb,

Povodí Kyjovky: Hruškovice (potok), Kyjovka, Hodonínské rybníky, Jarohněvický rybník, Mutěnické rybníky, Písečný rybník, Prušánka, Stará Hráz, Svodnice (přítok Kyjovky), U srubu, Vodní nádrž Koryčany,

Povodí Litavy: Litava (přítok Svratky), Baračka, Blučiňák, Dunávka, Hostěnické propadání, Hranečnický potok, Hrubá louka, Kuče, Mariánské údolí (Brno), Přírodní park Rakovecké údolí, Přírodní park Říčky, Rakovec (přítok Litavy), Roketnice, Říčka (přítok Litavy), Strabišov-Oulehla, Šaratica, Šévy, U Staré Vápenice, Údolí Říčky, Ve žlebcách, Velký Hornek, Žabárník,

Povodí Loučky: Loučka (přítok Svratky), Bobrůvka (řeka), Buchalův vodní mlýn, Halda (potok), Libochovka (řeka), Most Míru (Dolní Loučky), Mostek v Dolní Libochové, Pernovka, Vodní mlýn v Petrovicích (Nové Město na Moravě), Železniční viadukt v Mezihoří,

Povodí Lubiny: Lubina (řeka), Jasníkova studánka, Kopřivnička, Lávka přes Lubinu (Příbor), Lomná (přítok Lubiny), Lubinka (přítok Lubiny), Sýkoreček, Tichávka, Vodní nádrž Větřkovice,

Povodí Moravy: Morava (řeka), Povodí Moravy, Povodí Moravy (státní podnik), Blata (řeka), Branná (přítok Moravy), Březnice (řeka), Desná (přítok Moravy), Dřevnice, Haná (řeka), Krupá (přítok Moravy), Oskava (řeka), Radějovka, Třebůvka, Romže, Valová, Velička (přítok Moravy), Bašnov, Baťův kanál, Bázlerova pískovna (jezero), Bezedné, Borinský kanál, Búdkoviansky potok, Buková (vodní nádrž), Cahnov – Soutok, Citovský mlýn, Častava, Černovírská kyselka, Čertov jarok, Devínské jezero, Dlouhá řeka, Dorfgrund Mühle, Dyjský trojúhelník, Evropské rozvodí Bělotín, Hluboček (přítok Bystřice), Hluboký potok (přítok Moravy), Hrudky (potok), Chomoutovské jezero, Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, Chropyňský rybník, Chvojnica (přítok Moravy), Jakubský mlýn v Olomouci, Kalábová, Kamenitý potok (přítok Moravy), Kamenný most (Moravská Třebová), Kanada (přírodní rezervace), Kopřivák (potok), Kostolnica (vodní nádrž), Kotojedka, Kuchynská Malina, Kurfürstovo rameno, Kyjanka (přítok Říky), Lakšárský potok, Lázeňský mokřad, Libosvárka, Lichnička, Loučka (přítok Morávky), Malá Morava (potok), Malá Voda, Malá vodní elektrárna Spytihněv, Malina (řeka), Mírovka, Mlýnský náhon (Bolelouc), Mlýnský náhon (řeka Morava), Mlýnský potok (přítok Moravy), Močiarka (přítok Maliny), Mohelnické jezero, Mokřad Pumpák, Mokřiny u Krahulčí, Moravičanské jezero, Morávka (rameno Moravy), Moštěnka, Na letišti, Nečíz, Nepřívazský potok, Nepřívazský vodopád, Obora Soutok, Okluky, Olomoucký rybník, Ondrášovka, Orlovský kanál, Oskovec II, Panenský les, Panské louky, Pasecký vodopád, Pernecká Malina, Petříkovec, Pod Zápovědským kopcem, Poniklec, Porec, Posluchovské vodopády, Pramen Táborského a Ondrúškův, Průžkův mlýn, Přírodní park Mikulčický luh, Přírodní park Strážnické Pomoraví, Přírodní park Údolí Bystřice, Pstruží líheň Bělá, Ranšpurk, Rašeliniště Skřítek, Rohožnícky potok, Rudava, Rudavka (přítok Rudavy), Říka (přítok Olešnice), Salaška, Seznam léčivých pramenů v Luhačovicích, Siebertův vodní mlýn, Skalky u Hulína, Skařiny, Skřípovský mokřad, Smraďavka, Stibůrkovská jezera, Stojaspalův mlýn, Stolařka, Stonáč, Studánka Nad tratí, Studánka Pod Jedovou, Studánka U Kostelní cesty, Studená voda (přítok Lakšárského potoka), Sudoměřický potok (přítok Radějovky), Svodnice (přítok Moravy), Syrovinka, Telčava, Tlumačovská tůňka, Tovačovská jezera, Tovačovské rybníky, Trnovec (přírodní rezervace), Tršický vodopád, Tůň u Kostelan, Uhliska, Varhošťský potok, Vávrův mlýn (Vlkoš), Vavřincův kanál, Viničný kanál, Vlkoš – statek, Vodní elektrárna Strž, Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe, Vodní nádrž Lučina (Radějovka), Vodní nádrž Ludkovice, Vodopád Na Strašidlech, Vracovský potok (přítok Syrovinky), Vypálenky, Vývrat (potok), Zámecký rybník Vizovice, Zástudánčí, Zaya, Zelený potok (přítok Moravy), Zohorský kanál,

Povodí Moravice: Moravice (řeka), Barokní most v Dolní Moravici, Černý potok (přítok Moravice), Hanzlův mlýn, Horský pramen, Hvozdnice (přírodní rezervace), Hvozdnice (přítok Moravice), Jelení studánka, Lučina (přítok Podolského potoka), Niva Moravice, Podolský potok (přítok Moravice), Pstruží potok (přírodní rezervace), Rašeliniště Skřítek, Růžová (přírodní rezervace), U Slatinného potoka, Vodní mlýn v Malé Štáhli, Vodní nádrž Kružberk, Vodní nádrž Slezská Harta, Weisshuhnův kanál,

Povodí Moravské Dyje: Moravská Dyje, Bílkovský mlýn, Bolíkovský potok, Černíč (přírodní památka), Illův mlýn, Koupaliště u Bohuslavic, Loucký mlýn, Luh u Telče, Moravská Dyje (přírodní památka), Myslůvka (potok), Nová Říše (přírodní památka), Olšina u Volfířova, Rašeliniště Radlice, Rašelinné jezírko Rosička, Řečický potok (přítok Volfířovského potoka), Řibřid, Šimkův mlýn, Šiškův mlýn, Šulákův mlýn, Vápovka, Vodní nádrž Nová Říše, Vodní pila (Penikov), Volfířovský potok,

Povodí Moravské Sázavy: Moravská Sázava, Březná (řeka), Dolní mlýn (Horní Heřmanice),