Wikipedie:Diskuse o smazání

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Zjevně nevyhovující stránky, které nesporně porušují vyjmenovaná pravidla, je vhodné nominovat na rychlé nebo odložené smazání bez založení samostatné diskuse.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci české Wikipedie.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (na rozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak přispívat do diskuseEditovat

Editujte jen příslušnou sekci Doporučená řešení nebo Komentáře, a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svoje doporučené řešení a argumenty pro něj jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu tučně zvýrazněte shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Ukončení diskuse o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) se zdůvodněním (např. nedoložena [[Wikipedie:Encyklopedická významnost|encyklopedická významnost]])}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Probíhající diskuse o smazáníEditovat

 
Archiv:

NGOismusEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 13. 4. 2021, 11:24 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – dlouhodobý neověřený vlastní výzkum, porušení NPOV, Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není nástrojem propagacem viz Diskuse:NGOismus --Wikipedista:BobM d|p 13. 4. 2021, 11:24 (CEST)[]
 • Ponechat - nevím o jakém neověřeném výzkumu kolega hovoří, článek zdroje má. --Chalupa (diskuse) 15. 4. 2021, 22:24 (CEST)[]
 • Skutečností je, že takřka veškerý obsah článku je založený na tom, jak ten výraz použil nebo používá jediná osoba - Václav Klaus. I to údajné použití jinými lidmi (opatřené zdroji) je nám pouze zprostředkováváno Klausem, resp. ta spojitost je tam daná tím, že Klaus údajně říká to a to o tom, co ti lidé říkají. Jeden z těch lidí přitom ani ten termín nepoužívá, pouze vyslovuje nějaké názory, které Klaus považuje za související Mám proto obavu, že reference k těmto lidem doložené jen stěží můžou doložit tvrzení obsažená o nich v článku v celé šíři. Třetí člověk pak není zdrojován vůbec. Naopak, co zdrojované je, jsou jen kritické hlasy vůči tomu Klausovu pojetí nebo používání toho termínu. A to je tak vše. Samotný údajný obsah termínu, jeho význam, ona údajná ideologie zdrojování postrádá. V externích odkazech je Klausův vlastní text jako odpověď Tomáši Feřtekovi (bohužel ovšem nedostupný), což rovněž není sekundární zdroj. Celé téma článku je tak vystavěno na vodě. Žádosti o zdrojování těch tvrzení přitom leží v článku už 6 let bez jakéhokoli vyřízení. Když se podívám do interwiki, anglický článek :en:NGO-ization se zdá být o něčem jiném, a to o institucionalizaci sociálních hnutí ve formě neziskových organizací. Tedy zhruba o tom, co v našem článku zmiňuje Jiří Staněk. To propojení se mi proto jeví chybné.
  Co teď s tím? Přepracovat na ten anglický význam bude asi obtížné, protože nevím o tom, že by se v češtině v tomto významu tento termín používal (chtělo by to prověřit, dohledat). A ponechat tu nadále článek o významu, který tomu slovu přikládal Václav Klaus, v té stávající tragické podobě, nemá cenu. Takže asi osekat o to nezdrojované nebo nesouvisející a zbytek - bude-li smysluplný a zdrojovaný - včlenit do článku Václav Klaus. Tam sice samostatnou sekci Klausových názorů nemáme, ale zdají se být porůznu včleněné do sekcí Domácí a Zahraniční politiky nebo ještě více Společenského působení. Letmá zmínka o Klausovu NGOismu je nyní i třeba v článku Klausismus, kde však jeho postoje nejsou nijak zvlášť podrobně rozebrány oproti hlavnímu článku. --Bazi (diskuse) 16. 4. 2021, 00:03 (CEST)[]
 • Smazat – uf, v současné podobě smazat. NGOismus opravdu není to, co si myslí Václav Klaus; heslo je navíc uvozeno jen na pejorativní vnímání v českých podmínkách. Příklad toho, jak by článek neměl být psán. --Kacir 16. 4. 2021, 16:59 (CEST)
  Pro srovnání jsem založil INGO, abych ukázal svou představu standardního obsahu článku. NGOismus i nadále zůstává článkem o Klausovi, jehož jméno se mělo objevit i v názvu.--Kacir 21. 4. 2021, 13:37 (CEST)[]
 • Ponechat – nevím, proč se to má mazat. Článek nevypadá až zas tak strašně, vlastně je to celkem normální článek. Nejde ani o příliš stručný pahýl, a ač jsem další zdroje hledat nezkoušel, věřím, že by se ještě něco dohledat dalo a že prostor pro rozšíření je. Ani se nedomnívám, že jde o POV článek, i nějaké zdroje v článku jsou, prostě článek pojednává o pojmu, jaký propaguje Klaus, podobně tu existuje již zmíněný článek Klausismus (nebo taky Homosexualismus#Výskyt termínu v češtině), sloučení bych nepovažoval za dobrý nápad, ačkoliv pořád lepší, než článek NGOismus smazat. Pojem NGOismus je u nás obecně známý a je známý ponejvíce právě kvůli Klausovi, dá se tedy předpokládat, že čtenář ho bude na Wikipedii hledat. Samozřejmě tu chybí ještě ten původem anglický význam (otázkou je, jestli se vůbec v češtině používá, na druhou stranu článek tu může mít, i kdyby se v češtině nepoužíval, můžeme vytvářet články i o anglických termínech), na zvážení by potom bylo, jestli do článku zapracovat oba pohledy (Klausův + anglický, případně další pohledy), nebo jestli bychom měli mít články dva: NGOismus a NGOismus (klausismus) nebo tak něco. Ale pro smazání nevidím důvod. --Marek Genius (diskuse) 18. 4. 2021, 00:11 (CEST)[]
 • Ponechat – není to nic, co by souviselo jen s Klausem. Je to legitimní mezinárodně používaný pojem. Google vám dá 3 090 000 výsledků na "NGO-ism" a k tomu 5400 výsledků na méně používanou zkratku "NGOism" a jsou to odkazy na legitimní a relevantní články, úvahy, pojednání a diskuze. Možná článek potřebuje přepracovat, aby nebyl jen o Klausovi, ale rozhodně ponechat. --KPX8 (diskuse) 23. 4. 2021, 19:36 (CEST)[]
 • Ponechat, významnost je nesporná, zdroje jsou. Takovéto návrhy na smazání jsou naprosto nesmyslné. Diskuse o tom, jak článek zdokonalit a rozvinout, patří jinam. --ŠJů (diskuse) 11. 5. 2021, 03:42 (CEST)[]
  Při vší úctě, kolego, DoS není (pouze) o prověřování encyklopedické významnosti, jak by se mohlo z Vaší argumentace zdát. DoS je "diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána." Povšimněte si prosím, že odkaz vede na Wikipedie:Co Wikipedie není, nikoli na Wikipedie:Encyklopedická významnost. --Bazi (diskuse) 11. 5. 2021, 07:16 (CEST)[]
  Hlavním autorem článku o Klausovi je kolega ŠJů, takže doporučené řešení bylo očekávané. Jistě, encyklopedická významnost tématu je zjevná, ale problém je s vlastním nevhodným obsahem hesla. Pokud by např. články „globální oteplování“ a „environmentalismus“ tvořily sbírku Klausových názorů, pak by měly být také zcela přepsány, a politikova stanoviska přesunuta třeba do jeho hesla. V současné verzi NGOismu je Klausovo jméno, jen v textu, zmíněno 17x. --Kacir 11. 5. 2021, 16:02 (CEST)[]
  @Kacir: Dovedu si představit, že by na Wikipedii vznikl samostatný článek [[Názory Václava Klause na globální oteplování]] (případně s jiným názvem, ale šlo by prostě o takové rozšíření článku Klausismus). Proč by ne? Jde o významnou osobnost, jejíž názory jsou v tomto známy nejen u nás, ale i v zahraničí (minimálně v odborných kruzích). Věřím, že kdybychom chvíli hledali, našli bychom např. různé články a úvahy, které s Klausovými názory na globální oteplování polemizují nebo je naopak vyzdvihují apod. Zvlášť v době, kdy byl prezidentem, se o tom široce diskutovalo. --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2021, 14:25 (CEST)[]
  Tento DOS je o NGoismu, ne o možném článku Klausových názorů na NGOismus, jak ovšem vypadá současný stav obecného hesla NGoismus.--Kacir 16. 5. 2021, 15:14 (CEST)[]
  Podle úvodního odstavce v článku („NGOismus je v českých podmínkách… V tomto významu termín zavedl v Česku Václav Klaus v roce 2005…“) jde o termín, který vymyslel Václav Klaus, proto celý článek pojednává o jeho názorech. Co se týče případného jiného významu, bylo by asi lepší založit pro něj nový článek a mít články o NGOismu dva. Případně by i bylo možné začlenit tento jiný význam do tohoto článku, protože případů, kdy má slovo více významů, ale všechny jsou v jednom článku, je tu spousta, a vlastně skoro každé slovo se používá ve více významech. --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2021, 16:10 (CEST)[]
  Pokud má být cs heslo výhradně o konceptu Klause, pak tedy zrušit zavádějící interwiki na „NGO-ization“, které je o obecnějším fenoménu, a nejlépe založit i odpovídající článek NGOizace, jak ji např. zmiňuje Michaela Pixová v recenzi Sociologického časopisu. --Kacir 16. 5. 2021, 20:26 (CEST) / Reformulace.--Kacir 16. 5. 2021, 20:34 (CEST)[]
  Ano, vymazání interwiki a jejich přiřazení k jinému článku by dávalo smysl. Za mě souhlas. --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2021, 21:39 (CEST)[]
  Čímž se stejně neřeší tristní stav tohoto článku. Už šest let je mu vytýkána neověřenost většiny obsahu bez znatelného zlepšení, přitom se jedná o kontroverzní politické téma, které má zvýšené nároky na věrohodnost zdrojů. I kdyby se snad měl článek ponechávat, tak jedině se šablonou Urgentně ověřit (nebo Urgentně upravit), protože cokoli jiného by jenom zakonzervovalo současný nevyhovující stav. --Bazi (diskuse) 16. 5. 2021, 22:43 (CEST)[]
 • Dozdrojovat, zkrátit a začlenit do hesla Václav Klaus (možná rovnou založit sekci Klausových "ismů" - pro evropeismus, homosexualismus, covidismus ad.). V českém prostředí je termín znám díky Klausovi a diskuse se točí kolem toho, jak Klaus použil/myslel a jak na to reagovali jiní. Snad by se dalo rozšířit, jak navrhuje kolega KPX8, ale znamenalo by to načíst zdroje a připsat úplně nový text, který by možná byl na hraně (nebo za hranou) vlastního výzkumu. --Jvs 11. 5. 2021, 07:33 (CEST)[]

KomentářeEditovat

Nejsem si jist, jak s tímto článkem naložit, každopádně se dá zdroji doložit, že v češtině (pokud se dané slovo vůbec někde objeví) se pojem NGOismus vyskytuje pouze v Klausově významu, nicméně v současnosti se příliš nepoužívá. Nevím, jestli by článek měl samostastně existovat, určitě ne v tomto stavu, každopádně jisté nezávislé a snad i věrohodné zdroje existují – například tato bakalářská práce, kterou jsem si dovolil použít k ozdrojování úvodního odstavce. Závěrem bych chtěl dodat, že téma stojí mimo okruh mého zájmu, dozvěděl jsem se o něm až z diskuse o smazání a neměl bych asi chuť do přepracování článku. Poznámka na závěr – určitě bych ze sekce Původ v anglosaském světě odstranil větu o Afgánistánu, Africe a Filipínách, ta je vskutku přitažená za vlasy a s názvem sekce nesouvisí --Martin Vrut (diskuse) 25. 4. 2021, 23:04 (CEST)[]

Děkuji za dohledání bakalářské práce. I když patrně neprošla redakčním procesem, alespoň by se podle ní mohl přepsat celý článek, aby nebyl poskládaný z tvrzení zcela nezdrojovaných nebo nahodile poslepovaných z různých jen volně souvisejících zdrojů. V současném stavu je článek opravdu nepoužitelný. --Bazi (diskuse) 26. 4. 2021, 10:54 (CEST)[]
Nejsem si zcela jist, co znamená, že neprošla redakčním procesem, každopádně jde o práci, která byla obhájena (vizte zde)--Martin Vrut (diskuse) 26. 4. 2021, 11:35 (CEST)[]
Píšu to s ohledem na WP:VZ: "Zdroje s více kroky na cestě ke zveřejnění, jako jsou ověřování faktů a redakční dozor, jsou obecně spolehlivější, než podobné zdroje, které těmito procesy neprošly." Souhlasím, že úspěšná obhajoba je jedním takovým kontrolním prvkem, ovšem kvalifikační práce (obzvláště ty nižšího stupně) se píšou nikoli se záměrem publikace, nýbrž jako čistě interní test schopnosti jakési vědecké práce a povědomí o oboru/tématu. Pokud autor na práci intenzivně spolupracuje s vedoucím práce, dalo by se to asi brát za obdobu onoho redakčního dozoru, pokud naopak jen něco sepíše a předloží k vyhodnocení a následné obhajobě, vliv onoho dozoru na samotný obsah práce může být minimální. Proto právě u bakalářských prací je IMHO potřeba věžší obezřetnost nežli u magisterských atd., protože autorem je s trochou nadsázky jen poněkud odrostlejší maturant, bakalářský titul se ani nebere jako plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Někdo přísnější by ovšem mohl takovou práci vůbec jako NVVZ neuznat. --Bazi (diskuse) 26. 4. 2021, 11:53 (CEST)[]
„Někdo přísnější by ovšem mohl takovou práci vůbec jako NVVZ neuznat.“ – To nemyslíte vážně :-) Výborně obhájená bakalářská práce (a diplomová práce je prakticky totéž, jen má trochu delší rozsah; za kvalitní a vědeckou se dá považovat až ta disertační práce) má daleko vyšší úroveň věrohodnosti než všechny ty iDnesy a zpravodajské články a noviny a blogy a fanouškovské databáze, kterými se tu tradičně zdrojují sportovci a teroristické útoky a nehody autobusů a krátkodobé politické kauzy a herci a zpěváci a které ve spěchu a s nedůkladným seznámením s tématem a mnohdy ještě nepřiznaně na zakázku píšou různí pisálkové s maturitou jakožto nejvyšším dosaženým vzděláním a které prošly maximálně kontrolou šéfredaktora, pokud vůbec někoho. Kolik vědců myslíte, že se odborně těmito tématy zabývá? To bychom na Wikipedii museli smazat tolik článků… --Marek Genius (diskuse) 26. 4. 2021, 22:47 (CEST)[]
Myslím to vážně, a to na základě zkušeností z některých dřívějších sporů o dokládání encyklopedické významnosti, resp. o autoritativnosti zdrojů. Netvrdím, že je to můj přístup, ale setkal jsem se s ním, proto to píšu právě tak, jak to píšu. Chceme-li příklad, viz zde komentář kolegyně @Verosusa: "Rigorózní práce, diplomová práce, bakalářská práce nebo disertační práce - to všechno nejsou publikované práce, ale kvalifikační práce se statusem rukopisu. Podle mě nic na tom nemění to, že jsou dnes veřejně přístupné. Jde ale pořád o veřejně přístupné kvalifikační rukopisy. To z nich nedělá publikované práce." (Ovšem tamní diskuse byla vedena o rigorózní práci v té době ještě neobhájené, tedy to bylo bráno jako práce sice veřejně dostupná, přesto "nepublikovaná".)
Jinak souhlasím, že disertační práce bude mít větší váhu než magisterská a tím spíš než ta bakalářská. Což nemění nic na tom, že (kvalitní) zpravodajské zdroje procházejí redakčním dozorem a ověřováním faktů, zatímco u bakalářských prací může být v tomto ohledu skutečný redakční dozor sporný. V seriózních médiích ke své práci přistupují s vědomím, že texty budou publikovány a podrobovány kontrole (relativně) širokého publika, zatímco bakalářka se píše proto, aby člověk prošel (třeba s odřenýma ušima) zkouškou a pak se navěky strčila do šuplíku. Když zpochybňujete média tvrzeními o "mnohdy nepřiznaném psaní na zakázku" apod., je to jen povšechná spekulace nemající větší váhu než názory zpochybňující kvalitu bakalářských prací.
Ale vraťme se zpátky na začátek, od kterého jen zbytečně odbíháme do podružného detailu. Psal jsem, že sice "patrně neprošla redakčním procesem", ale že "by se podle ní mohl přepsat celý článek". Za důležitější v tomto ohledu považuji to, zda ta samotná bakalářka ve tvrzeních, která bychom chtěli využívat pro Wikipedii, čerpá z dalších věrohodných zdrojů a přiznává je. --Bazi (diskuse) 27. 4. 2021, 00:10 (CEST)[]
Ano, to je pravda, přiznání těchto dalších věrohodných zdrojů je velmi důležité. A právě pro zpravodajské články je přirozené, že zdroje neuvádí. Ale fakt je ten, že ani bakalářky mnohdy zdroj neuvádí, záleží holt na tom, jak si na ní dal autor záležet. --Marek Genius (diskuse) 28. 4. 2021, 22:49 (CEST)[]
A aktuálně můžu dodat další příklad wikipedisty, který odmítá uznávat kvalifikační práce, v tomto konkrétním případě práci diplomovou, již obhájenou. @Concus Cretus --Bazi (diskuse) 12. 5. 2021, 19:44 (CEST)[]


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní PrahaEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Grtek (diskuse) 15. 4. 2021, 13:55 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

* Smazat pokud nebudou doloženy NNVZ – Autorem dvakrát odstraněna šablona významnost. Zdroje v článku jsou buď databázové položky, nebo jsou závislé. Ani google nic moc nezávislého netriviálního nenabízí, možná by někdo mohl za 1 NNVZ dalo považovat toto, ale i to je na hraně s trivialitou a věrohodností. --Grtek (diskuse) 15. 4. 2021, 13:55 (CEST)[]

 • Ponechat – do článku jsem doplnil (věřím) dva nezávislé (?) netriviální věrohodné zdroje – inspekční zprávy české školní inspekce. --Grtek (diskuse) 15. 4. 2021, 15:57 (CEST) škrtl --Grtek (diskuse) 19. 4. 2021, 14:13 (CEST) Škrt odstranil --Grtek (diskuse) 3. 5. 2021, 11:30 (CEST), odůvodnění zde[]
Zprávy školní inspekce coby zdroje dokládající encyklopedickou významnost kontrolované školy? To snad ani nemůže být pravda :). --Mario7 (diskuse) 17. 4. 2021, 13:31 (CEST)[]
Které z kritérií (nezávislost, věrohodnost, netriviálnost) podle vás tyto zdroje nenaplňují?--Grtek (diskuse) 19. 4. 2021, 09:40 (CEST)[]
Proboha, kolego, vždyť uvažujte :): to je jako kdybyste chtěl dokládat EV firmy protokoly z daňové kontroly nebo EV hospody závěry z kontrol ČOI atp. Pod zdroji jsou myšleny knihy, články, weby apod., nikoli úřední zprávy státních orgánů, pod jejichž kontrolní pravomoc subjekt spadá. Fakt, že v subjektu proběhla kontrola (kontroly) státního orgánu, nezakládá jeho encyklopedickou významnost. Konkrétně česká školní inspekce může kontrolovat každou českou školu, včetně lecjaké venkovské malotřídky, což ovšem neznamená, že tato malotřídka je EV... --Mario7 (diskuse) 19. 4. 2021, 12:52 (CEST)[]
Zdroj je cokoli, z čeho lze čerpat encyklopedické informace. Vzhledem k tomu, že inspekční zprávy ČŠI (aspoň v tomto případě) obsahují poměrně obšírnou kapitolu "charakteristika školy", která je plná informací použitelných v encyklopedii (a také třeba další kapitoly, obsahující informace, které v encyklopedii použitelné nejsou), vytváří tak podmínky, že máme o čem psát, a to vytváří encyklopedickou významnost.
Běžně se nesetkávám ani se zprávami z kontroly ČOI, ani s výsledky daňových kontrol, ale předpokládal bych, že u nich zřejmě není uvedena kapitolka v netriviálním rozsahu obecně pojednávající o daném subjektu a obsahující poměrně velké množství encyklopedických informací.--Grtek (diskuse) 19. 4. 2021, 13:11 (CEST)[]
Inspekční zprávy české školní inspekce jsou ve vztahu ke škole zdroje závislé, protože inspekce jako správní orgán má inspekční dohled škol uložen ze zákona, takže se nejedná o dvě na sobě nezávislé instituce.--Kacir 19. 4. 2021, 13:19 (CEST)[]
Děkuji, dává logiku, že když jeden subjekt o jiném informovat ze zákona musí, pak jde o závislý zdroj. Vysvětlení, proč jsem ty zprávy považoval za nezávislý zdroj: jiný zřizovatel, žádná motivace ze strany ČŠI informovat zaujatě, příklady v doporučení jdou zjevně dost jiným směrem (a bez příkladů ono samotné "s předmětem článku spojený" je natolik vágní, že může znamenat leccos)--Grtek (diskuse) 19. 4. 2021, 14:08 (CEST)[]
Na druhou stranu v obdobné diskuzi o smazání byla zpráva ČŠI pokládána za druhý potřebný NNVZ (a její nezávislost zde nebyla rozporována)--Grtek (diskuse) 19. 4. 2021, 15:20 (CEST)[]
Když má inspekce vypracování zpráv uloženo zákonem, tak to znamená že je závislá na zákonu, nikoliv na škole. Přece. Na škole je nezávislá - a nezávislost na škole je první a nejdůležitější pomínkou fungování inspekce, závislá inspekce by byla zbytečná; závislý inspektor profesionálně selhal a je zralý na vyhazov. Proboha, vždyť pravidlo o závislých zdrojích máme proto, abychom vyloučili zdroje nekritické k předmětu článku (typicky média placená předmětem článku za publikaci příznivých informací o něm, nebo média ovládaná kamarády předmětu článku), nikoliv proto abychom vyloučili zdroje popisující předmět článku (pod hrozbou konce profesní kariéry) kriticky a nestranně. PS. Se stejnou absurdní logikou lze říct, že když má Česká televize ze zákona určeno poskytovat například politické zpravodajství, tak je její zpravodajství je proto závislé a nepoužitelné. Vlastně Kacir vyloučil všechno co říká ČT a Český rozhlas, protože vše co vysílají, mají „uloženo vysílat ze zákona, takže (i v případě ČT/Čro a lidstva) se nejedná o dvě na sobě nezávislé instituce“. Univerzity mají ze zákona určeno že musí bádat, takže podle Kacira jsou pro předměty svého bádání zjevně taky závislé, čili Kacir maže i státní a veřejnoprávní akademické zdroje... tahle logika je nesmyslná a nepoužitelná. --Jann (diskuse) 2. 5. 2021, 18:32 (CEST)[]
Pokud má inspekce vypracování zpráv uloženo zákonem, tak to znamená, že zpráva inspekce není nezávislý zdroj, protože si inspekce nevybírá školu náhodně pro její významnost, ale zprávy kontinuálně psát musí. Taková povinnost rozhodně nevytváří encyklopedickou významnost ve smyslu nezávislosti zdrojů. V opačném případe bychom museli automaticky považovat za EV všechny české školy včetně mateřských, resp. všechny školy světa, protože k nim existují inspekční zprávy.--Kacir 2. 5. 2021, 19:05 (CEST)[]
Díky tomu možná není významná, ale je to zdroj, z kterého lze informace čerpat jako nezaujaté. Přece. --Chrz (diskuse) 2. 5. 2021, 21:53 (CEST)[]
Nepochybně je to velmi věrohodný zdroj, z něhož lze bez problémů přebírat informace. --Kacir 2. 5. 2021, 21:58 (CEST)[]
Tak nerozumím tomu vyjádření výš. Závislé na sobě nejsou. Jedna MUSÍ o druhé referovat, ale tím nevzniká naznačený "zaujatý" vztah. --Chrz (diskuse) 3. 5. 2021, 08:07 (CEST)[]
Pokud je to reakce na úvodní komentář, tak v něm jsem psal, že se nejedná o dvě na sobě nezávislé instituce, tj. že instituce jsou na sobě závislé, a ve druhém příspěvku, že zpráva inspekce není nezávislý zdroj, tj. že zdroj je závislý. U inspekce totiž chybí ta možnost výběru tématu, stírá se rozdíl mezi tím, které školy inspekce považuje za EV a které nikoli, protože chybí možnost volby. Wikipedie přenechala tvorbu EV na předem definovaných zdrojích, podle toho, o jakých tématech se samy rozhodnou psát. Pokud si je zvolily, považují je za významné a z toho se odvíjí i vznikající encyklopedická významnost. U vztahu inspekce–škola tento předpoklad volby ovšem chybí.--Kacir 3. 5. 2021, 17:31 (CEST)[]
 • Ponechat - střední školy v Česku jsou snad automaticky významné (jako nedávno řešené okresní soudy), ale kdo chce formálně řešit chybějící zdroje, tak řešit chybějící zdroje a ne hned mazat. Chrz (diskuse) 15. 4. 2021, 14:27 (CEST)[]
Kolego, můžete mě prosím odkázat, kde se řešila automatická významnost středních škol? Takovou diskuzi jsem nezaznamenal. Naopak mám v paměti, že školy byly z důvodu chybějící encyklopedické významnosti opakovaně mazány. --Grtek (diskuse) 15. 4. 2021, 14:30 (CEST)[]
Základky a mateřské školy jasně nevýznamné, možná do seznamu škol v daném městě či regionu, možná jako budovy. Ale střední jsou významné. 1300 článků wikipedie vydýchá :) --Chrz (diskuse) 15. 4. 2021, 14:38 (CEST)[]
Významnost není subjektivní...--Grtek (diskuse) 15. 4. 2021, 14:42 (CEST)[]
Porovnáním toho, co Wikipedie obsahuje (bývalý křížek v polích u Horní Dolní), se střední školy pohodově začlení, všechny. České střední školy, českocentricky. Už na slovenské by byly přísnější metry, taková přísnost jakou byste chtěl aplikovat už na VOŠ SPŠD Praha. Jestli je to potřeba vydiskutované centrálně, tak se to jistě najde na seznamu konsenzů, takovou stránku jistě máme :) --Chrz (diskuse) 15. 4. 2021, 14:57 (CEST)[]
 • Smazat – v současné verzi bez jediného NNVZ (všechno triviální katalogové záznamy), přičemž – a to je podstatnější – encyklopedickou významnost v jejím pravém smyslu nenaznačuje ani nic dalšího (větší počet významných absolventů, významné aktivity apod). Tomu logicky odpovídá i obsah hesla: datum založení, adresa, seznam oborů, popis materiálního zázemí, zmínka o dvou veřejně známých absolventech (televizní moderátor a státní úředník). Pokud vím, tak významnost středních škol není „automatická“. Pro srovnání viz třeba DoS/Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice. --Mario7 (diskuse) 15. 4. 2021, 15:53 (CEST)[]
  Třemošnice přežily a jsem přesvědčen že články v daném rozsahu je možné napsat (a příslušně případně ozdrojovat) k jakékoliv střední škole, což je náběh na automatickou EV. Což neznamená, že by se tento řešený článek neměl proškrtat o nepodstatnosti k tomu rozsahu třemošnického vzoru. --Chrz (diskuse) 15. 4. 2021, 16:08 (CEST)[]
  @Chrz:Nevím, co znamená „přežily“. Byla doložena EV, takže článek byl ponechán, standardní postup. K automatické významnosti středních škol jste dosud nedoložil konsenzus (lípa, ŽoK apod.), takže to beru jako váš osobní názor. Ten je samozřejmě legitimní, ale já třeba pochybuji, že ke každé SŠ existují 2NNVZ, a tedy že je EV. Pokud jste o tom přesvědčen a nebojíte se vzniku odlišného konsenzu, nic vám nebrání otevřít příslušné vlákno pod lípou či založit ŽoK. Prosazování osobního přesvědčení v konkrétních DoSech bez konkrétních argumentů (nejlépe doložení oněch NNVZ) ovšem pokládám za nekorektní. I když z vašeho příspěvku mám trochu dojem, že je pro vás důležitý spíše rozsah/obsah tohoto konkrétního hesla? Protože pokud mají samotné katalogové údaje (datum založení, adresa, počet žáků, výčet oborů) a popis materiálního zázemí (učebny, vybavení učeben, zmínka o školní jídelně, bufetu či automatech s občerstvením, atd.) zakládat EV, tak potěš pánbů. Za mě další český wikibizár, nad nímž nemá cenu se pozastavovat :). --Mario7 (diskuse) 17. 4. 2021, 10:13 (CEST)[]
  Jen bych se opakoval a točilo se to v kruhu. A až bude mít wiki nějaký přehledný katalog konsenzů, pak možná, takhle se dá doufat jen 1) hledačské schopnosti po různých rozhamtaných diskuzích 2) že se konsenzus ihned promítl textem nebo odkazem k nějakému doporučení jen ho najít 3) nepsané pravidlo, tj. rozhlédnu se po wiki a seznám
  Zatím je to osobní názor dle 3, ale co, příklady táhnou. Tj. ulice a uličky nemají EV, mateřské a základky ne (leda jako budovy), hospody a provozovny obchodů ne, vysoké školy ano. Už jen proto, že pro Wikipedii jsou významní absolventi středních škol pro kategorizace, zatímco absolventi základek nebo MŠ by byla šílenost. Tím neříkám, že SŠ je významná pokud má významného absolventa, ale pomůže to.
  A říkám, že článek lze prokrátit o věci, které jsou zjevně vycucané z oficiálních stránek a jinde nebudou k nalezení (počet trianglů v třídě hudební výchovy a barva tabule v učebně fyziky). --Chrz (diskuse) 17. 4. 2021, 10:29 (CEST)[]
  A naposledy: Když si chce někdo projít administrativní kolečko a EV SŠ dokazovat zdroji, tak je to tak lepší a formálnější. Ale jsem proti postupu kdy 1) navrhovatel nalepí šablonu doplnit zdroje 2) když dlouho nikdo nic tak hned DoS. Navrhovatel ať si pogooglí, ono je to možná i jednodušší než se vypisovat s administrativou DoSu. --Chrz (diskuse) 17. 4. 2021, 10:35 (CEST)[]
ad "a naposledy" – fakt bych nejdřív doporučil kouknout na historii článku a až pak kritizovat. Takže jak byl v tomto případě postup: 1) zakladatel založí článek. 2) Jistý správce vloží šablonu "významnost", shrnutí editace "zcela bez zdrojů". 3) Jiný uživatel (já) žádá ozdrojovat zjevně pochybnou informaci. 4) Zakladatel vloží dva triviální zdroje, odstraní šablonu "významnost" a onu pochybnou informaci "zdrojuje" odkazem na facebookovou skupinu pojmenovanou stejně. 5) Vracím šabl. významnost (nebyla doložena) a fakt (falešné zdrojování). 6) zakladatel přidává triviální nebo závislé zdroje a odebírá šabl. "významnost", odstraňuje šabl. "fakt" bez doložení zdroje 7) revert odstranění "fakt" z mé strany, následuje re-revert zakladatele a re-re-revert jiného wikipedisty 8) Významnost stále nebyla doložena. V danou chvíli už dle doporučení není vhodné vracet šabl. "významnost", a jako vhodný postup je uváděna DoS. Snažím se dohledat NNVZ na googlu, ale nic použitelného nenacházím. Proto zakládám DoS. 9) zakladatel odstraňuje šablonu DoS, revert 10) jakožto spíše inkluzionistovi je mi však proti srsti, že "navrhuji článek na smazání" a snažím se dohledat, čím jsou zdrojovány jiné články o středních školách. Tím se dostávám ke zprávám ČŠI jako možnému zdroji. Dvě zprávy se podaří dohledat – osobně v ten moment pokládám významnost za doloženou (a předpokládám tím významnost u většiny déle existujících škol – zprávy ČŠI o nich zřejmě budou existovat). 11) Další správce zřejmě nevnímá zprávy ČŠI jako NNVZ, důvod zatím neuved. Na předčasné uzavření to tedy zřejmě není. Prosil bych ujasnit, v čem byl můj postup závadný, nebo vzít zpět kritiku. S pozdravem --Grtek (diskuse) 19. 4. 2021, 11:17 (CEST)[]
No, v tom případě bych propříště ten postup vyšperkoval o to, že tahle byrokratickou anabáze by se popsala už v úvodním příspěvku. Já jsem se pochopitelně neobtěžoval tuhle administrativní historii dohledat (popel na hlavě), takže jsem se spokojil jen s úvodním zhodnocením, že proběhlo nějaké oblepování šablonami a pak hned DOS. U tématu, které selským rozumem považuju za snadno zdrojovatelné, když se s tím dá práce (měl jsem i tu myšlenku automatické EV jak snadno se ty zdroje vyjeví). --Chrz (diskuse) 19. 4. 2021, 12:17 (CEST)[]
 • Ponechat - nevím, co je na těch zdrojích, co josu tam uvedeny, špatné. Když zdroje chybí, je ale třeba požadovat doplnění a ne hned navrhovat článek na smazání. %skola zcela objektivně existuje a není nevýznamná. --Chalupa (diskuse) 15. 4. 2021, 22:28 (CEST)[]
 • Ponechat - asi jako Chalupa, důležité je tam hlavně: "Škola zcela objektivně existuje a není nevýznamná", to je dobrý si uvědomit ... a nevykládat pravidla černobíle. --frettie.net (diskuse) 16. 4. 2021, 21:04 (CEST)[]
 • Smazat – pokud za dobu několika dní diskuse i přes veškerou snahu nebyl nikdo schopen do článku dodat JEDINÝ netriviální nezávislý věrohodný zdroj (zprávy české školní inspekce rozhodně nejsou nezávislými zdroji, viz Kacir výše), encyklopedická významnost tu prostě není. --Vachovec1 (diskuse) 20. 4. 2021, 23:53 (CEST)[]
  Zajímalo by mě, jaké zdroje by tedy byly pro vymazávače netriviální a věrohodné. Opravdu se očekává, že o školách budou vypisovat nějaké alespoň lokální knižní publikace? Opravdu se očekává, že o školách se budou vypisovat celostátní noviny? Nebo aspoň místní, ale stejně to buď budou nezásadní zprávy (škola má novou fasádu) nebo jednou za padesát let aspoň trochu obsáhlejší (škola slaví 50 let, vznikla tak a tak, slavnějšími absolventy jsou ti a ti)? A kvůli tomu, že se to očekávat nedá, proto nemůžou SŠ na wiki být? Protože školy takových zdrojů mají pomálu, budou mít na wikipedii místo jen školy co vyhrály titul škola roku a pak zástup škol, na kterých se stala nějaká věc zajímavá pro noviny - a to většinou negativní. --Chrz (diskuse) 25. 4. 2021, 08:35 (CEST)[]
  Problémem je, že ke každé škole může existovat třeba i monografie, ale v 99% bude považována za závislou, protože ji napsal bývalý učitel či absolvent této školy, v lepším případě kronikář ze stejné obce, který náhodou chodil na jinou školu... --JAn (diskuse) 3. 5. 2021, 11:01 (CEST)[]
 • Ponechat - já vím, že se zdroji je to na hraně, ale našel jsem a vložil jeden alespoň trochu nezávislý zdroj (PrahaTV) s netriviálním textem; druhá věc je, že článků o středních školách jsem už na Wikipedii viděl celou řadu a se zdroji jsou na tom většinou podobně... takže za mně ponechat a pročistit, aby článek nevypadal jako reklamní. --KPX8 (diskuse) 25. 4. 2021, 01:35 (CEST)[]
 • Ponechat - U instituce s více než půl stoletím existence mi nepřijde vhodné argumentovat pro smazání jen na základě absence výsledků v dotazu Googlem. Škola existuje 65 let; převládající online zpravodajství je záležitostí posledních cca 10–15 let, což znamená, že zpravodajství o cca 80 % éry této školy nelze očekávat v online podobě. Neumím si představit, že by o založení a následném otevření školy v roce 1956 bylo informováno jiným způsobem než v denním tisku. --Xth-Floor (diskuse) 3. 5. 2021, 11:15 (CEST)[]
  Navrhovatel může argumentovat způsobem, který uzná za vhodný. Je na vkladateli, aby zdroje uvedl. Požadavek na dva zdroje nic neříká o tom, že mají být dostupné online (a vyhledatelné gůglem).
  Bude-li článek v tomto stavu zachován, obecně se dosti oslabí možnost vynucovat doložení EV. --Tomas62 (diskuse) 4. 5. 2021, 15:46 (CEST)[]
  Navrhovatel samozřejmě může argumentovat, jak uzná za vhodné, ale pak může očekávat reakce v duchu, v jakém uznají za vhodné ostatní Wikipedisté. Pokud někdo považuje za relevantní k založení DoS málo obsahu ve výsledcích Googlu, uvedu na pravou míru, že to v případě 65 let staré instituce není příliš relevantní, neboť veškeré dobové informace byly publikovány před rozšířením online médií. Nelze předpokládat, že by v dobovém tisku články o založení školu nevyšly - zájemci o studium prakticky neměli jiné možnosti, jak se o škole dozvědět. Pokud by zakladatel uvedl, že prošel archivy dvou-tří pražských / středočeských periodik z daného nebo předchozího roku a nikde o škole nebyla ani zmínka, pak to mohu chápat jako seriózní zájem o zkvalitnění obsahu Wikipedie a návrh případně podpořit. Činnost Wikipedisty, který zakládá DoS u půl hodiny starého článku, na kterém jeho autor stále pracuje, považuji za škodlivou. Jinak nevím, co to znamená „v tomto stavu“; článek byl od založení DoSu rozšířen a zdroje doplněny. --Xth-Floor (diskuse) 4. 5. 2021, 19:14 (CEST)[]
  Ve stavu ke vložení časové značky s podpisem.
  Břímě vložit zdroje nese vkladatel. --Tomas62 (diskuse) 4. 5. 2021, 19:25 (CEST)[]
 • smazat – čím je významná, významnost nedoložena --Wikipedista:BobM d|p 7. 5. 2021, 08:04 (CEST)[]
 • ponechat – toto zjevně není nějaká rychlokvašná jepičí škola, ale jedna z etablovaných obecně známých průmyslovek s dlouhou historií. --ŠJů (diskuse) 11. 5. 2021, 03:50 (CEST)[]

KomentářeEditovat

Bylo přidáno 5 nezávislých zdrojů, další 2 zdroje jsou oficiální, proto byla dvakrát odstraněna šablona významnosti. Tato stránka má více zdrojů než některé jiné stránky na wikipedii dohromady. Doufám, v nezávislé posuzování. Snad už mě wikipedie opravdu nedonutí publikovat raději na jiných svobodnějších webech.-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Martinstary (diskusepříspěvky) 15. 4. 2021, 12:24 (CET)[]

Proč je to v DoSu, když je to čerstvě založený článek? Pokud je bezdůvodně odstraňována urgentní šablona, standardní postup je zablokovat (alespoň krátkodobě) odstraňující osobu, nikoli hned vytvářet DoS. Lhůta pro urgentní smazání poskytuje dostatek času na adekvátní řešení situace. --Vachovec1 (diskuse) 15. 4. 2021, 16:06 (CEST)[]

Postupoval jsem podle doporučení. Plus doplním, že šablona byla odstraňována s přidáním zdrojů, ovšem vždy s přidáním zdrojů buď závislých, nebo triviálních.--Grtek (diskuse) 15. 4. 2021, 16:13 (CEST)[]
Mně se vždycky "líbí", když někdo kategoricky tvrdí, že zdroje jsou trivální a závislé bez jakéhokoliv důkazu. To mohu tvrdit o čemkoiv. Podle takovýchto tvrzení, která nesjou řádně odůvodněná, by se nemělo vůbec postupovat. Zdá se, že se na toto téma bude muset zadat žádost o komentář. Já osobně bych pořadoval důkazy o takovýchto trvrzenách. Já tedy zase bez jakéhokoliv důkazu tvrdím, že zdroje jsou nezávislé a netrivíální. Toto tvrzení má stejnou váhu jako to o zdrojích triviláních a závislých. --Chalupa (diskuse) 15. 4. 2021, 22:32 (CEST)[]
Já bych zase čekal, že někdo, kdo edituje od roku 2006, se již naučil hodnotit zdroje. Tak jen pro drobné připomenutí, opět je na tom jen velmi málo subjektivního. Nezávislé zdroje „jsou zdroje, které nepocházejí od subjektu, o kterém článek pojednává, nebo od někoho, kdo je s předmětem článku spojený (je např. jeho autorem, výrobcem, investorem atd.). Například tisková zpráva, vlastní životopis nebo webová stránka nejsou nezávislé, pokud pocházejí od osoby či organizace, o které má článek pojednávat.“(zde) To pro hodnocení významnosti diskvalifikuje zdroje 2, 3, 6 („naše školy“) a 7 aktuální verze článku. Netriviální zdroj je takový, který „předmět článku jen nezmiňuje v několika málo slovech či větách, nebo nejde o pouhou položku v adresáři, podobném seznamu či v krátkém odstavci apod. Mělo by se tedy jednat o širší pojednání.“ (zde) Dlouhodobý konsenzus napříč mnoha diskuzemi o smazání je, že zdroje, které jsou pouze výpisem z nějaké databáze, jsou triviální. To pro hodnocení významnosti diskalifikuje zdroje 1, 3, 4 a 5 aktuální verze článku a prakticky jakékoli další zdroje, které se mi podařilo vygooglovat.
A ještě k tomu: „Wikipedista posuzující článek na základě subjektivního kritéria neaplikuje kritérium významnosti.“ To jen k vašemu „Škola zcela objektivně existuje a není nevýznamná.
Ano, ukazuje se, že škola encyklopedicky významná je, protože o ní obšírně pojednávaly dvě zprávy České školní inspekce, které lze hodnotit jako netriviální, nezávislé a věrohodné zdroje. Kdyby se mi je nepodařilo dohledat, neměli bychom jak prokázat encyklopedický význam dané školy.--Grtek (diskuse) 15. 4. 2021, 23:36 (CEST)[]
@Grtek: Kolego, já moc dobře znám pravidla o zdrojích, mohl jste si ušetřit práci s tím vypiaováním. Ale podle mne je hodnocení zdroje a odůvodnění tohoto hodnocení na straně toho, kdo tvrdí, že je zdroj špatný. Na ostatních je podle mne posouzení, zda je toto hodncoení zdrojů správné. Prosté tvrzení o zdroji, že je špatný, je naprosto bezvýznamné. Co se týče mého tvrzení o význmanosti školy, je zřejmé, že není možné, aby o ni neexistovaly nezávislé a věrohodné zdroje, pouze se musí dohledat. To je smyls mého tvrzení, který jse asi nepochopil. Z tohoto hlediska je návrh na smazání článku naprosto neodůvodněný. Má se k němu dát šablona o ozdrojování. S práním hezekého večea --Chalupa (diskuse) 16. 4. 2021, 22:03 (CEST)[]

Archaická žádost o komentář na téma významnosti u středních škol: „neexistuje obecný jednotný názor zda škola je z principu významná, bude nutné rozhodovat individuálně“ --Grtek (diskuse) 19. 4. 2021, 15:20 (CEST)[]

"Obvykle o nich píší alespoň místní deníky." - to je asi důvod, že vždy se o té škole něco najde. Na druhou stranu se to najde ke kdejaké uličce v daném místě a nemá to celostátní přesah. --Chrz (diskuse) 19. 4. 2021, 15:33 (CEST)[]

Myslím, že jde o podobný případ jako Wikipedie:Žádost o komentář/Významnost okresních soudů (i v tomto případě se ukázalo, že názory na encyklopedickou významnost nejsou mezi wikipedisty zdaleka tak jednotné, jak se neustále sugeruje). Obávám se, že dogmatické trvání na NNVZ za každou cenu vede k absurdní situaci, kdy článek na české wikipedii smí mít jedině taková střední škola, kde se objevila šikana, drogy, znásilnění, zpronevěra, požár nebo něco podobného, protože to jsou tak jediné případy, kdy se škola může dostat do českých médií.--Hnetubud (diskuse) 19. 4. 2021, 19:20 (CEST)[]

Právě. --Chrz (diskuse) 19. 4. 2021, 20:35 (CEST)[]
Naprosto souhalsím. --Chalupa (diskuse) 19. 4. 2021, 21:55 (CEST)[]

Zlínské referendum o voděEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 10. 5. 2021, 05:02 (CEST)[]
Prosím, kdy dojde k rozhodnutí? Týden od zahájení diskuse uběhl před více než týdnem - a už řadu dní zde nejsou další vyjádření. --Stanislav.Balik (diskuse) 26. 5. 2021, 15:34 (CEST)[]
Dobrý den. Ono k uzavření nedochází hned po týdnu. Oni o tem ještě budou správcové diskutovat, jestli na základě daných argumentů smazat nebo ne a teprve potem přinde poslední rozhodnutí, diskuse se uzavře a za-archivuje. Dříve jsem z toho byl také překvapený - tady mě to překvapilo (tehdy jsem byl pod jménem R-bahn) a tady mi to Wikipedista:Ján Kepler vysvětlil. Zdraví --Ondřej R. (diskuse) 26. 5. 2021, 18:16 (CEST)[]
Díky za vysvětlení. --Stanislav.Balik (diskuse) 26. 5. 2021, 21:53 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – pominu-li chybějící formátování, podobné téma se mi zdá z hlediska Wikipedie jako encyklopedie zcela nevýznamné. Z hlediska stoletého testu neprojde, nezávislé zdroje asi budou, ale jen na úrovni lokálního zpravodajství, bez širšího přesahu. Wikipedie nejsou Wikizprávy. Dávám to do AfD primárně proto, že tu podobných článků bylo už vícero (vesměs promazáno). Dle shrnutí v tomto hesle se jedná o vysokoškolský úkol na zápočet (tj. další zneužívání Wikipedie ze strany moderních Komenských bez pochopení jejího smyslu), takže můžeme čekat další nával a je otázka, jestli tu podobné lokální zpravodajství chceme (případně to někam sloučíme). --OJJ, Diskuse 10. 5. 2021, 05:02 (CEST)[]
 • Smazat – Přijde mi to spíš jako zpráva do městské kroniky než téma pro článek na Wikipedii. --GeXeS (diskuse) 10. 5. 2021, 08:38 (CEST)[]
 • Smazat – enc. nevýznamné, maximálně uvést ve Wikizprávách, jestli to bude splňovat tamní standardy.--Kacir 10. 5. 2021, 11:00 (CEST)[]
 • Ponechat – o místních referendech v takto velkých městech nepochybně existuje dostatek relevantních a netriviálních zdrojů, a podmínky pro vyhlášení místního referenda jsou u nás natolik přísné, že o ničem encyklopedicky nedůležitém ho fakticky ani vyhlásit nelze. Z téhož důvodu jde téměř vždy o encyklopedicky zajímavé precedenty, v České republice relativně vzácné (nejsme ve Švýcarsku). Pokud se ovšem místní referendum týká nějakého dlouhodobějšího tématu, pak je přijatelné článek rozšířit na ono téma samotné (vodárenství ve Zlíně, bazén ve Stříbře), a pokud by šlo o referenda k nějakému obecnějšímu problému přesahujícímu dané místo, pak dává smysl spojit do jednoho článku referenda k dané problematice ve více místech (např. problematika heren a jejich regulace, k čemuž byla referenda např. v Praze 7 a v Praze 8). Zmiňovat zde Wikizprávy nemá smysl, encyklopedické zpracování se od žánru zprávy, která je jednou vydána a už ji nikdo dál nedoplňuje o kontext ani neaktualizuje a většinou není propojena s jinými zprávami, naprosto liší. Jestli někdo za článek dostane či nedostane zápočet nám může být naprosto jedno, jen si zpracovatelé a hodnotitelé musejí být vědomi toho, že zakladatel článku nemůže být jeho vlastníkem a že dobrý článek se pozná podle toho, že se na jeho zdokonalování vrhnou další wikipedisté. --ŠJů (diskuse) 11. 5. 2021, 02:58 (CEST)[]
 • Spíše smazat – referendum je na hranici encyklopedické významnosti, vypadá vážně jako zpráva nepatřící do Wikpedie (Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není sbírkou nahodilých informací bod 5) --Wikipedista:BobM d|p 11. 5. 2021, 09:14 (CEST)[]
 • Ponechat - momentálně to může vypadat jako nevýznamné, nicméně během několika málo let může být heslo na Wikipedii jediným snadno dohledatelným zdrojem ohledně místně významné události. Dnes je např. problém dohledat souhrnné informace o referendech z let 2006-2010. Stejně tak se přimlouvám i za ponechání dalších hesel o místních referendech, o nichž se vede diskuse. Z hlediska společenskovědních výzkumů participace občanů v budoucnosti mají tato hesla neocenitelnou hodnotu. --Stanislav.Balik 11.5.2021, 11:25 (CEST)
 • Ponechat – Po úpravě ponechat, ale podobné články již nezakládat. Více souhlasím s Wikipedistou:ŠJů. --Ondřej R. (diskuse) 11. 5. 2021, 12:56 (CEST)[]
  Nebylo by řešením založit velké heslo "konkrétní místní referenda", která by koncentrovala jednotlivá zakládaná hesla? --Stanislav.Balik (diskuse) 11. 5. 2021, 18:22 (CEST)[]
  Pokud, tak možná by to šlo založit ve formě Kategorie. V případě normálního hesla by se jednalo o článek typu seznam. Ten by však byl neúplný a nikdy by všechna referenda neobsahoval – nikdo sám by nikdy nedohledal všechna referenda, která se zde od převratu 1989 konala. A to je ten problém. U Kategorií je celkem normální, že neexistují nebo v ní nejsou všechny články daného tématu. V seznamu by to tak být nemělo. Kdyby takový kvalitní seznam vzniknout měl, musel by na tom pracovat velký počet Wikipedistů z celé republiky. Každý by prohledával archivy a zjišťoval, která referenda se v jeho okrese konala. A stále by se nedalo spolehnout na přesnost. U Kategorie by to možné bylo. Taková však již existuje (Kategorie:Místní referenda v Česku) a je v ní (zatím) velmi málo článků. Pokud byste chtěl založit ten seznam, tak byste k tomu musel přesvědčit mnoho dalších aktivních Wikipedistů. Pět ani deset by takový seznam založit nemohlo. Já bych na to čas skoro nikdy neměl kvůli povinnostem. Takže pokud, doporučoval bych buď zakládat nové články a přiřazovat je k výše uvedené kategorii anebo přesvědčit ostatní k spolupráci na založení tak obsáhlého článku. S pozdravem --Ondřej R. (diskuse) 11. 5. 2021, 19:50 (CEST)[]
  Jasně, rozumím. Bohužel výše uvedené názory směřují ke smazání i jednotlivých hesel kategorie Místní referenda, a to by mi přišla škoda. Ale je pravda, že seznam by nikdy úplný nebyl... --Stanislav.Balik (diskuse) 11. 5. 2021, 21:43 (CEST)[]
  Poznámka: Na webu MV ČR je dostupný seznam místních referend: https://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-tabulka-hlaseni.aspx --Jvs 26. 5. 2021, 09:18 (CEST)[]
 • Ponechat – V zásadě souhlasím se Šjů a panem Balíkem. Co jsem ty články zběžně procházel, použitelné zdroje tam většinou jsou, události jsou sice lokální, ale přece jen z jiného soudku než nějaká domácí zabijačka či selfpromo okresního politika, a bylo by škoda rezignovat na informační hodnotu encyklopedie jen kvůli rigidnímu dodržování vesměs zmatených a nevyváženě "definovaných" pravidel pro významnost. --Borzywoy (diskuse) 12. 5. 2021, 11:25 (CEST)[]
 • Ponechat – Z historického hlediska velmi cenný záznam. --KPX8 (diskuse) 12. 5. 2021, 11:44 (CEST)[]
 • Ponechat – nevím, proč by se měl článek mazat, vidím to jako ŠJů. I regionální zdroje jsou NNVZ, to se řešilo už při smazání obvodů obcí s rozšířenou působností. Rovněž v případě referenda o vodě byla významnost v článku doložena a jistě by se daly dohledat i další zdroje. Že místních referend je mnoho a o většině z nich na Wikipedii článek není, je sice pravda, ale není to žádným důvodem pro mazání článků již existujících – to bychom mohli smazat skoro všechno, resp. bychom s budováním encyklopedie ani nezačali. Obcí taky bylo na začátku málo, a dnes tu máme snad všechny (a podobně okresy, kraje, zmíněné správní obvody obcí s rozšířenou působností, pohoří… píšeme o památných stromech, potocích, náměstích a jednotlivých kostelech a radnicích). Což neznamená, že tu musí mít článek všechna místní referenda, významnost se může posuzovat individuálně, případně může být informace o referendu součástí např. článku o budově, jejíhož postavení/zbourání se týkalo apod. --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2021, 15:00 (CEST)[]
 • Smazat – Vidím to jako OJJ. Dobrá zmínka v článku o Zlíně, ale jako samostatný článek? RiniX (diskuse) 29. 5. 2021, 16:13 (CEST)[]
 • Ponechat – obecně považuji místní referenda za významná a články obsahují nezávislé zdroje.--Martin Vrut (diskuse) 3. 6. 2021, 10:08 (CEST)[]

KomentářeEditovat

Plus šablony na další heslaEditovat

@GeXeS, Kacir: Plus další heslo (ještě jich tu bude...). OJJ, Diskuse 10. 5. 2021, 15:20 (CEST)[]

@GeXeS, Kacir: Plus Referendum o výstavě bazénu ve Stříbře. OJJ, Diskuse 10. 5. 2021, 15:51 (CEST)[]
plus Referendum o nové budově úřadu v Hronově roku 2018. OJJ, Diskuse 11. 5. 2021, 05:08 (CEST)[]
To vypadá jako nějaký projekt, že se tu teď vyrojilo více lokálních referend. --Kacir 10. 5. 2021, 16:00 (CEST)[]
@Kacir: To jsem zmiňoval výš, je to školní úkol na zápočet. OJJ, Diskuse 10. 5. 2021, 16:01 (CEST)[]
@OJJ, Kacir: Zjevně výuka na nějaké právnické fakultě VŠ. Je k tomu zajímavý doprovodný materiál... divil bych se, že by například toto bylo publikovatelné pod nějakou svobodnou licencí. --GeXeS (diskuse) 10. 5. 2021, 16:05 (CEST)[]
@GeXeS: Pokud by ten výkres byl zaslán pouze do nějaké soutěže nebo výběrového řízení, tak asi volný nebude, ale jakmile by byl součástí úředního rozhodnutí, vyhlášky nebo oznámení, už by se o něm jako o součásti úředního díla dalo uvažovat. Každopádně pokud zdroj není řádně uveden, nedá se o takovou možnost opřít. --ŠJů (diskuse) 11. 5. 2021, 03:39 (CEST)[]
@ŠJů: Aha, děkuji za upřesnění. --GeXeS (diskuse) 11. 5. 2021, 07:15 (CEST)[]
Dovolila bych si upřesnění, že podle tohoto shrnutí editace by se mohlo jednat o úkol do předmětu Komunální politika na FSS MU, chápu, že encyklopedickou (ne)významnost článků tento fakt nijak nedokládá, informaci přidávám jen pro kontext. --Ina Pascal (diskuse) 12. 5. 2021, 12:13 (CEST)[]

Velmi přínosný projekt, byla to ostuda, že jsme tu měli o místních referendech tak málo článků a jen velmi nahodile. Jen škoda, že účastníci těchto školních projektů většinou nemají s tvorbou Wikipedie ani přispíváním do Commons mnoho zkušeností a pedagogové jim v tom většinou moc nepomohou. A zdá se, že i mezi stálými přispěvateli Wikipedie se najde víc ničitelů, kteří encyklopedický obsah raději mažou, než aby ho rozvíjeli a zkvalitňovali. Nynější článek Místní referendum je vlastně jen pahýl, který pouze popisuje právní úpravu, ale část věnovaná reálné aplikaci tohoto institutu je velmi strohá a neaktualizovaná, pro Slovensko chybí zcela, o analogickém institutu v dalších zemích není v článku vůbec nic. Spousta dalších témat veřejné správy je na tom podobně – je tu všude práce jak na kostele, a když někdo svou troškou přispěje, tak se to tu ještě likviduje. --ŠJů (diskuse) 11. 5. 2021, 03:17 (CEST)[]

@ŠJů: Spíš ty jednotky hesel chápu tak, že téma jako takové není příliš encyklopedické a jeho význam je lokální. Proto ohledně toho AfD. Nevím, jak mám rozvíjet a zkvalitňovat obsah, o němž mám pochyby, jestli tu vůbec být (už z povahy encyklopedie, zprávy sem běžně také nevkládáme). OJJ, Diskuse 11. 5. 2021, 05:08 (CEST)[]
Domnívám se, že obsah přesahuje lokální rozměr, jelikož poukazuje na praktické využití místních referend v České republice. Není možné u jednotlivých zemí zkoumat pouze institucionální zakotvení, ale je třeba se podívat i na jejich využítí. Jako autor textu o referendu v Hronově se zdržuji komentáře ohledně doporučených řešení, ale spolu s tím očekávám korektní vyjadřování ostatních diskutujících. --Lukáš Marek 98 (diskuse) 11. 5. 2021, 13:03 (CEST)[]

@GeXeS, Kacir, ŠJů:, asi i další. Nová hesla Místní referendum v Protivanově, Místní referendum v obci Věteřov v roce 2017, Referendum o hazardu v Holubicích. Osobně bych v podobném případě založil spíše WP:ŽOK. OJJ, Diskuse 12. 5. 2021, 10:37 (CEST)[]

Nechete místo dosování a žokování radši tvořit encyklopedii a neházet klacky pod nohy těm, kteří se o to už snaží? Proč věnovat tolik energie ničení encyklopedického obsahu a znechucování nových přispěvatelů? --ŠJů (diskuse) 12. 5. 2021, 11:17 (CEST)[]
Já myslím, že z hlediska stoletého testu místní referenda projdou hladce, mnohem snáze než ty stovky fotbalistů okresního formátu, youtuberů, popových hvězdiček a okresních kapel, kterých se tu neustále rodí taky spousta. Historikové nám jednoho dne poděkují, že jsme to nesmazali. KPX8 (diskuse) 12. 5. 2021, 11:39 (CEST)[]

Kterých místních referend se tato diskuse tedy týká? Máte v tom zmatek. Podle názvu se týká jen článku Zlínské referendum o vodě, pokud se má týkat i dalších článků, bylo by vhodné to uvést v úvodu diskuse a prodloužit čas do jejího uzavření, neboť ne všichni diskutující si toho všimnou. --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2021, 15:00 (CEST)[]


Unbiunium, Unbibium a UnbitriumEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2021, 22:04 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Asi smazat – články o dosud neobjevených hypotetických prvcích. To by samo o sobě problém nebyl, ovšem tyto tři na rozdíl od jiných (Unbinilium) neobsahují kloudné informace nebo zdroje. Vše, co se ve článku dozvíme je, že jde o hypotetický, dosud neobjevený prvek, o jehož syntézu se zatím nikdo nepokusil a jméno prvků je dočasné vzniklé podle obecného názvosloví prvků (o tom tématu je samostatný článek). --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2021, 22:04 (CEST)[]
 • Spíše ponechat – zatím jsou to obsahově skutečně jen takové „vycpávky“, ale bohatý výčet cizojazyčných mutací hovoří poměrně jasně. Ty prvky dříve nebo později velmi pravděpodobně vzniknou. Encyklopedická významnost je z mého pohledu naplněna. A když už ta hesla existují v této podobě, nechal bych je tak jako základ pro budoucí rozšíření. --GeXeS (diskuse) 28. 5. 2021, 12:23 (CEST)[]
 • Spíše ponechat - proč mazat poměrně zajímavou informaci. --Chalupa (diskuse) 29. 5. 2021, 19:30 (CEST)[]
  Nevím, nezdá se mně to příliš zajímavé. Problém i je, že článků s přesně stejným obsahem bychom tu mohli mít i 10 000. Ve všech by se psalo, že daný prvek s protonovým číslem např. 1 673 ještě nebyl objeven, nikdo se ho nepokusil objevit, jmenoval by se v případě objevení podle standardního názvosloví a v tabulce by byl třeba na 113. řádku a ve 108. sloupci periodické tabulky. --Dvorapa (diskuse) 29. 5. 2021, 20:10 (CEST)[]
@Dvorapa: To je přílišná hyperbola, takhle benevolentní fyzikálně-chemické zákony nejsou. Tyto tři diskutované prvky jsou ještě v potenciálním dosahu vědy současnosti a blízké budoucnosti, navíc se blíží hypotetickému ostrovu stability, jsou proto vědecky zajímavé a soudím, že i encyklopedicky významné. --GeXeS (diskuse) 29. 5. 2021, 21:36 (CEST)[]
Netvrdím, že tyto tři nemají potenciál být významné, ale zdroje uvnitř článků encyklopedickou významnost nedokládají. Netvrdím, že nemají potenciál být objeveny, ale články o tom nijak nepojednávají. Netvrdím, že nemají potenciál být významně rozšířeny, jako je tomu na jiných Wikipediích, ale v současné podobě jsou v podstatě bez obsahu a tento stav se od jejich založení před lety nijak nezměnil. --Dvorapa (diskuse) 29. 5. 2021, 21:53 (CEST)[]
@Dvorapa: Pokud jsou tu články již léta a nikomu nevadili, pak nechápu, proč nyní vadí. Nebylo by lepší je označit pro doplnění, než je navrhovatt ke smazání? Zdroje nejsou všechno, význam je potvrzen již rozsahem článků na anglické Wikipedii. Pokud Vám tam nějaké zdroje chybí, můžu jich tam z anglické Wikipedie dodat přehršel. --Chalupa (diskuse) 29. 5. 2021, 22:07 (CEST)[]
Však o tom DOS je. Prodiskutovat s více lidma přínos takovýchto článků, které nejspíš ani nikdo nečte, nic neobsahují a jen se tu roky válí. Aspoň tak jsem vždycky DOS používal já. --Dvorapa (diskuse) 29. 5. 2021, 22:19 (CEST)[]
 • 121Ubu, 122Ubb: Urychleně upravit (minimálně opravit nepravdivá tvrzení, že neproběhly pokusy o syntézu), jinak jako nepravdivé smazat. Jak ukázal případ oganessonu, předpovědi vlastností z periodického zákona v této části tabulky již do značné míry neplatí (kvůli odlišnému skládání momentů hybnosti elektronů v obalu: jj vazba přebíjí LS vazbu), proto bych se ani nesnažil podobné spekulace přebírat z cizojazyčných. U 123Ubt nemáme žádná fakta (není ani na enwiki), ale pahýl aspoň nelže (i když možná pro něj nebude, na rozdíl od 121Ubu a 122Ubb, platit hypotetický „blok g“). Přesto bych nebyl proti smazání. Petr Karel (diskuse) 31. 5. 2021, 18:52 (CEST)[]
 • Ponechat Praxe hypotetických prvků existuje už dlouho, osobně si pamatuji periodickou tabulku prvků z osmdesátých let, kde se vyskytovalo několik prvků obdobných názvů, které dnes již existují s názvy jinými. Tenkrát jsem z toho nebyl moudrý, nyní vím, o co šlo. Od té doby se poněkud zvětšila protonová čísla, ale systém jede dál. Pokud články smažeme, dané téma na wikipedii jednoduše uživatelsky ochudíme a to považuji za škodlivé.--Railfort (diskuse) 31. 5. 2021, 21:08 (CEST)[]
 • v této podobě smazat, články jsou neověřené a v podstatě subpahýly, smazat --Wikipedista:BobM d|p 1. 6. 2021, 07:24 (CEST)[]

KomentářeEditovat

Let Ryanair 4978Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Palu (diskuse) 27. 5. 2021, 14:18 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat ve prospěch článku Únos Ramana Prataseviče (toto je vlastně diskuse o tom, kterou z těch dvou podob článku smazat) - článek je především o únosu aktivisty a nastalé diplomatické krizi, o odklonění letadla jde v tématu až v poslední řadě a kromě trasy odklonu a průběhu zadržení Prataseviče se ve zdrojích o letu samotném nepíše nic, tedy letecký aspekt události je zcela bez jakékoliv EV. Tento DoS následuje po této diskusi, na základě které byl článek dnes přesunut, nicméně bez principu "Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.", tedy bez vyjádření k argumentaci. Proto jsem se rozhodl dát ještě klasický DoS, který by zajistil i vypořádání se s argumenty, nikoliv jen s počtem hlasů. Děkuji za vaše zapojení. Rád bych především upozornil na nekonzistenci mezi názvem Let Ryanair 4978 a obsahem článku, který je o zatčení muže a nastalé krizi. --Palu (diskuse) 27. 5. 2021, 14:18 (CEST)[]
  • Předčasně uzavřít, během diskuse byl vyjednán konsensus o existenci obou témat souběžně. Článek, který jsem navrhoval smazat, se výrazně posunul směrem k jeho názvu, a zároveň jeho téma získalo během této diskuse encyklopedickou významnost, když o něm začala média netriviálně pojednávat (především letecké vyšetřování odklonu na základě podvržené výhrůžky bombou, byť s akcentem na zneužití tohoto leteckého aspektu k únosu nepohodlného člověka). --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 18:27 (CEST)[]
   Na takovém údajném konsenzu se kromě Palua samotného shodl kdo? --Bazi (diskuse) 1. 6. 2021, 18:31 (CEST)[]
   Myslíte kromě vás? --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 18:32 (CEST)[]
   Irelevantní. Ptal jsem se na ten konsenzus, s kým jste se na něm dohodl. Dokážete jmenovat, nebo je to jen chiméra? --Bazi (diskuse) 1. 6. 2021, 19:04 (CEST)[]
   S vámi je radost spolupracovat. --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 19:07 (CEST)[]
   Děkuji za kompliment. A tedy ten konsenzus je s kým vším, prosím? --Bazi (diskuse) 1. 6. 2021, 19:10 (CEST)[]
   Dám vám takovou hádanku: "většinou nehledají konsenzus a kompromis, namísto toho budou trvat na své pozici bez ohledu na možnost kompromisu, kdo to je?" Jinak k tomu konsensu - jste jednoznačně nejzarytější odpůrce mnou navržených řešení už od začátku. Ohledně tohoto tématu a hledaného nejlepšího řešení jak jej pojmout a rozdělit jste mě několikrát revertoval, několikrát navrhoval redukovat obsah, který jsem přidal, neustále jste tvrdil, že tohle musí zůstat článkem pouze o leteckém aspektu a několikrát jste namítal, že vše ostatní má být součástí článku přímo o osobě Ramana Prataseviče, přičemž jste zcela ignoroval argument, že by tím byl článek zahlcen kvantem zcela nesouvisejících a minoritních informací. A teď jste otočil a souhlasil s vytvořením samostatného článku o únosu člověka, který je podstatou celého tohoto tématu a který vedl i k odklonění letadla, což je nepochybně podřazená a vlastně i podřadná událost z pohledu EV. Takže jsem si dovolil to vzít jako kompromis, který by mohl projít i přes všechny daleko méně hlasité odpůrce. Určitě znáte pojem nevyslovený konsensus, který počítá s tím, že když se ostatní neozývají, tak s řešením souhlasí. A myslím, že když jim dáte prostor a přestanete křičet "řekni jméno", tak se ukáže, jestli je tu ještě nějaká argumentace proti řešení, které je teď aktuální, nebo je to už řešení pro všechny schůdné a můžeme se soustředit na dopisování obsahu v rámci něj. Nevím, pořád si říkám, že účelem Wikipedie je psát Wikipedii a že tohle hašteření se nedělá jen proto, aby se hašeteřilo, ale proto, aby se našlo to nejlepší řešení a to se pak rozpracovávalo dál. Tak pojďme se toho držet a něco tu zkusit napsat. --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 19:20 (CEST)[]
   WP:PDV používáte na jiné, ale že byste se tím sám řídil...? Moje otázka tu byla jednoduchá, vy odpovídáte takovýmhle pojednáním. Tak jen pro příště prosím, netvařte se, že skutečně existuje konsenzus, jenom proto, že ne všichni a všechny zúčastnění/né stíhají v dostatečném kvaltu ten váš diskusní či editační úprk. Neblahé důsledky jsou vidět v celém průběhu téhle kauzy, a nejen jí. Jestli si jedno moje vlastní shrnutí editace vykládáte jako kompromis nebo komunitní konsenzus, i to je hodně odvážné. Nemluvě o tom, že se chytáte jenom toho, ale všechna předchozí (i následující) vyjádření ignorujete. Můj výrok ve shrnutí byl samozřejmě jen řečnickým obratem reagujícím na výroky tomu předcházející ve zdejší diskusi. Prozatím beru váš nový počin v podobě opakovaného (!) založení druhého článku Únos Ramana Prataseviče jako nekonsenzuální. A jak můžete vidět můj plnohodnotný a nijak neodvolaný návrh řešení zde, jsem za smazání té vaší duplicity a ponechání přesměrování. P. S. A ne, nekřičím, píšu písmenka. I to si prosím uvědomte. Děkuji. --Bazi (diskuse) 1. 6. 2021, 19:36 (CEST)[]
   Jen technická, duplicitní je teď text Let Ryanair 4978, který vzniknul odmazáním poloviny obecnějšího textu Únos Ramana Prataseviče, ke kterému jste se odhodlal. --Palu (diskuse) 2. 6. 2021, 08:17 (CEST)[]
   Takže ten "vyjednaný konsenzus" není vůbec s nikým a koná se jen ve vaší hlavě? Výborně, tak to můžeme sbalit, smazat tu vaši zbytečnou trucstránku a jít se věnovat tvorbě Wikipedie. --Bazi (diskuse) 2. 6. 2021, 11:15 (CEST)[]
   @Bazi:Bez ohledu na (ne)vyjednané konsensy a Vaši hádku s kolegou Palu, bych chtěl upozornit, že se nejdná o nějakou Paluovu trucstránku, respektive že neexistuje žádný konsensus, tedy ani na tom názoru, který zastáváte Vy a další wikipedisté. Je zde ale určitá skupina lidí, která se domnívá, že informace o únosu (nebo tomu můžete říkat i jakkoliv jinak) Prataseviče nepatří do jeho životopisného článku v celé své šíři, neboť událost sama je encyklopedicky významná, tito lidé nejsou jen já a Palu (vizte tuto diskusi). Můj osobní názor, který jsem již psal zde i v diskusi ke článku je ten, že se tyto události (únos a odklonění letu) překrývají a měly by být v jednom článku, jehož název by dle mě měl znít Únos Ramana Prataseviče, existenci dvou se ale nebráním. Přijde mi, že hádka vás a kolegy Palu, bez ohledu na to, kdo ji způsobuje, přehlušuje věcnou debatu, neboť nepřináší nové argumenty (u Vás je to například opakování, že informace o Pratasevičovi patří do článku Raman Pratasevič, doplněná občas slovy o zbytečných trucstránkách atd., příspěvky kolegy Palu dokážete jistě posoudit sám.--Martin Vrut (diskuse) 2. 6. 2021, 22:37 (CEST)[]
   Dovolím si upozornit, že jsem na tomto místě prvotně reagoval prostým dotazem kvůli tomu, že Palu bez jakéhokoli upřesnění prohlásil, že "byl vyjednán konsenzus". Tedy když argumentujete, že není konsenzus údajně ani na mém názoru nebo názorech jiných, tak mi nezbývá než konstatovat, že to byl Palu, kdo nějakým konsenzem šermoval, nikoli já, a proto právě a jen on měl (alespoň na můj přímý dotaz) vysvětlit, kde, jak nebo s kým k tomu údajnému konsenzu došlo. Děkuji dále za zopakování Vašeho osobního názoru na věc, nicméně se nadále důvodně domnívám, že Paluovo prohlášení o vyjednaném konsenzu je v příkrém rozporu s realitou. A tím hůře, že takto rozporným tvrzením podkládá svoje další editační aktivity, tedy že znovu změnil přesměrování Únos Ramana Prataseviče na článek atd. --Bazi (diskuse) 3. 6. 2021, 00:46 (CEST)[]
   Nepopírám, že jsem si nevšiml, že bylo dosaženo konsensu na jednu, nebo druhou stranu. Upozornění o posunu mimo věcnou rovinu patřilo vám oběma a kdo za co může nechám bez komentáře.--Martin Vrut (diskuse) 3. 6. 2021, 09:50 (CEST)[]
 • Smazat článek Únos Ramana Prataseviče a ponechat tam přesměrování na článek Let Ryanair 4978. Předčasně ukončit tuto diskusi o smazání jako nevhodně použitý nástroj. V diskusi u článku jasně převážil názor, že Paluovo přejmenování bylo nevhodné a že článek má zůstat na názvu Let Ryanair 4978. Tímto způsobem se uživatel, který zůstal se svým názorem osamocený, snaží zvrátit konsenzus ohledně názvu článku, k tomu však DOS neslouží. --Bazi (diskuse) 27. 5. 2021, 15:11 (CEST)[]
 • Přesunout na Únos Ramana Prataseviče a ponechat přesměrování ze současného názvu. Současný text článku pojednává o únosu (respektive únos je hlavním tématem), pouze o letu pojednává úvodní věta, po ní však následuje další věta, která hovoří o únosu, ale obsahuje i informace z úvodní větu. Dále se k letu vztahují některé části sekce reakce, ale i zde téma únosu zcela převažuje.--Martin Vrut (diskuse) 27. 5. 2021, 16:31 (CEST)[]
 • Ponechat clanek o letu, pripadne podstatne podstatne casti o Pratasevcovi dat do clanku o nem. --Ozzy (diskuse) 27. 5. 2021, 18:17 (CEST)[]
  Jelikož toto není hlasování, ale diskuse, kde rozhodují argumenty, mohu poprosit o nějaké krátké zdůvodnění? --Palu (diskuse) 28. 5. 2021, 08:40 (CEST)[]
  Uz jenom to, ze hotovostni stihacka vystartuje k civilnimu letounu je mimoradna letecka udalost. Jestlize ho navic donuti zmenit kurz a de facto unese pod nejakou fingovanou zaminkou, tak to definitivne je EV mimoradna letecka udalost. Uz vam to nekolikrat vysvetloval Bazi. --Ozzy (diskuse) 28. 5. 2021, 10:14 (CEST)[]
 • Podivné, řešit spor o pojmenování článku DoSem, ale dobrá - článek pojednává z větší části o událostech po přerušení letu, proto mi Únos Ramana Prataseviče přijde jako logičtější název. JAnD (diskuse) 27. 5. 2021, 19:56 (CEST)[]
  O čem v současnosti pojednává článek, je bohužel výsledkem Paluovy intenzivní snahy překlopit ho podle svých představ, bez reflexe názorů ostatních kolegů a kolegyň. Tedy je potřeba se bavit i o tom, jaký by obsah článku měl být, ne jen jaký momentálně je, když si Palu cosi protláčí proti vůli ostatních nebo bez ohledu na ni. --Bazi (diskuse) 27. 5. 2021, 20:10 (CEST)[]
  Můžete jeho obsah zkusit překopat na článek "Let Ryanair 4978", ale bohužel ve zdrojích k tomu nic nenajdete - nejde o encyklopedicky významné téma. --Palu (diskuse) 28. 5. 2021, 08:35 (CEST)[]
  Už jste to měl dávno doporučeno v diskusi, že informace o letu, jeho přerušení a všech následných reakcích patří sem a informace o osobě toho novináře a jeho osudu můžou a mají patřit do jeho životopisu. To jste ve svých následných úpravách článku nereflektoval, takže si to protlačujete navzdory odlišným názorům namísto konsenzuální spolupráce. --Bazi (diskuse) 28. 5. 2021, 09:08 (CEST)[]
  No, ale u DoSu se náhle podporovatelé najdou. Jde o to, jak moc je diskuze na očích. Ovšem zvýrazňovat ji DoSem taky není úplně košer. --Chrz (diskuse) 28. 5. 2021, 09:52 (CEST)[]
  Jak už jsem řekl, nechte jen informace o letu a zbyde vám encyklopedicky nevýznamný článek. Let nesplňuje WP:EV, není o něm žádná netriviální publicita. Ta je v souvislosti s ním jen o únosu aktivisty a o diplomatické odplatě a krizi. --Palu (diskuse) 28. 5. 2021, 10:14 (CEST)[]
  A jste si jisty, ze vsechna ta publicita je kvuli tomu, ze unesli disidenta a ne kvuli tomu, ze kvuli tomu unesli cele letadlo? Myslite si, ze kdyby se treba nakonec ukazalo, ze on na palube nebyl, tak by po tomhle zasahu beloruskeho letectva nikdo ani nestekl? --Ozzy (diskuse) 28. 5. 2021, 17:57 (CEST)[]
  Viděl jste nějaký zdroj, kde by se řešil přímo let, kromě základního popisu, co se s letem stalo? Viděl jste nějaké analýzy, detaily k letu? Já toho načetl k tématu ve zpravodajství hodně, ale podobné zdroje jsem neviděl žádné. Ostatně v článku samotném jsou všechny zdroje přepsané a je jasně vidět, kolik publicity je věnováno letu a kolik publicity všemu ostatnímu. I kdyby existovaly a doložily EV letu jako takového, tak významnost by stále byla nepoměrně menší u letu než u diplomatické roztržky způsobené především zatčením onoho člověka a teprve podružně porušením leteckých pravidel. --Palu (diskuse) 28. 5. 2021, 18:59 (CEST)[]
  Nevim, jake zpravodajstvi sledujete vy, ja po velmi kratkem hledani (urcite by se dalo najit vic) nasel tohle (Protasevich je tam zminen az ve druhe polovine a to jen tak mimochodem; dale pak [1], [2], [3] - vsechno clanky o letu a dopadu tohodle incidentu na leteckou dopravu) nebo tohle (o navratu letounu). Muzete si take projit zdroje u clanku na en Wikipedii. Myslim, ze je toho dost, aby si to zaslouzilo samostatny clanek o letu. Samozrejme nikdo vam nebrani mit svuj vlastni clanek o unosu Protasevice, ale tohle byl puvodne clanek o letu. --Ozzy (diskuse) 29. 5. 2021, 13:37 (CEST)[]
  Dokonce i Novinky uz maji clanek venovany letu a letadlu. EV je timto dokazana a DoS muzeme uzavrit. --Ozzy (diskuse) 31. 5. 2021, 10:20 (CEST)[]
  Ano, vyšetřování letecké nehody ale přišlo až po tom, co bylo diplomaticky vynuceno na základě diplomatického skandálu. Samozřejmě, že se proplétá aspekt porušení leteckých pravidel s aspektem diplomatické krize a s aspektem únosu aktivisty, ale jednoznačně únos aktivisty je strukturálně z pohledu EV nejvýše, následuje z něj odvozená diplomatická krize a až naposled se do světa EV prokutává i samotný letecký incident, když se mu začala věnovat média v souvislosti s prošetřením, které si vyžádalo Irsko. V tuto chvíli se tak překlápí věc skutečně do roviny, kterou popisujete - a sice že oba aspekty už by mohlý být EV - jak politický, tak letecký. Čili že by o obou bylo možno napsat samostatný článek - to by o leteckém aspektu ještě před pár dny možné nebylo, protože by to byl informačně chudý subpahýl, protože o něm zkrátka netriviální publicita nebyla. V současnosti je ale stále článek na letecký aspekt velmi skoupý, měl by se tedy v případě rozdělení na obě témata ještě dále doplnit. --Palu (diskuse) 31. 5. 2021, 12:29 (CEST)[]
  "V současnosti je ale stále článek na letecký aspekt velmi skoupý" - ano, protoze jste ho vy bez konzultace s kymkoliv a svevolne zmenil/prejmenoval z clanku, ktery pojednaval o letu nalanek o Protasevicovi. Dokonce i ten letecky infobox jste odstranili. Tezko muzete clanku vycitat, ze neco neni, kdyz ho od pocatku sabotujete! "vyšetřování letecké nehody ale přišlo až po tom, co bylo diplomaticky vynuceno" - to jako myslite, ze melo byt napred vysetrovani a az potom diplomaticky incident? Podle vasi logiky bychom ted meli zalozit DoS o Protasevicovi, protoze pred jeho unosem o nem media skoro nestekla a kdyz z jeho clanku odeberete infomace souvisejici s unosem, takvam zbyde akorat "informačně chudý subpahýl, protože o něm zkrátka netriviální publicita nebyla". Souhlas? Jdeme na to? --Ozzy (diskuse) 31. 5. 2021, 21:43 (CEST)[]
  Z článku jsem nic (ani infobox) neodstranil, naopak tam připisuju všechny informace včetně těch leteckých, které jsou dostupné. Tak mě prosím neobviňujte ze sabotáží, zvlášť když od vás tam není jediný bajt. Nevím, jestli jde o lhaní nebo omyl, ale vyvarujte se toho. --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 14:30 (CEST)[]
  Pardon, vim, ze v clanku byl infobox, ktery pak zmizel - ted jsem dohledal, ze to byl infobox atentat (coz je ale imho uplne mimo) a odstranil ho Jvs po presunu zpet na clanek o letu. Tou sabotazi ale myslim primarne vase snahy udelat z clanku o letecke udalosti clanek o unosu bez koncenzu komunity a nasledne tenhle DoS. Odemne tam neni ani bajt, protoze odmitam travit cas editaci clanku, ktery chcete smazat! --Ozzy (diskuse) 1. 6. 2021, 15:13 (CEST)[]
  Mám pro vás konstruktivní návrh. Založte článek o letu (mimochodem, měl byste ho pojmenovat "odklonění letu...", nikoliv let, protože to článek o letu jako takovém nebude - ale to je na jinou diskusi. Klidně použijte současný článek a vycucejte z něho maximum, co tam patří. Současný článek potom přesuneme na název Únos Prataseviče. Snažte se ale klást důraz na letecký aspekt, abychom pak neměli dva identické články. Šlo by to takhle? --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 16:16 (CEST)[]
  Tenhleten "konstruktivní" návrh je dosti paradoxní, když zaznívá z pozice wikipedisty, který si uzurpoval svým působením původní článek o letu a jeho odklonění, soustavně jej posouvá někam jinam, ale teď nabízí "těm druhým" velkoryse možnost, ať si oni založí znovu ten článek, který on "jim" předtím svým působením ukradl. To je tedy vskutku "velkorysá" a "konstruktivní" nabídka... :-o --Bazi (diskuse) 1. 6. 2021, 16:20 (CEST)[]
  Vtěrka: Jak se dělá konsenzus, kde menší skupina editorů je přesvědčena, že má lepší a pádnější argumenty než ta druhá početnější skupina? Čeká se na osvíceného respektovaného zhodnotitele, protože dosavadní editoři jsou zabetonovaní na svém pohledu. Méně početná skupina má lepší pravdu, více početná skupina se zase zaklíná počtem, víc hlav víc ví... Jen pro mé info pro budoucí diskuze tohoto druhu s podobným osazenstvem :) --Chrz (diskuse) 1. 6. 2021, 16:18 (CEST)[]
  Bazi: Samozřejmě jsem pro, aby článek o leteckém aspektu zůstal na názvu "let..." případně se zpřesnil na "odklonění letu...". Na návrhu nic paradoxního nevidím, jen říkám, že pro článek v současné podobě využijme jiný název "únos Ramana Prataseviče" a na současném názvu nechme letecký aspekt, který už stačil nabýt nějaké EV - nic víc. --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 17:01 (CEST)[]
  Letecký aspekt měl EV už od začátku, pochopily to globálně prakticky všechny Wikipedie, to jenom vy jste ho zprvu ignoroval a tlačil celý článek jinam, a to i přes zřetelně vyjádřený odpor řady lidí. Stačilo možná jen trochu víc empatie už na začátku. --Bazi (diskuse) 1. 6. 2021, 17:22 (CEST)[]
  Nemáte pravdu, EV přišla až s nezávislou netriviální publicitou. Asi týden byly o letu zprávy jen v rozmezí "let byl odkloněn tak a tak, kvůli únosu aktivisty, vezl tolik lidí a po únosu jich pár vystoupilo". Bylo to sotva na subpahýl. Až teprve později přibývaly letecké odvety a prošetřování, a s tím i ta publicita. --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 17:34 (CEST)[]
  Nesouhlasím s Vámi a takto předestřeným dojmem, ale to vesměs nemá cenu takto zpětně rozebírat, už to tu bylo mnohokrát a stejně jste to dosud přehlížel. --Bazi (diskuse) 1. 6. 2021, 17:45 (CEST)[]
  Jednoduchý důkaz - zkuste si vytvořit článek o leteckém aspektu ze zdrojů vydaných do doby, než jsem článek předělal na tehdy encyklopedicky významný únos Prataseviče. Budete mít článek na hranici mezi subpahýlem a pahýlem. Ale hlavně je tohle úplně zbytečné osočování a debatování o tom, co bylo. Spíš bych se soustředil na to, jaká by měla být výsledná podoba. Teď máme zpracované encyklopedicky nejvýznamnější téma únosu aktivisty, které se jmenuje po letu, o němž tam není skoro nic (protože o tom vlastně pořád není ani moc co napsat). --Palu (diskuse) 1. 6. 2021, 18:15 (CEST)[]
 • To je zase krásný spor. Nebudu hodnotit proběhlou diskuzi a způsob jejího řešení a vynucování, ale faktickou stránku věci: Takhle by na součástky šlo rozebrat kdejakou událost, ale pokud je tady letecká lobby, kdy každou událost v letecké dopravě je nutno mít samostatně, očištěnou od politiky, předchozích a následujících událostí nesouvisejících...? Jedině tak zde může vydržet, protože naopak pojmenovávat celou aféru kolem jako Let by bylo dost podivné. Nevím, jestli trumfy do ruky přistanou až s vyřešeným ŽOKem o pojmenovávání událostí, ale pokud je to zatím nejednotné, tak se to dá řešit článek od článku zvlášť. Za mě Let smazat. Je ale zajímavé, že podporu pro sloučení a pojmenování získává kauza až při DOSu, protože těch je málo a jsou na viditelném místě, zatímco být to žádost o přejmenování, tak to spadne a zapadne mezi 90 žádostí, které se tak svižně a aktivně neřeší. Možná by to chtělo viditelnou kategorii "prioritní žádost o přejmenování"... Chrz (diskuse) 28. 5. 2021, 09:50 (CEST)[]
  K tomu zapadávání žádostí o přesun - tam je podle mě jednoznačný problém, že tam není zakotveno pravidlo jako u DoS ("Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty."), a na argumenty se tak nikdo ohlížet nemusí a stačí mít početní převahu. Pak dojde k tomu, že argumenty jsou vyignorovány a zvoleno horší řešení na základě nějakých osobních antipatií nebo jiných irelevantních skutečností. Dobře to tak rozhodně není, je to jen cesta k tomu, jak otevřít dveře špatným řešením. --Palu (diskuse) 28. 5. 2021, 10:13 (CEST)[]
  Nojo, ale často to uzavírá správce a ten jistě porovnává, jestli bylo jen mnoho lidí s chabým argumentem nebo osamělý génius s bezvadnou argumentací, který neuzná jinou pravdu. --Chrz (diskuse) 28. 5. 2021, 12:27 (CEST)[]
  Změna názoru: už to nechci smazat, už je mi to jedno. Chrz (diskuse) 31. 5. 2021, 12:26 (CEST)[]
 • Ponechat, další informace o osudech zatčeného Prataseviče řešit v jeho článku, v tomto článku i nadále řešit aspekty násilím přerušeného letu a dopady tohoto přerušení. Jak se ostatně řešilo i v diskusi, s jejímž výsledkem se zjevně Palu nespokojil (stejně jako Bazi jsem dost v šoku, co Palu předvedl s tím založením duplicitního článku a následného návrhu na smazání); viz též výjimečně naprosto jednotně koncipované interwiki. Diskuse o způsobu pojmenování článků o leteckých incidentech je k tomuto IMHO ortogonální, klidně by se článek mohl jmenovat… nevím… Násilný odklon letadla Ryanair do Minsku nebo nevím jak, což mi sice připadá zbytečné umělé vymýšlení, žádný zjevný očekávatelnější název nevidím, takže zcela přinejmenším je to název zapadající do obecného systému, ale ani po přejmenování by se nic neměnilo (nemělo měnit) na tom, že hlavním tématem článku je „únos“ toho letadla, nikoli toho jednoho opozičního představitele (s veškerou úctou k němu); obdobně hlavním aspektem diplomatických reakcí je také primárně bezpečnost letecké dopravy, nikoli běloruská opozice. --Mormegil 31. 5. 2021, 10:32 (CEST)[]
  @Mormegil:Mně naopak přijde rozumné, aby „osudy zatčeného Prataseviče“ a „aspekty násilím přerušeného letu a dopady tohoto přerušení“ byly společně v jednom článku, neboť jde o jeden ucelený souhrn událostí. Naopak do biagrafického článku o Prateseviči bych to zmínil ve zkrácené podobě s odkazem na tento článek (jak to tam již je), což mi přijde ještě důležitější než samotný název (ke kterému jsem se již vyjádřil). Na případnou otázku, proč to řeším zde přes DoS je odpověď taková, že DoS má větší dosah a díky němu jsem se dozvěděl o tomto sporu (čímž však netvrdím, že zakládání DoS je správný způsob řešení sporů). Nehledě na to, že článek v současné podobě již osudy Prateseviče i mezinárodní reakce obsahuje a je kromě sporu o název dle mého názoru ve slušném stavu – čímž chci říci, že nepovažuji za vhodné, aby z něj byly některé informace o Pratasevičovi odstraňovány a přesouvány někam jinam.--Martin Vrut (diskuse) 31. 5. 2021, 11:54 (CEST)[]
  Jenomze v tom clanku ted je spousta balastu, ktery se netyka toho letu a ktery imho patri do clanku o Pratasevičovi - jak napriklad souvisi cela sekce "Vyšetřovací vazba a soud" s onim letem a jeho unosem? To patri sem --Ozzy (diskuse) 31. 5. 2021, 12:23 (CEST)[]
  Do článku o Pratasevičovi nepochybně nepatří samostatné EV téma jeho únosu, tam patří pouze obecný výtah z onoho článku. To je jako byste chtěl integrovat do článku Česko článek Československo-polský spor o Těšínsko. --Palu (diskuse) 31. 5. 2021, 12:30 (CEST)[]
  @Martin Vrut: tak jasně, narušení toho letu a únos Prataseviče mají velký překryv a je přirozené, že nějaký společný odstavec ty články budou mít. Ale prostě to bude mít nějaké hranice. (A třeba „Vyšetřovací vazba a soud“ už se jim vcelku blíží, řekl bych.) A když cojávím třeba dostane 15 let vězení, tam po roce začne držet hladovku a Amnesty International při té příležitosti vyzve k jeho propuštění, tak to prostě bude patřit do článku o Pratasevičovi, ne o únosu letadla (ani do článku o únosu Prataseviče, kdyby opravdu někdo měl ten dojem, že má takový oddělený článek existovat!). --Mormegil 31. 5. 2021, 13:30 (CEST)[]
Aby nedošlo k mýlce – já nehoruji za dva články, bohatě mi postačí tento jeden článek, který považuji za dost dobře napsaný; jen by podle mě bylo lepší, kdyby se jmenoval Únos Ramana Prataseviče. Co se týče sekce Vyšetřovací vazba a soud, ta tam vzhledem k mému náhledu, že článek pojednává o celé serii událostí, ne jen o letu, patří. Každopádně obsah tohoto článku by z mého pohledu měl končit rozsudkem, takže případné peripetie po uvěznění by tam již patřit neměly.--Martin Vrut (diskuse) 31. 5. 2021, 18:26 (CEST)[]
 • Smazat ve prospěch článku Únos Ramana Prataseviče neboť je to celé o tom, kdo v tom letadle seděl. Kdyby seděl v jiném letadle, unesli by jiné letadlo, ale podstatné je, že chtěli Prataseviče a vedlejším efektem té snahy byl únos nějakého letadla. KPX8 (diskuse) 31. 5. 2021, 18:54 (CEST)[]
  Ne, musite hodnotit, o cem by clanek mel byt (mimoradna letecka udalost) a ne, co z neho udelal Palu. Je o letu a poruseni a zneuziti pravidel leteckeho provozu. Nebo si myslite, ze ostatni staty ted varuji pred vstupem do beloruskeho vzdusneho prostoru proto, ze v dalsim letadle bude zase sedet Pratasevič, ackoliv ten ted sedi nekde uplne jinde? --Ozzy (diskuse) 31. 5. 2021, 21:43 (CEST)[]
 • Uzavřít jako zmatečné – diskuse o smazání neslouží k přesunu článku, ze strany navrhovatele se jedná o narušování Wikipedie. --Wikipedista:BobM d|p 1. 6. 2021, 07:27 (CEST)[]

KomentářeEditovat

@Palu, Bazi:DoS je pro tuto situaci opravdu nevhodná, ale přišlo mi relevantní v tuto chvíli vyjádřit svůj názor zde, případně jej mohu zopakovat v diskusi u článku. Obecně mi přijde nazývání mimořádných události číslem letu (respektive psaní článků o letu, nikoliv o mimořádné situaci), ale to se zde jistě nevyřeší a chápu, že je zde početná skupina, jež má opačný názor, přesto mi tato situace přijde poněkud jiná než sestřelení letadla. Tento způsob pojmenování článků bych připodobnil k tomu, kdybychom místo článku Železniční nehoda ve Studénce 2008, měli článek Vlak EC 108 Comenius.--Martin Vrut (diskuse) 27. 5. 2021, 16:32 (CEST)--Martin Vrut (diskuse) 27. 5. 2021, 16:31 (CEST)[]

S tímhle naprosto souhlasím, nicméně to je jiný problém. V tomto DoS jde předně o problém, zda jde v článku o let nebo události související s letem, nebo jestli jde primárně o únos člověka a související diplomatickou krizi. V tomto smyslu jste ostatně vyjádřil názor uvedl výše. --Palu (diskuse) 27. 5. 2021, 16:44 (CEST)[]
Otázka nazývání článků podle označení letu je systémová záležitost, měla by se řešit systémově, mimo jiné k tomu byl založen i ŽOK. Takhle partyzánsky na jednotlivých článcích je to spíš tak trochu NEKIT, obzvlášť když Palu sáhl k přejmenování bez návrhu a bez diskuse, a když nezískal vůbec žádnou podporu pro svůj názor, začal to "řešit" zase jinou partyzánštinou. --Bazi (diskuse) 27. 5. 2021, 16:45 (CEST)[]
@Bazi:Dovolil bych si upozornit, že jsem uvedl, že tato situace je z mého pohledu odlišná než například sestřelení, či pád letadla a podobně. Zároveň bych chtěl poukázat, že nic nenarušuji, nic nepřesouvám, netvořím žádnou jak vy říkáte „partizánštinu“ v hlavním jmenném prostoru, pouze jsem vyjádřil názor (opačný než Váš) v prostoru pro diskusi s tím, že DoS asi není šťastné řešení, ale když už je, tak se v ní vyjádřím.--Martin Vrut (diskuse) 27. 5. 2021, 19:28 (CEST)[]
Kolego, já jsem popisoval aktivitu Paluovu, nikoli Vaši. Zkuste si znovu přečíst můj příspěvek již s tímto vědomím. Díky. --Bazi (diskuse) 27. 5. 2021, 20:11 (CEST)[]
(s e. k.) V podstatě je to podobné dilema jako v tomto případě, kdy bylo v rámci DoS rozhodnuto, že EV není Věra Pohlová, ale její výrok. Zde si kladu za cíl přesvědčit komunitu, že EV tu není letecký aspekt, ale politický, proto je potřeba článek pojmenovat po něm a leteckou variantu smazat přeměnou na přesměrování. --Palu (diskuse) 27. 5. 2021, 16:48 (CEST)[]
Bazi: O nic partyzánského nejde, přesun byl proveden bez vypořádání argumentů, proto jsem založil DoS analogicky k precedentu ohledně Věry Pohlové s tím, aby se vyjasnilo na základě argumetů, zda je letecký aspekt skutečně EV, jak tvrdí početná skupina zastánců. Za mě je letecký aspekt zcela bez EV, neexistuje žádné netriviální pojednání o něm. --Palu (diskuse) 27. 5. 2021, 16:50 (CEST)[]
Paluův přesun jsem vrátil, protože nebyl projednán a v diskusi vyšlo najevo, že pro něj není konsenzus. Následně ale mohl Palu nebo kdokoli jiný vložit nový návrh na přesun, argumentovat pro něj a třeba získat podporu. To bych považoval za lepší postup než zakládání DoSu. --Jvs 28. 5. 2021, 11:42 (CEST)[]
Domněnka, že nebyly vypořádány argumenty, je samozřejmě jen Paluova. Ovšem ten následující postup?!? Zkopírovat si obsah článku, vložit ho do přesměrování a pak založit DOS ke smazání toho původního článku? Co to je? Kde to jsme? Takto postupuje zkušený wikipedista? Pokud s přesunem nesouhlasil, měl v diskusi získat podporu pro nějaký konsenzuální výsledek. Vyjádřilo se tam pět lidí, takže těžko to lze brát jako nějaký zamrzlý spor mezi pouhými dvěma tvrdohlavci. Když už ale, mělo se postupovat požádáním o třetí názor. Překopírovat si článek a začít se dožadovat smazání toho původního, to je fakt mimo.
Ostatně pokud tenhle DOS nebude předčasně zrušen pro nesmyslnost postupu, očekávám, že všechny názory, které zazněly v původní diskusi, zde budou zohledněny. --Bazi (diskuse) 28. 5. 2021, 13:24 (CEST)[]
Ony pravděpodobně argumenty vypořádány nebyly. Od autora přesunu, kolegy Jvs, k tomu bylo asi jen tohle shrnutí a tohle vysvětlení, z kterých je patrné, že kolega nejspíš vyhodnotil ne/existenci konsensu na základě prostého početního zastoupení. Jak už jsem psal jinde v této diskusi, tak podle současných pravidel uzavíratel ani nemá povinnost, na rozdíl od DoS, argumenty vpořádat. To je podle mě v podstatě chyba systému a umožňuje to volit v některých případech objektivně slabší rozhodnutí. Například zde název Let Ryanair 4978 vůbec nekoresponduje s obssahem článku, což odporuje WP:Očekávatelnost a vůbec WP:Název článku obecně. Téma letu navíc není encyklopedicky významné podle kritérií WP:EV - významný je jen únos aktivisty a nastalá diplomatická krize. Stav tak porušuje hned dvě doporučení. Přesto tento přesun na základě početní převahy proběhl, což považuji za zmíněné objektivně slabší rozhodnutí. Nejlepším řešením by bylo uplatňovat pravidlo "Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty." i na přesuny stránek, slučování, rozdělování, atd. --Palu (diskuse) 28. 5. 2021, 18:03 (CEST)[]
Co se týká pravidel a zvyklostí, zdá se, že pár bodů by na ty postupy docela sedělo. Dále už to nemá cenu komentovat. --Bazi (diskuse) 28. 5. 2021, 18:11 (CEST)[]
Jak už jsem vám psal v diskusi u článku, WP:PDV. --Palu (diskuse) 28. 5. 2021, 18:28 (CEST)[]

Technická: DoS chybí v Šablona:OznámeníRC/DoS. Chrz (diskuse) 28. 5. 2021, 09:05 (CEST)[]

V takových případech je třeba upozornit správce bota Wikipedista:Oznamovatel, již jsem to udělal. --Jvs 28. 5. 2021, 11:46 (CEST)[]
Robot opraven, nějak se zasekl. --Martin Urbanec (diskuse) 28. 5. 2021, 11:53 (CEST)[]

@Martin Urbanec, Jvs:Zcela chybně založená DoS, měla by být proto předčasně uzavřena. Diskuse o smazání totiž slouží k rozhodnutí o tom, „zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána.“ Ne k tomu, jak se má článek jmenovat. Spory o pojmenování se řeší v diskusi článku na základě vložené šablony Přesunout, případně lze založit Žádost o komentář, ve které může vícero wikipedistů poskytnout své „vyjádření k existujícímu sporu o článek“. Palu měl tudíž založit žádost o komentář, ne diskusi o smazání. Snad se tato chyba více nerozšíří. --Jan Šlendr (diskuse) 31. 5. 2021, 22:16 (CEST)[]


Váš hostingEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin J. Němeček (diskuse) 5. 6. 2021, 14:40 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Šest vět a potom osm URL narvaných do referencí, z nichž ani jedna podle mého názoru nedokládá encyklopedickou významnost. Autorem článku je zakladatel společnosti. Kromě významnosti byly i problémy s propagačními formulacemi. Už po jeho založení @Vojtěch Dostál:, @Vojtasafr: i @Tomas62: opakovaně žádali doložení významnosti, jen @Jvs: považoval významnost za doloženou a šablonu smazal. Rád bych tímto znovuotevřel tuto diskuzi. --Martin J. Němeček (diskuse) 5. 6. 2021, 14:40 (CEST)[]
 • Smazat – (Sebe)propagační, encyklopedicky nepříliš hodnotný článek. --GeXeS (diskuse) 5. 6. 2021, 17:05 (CEST)[]
 • Spíše smazat – Některé z těch linků "narvaných do refrencí" jsou reálné a významnost by asi doložily, kdyby k nim existoval reálný článek. Bohužel to, co je tu prezentováno jako článek, má opravdu nulovou encyklopedickou hodnotu. Nic z toho, co ty reference dokládají (zajímavý a úspěšný startup), tu vlastně není zmíněno a článek vyzní jen jako nudná nabídka služeb tuctového hostingu. Takže smazat. KPX8 (diskuse) 5. 6. 2021, 18:27 (CEST)[]
 • Spíše smazat, sice možná zajímavý projekt (neumím zhodnotit), ale ne s encyklopedickou významností, viz předřečníci. Několikanásobný požadavek na doložení EV hovoří za vše. --Vojtasafr (diskuse) 5. 6. 2021, 19:13 (CEST)[]
 • smazat – nevýznamné --Wikipedista:BobM d|p 11. 6. 2021, 10:48 (CEST)[]
 • Smazat další, kdo si encyklopedie plete s PR stránkami. OJJ, Diskuse 12. 6. 2021, 06:32 (CEST)[]

KomentářeEditovat

Seznam BrazilcůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 12. 6. 2021, 06:30 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – neudržitelný "nekonečný" seznam, který lze účelněji nahradit systémem kategorií brazilských osobností. --OJJ, Diskuse 12. 6. 2021, 06:30 (CEST)[]
 • Smazat, to je snad jasnější než jindy. --Zbrnajsem (diskuse) 12. 6. 2021, 09:06 (CEST)[]
 • Smazat - sice to má anglickou verzi... Ale anglickou verzi má i List of Czechs a ani tu nemáme. Takže lepší se do toho nepouštět :) Chrz (diskuse) 12. 6. 2021, 09:09 (CEST)[]
 • Článek je na smazání, ale chtělo by to spíše založit obecnou diskusi na tento typ seznamů, protože těchto případů je tu víc. Jaký je rozdíl mezi Seznamem Brazilců a Wikipedie:Diskuse o smazání/Seznamy osobností? Podle mě žádný, Brazilci jsou taky osobnosti. Jak Seznam ekonomů, tak Seznam Brazilců jsou potenciálně nekonečné seznamy, které nikdy nebudou úplné a do kterých můžeme vždy přidat někoho nového. Na druhou stranu k oběma seznamům jistě dostatek NNVZ najdeme, což je argument (a to argument validní) zastánců o ponechání. Brazilce neznám, ale co se týče Čechů, kdybychom provedli rešerši, jistě bychom dostatek zdrojů typu „seznam Čechů“ nebo „seznam významných Čechů“ nalezli. Mám dokonce doma knihu typu „seznam lidí v historii Země“ („Slavné osobnosti“), takže by nebyl problém založit článek [[Seznam lidí]]. Proto by to spíše chtělo založit ŽOK, jestli má smysl zakládat nikdy nedokončené seznamy, když k nim dostatek zdrojů jistě existuje (Seznam vegetariánů, Seznam baskytaristů, Seznam madridských rodáků, Seznam českých Židů, Seznam osob s diagnostikovanou poruchou pozornosti s hyperaktivitou, Seznam uživatelů LSD, Seznam neonacistických hudebních skupin a nebo různé kombinace typu národnost + povolání + století působnosti nebo národnost + příčina úmrtí nebo povolání + duševní porucha apod.), nebo jestli potenciální konečnost seznamu je nutnou podmínkou pro jeho existenci (což ovšem v žádném pravidlu uvedeno není). Podle současných pravidel je to totiž zřejmě na ponechání, NNVZ jsem nehledal, ale nepochybuji o tom, že budou. --Marek Genius (diskuse) 12. 6. 2021, 11:15 (CEST)[]
 • smazat – neudržovaný a neupravený abecední seznam bez definovatelných kritérií. Problém s ověřitelností a významností (nahodilých) položek. Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář --Wikipedista:BobM d|p 12. 6. 2021, 12:42 (CEST)[]

KomentářeEditovat

Seznam lékařůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 12. 6. 2021, 12:53 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

KomentářeEditovat

Seznam průmyslníkůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 12. 6. 2021, 12:57 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

KomentářeEditovat

Zákon o dějináchEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 12. 6. 2021, 13:11 (CEST)[]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

KomentářeEditovat