Wikipedie:Diskuse o smazání

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (narozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vlastní diskuseEditovat

Jak přidat argument nebo komentářEditovat

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazáníEditovat

Roman BlaškoEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Urbanec (diskuse) 6. 9. 2020, 13:57 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – IP adresa odstraňuje šablony WP:OS s poukazem na pravidlo, kdy "Nesouhlas se smazáním: Pokud kdokoliv, včetně tvůrce článku, odstraní z článku šablonu pro odložené smazání, nevracejte ji zpět bez diskuse, s výjimkou případů, kdy odstranění patrně nebylo nesouhlasem se smazáním". Osobně nejsem přesvědčen, že významnost byla doložena - v článku je pouze jeden zdroj, který se dá považovat za NNVZ (druhý je medailonek na Fotoškoda, na který má nárok každý s Fotoškodou spolupracující, proto nemůže už z definice jít o NNVZ). Jiné zdroje v článku nejsou. Anonymní uživatel je ale přesvědčen, že významnost je doložena, článek tedy v souladu s WP:OS posunuji do DoS. --Martin Urbanec (diskuse) 6. 9. 2020, 13:57 (CEST)
 • ponechat, významnost doložena dvěma čtyřmi nezávislými a netriviálními zdroji. Pokud někomu vadí, že je to komunista, ať si laskavě všimne, že je to taky dlouholetý fotograf. Kvituju aspoň to, že když už jeden správce (!) nedodržuje pravidla (Vojtasafr), opraví to za něj druhý (Martin Urbanec). --46.135.1.194 6. 9. 2020, 14:04 (CEST)
  Mohu Vás ujistit, že politickou příslušnost tady neřeším :-). Nevidím ovšem ten druhý NNVZ - mohl byste na něj odkázat, prosím? --Martin Urbanec (diskuse) 6. 9. 2020, 14:07 (CEST)
  Ano, nedodržel jsem literu pravidla. Začal jste ovšem vy – je dobrým a všeobecně respektovaným zvykem, že urgentní šablony odstraňuje správce, který to vyhodnocuje, nikoli jiní uživatelé. Další věc je ta, že navracení šablon odstraněných nezkušenými uživateli, je (z pochopitelných důvodů) běžnou praxí (byť v rozporu s literou pravidla). Už jen proto, že evidentně nejsem jediný, kdo si myslí, že ten první zdroj není NNVZ. Toto v klidu mohl vyřešit jeden správce a nemuselo se chodit s kanónem na vrabce.--Vojtasafr (diskuse) 6. 9. 2020, 14:13 (CEST)
  Bohužel za jediný zdroj skutečně naplňující všechna kritéria NNVZ v současné chvíli můžu považovat ten rozhovor na Aktuálně.cz. Ostatní poskytují jen letmé zmínky, jsou závislé či spíše nevěrohodné. Např. ceskenovinky1.eu je zcela pochybný web bez jakékoli indicie o zodpovědné redakční práci. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2020, 14:48 (CEST)
 • Smazat – jako Martin výše. Dále na mě článek působí jako naprosto evidentní snaha o promo před senátními volbami (ne první a bohužel ne poslední). Mimo doby vzniku a obsahu tomu napovídá i snaha IP o neustálé "vylepšování" článku – odstraňování urgentních šablon (byť je zvykem, že je odstraňuje správce po uplynutí lhůty), odstraňování šablony upravit (byť článek zcela určitě úpravy vyžaduje), a pahýl (byť rozhodně článek rozšíření vyžaduje). Velkou část sekce Politické působení jsem musel označit požadavkem na zdroj. --Vojtasafr (diskuse) 6. 9. 2020, 14:05 (CEST)
  P.S. Tón, kterým píše daná IP adresa (Pokud někomu vadí, že je to komunista, ať si laskavě všimne, že je to taky dlouholetý fotograf.) již tomu, že je to předvolební promo napovídá. Je mi úplně jedno, jestli je to komunista, fašista, sociální demokrat, ódéesák, …, vadí mi, že si dělá z Wikipedie nástroj pro předvolební propagaci. --Vojtasafr (diskuse)
  Pro vyváženost je nutno dodat, že spolu se senátními volbami roste (už teď a ještě dále poroste) pozornost věnovaná kandidujícím osobnostem nejen zde na Wikipedii, ale i obecně ve společnosti a v médiích. Informovat tedy o nich je naprosto v pořádku. Propagační článek by musel nést opravdu znaky rozporu s NPOV, propagační vyznění. Samotná existence článku, je-li psán neutrálně, vyváženě, nestranně a encyklopedickým stylem, těžko může být chápána jako (nemístná) předvolební propagace. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2020, 14:26 (CEST)
  @Bazi: To je IMHO trochu zjednodušující pohled. Nejde jen o reklamní styl, ale i o zviditelňování se. Každý, kdo se zabývá marketingem, musí vědět, že umístění produktu na Wikipedii relativně dost zvyšuje jeho věrohodnost a viditelnost před zákazníkem. Aneb když napíšu na WP článek o botách, které vyrábím, je celkem dobrá šance, že to někoho pozitivně ovlivní a boty si koupí. Stejné je to u politiků. Proto dochází k tomu, že si pol. kandidáti nechají napsat na WP článek, i když po nich před tím ani pes neštěkl. Horko-těžko se najdou 2NNVZ a doufá se, že správce, co to bude kontrolovat nebude zlý a přivře obě oči. A pak, když má politik článek na WP, samozřejmě je brán jako důležitější. To, že tam jsou 2NNVZ s odřenýma ušima, anebo tam nejsou pro jistotu vůbec (tento případ), už moc lidí nezajímá, protože se v tom neorientují. A pokud nejde o reklamu, tak o zviditelnění určitě. A k tomu také WP neslouží a já to za nemístné rozhodně považuji.
  Silně se mi nelíbí tato praxe. Osoba má mít článek, až když se o ní píše a nikoli tehdy, když se o ní ještě nepíše, ale možná bude. Navíc, když dotyčný editor absolutně nerespektuje zvyklosti a zatvrzele odstraňuje jakékoliv šablony, protože článek musí být před okem čtenáře dokonalý, nelze v tom spatřovat snahu Wikipedii pomoci. Osobně tu o podobné články nestojím. --Vojtasafr (diskuse) 6. 9. 2020, 15:14 (CEST)
  Jako zjednodušující naopak vnímám ten pohled, že psát článek na Wiki o jakémkoli tématu je automaticky promo. Připomínám, že nás nemá zajímat pohled marketéra, ale pohled Wikipedie a jejích principů. Je-li motivem autora k napsání článku propagace tématu, není nutně pro Wikipedii špatně, pokud splňuje kritéria encyklopedické významnosti a je napsaný v souladu s NPOV (a dalšími principy). Motivace autorů nám naopak může a má být lhostejná. I s původně „nevhodnou“ motivací lze Wikipedii ve skutečnosti prospět (a naopak). Ostatně známý je i ten postup, kdy někdo chce „spáchat“ vychvalující promo článek, ale v důsledku ho další přepíší a rozšíří tak, že pro dotyčný subjekt vyzní spíš negativně.
  Jinak souhlasím s tím, že osoba má mít článek, když se o ní píše. A to právě máme prozkoumat v tomhle Dosu. Nechme tedy stranou nějaké svoje vlastní spekulace o motivech autorů článku k jeho napsání. Co se týká odstraňování šablon apod., to je poměrně častý nešvar nováčků neznalých zdejších procesů, a to opět bez ohledu na to, zda se jedná zrovna o články o politicích před volbami. A ano, děje se tak často nikoli se záměrem Wikipedii poškozovat, nýbrž právě jen z neznalosti či neosvojení si WP:VČ apod. Takže zbytečně nespekulujme a nepodsouvejme hned někomu něco, co ve skutečnosti může mít jen minimální relevanci pro posouzení EV. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2020, 15:40 (CEST)
  Já nikde netvrdím, že psát článek na Wiki o jakémkoli tématu je automaticky promo. Já to uvádím v kontextu toho, že je před volbami a v kontextu zvláštních okolností vzniku těchto článků, které vznikají bez běžných náležitostí a se snahou mít tu stránku bez šablon, které mohou působit negativně. Což je pro Wikipedii negativní v tom, že toto zviditelňování se zdržuje patrolu od běžné činnosti (za tu dobu, co jsem řešil pana Blaška, jsem mohl odžlutit dvě sta editací). A promiňte, ale tu IP vzhledem k její evidentní dobré znalosti prostředí Wikipedie fakt za nováčka považovat nelze, natož tedy odstraňování údržbových a urgentních šablon za "častý nešvar nováčků". --Vojtasafr (diskuse) 6. 9. 2020, 16:23 (CEST)
  Takže jsme se zacyklili. Zase jen debata o autorovi a spekulace o jeho motivaci namísto objektivního zvažování významnosti článku. IMHO pro DoS zbytečné. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2020, 17:11 (CEST)
  Článek není propagační tím, že existuje, ale tím, že jestli má propagační obsah. Myslel jsem, že správci wikipedie jsou zárukou její kvality... --46.135.1.194 6. 9. 2020, 14:34 (CEST)
 • Opatrně ponechat – Zdá se mi to poměrně hraniční, v současnosti je v článku přítomný jako zdroj jeden obsáhlý rozhovor, ostatní jsou jen letmé zmínky nebo závislé zdroje. Trochu jsem pohledal, žádná sláva to není, ale zde jsem zaznamenal zmínku, že „Ivan Černý se věnoval v příloze Salón Práva č. 175 z 28. 7 Romanu Blaškovi, fotografovi z tvůrčí dílny Jana Saudka. Píše podrobně o albu jeho snímků, resp. autobiografické knize nazvané Vášně mého života.“ Pokud by se někomu podařilo najít ten článek, dalo by se posoudit, mohl-li by sloužit jako další NNVZ. Jinak myslím, že vzhledem k aktuální senátní kandidatuře lze očekávat přibývání dalších obsáhlejších zdrojů (zejména, ale ne výhradně z regionálních periodik), protože Senát je individuální záležitost a obvykle každý kandidát v médiích vystupuje sám za sebe, není to jen nějaká kolektivní stranická kandidátka jako v případě loňských eurovoleb, kde byl Blaško na (ne zcela bezvýznamném) 4. místě. Právě s ohledem na aktuální kandidaturu bude nejspíš potřeba jen pohlídat případné nežádoucí propagační vyznění článku. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2020, 14:19 (CEST)
 • Ponechat – Krom tohoto již uvedeného zdroje - [1], se během pár sekund našel i tento [2] nebo o něco později tento [3]. O kvalitě obou uvedených lze jistě zapochybovat, ovšem jakož o kvalitě většiny českých médií :-) Pak také viz Bazi přede mnou. A nemohu si odpustit poznámku: zdá se mi to nebo je založení této diskuze dalším důkazem toho, že Wikipedii, kde má článek kde kdo, kde co, si zprivatizovala partička pravičáků? --Stanimuko (diskuse) 7. 9. 2020, 01:27 (CEST), upravil --Stanimuko (diskuse) 17. 9. 2020, 23:55 (CEST)
  Ty Parlamentní listy určitě nebrat, viz „Komunisté platí vydavateli Parlamentních listů za rozhovory s kandidáty. Vypadají jako běžné články“. Forum 24 vypadá lépe, byť jde tedy žánrově o komentář. --Bazi (diskuse) 7. 9. 2020, 01:44 (CEST)
 • Ponechat – článek je naprosto v pořádku, to ře je pan Blaško komunista není pro existenci šlánku nikterak důležité. --Chalupa (diskuse) 14. 10. 2020, 13:59 (CEST)
 • Smazat – čím má být významný? --Wikipedista:BobM d|p 17. 10. 2020, 10:01 (CEST)
 • Ponechat – vzhledem k jeho fotografické práci, například viz zdroje: Přední fotografové a handicapovaní společně vystavují. Kája Saudek mu stál modelem a toto o něm prohlásil. Česká televize anonsovala jeho výstavu Kopal.Jiri (diskuse) 25. 10. 2020, 18:40 (CET)

KomentářeEditovat

Kolegové, přestaňte již konečně posuzovat významnost osob podle dvou nezávislých zdrojů. Přečtěte si Wikipedie:Žádost o komentář/Encyklopedická významnost lidí. --Chalupa (diskuse) 6. 9. 2020, 16:52 (CEST)

Cca od konce jara tohoto roku se tu postupně objevují "profily" nejrůznějších kandidátů do senátu napříč politickým spektrem od různých jednorázových účtů. Jak píše Vojtasafr, marketingově je velice záhodno mít svého kandidáta (výrobek, službu, whatever) na Wikipedii (a samozřejmě nejlépe bez obtěžujících šablon), proto tu, když trochu odbočím, vznikají i články o nepříliš významných firmách nebo třeba články o nejrůznějších startupech a nových mobilních aplikacích, u kterých je to s NNVZ, když skončíme u mechanického počítání zdrojů, často dost na hraně a nezřídka to stejně dopadá i u těchto kandidátů. Každý rok před volbami to tak bylo a je to tak i nyní, přičemž každým rokem se ta aktivita marketérů zvětšuje. Je otázka, zda-li s tím chce komunita něco dělat, nebo se třeba spokojí s mechanickými 2NNVZ (často se skoro zavřením obou očí). --Harold (diskuse) 6. 9. 2020, 17:07 (CEST)

A měly by se snad takové články posuzovat jinak než podle standardních měřítek EV? Mělo by se to řešit nějak systémově? Zatím se mi jeví, že standardní mechanismy na to fungují. Pokud se použijí. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2020, 17:28 (CEST)
Osobně si myslím, že by se to řešit mělo. Dopad na kvalitu Wikipedie je evidentní, dopad na zaneprázdněnost komunity něčím, co sem vůbec naprosto nepatří, je až drastický. Zřejmě to tak ale část komunity nevnímá. A zřejmě jim přijde ok, když se řeší toto, místo vandalismů, neboť patrolářů moc není (a ti, co jsou, zabíjí čas těmito profily) a v pohodě se dají najít týden staré vandalismy. Jak píši výše – za dobu řešení tohoto pseudosporu, který vznikl proto, že se někomu nehodí mít stránku oblepenou šablonami, bych odžlutil 200 editací. --Vojtasafr (diskuse) 6. 9. 2020, 20:06 (CEST)
Jaký evidentní dopad konkrétně? Jaký „drastický“ dopad? Jaké „vůbec naprosto nepatří“? To už se dělá nějaký účet bez hostinského a někdo si troufá posuzovat en bloc jakési články, aniž by předložil jejich přehled a rozbor (ne)naplnění kritérií encyklopedické významnosti? Jaký je třeba jejich poměr oproti článkům významově pochybných fotbalistů apod.? Mimochodem, nikdo nikomu nebrání odžlucovat editace a hlídat vandalismus, to je jaksi osobní rozhodnutí každého, čemu se bude věnovat. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2020, 20:16 (CEST)
Máš naprostou pravdu! --frettie.net (diskuse) 14. 9. 2020, 11:18 (CEST)
Existence tohoto článku: Dopad na kvalitu Wikipedie: 0. Reálný dopad: Pár promodřelých odkazů v článcích o senátních volbách.--Ben Skála (diskuse) 7. 10. 2020, 16:31 (CEST)


Kategorie:Pozoruhodná místa v LondýněEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 24. 10. 2020, 18:58 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Nesystémová kategorie zahrnující vše možné (části města, stavby, firmy, organizace, přírodu), navíc s POV názvem. WP:CWN#Wikipedie není návodem, průvodcem ani učebnicí. --Harold (diskuse) 24. 10. 2020, 18:58 (CEST)
  Docela by se ta kategorie dala přepsat na stručný článek na Wikicesty, a tady to smáznout. Taky si totiž nějak neuvědomuji, že by tady byla nějaká podobná kategorie. KPX8 (diskuse) 24. 10. 2020, 19:12 (CEST)
 • Smazat – tady snad není o čem diskutovat, je to svým způsobem podobné, jako kategorie "Významné osoby z Prahy". Všechna místa, o kterých je článek, jsou svým způsobem pozoruhodná, protože se jim někdo v nějakých zdrojích věnoval, a napsal o nich něco. Akcentovat tento fakt je nejenom zbytečné, ale i nesystémové. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 10. 2020, 20:18 (CEST)
 • Smazat --Hugo (diskuse) 24. 10. 2020, 20:27 (CEST)
 • Smazat --frettie.net (diskuse) 25. 10. 2020, 12:02 (CET)
 • Smazat - není asi co řešit. Jakub Sochor (diskuse) 25. 10. 2020, 12:05 (CET)
 • Smazat - Existuje už od roku 2006. Má interwiki "turistické atrakce v Londýně", na jiných wikipediích jsou nad tím vybudované celé kategorizační stromy. Přesto pro českou wikipedii se prostě nepoužívá ve správném významu zde a nepoužívá se na české wikipedii obecně (zdá se). Myslím, že se obejdeme bez kategorie připomínající turistického průvodce, případně nechť to není kategorie ale článek / nechť není na wikipedii, ale na přiléhavějším cestovním wikiprojektu. Chrzwzcz (diskuse) 25. 10. 2020, 22:30 (CET)

KomentářeEditovat

Evropský kulturní klubEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mario7 (diskuse) 25. 10. 2020, 17:09 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Ponechat - organizace je zcela jistě významná - viz její členové í program. Jsou tam i zdroje, z nichž poslední dva splňnují požadovaná kritéria.--Chalupa (diskuse) 25. 10. 2020, 18:07 (CET)
 • Ponechat a upravit – Dle zběžného vygůglení článek obsahuje hodně pasáží okopírovaných slovo od slova z internetu. Téma může být pro někoho zajímavé a vzhledem k celosvětovému přesahu očekávám, že se najde i více zahraničních zdrojů. Kopal.Jiri (diskuse) 25. 10. 2020, 18:10 (CET)
 • Ponechat - jelikož zdroje jsou do jisté míry sporné (vzájemná provázanost klubu, předsedy jeho sekce Grygara, AV ČR, jejího časopisu AB), v souladu s WP:OS jsem založil DoS. Ale osobně jsem pro ponechání. Základní definice wikipedické významnosti zní: „články ve Wikipedii pojednávají o encyklopedicky zajímavých tématech, významných pro větší množství lidí“ (WP:EV) a mnohaletá činnost EKK, navíc za přispění elit, je podle mě příkladem encyklopedické významnosti par excellence. --Mario7 (diskuse) 25. 10. 2020, 21:30 (CET)

KomentářeEditovat

Článek v procesu odloženého smazání. Po zpochybnění významnosti dodán zdroj. IMO hraniční případ, posouvám do DoSu. --Mario7 (diskuse) 25. 10. 2020, 17:09 (CET)

Dobrý den, Evropský kulturní klub je významný z hlediska vnitrostátního (šlo významnou vědeckou a kulturní porevoluční aktivitu propojují osvobozenou zemi s Evropou), z mezinárodního tolik ne, byť byl založen jako evropská organizace a fungoval i v jiných zemích. Tam ovšem neměl takovou odezvu a významné členy a fungoval tam na rozdíl od ČR podle odhadů jen několik let a to v době předwebové. Nepředpokládáme a ani jsme nenašli žádné zahraniční reference. Je s podivem, jak málo se psalo o EKK u nás, ale je to ukázková výjimka potvrzující pravidlo. Nicméně věřím, že výše uvedené argumenty opírající se jak o významné osobnosti, fungování v rámci Akademie věd ČR, tak dlouhodobou činnost jsou pro většinu značně přesvědčivé. Za autory článku Tomáš Fassati --Inteligentnidesign (diskuse) 26. 10. 2020, 11:25 (CET)