Wikipedie:Autorské právo

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:AP

Licence, kterou Wikipedie používá, umožňuje uživatelům volné využití obsahu ve stejném duchu jako svobodný software. Tento princip, označovaný jako copyleft, umožňuje používat, kopírovat, upravovat či redistribuovat obsah Wikipedie, pokud tyto odvozené verze poskytují stejnou svobodu ostatním a přiznávají autorství příslušného článku (přímý odkaz na původní článek na Wikipedii tento požadavek plní). Články na Wikipedii proto zůstanou navěky svobodné a může je používat kdokoli, kdo splní tato omezení, která existují převážně kvůli ochraně této svobody.

DŮLEŽITÉ: Pokud si přejete použít obsah Wikipedie, nejprve si přečtěte část Práva a povinnosti při přebírání obsahu Wikipedie.

Licence obsahu Wikipedie

Licence textu

Aby byl obsah Wikipedie volně dostupný a šiřitelný, je text obsažený ve Wikipedii licencován za podmínek Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 (BY-SA 3.0). Plný text této licence je k dispozici na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.

Dílo smíte:
 • Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti
 • Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
Za těchto podmínek
 • Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
 • Zachovejte licenci — Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, smíte takto vzniklé dílo šířit pouze pod stejnou nebo slučitelnou licencí.
Dále berete na vědomí:
 • Jiná licence — Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
 • Další práva — Touto licencí nejsou dotčena:
  • volná užití díla, zákonné licence ani jiná zákonná omezení autorského práva.
  • osobnostní práva autora,
  • případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

Historicky je veškerý text Wikipedie zároveň licencován za podmínek GNU Free Documentation License (GFDL, Svobodná licence GNU pro dokumenty). Plný text této licence (v angličtině) je k dispozici na http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.

Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek.
Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem „Wikipedie:GNU Free Documentation License“.
Wikipedie se zříká odpovědnosti za obsah.

Jediným právně závazným dokumentem je anglický text GFDL; následující text je pouze informativní pokus o interpretaci GFDL.

Licence obrázků

Na české Wikipedii lze publikovat pouze obrázky a další multimediální obsah, který je nahrán do úložiště Wikimedia Commons. Obrázky musí být uvolněny pod svobodnou licencí podle pravidel sesterského projektu.

Práva a povinnosti při přebírání obsahu Wikipedie

Materiál z Wikipedie můžete použít na svých webových stránkách, v článcích, knihách či jiných publikacích za podmínky, že dodržíte podmínky příslušné licence uvedené výše, v případě textů Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0, případně GFDL.

Přebírání obsahu podle licence Creative Commons

Podle licence Creative Commons je třeba splnit následující podmínky:

 • Uveďte autora: Zvolte si z následujících možností:
  1. hypertextový odkaz nebo adresa URL stránky, jejíž obsah přejímáte,
  2. hypertextový odkaz nebo adresa URL stabilní volně dostupné stránky, která poskytuje informace o autorech v souladu s podmínkami licence a v souladu s tím, jak uvádí autorství tento web,
  3. seznam všech autorů (je možné vynechat autory velmi malých nebo irelevantních příspěvků k dílu)
  Jestliže byla část textu již na Wikipedii převzata z jiného zdroje, je možné, že se přímo u článku nebo na diskusní stránce článku objevuje dodatečné licenční upozornění.
 • Zachovejte licenci: Pokud užitý článek modifikujete nebo rozšíříte, musíte i vzniklé dílo uvolnit pod svobodnou licencí CC-BY-SA 3.0 nebo pozdější.
 • Vyznačte změny: Pokud jste provedli nějaké změny nebo rozšíření, vhodným způsobem na tyto změny upozorněte, aby nevznikl dojem, že byly součástí původního díla.
 • Uveďte licenci: Každá kopie upraveného i neupraveného díla musí být doprovázena oznámením o tom, že je uvolněno pod licencí CC-BY-SA. Je možné zvolit z následujících způsobů:
  1. hypertextový odkaz nebo adresa URL stránky s textem licence (nejlépe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs)
  2. kopie plného textu licence
Ukázkové upozornění (Creative Commons)

Upozornění zobrazené u článku založeném na článku Volejbal může vypadat např. takto:

Tento článek je licencován za podmínek <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs">licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0</a>. Jeho text byl převzat z <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Volejbal">článku „Volejbal“ na Wikipedii</a>.

Přebírání obsahu podle licence GFDL

Některé texty Wikipedie lze přebírat i podle podmínek licence GFDL. Tato možnost je pro většinu přebiratelů nepraktická, přesto ji uvádíme. Prostudujte si prosím nejprve licenci na stránce Wikipedie:GNU Free Documentation License.

Pokud pouze doslova kopírujete článek Wikipedie, musíte splnit část dvě licence, verbatim copying.

Pokud vytváříte odvozené dílo tím, že obsah přidáváte či měníte, GFDL vyžaduje následující podmínky:

 • váš materiál musí být taktéž licencován pod GFDL,
 • musíte přiznat autorství původního článku (část 4B) a
 • musíte poskytovat přístup k „průhledné kopii“ materiálu (část 4J). („Průhledná kopie článku Wikipedie je libovolný formát, který poskytujeme, tzn. wiki text, HTML stránka, XML data atd.)

Druhé dva požadavky můžete částečně splnit tím, že budete poskytovat viditelný odkaz přímo na původní článek na Wikipedii. Také musíte nabízet průhlednou kopii upravené verze. Uvědomte si ale prosím, že Wikimedia Foundation nezaručuje, že bude průhlednou kopii a informace o autorství poskytovat navždy. Doporučuje se proto, abyste s vašim dílem nabízeli vlastní kopii těchto informací.

Ukázkové upozornění (GFDL)

Upozornění zobrazené u článku založeném na článku Volejbal může vypadat např. takto:

Tento článek je licencován za podmínek <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">GNU Free Documentation License</a>. Používá materiál z <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Volejbal">článku „Volejbal“ na Wikipedii</a>.

Alternativou je poskytnout vlastní kopii článku „Volejbal“ spolu s kopií textu GFDL a identifikací nejméně pěti (všech, pokud je jich méně než pět) hlavních autorů na titulní stránce (či navrchu dokumentu).

Přebírání obsahu podle jiné licence

Některá nezávislá díla vložená do článků ve Wikipedii, např. obrázky a další mediální soubory, nejsou uvolněna pod licencí CC-BY-SA nebo GFDL, ale pod jinými různě svobodnými licencemi. Jejich licence je v tom případě uvedena na stránce s informacemi o příslušném souboru a při dalším užití je třeba ji dodržet.

I některé dílčí části textů Wikipedie, jako jsou citace, mohou být užity na jiném základě, než jsou licence CC-BY-SA či GFDL. Je to možné, pokud jde o volná díla nebo díla, jejichž volné užití v daném kontextu garantují obecně platné právní předpisy.

Práva a povinnosti přispěvatelů

Pokud do Wikipedie vkládáte nějaké dílo, veřejně ho tím uvolňujete za podmínek licence Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 a za podmínek GFDL (bez neměnných částí a textů na předních a zadních deskách). Proto, abyste mohli přispívat, musíte být oprávněni takovou licenci udělit, což znamená, že buď

 • jste držitelem autorských práv k tomuto dílu, například jste jeho autorem, nebo
 • získali jste toto dílo ze zdroje, který povoluje licencování podle GFDL a CC-BY-SA, např. protože se jedná o volné dílo

Publikování vlastního obsahu

V případě, že jste držiteli autorských práv na své dílo, můžete jej publikovat pod libovolnou licencí. Jakmile však jednou uvolníte materiál pod svobodnou licencí, například na Wikipedii nebo na Wikimedia Commons, nemůžete už poskytnutí svobodné licence na tyto materiály odvolat, takové materiály zůstávají pod svobodnou licencí navěky.

Pokud jste již dříve tyto materiály publikovali bez kompatibilní licence a následně je zde uvolníte pod svobodnou licencí, můžete být požádáni o ověření, že jste skutečně držiteli autorských práv. To se provádí zasláním svolení autora do systému OTRS.

Publikování cizích autorských děl

Pokud používáte cizí dílo pod svobodnou licencí, musíte podmínky této licence dodržovat, což znamená, že musíte přiznat autorství a odkázat na originální verzi díla. Pokud původní dílo podle GFDL vyžadovalo uvedení neměnných částí či textů na předním či zadním přebalu, musíte je uvést; taková díla je však vhodnější nahradit takovými, které tyto požadavky nemají, pokud jsou taková díla k dispozici.

Nikdy nepoužívejte cizí díla způsobem, který by narušoval cizí autorská práva. Kromě toho, že se tím sami dopouštíte porušení zákona a potenciálně i trestného činu, můžete tím ohrozit i celý projekt. V případě pochyb o možnosti využití cizího textu jej raději nevyužívejte a nahraďte jej vlastním dílem.

Autorské právo však chrání vlastní vyjádření, nikoli samotné ideje či informace. Proto je zcela v pořádku přečíst si informace v jiné literatuře, vyjádřit je vlastními slovy a uložit do Wikipedie. (Viz též plagiát, citace.)

Obrázky

Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

Obrázky se načítají do Wikimedia Commons a v souladu s tamními pravidly se licence uvádí v popisku souboru.

„Fair use“

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Fair use.

Podle platných zákonů jsou téměř veškerá autorská díla chráněna autorským právem. Užití chráněného díla bez souhlasu autora je porušením zákona. Výjimka z tohoto pravidla, nazývaná v americkém autorském právu fair use, je od 1. listopadu 2006 na české Wikipedii v rámci slaďování jejího obsahu s českým autorským právem zakázána. Na anglické Wikipedii se hojně vyskytují obrázky využívající ustanovení fair use, takové obrázky nelze na české Wikipedii použít.

Odkazování na chráněná díla

Externí odkaz na chráněné autorské dílo je obecně bez problémů přijatelný, ale měli byste se v rozumné míře snažit ověřit, zda odkazovaná stránka sama neporušuje autorská práva. Na stránky (možná) porušující autorská práva neodkazujte, vrhá to špatné světlo na Wikipedii a je to v rozporu s doporučením Wikipedie:Externí odkazy#Na co nikdy neodkazovat. Není také zcela jasné, zda i takový odkaz nemůže právo chápat jako porušení cizích práv.

Porušení autorských práv na Wikipedii

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Porušení práv.

Podezření z porušení autorského práva

Od řadových wikipedistů se neočekává, že budou důkladně kontrolovat obsah Wikipedie a hledat možná porušení autorských práv, ale pokud u nějakého článku k takovému podezření dojdete, měli byste toto podezření přinejmenším zveřejnit na diskusní stránce článku a v ideálním případě také poskytnout odkaz na původní text.

V některých případech se bude jednat o falešný poplach – text do Wikipedie například mohl vložit autor původního textu, nebo naopak jiná stránka okopírovala text z Wikipedie. V takových situacích je vhodné příslušnou informaci uvést na diskusní stránce článku, aby se podobným podezřením zabránilo do budoucna. Pokud však část textu opravdu něčí autorská práva porušuje, měla by být z článku odstraněna.

Pokud existuje podezření u celého článku, který by mohl být kopií cizího autorského díla, měl by článek být uveden na Wikipedie:Porušení práv a obsah článku by měl být nahrazen standardním upozorněním (postup je uveden na stránce o porušení práv). Pokud se do týdne neprokáže, že se nejedná o porušení práv, bude článek smazán.

V extrémních případech, kdy uživatelé i přes varování opakovaně porušují cizí autorská práva, jim může být zablokována možnost editace. Alternativním opatřením je důsledně vyžadovat uvádění zdrojů jimi vkládaných textů. Texty, k nimž tito uživatelé nepředloží ověřitelné zdroje všech uvedených informací, je možné vymazat.

Pokud najdete vaše dílo vložené do Wikipedie bez povolení

Pokud jste držitelem autorských práv k dílu, které se na Wikipedii používá bez vašeho svolení, vizte prosím informaci Wikipedie:Porušení práv#Obsah na Wikipedii porušuje má autorská práva, pokud budete schopni porušení práv prokázat, bude dílo z Wikipedie odstraněno.

Související články

Diskuse v angličtině na Meta-Wiki