Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady

Zkratka:
 • WP:překlad
Překlady na české Wikipedii – rady od WikiProjektu Překlad.

Jak udělat dobrý překlad?Editovat

Žádný strojový překlad.
 • Překladu příliš nepomůže a vyústí jen ve zbytečnou námahu a kostrbatý článek. Dá se použít jen k překladu jednotlivých slov a vět. Jedinou výjimku tvoří slovenština (viz Překlad ze slovenštiny)
Porozumět originálu.
 • Větu, které 100% nerozumíte, nepřekládejte. Nevymýšlejte si! Pokud jsou reference z originálu online, podívejte se do nich.
 • Kde si nejste jisti významem původního textu, neimprovizujte, ale raději pasáž nepřekládejte a umístěte do článku jako komentář (tj. mezi tagy <!--zakomentovaný text-->).
Vědět víc než originál.
 • Na téma, o kterém houby víte, dobrý překlad neuděláte. Než začnete překládat, seznamte se s tématem – přečtěte si (nebo koukněte na video) něco v originále a také něco v češtině.
Ověřit si terminologii.
 • Termíny jsou ustálená slova a slovní spojení, která mají v daném oboru jasně vymezený význam.
 • Často je dobré zadat slovo nebo slovní spojení do vyhledávače a podívat se, v jakých kontextech se obvykle používá.
 • Existuje specializovaný dvojjazyčný slovník? Je někde glosář?
 • S rezervou berte interwiki – odkazy na jiné jazyky vlevo u jednotlivých článků na Wikipedii.
 • Zeptat se můžete wikipedistů nebo na fóru (např. ProZ, WordReference).
Pěkná čeština.

Specifika překladu na WikipediiEditovat

Ne vždy vznikne překladem dobrý článek.
Překládat můžete volně.
 • Překlad nemusí doslova odpovídat zdrojovému textu, může být doplňován a zkracován (zejména o informace, které jsou pro českého čtenáře nepodstatné, a o pasáže pochybné či jinak nekvalitní), a také stylisticky upravován. Pamatujte, že doslovné znění není vždy to nejvhodnější.
Nezapomeňte na reference.
 • Vhodné je přesunout veškeré reference z původního článku do výsledného textu a zkontrolovat, zda obsahují informace, které se jimi dokladují. (viz Ověřitelnost)
 • Pokud existují dobré zdroje ke stejným informacím v češtině, uveďte je. (viz Věrohodné zdroje)
Označte článek jako {{Překlad}}.
 • Tato šablona vloží do článku odkaz na konkrétní verzi zdrojového textu, takže budou splněny podmínky licence Wikipedie a nebudou porušena autorská práva autorů původních textů.

Vlastní jménaEditovat

 • U cizojazyčných místních názvů používejte český ekvivalent (např. London – Londýn), pokud je všeobecně používaný. Pokud český ekvivalent nemají, ponechte je v originále či použijte (u jazyků nepíšících latinkou) co nejvhodnější transkripci.
 • Názvy děl, jež mají vžitý český ekvivalent (u knih je to zejména obvyklý překlad názvu), uvádějte v pořadí Jarmark marnosti (v originále Vanity Fair). Pokud tento vžitý ekvivalent neexistuje, uvádějte je v pořadí A Toccata of Galuppi’s (tj. „Galuppiho tokáta“), přičemž název uvedený v závorce je Váš orientační překlad.
 • Výjimkou jsou případy, kdy se název překladu zásadně liší od názvu originálu. V takových případech je vhodné uvádět názvy např. takto: Dialoghi con Leucò (tj. „Dialogy s Leukó“, česky vydáno pod názvem Hovory s nymfou) apod.
 • Obdobný postup platí u názvů institucí, např. World Computer Speed Chess Championship (Světový šampionát počítačů v šachu na čas).

Související článkyEditovat