V tomto článku byly použity překlady textů z článků Template:Translated page na anglické Wikipedii, Článek 2 na latinské Wikipedii, Článek 3 na německé Wikipedii, Článek 4 na francouzské Wikipedii, Článek 5 na slovenské Wikipedii a Článek 6 na esperantské Wikipedii.

Šablona odkazuje na články na cizojazyčných Wikipediích, jejichž text byl v přeložené podobě použit na české Wikipedii. Takové články eviduje v příslušné kategorii podle jazyka (pokud taková kategorie pro daný jazyk již existuje). Šablona vložená v článku není považována za věrohodný zdroj, slouží pouze pro autorskoprávní účely.

Umístění

Šablona se umisťuje na konec článku do sekce „Reference“ jako první, ještě před parametrem <references />.

Užití

Šablonu použijte vždy, když do české verze Wikipedie překládáte text článku z jiné jazykové verze Wikipedie. Uvedení původu textu je nezbytné k tomu, aby byla naplněna licence Wikipedie (viz Wikipedie:Autorské právo), a navíc čtenáři umožní snadno si prohlédnout text v jeho původní podobě. Nezapomeňte, že samotné použití šablony nelze považovat za uvedení věrohodných zdrojů (nelze zdrojovat tvrzení šablonou Překlad). Pokud v původním textu byly reference, měli byste je přenést i do přeloženého textu, pokud původní text neměl zdroje, nemá zdroje ani přeložený text. Více informací o uvádění zdrojů najdete na stránce Wikipedie:Uvádění zdrojů. Na stránce Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady najdete další užitečné rady.

K užití je možné zkopírovat tuto prázdnou verzi:

== Odkazy ==
=== Reference ===
{{Překlad|jazyk= |článek= |revize= }}<references />

nebo kratší verzi bez názvů parametrů:

== Odkazy ==
=== Reference ===
{{Překlad|en|article|123456}}<references />

Před tuto šablonu se na začátek řádku nevkládá znak „*“ sloužící pro zobrazení odrážky (bullet) ve wiki syntaxi.

Bezprostředně za šablonu rovnou vkládejte i značku <references />, bez odřádkování, kvůli WP:NOM. A to i v případě, že v článku ještě žádné reference nejsou: Na jednu stranu tak ve stránce nevznikne zvětšení vertikální mezery, ani když je článek ještě bez referencí, na druhou stranu se tak ušetří práce následujícímu wikipedistovi, který sem první referenci pak přidá. A taková editace jistě nastane: Však to je účelem encyklopedie, sbírat reference na zdroje informací, na literaturu mimo Wikipedii.

Parametry

  • jazyk: Jazykový kód cizojazyčné Wikipedie (pokud jde o jazyk, který šablona zatím nepodporuje, je možné označení jazyka jednoduše doplnit na příslušné místo zdrojového kódu šablony). Navíc je podporována i hodnota meta, pro odkazy na metawiki: meta.wikimedia.org. Není-li článek, v němž je tato šablona vložená, propojen s žádným článkem v (prvním) uvedeném jazyce, je zařazen do Wikipedie:Údržba/Nepropojené články vzniklé překladem.
  • článek: Název článku na cizojazyčné Wikipedii.
  • revize: Číslo revize článku v cizojazyčné Wikipedii. Toto číslo lze získat například klepnutím na položku „Trvalý odkaz“ v levém dolním menu u příslušného článku. Vzniklé URL má parametr oldid=ČÍSLO. Toto ČÍSLO je onou požadovanou revizí. Alternativní cestou je otevřít historii daného článku, klepnout na požadovanou verzi a opět se podívat na parametr oldid. Parametr "revize" je podstatný, bez jeho vyplnění (a s vyplněnými ostatními) je článek pomocí šablony {{chyba}} zařazen do Kategorie:Údržba:Chybná čísla revizí.

Příklady

Pojmenované argumenty

{{Překlad|jazyk=en|článek=Orca|revize=100274206}}

{{Překlad
 | jazyk = en
 | článek = Orca
 | revize = 100274206
}}

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Orca na anglické Wikipedii.

Vícero překladů

Je možné rovněž do jedné šablony dát informaci o více překladech (maximálně 6).

{{Překlad
 | jazyk = en
 | článek = Orca
 | revize = 100274206
 | jazyk2 = en
 | článek2 = Marine mammal
 | revize2 = 268532537
 | jazyk3 = de
 | článek3 = Großer Schwertwal
 | revize3 = 35169496
 | jazyk4 = es
 | článek4 = Orcinus orca
 | revize4 = 24024988
 | jazyk5 = pl
 | článek5 = Orka
 | revize5 = 15857732
 | jazyk6 = sk
 | článek6 = Kosatka dravá
 | revize6 = 5581199
}}

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Orca na anglické Wikipedii, Marine mammal na anglické Wikipedii, Großer Schwertwal na německé Wikipedii, Orcinus orca na španělské Wikipedii, Orka na polské Wikipedii a Kosatka dravá na slovenské Wikipedii.

Nepojmenované argumenty

Anebo krátce:

{{Překlad|en|Orca|100274206}}

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Orca na anglické Wikipedii.

Při dodržení pořadí hodnot parametrů jazyk | článek | revize lze použít i zápis bez uvedení jejich názvů:

{{Překlad
 | en
 | Orca
 | 100274206
 | en
 | Marine mammal
 | 268532537
 | de
 | Großer Schwertwal
 | 35169496
 | es
 | Orcinus orca
 | 24024988
 | pl
 | Orka
 | 15857732
 | sk
 | Kosatka dravá
 | 5581199
}}

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Orca na anglické Wikipedii, Marine mammal na anglické Wikipedii, Großer Schwertwal na německé Wikipedii, Orcinus orca na španělské Wikipedii, Orka na polské Wikipedii a Kosatka dravá na slovenské Wikipedii.

Ovšem při tomoto způsobu použití je třeba mít na paměti, ze se žádný znak „ | nesmí vynechat! Tím by se totiž posunuly významy hodnot všech následujících parametrů, takže šablona začne hlásit chyby. Tento zápis je sice jednodušší, ale o to více náchylný k chybám wikipedistů.

Opakované volání

Stejného informačního účelu teoreticky lze, pro zjednodušení, dosáhnout i zřetězením vícenásobného volání prostých zápisů:

{{Překlad | en | Orca | 100274206}}
{{Překlad | pl | Orka | 15857732}}
{{Překlad | sk | Kosatka dravá | 5581199}}

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Orca na anglické Wikipedii. V tomto článku byl použit překlad textu z článku Orka na polské Wikipedii. V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kosatka dravá na slovenské Wikipedii.

Zjevně nejde o optimální řešení, proto se k němu uchylte leda z nouzových důvodů, např. pokud si ještě jako nováčci nejste jisti, jak se šablony používají: Děkujeme vám za poskytnuté údaje a mnoho úspěšných editací! Zároveň dejte o takovém případu vědět zkušenějším, například pod lípu: Syntaktický zápis už se pak snadno upraví. Raději na chvíli něco nedokonalého, než vůbec nic! A po konzultaci už to pak zvládnete opravit i sami: pro získání praxe a sebedůvěry.

Validace

Pro ověřování trojic dat jsou vytvořeny komplexní validační mechanismy: Každý detekovaný problém šablona hlásí, navíc poukazuje na jeho příčinu a nabízí tak i řešení.

Kombinovaný příklad validací

V tomto článku byly použity překlady textů z článků neznámého jména na neurčené Wikipedii (číslo revize nebylo určeno)Šablona {{Překlad}} požaduje zadat hodnotu do parametru „revize“!, topic2 na nerozpoznané (laNg2) Wikipedii (číslo revize „rev2“ není číslo)Šablona {{Překlad}} hodnotu „rev2“ zadanou do parametru „revize“ nerozeznala!, topic3 na neurčené Wikipedii (číslo revize „rev3“ není číslo)Šablona {{Překlad}} hodnotu „rev3“ zadanou do parametru „revize“ nerozeznala!, neznámého jména na nerozpoznané (lang2) Wikipedii (číslo revize „rev2“ není číslo)Šablona {{Překlad}} hodnotu „rev2“ zadanou do parametru „revize“ nerozeznala! Duplicitní vstupy! Do šablony {{Překlad}} už je tato dvojice vstupů (laNg2 a rev2) zadána!, topic1 na Meta-Wiki (číslo revize „rev5“ není číslo)Šablona {{Překlad}} hodnotu „rev5“ zadanou do parametru „revize“ nerozeznala! a neznámého jména na anglické Wikipedii (číslo revize „1.1“ není celé číslo)Šablona {{Překlad}} hodnotu „1.1“ zadanou do parametru „revize“ nerozeznala!.
Šablona {{Překlad}} očekává hodnoty v kompletní trojici parametrů: Buď jen v pojmenovaných, anebo jen v anonymním sledu. Zde však byla zadána nekompletní trojice pojmenovaných vstupů: "jazyk=", "článek=c", "revize=", a ty zde nelze kombinovat s nepojmenovanými! ("1=d";"2=e";"3=")

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Šablona {{Překlad}} požaduje jiný jazyk než češtinu! Zadáno: „cs, Německá Kuchyně a 14969423“..

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Překlad

Šablonu použijte vždy, když do české verze Wikipedie překládáte text článku z jiné jazykové verze Wikipedie. Uvedení původu textu je nezbytné k tomu, aby byla dodržena licence Wikipedie, a navíc čtenáři umožní snadno si prohlédnout text v jeho původní podobě. Vkládání šablony je zaznamenáno na videu na https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cswiki_-_adding_template_P%C5%99eklad.webm.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
jazyk1 jazyk

Jazykový kód cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecpovinný
článek2 článek

Název článku na cizojazyčné Wikipedii.

Řetězecpovinný
revize3 revize

Číslo revize článku v cizojazyčné Wikipedii. Toto číslo lze získat například klepnutím na položku „Trvalý odkaz“ v levém dolním menu u příslušného článku. Vzniklé URL má parametr „oldid=ČÍSLO“. Toto ČÍSLO je onou požadovanou revizí. Alternativní cestou je otevřít historii daného článku, klepnout na požadovanou verzi a opět se podívat na parametr „oldid“.

Číslopovinný
jazyk24 jazyk2

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek25 článek2

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Název stránkynepovinný
revize26 revize2

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk37 jazyk3

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek38 článek3

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Název stránkynepovinný
revize39 revize3

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk410 jazyk4

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek411 článek3

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Název stránkynepovinný
revize412 revize4

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk513 jazyk5

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek514 článek5

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Název stránkynepovinný
revize515 revize5

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk616 jazyk6

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek617 článek6

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Název stránkynepovinný
revize618 revize6

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný

Související šablony