Zkratka:
  • WP:OLDID

Při každém uložení editací stránky Wikipedie se upravená stránka uloží jako nová revize opatřená datem, jménem editora, shrnutím editace a unikátním číslem revize. Jednotlivé revize neboli verze stránky lze prohlížet v historii stránky. Poslední revize se nazývá aktuální verze, dřívější revize historické verze stránky.

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zima&oldid=19316448

Adresa url článku „Zima“ ve formě trvalého odkazu obsahuje číslo revize (oldid) 19316448.

Revize nezobrazuje historickou podobu stránky editovat

Historická verze obsahuje dřívější kód stránky včetně vlastního textu článku, nikoli však obsah odkazovaných součástí jako jsou obrázky nebo šablony. K zobrazení určité revize se používají současné verze na ní použitých šablon a obrázků, které případně už ani nemusí existovat. To znamená, že revizi nelze chápat jako záznam historické podoby stránky, jakou měla v nějaký okamžik.

Pokud potřebujete uchovat přesnou podobu nějaké stránky v danou chvíli, musíte si uložit kopii stránky (případně i se všemi odkazovanými obrázky, styly atd.). K tomu lze v běžných prohlížečích použít funkci označovanou zhruba Soubor/Uložit stránku… (pro uložení odkazovaných obrázků pak musíte zvolit, že se má stránka uložit kompletní, nikoli pouze její HTML kód).

Číslo revize editovat

Zkratka:
  • WP:ČR
  1. Zobrazte vybranou historickou revizi stránky, u aktuální verze zvolte v levém panelu Nástroje>Trvalý odkaz
  2. Číslo revize najdete v URL v adresním řádku prohlížeče za kódem oldid=

Číslo revize neboli oldid (zkratka pro old version identifier, identifikátor historické verze) je číselný kód, který trvale označuje každou z konkrétních verzí stránek. Při běžném zobrazení aktuální verze stránky se číslo verze nikde nezobrazuje – ke zjištění čísla aktuální revize je nutné kliknout v menu Nástroje na odkaz Trvalý odkaz a v adresním řádku najít hodnotu parametru oldid=; číslo starých revizí pak lze zjistit kliknutím na datum revize na záložce historie, příspěvcích uživatele nebo při zobrazení rozdílu verzí. Číslo revize se používá zejména v trvalých odkazech na některou konkrétní verzi stránky (vizte o odstavec níže), ale používá se například i jako parametr v některých šablonách (např. {{Překlad}}, v některých jiných jazykových verzích se číslo revize používá i v šabloně označující články, které byly vyhodnoceny jako kvalitní). Číslo revize je v rámci jednoho projektu (například jedné jazykové verze Wikipedie) jedinečné, ale přesto se většinou používá v kombinaci s názvem stránky.

Odkaz na revizi editovat

V diskusích může být někdy užitečné místo na aktuální (měnící se) podobu článku odkázat na určitou revizi, případně vložit odkaz na rozdíl verzí.

K odkazu na revizi se využívá speciální vnitřní odkaz s číslem revize:

  • [[Speciální:Trvalý odkaz/číslo revize]]

Číslo revize (viz výše) se u archivní verze stránky nachází v URL adrese (v adresní řádku) na konci za textem: &oldid=, u aktuální verze stánky je nutné nejdříve zvolit v levém panelu Nástroje položku Trvalý odkaz. Odkaz lze použít i v anglické podobě: [[Special:Permalink/<číslo revize>]].

Příklad

Místo těchto vnitřních odkazů je na revizi možno odkázat i externím odkazem. Ten můžete buď jednoduše zkopírovat z adresního řádku prohlížeče nebo využít kouzelné slůvko fullurl s názvem článku a přidat parametr (např. oldid=číslo), tedy text odkazu z adresního řádku za názvem článku a znakem „&“, ve tvaru [{{fullurl:Název článku|parametr}} text odkazu]. Uvědomte si však, že tyto externí odkazy se nezaznamenávají na speciální stránce Speciální:Co odkazuje na.