Wikipedie:OTRS

Zkratka:
  • WP:OTRS
Podrobný průvodce procesem povolení naleznete na stránce Nápověda:Svolení autora.
Obrázek rozhraní OTRS

Volunteer Response Team (Komunikační tým dobrovolníků, zkratka VRT) je skupina dobrovolníků, kteří vyřizují e-maily zaslané Nadaci Wikimedia. Historicky se pro tuto službu používá označení OTRS, což je zkratka dříve používaného a již nevyvíjeného softwaru Open Ticket Request System pro správu e-mailů (nahradila ho jeho odnož Znuny).

Na tyto adresy dojde každý den zhruba tisíc e-mailů; českých dochází kolem deseti týdně.

V rámci odpovědí na e-maily mohou uživatelé systému OTRS zasahovat do článků, nejčastěji potvrzováním autorských práv na vložený materiál, k čemuž se používá šablona {{Svolení autora}}.

Obsah veškerých e-mailů docházejících do OTRS je neveřejný. Úplný seznam členů OTRS vyřizujících povolení je dostupný zde, členové z české komunity jsou k dispozici na seznamu níže.

Chcete-li se zapojit a stát se dobrovolníkem OTRS, podrobné informace naleznete na stránce náborové stránce na Meta-Wiki (anglicky). Je doporučeno se předem poradit s někým ze zodpovědných osob, které jsou vypsány na této stránce.

Není-li Vám něco na této stránce jasné, optejte se. Odpověď bude dostupná Pod lípou.

Kam posílat dotazy a povolení

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně chodu české verze Wikipedie, potřebujete-li poradit, nebo chcete nahlásit chybu, obraťte se na nás na adrese info-cs@wikimedia.org.

Prohlášení o autorských právech k Vašim textům a souborům, jak na české Wikipedii, tak na projektu Wikimedia Commons, posílejte prosím na adresu permissions-cs@wikimedia.org.

Zodpovědné osoby

Dotazy a korespondence

Prohlášení o autorských právech

Více informací

OTRS je zkratka pro Open-source Ticket Request System, což je systém, pomocí nějž se evidují e-maily, které je třeba z hlediska Wikipedie uchovat. K této situaci nejčastěji dochází u problematiky autorských práv. Lze říci, že každé dílo podléhající autorským právům, zveřejněné před vložením na Wikipedii také jinde, kde nemá uvedenu licenci nebo je tato nekompatibilní, musí mít potvrzující e-mail zaslaný na OTRS. Zaslaný e-mail je neveřejný. Pouze dobrovolníci z OTRS mohou šablonou ({{Svolení autora}}) potvrdit právoplatnost umístění takového díla na Wikipedii.

Na povolení zaslaná nebo napsaná kamkoli jinam, například do diskusí článků, nelze brát zřetel, a takový počin je tedy zcela zbytečný. Striktně vyžadujeme, aby povolovací e-mail byl zaslán do OTRS.

Takový e-mail je chápán jako závazné stvrzení skutečnosti, že autor povoluje na Wikipedii uveřejnit dílo k němuž vlastní autorská práva a zároveň je oprávněn k tomuto úkonu (tzn. nemá s nikým sjednánu výhradní smlouvu). Autorovo jednání v případě udělení výhradní licence je totiž omezeno § 47 odst. 2 Autorského zákona. (V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.)

Obsah povolujícího e-mailu

Povolující e-mail musí obsahovat:

  1. Tvrzení o oprávněnosti udělit povolení (např. Já autor, já majitel autorských práv k…)
  2. Přesné určení povolovaných stránek, u tištěných zdrojů pak všechny běžně udávané údaje, včetně ISBN (má-li ho zdroj).
  3. Licenci (u textů GFDL a CC-BY-SA 3.0; u obrázků jakoukoli z povolených licencí, nejlépe CC-BY-SA 4.0)
  4. Podpis (u děl pseudonymních – viz § 7 – je toto oprávněna udělat osoba, která dílo zveřejnila, tedy je podpisem i pseudonym sám).

Ukázky povolujících e-mailů jsou dostupné zde.

Další odkazy