Otevřít hlavní menu

Wikipedie:Diskuse o smazání

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vlastní diskuseEditovat

Jak přidat argument nebo komentářEditovat

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazáníEditovat

Šablony Sestava týmu XY / Současná sestava týmu XYEditovat

Seznam dotčených šablon:

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 12. 10. 2019, 23:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat (a pochopitelně odstranit odkazy s článků) – s možnou výjimkou pro týmy nejvyšší české hokejové a fotbalové ligy (ale i šablony týmů 1. fotbalové ligy obsahují stav k únoru 2018!). Tyto šablony vyžadují neustálou a poměrně náročnou údržbu (kromě aktualizací i neustálé vkládání a odstraňování z článků), které se tu nikdo (snad s výjimkou klubů 1. české fotbalové ligy a české hokejové extraligy), nikdo systematicky nevěnuje. Výsledkem je, že tyto šablony jsou často neaktuální (přesvědčte se sami) a mívají proto i chybná vložení. --Vachovec1 (diskuse) 12. 10. 2019, 23:07 (CEST)
  • @Vachovec1: Tak třeba tu {{Sestava HC Slavia Praha}} se snažím udržovat aktuální. To jen k té výtce o jejich neaktuálnosti. --Jan Polák (diskuse) 14. 10. 2019, 13:39 (CEST)
   • @Jan Polák: Píšu "často", nikoliv "všude" neaktuální. A ve svém doporučeném řešení nabízím výjimku pro týmy české fotbalové a hokejové ligy, u kterých by snad pravidelná údržba mohla být reálná. Soupisky týmů české hokejové extraligy dokonce vypadají aktuální (i když je otázka, jak aktuální je dnes / tj. v polovině října 2019 / stav z 5. 7. 2019, kdy tyto šablony kolega Zoner60 naposledy aktualizoval), i když by tam určitě mělo být doplněno datum poslední aktualizace. Zato třeba u klubů 1. české fotbalové ligy jsou u většiny klubů údaje rok i více staré. --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 14:08 (CEST)
    • @Vachovec1: Jasně, jen mi bylo škoda všechno šmahem vymazat, neb jsou mezi nimi i šablony, které jsou udržované, byť uznávám že nějaký velký počet jich asi nebude. Pokud by u šablony byl, jak navrhoval Bazi níže, nějaký automat, jenž by hlídal i čas uplynulý od poslední aktualizace (či alespoň kontroly), pak bychom mohli některé aktualizované ponechat. --Jan Polák (diskuse) 14. 10. 2019, 14:14 (CEST)
 • Smazat, Wikipedie není adresář. Se sestavami a soupiskami je tu dlouholetý problém. Na jednu stranu nevím, do jaké míry pomůže smazat pár šablon, když další hromada článků obsahuje vlastní tabulky. Na stranu druhou by bylo vhodné toto vymýtit a pokud možno všude nahradit externím odkazem na soupisku, který se mnohem snadněji udržuje, funguje lépe v duchu Wikipedie a nesplácá tolik lidských sil a času.
  Oprava: Přejmenovat na Sestava týmu XY 2018/2019 a dobudoucna už vytvářet jen šablony vázané ke konkrétní sezóně. --Dvorapa (diskuse) 13. 10. 2019, 00:08 (CEST)
  To bych nedoporučoval. Za prvé ty šablony v současném stavu vyjadřují stav k nějakému konkrétnímu datu, přitom soupisky se během roku mění (třeba u fotbalu je zimní a letní přestupní období, taky lze kdykoli angažovat volného hráče bez smlouvy). Takže převod na "ročníkovou" šablonu rozhodně není triviální záležitostí. Za druhé si nemyslím, že je dobrý nápad, aby u každého současného či bývalého ligového hráče bylo naskládáno možná až 20 navboxů pro jednotlivé ročníky, ve kterých hrál v nějakém prvoligovém klubu (v případě, že by někdo chtěl podobné navboxy zakládat hromadně). Za třetí, pokud se udělá jen převod vypsaných šablon, bude to zcela nesystematické, protože u hráče bude většinou jen jediný ročník, často ani ne aktuální. --Vachovec1 (diskuse) 13. 10. 2019, 21:15 (CEST)
 • Smazat – Neudržované a v místních podmínkách neudržitelné. --Harold (diskuse) 13. 10. 2019, 16:53 (CEST)
 • Smazat – V podmínkách české Wikipedie jednoznačně neudržitelné, zanášející do projektu šablony předem odsouzené být neaktuální. Vytváření obvykle bývá spojeno s nadšením pro konkrétní věc, bez uvědomění si důsledků, neustálého hlídání aktualizací v řádu let (resp. věčně). Podobný byl nápad zavést aktuální žebříček ATP/WTA do infoboxu tenisty, který nestíhají aktualizovat ani velké en, de wiki. Jedinou možnou cestu vidím v robotických aktualizacích.--Kacir 14. 10. 2019, 08:56 (CEST)
 • Není potřeba již mazat ŠK Slovan Bratislava Dobrý den, šablonu jsem upravil a zobrazuje se nyní ŠK Slovan Bratislava – současná sestava (2019/2020), není potřeba na každý ročník vytvářet novou šablonu například ŠK Slovan Bratislava 2019/2020, zobrazovaný název by být navíc matoucí se sezonami, kdy klub získá titul (ŠK Slovan Bratislava - 2018/2019). --Školák2011 (diskuse) 14. 10. 2019, 10:28 (CEST)
  • @Školák2011: "Titulní" šablony mají tu výhodu, že po vytvoření a vložení do článků zůstávají stálé a nevyžadují neustálou údržbu. Navíc zisk titulu je obvykle encyklopedicky významná událost pro všechny členy vítězného týmu. Zde jste tedy šablonu {{Sestava ŠK Slovan Bratislava}} aktualizoval, ale kdo jí aktualizuje příště? A jaký má šablona smysl, pokud nejsou šablony pro další týmy 1. slovenské fotbalové ligy? Pokud se založí, kdo je bude hlídat a aktualizovat? --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 10:42 (CEST)
   • @Vachovec1: Nemůžu mluvit o všem šablonách, ale tuto aktuální, jak jsem zmiňoval, pokaždé při příchodu a odchodu daného hráče aktualizuji, aktualizuji i v případě změny čísla dresu nebo trenéra. ŠK Slovan Bratislava je klub, kterému fandím a věnuju se stránkám pravidelně. Pravidelné aktualizace můžete vidět v historii. Prosím tedy o nemazání této konkrétní šablony. --Školák2011 (diskuse) 14. 10. 2019, 12:09 (CEST)
 • Dovedu si představit, že by výhledově mohly být tyto šablony navázané na Wikidata, a pokud by docházelo k hromadné (polo)automatické strojové aktualizaci údajů na Wikidatech a tímto zprostředkovaně i v šablonách, klidně nechť se to tu udržuje a dál šíří. Má-li to být ale závislé na neustálé ruční aktualizaci, považuji tento systém za dlouhodobě neudržitelný a dal bych přednost jeho zrušení. Případně je možné se omezit jen na nejužší okruh klubů, jejichž neustálou aktualizaci je možné omezenými lidskými silami zajistit. V takovém případě by ovšem nezbytnou součástí šablony měl být údaj o datu aktualizace a zdroji (pokud nebudeme spoléhat jen na to, že totéž je obsaženo v hlavním článku o klubu), a to nejlépe formou nějaké šablony, která by zároveň zajišťovala přehled o tom, které všechny navboxy už třeba zastaraly a je nutno je aktualizovat. O udržování tohoto přehledu by se měl starat příslušný tematický wikiprojekt, aby to nebylo závislé jen na nahodilé činnosti, kdy si kdo zrovna vzpomene. --Bazi (diskuse) 14. 10. 2019, 11:06 (CEST)
 • smazat. Jako navbox nevhodné - těžko udržovatelné, navbox by měl být vložen ve všech odkazovaných článcích a nikde jinde. Na počítači snad není problém otevřít si jednotlivé hráče z článku do tbů, na mobilu navboxy nejsou vidět. Prostě nevidím žádné pozitivum. JAn (diskuse) 14. 10. 2019, 22:47 (CEST)
 • smazat - pokud by to šlo v budoucnu generovat z WD, jak tu bylo navrhované, tak proč ne. Ale takto je to neudržitelné.--Hugo (diskuse) 15. 10. 2019, 08:51 (CEST)
 • smazat vyjma významných – Ačkoli jsem některé šablony sám zakládal (Dortmund, Leverkusen a snad další 2) rozumím argumentům pro smazání a souhlasím s nimi. Líbí se mi reakce kolegy Baziho, bylo by úžasné, kdyby to řešila Wikidata, myslím, že takové navboxy mají smysl, jen prostě není v našich možnostech je udržovat, když je nás tak málo na WP: Fotbal. Za mě „kdyžtak“ ponechat šablony významných fotbalových klubů typu Sparta, Slavia, Manchester City anebo Barcelona, ale jak pak říct co ještě ano a co již ne. Takže když se to smaže, na nikoho se tu zlobit nebudu a ani nikoho nebudu proklínat. -- Triquelito (diskuse) 22. 10. 2019, 03:04 (CEST)
 • Smazat - Velmi náročné na údržbu a přitom nízká použitelnost, když většina čtenářů asi spíš využije "aktuálnější" soupisky z článků o týmech.Jklamo (diskuse) 22. 10. 2019, 10:37 (CEST)
 • Smazat - jsou neaktuální a prakticky neudržovatelné. --Petr Adámek (diskuse) 24. 10. 2019, 12:30 (CEST)
 • Smazat vyjma udržovaných/významných – Nechal bych pouze ty šablony, které jsou pravidelně aktualizované, udržované. Já sám pravidelně aktualizuji šablonu Sparty, jelikož jsem jejím fanouškem. (Viděl jsem podobný komentář od kolegy fandícímu Slovanu Bratislava) --Interhofer (diskuse) 27. 10. 2019, 09:49 (CET)
 • Smazat - neudržitelné a pak spíš pro ostudu. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 30. 10. 2019, 11:17 (CET)
 • smazat šablony a zachovat informaci o sestavách klubu v sezónách, buď v článcích o klubu pro aktuální sestavu nebo malý počet sezón, nebo v samostatném článku "seznamu sestav klubu" s informací o ročníku. pro kluby ze šledovaných soutěží populárních sportů -hokej,fotbal- jsou i aktuální sestavy udržovatelné. sestavu známého klubu a to i sestavy minulé považuji za wikipedisticky významnou informaci. --Paul E (diskuse) 31. 10. 2019, 02:23 (CET)
 • Smazat vše bez výjimek – účel naboxů je jiný než přinášet aktuální informace o složení týmů. Aktuální informace (a i informace již historické) ať se snaží přinášet články, a nikoliv navigační šablony. Články o fotbalistech či hokejistech jsou přenavboxovány a navboxy zde ztrácejí svůj účel. Rozhodně bych byl pro smazání i navboxů typu {{Mistrovství světa do 20 let 2010 - lední hokej - ČR}} a chystám se je také navrhnout na smazání. --Jowe (diskuse) 16. 11. 2019, 13:48 (CET)

KomentářeEditovat

@Matěj Suchánek, Dvorapa, Vojtěch Dostál, Martin Urbanec: Napadá kolegy znalé ve Wikidatech, jak by bylo možné tyto boxy za pomoci Wikidat sestavovat? --Jan Polák (diskuse) 26. 10. 2019, 10:25 (CEST)

Problém je, že i na Wikidata ty údaje musí někdo načítat a pravidelně je aktualizovat. Pokud možno strojově (tedy z nějaké strojově čitelné databáze), manuálně to nemá smysl. Takto se to dělá například u statusu IUCN načítaného z WD do taxoboxu. Navíc tady by nestačilo pouze aktualizovat WD jako u toho statusu IUCN, ale musely by se, předpokládám také roboticky, vždy zaktualizovat údaje ve zdejších šablonách včetně jejich odebírání a vkládání do článků. --Vachovec1 (diskuse) 26. 10. 2019, 19:33 (CEST)
(Technicky) Voláním dat nejspíš ne, člen sportovního družstva (P54) funguje osoba->tým. Dotazovat data dovede ListeriaBot, ale výstup nelze nějak extra přizpůsobit. Takže se současnými nástroji je to spíš neproveditelné. --Matěj Suchánek (diskuse) 26. 10. 2019, 19:44 (CEST)

Rád bych doplnil, že existují i další navboxy, které sice nemají v názvu "sestava", ale obsahují to samé co výše sepsané šablony. Jde třeba o {{Werder Brémy}}, {{Bayern Mnichov}}, {{FC Barcelona}} a další. --Jowe (diskuse) 16. 11. 2019, 14:43 (CET)


Bělohorský mýtusEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Matěj Orlický (diskuse) 13. 11. 2019, 11:00 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Prezentace zaujatých názorů, bez konkrétně vymezeného předmětu, který by článek popisoval. Nemá potenciál přepracování na neutrálně podané encyklopedické téma. Podrobněji v komentáři. --Matěj Orlický (diskuse) 13. 11. 2019, 11:00 (CET)
 • Odloženě smazat – jak už jsem řekl, nepřijde mi, že by článek byl psán subjektivně. Spíš bych řekl, že článek popisuje významné téma sbírkou nahodilých informací bez hlavy a paty. Článek o tomto tématu tu chybí, ale takto tedy určitě ne. Zkusil bych tomu dát ještě třeba týden dva, nechat konflikt trochu vyhnít a pokud se nic v kvalitě článku oblepeného příslušnými cedulemi nezmění, smazat. --Dvorapa (diskuse) 13. 11. 2019, 17:38 (CET)
 • smazat – článek porušuje wp:NPOV, až skoro k Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není nástrojem propagace body 1 a 2 --Wikipedista:BobM d|p 14. 11. 2019, 10:12 (CET) dodatek: článek není encyklopedický ale nesrozumitelný, zmatečný a nesmyslný, viz Diskuse:Bělohorský mýtus#Neutralita / celkově zpochybněno --Wikipedista:BobM d|p 15. 11. 2019, 07:49 (CET)
 • ponechat - článek nic neporušuje, čtu i o české historii i z jiných zdrojů, a vím, že se jako národ neumíme vyrovnat s historií. Táhne se to od husitů, pak Bílá hora, a opravdu to nebyli česko-německé spory, jak si mnozí myslí. Žižka byl masový vrah a mohli bychom pokračovat. Zaujaté názory má Matej Orlický, ne Vašek7. I když pravdu o české historii si nejsou schopní přiznat ani čeští historici. Matějovi dám odkaz na jeden článek, Jiřího Raka snad uznává, Vznik Československa zatěžují stále živé lži o utrpení pod Rakouskem, říká historik Jiří Rak. Češi pod císařem opravdu netrpěli, to si vymysleli. Mohl bych dodat spoustu dalším citací, ale myslím, že navrhovatel smazání neuzná. Čechy byly česko-německo-židovská společnost, Přičemž český živel dlouho tvořili převážně venkovští nevolníci, kteří se na budování podíleli nanejvýš jako fyzická síla - a ve 20. století se Čechy podařilo etnicky a třídně vyčistit. No, nic.Mirek256
 •  :: Četl ten článek vůbec? viz Diskuse:Bělohorský mýtus#Neutralita / celkově zpochybněno, je to celé zmatečné a nesrozumitelné. --Wikipedista:BobM d|p 15. 11. 2019, 07:47 (CET)
 • @BobM: ::: Pro je to srozumitelné až moc a článek jsem četl.Mirek256 15. 11. 2019, 08:07 (CET)
 • Upravit Tento termín vskutku historici používají (ať už tento pohled sdílejí, nebo vyvracejí), ostatně práce některých autorů jsou zmíněny přímo v článku. Osobně bych doporučoval článek výrazně zkrátit na základní definici a z příkladů ponechat jen ty podpořené zdroji vyšší kvality (eg. odborné práce historiků). Používání běžně dostupných novinových/online článků z nedávné doby pouze povede (tedy už vedlo...) k "vlastnímu výzkumu", což je postup pro Wikipedii zcela nevhodný. Nutno ovšem zdůraznit, že užívání zdrojů v současném článku ve mne nebudí zrovna důvěru (publikace z roku 2007 jako zdroj pro tvrzení ohledně církevních restitucí v roce 2012?). --Pavlor (diskuse) 15. 11. 2019, 14:29 (CET)

KomentářeEditovat

Hodnocení historických událostí má být v článcích o nich, v případě většího rozsahu přesunout do neutrálně nazvaného a pojatého hesla. Pojem bělohorský mýtus se v odborné literatuře skutečně objevuje, ale to by si vyžadovalo pečlivou rešerši, zda existuje široce akademicky přijímaná ustálená definice toho pojmu vhodná do encyklopedie, nebo jde spíše o polemicky se vymezující název poněkud poplatný současné módě boření mýtů. Ale i v prvním případě by o tom bylo pravděpodobně vhodnější pojednat v rámci neutrálně vymezeného článku.

Takové úkoly si autor nekladl. Definice je naprosto mlhavá a autor si ji (první dvě věty) sestavil volně dle zdroje, kterým je příspěvek ve studentském (!) sborníku o literatuře. Autorka se vůbec historií a otázkou co je a co není mýtus nezabývá, zabývá se společnými historickými „stereotypy“ ve čtyřech dílech z doby národního obrození, které podle ní souborně lze nazvat „bělohorským mýtem“. A dodojme, že tento (možný) název ospravedlňoval zařazení příspěvku do sborníku o mýtech. Rovněž dále v článku tzv. mýtus nemá žádný tvar a nejsou tam žádné celistvé informace, které by se měl o mýtu čtenář dozvědět – kdy vznikl, z čeho vycházel, jaká je jeho klasická podoba, jaký byl vývoj této podoby, varianty atd. Je to víceméně náhodná sbírka různých informací k tématu č. historie a historického vědomí (asi). Smysl a účel článku je pak jasně patrný z kapitoly 21. století. Na začátku je tam zárodek toho, co by v článku skutečně mělo být. Dále už jsou jen víceméně politické kauzy (nebo dokonce jen v podstatě náhodné prohlášení politika), kde si to autor článku vyřizuje s názorovými oponenty za pomoci nálepky bělohorský mýtus.

Nelze předpokládat, že by kolega Vasek7 byl schopen heslo přepracovat do přijatelné podoby. Na Wikipedii prosazuje své dosti vyhraněné názory, a přes rozsáhlou diskusi u Mariánský sloup (Staroměstské náměstí) svou zaujatost není schopen reflektovat a chápat a respektovat principy Wikipedie. Obhajoba vlastní nezaujatosti tím, že není zaměstnanec Akademie věd a že nemůže do článku promítat své názory, protože na dané téma nepublikuje, je absurdní až docela úsměvné. Vyvyšování se nad respektované akademické odborníky naprosto nepřijatelné. --Matěj Orlický (diskuse) 13. 11. 2019, 11:00 (CET)

@Mirek256: Dobrý den, kolego. Vidím, že místo komentáře k návrhu máte potřebu poučovat o výkladu české historie. Očekávám, že obvinění o mé zaujatosti doložíte konkrétními výroky. --Matěj Orlický (diskuse) 15. 11. 2019, 08:46 (CET)

@Matej Orlický: Myslíte, že to má smysl? A ostatně i akademici mají různé názory, myslím že Vám nemusím dávat příklady. Má to myslím pouze jednu chybičku, každý uznává jen tu svoji pravdu. Najít jak to skutečně bylo, do toho se nikomu moc nechce, a občas by to bylo i pláči - např. kolaboranti si vzájemně odpřísáhli, jak každý byl v odboji atd. Když jsme u té Bílé hory, já si myslím, že by zde dnes žádní Češi nebyli. Pomalu bychom se dostali pod Prusko, a to by se tak s germanizací neflákalo jako Rakousko či císař. Češi by skončili jako Lužičtí Srbové, ale Praha by asi byla mnohem větším městem, ale německým. Takže to porážka až tak nebyla. Ale myslím si, že poučovat Vás nemá žádný smysl, máte vyhraněné názory.Mirek256 15. 11. 2019, 10:42 (CET)
Výzva číslo 2: Přestaňte poučovat o historii a napište, kde jsem projevil vyhraněný názor. --Matěj Orlický (diskuse) 15. 11. 2019, 11:05 (CET)
@Matěj Orlický: Díval jsem se do Vaší historie, docela málo píšete články. Ale např. když si přečtete diskuzi zde [1], je z toho docela jasné, že si zde prosazujete správný názor z Vašeho hlediska na českou historii. A už nikdy nepište, že nechcete, aby Vás někdo poučoval. Ono to asi ani nejde, když mám své správné názory. Já se s Vámi na wikipedii setkal jednou, a nebylo mi to příjemné, zatvrzele trváte na svém názoru, nenecháte se přesvědčit, abych pravdu napsal, ani jsem se o to nesnažil.Mirek256 15. 11. 2019, 11:50 (CET)
@Mirek256: Tady ale nejde o názor ale to, že historik nemá hodnotit (to nechme politikům). A článek hodnotí právě jen na základě názorů malé skupiny respektive hodnotí pouze názory na historické události nebo fakta. Takto prostě nemůže článek o historii vypadat. --Wikipedista:BobM d|p 15. 11. 2019, 12:46 (CET)
Výzva číslo 3: Pište konkrétní argumenty a nepoučujte tu o svých názorech na historii, to na Wikipedii nepatří. V té diskusi také žádné své názory na historii neprezentuju, naopak bráním tomu, aby určité názory byly v článku prezentovány jako fakta. A dosud jste nepoukázal na žádný můj konkrétní výrok, který by to a mou snahu o objektivnost zpochybňoval. A možná jsem jen zatvrzelý kacíř, který se nenechá přesvědčit o té správné Pravdě. --Matěj Orlický (diskuse) 15. 11. 2019, 12:53 (CET)

Mirek256: Výzvy nepomáhají, zkusím Vás namotivovat jinak: Pokud na Wikipedii najdete byť jen zmínku nepřímo prozrazující můj osobní názor, i jen nevyhraněný, na Bílou horu nebo obnovu staroměstského mariánského sloupu, máte u mě wikikytičku. --Matěj Orlický (diskuse) 15. 11. 2019, 13:58 (CET)

Nic? Já bych tedy shrnul fakta o dosavadních příspěvcích kolegy Mirek256 na této stránce: 1) věcných argumentů k článku: 0, 2) argumentum ad hominem: učebnicové, 3) zpochybněných důkazů o zaujatosti už. Vasek7: 0, 4) důkazů o mé zaujatosti: 0, 5) vzhledem k 2) a 4) vč. neurčitých narážkek to vnímám jako pomluvu, která poškozuje moje dobré jméno u ostatních wikipedistů
A protože já nepodloženě neobviňuji, upozorňuji na tyto konkrétní důkazy zaujatosti kolegy Mirek256 nacházející se v odstavci Ponechat: 1) Zpochybnění kompetence odborníků v jejich oboru [já to vím lépe], 2) hodnocení kontroverzní historické osobnosti jednostranně a expresivně jako zločince, 3) jako reprezentativní ukázka (zřejmě „pravdy“ či nezaujatého pohledu na českou historii) vybrán článek o zániku monarchie z pera čestného člena politické strany monarchistů (která hájí ve společnosti marginálně zastoupený názor, že zánik monarchie byl omyl). --Matěj Orlický (diskuse) 18. 11. 2019, 12:13 (CET)
@Matěj Orlický: Jak vidět, jste zaujatý, když nic jiného, tak proti monarchistům, svým příspěvkem jste to zrovna teď dokázal, dále proti všech, kdo neglorifikují Žižku, a já nic nevím lépe, naopak Vy si myslíte, že víte vše úplně nejlépe, ostatně to pořád zde na wikipedii stále a neustále dokola dokazujete.Mirek256 19. 11. 2019, 06:01 (CET)
Konstatování faktu, že monarchisté zastávají výrazně menšinový názor, je asi tak stejný projev zaujatosti jako je tvrzení „kontroverzní osobnost“ projev glorifikace. Nabídka s kytičkou trvá, ale prosím jen seriózní důkazy. --Matěj Orlický (diskuse) 19. 11. 2019, 10:04 (CET)


PikantnostEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
RomanM82 (diskuse) 14. 11. 2019, 19:30 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Informační hodnota 0 (pikantnost je vlastnost). Pokud by bylo heslo k něčemu, tak stejně patří na wikislovník. --RomanM82 (diskuse) 14. 11. 2019, 19:30 (CET)
 • Smazat – ani mi není moc jasné čím má být první položka odlišná od druhé. Ale stránka by mohla být přesměrováním na zatím neexistující pálivost - en:Pungency.--Crinkly.sun (diskuse) 14. 11. 2019, 19:48 (CET)
 • Smazat – viz předřečníci. Hugo (diskuse) 14. 11. 2019, 20:34 (CET)
 • Přesunout na Wikislovník (pokud tam stejné heslo už není) – tohle není rozcestník, ale slovníkové heslo, které jako takové nepatří na Wikipedii, ale na Wikislovník. Původní autor podle shrnutí editace také vycházel ze slovníkového hesla v ASCS. --Vachovec1 (diskuse) 15. 11. 2019, 00:23 (CET)
 • smazatWikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník, žádná informační hodonota --Wikipedista:BobM d|p 15. 11. 2019, 13:07 (CET)

KomentářeEditovat

Přírodní ohroženíEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 15. 11. 2019, 13:02 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • ponechat a upravit - na smazání to není, na úpravu ano. Téma je dost významné na to, abychom článek hodili do koše. Inspirovat se lze např. zde [2]. A ten seznam literatury by se mohl pokrátit nebo úplně smazat. --RomanM82 (diskuse) 15. 11. 2019, 13:23 (CET)
 • upravit, zejména úvodní větu a trochu i stylistiku (zejména okolo věty Je nutné zdůraznit, že spojení "přírodní riziko" je často používané, ale nevyjadřuje přesně o co se jedná. je to takové neencyklopedicky popsané). --Dvorapa (diskuse) 15. 11. 2019, 13:46 (CET)
 • ponechat– Některé věty jsou sice zvláštně formulované, ale téma článku má určitě na wikipedie své místo. Nevidím důvod pro smazání. Nejsem si jistý, jestli je na místě celkové zpochybnění. Navíc u tématu vidím potenciál pro případné budoucí rozšíření článku.--0kozel (diskuse) 16. 11. 2019, 01:37 (CET)

KomentářeEditovat

PS: S většinou bodů zmíněných v diskusi článku nesouhlasím, článek má hlavu a patu a celkem dobře rozebíra přírodní ohrožení/hrozbu i s tím spojené riziko/hazard. --Dvorapa (diskuse) 15. 11. 2019, 13:50 (CET)

PS 2: Článek je nesprávně propojen, pojednává o ohrožení, ale je propojen s anglickým rizikem. Opravil jsem. --Dvorapa (diskuse) 15. 11. 2019, 13:52 (CET)

@Dvorapa: Nesouhlasím s vaší změnou propojení. Přírodní pohroma (disaster) je něco jiného než přírodní ohrožení.--RomanM82 (diskuse) 15. 11. 2019, 14:15 (CET)
Každopádně je to také něco jiného než přírodní riziko, propojení s WD tedy zrušit zatím úplně? --Dvorapa (diskuse) 15. 11. 2019, 14:17 (CET)
Ne, původní bylo správně. Riziko je pouze kvantifikovaná míra ohrožení.--RomanM82 (diskuse) 15. 11. 2019, 14:21 (CET)


Seznam uprchlíkůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 15. 11. 2019, 13:17 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – nevhodný a nepřesný seznam (viz Diskuse:Seznam uprchlíků), rozpor s Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář --Wikipedista:BobM d|p 15. 11. 2019, 13:17 (CET)
 • Smazat – "uprchlík" je příliš široký pojem. To bychom mohli začít třeba Mojžíšem a Izraelity, kteří prchali z Egypta před faraonem a jeho armádou. Dokážu si ale představit nějaký konkrétnější seznam na toto téma, např. "Seznam uprchlíků před fašismem". --Vachovec1 (diskuse) 15. 11. 2019, 23:47 (CET)
 • Smazat – už z podstaty je to nesmyslný článek. Takovýto seznam nemá žádné limity ať už v minulosti nebo budoucnosti a nelze ho nikdy dokončit. Seznamy obecně by se podle mě měly zakládat jenom tam, kde je aspoň teoreticky možné obsáhnout všechny entity. --0kozel (diskuse) 16. 11. 2019, 00:48 (CET)

KomentářeEditovat

Teoreticky miliony možných, encyklopedicky významných uprchlíků a jejich potomků by tam patřily, což zkrátka vypsat v jednom článku nelze. Bez názoru (kritéria seznamu je třeba kdyžtak ale řádně vyjasnit). --Dvorapa (diskuse) 15. 11. 2019, 13:43 (CET)