Wikipedie:Diskuse o smazání

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Zjevně nevyhovující stránky, které nesporně porušují vyjmenovaná pravidla, je vhodné nominovat na rychlé nebo odložené smazání bez založení samostatné diskuse.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci české Wikipedie.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (na rozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak přispívat do diskuseEditovat

Editujte jen příslušnou sekci Doporučená řešení nebo Komentáře, a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svoje doporučené řešení a argumenty pro něj jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu tučně zvýrazněte shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Ukončení diskuse o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) se zdůvodněním (např. nedoložena [[Wikipedie:Encyklopedická významnost|encyklopedická významnost]])}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Probíhající diskuse o smazáníEditovat

 
Archiv:


Křemenáč osikový hnědýEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Xth-Floor (diskuse) 22. 2. 2022, 12:13 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Článek zcela bez zdrojů, postaven na vlastním výzkumu, extrémně nadsazené a zcela nereálné údaje (45 × 10 cm není třeň, ale kulatina), která nemají oporu v žádných dostupných zdrojích, neopodstatněné superlativy (NPOV), nedoložitelná tvrzení (Wikipedie:Ověřitelnost). Pokud by se ze článku odstranily nedoložitelné údaje a vlastní výzkum, prakticky nic z něj nezbude. --Xth-Floor (diskuse) 22. 2. 2022, 12:13 (CET)
@Xth-Floor: Kolego, když tomu tak rozumíte (já to nezpochybňuji, protože já houbám houby rozumím), proč článek neopravíte, Jistě by Vám to zabralo ten samý čas, co tady zbytečně věnujete této DOS. --Chalupa (diskuse) 27. 5. 2022, 00:04 (CEST)
 • Přepracovat – přikláněl bych se k zachování a úpravě, nejsem sice mykologický odborník, ale např. https://www.biolib.cz/cz/taxon/id60161/ uvádí snad věrohodnější údaje včetně literatury. --Xyzabec (diskuse) 22. 2. 2022, 13:10 (CET)
  Dovolil bych si upozornit na několik skutečností. Autor hesla dlouhodobě poškozuje zejména biologické články na Wikipedii úpravou číselných údajů na nesmyslné a nadsazené hodnoty. Dříve byl z toho důvodu opakovaně blokován. Předpokládám, že zakládání nových článků s těmito „hodnotami“ je alternativním způsobem, jak nesmysly na Wikipedii dostat, protože k mazání článků je mezi Wikipedisty daleko menší vůle než k revertování škodlivých editací. Vzhledem k tomu, že článek dosud nikdo nepřepracoval (autor zároveň zakládá další a některé změny revertuje), je otázkou, kdo po něm bude mít chuť tyto články přepracovávat a přetahovat se s jejich autorem (pomoc od správců nepřichází, na žádost od víkendu nikdo nereagoval). Smazáním v tomto případě Wikipedie o nic nepřichází, tyto vandalské články svojí existencí pouze dělají ostudu. --Xth-Floor (diskuse) 22. 2. 2022, 13:50 (CET)
  Uživatele jsem zablokoval. --Jvs 22. 2. 2022, 15:27 (CET)
 • Smazat – neověřené informace, zřejmě pochybné. Pokud jde o totožnou IP, na jakou AV vztáhnul opatření (@Martin Urbanec: ping), je potřeba se k tomu nějak postavit. OJJ, Diskuse 22. 2. 2022, 15:28 (CET)
 • Urgentně ověřit – neověřené a pochybné, ověřit a doplnit zdroje --Wikipedista:BobM d|p 24. 2. 2022, 08:27 (CET)
  Bohužel stejně neověřené a pochybné jsou i další články o křemenáčích: Křemenáč borový, Křemenáč černotřeňový, Křemenáč osikový, nebo o bedlách: Bedla dívčí, Bedla Konradova, Bedla odřená atd., dál už jsem nešel :) --Xyzabec (diskuse) 24. 2. 2022, 13:47 (CET)
  Jmenované články ale - krom křemenáč černotřeňový - pocházejí od Wikipedistů, kteří do článků nevkládali zjevné / záměrné(?) nesmysly. Tam by stačilo doplnit zdroje. V případě článků od 178.255.168.xx to vidím jako ztrátu času (stálo by méně práce těch pár vět napsat od nuly), jinak se riskuje, že tam nějaký nesmysl zůstane. Zde jde navíc o více-méně obskurní taxony, které různí autoři pojímají různě a napsat o nich článek, který by měl nějakou hodnotu, není úplně triviální. --Xth-Floor (diskuse) 24. 2. 2022, 16:03 (CET)
  Článek už sice podle mého názoru vypadá o dost jinak než původně, včetně uvedení literatury a EO, nesmysly tam nevidím a zas tolik času mě přepracování (uznávám, že poněkud laické) nestálo, ale wikipedie se bez této houby nepochybně obejde. Doplnění zdrojů do oněch dalších článků by bylo jistě potřebné, pokud se toho někdo ujme. --Xyzabec (diskuse) 24. 2. 2022, 16:49 (CET) A ještě doplním: Křemenáč dubový je myslím od téhož autora, co s ním? --Xyzabec (diskuse) 24. 2. 2022, 22:54 (CET)
  Za mě smazat, je to bohužel další snůška blábolů. „křemenáč osikový, se kterým je nejblíže příbuzný“ - nesmysl; „Roste od června do listopadu“ - poněkud posunuté (buďto se uvádí např. červen až říjen pro nejběžnější rozsah, nebo květen až listopad pro nejširší); „poněkud vzácnější než křemenáč osikový“ - vlastní výzkum; „chutný… lahodné“ - vlastní výzkum; „výhradně pod duby, čímž se liší od ostatních druhů křemenáčů“ - úplný nesmysl, roste i pod osikami a to častěji než pod duby atd. I po úpravách je třeba průměr třeně proti literatuře dost nadsazený. Za mě je lepší, když takový článek neexistuje, protože v praxi to použitelné stejně není a Wikipedii to pouze sráží (existence podobných článků o houbách, které zcela nekriticky píše kdekdo, činí Wikipedii v očích odborníků-mykologů zcela nevěrohodnou, to mám bohužel potvrzeno z vlastní zkušenosti a z více stran). Zatímco rozsáhlé články o rostlinách a zvířatech opatřené řadou zdrojů jsou různou měrou a různými šablony zpochybňovány, články o houbách v řádově žalostnějším stavu se ponechávají jako dostačující. --Xth-Floor (diskuse) 25. 2. 2022, 10:55 (CET)
  @Xth-Floor: Protože Wikipedii může editovat každý, předpokládá se, že článek napsaný někým, kdo se v dané problematice až tak nevyzná, bude oraven někým, kdo se v ní vyzná. Proto mě názor Vašich odborníků-mykologů vůbec nezajímá, protože i odborníci-mykologové mohou Wikipedii editovat. Tak ať to udělají, nebo ať raději mlčí. Kritizovat umí každý, pracovat už málokdo. --Chalupa (diskuse) 27. 5. 2022, 00:22 (CEST)
 • Ponechat, po úpravách celkem normální článek, i když vylepšit by se jistě dal. (Případně sloučit s křemenáč osikový – vhodnost samostatných článků o poddruzích se tu už kdysi řešila.) --Hnetubud (diskuse) 24. 2. 2022, 18:24 (CET)
  Bohužel nemohu souhlasit s tím, že článek, který stále obsahuje nepravdivá a nedoložitelná tvrzení, navíc bez jediné řádkové reference, je celkem normální. --Xth-Floor (diskuse) 25. 2. 2022, 10:59 (CET)
  Pokud opravdu víte, že jsou ta tvrzení nepravdivá, měl jste je už dávno opravit, to je základní princip tohoto projektu. A že na české wikipedii jsou desetitisíce článků bez jediné řádkové reference (a většina z nich ani neuvádí žádný seznam literatury), to je naprosto neoddiskutovatelný fakt.--Hnetubud (diskuse) 26. 2. 2022, 10:14 (CET)
  Základním principem tohoto projektu zcela jistě není určovat ostatním Wikipedistům, že mají držet ústa a opravovat články vytvářené vandalem. Tento DoS neřeší desetitisíce článků bez řádkové reference, ale jeden konkrétní článek napsaný autorem opakovaně blokovaným za vkládání nepravdivých a zkreslujících informací. Svým předchozím příspěvkem jsem se snažil naznačit, že i když článek jednomu Wikipedistovi (a je zcela jedno kterému) přijde v pořádku, neznamená to, že neobsahuje záměrně zavádějící informace. I kdybych opravil ty, které vidím já, stále to neznamená, že tam nezůstanou jiné. Proto zastávám názor, že článek takového ražení by měl být odstraněn, protože jeho ponecháním riskujeme, že Wikipedie bude šířit bludy. --Xth-Floor (diskuse) 26. 2. 2022, 18:24 (CET)
  @Xth-Floor: Nikdo po Vás nechce, abyste držel ústa, ale abyste namísto zbytečné DOS použil své vědomosti a článek opravil. To je princip Wikipeide a ne mazání. --Chalupa (diskuse) 27. 5. 2022, 00:09 (CEST)
 • Sloučit s článkem Křemenáč osikový. Začlenit pouze věrohodné, alespoň externími odkazy ověřené informace. --Grtek (diskuse) 26. 2. 2022, 11:22 (CET)
  Domnívám se, že není co slučovat. Článek totiž neobsahuje tu jedinou informaci, která by stála za případné sloučení a to, čím se daná varieta liší oproti druhu. --Xth-Floor (diskuse) 26. 2. 2022, 18:28 (CET)
  Dovedu si představit, že bude v článku Křemenáč osikový kapitola Variety a tam popsány ony ověřené informace o varietě decipiens. Je fakt, že čím se vlastně liší (kromě zbarvení klobouku) by stálo za to zjistit. (ale článkům o houbách nerozumím, tak může být můj názor mimo mísu) --Grtek (diskuse) 26. 2. 2022, 21:08 (CET)
  Toto zní jaky rozumný nápad. --Zagothal (diskuse) 8. 4. 2022, 16:41 (CEST)
 • Sloučit – viz Grtek --Lukša (diskuse) 20. 4. 2022, 10:37 (CEST)

KomentářeEditovat

Nejspíš jde i o copyvio, asi z nějakého tištěného atlasu. --Jvs 22. 2. 2022, 15:25 (CET)

Houba opravdu existuje, i článek by tedy mohl zůstat. Přidal jsem odkazy a text jsem trochu upravil podle EO, závažné nesmysly už tam snad nejsou. K případnému upřesnění a doplnění řádkových referencí by asi stačilo nahlédnout do uvedené literatury, pokud ji má někdo k dispozici. --Xyzabec (diskuse) 23. 2. 2022, 16:40 (CET)


Vybrané fotbalové kluby Královéhradeckého krajeEditovat

Týká se následujících článků: SK Union 2013, MFK Trutnov, TJ Baník Vamberk, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, TJ Dvůr Králové nad Labem, FK Náchod

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 09:47 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – články nejsou ozdrojované jinak nežli webovou stránkou klubu, nesplňují tedy kritérium encyklopedické významnosti--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 09:47 (CEST)
Doplnění – Ponechat FK Náchod – doplněny knižní zdroje--Martin Vrut (diskuse) 22. 5. 2022, 08:45 (CEST)
 • Ponecat FK Náchod. Ten hrál československou nejvyšší soutěž. Takový klub bych nerušil, protzže je významný sám o sobě. --Chalupa (diskuse) 21. 5. 2022, 23:02 (CEST)
 • Zrušit AfD jako zmatečné – nedostatečné odůvodnění? AfD je neopodstatněné, viz kolega JAnD --Wikipedista:BobM d|p 25. 5. 2022, 08:46 (CEST)
 • Byl jsem vyzván se zúčastnit, tak tedy: U Klamoše jsem to chtěl řešit jako nastavení precedentu, uzavření ale bylo jako osamělý případ. Takže teď se bude každý vesnický klubík řešit separátně, hmmm. Za mě mazat ("slučovat" jako noticku k dané vesnici a za okres). Nechávat jen extrémně významné případy, které jsou významné i bez úmorného vyškrábávání zdrojů. (Vesnici berte jako nadsázku pro "vesnickou" ligu.) Chrz (diskuse) 30. 5. 2022, 18:46 (CEST)
 • Smazat – Proč pořád hledáme výjimky z pravidel o významnosti a zdrojování právě pro fotbalové kluby? Za posledních 20 let je na internetu všechno, takže pokud o klubu nelze nic vygooglit, pak není významný. Jediná výjimka přichází v úvahu u klubů, které byly slavné v době předinternetové, jak to zmiňuje kolega Chalupa u FK Náchod. Pak je pro zdroje nutno jít do knihovny, do starých časopisů. Jinak mazat, proč ne? Místní či okresní kapely všeho druhu, zdrojované jen vlastními webovkami, se nám tu taky objevují a jsou mazány, tak proč ne fotbalové kluby? V čem je rozdíl? --KPX8 (diskuse) 31. 5. 2022, 06:25 (CEST)
 • Smazat – Když nejdou najít zdroje, tak smazat a nejsou jím vlastní webovky, měli by to být zdroje mimo fotbal a rozhodně ne výsledkové listiny.Mirek256 1. 6. 2022, 18:46 (CEST)
 • Ponechat – vždy se dá něco vyhledat. Přidal jsem něco na TJ Dvůr Králové nad Labem. --Zelenymuzik (diskuse) 29. 6. 2022, 17:43 (CEST)
@Zelenymuzik:Promiňte, ale Vámi přidané reference poskytují pouze informaci o výsledku utkání, žádné informace o klubu samotném, tedy nijak nedokládají encyklopedickou významnost, kvůli níž jsem smazání navrhl, samozřejmě, do článku byl již před časem vložen knižní zdroj, ten nemám k disposici, ale ten by významnost dokládat mohl.--Martin Vrut (diskuse) 29. 6. 2022, 21:16 (CEST)

KomentářeEditovat

Po smazání SK Klamoš jsem prošel zatím kluby ve Královéhradeckém kraji a navrhuji na smazání ty, jež zcela postrádají zdroje. Ke každému z nich jsem se pokusil zdroje najít, hledáním na internetu jsem na ně u navržených nenarazil, čímž netvrdím, že neexistují a pokud je někdo najde, tím lépe, pak bych neměl problém se zachováním.--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 09:47 (CEST) --Chalupa (diskuse) 26. 6. 2022, 21:53 (CEST)

Otázka jestli něčemu prospěje toto smazání klubů, chápu že na Wiki nemusí být vše. Objeví se další místní, který to založí nebylo by tedy lepší články sloučit do stránek obcí? A nebo udělat samostatný článek za daný kraj a umístit informace tam? Ale poté vystává otázka co do jedné nebo druhé stránky patří aby tam o jednom klubu nebyly dva řádky a dalšímu se tam nerozjelo zapisování všeho, což by potom zase na druhou stranu mohl vést k samostatnému článku, čemuž ale moc nevěřím, když se na dané kluby jakéhokoliv okresu podívám.
Čili by bylo dobré si říci - vedeme diskuzi pouze za tyto kluby v královehradeckém kraji nebo republikovou diskuzi na krajské úrovni? A bude pravidlo uplatněné zde aplikováno i na ostatní? --Jindřich Rubeš (diskuse) 30. 5. 2022, 19:37 (CEST)

@Dominus Moravian, Addvisor, Xronin, 78.136.140.13, Jenis:Ještě přidávám upozornění autorům článků.--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 12:17 (CEST)

FK Náchod - zatím jen prvních 6 zdrojů. Addvisor (diskuse) 21. 5. 2022, 21:27 (CEST)

Děkuji za zdroje, v tuto chvíli na smazání FK Náchod netrvám.--Martin Vrut (diskuse) 22. 5. 2022, 10:06 (CEST)

Mně se hrubě nelíbí takovéto souhrnné DOSy. Proč se na každý článek nezaloží zvláětní. Tutu DOS navrhuji zavřít jako zmatečnou. --Chalupa (diskuse) 21. 5. 2022, 23:04 (CEST)

@Chalupa: Pokud se ozvou další s požadavkem na posuzování zvlášť, není problém. Nicméně jsem tu již uváděl, že žádný z těchto článků neobsahuje žádné zdroje vyjma stránek klubu a jiné zdroje se mi projdením prvních tří stránek vyhledávání nalézt nepodařilo. V tomto ohledu jsou stejné a to je právě důvod, proč je navrhuji na smazání. Zároveň ve chvíli, kdy se najdou zdroje pro konkrétní článek, jsem pro jej z DoS vyčlenit a vyřešit samostatně (nejlépe ponechat).--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 23:13 (CEST)
Hromadné DoSy nejsou ničím neobvyklým a pokud se jedná o tematicky příbuzné články se stejnými nedostatky, považuji sloučení do jedné diskuse naopak za žádoucí (z praktických důvodů: argumenty pro i proti se nemusí duplikovat; vůbec to neznamená, že o osudu článků se musí rozhodnout en bloc). Wikipedie není byrokracie. — Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2022, 16:25 (CEST)

Ač mne fotbal nezajímá, navrhovat na smazání fotbalové kluby z poměrně velkých měst jen kvůli tomu, že nejsou online zdroje mi přijde dost mimo. Pokud se navrhovatel díval i do knihoven na alespoň krajské úrovni a nic nenašel, pak možná opravdu zdroje nebudou. JAnD (diskuse) 23. 5. 2022, 11:22 (CEST)

Souhlasím, AfD by mělo být uzavřeno jako zmatečné. --Wikipedista:BobM d|p 25. 5. 2022, 08:47 (CEST)
@BobM:Články neobsahovaly žádné zdroje, případně jediný závislý, hledáním na internetu jsem nic nezávislého nenašel, odůvodnění návrhu na smazání mi přijde dostatečné. Když někdo doplní knižní zdroje, je to dle mého názoru lepší než smazání, ale ve chvíli, kdy článek není ozdrojován vůbec, porušuje pravidlo WP:Ověřitelnost--Martin Vrut (diskuse) 28. 5. 2022, 19:18 (CEST)


@VasekPav, radiosaltbird, Lukša, Jindřich Rubeš, Chrz, Hnetubud, Svenkaj, MKoala, KPX8, Xyzabec:@Railfort:Žádám všechny, kdo se účastnili diskuse o smazání SK Klamoš, aby se vyjádřili zde. Děkuji--Martin Vrut (diskuse) 30. 5. 2022, 18:06 (CEST)


Není to zrovna moje parketa, ale: v případě SK Klamoš jsem se nakonec přiklonil k názoru Ponechat, byla tam mj. vidět i snaha o zachování, která je tady zatím jen u FK Náchod a snad i u MFK Trutnov. V případech SK Union 2013, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou a TJ Baník Vamberk proti smazání nejsem. --Xyzabec (diskuse) 30. 5. 2022, 21:59 (CEST)
Zdravím, líbí se mi myšlenka přičlenit informace z těch článků k obcím. --Railfort (diskuse) 1. 6. 2022, 09:55 (CEST)
No já se rozhodně nevyjádřím. Až příliš dobře jsem poznal, jak na české wikipedii dopadne člověk, který se k něčemu vyjadřuje.--Hnetubud (diskuse) 1. 6. 2022, 18:36 (CEST)
@Hnetubud: Dobrý večer, kolego. Je velmi zajímavé, ozmamovat všem, že se nevyjádříte. Ale když už, pak by Vaše věta by měla znít jinak: Až příliš dobře jsem poznal, jak na české wikipedii dopadne člověk, který se k něčemu urážlivě vyjadřuje, --Chalupa (diskuse) 26. 6. 2022, 21:53 (CEST)

Seznam válek se zapojením NěmeckaEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 27. 6. 2022, 08:57 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – vzniklo zřejmě podle Seznam válek se zapojením Ruska, který má podobné problémy. Seznam se mi zdá zmatečně koncipovaný, je značně neúplný, neobsahuje informaci, kdo v konfliktu vůbec bojoval. Doporučuji porovnat s en:List of wars involving Germany. Protože je to záležitost čistě subjektivní, dávám na posouzení. Seznam válek se zapojením Francie jsem už označil přímo na urgentní úpravu, protože nezahrnuje ani tak významné konflikty, jako byla první světová válka a není tedy jasné, podle jakého kritéria je vystavěn. --OJJ, Diskuse 27. 6. 2022, 08:57 (CEST)
 • Smazat – na samostatný článek to není, užitečnější by bylo seznam rozpitvat do navboxů, kam takovéto výčty patří. --Tengoblinekcz (diskuse) 27. 6. 2022, 11:12 (CEST)
 • Smazat – už jen z úvodu (seznam válek zahrnující Německo a jeho předchůdce) je mj. zřejmé, že není jasné kdy vlastně začít... --Xyzabec (diskuse) 27. 6. 2022, 12:41 (CEST)
  Na anglické Wikipedii to začíná Franckou říší. --Wikipedista:Whiny15 29. 6. 2022, 10:13 (CEST)
 • smazat – zmatečné, od toho jsou kategorie --Wikipedista:BobM d|p 29. 6. 2022, 10:21 (CEST)
 • Ponechat - má to mezinárodní verzi, podle které se to dá dopilovat, a klidně to může obsahovat omezenější období německých dějin. Článků typu výčet a seznam tu máme nepočítaně, obzvlášť pokud takové články nejsou jen prostým seznamem odkazů na jiné články, ale obsahují i další položky v přehledové tabulce pro porovnávání údajů a pochopení rozdílů a souvislostí. Teď to má jen roky, v kterých války byly, což nedostačuje, ale to není důvod k smazání, maximálně dodat šablonu na opravu. Chrz (diskuse) 30. 6. 2022, 22:38 (CEST)

KomentářeEditovat

 • Ano máte pravdu dělám to podle anglického List of wars involving Germany. Dobře souhlasím, udělám to tak že udělám tabulku kam dám letopočet kdy se bojovalo společně s názvem konfliktu, strana Německa a jeho spojenců, strana protivníků a nakonec i výsledek konfliktu. Co vy na to.-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 85.160.47.4 (diskuse) 27. 6. 2022, 14:18‎ (CEST)


Nathaniel Filip de ArasEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
GeXeS (diskuse) 26. 6. 2022, 18:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Ponechat – Po úpravě kolegy @Kopal.jiri: už mi to přijde přijatelné, takže měním návrh. Za předpokladu, že tam pan Filip už nebude přidávat další balast by to takto mohlo zůstat. --GeXeS (diskuse) 3. 7. 2022, 20:22 (CEST)
  @GeXeS Možná, ale v takovém případě přesunout článek na nové jméno - Nathaniel Filip. Filipovy šlechtické přídomky a jiné výstřelky nejsou podloženy zdroji a Wikipedii nelze zneužívat k jejich zlegitimění. --KPX8 (diskuse) 3. 7. 2022, 22:20 (CEST)
  Souhlasím --Kopal.Jiri (diskuse) 3. 7. 2022, 22:35 (CEST)
  Souhlasím, ale lze provést až po skončení diskuze. --VasekPav (diskuse) 3. 7. 2022, 22:38 (CEST)
  Ano, děkuji za správný podnět, souhlasím. --GeXeS (diskuse) 3. 7. 2022, 22:53 (CEST)
  @GeXeS @KPX8 @VasekPav Co se týče jména, asi by to bylo na zvážení, třeba rejstřík a katastr nemovitostí (kde je veden jako spolumajitel ideální poloviny nemovitosti ve Ždánicích) uvádí GABRIEL-MAX NATHANIEL FILIP ARAS (katastr navíc i s tituly Bc. et Bc., čili toto bude mít N. F. v občance). Přídomky a výstřelky to sice nijak nevysvětluje, ani nepotvrzuje, každopádně v občance to má a asi by to tedy mělo být i tady. Každý čtenář ať si o jeho jménu a přídomcích udělá obrázek sám, to nám nepřísluší. --Kopal.Jiri (diskuse) 4. 7. 2022, 12:38 (CEST)
  Díky za pátraní, ale skromně si myslím, že je to i tak jasné, aneb očekávatelné a používané jméno. Co jsem letmo proběhl, tak ve většině zdrojích se používá Nathaniel Filip. Až bude převažovat jiná varianta, můžeme zvážit přesun... --VasekPav (diskuse) 4. 7. 2022, 13:16 (CEST)
  nebo vyřešit v infoboxu: "Znám jako" --Kopal.Jiri (diskuse) 4. 7. 2022, 20:50 (CEST)
  To ovšem není standardní postup v wikipedii :-). Spíš se v úvodu článku pak napíše jeho plné jméno. --VasekPav (diskuse) 5. 7. 2022, 12:36 (CEST)
  Tak jsem to udělal, ale kolega @KPX8 mi to odstranil s odůvodněním, že je to obchodní název. Samozřejmě není, je to živnost vedena na jeho jméno a do živnostenstkého rejstříku musíte být uveden pod svým občanským jménem, což dokládá i katastr nemovitostí a ostatně i kandidátka do voleb, i tam to musí sedět podle občanky. --Kopal.Jiri (diskuse) 5. 7. 2022, 12:51 (CEST)
  Už jsem jeho editaci zrušil. --VasekPav (diskuse) 5. 7. 2022, 13:19 (CEST)
  No když myslíte. Uvedená reference to nazývala obchodním jménem. Že se tu touhle trapností vůbec ještě zabýváme... --KPX8 (diskuse) 5. 7. 2022, 13:50 (CEST)
  Promiňte, ale čekal bych lepší odpověď. Měl byste kolegovi Kopalovi spíše poděkovat, že článek dal do kupy. Neb osoba to významná je, ač nemusí někomu být po chuti. --VasekPav (diskuse) 5. 7. 2022, 14:03 (CEST)
  Kolego, skutečně významné osoby netrpí narcismem. A k tomu poděkování - proč? Neudělal to pro mne, ale pro svého politického kolegu. Já posílám poděkování často, ale obvykle za vylepšení článků, které jsou dle mého názoru pro Wikipedii a pro lidstvo prospěšné. Hezký den, :-) --KPX8 (diskuse) 5. 7. 2022, 14:33 (CEST)
  Já jsem v rejstříku taky veden jako obchodní jméno, a jsem živnostník. Důležitý je zdroj z katastrálního úřadu a z volební kandidátky (oba využívají evidenci obyvatel a pracují s občanskými jmény osob). Kdyby si NF na kandidátku uvedl něco, co nemá v občance, okamžitě by byl z kandidátní listiny vyškrtnut, kritéria jsou velice přísná. Považuji pouze za vhodné, pokud ze třech relevantních volně přístupných zdojů známe občanské jméno umělce, pak bychom jej měli v článku uvést. Vůbec není můj politický kolega, nejsem politicky angažován ani člen žádné strany, bydlím na druhé straně republiky, nikdy jsem NF neviděl. --Kopal.Jiri (diskuse) 5. 7. 2022, 16:27 (CEST)
  Tak pardon, kolego, z nějakého důvodu jsem Vás měl za monarchistu. --KPX8 (diskuse) 5. 7. 2022, 16:34 (CEST)
 • Smazat – Souhlasím se smazáním. Článek má velmi podobné až stejné problémy, které byly uvedeny ve výše zmíněné diskusi. --Tschechische Länder (diskuse)
 • Smazat – obsah i vznik článku jsou velmi pochybné. --Xyzabec (diskuse) 27. 6. 2022, 13:43 (CEST)
 • Smazat – ke smazání již jednou smazaných článků není nutné diskuzi opakovat, pokud článek není výrazně vylepšen. Tato verze je spíše ještě horší. --KPX8 (diskuse) 27. 6. 2022, 20:38 (CEST)
 • Nechat – Článek jsem upravil do přijatelné verze a doplnil o množství relevantních zdrojů. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 213.208.157.37 (diskuse) 29. 6. 2022, 13:03 (CEST)
 • Smazat – Diskuse o smazání zřejmě již jednou proběhla. --Wikipedista:Whiny15 1. 7. 2022, 12:24 (CEST)
 • Nechat – U této stránky mě zaujalo, že wikipedista, který ji založil, je teď nejaktivnější v jejím smazání. Vypadá to, jakoby stránku zakládal se záměrem danou osobu poškodit, čemuž napovídá i fakt, že do úvodního odstavce dal, jako stěžejní info, že daná osoba je homosexuál. Vyhodil jsem dva nevěrohodné zdroje a přidal některé další. Zdroje nemohou být již problém, stránky podobných osobností jich většinou nemají ani polovinu. Zde je zpěvačka podobného významu Leona Šenková a referenci na stránce nemá ani jednu. Osoba této stránky je mimo zpěváka i v předsednictvu politické strany a má široký záběr veřejných aktivit. Nevidím důvod k mazání stránky.--85.207.44.3 2. 7. 2022, 16:21 (CEST)
 • Ponechat – provedl jsem úpravu článku, která, myslím, odpovídá jeho významnosti. V této podobě si dovedu představit, že bude ponecháno. Kopal.Jiri (diskuse) 3. 7. 2022, 12:38 (CEST)
 • Ponechat – Ano, po úpravě kolegy ponechat. Dle mého skromného názoru byla významnost doložena i předtím. --VasekPav (diskuse) 3. 7. 2022, 22:36 (CEST)
 • Smazat Pochybná osoba. --2A00:1028:96D4:5042:F992:3FDB:5B56:F2CB 6. 7. 2022, 11:05 (CEST)

KomentářeEditovat

Sám bych se chtěl vyjádřit k tomu, že existenci článku již někdy v minulosti jsem nezaznamenal, dokud na ni neupozornil kolega GeXeS. Dále se chci distancovat od uživatele Nathaniel Filip. Nemám s ním nic společného a jeho sebepropagační účely odsuzuji. --Tschechische Länder (diskuse)

Dobrý den, chtěl bych zareagovat na příspěvek uživtele/ky 213.208.157.37 (diskuse). Zdroje, které byly přidány jsou podle mě nedostatečné (bulvární články a placená propagace). O to horší je to, že jako zdroje byly použity i dezinformační Parlamentní listy a stranické noviny KSČM, které spíše kvalitu článku ještě zhoršily. --Tschechische Länder (diskuse) 30. 6. 2022, 11:45 (CEST)

P.S. Později přidal/a zdroje ještě uživatel/ka ‎193.104.67.161 (diskuse), který/á pochází z okolí Pardubic (bydliště Nathaniela Filipa). --Tschechische Länder (diskuse) 30. 6. 2022, 11:56 (CEST)

@Tschechische Länder: To jste hodný, pane Filipe, že se o to tak intenzivně staráte. Vy to k té encyklopedické významnosti snad nakonec opravdu dopracujete, všechna čest. Barrandov a Parlamentní listy... --GeXeS (diskuse) 30. 6. 2022, 13:30 (CEST)


Vojtěch PetrůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 30. 6. 2022, 11:53 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Dávám komunitě k posouzení encyklopedické významnosti tohoto celkem specifického tématu, protože jsem z tohoto pohledu nerozhodnutý. Díval jsem se po nezávislých zdrojích jak v článku, tak jinde, uznat by snad šlo [1], článek je však psán spíše jako určitá sebepropagace. --OJJ, Diskuse 30. 6. 2022, 11:53 (CEST)
 • Ponechat. Jde o šéfredakora Studentských listů a ten je zcela jistě encyklopedick významný. Zdroje tu jsou a podle mne jsou minimálně 2 v naprostím pořádku. --Chalupa (diskuse) 4. 7. 2022, 22:21 (CEST)
 • Smazat. Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje jednoznačně chybí. Najít se o něj dají jen zmínky v rejstřících (triviální zdroje), kategorie se seznamy jeho článků a jeho články a rozhovory (závislé zdroje). --Wikipedista:Whiny15 1. 7. 2022, 12:28 (CEST)
 • Smazat. Je to spíše promo článek. Jediný netriviální zdroj blížící se požadavkům je ten Refresher, ale to je okrajové médium, u nějž se se subjektem článku spíše dá předpokládat názorová blízkost, než nezávislost (asi trochu spekulace, ale vychází z toho, že Studentské listy i Refresher se zaměřují na stejný segment populace, nejsou to širokospektrální média ani v cílení, ani ve výběru publikovaných názorů). Vhodnější by bylo dokládat významnost zdroji důvěryhodnějšími. --KPX8 (diskuse) 3. 7. 2022, 23:20 (CEST)

KomentářeEditovat