Šablona vkládá články do Kategorie:Údržba:Přeložit.

Použití

Vkládá se pomocí subst:

{{subst:Přeložit}}

Účelem je, aby se do článku doplnilo datum takového označení: Od toho data pak běží lhůta pro smazání nepřeložené části nebo i celého článku. Obdobný mechanismus lze vidět například u šablony {{Fakt}}.

Označení k odloženému smazání

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:Odložené smazání.

Šablona označuje vážné nedostatky článku a ponechává lhůtu k jejich nápravě. Pokud ani po uplynutí uvedené lhůty tyto nedostatky nejsou odstraněny, mohou být takto označené články smazány. Pokud byly ohledně označení článku vzneseny nevyřešené relevantní námitky, je potřeba zahájit diskusi o smazání (DoS).

Související šablony

Pro méně závažné případy