Odkazy v textu, které umožňují dostat se kliknutím na další stránky, jsou jednou z nejdůležitějších vlastností odlišujících Wikipedii od klasické tištěné encyklopedie. Hlavní jsou vnitřní odkazy na články a jiné stránky Wikipedie, které se vkládají pomocí dvojitých hranatých závorek. Méně časté jsou externí odkazy na ostatní internetové stránky, které se vkládají pomocí jednoduchých hranatých závorek a umisťují do samostatného oddílu článku. Třetí skupinou jsou odkazy na další jazykové verze Wikipedie a sesterské projekty nadace Wikimedia, které jsou vkládány pomocí dvojitých hranatých závorek, ale nepovažují se za vnitřní odkazy.

Vnitřní odkazyEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Vnitřní odkazy.

Vnitřní odkaz, případně interní odkaz, wikilink se nazývá odkaz na stránku v rámci projektu Wikipedie.

Odkazy na článkyEditovat

Odkaz na jiné encyklopedické heslo (článek, stránku) se velice prostě vytvoří jeho uzavřením do zdvojené hranaté závorky:

[[heslo]]

které se pak interpretuje jako heslo. Pouze u prvního znaku nezáleží na psaní velkého či malého písmene. Existuje-li odkaz, pak se při interpretaci zobrazí modře, v opačném případě červeně. Kliknete-li na takový červený odkaz, otevře se vám automaticky editační prostředí pro zadání textu tohoto nového encyklopedického hesla.

Pokud potřebujete použít v textu synonymum hesla nebo jeho jiný gramatický tvar, pak mezi tvar hesla uvedený v encyklopedii a jeho synonymum vložte svislítko takto:

 [[Sčítání|součtem]]

Zápis se pak v textu interpretuje jako součtem, avšak odkazuje na sčítání.

Pokud těsně před ukončení odkazu vložíte svislítko, název stránky se zobrazí bez části, která má formát českého nebo amerického rozlišovače, tj. buď je v závorce na konci názvu nebo za čárkou. Například

  • [[Karel Novák (fotograf)|]] se zobrazí jako Karel Novák
  • [[:en:Chestertown, New York|]] se zobrazí jako Chestertown

V případě odkazu do jiného projektu nebo jiného jmenného prostoru takto umístěným svistlítkem potlačíte i zobrazení názvu (značky) projektu či jmenného prostoru. (Toto použití svislítka z technických důvodů nefunguje v některých speciálních kontextech, například ve shrnutích, v <ref>…</ref> a podobně).

Nevhodné je dělat odkazy v nadpisech jednotlivých oddílů (sekcí) článku: ve většině případů taková sekce nebude nalezena, ať již použitím odkazu na ni, nebo při pokusu najít ji z posledních změn.

Rozšířením vnitřních odkazů je použití kotev v rámci jednotlivých hesel. Ty odkazují na názvy nadpisů uvnitř článku. [[Woodcraft#Přehled woodcrafterských organizací]] se interpretuje jako Woodcraft#Přehled woodcrafterských organizací.

Nechcete-li pak, aby z odkazu bylo ihned zřejmé, že odkazuje na kotvu, nebo pokud by kotva působila v textu rušivě, pak použijte následující zápis: [[Woodcraft#Přehled woodcrafterských organizací|seznam woodcrafterských organizací]], který má podobný efekt jako již zmíněný zápis synonym a vypadá po interpretaci takto: seznam woodcrafterských organizací (viz též bod 2 v přehledu)

Nezapomeňte, že libovolné heslo může být kdykoliv upraveno nebo přepracováno, včetně zrušení, přejmenování nebo reorganizace nadpisů. Používejte proto odkazy na titulky v hesle s velkou opatrností a zdrženlivostí.

Jiné jmenné prostoryEditovat

Někdy je třeba odkázat na jinou stránku než na článek, například na kategorii. Na diskusních stránkách je často třeba odkazovat na jiné diskusní stránky, na stránky s nápovědou nebo pravidly Wikipedie nebo na osobní stránku některého wikipedisty. V takovém případě je součástí názvu stránky i označení jmenného prostoru (před dvojtečkou). Z encyklopedických článků se však obecně příliš nedoporučuje odkazovat do jiných jmenných prostorů, považuje se to za zbytečně matoucí pro méně zkušené čtenáře.

Pokud do odkazu za název stránky vložíte svislou čáru, název stránky se zobrazí bez názvu jmenného prostoru. Například [[Wikipedista:Karel Novák|]] se zobrazí jako Karel Novák. Toto z technických důvodů nefunguje v některých speciálních kontextech, například ve shrnutí editace nebo v referencích.

Pokud chcete odkázat na kategorii, musíte na začátek odkazu vložit dvojtečku (například [[:Kategorie:Houby]]). Jinak se nevytvoří odkaz, ale stránka se do příslušné kategorie zařadí.

Konkrétní revizeEditovat

Odkazovat speciálním vnitřním odkazem lze i na konkrétní revizi (starší verzi) stránky:

  • [[Speciální:Trvalý odkaz/<číslo revize>]]

Podobně lze odkazovat i na rozdíl verzí („diff“) stránek:

  • [[Speciální:Rozdíl/<číslo revize>]] – rozdíl zadané revize s předchozí
  • [[Speciální:Rozdíl/<číslo jedné revize>/<číslo druhé revize>]] – rozdíl konkrétních revizí

Číslo revize je součástí URL trvalého odkazu na verzi stránky. I v těchto odkazech lze upřesnit zobrazený text textem za svislou čárou.

Mezijazykové odkazyEditovat

 
Nabídka „v jiných jazycích“ na stránce článku
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Mezijazykové odkazy jsou odkazy na články a další stránky jiných jazykových verzích Wikipedie. Běžně se používají jen odkazy v levém menu (V jiných jazycích), které propojují články pomocí Wikidat. V minulosti se pro vzájemné odkazování na stejné články v jiných jazycích používal zápis: [[jazykový kód:Titul]].

Mezijazykové odkazy vložené do textu se nejčastěji používají na uživatelských stránkách, případně v diskusích. Odkazy na cizojazyčné verze Wikipedie jsou v textu článků v hlavním prostoru nežádoucí. Zcela nepřípustné je používat takové odkazy přímo v textu jako náhradu chybějících článků na české Wikipedii.

Odkaz na stránku v cizojazyčné verzi Wikipedie se vytvoří vložením kódu jazyka mezi dvě dvojtečky:

[[:fr:Paris]]

Další projekty WikiEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Odkazy na sesterské projekty.

Odkazy na sesterské projekty nadace Wikimedia se nejčastěji vkládají pod článek do závěrečné sekce Externí odkazy pomocí odpovídající šablony.

Tyto odkazy lze také vkládat podobně jako vnitřní odkazy uzavřením do dvojitých hranatých závorek, před názvem stránky je uvedena předpona odpovídajícího projektu a případně ještě kód jazyka:

[[wikt:en:Prague|Praha]]

je odkaz na článek v anglické (zkratka en:) verzi Wikislovníku (zkratka wikt:) a zobrazí se (text za svislou čárou) jako Praha. Předpona může mít dlouhou podobu (anglický název projektu) nebo lze použít zkratky (viz podrobnější nápověda).

Odkazy šablonou i zkráceným zápisem se zobrazují jako vnitřní odkazy, ale i odkaz na neexistující stránku je modrý, není červený. Odkazy na sesterské projekty lze samozřejmě vložit i jako běžný externí odkaz, což je však v hlavním jmenném prostoru (v článcích) nevhodné.

Vkládání obrázků, zvuků a videíEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Obrázky a Wikipedie:Obrázky v článku.

Do článků a jiných stránek na české Wikipedii je možné vkládat obrázky, zvukové nahrávky či videa uložené v projektu Wikimedia Commons. Obrázek se vkládá vložením vnitřního odkazu na obrázek ve formátu:

[[Soubor:Jméno souboru|volby|Popis nebo titulek]]

například

[[Soubor:Masca-2009.jpg|vlevo|náhled|upright|Zamlžené hory]]

Předponu souboru a parametry je možné zadat též v mezinárodně přenosné anglické podobě (File:, thumb, left atd.).

Pokud nechcete obrázek na stránce zobrazit, ale pouze na něj odkázat klikatelným odkazem, přidejte před předponu souboru dvojtečku, například takto:

[[:Soubor:Masca-2009.jpg|Obrázek]]

Stejně by vypadal odkaz na obrázek, který by byl uložen lokálně na české Wikipedii; tam se však již obrázky neukládají. Obrázek lokálně uložený na jiné jazykové verzi Wikipedie (například na anglické) nebo v jiném wiki projektu nadace Wikimedia nelze do stránky na české Wikipedii vložit tak, aby se zde zobrazil, lze však na něj (například v rámci diskuse) odkázat meziprojektovým odkazem. Obrázek uložený jinde na internetu také nelze do stránky na české Wikipedii vložit.

Externí odkazyEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Externí odkazy.

Externí nebo vnější odkazy směřují na stránky mimo Wikipedii.

http://www.nativepeople.cz/ se interpretuje jako http://www.nativepeople.cz/.

Pokud nechcete, aby se vypisovala URL adresa, pak je třeba odkaz uzavřít do hranaté závorky, odkaz [http://www.nativepeople.cz/] se pak interpretuje jako číslovaný odkaz: [1].

Chcete-li odkaz vytvořit jako klasický hypertext, pak uveďte do hranaté závorky rovněž text, který má být aktivní, ovšem od vlastní URL adresy oddělený mezerou [http://www.nativepeople.cz/ Nativepeople jsou stránky mých přátel]. Odkaz se pak interpretuje jako Nativepeople jsou stránky mých přátel.

Pokud nechcete, aby byl text odkazu interpretován, uzavřete jej do tagu <nowiki> </nowiki>. Tedy <nowiki>http://www.nativepeople.cz/</nowiki> zobrazí http://www.nativepeople.cz/. Odkaz se rovněž neinterpretuje, je-li uzavřen do čistého tagu <pre> </pre> v okamžiku, kdy jej přestylujete.

Externí odkazy na vybrané stránky lze vložit podobně jako odkazy na sesterské projekty obdobou vnitřního odkazu:

Předpona Příklad
[[google:]] google:
[[phab:]] phab:
[[sep11:]] sep11:

Kompletní seznam naleznete na stránce Speciální:Interwiki.

Odkazy do projektů nadace ve formě externích odkazůEditovat

Stejnou formou, jako se odkazuje na stránky mimo Wikipedii, je možné odkázat i na konkrétní stránky české Wikipedie, cizojazyčných Wikipedií i dalších projektů nadace Wikimedia. Zatímco však vnitřní odkazy vytvářejí seznamy stránek odkazujících na nějakou jinou stránku (naleznete na Speciální:Co odkazuje na – seznam odkazujících stránek zobrazuje jen stránky české Wikipedie), tyto externí odkazy v těchto seznamech nejsou.

Takováto forma odkazů je vhodná, pokud nechcete, aby se zobrazovaly v těchto seznamech (a neznepřehledňovaly je), nebo, pokud nevíte, jak má interní odkaz vypadat (týká se především speciálních stránek). V takovém případě stačí jednoduše zkopírovat adresu z adresního řádku prohlížeče.

Externí odkazy na projekty nadace nepoužívejte v hlavním jmenném prostoru!
Interní odkaz Externí odkaz
Kód Vzhled Kód Vzhled
[[Hlavní strana]] Hlavní strana [https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana Hlavní strana] Hlavní strana
[[:en:Main Page]] en:Main Page [https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Main Page] Main Page

V externích odkazech směřujících na Wikipedii lze také využívat kouzelná slůvka – pro jejich seznam viz Nápověda:Kouzelná slůvka#URL adresa.

Příklady

https:{{fullurl:#|oldid=13837104}} zobrazí https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=&oldid=13837104
[{{fullurl:#|oldid=13837104}} Karcinogen] zobrazí Karcinogen

Vzhled odkazůEditovat

Vnitřní odkazy na existující stránky mají modrou barvu (například Jan Hus), odkazy na neexistující stránky, například dosud nevytvořené články nebo chybně zapsané odkazy, se zobrazují jako červené odkazy (neexistující článek Jana Husa).

Modrou barvu, ale poněkud jiný odstín, mají i externí odkazy. Platí to i u mezijazykových odkazů (například en:Main Page) a odkazů na sesterské projekty, v obou případech se odkazy na neexistující stránky nezvýrazňují červeně. Ostatní externí odkazy jsou navíc zvýrazněny symbolem na konci odkazu, například https://www.seznam.cz/.

Přihlášení uživatelé si mohou upravit vzhled vnitřních odkazů v Nastavení na kartách Vzhled a Udělátka.

Pro srovnání různých vzhledů viz následující tabulku.

O co jde Wikikód Vzhled Poznámka
modrý odkaz [[Jan Hus]] Jan Hus existující článek
červený odkaz [[Jana Husa]] Jana Husa neexistující stránka
mezijazykový odkaz [[:en:Main Page]] en:Main Page stránka anglické Wikipedie
externí odkaz https://www.seznam.cz/ https://www.seznam.cz/ běžný externí odkaz

Související článkyEditovat