Seznam kulturních památek v Jevišovicích

Seznam kulturních památek v obci Jevišovice v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Jevišovice v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

JevišoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Starý zámek Jevišovice (Q439598)


 
   
26906/7-6412
Pam. katalog
MIS
Jevišovice Jevišovice 1, v obci na ostrožně
48°59′27,21″ s. š., 15°59′17,87″ v. d.
Areál renesančního zámku, situovaný na návrší v místě staršího gotického hradu, v předzámčí s hospodářskými přízemními objekty a výraznými prvky fortifikačního systému. Hlavní budova čtyřdílné dispozice se středním protáhlým nádvořím na půdorysu tvaru lichoběžníku a s masivní kaplí na opyši. Areál je částečně ohrazen přibližně 2 m silnou ohradní zdí. Nejvýraznější část hradu tvoří renesanční přestavba s hranolovou kaplí nad vstupní partií a shlukem dalších jednopatrových budov.
 • zámek
 • kaple. Kaple je podélná, jednolodní s nepatrně odsazeným trojbokým kněžištěm.
 • most
 • předhradí: Předhradí je tvořeno jednopatrovými původně hospodářskými staveními, uprostřed s valeně zaklenutým průjezdem, vnitřní prostory sklenuty valeně nebo pruskou plackou.
  • severní hospodářská budova
  • brána s ohradní zdí
  • jižní hospodářská budova

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Litinový kříž (Q37319317)


 
   
48799/7-8198
Pam. katalog
MIS
Jevišovice pod Starým zámkem na vyhlídce, pp. 994/2
48°59′26,25″ s. š., 15°59′12,84″ v. d.
Novogotický litinový krucifix.

Památkově chráněno od 4. července 1989.

Historické jádro (Q37319274)


 
   
27787/7-6411
Pam. katalog
MIS
Jevišovice historické jádro
Historické jádro města s budovami měšťanských domů ze 16. až 19. století.

Poznámka: V MonumNetu ani v Památkovém katalogu nespecifikováno, výčet parcel ani objektů neuveden. Evidenční list odkazuje na přílohu, která není zveřejněna. Od 20. 1. 1990 je zde vyhlášena též městská památková zóna.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Kašna (Q37319376)


 
   
31688/7-6452
Pam. katalog
MIS
Jevišovice Ugartovo náměstí, pp. 1759/1
48°59′23,49″ s. š., 15°59′14,09″ v. d.
Městská kašna. Původní dřevěná bouda odstraněna, systém vodního vývodu pozměněn (nyní voda vyvěrá vedle šištice).

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37319407)


 
   
45548/7-6450
Pam. katalog
MIS
Jevišovice Ugartovo náměstí, pp. 1759/1
48°59′24,54″ s. š., 15°59′15,77″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Pozdně barokní skulptura vynikajících kvalit znázorňující světce v tradičním zobrazení.

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Dům čp. 59 (Q33316554)


 
   
30919/7-6445
Pam. katalog
MIS
Jevišovice Ugartovo náměstí 59
48°59′21,49″ s. š., 15°59′14,8″ v. d.
Měšťanský dům. Monumentální barokní stavba s náročnou fasádou, typově neobvyklá pro tak malé město. Objekt tvořen dvěma budovami - hlavní jednopatrovou budovou s atikovým patrem na půdorysu tvaru L a jednopatrovou hospodářskou budovu na obdélném půdoryse, jež organicky navazuje na průčelí hlavní budovy.

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Dům čp. 60 (Q33316524)


 
   
18121/7-6446
Pam. katalog
MIS
Jevišovice Ugartovo náměstí 60
48°59′22,71″ s. š., 15°59′15,1″ v. d.
Patrový barokní měšťanský dům z druhé čtvrtiny 18. století s výrazně členěnou fasádou průčelí.

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Socha svatého Floriána (Q37319347)


 
   
23602/7-6449
Pam. katalog
MIS
Jevišovice náměstí Jiřího z Poděbrad
48°59′21,22″ s. š., 15°59′18,37″ v. d.
Tradičně ztvárněná barokní socha sv. Floriána na náměstí před kostelem.

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Dům čp. 22 (Q33316530)


 
   
28007/7-6440
Pam. katalog
MIS
Jevišovice náměstí Jiřího z Poděbrad 22
48°59′19,65″ s. š., 15°59′16,14″ v. d.
Venkovský dům. Štítově orientovaná budova s hákovým dvorem, v zadní části stodola.

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Fara (Q33316535)


 
   
42151/7-6441
Pam. katalog
MIS
Jevišovice náměstí Jiřího z Poděbrad 23
48°59′19,78″ s. š., 15°59′17,66″ v. d.
Intaktně zachovaný soubor budov fary, klasický příklad doznívajících forem lidového baroka. Štítově orientovaný přízemní dům se vstupní branou a kaplankou. Dvoukřídlá dispozice je spojena ohradní zdí s branou. Jedno křídlo tvoří vlastní fara a druhé paralelně orientované začíná kaplankou a ni navazující hospodářské zázemí fary (chlévy a stodola). Celek je uzavřen ohradní zdí z cihel a branou, tvořenou dvěma cihlovými sloupky ukončenými jehlanem.
 • fara
 • kaplanka s hospodářskou částí
 • vstupní brána, mezi objektem fary a kaplanky

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Dům čp. 47 (Q33316540)


 
   
33556/7-6442
Pam. katalog
MIS
Jevišovice náměstí Jiřího z Poděbrad 47
48°59′21,97″ s. š., 15°59′18,26″ v. d.
Venkovský dům, hospodářská budova, brána. Hospodářská usedlost je tvořena štítově orientovaným domem s branou a paralelně orientovanou hospodářskou budovou. Prostor hákového dvora je uzavřen příčně orientovanou průchozí stodolou.

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Dům čp. 68 (Q33316546)


 
   
33300/7-6443
Pam. katalog
MIS
Jevišovice náměstí Jiřího z Poděbrad 68
48°59′20,99″ s. š., 15°59′16,44″ v. d.
Venkovský dům. Původně dva samostatné domy spojené v jednu usedlost s jednotným stylovým řešením počátkem 19. století. V objektu původně bydlel učitel a učilo se zde před postavením školní budovy v roce 1826. Venkovský dům, výměnek, brána. Usedlost tvoří štítově orientovaná přízemní budova na hákovém půdorysu spojená segmentově sklenutou branou s nárožní štítově orientovanou budovou. Přízemní budova částečně ubourána (slouží jako garáž), navazuje na ni přibližně 1,70 vysoká ohradní zeď a stodola adaptovaná na objekt k bydlení.
 • dům čp. 68
 • výměnek. Původně samostatný objekt se samostaným čp. 69, s domem čp. 68 sjednoceno počátkem 19. století.
 • brána

Poznámka: Pův čp. 69, nyní sloučeno s čp. 68. V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Kostel svatého Josefa (Q27777558)


 
   
30482/7-6438
Pam. katalog
MIS
Jevišovice náměstí Františka Štursy, st. 172, pp. 1759/1
48°59′14,9″ s. š., 15°59′26,79″ v. d.
Kostel sv. Josefa. Klasicistní farní kostel sv. Josefa z roku 1830 s dvojicí barokních soch před vstupem.
 • socha sv. Aloise z Gonzagy, datovaná pozdně barokní skulptura z roku 1749, ikonograficky ojedinělá.
 • socha sv. Josefa, datovaná pozdně barokní skulptura z roku 1743, ikonograficky ojedinělá.

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sýpka (Q34663982)


 
   
16244/7-6447
Pam. katalog
MIS
Jevišovice proti kostelu, st. 173/3
48°59′14,17″ s. š., 15°59′23,72″ v. d.
Sýpka. Rozsáhlá barokní užitková stavba s přilehlým dvorem sloužící jako hospodářské zázemí místního zámku.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Výklenková kaplička - poklona (Q37319421)


 
   
16062/7-6454
Pam. katalog
MIS
Jevišovice při čp. 85, pp. 1725/1
48°59′13,05″ s. š., 15°59′20,44″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Historizující stavba pozoruhodně synkretizujících tendencí, v lidovém stavitelství ojedinělý projev.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Boží muka Floriánek (Q37319288)


 
   
26039/7-6455
Pam. katalog
MIS
Jevišovice při čp. 110, Znojemská, pp. 1759/11
48°59′7,73″ s. š., 15°59′17,49″ v. d.
Boží muka zv. Floriánek. Barokní boží muka nevšední architektonické koncepce s bohatou sochařskou výzdobou.
 • socha sv. Rocha se psem a v úboru poutníků do Compostelly
 • scoha sv. Šebestiána, uvázaného u kmene a postříleného šípy
 • scoha sv. Floríána jako římského setníka hasícího oheň

Poznámka: V registru adres jsou náměstí a ulice v Jevišovicích nepojmenované.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Nový zámek (Q34379990)


 
   
27730/7-6413
Pam. katalog
MIS
Jevišovice Jevišovice 104, východně od města
48°59′1,08″ s. š., 15°59′39,9″ v. d.
Zámek nový s omezením: bez hospodářského stavení. Původně raně barokní dřevěný lovecký zámeček postavený v 80. létech 17. století majitelem panství Raduitem de Souches přestavěný v roce 1879 Karlem Locatellim. Nyní zámek v historizujícím architektonickém tvarosloví z konce 19. století, obklopený areálem s parkem, hospodářským zázemím a bohatou sochařskou výzdobou.
 • zámek s hospodářskými křídly
 • zahradnictví. Přízemní budova klasicistního vzhledu a obdélného půdorysu s hladkými průčelími, krytá vysokou valbovou střechou s bobrovkou, spojená úsekem ohradní zdi, prolomené pravoúhlou branou, s přízemní hospodářskou budovou obdélného půdorysu se sedlovou střechou.
 • skleník. Mohutná složitá architektura skleníku s hlavním vysokým palmovým skleníkem a třemi menšími vybíhajícími křídly skleníků se zděnou částí členěnou rizality, doplněnou vysokým komínem.
 • park. Ohrazený, rozsáhlý, převážně přírodně krajinářský park s reziduí pravidelné barokní zahrady, doplněný bohatou barokní a romantickou skulpturální výzdobou a kašnou.
 • ohradní zeď s branami. Původní ohrazení zámeckého areálu prolomené několika branami. Vysoká omítaná zeď převážně z lomového zdiva místy s cihlovými úseky. Na severním výběžku parku je zeď přerušena úsekem kovaného mřížového plotu prolomeného kovanou bránou bohatě zdobenou tepanými a kovanými vegetabilními a volutovými ornamenty a ve vrcholu párem tepaných ptáků - fénixů. Severní brána, jednodušší kované brány při vstupech do parku na východní a západní straně. Na jižní straně parku se kovaná brána nedochovala - dochovalo se zde pouze torzo sloupkové brány.
 • kašna. Na travnaté ploše parku při jižním průčelí zámku se nachází kašna s kruhovouu zapuštěnou nádrží se zaoblenou kamennou obrubou členěnou z vnitřní strany mělkým výžlabkem. Uprostřed nádrže ční tvarovaný pilířek nesoucí mísovitou nádržku , uprostřed nádržky je na postamentu tvaru umělého skaliska umístěno putto třímající oběma rukama rybu, do jejíchž úst je zaveden vývod vody.
 • soubor 8 barokních soch Lorenza Mattielliho na prostranství před hlavním průčelím zámku, zakoupených před rokem 1789 hrabětem Aloisem Ugartem z prelátské zahrady zrušeného kláštera v Louce
  • socha Amazonky
  • socha Bachha
  • socha Flory
  • socha Vulkána
  • socha Herkula
  • socha Hespera
  • socha Neptuna
  • socha Pýthie
 • socha Ceres, klasicistní
 • socha Vesty, klasicistní
 • socha Fortuny, klasicistní
 • socha Flory, klasicistní
 • socha Alegorie architektury, klasicistní
 • socha Alegorie malířství, klasicistní
 • socha Alegorie písemnictví, klasicistní
 • socha Alegorie sochařství, klasicistní
 • barokní alegorické sochy s náměty čtyř ročních období patrně tvoří nejstarší dochovanou sochařskou výzdobu původní barokní zahrady při letohrádku zbudovaném před rokem 1742.
  • socha Alegorie jara, restaurovaná s navrácenou hlavou
  • socha Alegorie léta
  • socha Alegorie podzimu
  • socha Alegorie zimy
 • socha múzy Erato, klasicistní
 • socha múzy Thalie, klasicistní

Poznámka: V MonumNetu bylo uvedeno chybné čp. 127.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Hlavní hřbitovní kříž (Q37319362)


   
24085/7-6456
Pam. katalog
MIS
Jevišovice na hřbitově, pp. 828/1
48°58′51,86″ s. š., 15°59′43,33″ v. d.
Kamenný pamětní kříž pozdně klasicistního typu z roku 1810.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Pohřební kaple hrabat Ugartů (Q37319392)


 
   
31576/7-6439
Pam. katalog
MIS
Jevišovice na hřbitově, parc. st. 220
48°58′52,72″ s. š., 15°59′44,26″ v. d.
Pohřební kaple hrabat Ugartů. Centrální sstavba na místním hřbitově, hrobka hraběcí rodiny Ugartů.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Přehrada (Q37319299)


 
   
48798/7-8197
Pam. katalog
MIS
Jevišovice na říčce Jevišovce, st. 822
48°59′29,93″ s. š., 15°58′48,04″ v. d.
Nejstarší moravská přehrada a jedna z nejstarších přehrad v Evropě, vybudovaná v letech 1894–1897.

Památkově chráněno od 4. července 1989.

Pomník Kalich (Q37319330)


 
   
33995/7-6453
Pam. katalog
MIS
Jevišovice vrch Žalov, západně od městečka, asi 100 m jihozápadně od přehrady, st. 322
48°59′25,65″ s. š., 15°58′52,25″ v. d.
Pomník Kalich. Architektonická památka jednoduchých forem z roku 1924, památník se vztahem k místní husitské tradici.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat