Wikipedie:Externí odkazy

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:EO
  WP:EXT

Externími odkazy se nazývají hypertextové odkazy vložené do článku, které směřují mimo Wikipedii, na libovolnou další webovou stránku nebo jiný internetový zdroj.

Přidání rozumného množství relevantních externích odkazů je užitečnou službou pro čtenáře. Žádný článek by však neměl být pouhou sbírkou externích odkazů, Wikipedie není internetový rozcestník. Na Wikipedii dáváme přednost vnitřním odkazům, a to dokonce i tehdy, pokud odkazovaný článek ještě neexistuje.

Čeho se doporučení netýká editovat

Toto doporučení se netýká těchto speciálních případů externích odkazů:

Základní pravidla editovat

 • Sekce Externí odkazy – externí odkazy se obvykle nepoužívají v textu článku (tam patří vnitřní odkazy na další články), ale vkládají se až pod článek do závěrečných sekcí pod nadpis „Externí odkazy“, dle doporučení Vzhled a styl. Mezi výjimky patří vybrané externí odkazy v infoboxech nebo seznamy subjektů s odkazy na jejich oficiální stránky.
 • Výběr kvalitních odkazů – počet odkazů v sekci „Externí odkazy“ by měl být uměřený a odpovídat jejich kvalitě a potřebě informace v článku doplnit externími zdroji. Nedostatek kvalitních odkazů není důvod k snížení laťky a vkládání odkazů na méně vyhovující stránky.
 • Neodkazovat jednotlivé podstránky – v sekci „Externí odkazy“ je vhodné se vyhnout vkládání více odkazů na různá místa jednoho webu. Je lepší vložit odkaz na jednu hlavní stránku či podstránku věnovanou danému tématu, z níž se lze na další příslušné podstránky dostat.

Jaké externí odkazy volit editovat

Předtím, než se rozhodnete umístit do článku externí odkaz, byste si měli odpovědět na několik otázek:

 1. Je odkaz opravdu přístupný?
 2. Je odkaz vhodný (užitečný, kvalitní, reprezentativní apod.)?
 3. Je odkaz napsaný správně?

Obecně by měl být externí odkaz přístupný co nejširšímu publiku. Dávejte přednost česky psaným, volně dostupným stránkám, které neobsahují reklamy a které se zobrazí v libovolném prohlížeči bez doplňků. Snažte se vyhnout odkazům na stránky placené, vyžadující registraci nebo použití zvláštních aplikací (Flash, Java apod.); také plné reklam a automaticky vyskakujících oken. Pokud však jediné nebo nejlepší existující stránky mají taková omezení, je třeba na to upozornit – viz níže.

Na jaké stránky rozhodně odkazovat editovat

 1. Oficiální stránka. Z hesla každé organizace, osobnosti, obce nebo jakékoliv jiné entity, která má oficiální stránku, vždy odkažte na tuto stránku.
 2. Text díla. Pokud kniha nebo jakýkoliv jiný text (eventuálně jiné umělecké dílo), o němž článek pojednává, je dostupný na internetu, měl by být součástí článku i odkaz na toto místo.
 3. Různé úhly pohledu. U článků o tématech, na něž existují různé úhly pohledu, by měly být v odkazech zastoupeny stránky zastánců všech těchto úhlů, a to ve vyvážené míře. Každý odkaz by měl být jasně označen, který názor podporuje.
 4. Zeměpisné souřadnice. U hesel se zeměpisným umístěním odkažte do mapy vložením šablony {{Souřadnice}}, kterou umístěte na začátek sekce externích odkazů.

Přidávejte odkazy především na stránky s kvalitním obsahem, přinášející další neutrální a přesné informace, jež nemohou být uvedeny v článku, například kvůli autorským právům, rozsahu (detailní statistiky, interview, online učebnice) nebo z jiných důvodů.

Na jaké další stránky je možné odkazovat editovat

 1. Recenze uměleckého díla. V článcích o uměleckých dílech (např. filmech, hudebních albech nebo knihách) několik málo odkazů na profesionální recenze.
 2. Hlavní fanouškovský web. V článcích o tématech s rozsáhlou základnou fanoušků je vhodné uvést jen odkaz na nejvýznamnější fanouškovský web.
 3. Oficiální stránka na sociální síti. Pokud je prokázáno, že subjekt článku (osoba, kapela, politická strana aj.) kontroluje stránku na sociální síti bez nutnosti registrace uživatelů, pak na ni lze odkázat.
 4. Internetové rozcestníky. Pokud v některém rozcestníku existuje kategorie pro stránky spojené s předmětem článku a je to užitečné, lze přidat odkaz na ni; pokud je to možné, přednost mají otevřené rozcestníky (Open Directory Project).
 5. Seznam bibliografie v katalogu Národní knihovny pomocí šablony {{NK ČR}}. Doplňující informace jsou v článku WikiProjekt NK ČR.

Odkazování na stránky s problematickým obsahem editovat

Na stránky s obsahem nevhodným pro děti a mládež, např. ve smyslu § 191 odst. 1 a 2 trestního zákoníku (tj. s pornografickým obsahem),[1] je možno odkazovat, jestliže tyto odkazy jsou relevantní vzhledem k tématu článku. Takovýto odkaz však musí být opatřen varováním vloženým za odkaz šablonou {{xxx}}.

Na co obvykle neodkazovat editovat

Cizojazyčné verze Wikipedie
Je nežádoucí používat odkazy na ostatní jazykové verze Wikipedie jako náhradu za odkazy na chybějící články na české Wikipedii. Za nevhodné v textech článků jsou považovány i jinak koncipované odkazy na cizojazyčné verze Wikipedie. Výjimkou můžou být seznamy, z nichž vedou odkazy z cizojazyčných názvů (např. Seznam ostrovů Řecka, odkud z názvů v řečtině směřují odkazy na řeckojazyčnou verzi Wikipedie).

Pokud nejde o oficiální stránky o subjektu článku, jsou nevhodné:

Odkazy sloužící komerčním účelům
 1. Odkazy na stránky, které slouží jako reklama na cokoliv. Přidávat odkazy na své vlastní stránky je velmi nevhodné. Přidávat masově odkazy na jediný web je rovněž krajně nevhodné. Jakoukoli takovou operaci je třeba napřed prodiskutovat Pod lípou. Opakované odkazování na nevhodný web navzdory vůli komunity je pokládáno za vandalismus a může vést i k zablokování vkládajícího wikipedisty a/nebo zanesení webu na blacklist (zákazu jeho odkazování z celé Wikipedie).
 2. Odkazy na stránky sloužící k prodeji něčeho.
 3. Seznamy odkazů na výrobce, dodavatele či zákazníky.
 4. Přesměrující odkazy sloužící k affiliate marketingu, oznamujícímu poskytovateli obsahu, komu přičíst zásluhy za to, že přilákal návštěvníka. Pokud je obsah užitečný, odkažte na něj raději přímo.
Stránky s dalším nevyhovujícím obsahem
 1. Odkazy na stránky, které neobsahují nic nad rámec toho, co by se mělo zařadit přímo do článku na Wikipedii, pokud by měl rozsah a úplnost nejlepšího článku.
 2. Odkazy na jakékoliv stránky s výsledky vyhledávání.
 3. Odkazy na sociální sítě, chaty, diskusní fóra, diskusní skupiny na Usenetu či archivy elektronické pošty.
 4. Odkazy na blogy, osobní stránky, většinu fanouškovských stránek, pokud jejich autorem není známý a věrohodný expert v daném oboru.
 5. Odkazy na otevřené wiki vyjma těch, které jsou dlouhodobě stabilní a s velkým počtem editorů.
Stránky s problematickým přístupem
 1. Odkazy na weby, které před zobrazením relevantního obsahu vyžadují registraci nebo zaplacení poplatku.
 2. Odkazy na weby pokoušející se nainstalovat malware do počítače návštěvníka.
 3. Přímé odkazy na relevantní obsah vyžadující externí aplikaci (Java), pokud článek nepojednává o tomto typu médií. U odkazu by měla být poznámka, jaký typ aplikace je vyžadován.
 4. Odkazy na weby nedostupné pro většinu čtenářů, například proto, že fungují jen pod určitým prohlížečem, využívají zastaralé technologie (Flash) nebo jsou omezeny jen pro návštěvníky z určitého státu.
 5. Odkazy na stránky s nespolehlivým fungováním, s dočasným obsahem nebo jiným obsahem, u něhož nelze věřit, že bude dostupný po delší časové období.

Na co nikdy neodkazovat editovat

Je zakázáno z Wikipedie odkazovat na stránky, které zjevně porušují autorská práva; šíření jejich obsahu se neopírá o licenci či jiný souhlas držitele práv, ani není v souladu s některou z výjimek stanovených v zákoně. Je nevhodné vkládat odkazy v případě pochybností o dodržení autorských práv, například u odkazů na weby zpřístupňující obsah uložený uživateli.

Způsob vložení externích odkazů editovat

Nadpis Externí odkazy editovat

Nejběžnější způsob je připojit seznam externích odkazů na konec článku. Uveďte seznam odkazů na stránky, ze kterých jste buď čerpali, nebo které doporučujete čtenáři. Pro nadpis sekce Externí odkazy použijte 2. (nejvyšší) nebo 3. úroveň podle doporučení, za ním následuje v odrážkách seznam odkazů. Nadpis Externí odkazy je takto pojmenován i v případě, že obsahuje pouze jeden externí odkaz (další externí odkaz může být přidán kdykoliv, měnění nadpisů je však nepraktické). Pokud je počet odkazů velký, může být užitečné rozčlenit je do menších skupin. Nadpisy můžeme vytvořit vložením středníku na začátek řádky. Pokud považujeme za vhodné, aby se nadpisy skupin objevovaly v obsahu článku, použijeme standardní nadpisy nižší úrovně.

Podoba externího odkazu editovat

Každý externí odkaz má být pokud možno popsán názvem odkazované stránky (například článku nebo webu), údajem o autorovi či jiném původci obsahu stránky, u jednorázově vzniklých materiálů datem vzniku, případně též poslední aktualizace stránky (je-li uvedeno), názvem internetového projektu (webu, média), v jehož rámci je stránka zveřejněna, případně i jeho provozovatele či vydavatele. Pokud to není zřejmé z těchto základních údajů, je vhodné podle potřeby doplnit ještě shrnující popis, co je obsahem stránky, popřípadě která část odkazované stránky má vztah k článku na Wikipedii a proč je odkaz na stránku uveden. Popis by se měl řídit týmiž pravidly neutrality a encyklopedického popisu jako vlastní text hesla.

U cizojazyčných stránek uvedeme jazyk, můžeme použít šablonu, která se vkládá na konec řádku za ostatní komentář, příp. na začátek za odrážku. Dále upozorníme, pokud je odkaz i jinak omezeně přístupný, např.: vyžaduje registraci nebo vyžaduje Javu, vyžaduje Adobe Flash. Pro uživatele s pomalým nebo mobilním internetem je užitečné také připojit upozornění na veliké soubory, např. 1MB PDF soubor.

U webových adres, které jsou lidsky srozumitelné a zapamatovatelné, zvláště jde-li o oficiální stránky podle bodu 1 výše, je vhodné zobrazit přímo URL adresu a komentář zvlášť (viz první externí odkaz v následujícím příkladu).

== Externí odkazy ==
* http://www.nupedia.com – internetová encyklopedie [[Nupedia]] {{en}}
* [http://web.archive.org/web/*/www.nupedia.com/ Dřívější verze Nupedie] – na Internet archive (anglicky)

se zobrazí:

Pro vložení externích odkazů můžeme použít i vhodnou citační šablonu, např: {{Citace elektronické monografie}} nebo {{Citace elektronického periodika}}. Šablona má výhodu předdefinovaných polí a jednotné podoby výsledných odkazů. Příklad vložení:

* {{Citace elektronické monografie
 | příjmení = Sanger
 | jméno = Larry
 | titul = The Early History of Nupedia and Wikipedia: A Memoir
 | url = http://features.slashdot.org/article.pl?sid=05/04/18/164213&tid=95&tid=149&tid=9
 | vydavatel = Slashdot.org
 | datum vydání = 2005-04-18
 | jazyk = en
}}

S výsledkem:

 • SANGER, Larry. The Early History of Nupedia and Wikipedia: A Memoir [online]. Slashdot.org, 2005-04-18. Dostupné online. (anglicky) 
Ve vhodných případech odkazujte šablonou

Běžnou formu externích odkazů nepoužíváme v případech, kdy lze odkázat pomocí standardních nástrojů (šablon) Wikipedie. Jde například o odkazy na sesterské projekty, zdroje k získání dalších informací na základě ISBN (typicky knihovny) nebo zeměpisných souřadnic (typicky geografické servery).

Zvláštní znaky v URL adrese editovat

V URL adresách se někdy vyskytují i znaky, které software MediaWiki interpretuje jako řídicí znaky wikisyntaxe, například hranaté závorky, a proto není schopen takové adresy akceptovat. Pokud jsou tyto znaky v odkazu nahrazeny kódem znaku (viz Wikipedie:Zvláštní znaky), odkaz může být funkční.

Údržba a kontrola editovat

Co dělat s mrtvými odkazy editovat

Odkazované stránky mohou zaniknout nebo se časem jejich obsah změní natolik, že už nemá k tématu článku co říci. Zcela zaniklé externí odkazy opravuje InternetArchiveBot jejich verzí na archive.org či jiných archivátorech. Každý registrovaný uživatel může robota požádat na https://tools.wmflabs.org/iabot, aby zanalyzoval určitou stránku či stránky. Robot také prochází existující stránky autonomně bez lidského požadavku a upravuje je.

Pokud se externí odkaz změní natolik, že již není vhodné na něj v současné podobě odkazovat a nemá k tématu co říci, je vhodné zkontrolovat, zda neexistuje jeho stará verze zarchivovaná na Internet Archive Wayback Machine a pokud ano, nahradit externí odkaz za archivovanou verzi. V opačném případě je vhodné externí odkaz smazat. Kontrola těchto odkazů je koordinována na stránce Wikipedie:Nefunkční externí odkazy. Pokud jde o odkaz na relevantní materiál, který je jednoznačně identifikovatelný a existuje i v neinternetové podobě, zvažte místo jeho odstranění raději doplnění informací a přesun do sekce „Literatura“ nebo využití jako reference, která dokládá nějaké tvrzení v článku.

Externí odkazy mohou sabotovat vandalové (např. odstraňovat odkazy na produkty, které konkurují jejich oblíbenému), často nenápadně. Je proto vhodné vždy v historii ověřit, zda odkaz nebyl upraven a ve starší verzi neexistuje funkční. Poznámka: Tato pasáž se týká praxe na anglické Wikipedii, na české dosud nebyla pozorována.

Spam editovat

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Spam.

Opakované vkládání nežádoucích externích odkazů, zejména jde-li o jednání ve zjevném střetu zájmů, může vést až k zablokování dotyčného uživatele.

Tomuto chování lze zabránit i umístěním regulárního výrazu odpovídajícímu URL adrese daného webu na černou listinu specifickou pro českou Wikipedii nebo i globální černou listinu platnou pro všechny projekty, které dané URL nemají na bílé listině. MediaWiki pak automaticky brání všem editacím obsahujícím takové odkazy. Právo editovat tyto listiny mají jen správci, požadavky na zařazení proto umísťujte do diskusí. Před rozhodováním je užitečné zkontrolovat články, v nichž je URL adresa použita, pomocí nástroje Speciální:Hledání odkazů.

Reference editovat

 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 191. [cit. 2019-01-14]. Dostupné online.

Související stránky editovat