Wikipedie:Diskuse o smazání

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DOS
  WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Zjevně nevyhovující stránky, které nesporně porušují vyjmenovaná pravidla, je vhodné nominovat na rychlé nebo odložené smazání bez založení samostatné diskuse.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci české Wikipedie.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (na rozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak přispívat do diskuse Editovat

Editujte jen příslušnou sekci Doporučená řešení nebo Komentáře, a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svoje doporučené řešení a argumenty pro něj jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu tučně zvýrazněte shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Jak navrhnout stránku na smazání Editovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Ukončení diskuse o smazání Editovat

Uzavření diskuse Editovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup Editovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) se zdůvodněním (např. nedoložena [[Wikipedie:Encyklopedická významnost|encyklopedická významnost]])}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Probíhající diskuse o smazání Editovat

 
Archiv

Dějiny filosofie (učebnice) a Stručné dějiny filosofie Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mario7 (diskuse) 31. 7. 2023, 13:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

Utwór został wyróżniony międzynarodową lub ogólnokrajową nagrodą literacką. (pl:Wikipedia:Encyklopedyczność/utwory literackie)

Obě dvě knihy splňují specifická kritéria významnosti učebnic en:WP:TEXTBOOKS. --Puszczanin (diskuse) 31. 7. 2023, 14:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Co se týče šablony {{NPOV}}, pokládám její použití za nevhodné, protože je všeobecně známo dokonce bez žádných referencí, že sovětské učebnice, stejně jako učebnice filozofie v komunistickém Československu, vykládají dějiny filozofie zaujatě, s předsudkem. Dokonce dítě ví o jednostrannosti sovětských učebnic filozofie a proto vložení šablony {{NPOV}} uživatelem Gottschalkem vypadalo jako chytráctví, aby umožnit nezákonné smazání článku pomocí procesu odloženého smazání. Podle mého mínění stačí přidat kategorii "Propaganda v Sovětském svazu", jak jsem to udělal v mém článku o jiné sovětské učebnici "Dějiny VKS(b). Stručný výklad". --Puszczanin (diskuse) 31. 7. 2023, 15:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat – Ano, člověk se v tomto případě musí oprostit od předsudků. Kdyby se měly mazat články o všech "závadných" knihách, tak by to nedopadlo dobře. Vždyť tu máme i článek o Mein Kampf... Lidstvo by se mělo poučovat z minulosti i prostřednictvím toho, že "pozná nepřátele". Leč se bohužel na minulost častokrát zapomíná... Ale trochu se ztotožňuji i s odpůrci, mohl by být u těch učebnic uveden i nějaký ten "západní pohled" na ně či na ruskou filozofii, aby bylo jasné, že už jsou ty knihy překonané, či dokonce byly překonané už v době svého vydání. --VasekPav (diskuse) 31. 7. 2023, 19:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  trochu se ztotožňuji i s odpůrci, mohl by být u těch učebnic uveden i nějaký ten "západní pohled" na ně. — VasekPav   Už jsem uvedl zde a zde:

Diamat fungoval jako státem přikázaný filozofický systém. Sovětská vláda rdoušila jakékoliv svobodné filozofické studium. (Nikolaj Losskij, Dějiny ruské filosofie, s. 541, 588.)

Dokud bude v SSSR existovat moc, která rdouší jakékoliv svobodné studium, nebude dialektický materialismus nikdy schopen žádného dalšího plodného filosofického rozvoje.

Nikolaj Losskij, Dějiny ruské filosofie, kapitola „Dialektický materialismus v SSSR“

Ještě mé heslo "Georgij Alexandrov" (redaktor učebnice "Dějiny filosofie") odkazuje na článek "The Aleksandrov Story", kde Percy E. Corbett vypravuje o indoktrinaci v jeho knihách. Zaujatý úhel pohledu učebnic filozofie v socialistických zemích je banalitou a nepotřebuje mazání sovětských učebnic, nýbrž samostatný článek Sovětská filozofie. --Puszczanin (diskuse) 31. 7. 2023, 20:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
uveden i nějaký ten "západní pohled", — VasekPav   článek však cituje jen pochvalné kritiky. — Gottschalk   Bylo by směšné očekávat, že tyto sovětské učebnice byly používány na Harvardově univerzitě nebo byly doporučeny Oxfordskou univerzitou jako pomocné knihy pro výuku dějin filozofie. Západní recenze těchto učebnic pravděpodobně chybějí, ale nejsou potřebné, protože výraz "sovětská učebnice (dějin) filozofie" hovoří sám za sebe. Věc se zdá být jasná pro každého, že hesla nepojednávají o doporučené literatuře na západních univerzitách, nýbrž o národním významu učebnic v rámci sovětského vzdělávání(ru). --Puszczanin (diskuse) 1. 8. 2023, 10:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pozn. ad "západní pohled". — VasekPav   Jestli někdo najde západní recenze těchto učebnic, hesla se samozřejmě zlepší. Ale nepřítomnost západních posudků na tyto učebnice neznamená, že hesla nesplňují kritéria encyklopedické významnosti. Většina českých hereček a zpěvaček, o nichž existují hesla na cs-wiki, není známá v jiných zemích. Ale nikdo je nemaže na základě tvrzení: pokud se v amerických či afrických médiích nepíše o naší české zpěvačce, pak ji za významnou nepovažujeme; pokud stati, které uveřejňuje náš český novinář v českých novinách, nezajímá čínské čtenáře, pak si nezaslouží wikipedické heslo.
Takové pravidlo encyklopedické významnosti neexistuje. Kritéria WP:EV nevyžadují světovou proslulost a celostátní význam také stačí. Proto smazání stránky odporovalo pravidlům: Jvs smazal(a) stránku (zdroje závislé nebo triviální; označeno jako POV). Toto shrnutí editace odkazovalo na komentář umístěný na stránce Diskuse:Dějiny filosofie (učebnice): Stalinova cena není nezávislý zdroj. Vzhledem k době a místu vzniku je kniha nutně ideologicky deformovaná, článek však cituje jen pochvalné kritiky. — Gottschalk   Zprvu jsem myslel, že je to legrace. Proto jsem nereagoval, dokud Jvs nesmazal článek. Vysvětluji: Stalinova cena jako nejvyšší státní vyznamenání svědčí nezvratně o tom, že učebnice měla celostátní význam, co v souladu s WP:EV znamená encyklopedickou významnost. Kromě toho, zdroje svědčí, že byla kniha používána jako základní učebnice dějin filozofie na největší univerzitě státu (Lomonosovova univerzita). To také dokazuje encyklopedickou významnost knihy. Druhá učebnice (Stručné dějiny filosofie) byla doporučena Ministerstvem školství SSSR a na ní se podíleli nejpřednější odborníci Sovětského svazu. Z toho také vyplývá encyklopedická významnost knihy.
Co se týče NPOV, není těžké pochopit, že Gottschalk vymyslel podmínku, která je zjevně nesplnitelná. Vždyť západní recenze ruskojazyčných učebnic mohou chybět, zatímco v SSSR, kde cenzura bránila svobodnému vyjadřování idejí v tisku, nikdo nemohl uveřejnit negativní recenzi typu "pokládám tuto učebnici za ideologicky deformovanou marxistickou indokrinaci". Abychom se vystříhali porušení neutrality, je možno vložit odkazy na hesla, které vysvětlují omezení svobody slova v totalitárních režimech. Ostatné o tom každý ví. --Puszczanin (diskuse) 3. 8. 2023, 21:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pozn. ad aby bylo jasné, že už jsou ty knihy překonané. — VasekPav   Odpověď: novější sovětské učebnice. Avšak nechápu, proč musím doplňovat informaci, která je očividná. --Puszczanin (diskuse) 4. 8. 2023, 13:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat . obě knihy splňují pravidla encyklopdické významnosti, jejich ideologické zaměření s tím nemá co dělat. --Chalupa (diskuse) 7. 8. 2023, 22:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Chalupa: "ideologické zaměčení"? Možná "zaměření"? (čeština není můj mateřský jazyk.) --Puszczanin (diskuse) 8. 8. 2023, 15:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Puszczanin: Děkuji za upozornění, překlepy, to je moje, bohužel. A bylo jich tam ještě víc. --Chalupa (diskuse) 8. 8. 2023, 21:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  A bylo jich tam ještě víc. Překlepy "ově (knihy)" a "význmanosti" jsem pochopil. Nemohl jsem pochopit jen slovo "zaměčení". --Puszczanin (diskuse) 18. 8. 2023, 07:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Smazat nebo upravit do přijatelné podoby. Knihy jsou to asi encyklopedicky významné, i když by to asi ještě chtělo nějaké (na tehdejším režimu) nezávislé prameny. Ale hlavní problém je, že články porušují pravidlo Nezaujatý úhel pohledu. Úplně postrádají odstup a kritickou oponenturu. Přestavte si třeba, že by článek o knize Malleus maleficarum (Kladivo na čarodějnice) psal jenom to, že to byl populární manuál k odhalení čarodějnic a že nějaký inkvizitor knihu zhodnotil jako „cenné zobecňující dílo“, ale nebyl by tam ani náznak toho, že čarodějnice neexistují a že s pomocí této knihy byly páchány zločiny. Tyhle stalinské příručky byly kladivy na čarodějnice 20. století a pomocí jejich argumentace byly indoktrinovány generace studentů, byli umlčováni a trestáni kritici režimu a byl podvázán jakýkoli dialog v rámci humanitních a sociálních věd, který by narušoval „dogmata“ tam stanovená.--Jan Spousta (diskuse) 12. 8. 2023, 18:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  postrádají kritickou oponenturu. — Jan Spousta   V takovém případě trváte na nutnosti smazat také 4 knihy Teodora Ojzermana, protože jsou ideologicky deformovány ještě víc a kritická oponentura také chybí? Jaký způsob nabízíte, abych tuto oponenturu přidal? Už jsem napsal, že kritické ohlasy těchto učebnic nemám a nevím, jestli vůbec existují. V podstatě opakujete Gottschalkův komentář, o němž jsem se zmínil:

Není těžké pochopit, že Gottschalk vymyslel podmínku, která je zjevně nesplnitelná. Vždyť západní recenze ruskojazyčných učebnic mohou chybět, zatímco v SSSR, kde cenzura bránila svobodnému vyjadřování idejí v tisku, nikdo nemohl uveřejnit negativní recenzi typu "pokládám tuto učebnici za ideologicky deformovanou marxistickou indokrinaci". Abychom se vystříhali porušení neutrality, je možno vložit odkazy na hesla, které vysvětlují omezení svobody slova v totalitárních režimech.

Tyhle stalinské příručky byly kladivy na čarodějnice 20. století. — Jan Spousta   Nebyly. Naopak, umožňovaly (i když s ideologickými vložkami) seznámit se s dějinami filozofie v situaci nepřítomnosti necenzurovaných učebnic. "Stručné dějiny filosofie" vyšly vůbec po Stalinově smrti. --Puszczanin (diskuse) 12. 8. 2023, 21:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pokud o těch knihách opravdu neexistuje žádná podstatnější nezávislá literatura, pak patrně neplní podmínku WP:2NNVZ a měly by se smazat pro nevýznamnost. Ale osobně si myslím, že spíš existuje, jenom ji najít.--Jan Spousta (diskuse) 12. 8. 2023, 21:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Kolego, s Vaším vývodem nesouhlasím. V pravidlech a dopuručeních není nic o tom, že mají existovat chvalitebné i kritické zdroje, pouze nezávislé. --Chalupa (diskuse) 12. 8. 2023, 22:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Mýlíte se. Dostatečným důkazem encyklopedické významnosti je nejvyšší státní vyznamenání (Stalinova cena). --Puszczanin (diskuse) 12. 8. 2023, 22:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
neplní podmínku WP:2NNVZ a měly by se smazat pro nevýznamnost. — Jan Spousta   Škoda, že opět opakujete Gottschalkovy teze místo toho, abyste četl dřívější diskusi a reagoval na její argumenty. O tom jsem se už zmínil, že Gottschalkova smyšlenka "Stalinova cena není nezávislý zdroj" (na stránce "Diskuse:Dějiny filosofie (učebnice)"), neobstojí před kritickým pohledem. Kromě toho, vy s Gottschalkem zkreslujete pravidlo, které ve skutečnosti zní takto:

WP:2NNVZ jsou jednou (sic!) z možností, jak prokázat, že si určité téma na Wikipedii zaslouží samostatný článek.

Takže to není nutnost, nýbrž jedna z možností. V připadě, když je předmět článku nositelem nejvyššího vyznamenání (Nobelova cena, Pulitzerova cena, Magnesia Litera, Stalinova cena apod.), encyklopedická významnost se stává nespornou dokonce bez ohledu na ostatní zdroje. P. S.: S knihou "Kladivo na čarodějnice" tyto dvě učebnice nemají téměř nic společného a vaše srovnání je nevhodné. --Puszczanin (diskuse) 13. 8. 2023, 09:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa:: Ale tam právě veškeré zdroje nezávislé na režimu chybí. @Puszczanin: Stalinovu cenu nelze srovnávat s cenami udílenými nezávislými komisemi. Schvalovali ji ti samí lidé, kteří řídili ideologiký provoz, takže vlastně vyznamenávali sami sebe a své podřízené.--Jan Spousta (diskuse) 13. 8. 2023, 11:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Schvalovali ji ti samí lidé, kteří řídili ideologiký provoz, takže vlastně vyznamenávali sami sebe a své podřízené. — Jan Spousta   Pomocí této demagogie, kterou spolu s Gottschalkem používáte, je možno zkreslit všechny pravidla Wikipedie a dokázat všechno, co se chce. Vladimir Putin zvolil sám sebe a proto si takový prezident nezaslouží samostatný článek na Wikipedii. Rektor Lomonosovovy univerzity prof. Viktor Antonovič Sadovničij není zvolen univerzitou, nýbrž Putinem, který vlastně vyznamenává sám sebe a své podřízené. Proto rektor hlavní univerzity v Rusku nezaslouží článek na Wikipedii. Olga Skabejevová je závislá na Putinovi, protože je jeho propagandistkou. Kdyby jí nebyla, nemohla by moderovat žádný pořad na prokremelské stanicí Rossija-1(ru) a vůbec pracovat jako novinářka v putinském Rusku. Proto si také nezaslouží samostatný článek. Nezávislá média v Rusku neexistují a proto je nutno smazat všechny články o novinách v Rusku.
Vysvětluji podruhé: Stalinova cena, Pulitzerova cena apod. jsou důkazem encyklopedické významnosti proto, že svědčí o celostátním významu knihy. Alexej Makarov#Publikace, Alexej Sergejevič Bogomolov aj. také psali ideologické zaměřené učebnice, které však žádnou sovětskou cenu nezískaly. Gottschalkova námitka, kterou hájíte, se redukuje na absurdní tvrzení: encyklopedickou významnost nemá událost, která měla národní či celostátní význam.
Související informace naleznete také na stránkách en:WP:TEXTBOOKS a pl:Wikipedia:Encyklopedyczność/utwory literackie.
--Puszczanin (diskuse) 13. 8. 2023, 13:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Puszczanin: Váš příklad nesedí. O Putinovi, Skabejevové a dalších exponentech ruského režimu najdete plno nezávislých materiálů, ať ruských nebo zahraničních. Totéž ostatně i o představitelích sovětského režimu, o nichž se hodně psalo ve svobodném tisku a mnozí z nich mají i vědecké monografie napsané nezávislými odborníky. Proto se jedná o encyklopedicky významné osoby, o nichž lze napsat neutrální články, ať už se dostali k moci jakkoli. Ale o (Stručných) dějinách filozofie tu zatím žádný nezávislý pramen nebyl citován. Jak říkám, nejspíš nějaké takové prameny existují: velmi bych se divil, kdyby tak rozšířené učebnice zcela unikly pozornosti všech filozofů z disentu, emigrace i zahraničních odborníků na filozofii a na Sovětský svaz. Právě proto také tvrdím, že diskutované články nesplňují pravidllo NPOV, jelikož (pravděpodobně existující) nezávislá hodnocení svých předmětů zamlčují. Kdybyste tyto prameny našel a ocitoval, zabili bychom dvě mouchy jednou ranou - encyklopedickou významnost i neutralitu článků - a zároveň by se tyto diskuse o smazání vyřešila nejlepším možným způsobem, verdiktem ponechat.--Jan Spousta (diskuse) 13. 8. 2023, 15:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ale tam právě veškeré zdroje nezávislé na režimu chybí. Nesplňují pravidllo NPOV, nezávislá hodnocení svých předmětů zamlčují. — Jan Spousta   Obdivuji vaši houževnatost, s jakou hájíte Gottschalkův zřejmě absurdní vynález: všechny zdroje v Sovětském svazu jsou závislé a proto nesplňují WP:2NNVZ, zatímco dvě zmínky o předmětu v dvou nesovětských novinách jsou lepším důkazem dostatečného zájmu veřejnosti a encyklopedické významnosti tohoto předmětu než nejvyšší státní vyznamenání, usnesení ministerstva nebo překlady do několika cizích jazyků. Prokurátoři skupiny Pussy Riot by vám mohli závidět. Bohužel politicky/ideologicky motivované DoSy nejsou mým koníčkem. --Puszczanin (diskuse) 14. 8. 2023, 17:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Bohužel je to tak, že totalitní režimy obecně potlačují nezávislé instituce včetně nezávislých médií, z nichž bychom mohli čerpat. V SSSR byl tento proces obzvlášť úspěšný. Tam nic jako nezávislost médií neexistovalo, všichni museli poslouchat pokyny stranického centra, to je dobře doloženo, a pokud nějaká učebnice byla připuštěna do škol nebo dokonce vyznamenána Stalinovou cenou, tak ji museli chválit - neexistovalo, aby někdo poukázal na případné významné nedostatky. Můžete si ten stát představit jako jednu velkou korporaci, která sice má různé divize (organizace), ale všichni musejí poslouchat korporátní vedení, plnit shora přidělený plán a dodržovat jednotnou linii. Takže je to, jako by třeba nějaká továrna vyznamenala svůj produkt nějakým svým interním oceněním, pak o tom produktu ve firemních novinách napsala, jak je dobrý, a my bychom podle toho psali článek tady na Wikipedii.--Jan Spousta (diskuse) 14. 8. 2023, 17:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Spousta: Kolegové já žádně agumenty po nikom neapakuji a "Gottschalkův zřejmě absurdní vynález" nehájím, i když cítím určitou oprávněnost jeho tvrzení v souvislosti se snahou zrušit v Praze vyprodaný koncert paní Netrebko. Pokládám Vám opět otázku, na kterou jste mi neodpověděl. V pravidlech a dopuručeních není nic o tom, že mají existovat chvalitebné i kritické zdroje, pouze nezávislé. Pokud se mýlím, prosím o odkaz na tuto část pravidel. To, že jsou zdroje závislé na režimu, je celkem jasné a je to v mnoha případech vidět i u nás nyní. Ale právě to, že kniha dostala Stalinovu cenu je objektivní a nezávislá informace, která mimo jiné svědčí i o tom, že kniha byla ideolgicky ovlivněna. Nic to však neříká o tom, že je bezvýznamná, ba právě naopak. --Chalupa (diskuse) 14. 8. 2023, 19:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Chalupa: Já souhlasím, že ta kniha je nejspíš významná. I když by to bylo potřeba doložit nezávislým pramenem. Stalinovu cenu knize udělil týž subjekt, který si tuto knihu objednal a zaplatil, tedy komunistická strana, takže Stalinova cena vypovídá pouze o spokojenosti zadavatele, nikoli o objektivní významnosti knihy - nelze tuto cenu srovnávat s cenami jako je Magnesia litera, kde knihu hodnotí někdo úplně jiný než vlastník copyrightu.
Co se týče obsahu, netvrdím, že tam musejí být chvalitebné i kritické zdroje, to opravdu obecně není potřeba. Jen říkám, že postrádám odstup a kritickou oponenturu (kritickou ve smyslu objektivního posouzení, ne nutně ve smyslu úplného zavržení), tj. splnění pravidla Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu.
V zásadě podle mne existují dvě možnosti: Buď o těch knihách nikdo nikdy žádné objektivní, nezávislé hodnocení nenapsal, a pak články zřejmě neplní WP:EV - knihy jsou v podstatě jen interní materiály komunistů, kteří si je chválí a oceňují, ale nikoho jiného mimo tuto sektu jejich obsah nezajímá. Anebo o těch knihách nějaká objektivní, nezávislá hodnocení vznikla (což považuji za mnohem pravděpodobnější), a pak naše články neplní WP:NPOV, protože tato hodnocení zamlčují, a je potřeba je buď smazat, nebo doplnit o onen nezávislý pohled, aby tu mohly zůstat.--Jan Spousta (diskuse) 14. 8. 2023, 21:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokud se mýlím, prosím o odkaz na tuto část pravidel. — Chalupa  

díla jsou všeobecně známá (ať už chvalně či nechvalně)

"zřejmě absurdní vynález". — Chalupa   Tento vynález vypadá jako cenzura, protože takové pravidlo vynalezl jen Gottschalk. Přispívám do různých Wikipedií v několika jazycích, dobře znám tamější pravidla a všude panuje jednoznačná jednota, že Stalinova cena je dostatečným důkazem encyklopedické významnosti. Kromě Gottschalka a Jana Spousty, nikdo v žádné verzi Wikipedie nedospěl k závěru: protože nezávislá média v SSSR neexistovaly, pravidlo WP:O neplatí o sovětských zdrojích a v této souvislosti vícenásobné uvádění článků o nějakém předmětu v sovětských novinách nebo časopisech není důkazem encyklopedické významnosti tohoto předmětu.
články zřejmě neplní WP:EV - knihy jsou v podstatě jen interní materiály komunistů, ale nikoho jiného mimo tuto sektu jejich obsah nezajímá. — Jan Spousta   Encyklopedická významnost nevyžaduje, aby kniha vyvolala ohlasy (hodnocení, recenze) v zahraniči ani zajímala někoho mimo svou zemi. Jann juž poznamenal ohledně sovětských filozofů, které prý mají jen lokální význam: Nárok na heslo mají filozofové ze všech zemí celého světa bez ohledu na jejich občanství, poddanství, národnost, pohlaví nebo politickou orientaci. — Jann   Já jsem také připomenul, že spousta českých hereček, zpěvaček, novinářů apod., o nichž existují hesla na cs-wiki, nezajímá nikoho kromě Čechů. Sovětská učebnice také nemusí nikoho zajímat kromě sovětských studentů a přesto si zaslouží heslo na Wikipedii v případě, když měla celostátní (všesvazový) význam. --Puszczanin (diskuse) 14. 8. 2023, 23:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Puszczanin: Vy zase ignorujete to, že nijak zvlášť nezpochybňuji encyklopedickou významnost těch knih (i když bych samozřejmě byl rád, aby byla přesvědčivě doložena). Proto nemá moc smysl o tom se mnou polemizovat. Já poukazuji především na to, že články očividně neplní WP:NPOV. A zároveň si myslím, že pokud budou přepsány tak, aby tento požadavek plnily, tj. aby vycházely ze zdrojů nezávislých na objednateli těchto knih (komunistické straně), tak se tím vyřeší i případné pochybnosti kolem encyklopedické významnosti. Takže se prosím soustřeďte na nalezení nezávislých pramenů, a pokud je najdete, tak bude celkem jedno, jaký je význam Stalinovy ceny pro tu kterou Wikipedii.--Jan Spousta (diskuse) 15. 8. 2023, 11:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vlastní přání a vynálezy nevydávejte za pravidla Wikipedie. --Puszczanin (diskuse) 15. 8. 2023, 17:04 (CEST))Odpovědět[odpovědět]
@Puszczanin: Moje otázka směřovala na @Jan Spousta:. Nikterak jsem nechtěl, abyste odpovíddal za něho. --Chalupa (diskuse) 15. 8. 2023, 21:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat, přinejmenším první z nich. Dějiny filosofie (učebnice) je zjevně encyklopedicky významná - po vydání dostala nejvyšší státní vyznamenání (Stalinova cena), které se udělovalo jen v omezené míře, později vznikla nad učebnicí diskuze v jejímž důsledky byla cena odebrána, bylo k ní speciální usnesení ÚV, řešila se v diskuzích o filozofii i několik let později - jistě by to v článku mohlo být lépe rozebráno, nicméně je jasné, že byla předmětem dobových polemik, opakovaně hodnocena a recenzována a tedy nezávislé publicity (nejen nezávislé, ale autorům zjevně i nepříjemné :-) bylo víc než dost. K učebnici a polemikám autor dohledal i článek z roku 1993 speciálně o polemice, co víc si přát... --Jann (diskuse) 21. 9. 2023, 15:22 (CEST) PS. Diskuzi jsem jen přelét, k některým argumentům: "pouze sovětské zdroje" - snad původně, v současnosti jsou zdroje i nesovětské. A i kdyby byly jen sovětské zdroje, to by nebylo nijak na závadu, pravidla neříkají, že zdroje k článkům na filozofická témata musí být psány autory z jiných zemí, nebo jiných filozofických směrů To je mimochodem absurdní požadavek - mít u filozofických prací povinnost hodnotit je jak vyhovují požadavkům odlišných filozofických učení, to jako budeme do všech článků o evropských filozofických dílech dopisovat "nezávislou kritiku" z hlediska muslimské filozofie - "je to hrubě zkreslené a zdeformované když to nepřipouští existenci Alláha... jako vážně??". jako doklad enc. významnosti by tudíž stačilo například prokázat existenci jedné soudobé recenze mimo okruh autorů plus třeba to usnesení ÚV, dva nezávislé zdroje, laťka překonána. "žádný sovětský zdroj nelze pokládat za nezávislý, podléhaly jedné moci, která přikazovala hodnotit učebnici kladně protože to byl totalitní systém" - nesmysl, za první tak to v Sojuzu obecně nefungovalo, Sojuz fungoval naprosto nezávisle na "teoriích totalitarismu", které jsou proto jako argument bezcenné. A za druhé v tomto konkrétním případě je vidět, že recenze mohly být kladné i záporné aniž by to výše postavené orgány nějak předem určovaly - a že postoj centra se pod vlivem návrhů a iniciativ zdola i dost radikálně měnil. Čili platil pravý opak toho co nám tu někteří kolegové tvrdí - ne že centrum zhora určovalo recenzentům jak mají psát, ale naopak na základě hodnocení dole centrum tak či onak reagovalo, tu oceněním tu odsouzením. A mimochodem, s takovým přístupem ať se kolegové vyřádí v článku Oscar, vždyt si tu cenu udělují američtí herci, režiséři a scénáristi sami sobě, takže nemá žádnou hodnotu a nikdo si neváží, že..., podobně Magnesia Litera. Směšné. Ale ten čerstvě dodaný obsah českého vydání bych klidně smazal, když tak popsat obsah souvislým textem, jeden dva odstavce; tohle je děs. --Jann (diskuse) 21. 9. 2023, 15:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  čerstvě dodaný obsah českého vydání. — Jann   Dovolil jsem si přenést Váš komentář na diskusní stránku hesla. Post scriptum. S takovým přístupem ať se kolegové vyřádí v článku Oscar. — Jann   Právě jsem se neúspěšně snažil namítat proti ztotožňování ÚV KSSS s továrnou: je to, jako by třeba nějaká továrna vyznamenala svůj produkt. — Jan Spousta   Továrna chce prodat a doporučovat všechny své produkty, zatímco ÚV KSSS nevyznamenaval a neschvaloval všechny sovětské knihy. Stalinova cena, stejně jako Oscar a Nobelova cena, nebyla určena všem autorům a proto je ve stejné míře příznakem významnosti toho, kto byl vyznamenán. --Puszczanin (diskuse) 21. 9. 2023, 17:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Dobře, reagoval jsem v článku. Za druhé, když lidi nemají ponětí jak fungoval Sojuz a projektují tam nějaké fantaskní představy, je to těžké. To s tou továrnou by platilo na Oscary - kde jsou všichni, vyznamenaní, vyznamenávající, recenzenti i referující média finančně i majetkově propojení. Naopak sovětský vydavatel učebnic nebyl propojen s médii, ani výborem co uděloval ceny a rozhodování stranických ideologů už vůbec probíhalo nezávisle... Ale kdyby se podařilo zapracovat do článku více o okolnostech odebrání ceny, bylo by snadnější odporovat těm co si myslí, že Sovětský svaz fungoval jako nějaká západní univerzita. --Jann (diskuse) 23. 9. 2023, 16:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Jann: Dobrý den, možná zaměňujete personální nezávislost, jež býti mohla (že v každém orgánu byli jiní lidé pod jiným manažerem), a organizační nezávislost, která neexistovala. Konkrétně tehdy platná Ústava Sovětského svazu stanovila v článku 126 vedoucí úlohu komunistické strany a její vedení všech organizací a v článku 6 určila, že sdělovací prostředky jsou státní. To znamená, že všechna média byla podřízena po organizační stránce jednomu vlastníku (státu) a po ideové stránce jedné vedoucí straně VKS(b). Ta byla stranou centralizovanou, podřízenou svému Ústřednímu výboru, a ten v té době bezvýhradně poslouchal diktátora Stalina. To znamená, že celkově o nezávislosti v jakýchkoli sovětských médiích té doby nemůže být ani řeč, a to má důsledky pro uznání jejich produkce jako nezávislých pramenů Wikipedie.--Jan Spousta (diskuse) 24. 9. 2023, 08:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Dobrý den. Možná zaměnujete politické deklarace, nebo spíš své interpretace politických deklací, s reálně existujícími vztahy závislosti a autonomnosti. Takže, sovětská média po organizační stránce v žádném případě nebyla podřízena jednomu vlastníku (státu). To je tak zjevná absurdita, že ani nemohu uvěřit, jak vůbec může někomu přijít na mysl. Vlastníkem Pravdy, deníku komkunistické strany, nebyl stát, ale komunistická strana. Stejně tak byla komunistická strana vlastníkem nekonečné řady republikových, oblastních a okresních deníků, týdeníků, měsíčníků, celostátních i regionálních odborných i neodborných časopisů... svá média měl svaz mládeže, svaz žen, odbory, abych jmenoval ryze nestátní organizace; i státní média v žádném případě nebyla řízena z jednoho centra - Izvestije jako denik sovětského parlamentu po organizační stránce neměla nic společného s podnikovými časopisy někde v regionech a ty zase podléhaly úplně jiným lidem než média dejme tomu akademie věd... Čili po organizační stránce je kolosální nesmysl hovořit o jednom vlastníkovi a jednotném řízení. Po ideové stránce to, pravda, vypadalo víceméně jako v dnešním Česku, všechna média byla skutečně sjednocena jednou ideologií, nicméně to neznamená, že nebyla nezávislá v tom smyslu, v jakém požadujeme nezávislost pro naše zdroje. Západní liberální mainstreamová média taky nepovažuje za jeden zdroj, že. I když bychom se mohli skrze vlastníky a vlastníky vlastníků dobrat k poměrně omezené skupině několika málo desítel lidí kontrolujících nejen média, ale většinu ekonomiky západních zemí.
  Že byla VKS(b) stranou centralizovanou, podřízenou ÚV, který bezvýhradně poslouchal Stalina, je taky pěkná deklarace, nicméně realita byla jiná, ÚV se v kritickém období zrovna moc necházel, "člen ÚV" byl fakticky jen prestižní titul, Stalin řídil válku a nic jiného mu času moc nezbývalo, takže věřit, že centrum (v realitě ne ÚV a ne Stalin) rozhodovalo o recenzích a hodnoceních jedné každé z tisíců vyšlých knih a hlídalo aby v celém Sojuzu byly recenze "správné", je nesmysl. Ti recenzenti hodnotili knihy jak dovedli, samozřejmě v rámci panující ideologie (jako recenzenti dnešních učebnic), ale zda knihu pochválí nebo pohaní se nerozhodovalo "nahoře". Navíc vydavatelem učebnic bylo nakladatelství zřejmě pod ministerstvem školství, autoři byli zaměstnaní dílem na vš, dílem v akademiii věd, recenzenti v konkurenčních vš nebo konkurečních pracovištích av, komise přes Stalinovy ceny byla složena z respektovaných odborníků kteří měli vlastní kariéru a vlastní zájmy nezávislé na autorech, lidi z ideologického oddělení ÚV jeli po své linii a soudruhy ze školského oddělení ÚV až tak nemuseli, čili bavíme se lidech z několika resortů kteří mohli ale nemuseli táhnout za jeden provaz, v každém případě nezávisle prosazovali své zájmy a své názory. A co se psalo v ústavě bylo úplně irelevantní. Ti chlápci co svou kritikou iniciovali proces který vedl (ale nemusel) k odebrání ceny zjevně nic nevěděli o tom co vy píšete, nic nevěděli o centralizovaném systému kde musí všichni poslouchat vrchnost, ale vedeni vírou ve svou pravdu (nebo kariérismem, nevím) odmítli a zkritizovali rozhodnutí komise nejautoritativnějších odborníků ve společenských vědách schválené vládou a příslušným oddělením ÚV. A když se do dostalo do centra, tak lidi z ideologického aparátu strany v čele se Ždanovem neřekli "rozhodnutí padlo, máme tu centralizovaný systém, jaktože neposloucháte do gulagu s vámi", ne, oni usoudili že se předtím zmýlili a kniha se bude hodnotit úplně jinak.. Ten systém prostě nefungoval "jako továrna". Na centrální, regionální a místní úrovni fungovaly nezávisle a autonomně různé subsystémy, které centrum je s obtížemi udržovalo pohromadě. (V kritickém období se v humanitních vědách celé vědní obory rozvíjely dosti samostatně a nezávisle, k velkému údivu centra - viz známá historka "Stalin a jazykověda". A s tou centralizací strany to taky bylo složitější...). --Jann (diskuse) 24. 9. 2023, 15:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Jann: Dobrý den, asi jste nikdy nestrávil moc času v opravdu velké kapitalistické organizaci ("továrně"), k čemuž vám ze srdce gratuluji. Jinak byste věděl, že to tam reálně probíhá také tak, jen v menším měřítku. Existují tam různé divize na sobě poměrně nezávislé, často s vlastní právní subjektivitou a majetkem a médii, a samozřejmě centrální orgán (představenstvo) nemůže vědět všechno a kontrolovat všechno a různí aktéři sledují své zájmy včetně soukromých a řídí se vlastním rozumem. Přesto je to jeden koncern a platí, že mediální výstup jedné divize nemůže být ve Wikipedii považován za NNVZ pro výrobek jiné divize. Takže ano, máte pravdu, v SSSR se ústava úplně do písmene nedodržovala, bylo tam mnoho aktérů s individuálními a velmi často protikladnými zájmy, lidé často hledali autonomii a někdy ji i zčásti dosahovali, velký vůdce světového proletariátu se věnoval i válčení a pitkám na své dače a nestíhal přečíst všechno, co se otisklo, a tak dál. Avšak ústava tohoto státu jasně říká, že to všechno byl jeden jediný "koncern" se společenským vlastnictvím rozhodujících firem včetně sdělovacích prostředků řízený jednou stranou, a mnoho lidí a orgánů věnovalo úsilí tomu, aby to tak co nejvíce fungovalo v praxi. Konkrétně média byla buď pod přímou kontrolou strany, jak sám správně uvádíte, nebo je strana řídila a hlídala jinými cestičkami, a nad správností linie médií kromě toho bděly cenzurní úřady jako Glavlit a Goskomizdat, bez jejichž vědomí neměla vyjít ani čárka. Tím vším občas proklouzly i věci méně konformní (k nimž však ty dvě námi diskutované knihy nejspíš nepatří), ale obecně se nedá o žádném sovětském textu říct, že vyšel v prostředí, kde autor mohl psát zcela svobodně a redakce mohla nezávisle rozhodovat o otištění jen na základě kvality napsaného. To neznamená, že by každý jeden sovětský text byl nutně nekvalitní nebo nepravdivý nebo že by se tady nedal citovat, jen to říká, že neplní kritéria nezávislého zdroje pro Wikipedii, aby mohl být hlavní oporou zdejšího článku o některé sovětské knize a/nebo doložit její encyklopedickou významnost.--Jan Spousta (diskuse) 24. 9. 2023, 17:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Sovětská filozofie byla pod správním dozorem a politickou kontrolou Správy agitace a propagandy ÚV KSSS.

Myslím si, že problém nespočívá ve fantaskních představách o sovětské skutečnosti, nýbrž v nerozvinuté podobě, v jaké existuje pravidlo WP:EV na české Wikipedii, která v důsledku malého počtu wikipedistů (dokonce v jednom městě Moskva bydlí více lidí než na území celého Česka se všemi jeho městy a vesnicemi) nemá kritéria en:WP:TEXTBOOKS nebo alespoň "Wikipedie:Významnost (události)" a nemůže na toto téma nic nabídnout kromě vágně formulováného pojmu "nezávislý zdroj", co umožňuje vkládání osobních názorů a dokonce cenzury do Wikipedie (#Stalinova cena), např.: Třeba nadšená recenze na nějakou Hitlerovu řeč ve Völkischer Beobachter nedokazuje, že tato řeč byla encyklopedicky významná. — Jan Spousta  

Ve skutečnosti se Wikipedie nedívá na nadšený nebo naopak záporný charakter posudku. "ať už chvalně či nechvalně" nemá význam. Osoba, kniha nebo událost může být záporná a dokonce žločinná (viz např. en:WP:PERPETRATOR), protože se pojem encyklopedické významnosti týká jiných rysů předmětu článku. Wikipedie vyděluje dostatečné příznaky významnosti, při nichž se stává pravidlo "Primární, sekundární a terciární zdroje" zbytečné, např. prezident státu (dostatečný příznak významnosti) na rozdíl od Osoby místní politiky, což je nedostatečný příznak významnosti a proto vyžaduje sekundární zdroj. Nejvyšší státní vyznamenání, stejně jako úřad prezidenta, je považováno na Wikipediích s větším množstvím wikipedistů (en-wiki, ru-wiki, pl-wiki apod.) za dostatečný příznak významnosti jak v USA, tak i v Nacistickém Německu. --Puszczanin (diskuse) 25. 9. 2023, 22:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

Diskuse o smazání založena v souvislosti se žádostí na Nástěnce správců. Vzhledem k nedávné poměrně živé obecnější diskusi ohledně využití sovětských učebnic na cswiki je smazání či ponechání těchto dvou konkrétních (klíčových) hesel asi vhodné prodiskutovat zde a neřešit je „rychle“, prostřednictvím procesu odloženého smazání. --Mario7 (diskuse) 31. 7. 2023, 13:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Šafář Nykles byl vožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Holt když se ti správní lidé častují urážkami jako „sbalte si svého šedého koně a vraťte se do pralesa“, „nic chytrého nenapsali a nic užitečného neučinili, kromě banalit, vandalismu a osobních útoků.“ nebo „diskuze byla zahájena na základě výtek vágních, nesmyslných nebo xenofobních“, je to vyhodnoceno jako „malinko živější debata“. Kdyby ovšem cokoli z toho napsal někdo, na koho má vládnoucí klika spadeno, hned by vypukla gigantická morální panika a správci by se předháněli, kdo napaří delší blok.--Hnetubud (diskuse) 1. 8. 2023, 11:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Hnetubud: Ano, zdá se mi, že sekce "Sovětské učebnice" je spíše vyjádřením nějaké nenávisti než diskusí. Proto tam neodpovídám.
 • Ty krutopřísně významné knihy, jejichž smazáním přišla česká Wikipedie o status světové významnosti, jsou tak hustokrutě významné, že jedna z nich je jen na ruské a polské Wikipedii, druhá ještě k tomu na ukrajinské. — Krabiczka  ;
 • všichni do jednoho mají nárok na heslo (napsali přece kapitolu v knize, možná i dvě, jsou tedy evidentně encyklopedicky významní). — Gottschalk  
Co to znamená? To potřebuje odpověď?
 • uveden i nějaký ten "západní pohled", — VasekPav  
Tato žádost o západní recenze sovětských učebnic je nějaký žert? --Puszczanin (diskuse) 1. 8. 2023, 11:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Je to v uvozovkách. Skromně doporučuji ten odstaveček zmíněný ve vašem odkazu v první odpovědi zde na mě, upravit a zkopírovat k těm knihám. Něco v tomto smyslu a teď vás s dovolením cituji: "Sovětská vláda rdoušila jakékoliv svobodné filozofické studium."
Určitě by to těm článkům prospělo :-). Děkuji za pochopení. --VasekPav (diskuse) 1. 8. 2023, 17:59 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
zkopírovat k těm knihám (aby bylo jasné, že už jsou ty knihy překonané). Určitě by to těm článkům prospělo. — VasekPav   Děkuji za vysvětlení. Kdyby tyto výroky prof. Losského zlepšovaly článek o sovětské učebnici filozofie, museli bychom je kopírovat ke všem wikipedickým článkům o knihách sovětských filozofů. Wikipedie je už plná takových článků: "Stručný filosofický slovník", "Filosofická encyklopedie", "Abeceda ateisty", tři knihy Teodora Ojzermana ("Hlavní filosofické směry", "Problémy historicko-filosofické vědy" a "Utváření marxistické filozofie"). Velká sovětská encyklopedie také obsahuje hodně článků na téma filozofie a dějin filozofie, které napsali sovětští filozofové Vasilij Sokolov, Alexandr Spirkin aj. Ještě existuje český překlad Dějin filosofie za redakce Michaila Dynnika, o nichž je nutno napsat heslo také na cs-wiki, protože tato kniha má nespornou encyklopedickou významnost. Můžeme také vytvořit mnoho dalších článků o sovětských filozofických knihách. Jestli k těm knihám je nutno také zkopírovat slova prof. Losského, pak musíme ještě hesla o filozofech SSSR, komunistického Československa, Polska apod. doplnit příslušnou zmínkou, "aby bylo jasné, že" tyto osoby ve skutečnosti nebyly filozofy, nýbrž ideologickými pracovníky a přisluhovači zločinneho režimu (stejně jako Olga Skabejevová, Darja Duginová atd.).
Takto se na Wikipedii nepostupuje. Citovaný text prof. Losského není recenzí těchto dvou učebnic, nýbrž obecnou charakteristikou prací sovětských filozofů. Proto jsem vytvořil kategorii "Sovětská filozofie" a zařadil jsem do ní hesla o sovětských učebnicích dějin filozofie. Založil jsem také článek "Sovětská filozofie", kam ve skutečnosti slova prof. Losského patří. Výše jsem napsal o tom, že výraz "sovětská učebnice (dějin) filozofie" hovoří sám za sebe, protože každý ví, že taková kniha je nutně ideologicky deformovaná. Nemusíme to neustále zdůrazňovat a vesměs psát. Kdo potřebuje podrobnější informaci, ten ji najde v příslušných článcích, například Indoktrinace#Indoktrinace v komunistickém Československu, diamat, Parník filozofů, Sovětská filozofie atd. --Puszczanin (diskuse) 2. 8. 2023, 22:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Prosím, abyste zanechal té hysterické manipulace s výrokem, který jste vytrhl z kontextu a s účelovými komentáři ho kopírujete na různá místa. Jde o nadsázku reagující na vaši naprostou neochotu přijímat podněty k problematickému zdrojování. V tomto konkrétním případě jste encyklopedickou významnost namísto obvyklého doložení dostatečnou reflexí v odborné literatuře určil na základě výskytu na pár východoevropských variantách Wikipedie. A už vůbec ta věta nebyla napsána v kontextu diskuse o smazání stránek, které jsem se vůbec neúčastnil, jak jste zcela nepravdivě uvedl na NS. Touto větou jsem vzdal snahu o věcnou diskusi nad odbornou problematikou.
Doporučení, které opakovaně uvedl kolega @VasekPav, je naprosto v pořádku. Ony totiž i publikace sovětské provenience totiž byly často recenzovány v západních odborných časopisech, protože výměna vědeckých informací v určité míře probíhala i přes železnou oponu. O existenci takové literatury ví každý aktivní vědec, který metodologicky pracuje v rámci běžných standardů vědecké práce a etiky. Urážky, kterými se s některými wikipedisty vzájemně častujete, mne nezajímají. Naivně jsem do tamní diskuse vstoupil ve snaze pojmenovat odborné řešení, ale chápu, že o to není zájem. Je tedy zbytečné vést spolu jakoukoliv diskusi a ocením, když mne přestanete neustále "vyvolávat" a vytrhávat z kontextu jednotlivá tvrzení, jak se vám to zrovna hodí. K vašim stránkám a editacím se nadále nijak vyjadřovat nebudu, svá odborná doporučení jsem sdělil již dříve. Děkuji za pochopení. --Krabiczka (diskuse) 2. 8. 2023, 00:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

když se častují urážkami jako „nic nenapsali, kromě banalit, vandalismu a osobních útoků.“ — Hnetubud   Bohužel tato má slova nejsou urážkou, nýbrž konstatováním faktu, že se tamější 3 uživatelé (Gottschalk, Eleiodromos a Krabiczka) nezabývají vážným odůvodňováním a jejich sekce "Sovětské učebnice", kterou jsem tam již nazval WP:Trollováním, není určena pro diskusi. Není třeba velké prozíravosti, abychom odhalili tendenční charakter jejich námitek v této sekci. Nesporné a dokonce otřelé tvrzení "Sovětské učebnice dějin filozofie nejsou nejlepší zdroje" bylo nahrazeno tvrzením "použití sovětských učebnic na Wikipedii je jednoznačnou škodou a má být zakázáno". K jasné ilustraci zaujatosti může sloužit smazání článků "Dějiny filosofie (učebnice)" v křiklavém rozporu s kritérií WP:EV.

Související informace naleznete také na stránce Diskuse:Malleus maleficarum#NPOV.

Vzhledem k obecnější diskusi] ohledně využití sovětských učebnic na cswiki je smazání či ponechání těchto dvou konkrétních hesel asi vhodné prodiskutovat. — Mario7   Musím zdůraznit, že otázka encyklopedické významnosti těchto učebnic a možnost jejich využití na Wikipedii jsou nezávislá témata. Z toho, že Malá československá encyklopedie vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, nevyplývá, že nebyla ideologicky deformovaná a můžeme na její základě psát Dubček, Alexander, byl představitel oportunistických sil a podílel se na prohloubení krizového vývoje. Bible je také vhodná pro samostatný článek, ale z toho nevyplývá, že je vhodná i pro ozdrojování článků na téma Evoluční biologie či "Vznik vesmíru". A naopak, věrohodnost nějakého zdroje neznamená jeho encyklopedickou významnost. --Puszczanin (diskuse) 6. 8. 2023, 14:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Samozřejmě. Zmínil jsem to jako související téma, naznačující, že i tohle by se pravděpodobně mělo prodiskutovat. Ale jinak se jedná o nezávislé problémy. Třeba Mein Kampfem nezdrojujeme ani jej nepovažujeme za NPOV, přesto je encyklopedicky významný. Podobných příkladů existuje spousta, schválně jsem zvolil ten nejkřiklavější kvůli okamžitému pochopení – ačkoli jsem přesvědčen, že většina zkušených wikipedistů rozdíl mezi významností a „zdrojovatelností“ vnímala i předtím :). --Mario7 (diskuse) 6. 8. 2023, 16:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Obvinit někoho z vandalismu a trollování, to samozřejmě JE urážka, která se na české wikipedii nesmí používat. Kdyby správci chtěli, tak si vás vychutnají, ovšem v tomto případě bůhvíproč nechtějí.--Hnetubud (diskuse) 7. 8. 2023, 12:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Třeba Mein Kampfem. schválně jsem zvolil ten nejkřiklavější — Mario7   Ještě jsem vytvořil heslo "Manželství a mravnost". Tato kniha, podobně jako "Dějiny filosofie (učebnice)", získala nejvyšší vyznamenání (Nobelova cena za literaturu) a zárověň je považována za nemravnou. Na en-wiki jsem uvedl Wittgensteinovu kritiku Russellova pohledu na manželství (Criticisms):
If a person tells me he has been to the worst places I have no reason to judge him; but if he tells me it was his superior wisdom that enabled him to go there, then I know he is a fraud.
— Ludwig Wittgenstein
Tento názor je velmi rozšířený v literatuře a nenapsal jsem jej na cs-wiki, protože nemůžu přeložit do češtiny. Ale nikdo nevložil šablonu NPOV na základě toho, co napsal Gottschalk na téma sovětské učebnice: článek však cituje jen pochvalné kritiky. — Gottschalk   Nejvyšší vyznamenání (Nobelova cena, Stalinova cena apod.) je dostatečným důkazem encyklopedické významnosti, která nepředpokládá bezvadnost knihy. Recenze je přece možné doplnit - spíše než mazat heslo. --Puszczanin (diskuse) 8. 8. 2023, 15:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
na české wikipedii nesmí používat. — Hnetubud   Proč se na české wikipedii nesmí používat nikoli všechny učebnice z komunistického období, ale jen sovětské učebnice? Na cs-wiki používáte učebnic, které, podobně jako učebnice v SSSR, byly publikovány v komunistickém Československu. Příkladem jsou třeba Dějiny filosofie Ivo Tretery z roku 1981 (TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. 3. vyd. PrahaLitomyšl: Paseka, 2000. 374 s. ISBN 80-7185-278-3. ) a mnoho dalších. Proč Treterův Nástin dějin evropského myšlení s jeho prvním vydáním v roce 1981 není zastaralý, ale při četbě (sovětských učebnic) jako bychom se někdy propadali o šedesát let nazpátek — Gottschalk  , i když 4. vydání učebnice "Stručné dějiny filosofie" také vyšlo v roce 1981, "Renesanční filozofie" Alexandra Gorfunkele v roce 1980 (český překlad 1987), "Středověká filozofie" prof. Sokolova v roce 1979 (český překlad 1988)? Proč musíme pokládat československé cenzurované učebnice dějin filozofie za dobré a sovětské za špatné? Proč musíme ponechat učebnice komunistického Československa, ale vyloučit možnost využívání sovětských učebnic? To není zaujatost? To není v rozporu s pravidlem NPOV? Všimněte si, že Lomonosovova univerzita dosud dopuručuje a vydává některé sovětské učebnice, kterých používám na Wikipedii:
Proto tyto učebnice vyhovují všem kritériím věrohodnosti a výtky v sekci "Sovětské učebnice" odporují pravidlům Wikipedie. --Puszczanin (diskuse) 10. 8. 2023, 12:13 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Stalinova cena Editovat

Několikrát se tu objevil argument, že jedna z knih je enc. významná, protože obdržela Stalinovu cenu. Nejen že jí tu cenu dal sám objednatel (komunistická strana). Ale hlavně na české Wikipedii zřejmě neexistuje žádné pravidlo, které by umožňovalo u knih nahradit potřebu nezávislých zdrojů jejich vyznamenáním. Tedy ani kniha vyznamenaná třeba Magnesií literou není u nás na české Wikipedii automaticky významná a je potřeba doložit nezávislé zdroje. (BTW by možná bylo dobré nějaké speciální pravidlo na významnost uměleckých a vědeckých děl udělat, ale teď ho nemáme a tento AfD se bude asi muset obejít bez něj, tedy chtělo by to nějaké nezávislé zdroje doložit i u té knihy se Stalinovou cenou. Rozuměj nezávislé na oficiálních místech tehdejšího režimu.) --Jan Spousta (diskuse) 16. 8. 2023, 18:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Spousta: Kolego, váš požadavek je naprosto nereálný, To bychom nemohli používat jako reference slovníky spsiovatelů z komunistického období ani časopisy atp., protože všechny jsou potrefeny komunistickou státní ideologií a tudíž jsou takto závislé. Podle mne to ale není důležité, důležité je, že je o zdroj na knize nzávislý. A vyznamenání Magnesií literou je také zdroj na knize nezávislý, tedy podle mne, takže si myslím, že Váš argument nesedí. --Chalupa (diskuse) 16. 8. 2023, 22:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: Nerozumíme si. Já se nebavím o používání knih jako referencí. Měl jsem na mysli jen to, že u nás na české wiki neexistuje paralela předpisů Wikipedie:Významnost (lidé), Wikipedie:Významnost (web) a Wikipedie:Významnost (hudba) určená pro knihy, která by mohla považovat některá ocenění knih za záruku enc. významnosti. Takže encyklopedická významnost knih (jejich "právo" mít tady svůj článek) se musí dokazovat přímo podle obecného předpisu Wikipedie:Encyklopedická významnost, to jest doložením "více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů". Takže by bylo třeba takové zdroje doložit i u knih, o kterých se vede toto AfD. A Magnesia litera (ani Stalinova cena) není sama o sobě "publikovaný zdroj", je to vyznamenání. Publikovaný zdroj vznikne až ve chvíli, kdy nějaký nezávislý novinář nebo literární kritik napíše článek do seriózního média o tom, že kniha toto vyznamenání dostala a proč ho dostala.--Jan Spousta (diskuse) 17. 8. 2023, 10:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Rozuměj nezávislé na oficiálních místech tehdejšího režimu. — Jan Spousta   To není pravidlo Wikipedie ani uvedeno v pravidlech. To je Vaše vlastní interpretace pravidel, kterou jste přejal od Gottschalka. Proto se nemůžete odvolávat na toto velmi rozšířené chápání pojmu "nezávislý zdroj" jako na pravidlo Wikipedie a musíte zpočátku dokázat, že výklad pravidel Gottschalkem je pravý, tj. Wikipedie opravdu vkládá do pojmu "nezávislý zdroj" takový obsah, který spolu s Gottschalkem připisujete tomuto pojmu.
Vaše interpretace pojmu "nezávislý zdroj" není pravděpodobná, protože, jak správně poznamenává Wikipedista Chalupa, váš přístup k pravidlům Wikipedie znamená nereálný požadavek: umělecká díla (rozuměj socialistický realismus), profesoří filozofie (rozuměj "ideologičtí pracovníci" nebo, řečeno slovy Josefa Dietzgena(de), "Diplomovaní lokaji kněžourství Komunistické strany"), filozofické knihy a noviny (rozuměj "sovětská propaganda"), straničtí činitelé v Sovětském svazu, v Severní Koreji, v komunistickém Československu apod. kvůli své závislosti na komunistické straně jako objednateli těchto děl a profesí nejsou vhodní pro zařazení do Wikipedie až do té doby, dokud se neobjeví článek o daném tématu v západním tisku za hranicemi těchto totalitárních zemí.
 • je enc. významná, protože obdržela Stalinovu cenu. Ale na české Wikipedii zřejmě neexistuje žádné pravidlo, které by umožňovalo u knih nahradit potřebu nezávislých zdrojů jejich vyznamenáním. — Jan Spousta   Nepsal jsem o tom, že Stalinova cena může něco nahradit, nýbrž o tom, že tato cena jako nejvyšší státní vyznamenání svědčí o celostátním významu knihy. V SSSR existovala spousta učebnic filozofie a dějin filozofie, ale téměř žádná z nich nezískala státní cenu.
 • Kdybyste tyto prameny našel a ocitoval, zabili bychom encyklopedickou významnost i neutralitu článků. — Jan Spousta  ; Doporučení, které opakovaně uvedl kolega @VasekPav, je naprosto v pořádku, protože výměna vědeckých informací v určité míře probíhala i přes železnou oponu. — Krabiczka   Tato výměna vědeckých informací se netýká publikací z oblasti filozofie, protože sovětská filozofie, na rozdíl od prací sovětských fyziků, biologů apod., nebyla vědou, nýbrž propagandou. Zájem o sovětské filozofické knihy neměl téměř nikdo kromě sovětologů(pl). Co chcete vyhledat v západních ohlasech? Potřebujete, aby nějaký západní sovětolog potvrdil, že sovětské učebnice filozofie byly ideologicky deformované? Bez sovětologa o tom nevíte? Dokud nějaký nezávislý kritik nenapíše článek do seriózního časopisu Studies in Soviet Thought svou seriózní recenzi Review of The Main Trends in Philosophy, nikdo nemůže pochopit, že kniha Hlavní filosofické směry nebyla vynikajícím přinosem k filozofii a všechny knihy Teodora Ojzermana jsou spíše makulaturou než vědeckými spisy? Jak článek seriózního Adelmanna o tom, že SSSR vydal novou ideologicky deformovanou knihu, může zdůvodnit nebo vyvrátit vhodnost této knihy pro zařazení do Wikipedie? Já nemám čas ani chuť do toho, abych šel do knihovny a hledal, zda nějaký sovětolog v USA čí v západním Německu něco napsal o těchto dvou učebnicích, které jsou právě tak staré jako hovno mamuta. Důkazy jejích encyklopedické významnosti jsou v heslech již uvedeny. --Puszczanin (diskuse) 17. 8. 2023, 14:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nemusí to nutně být od západního sovětologa, naprosto by vyhověla i delší odborná recenze v kterémkoli lepším samizdatovém časopise ze SSSR nebo od nás. Nejde totiž o to, že knihy jsou ideologicky deformované - to je skutečně jasné i bez dalších důkazů, v tom máte pravdu. Ale jde hlavně o přesnější pochopení toho, co obsahují, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, nač navazují a podobně. Takové prameny by měly být doloženy dva pro každou zde posuzovanou knihu, jak předepisuje pravidlo WP:EV. To zároveň vyjasní, co o nich máme do Wikipedie napsat, jak je charakterizovat, jak o nich psát objektivnější, a tím vyhovět pravidlu WP:NPOV, jež teď není podle mého názoru dodrženo.--Jan Spousta (diskuse) 17. 8. 2023, 15:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nemusí to nutně být od západního sovětologa. — Jan Spousta  . Vždyť většina zdrojů je postsovětskými publikacemi: Dějiny filosofie (učebnice)#Literatura. Proto Gottschalkova výtka, že heslo nesplňují WP:2NNVZ, od počátku neodpovídalo skutečnosti. Kromě toho, správce Jvs, který smazal můj článek, musel vidět, že heslo již bylo doplněno novými zdroji: [1], [2], [3]. Jde však o to, že Gottschalkova interpretace pojmu "nezávislý zdroj" je nadsázkou. --Puszczanin (diskuse) 17. 8. 2023, 19:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Puszczanin: Věrohodné prameny vydané v Rusku po pádu Sovětského svazu a už i těsně před ním (glasnost) obvykle vyhovují požadavkům na nazávislost. Například ten text od Batygina a Děvjatka mi připadá v pořádku i pro doložení významnosti, takže by k tomu účelu už stačilo dodat ještě jeden podobný delší text věnovaný té knize a proti EV by nemohly již být námitky. Ale když ten pramen je uveden v seznamu literatury, tak proč s ním náš článek na Wikipedii prakticky nepracuje? Batygin a Děvjatko uvádějí celou řadu zajímavých okolností vzniku knihy a zákazu jejího třetího dílu, které by měly v článku být uvedeny a které by zároveň přispěly k dodržení NPOV - dodaly by výkladu potřebnou plastičnost.--Jan Spousta (diskuse) 18. 8. 2023, 08:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Spousta: Já jsem to s těmí cenami pochopitelně myslel tak, že najdeme o ceně zprávu třeba v nějakých novinách. Ale s čím u Vas nesouhlasím je to, že byste zřejmě nepovažoval za správný zdroj zprávu z totalitního Rudého práva o získání té Stalinovy ceny. Ale takový zdroj kritéria podle mne splňuje, neb šlo o celostátní deník. Všechny takové deníky byly v té době ale ideologicky pokřivené včetně dalších oficiáních tiskovin, takže byste z té doby nenmohl použít jako zdroj nic. --Chalupa (diskuse) 17. 8. 2023, 22:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ale samozřejmě, že ta výměna probíhala i v oblasti filosofie. Na západě působila řada levicově orientovaných intelektuálů včetně filosofů, kteří tuto literaturu sledovali a kriticky ji reflektovali. Třeba ve Francii měli levicově orientovaní filosofové tradičně dost silnou pozici a zastoupení, jen logicky v tehdejší době publikovali zpravidla francouzsky. Konkrétně ve frankofonním prostředí bych považoval téměř za vyloučené, že by nedošlo k reflexi významné knihy sovětské provenience. Potvrdil mi to i kolega z Filosofického ústavu, kterého jsem se nedávno při našem setkání ze zájmu zeptal. Dokážeme si s tím poradit v historiografii a dokáží si s tím poradit i filosofové-akademici. Ano, je to trochu pracné, ale myslím, že použitím takových zdrojů by se úspěšně vyřešily probíhající i budoucí spory, protože významnost by byla zcela nepochybná. --Krabiczka (diskuse) 17. 8. 2023, 22:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: Můj názor je, že v případě Rudého práva je potřeba rozlišovat. Pokud uveřejnilo zprávu v nějaké neideologické oblasti, třeba že došlo k nějakému požáru, tak je s trochou opatrnosti možné ji brát jako dostatečně spolehlivou a nezávislou a kdybychom o tom požáru měli článek, tak by se dala použít i pro zdrojování, i pro doložení encyklopedické významnosti (ale i tam je potřeba vědět, že požáry na území socialistických zemí byly někdy zlehčovány a ty na území zlých kapitalistů přikrášlovány, aby vynikla převaha socialistického zřízení nad kapitalismem). Naopak na druhém konci spektra jsou zprávy o ideologických úspěších sovětských soudruhů a podobně. Tam nejde věřit ani ve věcnou spolehlivost (když napíší, že učebnice marxismu je skvělá, tak to nutně neznamená, že stojí za přečtení), ani v nezávislost (že to redaktoři uveřejnili na základě vlastního rozhodnutí, bez rozkazu shora). Tím pádem jde z hlediska Wikipedie o primární pramen, který se musí používat opatrně, nemůže se jím automaticky zdrojovat ani dokládat významnost a dokazuje jen a pouze to, že Rudé právo kdysi napsalo, že ta učebnice marxismu je skvělá.--Jan Spousta (diskuse) 18. 8. 2023, 07:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Spousta: Ne, Rudéc prívo by loužilo jako zddroj, že kniha exiastuje a že byla vydána a že se zabývá marc-leninskou filozodií. Hodnocení z Rudého práva nelze přebírat, ale ělo by přebírat například tématické oblasti, které kniha řeší a i údaje o cenách (Stalinova), tj. věcné informace, které dokazujíé její význmanost a o kterých bych nepochyboval. Naopak hodnocení by šlo použít jako reference k tomu, jak byla kniha nekriticky ideologicky hodnocena. Tak se snažím já pracovat se zdrpji z doby komunismu. --Chalupa (diskuse) 18. 8. 2023, 22:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: Ano, základní údaje o existenci něčeho jsou obvykle také v pořádku. I když i ony lecky jsou ideologicky zabarvené ("zločinec" v RP versus "disident" v našem pojetí). Na té Stalinově ceně je zároveň dobře vidět, proč se to s primárními prameny nemá na Wikipedii přehánět: v článku i tady v té diskusi pořád točíme, že kniha byla vyznamenaná Stalinovou cenou, ale při bližším pohledu se zdá, že ve skutečnosti jednak šlo o vyznamenání pro její tvůrce a jednak cena pak byla po nějaké době zase odebrána, takže kniha nositelkou žádné ceny není a nejspíš ani nebyla.--Jan Spousta (diskuse) 18. 8. 2023, 22:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Batygin a Děvjatko uvádějí celou řadu zajímavých okolností, které by zároveň přispěly k dodržení NPOV — Jan Spousta  . Takové okolnosti považují za zajímavé jen sovětologové a historikové Komunistické strany. Uvedení těchto okolností má málo spsolečného s dodržením NPOV, protože takzvaná Filozofická diskuse roku 1947 nebyla ve skutečnosti žádnou diskusí. To je pouhá ideologie. Pravidlo NPOV vztahuje k vědecké recenzi, zatímco diskuze o učebnicích Georgije Aleksandrova byly zahájeny z politických a stranických důvodů. Proto na základě podobné diskuse není možné to, co chcete: přesnější pochopení toho, jaké jsou jejich silné a slabé stránky — Jan Spousta  . Tyto zdánlivé diskuse právě tak nesvědčí o reálných nedostatcích kritizovaných učebnic jako Stalinova cena nesvědčí o tom, že knyha je opravdu skvělá.
 • To za prvé. Za druhé, Batygin a Děvjatko napsali svůj článek v ruštině, a já špatně umím česky a nedovedu přeložit jejich text do češtiny. Kdybych měl češtinu na úrovni rodilého mluvčího, nepoužíval bych sovětské učebnice na cs-wiki a vůbec nepřispíval do české Wikipedie.
 • je potřeba rozlišovat — Jan Spousta  . Zdá se, že nerozlišujete: když napíší, že učebnice marxismu je skvělá, tak to nutně neznamená, že stojí za přečtení — Jan Spousta  . Pořád mluvím o tom, že encyklopedickou významnost knihy nelze ztotožňovat s hodnocením kvality této knihy. Stalinova cena a použití knihy jako základní učebnice dějin filozofie na Lomonosovově univerzitě svědčí použe o encyklopedické významnosti této knihy a zároveň nikterak nesvědčí o tom, že taková učebnice stojí za přečtení. Proto na Wikipedii existuje nejen "Mein Kampf", ale i spousta článků o sovětských filozofických knihách, i když jsou tyto knihy ideologicky pokřivené:
 1. Základy marxismu-leninismu za redakce Otto Kuusinena;
 2. středoškolská učebnice Obščestvoveděnije(ru) za redakce Georgije Šachnazarova (státní cena SSSR v roce 1980);
 3. Kategorie:Díla Teodora Ojzermana;
 4. Filosofická encyklopedie;
 5. Stručný filosofický slovník;
 6. Abeceda ateisty;
 7. Dějiny filosofie za redakce Michaila Dynnika.
Proč Gottschalk nenabízí, aby správce tato hesla také smazali? --Puszczanin (diskuse) 19. 8. 2023, 16:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Puszczanin: WP:NPOV např. vyžaduje, aby článek korektně popsal nejen důvody, proč ÚV KSSS udělil autorům knihy Stalinovu cenu, ale také důvody, proč jim ji pak odebral. Musí tam být obojí, aby článek byl vyvážený. A měly by tam samozřejmě být i klíčové informace, které zdroje uvedené v článku nabízejí, např. proč a v jaké společenské situaci kniha vznikla a kdo byl hlavním autorem. Pokud neumíte dobře česky, tak to napište, jak umíte, a já to po vás pak opravím. Ale především by to chtělo k té "šedé kobyle" dohledat ještě jeden obsažný nezávislý zdroj, který nejen dokládá její významnost, ale také umožní ověřit tvrzení Batygina a Děvjatka. (A pokud jde o knihu Stručné dějiny filosofie, tak tam ještě zatím není doložena encyklopedická významnost vůbec ničím, není tam citován ani jeden pořádný nezávislý zdroj, který by se knize věnoval.) Požadavek dvou netriviálních nezávislých zdrojů není samoúčelný, ale je zde proto, že teprve dvojí různý pohled nám umožňuje psát samostatně a nebýt zcela závislý na jediném zdroji.--Jan Spousta (diskuse) 19. 8. 2023, 20:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
aby článek popsal důvody, proč ÚV KSSS odebral autorům knihy Stalinovu cenu — Jan Spousta  . Vždyť jsem již napsal: třetí svazek, který obsahoval výklad klasické německé filozofie, byl odsouzen za její hodnocení, které ÚV KSSS uznal za chybné. --Puszczanin (diskuse) 19. 8. 2023, 21:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Puszczanin: To jenom konstatuje, že se tak stalo, ale vůbec nevysvětluje důvod ani pozadí změny názoru ÚV KSSS na autory učebnice. Batygin a Děvjatko o tom píší, takže je to známá věc, a je potřeba ji popsat i na Wikipedii. Charakteristickým rysem stalinistického režimu je, že se minulost mění tak rychle a nepředvídatelně, že si člověk dnes vůbec nemůže být jist, co se stane včera. To asi proběhlo i v tomto případě, takže historie knihy dobře zapadá do historie své doby a osvětluje ji, o což by čtenář našeho článku rovněž neměl být ochuzen.--Jan Spousta (diskuse) 19. 8. 2023, 22:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Shrnutí dosavadní diskuse Editovat

Diskuse je už dlouhá a nepřehledná, takže si dovoluji shrnout to, co si z ní beru já sám:

 • Dějiny filosofie (učebnice): Encyklopedickou významnost zatím v článku dokládá jen jeden netriviální nezávislý publikovaný zdroj (článek Batygina a Děvjatka Советское философское сообщество в сороковые годы: Почему был запрещен третий том «Истории философии»?). I když o významnosti knihy nemám pochybnosti, bylo by dobré doložit i druhý požadovaný zdroj už proto, aby se dala hodnocení B+D konfrontovat s jiným pohledem. Neutralita je stále hrubě narušena: Například ohledně odebrání Stalinovy ceny roku 1944 článek cituje Zeleného vysvětlení (že kniha obsahovala chyby "odhalené" Ždanovem v jeho projevu z roku 1947, což je očividně absurdní a vymyšlené ex post), ale neuvádí ani (snad?) skutečné důvody, jak je popisují B+D, ani oficiální zdůvodnění ÚV KSSS z roku 1944.
 • Stručné dějiny filosofie: Encyklopedická významnost zatím není doložena ani jedním netriviálním nezávislým publikovaným zdrojem. Vzhledem k tomu, že kniha neměla velké ambice (mělo jít jen o shrnutí látky pro studenty povinných kursů marxismu-leninismu), tak je možné, že takové zdroje neexistují a kniha není encyklopedicky významná. Neutralita je rovněž narušena tím, že se prezentuje jen oficiální hodnocení knihy komunisty.

V této chvíli jsou tedy podle mne oba články zralé na smazání s tím, že první z nich by pravděpodobně šel zachránit, kdyby se mu někdo věnoval, dohledal další prameny a přepsal ho. Což by bylo dobře, protože hemžení kolem té knihy, jak ho naznačují B+D, je docela zajímavé a pěkně ilustruje zkorumpovanost tehdejších sovětských oficiálních "filozofů" i mravní bídu celé společnosti.--Jan Spousta (diskuse) 20. 8. 2023, 08:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

 • Pokud neumíte dobře česky, tak to napište, jak umíte, a já to po vás pak opravím — Jan Spousta  . Moc děkuji. Pokusím se něco přeložit, pokud takové věci mohou někoho zajímat. Po Vaších otázkách jsem dokonce vytvořil související článek Filozofická diskuse roku 1947, která také obsahovala kritiku "šedé kobyly".
 • což je očividně absurdní a vymyšlené ex post — Jan Spousta  . Co tu je absurdního?
hodnocení B+D konfrontovat s jiným pohledem — Jan Spousta  . Článek B+D není výkladem jejich pohledů na knihu, nýbrž konstatováním historických faktů na základě archivních materiálů, dopisů apod. To není hodnocení knihy, nýbrž historie.
 • jen jeden netriviální nezávislý publikovaný zdroj (článek Batygina a Děvjatka) — Jan Spousta  . V pravidlech Wikipedie se praví:

není ale nutné, aby předmět byl hlavním tématem zdroje. (Wikipedie:Encyklopedická významnost#Obecné kritérium významnosti)

Postsovětský zdroj S.Korsakova také popisuje podrobně práci na učebnici, i když není věnován jen této knize. Takže zdroj není jediný.
 • Stručné dějiny filosofie neměla velké ambice (mělo jít jen o shrnutí látky pro studenty povinných kursů marxismu-leninismu). — Jan Spousta  . Odkud pochází toto přesvědčení, když předmluva knihy praví jinak?
"Stručné dějiny filosofie" jsou určeny jako učebnice pro studenty humanitních fakult vysokých škol.
«Краткий очерк истории философии» предназначен в качестве учебного пособия для студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений.

—  Předmluva ke druhému vydání.

Kniha má asi tisíc stran a proto je příliš malá jen pro filozofické fakulty, ale příliš velká pro kursy marxismu-leninismu s jejich diletantským cílem jen tak mimochodem posuzovat dějiny filozofie. Pro studenty takových kursů byly vhodnější učebnice typu "Stručné dějiny filosofie" Alexeje Makarova.
 • je docela zajímavé a pěkně ilustruje zkorumpovanost tehdejších sovětských oficiálních "filozofů". — Jan Spousta  . Úplně souhlasím, ale je to podle mého mínění materiál pro samostatné články, jako jsou např. "Sovětská filozofie", "Filozofická diskuse roku 1947" apod.
 • Stručné dějiny filosofie: ani jedním nezávislým zdrojem. — Jan Spousta  . Vaše velmi rozšířené chápání pojmu "nezávislý zdroj", jak jsem již uváděl výše, je Vaše vlastní interpretace, a nikoli pravidlo Wikipedie, která netvrdí, že publikace cenzurovaného tisku je nutno považovat za závislé zdroje. Můj článek "Stručné dějiny filosofie" se odvolává na nejautoritativnější knihy Sovětského svazu: Velká sovětská encyklopedie a Filosofická encyklopedie. Vaše označení těchto publikací za závislé zdroje bylo zpochybněno a většina wikipedistů hodnotí tyto zdroje jinak:

Соответствие шеститомника ВП:ОКЗ не показано, независимых АИ нет. Tomasina (Diskuse s wikipedistkou:Tomasina) 10:14, 4 мая 2022 (UTC) Сейчас, когда появилась ссылка на БСЭ, ситуация меняется в корне. Томасина (Diskuse s wikipedistkou:Tomasina) 19:10, 4 мая 2022 (UTC) // Diskuse o smazání

.

Protože Vaše chápáni termínu "nezávislý zdroj" není obecně uznávaným, Váš důvod smazat článek se ukazuje při bližším rozboru jako subjektivní postoj na úrovni hlasování. --Puszczanin (diskuse) 20. 8. 2023, 23:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Absurdní (pro mě) je představa, že Ždanovovo "odhalení" z roku 1947 může vysvětlit rozhodování ÚV v roce 1944. Připouštím, že z hlediska pravověrných stalinistů na tom nic absurdního není, protože minulost v jejich pojetí neustále morfuje podle přítomnosti a snaží se vyhovět aktuálním ideologickým pokynům, takže soudruzi upadnuvší v nemilost mizí z historických fotografií a podobně. Ale Wikipedie není určena jen stalinistům.
Korsakov knize Dějiny filosofie věnuje jeden odstavec, což je pěkné, ale neobstojí to jako netriviální zdroj. Myslím si však, že EV v případě této knihy není až takový problém jako neutralita, a pro její nápravu by pomohl hlavně pohled zvenčí, tedy kvalitní zdroj nepocházející od insiderů či jejich přímých dědiců.
A moje pojetí pojmu "nezávislý zdroj" je celkem běžné: oficiální sovětské encyklopedie byly podřízeny stejnému ÚV KSSS, který také řídil produkci učebnic (a veškerých jiných tiskovin), takže tam o nezávislosti nemuže být řeč. Stejně jako u článků v Dnes věnovaných Kosteleckým uzeninám: je to stejný koncern.--Jan Spousta (diskuse) 21. 8. 2023, 09:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ždanovovo "odhalení" z roku 1947 může vysvětlit rozhodování ÚV v roce 1944 — Jan Spousta  . Předmluva Zeleného nemá na zřeteli vysvětlení toho, proč se rozhodl ÚV pro udělení Stalinovy ceny v roce 1944. Předmluva Zeleného a Filozofická diskuse roku 1947 vysvětluje jen otázku o tom, proč tato cena vyla odebrána v roce 1947. --Puszczanin (diskuse) 21. 8. 2023, 11:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Problém termínů Wikipedie Editovat

Průběh diskuse dovoluje konstatovat, že hlavní problém spočívá v chápání pojmu "nezávislý zdroj".

 • Můj názor je, že je potřeba rozlišovat. Pokud uveřejnilo zprávu o požáru, tak je možné ji brát jako nezávislou — Jan Spousta  .
 • Ne, ělo by přebírat například údaje o cenách (Stalinova), tj. věcné informace, které dokazujíé její význmanost a o kterých bych nepochyboval — Chalupa  .
 • Bohužel je to, jako by třeba nějaká továrna vyznamenala svůj produkt nějakým svým interním oceněním, pak o tom produktu ve firemních novinách napsala, jak je dobrý, a my bychom podle toho psali článek tady na Wikipedii — Jan Spousta  .

Podle mého mínění je to nespravné použití pojmu "nezávislý zdroj", které vyplývá z toho, že encyklopedická významnost knihy je směšována s požadavkem na skvělost (vysokou kvalitu apod.) této knihy. Pravidla Wikipedie praví:

Skupiny politického, náboženského, rasistického nebo jiného charakteru, by nikdy neměly být ve Wikipedii užívány jako zdroje, leda jako primární zdroje, tedy smějí být použity jen v článcích pojednávajících o názorech těchto organizací. (WP:VZ#Politické a náboženské weby (včetně těch extremistických))

Diskutované články nepojednávají o kvalitě sovětských učebnic, nýbrž o názorech ÚV KSSS, tj. o tom, jaké příručky ze spousty knih, vydaných v SSSR, považoval tento ÚV KSSS za nejlepší učebnice dějin filozofie. Každopádně otázka o tom, jaké zdroje musíme pokládat za závislé a nezávislé, není otázkou o smazání konkrétního článku, nýbrž úkolem upřesnění pravidel Wikipedie, která v současné době nemá pravidlo, označující sovětské publikace za závislé zdroje. Proto je to k diskusi jinde: Diskuse k Wikipedii:Věrohodné zdroje. --Puszczanin (diskuse) 21. 8. 2023, 11:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Myslím, že není třeba na to mít zvláštní pravidlo. Vědci se shodují, že Sovětský svaz se nejpozději pod Stalinem vyvinul v totalitní stát a že charakteristickým rysem totalitního státu je ovládat a řídit veškerý život společnosti včetně médií. Oficiální média totalitního státu tedy obecně stojí pod podezřením, že nejsou nezávislá (v našem případě nezávislá na komunistické straně, a tedy ani nezávislá navzájem). Je pravda, že v některých věcných oblastech (matematika) nebo v některých konkrétních případech (samizdat) média politickému vlivu unikala, a pak je úplně v pořádku doložit třeba encyklopedickou významnost vektorových prostorů sovětskými knihami, které o nich pojednávají - ale je to výjimka, kterou je potřeba umět případně doložit, ne pravidlo. Normálně neměla sovětská vydavatelství ani svobodu vybrat si, o čem budou psát, ani jak o tom budou psát. Takže jejich obecný význam na Wikipedii je vcelku jasný.--Jan Spousta (diskuse) 21. 8. 2023, 12:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vědci se shodují, že — Jan Spousta  . V tom, že oficiální média Sovětského svazu byly závislá na komunistické straně, se shodují nejen vědci, ale i středoškolští studenti. O cenzuře v sovětském tisku nikdo nepochybuje a problém spočívá v tom, že chcete na základě existence této cenzury v SSSR dospět k závěru o tom, v jakých případech lze nebo nelze používat sovětské zdroje: Pokud uveřejnilo zprávu o požáru, tak je nezávislý zdroj. — Jan Spousta  . Posuzovat otázky o tom, v jakých situacích sovětské zdroje jsou závislé a nezávislé, musíte jinde: Diskuse k Wikipedii:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje, Diskuse k Wikipedii:Encyklopedická významnost aj. --Puszczanin (diskuse) 21. 8. 2023, 14:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Obdoba Procesu s Pussy Riot Editovat

Jak známo, členky této skupiny byly obviněny ze spáchání zločinu, který neexistuje v trestním zákoníku Ruské federace. Diskutované články o sovětských učebnicích také byly smazany a teď jsou opět navržené ke smazání za porušování pravidel, které na Wikipedii neexistují. Chalupa už poznamenal, že chybí zdůvodnění šablony NPOV: Kolego, s Vaším vývodem nesouhlasím. V pravidlech a dopuručeních není nic o tom, že mají existovat chvalitebné i kritické zdroje, pouze nezávislé. — Chalupa  

Ale hlavním nedostatkem návrhu na smazání je, že pojem "nezávislý zdroj" byl použit ve zkresleném smyslu. Důvod ke smazání zněl takto:

Pokud stát má monopol na vzdělání, pak cena udělovaná týmž státem není nezávislý zdroj. --Gottschalk (Diskuse:Dějiny filosofie (učebnice))

Ve skutečnosti pravidlo WP:EV vyžaduje jinou nezávislost zdroje:

Na předmětu článku nezávislé jsou zdroje, které nepocházejí od subjektu, o kterém článek pojednává (je např. jeho autorem).

V tomto případě termín "nezávislé zdroje" má tedy význam nezávislosti na autorovi knihy, o níž wikipedický článek pojednává. Nejde tedy o veškerou nezávislost, nýbrž o nezávislost zdroje na autorovi knihy. V SSSR autor učebnice filozofie závisel na ÚV KSSS, a nikoli naopak. Proto Stalinova cena, kterou udělil ÚV KSSS autorům knihy, není zdrojem, který závisí na těchto autorech. Totéž platí i o všech jiných zdrojích, které jsem uvedl. Např. Velká sovětská encyklopedie a Filosofická encyklopedie byly závislé na ÚV KSSS, ale nezávisely na autorech diskutovaných učebnic. Všechny tyto zdroje nepocházejí od subjektu článku (tj. autorů učebnic) a proto splňuje pravidlo nezávislých publikovaných zdrojů, zatímco Gottschalk vkládá do pojmu "nezávislý zdroj" zásadně jiný obsah než pravidla Wikipedie.

Nový návrh na smazání opakuje Gottschalkův argument:

Stručné dějiny filosofie: Encyklopedická významnost zatím není doložena ani jedním netriviálním nezávislým publikovaným zdrojem. Rozuměj nezávislé na oficiálních místech tehdejšího režimu. Ale tam právě veškeré zdroje nezávislé na režimu chybí.  — Jan Spousta  .

V tomto případě je vidět, že při takové interpretaci pravidel Wikipedie se požadavek "nezávislý na autorovi knihy" plně nahrazuje požadavkem "nezávislý na režimu v státě, kde autor knihy bydlí", což se však vydává za skutečný smysl pojmu "nezávislý zdroj". Je to záměna jednoho pojmu jiným. V pravidlech a dopuručeních Wikipedie není nic o tom, že pojem "nezávislý zdroj" předpokládá nezávislost na politickém režimu. Proto se důvody smazat mnou založené články neopírají o pravidla Wikipedie. --Puszczanin (diskuse) 22. 8. 2023, 21:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Prosím vás, už nehloubejte o pravidlech a o mých nebo Chalupových názorech a ty články prostě vylepšete tak, aby se co do kvality výkladu a zdrojování nedaly zpochybnit. Aspoň dva netriviální nezávislé zdroje v každém plus tyto zdroje skutečně uplatnit při psaní encyklopedického textu.--Jan Spousta (diskuse) 22. 8. 2023, 22:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Korsakov knize Dějiny filosofie věnuje jeden odstavec, ale neobstojí to jako netriviální zdroj, — Jan Spousta  . Protože "Významnost neposuzují přímo editoři Wikipedie", musíte dát odkaz na část pravidel, kde je uvedeno, kolik odstavců musí obsahovat zdroj, aby byl netriviální. --Puszczanin (diskuse) 23. 8. 2023, 12:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Přesnou definici minimálního rozsahu tu nemáme, ale podle dlouhodobé zkušenosti jeden odstavec nestačí.--Jan Spousta (diskuse) 23. 8. 2023, 12:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Spousta: Já ale musím s kolegou @Puszczanin: ohledně nezávislých zdrojů souhlasit. Požadavek politické nezávislosti není nikde v doporučeních definován. Pokud si myslíte, že by měl existovat, oevřete o tom diskuzi. Přitom si promyslete, jak nezávislé na politické moci byly například Liviovy Dějiny nebo Suetoniovy Životopisy, ze kterých je všeobecně čerpáno. Chápu, že jde omíru, ale kdo o tom bude rozhodovat? --Chalupa (diskuse) 23. 8. 2023, 22:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: Jasně, ale v tomto případě přece nejde jen o politickou nezávislost, ale přímo o organizační nezávislost, tj. že ten, kdo si objednal dílo, si také objednává recenzi tohoto díla. V totalitním státě stalinského typu existuje v zásadě jen jediný zaměstnavatel, který velmi pečlivě dohlíží na to, o čem a jak se píše. Představ si, že nějaký časopis - třeba Zahrádkář, ať je to nepolitické - vydá bokem knížku svého vlastního redaktora, a pak na tuto knihu uveřejní pozitivní recenzi - je to nezávislá recenze? (A kromě toho na Wikipedii bychom i z důvodů nezávislosti neměli pokud možno čerpat přímo ani z Livia a Suetonia coby primárních zdrojů, ale raději ze spolehlivých sekundárních zdrojů, jež Liviovy a Suetoniovy výroky odborně interpretují - viz Nápověda:Sekundární zdroj, kde se říká, že tyto zdroje jsou také vhodné k doložení encyklopedické významnosti.)--Jan Spousta (diskuse) 24. 8. 2023, 09:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: A ještě dodám, že z hlediska NPOV by opravdu bylo dobré mít zdroje politicky a personálně nezávislé na těch knihách a jejich autorech (což zatím nemáme ani náznakem; i Batygin a Děvjatko jsou očividně insideři). Ale pro potvrzení EV stačí jen nezávislost organizační ("zdroje, které nepocházejí od subjektu, o kterém článek pojednává, nebo od někoho, kdo je s předmětem článku spojený (je např. jeho autorem, výrobcem, investorem atd.)", WP:EV), čili pokud jde o sovětské/ruské texty, tak vydané po pádu cenzury za pozdního Gorbačova a později.--Jan Spousta (diskuse) 24. 8. 2023, 09:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Myslím, že není třeba na to mít zvláštní pravidlo — Jan Spousta  . Pokud takové pravidlo neexistuje, nemůžete navrhovat stránky ke smazání na základě neexistujícího pravidla.
 • nehloubejte o pravidlech — Jan Spousta  . Nepřipisujte mi to, co děláte sám. Neustále se zamýšlíte nad smyslem pojmu "nezávislý zdroj" a nad tím, jak je nutno tento pojem interpretovat. DoS není určena pro takové diskutování.
 • v tomto případě přece nejde jen o politickou nezávislost, ale přímo o organizační nezávislost — Jan Spousta  . Slovo "organizační" se používá v případě firmy, továrny nebo nějaké jiné organizace. Vydávat slovo "organizace" v pravidlech Wikipedie za označení typu státního zřízení znamená nahrazovat jeden pojem jiným.
 • pokud jde o sovětské/ruské texty, tak vydané po pádu cenzury za pozdního Gorbačova a později. — Jan Spousta  . Takový požadavek není uveden v pravidlech Wikipedie. Pravidlo zní:

kdo je s předmětem článku spojený (je např. jeho autorem, výrobcem, investorem atd.). Například tisková zpráva, vlastní životopis nebo webová stránka nejsou nezávislé (WP:EV#Obecné kritérium významnosti)

Zde není nic o tom, že výrobcem a investorem rozumí Wikipedie Leonida Brežněva nebo ÚV KSSS. Pokud chcete doplnit seznam "výrobce, investor, vlastní životopis či organizace" bodem "vystoupení Nikity Chruščova na sjezdu KSSS", diskutujte o tom na diskusních stránkách pravidel. Pokud si myslíte, že Velká sovětská encyklopedie nebo Stalinova cena jsou v rozporu z pravidlem WP:2NNVZ, musíte dosáhnout konsensu na diskusní stránce tohoto pravidla. V současné době vaše interpretace smyslu pravidel neexistuje a proto není důvod k tomu, by mazat diskutované články. --Puszczanin (diskuse) 2. 9. 2023, 18:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Chruščov byl jako generální tajemník KSSS očividně spojený s produkcí vydavatelství fakticky podřízených této straně. Přesně podle znění pravidla. Slova "autorem, výrobcem, investorem atd." jsou jen příklady a jsou tak výslovně označena, samozřejmě tam patří také nadřízený. Nesnažte se zamlžit to, co je velmi dobře probádané a očividné.--Jan Spousta (diskuse) 2. 9. 2023, 19:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Přežitky metafyziky na Wikipedii Editovat

Po celou svou historii až do dněšních dní musila a musí dialektika bojovat proti metafyzickému způsobu myšlení a názoru na svět. [...] Přesto nebyla metafysika dosud vyhoštěna ani z filosofie  — Základy marxismu-leninismu, kapitola "Materialistická dialektika"  , ani z Wikipedie.

 • Můj názor je, že pokud uveřejnilo zprávu o požáru, tak je možné ji brát jako nezávislou. — Jan Spousta   Takový názor je nazyván metafyzikou.
Metafysikové viděli v přírodě náhodny shluk předmětů a jevů nezávislých a navzájem isolovaných.
—  Stručný filosofický slovník, heslo „Metafysika“.
Marxistická dialektika v boji proti metafyzice odhalila všeobecnou souvislost jevů v přírodě a zdůvodnila, že okolní svět je jednotný celek, v němž věci a jevy jsou na sobě vzájemně závislé a vzájemně se podmiňují (Stručný filosofický slovník, heslo "Marxistická dialektická metoda"). Proto nikdy nebyl a nemůže být takový zdroj, který by byl nezávislý. Z toho vyplývá, že je nutno smazat všechny články na Wikipefii jako nesplňující pravidlo nezávislých zdrojů.
 • je velmi dobře probádané a očividné, — Jan Spousta   Nemáte právo na to, abyste nazýval svůj personální názor očividným pravidlem pro všechny wikipedisty. Váš požadavek politické nezávislosti neexistuje v pravidlech. Chalupa a DoS na ru-wiki s vaším "očividným" požadavkem nesouhlasí. Stanovit váš "očividný" požadavek jako pravidlo Wikipedie může jen WP:Konsenzus wikipedistů.
 • Nesnažte se zamlžit. — Jan Spousta   Používáte mlhavost pojmu "nezávislý zdroj" vy sám.

Osobně jsem proti absolutizaci nebo mechanickému uplatňování pravidla 2NNVZ. Závislost je velice zpochybnitelné kritérium. Zdroj je nějakým způsobem závislý vždy a mnoha způsoby, typ a míra závislosti jsou natolik komplikovanou záležitostí. --ŠJů 31. 10. 2009 (Diskuse k Wikipedii:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje#Připomínky k statusu kritéria)

Aplikujeme-li jakoukoli abstraktní pravdu na kteroukoli konkrétní situaci, stává se tato pravda frází.
Всякая абстрактная истина становится фразой, если применять ее к любому конкретному положению.

—  Lenin: "Tvrdá, ale nezbytná lekce".

@ŠJů: Každý rozumný člověk je proti absolutizaci nebo mechanickému uplatňování čehokoli. Ale je potřeba vidět, že hlavní námitka proti článkům je ta, že nedodržují pravidlo Nezaujatý úhel pohledu, případně (hlavně u Stručných d.f.) asi ani Encyklopedická významnost, protože se tam necitují žádné prameny kromě soudobých režimních.--Jan Spousta (diskuse) 3. 9. 2023, 17:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pojem "nezávislý zdroj" je natolik vágně definován, že by bylo těžké definovat, kde končí nezávislý zdroj a kde začíná závislý. Pokud chcete, aby se stala vaše definice pravidlem Wikipedie a sovětský tisk byl definován jako závislý zdroj, musíte navrhovat tento názor na stránce pravidla a čekat na WP:Konsenzus. --Puszczanin (diskuse) 3. 9. 2023, 13:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Puszczanin Promiňte, ale toto není pravda. Je třeba rozlišit přijetí pravidla (tj. samotného normativního textu) a jeho interpretaci (tj. rozhodnutí, jaké pravidlo se na nějakou konkrétní situaci použije). Debata o přijetí každého pravidla je (musí být) obecná, nesvázaná žádnou konkrétní událostí (byť samozřejmě konkrétní událost může k přípravě návrhu vést). Na druhou stranu interpretace je na konkrétní situaci vázána, a dost dobře nelze pravidlo interpretovat zcela obecně.
V případě (českých) zákonů náleží jejich přijímání Parlamentu ČR, zatímco jejich interpretace je naopak výsostnou záležitostí soudů. Obdobné rozdělení funguje i na Wikipedii. K přijetí nových pravidel (resp. k jejich změnám) samozřejmě dochází například na diskusní stránce měněného pravidla, ale kolega @Jan Spousta v této debatě žádnou změnu pravidel nenavrhoval. Kolega zde pouze vyjádřil své přesvědčení o závislosti jistého zdroje v jistém kontextu (v kontextu zde diskutovaných článků).
Tento kontext je pro posouzení (ne)závislosti zdroje bytostně důležitý, a dost dobře takové posouzení nelze činit bez něj. Takřka všechny zdroje jsou totiž nezávislými v jednom kontextu, ale závislými v kontextu jiném. V této debatě byly některé příklady uvedeny: články z MF DNES jsou například závislým zdrojem v kontextu článku Kostelecké uzeniny (jak MF DNES, tak Kostelecké uzeniny spadají do jednoho a toho samého koncernu, proto o nezávislosti ani nemůže být řeč), ale v jiných článcích (u kterých vztah s MF DNES neexistuje) články z těch samých MF DNES za nezávislé běžně a bez problémů akceptujeme. Právě tato bytostná důležitost kontextu je důvodem, proč je posouzení (ne)závislosti zdroje záležitostí interpretace pravidla, nikoli jeho změny. Z těchto důvodů je zcela správné diskutovat o (ne)závislosti sovětského tisku v tomto konkrétním případě zde, a bylo by naopak chybou takovou diskusi vést u pravidla.
Pravidla je samozřejmě možné zpřesnit, nicméně nikdy není možné obecně formulovanou normou (pravidlem) postihnout všechny možné eventuality; interpretace je proto důležitou částí prací s pravidly, a děje se (má se dít) právě např. v této debatě.
Zdraví, --Martin Urbanec (diskuse) 18. 9. 2023, 00:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Je třeba rozlišit přijetí pravidla a jeho interpretaci. — Martin Urbanec   Vždyť jsem právě o tom psal:

Rozuměj nezávislé na oficiálních místech tehdejšího režimu. — Jan Spousta   To není pravidlo Wikipedie ani uvedeno v pravidlech. To je Vaše vlastní interpretace pravidel (17. 8. 2023).

Tato Spoustova interpretace pravidla je přílíš sporná a subjektivní, stejně jako samo kritérium WP:2NNVZ. Proto Spoustovo personální přesvědčení, že Velká sovětská encyklopedie, "Filosofická encyklopedie", ÚV KSSS a Stalinova cena nesplňují WP:2NNVZ v jistém kontextu (v kontextu zde diskutovaných článků) — Martin Urbanec   nemůže být důvodem ke smazání těchto článků.
Bylo by naopak chybou takovou diskusi vést u pravidla. — Martin Urbanec   Nemáte pravdu. WP:EV#Významnost není subjektivní. Proto důvodem ke smazání hesla jsou jen objektivní argumenty, a nikoli subjektivní přesvědčení Jana Spousty. Pokud chcete vaši spornou a subjektivní interpretaci pravidla používat jako objektivní argument v diskusích o smazání, musíte ji diskutovat na stránce pravidla. --Puszczanin (diskuse) 18. 9. 2023, 10:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
> Vždyť jsem právě o tom psal:
>> „Rozuměj nezávislé na oficiálních místech tehdejšího režimu.“ To není pravidlo Wikipedii ani uvedeno v pravidlech. To je Vaše vlastní interpretace pravidel (17. 8. 2023).
Ano, psal jste o tom. A jak jsem ve svém komentáři obsáhle vysvětlil, interpretování pravidel je běžnou a očekávanou součástí rozhodování o konkrétních situacích. Jakékoli rozhodnutí na základě nějakého pravidla je vždy, sám o sobě, jeho interpretací, a proto se interpretaci dost dobře nedá vyhnout. Jinými slovy, shodneme se, že zde dochází k interpretování pravidel, já k tomu pouze tvrdím, že je to zcela v pořádku a obvyklý postup při diskusi nad konkrétními články.
> Pokud chcete vaši spornou a subjektivní interpretaci pravidla používat jako objektivní argument v diskusích o smazání, musíte ji diskutovat na stránce pravidla
Nikoliv. Jak jsem psal výše, výklad pravidel je vždy záležitostí konkrétních článků v konkrétní situaci; obecnou diskusi nad konkrétním článkem s konkrétními okolnostmi dost dobře vést nelze.
Závěrem si dovoluji poznamenat, že tato část diskuse o smazání se značně odchýlila od svého původního účelu. V rámci diskuse o smazání by měla probíhat diskuse věcná (založená na pravidlech, tj. jejich interpretaci); procedurálními argumenty k přesvědčení kolegů, že zde článek má mít své místo, lze dospět jen s velkými obtížemi. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 9. 2023, 00:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
kolega v této debatě žádnou změnu pravidel nenavrhoval  — Martin Urbanec   Samozřejmě. Vždyť kolega pouze poznamenal: Rozuměj nezávislé na oficiálních místech tehdejšího režimu. — Jan Spousta   I když tento Požadavek politické nezávislosti není nikde v doporučeních definován — Chalupa   a požadavek nezávislosti zdroje na autorovi je zaměňován požadavkem nezávislosti autora (knihy) na zdroji (ÚV KSSS), není to žádná změna pravidla WP:2NNVZ. Je to pouhá "interpretace", která se rovná tomu, že žádná sovětská kniha z oblasti filozofie není vhodná pro wikipedický článek, pokud se neobjeví recenze této knihy v západních zemích. Jinak řečeno, celostátní (všesvazový) význam sovětské knihy nic neznamená a jedinou známkou encyklopedické významnosti je článek nějakého sovětologa, který potvrdí, že SSSR vydal novou knihu. Bez potvrzení zahraničního sovětologa vytváření hesla o sovětské knize je zakázáno. Každý rozumný člověk chápe, že zde kolega žádnou změnu pravidel nenavrhnul, nýbrž trošku upřesnil.  
A jak jsem ve svém komentáři obsáhle vysvětlil, Závěrem si dovoluji poznamenat, že — Martin Urbanec   Závěrem je nutnost smazat všechny články na české Wikipedii, protože, jak jsem ve svém komentáři obsáhle vysvětlil, "nezávislý zdroj" v přísném smyslu slova neexistuje, což bylo dokázáno marxistickou dialektikou, která učí o závislosti všeho na všem. Máte pravdu, že toto vyhlazování všech článků na cs-wiki nebude vandalismus, nýbrž užitečná činnost, založená na pravidlech, tj. jejich interpretaci. — Martin Urbanec   Máme totiž demokracii a proto každý může interpretovat pravidla Wikipedie tak, jak se mu chce. --Puszczanin (diskuse) 19. 9. 2023, 17:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ale já v tom bodě neargumentuji pravidlem 2NNVZ, jak mi pořd podsouváte, ale pravidlem Wikipedie:Encyklopedická významnost, kde se říká "Na předmětu článku nezávislé jsou zdroje, které nepocházejí od subjektu, o kterém článek pojednává, nebo od někoho, kdo je s předmětem článku spojený (je např. jeho autorem, výrobcem, investorem atd.). Například tisková zpráva, vlastní životopis nebo webová stránka nejsou nezávislé, pokud pocházejí od osoby či organizace, o které má článek pojednávat." A snad nepopřete, že sovětská stranická vydavatelství byla spojena s ÚV KSSS, který přímo nebo přes své podřízené instituce rozhodovat o jejich vydavatelském programu, udával směr a témata i odměňoval (podle něj) úspěšné autory.--Jan Spousta (diskuse) 19. 9. 2023, 19:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Krátce: Kolega Spousta ani nikdo jiný encyklopedickou významnost knihy nijak nezpochybňuje. Jelikož se na encyklopedické významnosti navzájem shodnete, přijde mi poněkud zbytečné o encyklopedické významnosti knihy diskusním příspěvkem přesvědčovat. Zpochybněna zde naopak byla neutrálnost hesla (což je podstatně důležitější; neutrální úhel pohledu je, na rozdíl od encyklopedické významnosti, součástí pěti pilířů, kterými se Wikipedie řídí). Nutno podotknout, že u hesla vytvořeného na základě jediného druhu zdrojů (dobových materiálů) je skutečně s úspěchem možné pochybovat. Je to podobné, jako byste článek o produktu firmy vytvořil jen na základě propagačních materiálů té samé firmy anebo kdybyste napsal článek o ministrovi jen na základě jeho tiskových zpráv a projevů. V obou případech je třeba používat i zdroje zvnějšku, aby mohla být neutrálnost zajištěna. Kolega Spousta nechce nic jiného, než aby k tomu samému došlo i u diskutovaných článků.
V každém případě, jsem momentálně přesvědčen, že tato diskuse již nadále nepokračuje konstruktivně, se snahou všech zúčastněných dojít ke vzájemnému porozumění. Proto je prozatím tento můj příspěvek posledním v této diskusi. Rád v ní ale budu pokračovat později, pokud v průběhu diskuse nebude docházet k překrucování slov mých nebo slov kolegů. Nic o mazání všech článků Wikipedie jsem totiž nenapsal, a považuji za nezdvořilé mi něco takového podsouvat (skrz – nesouvisející – citování mého příspěvku). --Martin Urbanec (diskuse) 19. 9. 2023, 19:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Co obsahují Editovat

Nejde totiž o to, že knihy jsou ideologicky deformované - to je skutečně jasné i bez dalších důkazů, ale jde hlavně o přesnější pochopení toho, co obsahují. — Jan Spousta   Založil jsem příslušnou sekci: obsah učebnice (podle vzoru hesla "Psychologie (kniha)"). --Puszczanin (diskuse) 15. 9. 2023, 13:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Tento článek postrádá překladatele Editovat

Učebnice získala slangový název „šedá kobyla“, protože vyvážela na univerzitních zkouškách.
оставшиеся в памяти многих поколений советских студентов-философов как «серая лошадь» — на экзаменах вывозит.

— Batygin a Děvjatko: "Proč byl zakázán 3. svazek Dějin filosofie?".

Je to správný překlad? "серая лошадь на экзаменах вывозит" = "šedá kobyla vyváží na zkouškách"? --Puszczanin (diskuse) 15. 9. 2023, 13:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Není to správný překlad. Nezní dobře česky. Lepší je "zůstala v paměti mnohých pokolení sovětských studentů-filozofů jako „šedý kůň co je vyveze [z potíží] na zkouškách“. Smysl citátu je, že učebnice zachraňovala studenty při zkouškách jako "kobyla co dostane člověka z úzkých = vyveze z potíží". Viz též význam вывозит na wikislovníku (https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C poslední čtvrtý význam na ruském wikislovníku, poslední pátý na anglickém. --Jann (diskuse) 16. 9. 2023, 18:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Jann: Moc Vám děkuji. Opravil jsem překlad a umístil jsem Vaši odpověď na stránce Diskuse:Dějiny filosofie (učebnice), aby bylo jasné, že nejsem autorem správného překladu do češtiny. --Puszczanin (diskuse) 17. 9. 2023, 10:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nesmylsná diskuze Editovat

Kolegocvé, nezlobte se, ale smysl této diakuze mně již uniká. Je naprosto zřejmé, že ideologická závislost nějakého díla nemá nic společného s jeho encyklopedickou významností - jako příklad uvedeu Aeneidu od Vergilia. Významnost určují na popisovaném objektu nezávislé a netriviákní zdroje. Nesnažme se do tohoto pravidla vměstnat nějaké ideologické hodnocení těchto zdrojů. Pro realitu života v SSSR bylo udělení Stalinovy ceny velice významné bez ohledu na to, co si o tom dneska myslíme, a z tohoto hlediska jw informace o tom netriviální a nezávislá. Navrhuji již tohot nechat. --Chalupa (diskuse) 20. 9. 2023, 00:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Chalupa: Dobrý den, hlavní námitka proti těm článkům není encyklopedická významnost, ale nedostatek neutrality jejich zpracování (WP:NPOV). Z diskuse dále vyplynulo, že Stalinova cena žádné z obou knih nikdy udělena nebyla (udělovala se lidem, ne knihám, a byla udělena jen autorům jedné z nich, ale pak jim byla zase odebrána). A o ideologickou závislost některých zdrojů z hlediska uznání významnosti nejde - text Batygina a Děvjatka je jako NNVZ pramen přijatelný, i když jde očividně o autory osobními a ideologickými vazbami propojené s týmem tvůrců Dějin filozofie. Jde o organizační spojení ve smyslu WP:EV: veškerá sovětská mediální produkce byla řízena z jednoho místa, z ÚV KSSS. Vizte přirovnání k Babišově MF Dnes a Kosteleckým uzeninám. Bavme se konkrétně: podívejte se třeba na Stručné dějiny filosofie, jež se Stalinovou cenou neměly nikdy nic společného, a řekněte, které dva z citovaných pramenů považujete za nezávislé netriviální věrohodné opory toho článku.--Jan Spousta (diskuse) 20. 9. 2023, 09:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Kolik andělů se vejde na špičku jehly? Editovat
Podrobnější informace naleznete na stránce Kolik andělů může tančit na špendlíkové hlavičce?.

Nic o mazání všech článků Wikipedie jsem totiž nenapsal. — Martin Urbanec   Nepřipisoval jsem Vám takové tvrzení, nepřekrucoval jsem slova kolegů a jen jsem použil reductio ad absurdum, protože absurdní závěr a subjektivismus v DoSech jsou důsledkem Vašich slov výklad pravidel je vždy záležitostí konkrétních článků v konkrétní situaci. — Martin Urbanec   Měl jsem na mysli, že tato diskuse není konstruktivní a proto já také nechci v ní pokračovat. Právě o tom teď napsal kolega Chalupa v nové sekci #Nesmylsná diskuze. Uživatel ŠJů jasně poukázal, že pojem "nazávislý zdroj" je velmi vágně definován, připouští různé interpretace a proto vede k subjektivismu v DoSech. Oproti této poznámce kolegy ŠJů se snaží Jan Spousta přesně stanovit, kolik ještě závislostí se vejde v "atd." na konci věty:

kdo je s předmětem článku spojený (je např. jeho autorem, výrobcem, investorem atd.) // Wikipedie:Encyklopedická významnost

Hned po Gottschalkovi chce Jan Spousta dokázat, že "atd." obsahuje nejen výrobce, firmu a továrnu, ale i sovětský tisk spolu s ÚV KSSS. Tento pokus je neplodný a vypadá jako spor "Kolik andělů se vejde na špičku jehly?" Kromě toho, není těžké pochopit, co znamená tvrzení:

Pokud stát, který má monopol na vzdělání, dovolí či nařídí napsat učebnici, pak názor studentů na školách řízených týmž státem ani cena udělovaná týmž státem není nezávislý zdroj. --Gottschalk (diskuse) 4. 4. 2023 // Diskuse:Dějiny filosofie (učebnice)

Rozuměj nezávislé na oficiálních místech tehdejšího režimu. --Jan Spousta (diskuse) 16. 8. 2023; veškerá sovětská mediální produkce byla řízena z jednoho místa, z ÚV KSSS.--Jan Spousta (diskuse) 20. 9. 2023

To se rovná tvrzení: žádná sovětská filozofická kniha/učebnice, kterou nikdo nerecenzoval v zahraničních (nezávislých na ÚV KSSS) časopisech, nezaslouží samostatný článek na Wikipedii. Takové kritérium encyklopedické významnosti je nesmyslem, s nímž nesouhlasí žádná verze Wikipedie v cizích jazycích. Stejným způsobem můžeme dokázat cokoliv a dospět k libovolnému závěru, včetně nutnosti smazat všechny články na české Wikipedii. --Puszczanin (diskuse) 20. 9. 2023, 13:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

To není pravda. Zahraniční recenze se pro důkaz encyklopedické významnosti nevyžadují. Stačila by kvalitní domácí recenze třeba v samizdatu nebo otištěná po pádu cenzury. Důležité je, aby recenzent nebyl v posledku podřízeným stejného ÚV jako autor a schvalovatel.
Totéž platí i pro jiné autoritativní režimy. Třeba nadšená recenze na nějakou Hitlerovu řeč ve Völkischer Beobachter nedokazuje, že tato řeč byla encyklopedicky významná, ale článek nějakého současného německého historika o této řeči by mohl být za důkaz encyklopedické významnosti považován.--Jan Spousta (diskuse) 20. 9. 2023, 14:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Navrhuji již toho nechat Editovat

Toto je zbytečná diskuze s argumenty jako je "Důležité je, aby recenzent nebyl v posledku podřízeným stejného ÚV jako autor a schvalovatel." nebo Názor studentů na školách řízených týmž státem ani cena udělovaná týmž státem není nezávislý zdroj Toto v pravidlech nikde není. Některé knihy vyšlé zde roku 1968/1969 měly kladné hodnocení a recenze od lidí podřízených stejného ÚV, ktečí pak skončili v emigraci. Ale v době, kdy psali ty recenze, to byli zaměstnnaci stáních nakladatelství a novin. Kdo bude toto posuzovat. Recenze jednoho a toho samého člověka by mohli být podle vašich názorů jednou závislé a jednou nezávislé, ačkoiv mohli vyjít v Rudém právu. Opravdu navrhuji již toho nechat, protože se tím dané pravidlo naprosto rozmělňuje a řekl bych i zesměšňuje. --Chalupa (diskuse) 20. 9. 2023, 21:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Dobrý den, v doporučení WP:EV se říká "Na předmětu článku nezávislé jsou zdroje, které nepocházejí od subjektu, o kterém článek pojednává, nebo od někoho, kdo je s předmětem článku spojený (je např. jeho autorem, výrobcem, investorem atd.)." A ano, někdo opravdu může být s něčím spojený roku 1968 a nebýt s tím už spojený roku 1978, to se opravdu mohlo stát. Nevidím v tom žádný rozpor. (Nápověda: Pokud toho opravdu chcete nechat, tak prosím doplňte chybjící jeden nezávislý netriviální věrohodný zdroj do prvního článku, dva takové zdroje do druhého článku a přepište oba články tak, aby byly neutrální. Budu velice rád.)--Jan Spousta (diskuse) 20. 9. 2023, 22:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Kolego, nevím o čem stále diskutujete. Popisuje se tu spousta bytů na disku a není to vůbec k niřemu. Takovéto diskuze jsou zhoubou naší Wikipeodie. Nikdo se v nich již nevyzná, jsou nekonečné a k ničemu nevedou, protože nikdo neustoupí ani o píď. A to že nevidíte žádný rozpor v tom, že je někdo závislý a nezávislý za stejných vnějších podmínek (např. že pracuje v Rudém právu), mě vede opět ke stejné otázce: kdo o tom bude rozhodovat? Dávám v úvahu, zda nebyl Vergilius na císaři Augustovi také závislý včetně těch, kteří jeho Aeneidu oslavovali. Opravdu navrhuji již toho nechat. --Chalupa (diskuse) 20. 9. 2023, 22:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Spousta, Chalupa: a ostatní: Kolegové, místo diskutování by bylo racionálnější se podívat, zda nám internet nenabízí něco i v dnes přístupnějších jazycích, než ruština. Jen co mě cvrnklo do klobouku ohledně první publikace: překlad sovětské kritiky 1944 do angličtiny zde. Anglická Wikipedie se neostýchá publikaci uvést jako referenci v článku Romanticism in philosophy. Z autorů má stránku na anglické Wikipedii Pavel Judin (Yudin),Teodor Oizerman, Mark Mitin. V němčině či francouzštině by se nejspíš taky něco našlo. Necítím se být účastníkem sporu, dál se tématu nevěnuji. Jen jsem proti cenzuře jakéhokoliv druhu. Zdraví--Svenkaj (diskuse) 20. 9. 2023, 23:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Necítím se být účastníkem sporu. — Svenkaj   Správně. Vždyť tento spor neni konstruktivní. Kdybyste nevložil svůj komentář, neodpověděl bych.
 • Z autorů má stránku na anglické Wikipedii Teodor Oizerman. — Svenkaj   Všechny (sic!) knihy tohoto pokrytce a přisluhovače ÚV KSSS byly přeloženy do angličtiny, němčiny či francouzštiny a proto obdrželi více recenzí v západních časopisech než české překlady sovětských učebnic.
 • Z tohoto vyplývá odpověď na návrh: místo diskutování by bylo racionálnější se podívat, zda nám internet nenabízí něco i v dnes přístupnějších jazycích, než ruština. — Svenkaj   Právě tento požadavek vytyčili Jan Spousta a Gottschalk. Nejde o recenze v přístupnějších jazycích, nýbrž o dodržení pravidel Wikipedie, které Spoustův a Gottschalkův požadavek porušuje. Je nesmysl tvrdit, že EV není doložena, když žádný Američan či Francouz nerecenzuje učebnici v ruštině, kterou téměř nikdo nezná kromě Rusů. Žádost o recenze vysokoškolských učebnic a odborné literatury v sovětském samizdatovém časopise (místo odborného periodika) k doložení významnosti znamená odporovat pravidlům Wikipedie ještě víc. Tento požadavek je nehoráznost a překrucování pravidel Wikipedie ještě v souvislosti s tím, že takové recenze nemohou nabídnout nic nového k doložení EV.

Recenze a posudky knih a článků zakládají "wikizajímavost" (= právo na wikičlánek) pro ony knihy. --Jann (diskuse) 28. 1. 2017 // Diskuse k Wikipedii:Významnost (lidé)

Naopak, nesovětské (zahraniční, samizdatové apod.) recenze sovětské filozofické knihy nezdůvodní tuto "wikizajímavost" a jen ještě jednou potvrdí fakt, který zná každý rozumný člověk: sovetské učebnice filozofie nebyly výrazným přinosem k světové vědě, stejně jako Mein Kampf nebyl mistrovským dílem. Tvrdit, že sovětská kniha bez nesovětských zdrojů nesplní kritéria EV, znamená odporovat pravidlům Wikipedie a dokonce zdravému rozumu. Petr Čech nemusí být mistrem světa jako Jurij Vlasov. Stačí, že byl Mistrem ČSSR. Totéž platí i o všech jiných tématech.

Tudíž může pojmout i celostátně velmi známou argentinskou skupinu, kterou ne našem území nikdo neslyšel a nikdy neuslyší. Co chci říct je, že regionální zdroje jsou také zdroje. Palu 28. 1. 2010 // Diskuse k Wikipedii:Významnost (hudba)

Sovětská učebnice, stejně jako sportovec nebo hudební skupina, nemusí být významná v širokém světovém měřítku a proto její nesovětské recenze nejsou nutné k doložení EV. Stačí, že byla kniha "mistrem" SSSR, tj. měla celostátní význam na území Sovětského svazu. Už jsem doložil zdroji, že diskutované učebnice byly "mistry" sovětské (nikoli světové) filozofické literatury a měly všesvazový význam, což stačí na to, aby byly tyto knihy encyklopedicky významné. --Puszczanin (diskuse) 21. 9. 2023, 15:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: Dobrý den, to je asi nedorozumění. Rozpor nevidím v tom, že někdo nejdřív pracuje v Rudém právu (je zaměstnanec strany, tj. na ní závislý) a potom, o deset let později, je v emigraci a na straně už nezávislý. Tedy ne že by byl závislý a nezávislý za stejných vnějších podmínek. A všimněte si, že Vergilia a spol. nepoužíváme jako oporu toho, že Augustus či Aeneida jsou encyklopedicky významné předměty - na to máme mnoho jiných, aktuálnějších a nezávislejších zdrojů.
A ještě jednou: je hezké navrhovat, že se něčeho má nechat, ale k tomu byste nejlíp přispěl tím, že byste umožnil nějaké řešení v duchu pravidel Wikipedie. Třeba ty diskutované články vylepšil tak, aby byly napsané neutrálním encyklopedickým stylem a opatřené 2NNVZ dokládajícími významnost jejich předmětu.
@Svenkaj: Děkuji za odkaz. Myslím ale, že problémem není ani ruština (tu já a zřejmě i kolega Puszczanin ovládáme a navíc je tu DeepL), ani touha cokoli cenzurovat. Problémem je dodržení pravidel Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu (aby články byly objektivní, nezněly jako reklama na ty knížky; aby skutečně v plném rozsahu využívaly zdroje, které citují, a nezamlčovaly důležité fakty) a zejména u druhé knihy také Wikipedie:Encyklopedická významnost (aby bylo jasné, že knihy reflektoval někdo kompetentní i mimo okruh přímých nebo nepřímých podřízených ÚV KSSS).--Jan Spousta (diskuse) 21. 9. 2023, 07:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Spousta: Co se týče Aeneidy, opravdu by mě zajímalo, na čem byly stavěny ty jiné, aktuálnější a "nezávislé" zdroje, protože ty primární jsou podle Vašich pravidel závislé a tedy triviální. A můj argument o závislosti jste překroutil. Já mluvím o případu, že jeden člověk je stále zaměstnananec Rudého práva a tudíž na straně závislý, ale koncem 60. let 20. století mohl psát recenze svobodněji. Co se týče vylepšování článků, již jsem jich vylepšil a zachránil před výmazem dost. Ale zachraňovat je před takovouto "revoluční" aplikací pravidla je podle mne zbytečná práce. A to, aby se toho nechalo, je naprosto oprávněný požadavek, protže to sem nepatří, ale patří to do diskuze u změny pravidla, resp. do žádosti o komentáč atp. Tady je to naprsto k ničemu. Podívejte se, co se tu již popsalo bytů, a co z toho. Opravdu opět navrhuji tady již toho nechat. Je to diskuze naprosto k ničemu. Každý tu neustále omílá svou pravdu a jako vždy nikdo neustoupí. A hlasovat se tady o pravidlu nedá. A pak dávám v úvahu, že ačkoliv bylo včechno v SSSR závislé na straně, přesto se v některých lokálních časopisech (a nebyly to samizdazy) obevily i objektivní recenze. jak říkám, kdo to bude posuzovat, to tu vytvoříme nějakou ideologickou komisi? --Chalupa (diskuse) 21. 9. 2023, 22:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Dávám v úvahu, zda nebylVergilius na císaři Augustovi také závislý včetně těch, kteří jeho Aeneidu oslavovali. — Chalupa   Soudě podle Vaší znalosti literatury (okolnosti vzniku Aeneidy a národního eposu Syn Kalevův Kreutzwalda) jste literární vědec. Můžeme však uvést jako příklad středověkou filozofii, která byla služkou teologie (Philosophia ancilla theologiae), stejně jako marxisticko-leninská filozofie byla služkou ÚV KSSS. Papežská kurie, podobně jako ÚV KSSS v Sovětském svazu, udávala směr a témata přímo nebo přes své podřízené instituce. V obou případech existovalo pronásledování kacířských myslitelů: Inkvizice v středověké filozofii a Gulag v SSSR.
To všechno nemá nic společného s pravidlem Wikipedie "Primární, sekundární a terciární zdroje", protože tyto zdroje jsou potřebné, kdy osoba nebo událost nemá dostatečný příznak významnosti. Existují však dostatečné příznaky, které jednoznačně svědčí o významnosti předmětu nezávisle na typu použitého zdroje. Jestli Teodor Ojzerman se stal akademikem a nějaký důstojník Třetí říše generálem, pak si zaslouží samostatný článek na Wikipedie dokonce bez vnějších zdrojů. Tvrdit, že to nelze zpracovat na základě oficiálních sovětských pramenů — Jan Spousta  , znamená navrhovat změnu pravidla WP:EV, které označuje nejvyšší úspěchy v celostátním měřítku (akademik, maršál, držitel mistrovského titulu ve své zemi apod.) za dostatečný důkaz encyklopedické významnosti. --Puszczanin (diskuse) 22. 9. 2023, 20:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: Dobrý den, v teorii vědy se rozlišují primární zdroje (jako je Aeneida), sekundární zdroje (jako je novodobá odborná kniha o Aeneidě, která samozřejmě z Aeneidy čerpá, ale porovnává její obsah s jinými známými prameny a nebere ho za nekritizovatelný zdroj pravdy) a terciární zdroje (jako jsou encyklopedie a učebnice - kompilují sekundární zdroje). Vizte Wikipedie:Věrohodné zdroje. Wikipedie má čerpat ze spolehlivých sekundárních zdrojů, jelikož sama je terciárním zdrojem (podrobněji popsáno tamtéž).
Co se týče nezávislosti, nejde o nezávislost duševní (tj. zda se někdo dokáže během Pražského jara vnitřně osvobodit od tradic Rudého práva), ale o nezávislost věcnou (tu jedinou je totiž možné objektivně posoudit). Wikipedie:Encyklopedická významnost zakazuje se spoléhat jen na zdroje, které pocházejí "od někoho, kdo je s předmětem článku spojený" ve smyslu organizačním či finančním (dává jako příklad autora, výrobce nebo investora předmětu článku).
Máte pravdu, že i v totalitním systému se občas mohou objevit ostrůvky svobody, které lze považovat za poměrně nezávislé. Nicméně tady před sebou nemáme recenzi svobodomyslného autora v Rudém právu roku 1968 ani neposlušný lokální časopis za Sovětského svazu, ale zcela konformní (neo)stalinistické texty typu předmluvy k učebnici marx-leninismu, kterou napsali sami její autoři. Jedná se tedy evidentně o primární zdroje, které sice někdy mohou na Wikipedii být opatrně použity, ale rozhodně se nemohou stát hlavní oporou článku a nelze je vydávat ani za důkaz encyklopedické významnosti tématu. V našem případě dokonce ani nesmějí být na Wikipedii přímo citovány, protože "Na Wikipedii se nesmí používat primární zdroje, jejichž informace není dostupná prostřednictvím seriózního vydavatele", jak zdůrazňuje doporučení Wikipedie:Věrohodné zdroje (pokud se shodneme, že Politizdat mezi seriózní vydavatele nepatřil).
Myslím si, že správně bráníte obecnou důvěryhodnost některých potenciálních zdrojů ze socialistických zemí (jako je reformistický redaktor Rudého práva 1968). Ale tady byste se měl soustředit na konkrétní případ dvou učebnic, které jsou předmětem této diskuse, a jejichž články je potřeba opřít o věrohodné zdroje. Zatím tam zřejmě nic svobodomyslného, reformistického či jinak potenciálně věrohodného nemáme kromě vzpomínkového článku Batygina a Děvjatka napsaného po pádu Sovětského svazu. O tom se tady vede diskuse, ne o recenzích z roku 1968.--Jan Spousta (diskuse) 22. 9. 2023, 08:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Spousta: tatzo diskuze již pžerosta DOS a proro opět navrhuji tady s ní přestat a navrhnout z vaší strany úpravu pravidla. --Chalupa (diskuse) 22. 9. 2023, 14:59 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Chalupa: Asi si nerozumíme, pane kolego. Já žádné změny pravidel nepožaduji, jen dodržení stávajícího pravidla WP:NPOV, jež oba diskutované články zjevně porušují. Pokud myslíte, že komunistické tiskoviny stačí zpracovat na základě oficiálních sovětských pramenů a nacistické tiskoviny na základě oficiálních pramenů Třetí říše a tak podobně, navrhněte změnu pravidla vy.--Jan Spousta (diskuse) 22. 9. 2023, 17:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Jan Spousta: Nemáte pravdu. kdo bude určovat, co se dá použít a co ne- Například zde vycházeli za vlády KSČ slovnníky spisovatelů. ty jsou pouřitelné nebo nejsou, když jejich ideologické ovlivnění je naprosto jasné. Změnu narhujete Vy, protože navrhujete ideologické zkoumání zdrojů. --Chalupa (diskuse) 22. 9. 2023, 21:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chalupa: Opravdu si nerozumíme, nejde o ideologii, ale o to, že v těcho případech docházelo k organizačnímu spojení mezi vydavatelem knihy a tím, kdo o knize píše recenzi. Takové případy vylučuje WP:EV. Platí to i o zcela neideologických tématech - když třeba nějaká továrna vyrobí záchodovou mísu a pak o ní uveřejní v podnikovém časopise nějaký text, tak tento text nelze použít jako oporu článku na Wikipedii o této záchodové míse, a to z úplně stejného důvodu.
Samozřejmě ideologie tomu dodává ještě další rozměr, protože je ostuda, když Wikipedie prezentuje věci v duchu sovětských leninistů třicet let po pádu SSSR, ale to není podstata toho problému. Podstata problému je nedodržení pravidel WP:NPOV a WP:EV. Tato pravidla spolu úzce souvisejí, protože bez nezávislých zdrojů nelze napsat neutrální článek.--Jan Spousta (diskuse) 22. 9. 2023, 21:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Spousta, Chalupa: Minimálně politické spory o první z knih zaujaly i nezávislý Západ - viz úvodní komentář k anglickému překladu proslovu Andreje Ždanova zde. Česká Wikipedie této konferenci věnuje samostatný článek Filozofická diskuse roku 1947, který též vložil kolega @Puszczanin:. (Jen vnitřní odkaz na Dějiny filosofie (učebnice) tam nesedí.) Možná by stálo za úvahu sloučení obou článků s přesměrováním, případně dopracování vzájemných vazeb na články Georgij Alexandrov a Andrej Ždanov. Anglická Wikipedie se tomu stručně věnuje v článku Georgy Aleksandrov v kapitole 1947 demotion. Ale na to odborně nemám. Omlouvám se, pokud původně jednoduchý problém komplikuji. Zdraví--Svenkaj (diskuse) 24. 9. 2023, 19:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Kolegové, tato diskuze přerostla v obludný shluk písmen, kde se najde již opravdu málo konstruktivních pčíspěvků jako udělal např. kolega @Svenkaj:. Pokud chcete rozšířit pravidlo o uplatňování ideologie, přesuňte diskuzi jinam, protože tady není k ničemu. Ale bohužel vím, že moji výzvu budete ignorovat a zamoříte wikipedické disky dalším přívalem slov. Ale již bez mne. Já to nestačím ani číst, --Chalupa (diskuse) 26. 9. 2023, 18:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Jan Spousta, Chalupa: Děkuji a už po několikáté opakuji, že si myslím, že přinejmenším první z knih je s vysokou pravděpodobností encyklopedicky významná. Jeden NNVZ pramen už tam je uveden a další by se jistě někde našel. Takže než slučovat by bylo lepší dohledat zdroje a dopracovat. A žádné pravidlo nikdo měnit nechce, to se tu tím jen kolega Puszczanin tak ohání, stejně jako se tu ohání mnoha jinými nepravdivými tvrzeními. Ve skutečnosti jde jen o to pravidlo NPOV naplnit a nezakládat články v podstatě jen na textech z tehdejších oficiálních sovětských kruhů, tj. od lidí organizačně závislých na komunistické státostraně.--Jan Spousta (diskuse) 26. 9. 2023, 19:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Ergonomie rodových rozdílů Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel
Kacir 23. 8. 2023, 16:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

 • Přesunout na Wikiknihy nebo smazat – neencyklopedický článek, s obsahem pro sesterské Wikiknihy. Urgentní šablonu vložila kolegyně Ina Pascal a odstranil ji kolega Svajcr@Inteligentnidesign:.
  Jedná se o kompilát seminární práce, učebnice (Wikipedie není učebnice) či článku pro časopis, v němž je bohužel „smícháno páté přes deváté“, poskládána různá témata do jednoho místa. Obsah patří buď do jiných – už existujících – článků, nebo do hlavního jmenného prostoru nepatří vůbec.
  Pravidlo Co Wikipedie není pamatuje na nevhodnost prezentace původního (vlastního) výzkumu ve Wikipedii: Pokud se zabýváte primárním výzkumem, publikujte jej jinde… Heslo obsahuje nahodile vybrané pokusy. Založeno bylo členy České ergonomické společnosti, viz komentář.
Neencyklopedický obsah
Níže je úvodní část hesla. Zřejmě nemá smysl se vymezovat vůči dalšímu obsahu, který je také neencyklopedický.

 • Terminologie – učebnice, vysvětlování rodů v češtině
 • Vývojové rozdíly při ontogenezi – obsah patřící do článků ontogeneze člověka, pohlavní dimorfismus u lidí – fakticky kompletně převzato z Vyskočilova článku ve Vesmíru.
  Tady už asi nemá smysl zacházet do faktografické přesnosti (Wikipedie podává fakta), kdy je přeskočeno embryonální stádium a z nevysvětlujícího popisku o bezpohlavnosti plodu, tedy přesněji řečeno indiferentním stádiu gonád, běžný čtenář nabude dojmu, že se o volbě pohlaví rozhoduje až později, i když jej determinují už pohlavní chromozomy při vzniku zygoty.
  • Proč jsou popisovány účinky estrogenu a progesteronu: podporuje schopnosti péče o rodinu a domov. Má utišující a zklidňující efekt, zlepšuje paměť…?
  • Diskuse – genetika a výchova – sekce diskusí do článků nepatří; v hesle se opakují.
 • Fyzické rozdíly mužů a žen (příklady) – dtto výše, nahodilé příklady:
  • Ženy pro psychickou podporu vzhledu i pohledu nosí vysoké podpatky. Ty však mohou mít škodlivý vliv na klouby, svaly i vaziva. – Poradna čtenářkám, že podpatky škodí zdraví?
  • Pravidla vyplývající z nezbytnosti harmonizace rodových rozdílů:
   • Chlapci ve věku 16-18 let nesmějí přenášet břemena
   • Nad 20 kg při ručním přenášení
   • Nad 50 kg při přenášení ve dvojici
   • Muži při častém přenášení – 30 kg, při občasném přenášení – 50 kg (celkově nesmí součet hmotnosti přenášených břemen za 8 h. směnu přesáhnout 10 000 kg), limit váhy břemene pro práci v sedě je 5 kg. (příručka Pošty?)
  • Síly pro ruční a nožní ovládání
   • Například sedící 50 percentilní Američan při optimálním úhlu kolena 110-120° dosáhne bez námahy bříškem svého chodidla na brzdový pedál silou 507 N, 5 percentilní muž silou 338 N, 5 percentilní žena ( 2/3 x 76) silou 222 N. Brzdový pedál je téměř přímočarý a je stejně vhodný pro všechny uživatele.
  • Specifikace nožních ovladačů
   • Brzdový pedál
   • Odpor: 44,5 – 222,4 N
   • Volný pohyb: 30 mm
   • Zdvih pedálu (se započítanou podrážkou boty): 13-64 mm
   • Výška nad akcelerátorem: 30 mm pro brzdy s posilovačem; 91 mm pro ovládání nohou bez posilovače.
  • Plynový pedál
   • Odpor: 17,8-44,5
   • Volný pohyb: 5"
   • Maximální zdvih: 20"

--Kacir 23. 8. 2023, 16:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

 • Smazat – podepisuji. Neencyklopedický kompilát (pseudo)biologicko-ergonomický, v této podobě pro cswiki jen těžko použitelný. Zároveň souhlasím s tím, že i ostatní články jsou vymezením nestandardní a problematické. Případnou spolupráci s Wikipedií doporučuji oznámit předem a s komunitou Wikipedie kooperovat. OJJ, Diskuse 23. 8. 2023, 17:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Smazat – rovněž podepisuji, samotné téma si na Wikipedii představit dokážu, nicméně zpracování je neencyklopedické, text obsahuje mnoho vlastního výzkumu a zaujatých formulací a obhajoba článku v diskusi se také nezdá příliš přesvědčivá – jde o citlivé téma, které naopak vyžaduje opatrnost a uměřenost. --Lovec pávů (diskuse) 23. 8. 2023, 19:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Přesunout na Wikiknihy – k článku jsem již v úpravových šablonách a diskusích článku a zakladatele uvedla nespočet výhrad a s argumenty předřečníků nemohu nesouhlasit (hlavně bych z nich zdůraznila vhodnost kooperované spolupráce s komunitou a citlivost tématu), ale také je za ním bezpochyby velké množství práce a zakladatel článku (spolu s IP adresou hlásící se k České ergonomické společnosti) chtějí na článku dál pracovat, tudíž předpokládám dobrou vůli a přesun na vhodnější projekt považuji za nejlepší řešení (samozřejmě pokud by článek splňoval tamější podmínky). Zároveň bych zde upozornila na příklad přinejmenším nešťastně působícího zdrojování. --Ina Pascal (diskuse) 24. 8. 2023, 01:02 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Děkujeme za hlasy, které dávají možnost přesunout text do WIKIKNIHY. Vážíme si zejména kooperativních názorů Ina Pascal, se kterou výměna názorů a naše snaha o úpravy byly konstruktivní.
  Jinak je v diskusi přítomno asi neuvědomělé míchání názorů na formu a obsah. Forma je jasně podřízena encyklopedických pravidlům, obsah odborným znalostem. Způsob, jakým se někteří diskutující vyjadřují "odborně" k ergonomii by zněl na skutečně odborném fóru neuvěřitelně. Ale jsme v nevýhodném postavení, my si nemůžeme dovolit kritizovat, jako jsme kritizováni, protože bychom na to jen více doplatili. Mnohé z kritizovaných našich článků jsme vytvořili podle vzoru článků již existujících na české wikipedii.
  Již dnes je umělá inteligence v takové stadiu, že by mohla encyklopedickou formu textů sama upravovat, k čemuž v dohledné době jistě dojde.
  Ergonomická věda je naopak v ČR ve stádiu prvotního rozvoje a na rozdíl od mnohem mladších gender-studies nemá stále výzkumnou ani vzdělávací základnu na českých univerzitách. Závidíme tiše gender-studies, že mají takový prostor pro práci, měli bychom desítky připomínek, jak jsou utvářeny články v jejich oboru, ale ctíme rozdíl v kompetencích, my pracujeme se svými a nepleteme se do cizích. Prostě jsme konstatovali, že obor respektujeme a konec. Ergonomie, kterou potřebují všichni lidé v práci i volném čase, placený výzkumný prostor v ČR nemá, čehož důsledkem je i to, že za ergonomii veřejnost považuje něco, čím už dávno není.
  Text "Ergonomie rodových rozdílů" je prvním výsledkem výzkumné dokumentace, kdy zatím v ergonomii toto důležité téma nikdo neshromáždil do jednoho celku. To ovšem nemá nic společného s uváděným tématem "vlastního výzkumu". Šlo o velmi náročný výzkum ve stávající mezinárodní literatuře, který by nebyl zvládnutelný pro jedince, ale jen pro kolektiv.
  Stav rozvoje ergonomie u nás charakterizovala i nedávná situace v české wikipedii, kdy zde bylo jedno heslo s názvem ERGONOMIE o nějakém tvarování a antropometrii, ještě laicky zpracované. Ergonomie - interakce lidského organismu s prostředím a jeho detaily - potřebuje pro osvětu mezi veřejností i příbuznými obory (sama je interdisciplinárním oborem ) desítky hesel, aby přinesla užitek společnosti.
  Věříme, že se ve wikipedii najdou redaktoři, kteří toto pochopí a na druhou stranu, aby bylo jasné a aby se neplýtvala vzácná odborná energie je třeba říci, že na formulace typu:
  kompilát (pseudo)biologicko-ergonomický
  vůbec nemá smysl odborně reagovat.
  Pokud to nevíte, každá věda má v ČR svou vědeckou společnost a ta je kolektivním garantem odbornosti oboru a diskusí. K nim patří i vědecká společnost ČES, která je součástí mezinárodního vědeckého společenství a má od 50. let 20. století živé zahraniční styky.
  Váš návrh konzultovat naše další hesla je konstruktivní, máme jich rozpracováno mnoho, a budeme rádi, když nám doporučíte jednoho partnera, na kterého se budeme moci obracet. Obracet se obecně na wikipedii vede jen ke zmatečné snůšce názorů.
  Je ovšem třeba vzít na vědomí, že ergonomie, tím, že je ivědou o interakci, musí všude uvádět nejen běžnou probletickou interakci, ale také formy zdravotně vodné iterkce. To nejsou žádné návody.
  Dále je tu téma diskusí. Seriózní vědec ví, že mnoho poznatků není jednoznačných, a proto ti poctiví uvádějí často odstavec DISKUSE, kde se uvedou i jiné přístupy, říp. trochu zpochybní platnost přístupu jediného. Vyskytuje se to i ve wikipedii, a je to seriozní základ šíření informací. Naopak jsou ve wikipedii také články, které nejednoznačný stav poznání daného tématu úmyslně zamlčují, nebo dokonce mažou. Je to lidské, je to třeba vzít na vědomí, ale do vědy to nepatří.
  Ještě na závěr, my pedagogové univerzit říkáme studentům, že wikipedie je základní učebnice, u níž je dobré začínat poznání každého jevu. Učebnicí je leccos, třeba i odborné úřední normy ISO.
  InteligentniDesign --Inteligentnidesign (diskuse) 2. 9. 2023, 15:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Těšili jsme se na další diskusi s Vámi o hodnotě zdrojů v rozdílu mezi přírodními a společenskými vědami, kde se výzkum ověřuje velmi odlišně. InteligentniDesign --Inteligentnidesign (diskuse) 5. 9. 2023, 14:59 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Inteligentnidesign: Zdravím, omlouvám se za delší čas bez reakce. Předpokládám správně, že narážíte na zdroje, které jsem uváděla na Vaší diskusní stránce (zde a tady)? Asi bych potřebovala vysvětlit, proč by objektivní encyklopedický článek měl odkazovat na jin a jang, umělkyni Yan Liu nebo Johna Graye, a ne na feministické filosofy. Pokud je více stejně věrohodných protichůdných zdrojů relevantních ve vztahu k předmětu článku, tak bychom měli oba pohledy v článku uvést. Ano, čtenář z toho nezíská jasné poselství, co by bylo vhodné udělat, ale tak je to jen dobře. Wikipedie by měla postihnout svět v celé své chaotičnosti (podle WP:NPOV), nemá primárně ukazovat cestu k lepší společnosti, šťastnějšímu životu, větší efektivitě apod.
  Je možné se ptát i dále: proč by měl být článek (velmi obšírně) zdrojován Františkem Vyskočilem, a proč naopak nemůže zmiňovat výzkum Anne Fausto-Sterling? Je názor neurologa relevantnější než názor sexuoložky? (Některý z kolegů, možná třeba @OJJ:, by mě zde snad mohl kontrolovat, jestli nezačínám šířit nějakou nevědeckou demagogii.) A proč by měl článek z roku 2023 citovat Vesmír z roku 2006 a ne Nature z roku 2015 a Science z roku 2017? Silně zarážející je pro mě souvětí Věkový průměr zastánců a zastánkyň (bez hvězdičky) prvého z diskursů je výrazně vyšší než u druhého, u kterého ve starší generaci dominují jedinci s homosexuální zkušeností: i když úplně pominu pravidla Wikipedie, tak z toho na mě takto bez uvedení jakéhokoliv zdroje přímo u tvrzení křičí, že autor zastává určitý názor, který se mu nedaří úplně schovat. A to by byl průšvih i v článku o míchaných vajíčkách, natož v článku o takto citlivém tématu.
  Pořád považuji přesun článku na Wikiknihy za optimální řešení, i tak by bylo podle mě potřeba, aby text důkladně zeditoval ještě nějaký další autor (nadějně na mě podle Vašeho vyjádření působí slibovaná psychiatrička se zaměřením na sexuologii, ale to je jen má spekulace). I na Wikiknihách platí pravidlo o nezaujatém úhlu pohledu.
  (A také bych možná ještě poprosila o dovysvětlení toho, co znamená Text "Ergonomie rodových rozdílů" je prvním výsledkem výzkumné dokumentace, kdy zatím v ergonomii toto důležité téma nikdo neshromáždil do jednoho celku. Pokud to chápu správně, tak mi to připadá přesně jako ona nepublikovaná analýza nebo syntéza již publikovaných dat, sdělení, teorií, argumentů nebo myšlenek uvedená hned v prvním odstavci WP:ŽVV.)--Ina Pascal (diskuse) 6. 9. 2023, 01:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Ina Pascal: Toto bych mohl podepsat. Vlastní výzkum je totiž právě i ona kreativní syntéza již publikovaného. Za sebe snad jen dodám, že pokud se dočtu, že primární úlohou estrogenu je podpora schopnosti péče o rodinu a domov, nemohu něco podobného nazvat ničím jiným než pseudobiologií. OJJ, Diskuse 6. 9. 2023, 05:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  A bohužel také nevím, jakou vědeckou debatu zde autor očekává. Wikipedie neslouží k publikování vědeckých ani závěrečných prací, diskusní stránky zde pak zcela jistě neslouží k diskusi na bázi vědeckých žurnálů. Je mně líto, ale v tomto případě zjevně došlo k nepochopení principu Wikipedie. --OJJ, Diskuse 6. 9. 2023, 05:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • V současné podobě spíše pro smazání nebo přesun na Wikiknihy. Jde o poměrně úzce odborné téma, na které, obávám se, tady není dostatečně široký okruh znalých osob, aby tu současnou podobu dokázala přepracovat. Nejde jen o čistě formální nedokonalosti, které by šly upravit i bez hlubších znalostí v oboru, takže pokud autorstvo netvoří dostatečně encyklopedický obsah, těžko se to napraví nějakou širší spoluprací. (Možná by pomohlo osvojit si lépe tvorbu encyklopedického obsahu na některých drobnějších dílech a pak už s tou lepší představou začít tvořit takovéto rozsáhlé články, ale na tomto článku už se to pak koriguje těžko.) Bazi (diskuse) 24. 8. 2023, 13:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Určitě za přesun na Wikiknihy, viz předřečníci. Na Wikiknihách by se jistě jednalo o zajímavý příspěvek. --V0lkanic (diskuse) 24. 8. 2023, 15:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Přesunout na Wikiknihy nebo smazat – neencyklopedický článek, nepatří sem. --Xyzabec (diskuse) 8. 9. 2023, 18:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Smazat argumenty jako Kacir, OJJ a další. --Pavouk (diskuse) 13. 9. 2023, 12:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Určitě nemazat. Bazi říká, že na Wiki nejsou odborníci. A když se nám vší silou vnucují, my je ještě vyhazujeme, otravujeme šablonkami, dusíme termíny, vyhrožujeme smazáním, práci jim ztěžujeme. Hlasuji pro ponechání článku na Wiki. Propojit s ostatními články. Nejsem si jistý, jestli to na WKnihách běžný civilista najde.--Svajcr (diskuse) 14. 9. 2023, 07:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Svajcr: Ohledně běžných civilistů bych strach neměla, stránky na Wikikníhách jsou zřejmě normálně vyhledatelné stejně jako články na Wikipedii (zkusila jsem třeba vygooglit chemie slovník a Valticko z aktuálních tamních Posledních změn a Wikiknihy mi to našlo). A v souvisejících článcích na Wikipedii může být standardní odkazovací šablona Wikiknihy. Rozumím tomu, že odborníci zvenčí budou mít tendenci přispívat na Wikipedii, protože je nejznámější, ale nevidím nic špatného na tom, když je přesměrujeme na projekty pro jejich styl tvorby vhodnější. --Ina Pascal (diskuse) 14. 9. 2023, 09:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Jelikož tam nevidím zdroje, které by dokládali bibliografickou významnost tématu, tak musím konstatovat, že se jedná spíš o esej, než encyklopedické téma. Takže smazat.--Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 13:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

Členové České ergonomické společnosti zvolili Wikipedii jako platformu pro šíření témat spojených s ergonomií, což může být obohacující, ovšem zatím je ta forma spíše neencyklopedická. Nepříliš encyklopedický je také obsah Ergonomie železničního osobního vozu. Příkladem prezentace na Wikipedii je smazaný článek Ergonomic thinking. Autorka příspěvku Ergonomic thinking na webu Design Cabinet CZ, publikovaného 16.7.2023, uvedla: Toto slovní spojení vyplynulo na debatě think-tanku Institutu inteligentního designu, a dva dny nato 18.7.2023 vznikl článek Ergonomic thinking na Wikipedii. Zdraví, --Kacir 23. 8. 2023, 16:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Dobrý den,
jsem rád, že se někteří z Vás snaží společně s autorem daný článek vylepšit. Pokud vím, spolupráce je základním principem Wikipedie. Pevně věřím, že se Vám společně s autorem podaří článek doladit. Smyslem činnosti wikipedistů je podle mého vytvářet kvalitní články, které jsou pro rozšiřování vědomostí v daném oboru důležité a přínosné, což članek Tomáše Fassatiho splňuje. Samozřejmě chápu, že je důležité publikovat dle pravidel Wiki, ovšem není nutné bazírovat na detailech. Hlavní snahou mých komentářů je, aby byly dodržovány základní principy Wikimedia Foundation https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Guiding_Principles
Smyslem Wikimedia je společně tvořit a publikovat, nikoliv mazat články a mařit snahu autorů o rozšiřování znalostí a vědomostí v různých oborech či oblastech.
Pevně věřím, že se Vám společně s autorem podaří najít shodu a článek bude publikován. --Lukáš Šoltys (diskuse) 24. 8. 2023, 09:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Příklad posudku univ. profesora MUDr. J. Hellera z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha:
Materiál je zajímavý, je to přehledné a je tam encyklopedicky zahrnuto všechno podstatné.  Ergonomové jsou racionálně uvažující lidé, přínosné to bude i pro zástupce dalších oborů. --Inteligentnidesign (diskuse) 5. 9. 2023, 14:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Dobrý den, základní principy nejsou univerzální omluva ani argument pro to, aby zde zůstalo všechno, co někdo na wikipedii vyplodí. Smazaných článků na wiki jsou hromady. A rozhodně to není špatně. Vaše skvadra z ČESu si vesele publikuje na wikipedii a že byste Vy měli sebereflexi se rozhodně říct nedá.
(Lukáš Šoltys: V poslední době mám celkem špatné zkušenosti s tím, jak se "mentoři a supervizoři Wikipedie" bez dostatečné odborné erudice snaží zasahovat a cenzurovat články renomovaných odborníků v daném oboru mezi něž T. Fassati samozřejmě patří. V současné době bychom měli být vděční odborníkům, kteří se snaží ve volném čase a většinou zdarma rozšiřovat a doplňovat odborná témata na Wiki. (zde) . @Inteligentnidesign A to vaše cílené prznění jména uživate @Kacir na podobu KACÍŘ (zde) není slušné. Erudici a slušnost kterou žádáte po nás wikipedistech očividně chybí Vám všem v ČESu.)
.
Dle mého mínění jste doted nepochopili principy české wikipedie. Nemluvě o tom co znamená encyklopedický vzhled a styl. To že diskuse o smazání článku Ergonomie rodových rozdílů jednoznačně odsuzuje článek k smazání mě utvrzuje v přesvědčení že vzhled a styl editoři ČESu neovládají nebo nechápou. Záměr tento článek smazat není nutné bazírování na detailech (zde) ale opodstatněná výtka vůči článku.
.
Hezký den. --151.249.110.227 8. 9. 2023, 18:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Podobně problematická byla (a do určité míry stále je, řekl bych) i Historie české ergonomie, založená před 3 lety. --Bazi (diskuse) 24. 8. 2023, 13:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ano, je tomu tak. Hesel s „neoptimálním“ encyklopedickým obsahem je více. --Kacir 25. 8. 2023, 03:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Upozorňuji na nové vyjádření kolegy @Inteligentnidesign: na uživatelské diskusní stránce, týkající se částečně Ergonomie rodových rozdílů, ale také má zde dotaz ohledně smazaného článku, na který nedokážu odpovědět. --Ina Pascal (diskuse) 7. 9. 2023, 23:19 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Děkujeme za upozornění na naše dva dotazy.
Pokud by článek mohl zůstat, provedeme po předchozích další požadované úpravy, které jsme ještě neřešili, tedy omezení citátů. Pokud by ale byl přesunut mezi wikiknihy, tak nevíme, zda má smysl jej upravovat. InteligentniDesign --Inteligentnidesign (diskuse) 12. 9. 2023, 01:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Inteligentnidesign: Tady asi mohu pouze odkázat na článek Wikiknihy:Co jsou Wikiknihy (potažmo na další stránky nápovědy, na které článek odkazuje), se kterým by měl být text patrně v souladu, aby mohl být přesunut a ne smazán. Větší přehled o fungování projektu ale osobně nemám. --Ina Pascal (diskuse) 13. 9. 2023, 23:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Veronika Zikmundová Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Juandev (diskuse) 12. 9. 2023, 14:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
nestandardní: 30. 9. 2023, 15:25 (CEST)

Doporučená řešení Editovat

 • Spíše smazat – Nevidím v článku dostatečné zdroje podtrhující encyklopedickou významnost. Dokonce k tomu proběhla i diskuse na diskusní stránce článku. Hodil jsem to do Google, ale žádné vhodné zdroje na mne nevypadly, proto dávám k diskusi, jestli ponechat, nebo smazat. Asi bych neměl nic pro ponechání mongolistky (ty mraky publikovaných prací sem nijak nesledoval), ale zjevně se tady jedná o propagační článek (viz diskuse u článku)_ --Juandev (diskuse) 12. 9. 2023, 14:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat - zdrojů je dost a nějak jsem tam tu propagaci nenašel. Jde o normální článek. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2023, 21:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Chalupa Rychlé zhodnocení referencí: (1) závislý a ve vztahu k pí Zikmundové triviální zdroj, (2) triviální (pí Zikmundovou pouze zmiňuje), (3) záznam v aut. databázi, triviální zdroj, (4) rozhovor s paní Zikmundovou, (5) práce paní Zikmundové, nikoliv o paní Zikmundové, (6) totéž, (7) totéž, (8) zdroj není dostupný, nicméně z názvu předpokládám, že jde o stejnou situaci, jako u zdrojů 5-7, (9) program konference, na které paní Zikmundová vystoupila. Zdrojů je v článku citováno skutečně poměrně dost, nicméně pouze jeden jediný má alespoň šanci kritériím NNVZ vyhovět. Píšete, že zdrojů je dost -- můžete prosím nějaké uvést (ideálně v článku, ale postačí i zde)? Děkuji předem, --Martin Urbanec (diskuse) 19. 9. 2023, 00:20 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Martin Urbanec Zdroje 2 a 4 mně připadají v naprostém pořádku. Navíc jde o zástupkyni ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav asijských studi (https://uas.ff.cuni.cz/mongolistika/veronika-zikmundova/), takže to není bezvýznamá vědkyně. --Chalupa (diskuse) 19. 9. 2023, 22:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Proč Vám zdroj 2 přijde v naprostém pořádku? Pokud vidím správně, zdroj č. 2 paní Zikmundovou pouze dvakrát cituje, a kromě toho, že jde o an expert on Mongolia at Charles University in Prague se z článku o paní Zikmundové nic nedozvím. To je dle mého názoru přímo definice triviálního zdroje.
  Zástupkyně ředitele Ústavu je samozřejmě záslužná pozice, nicméně to nic nemění na tom, že musí být na základě čeho článek napsat, ergo, musí existovat nějaké zdroje. Jak jsem výše rozebral, referencí je sice v článku řada, ale paní Zikmundové (tj. tématu článku) se věnuje jen jeden jediný. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 9. 2023, 10:59 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Martin UrbanecDozvíte se, že paní je an expert on Mongolia at Charles University in Prague, což je velmi důležité a evidentně to svědčí o její encyklopedické význqmnosti. Zdroj tedy není vůbec triviální. Kolik ještě znáte expertů na Mongolsko u nás? --Chalupa (diskuse) 20. 9. 2023, 21:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Chalupa Jak stanoví pravidla Wikipedie, téma je encyklopedicky významné pokud je dostatečně zpracováno ve věrohodných, na předmětu článku nezávislých zdrojích (zvýraznění mé), přičemž dostatečným zpracováním se rozumí, že zdroje o tématu pojednávají přímo a v určitém minimálním rozsahu. Tomuto kritériu zdroj č. 2 zcela jasně nevyhovuje. Fakt, že je člověk na něco expertem (byť i na něco neobvyklého) k doložení encyklopedické významnosti sám o sobě nedostačuje.
  Kolik znám nebo neznám expertů na Mongolsko není relevantní pro encyklopedickou významnost. Ta totiž, jak se můžete na WP:EV dočíst, není subjektivním kritériem, ale kritériem dokládaným objektivně skrz zdroje. Slovy pravidla, Předmět je významný, jen když je dost významný, aby o něm lidé ve světě publikovali netriviální práce. Takové zdroje v článku doloženy nevidím.
  S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 23. 9. 2023, 15:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Společenská významnost se nerovná bibliografické významnosti. A my se tady věnujem bibliografické významnost, ne společenské. --Juandev (diskuse) 23. 9. 2023, 23:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Smazat – viz mé vyjádření výše. Encyklopedická významnost není doložena, protože se nepodařilo nalézt zdroje encyklopedickou významnost prokazujíí (viz také analýza referencí v článku výše). --Martin Urbanec (diskuse) 23. 9. 2023, 15:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Kolego, našel jsem naprosto nezávislý a věrohodný zdroj, časopis Nový orient, kde je o paní Zikmundové na konci článku medailonek. Uvedl jsem jej do článku. Je to druhý nezávsilý zdroj, první je rozhovor v časopise Xantypa. Je vidět, že kdo hledá, najde. --Chalupa (diskuse) 24. 9. 2023, 17:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Chalupa Ehm... Autorkou Vámi zmiňovaného článku je jaksi paní Zikmundová, tedy těžko může jít o na paní Zikmundové nezávislý zdroj.
  Já se sociální významnost paní Zikmundové ubrat nijak nesnažím, nicméně zdroje prokazující významnost encyklopedickou (o kterou by na Wikipedii mělo jít především) zdá se skutečně přes veškerou snahu k nalezení zkrátka nejsou. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 9. 2023, 23:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Martin Urbanec Kolego, ehm... nejde o ten článek co se týče jeho obsahu, ale o ten medailonek na jeho konci, jak jsem tu již napsal. Ten medailonek si jistě nenapsala paní Zikmundová, ale redakce Nového orientu, takže je to naprosto nezávislý zdroj. Zdá se mi, že jste se do toho ani nepodíval. Takto povrchní odpověď jsem od Vás nečekal, a nebo, co se divím, ehm .... Pokud si někdo bude myslet, že si tem medailónek napsala ta paní sama, ať mi to oznámí a já do Nového orientu napíšu. --Chalupa (diskuse) 25. 9. 2023, 00:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Vycházím z vlastní zkušenosti. Zatím pokaždé, když se mnou vyšel rozhovor v novinách či něco podobného, jsem si právě osobní medailonek psal sám. Předpokládám proto, že je tomu tak i v tomto případě. Zdraví, --Martin Urbanec (diskuse) 26. 9. 2023, 01:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat – k brzkému uzavření DoS tím asi nepřispěji, ale když je tu názorů málo, tak ten svůj přidám. Ač tu sám často navrhuji články ke smazání, tenhle mi nevadí, napsaný je srozumitelně a propagaci tam nevidím. Ano, dostatečné doložení významnosti přes dva NNVZ chybí, ale to se tu někdy toleruje; a rozhodně mi jako čtenáři české Wikipedie článek o české mongolistce připadá zajímavější než články o japonských fotbalistech nebo thajských zpěvačkách. --Xyzabec (diskuse) 24. 9. 2023, 15:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  @Xyzabec @V0lkanic Díky za názory, vážím si jich. Jsem rád, že prodloužení pomohlo k získání názorů i od dalších wikipedistů. S přáním příjemného večera, --Martin Urbanec (diskuse) 25. 9. 2023, 00:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Co do pravidel Wikipedie skutečně Smazat, nicméně jak uvedl Xyzabec výše, ve zbylých ohledech článek žádné problémy nemá a, narozdíl od jiných, ho bude do jisté míry škoda. Na základě Martinovy analýzy je ale zřejmé, že 2NNVZ splněno prostě není. --V0lkanic (diskuse) 24. 9. 2023, 16:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat – DoSy sleduji aktivně, ale moc často se k nim nevyjadřuji. V tomto případě udělám výjimku. Sice argumentace čutálistou není úplně brilantní, ale ztotožňuji se s tím. Čas od času potkám článek u kterého se pozastavím a pomyslím si: je to opravdu tak důležité, aby to bylo na wikipedii? Ale u tohoto článku jsem si to nepomyslela. Ale, to je velmi subjektivní. Zkusila jsem se tedy zamyslet nad alternativními testy významnosti, a při trochu dobré vůle by možná fungovali:
  • Profesorský test (Pokud je jednotlivec známější a publikovanější než průměrný vysokoškolský učitel, lze ho zahrnout) – tady se nebudu striktně držet fráze publikovanější než průměrný, ale spekulovat, že by se do profesorského testu dalo zařadit i hodnota a vzácnost té publikace: kdokoliv kdo v češtině fundovaně píše o mongolštině a jiných minoritních tématech je ceněný pedagog
  • Rozšiřitelnost – věřím že paní ještě něco bude publikovat (a tím se může více zviditelnit). tudíž článek nemusí zůstat v současné velikosti nastálo. (V tomto konkrétním případě jsem tedy asi WP:Inkluzionista)
  • 100letý test budoucnost (Může být po sto letech článek užitečný pro kohokoliv jiného než pro někoho, kdo je s daným jednotlivcem přímo spojený?) – u takto minoritního tématu, jako je výuka mongolštiny, si myslím že i po sto letech zůstane v povědomý u studentů mongolštiny, a mohli by mít zájem přečíst si o ní nějaké informace. Jsou s ní přímo spojení? (Ta formulace mi v tomto smyslu přijde nejednoznačná)
  • Tedy závěrem v tomto konkrétním případě se rozhoduji takto podle výše zmíněných úvah. Hezký den, Anna Tesař (diskuse) 25. 9. 2023, 21:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Nejsem si jistý jestli rozumíte principu encyklopedické významnosti:
  • "je to opravdu tak důležité, aby to bylo na wikipedii?" - to je přece irelevantní co je nebo není důležité z pohledu jednotlivce. Buď se o tom publikuje, nebo nepublikuje. Wikipedii zajímá jen to o čem se publikuje.
  • alternativní testy které ovšem nezískaly konsenzuální podporu
  • "věřím že paní ještě něco bude publikovat (a tím se může více zviditelnit)" - její publikace a její zviditelnění je pro encyklopedickou, neboli bibliografickou významnost k ničemu. Její vlastní publikace nejsou vhodným zdrojem pro doložení její významnosti, protože jsou na ni závyslé - viz Wikipedie:Encyklopedická významnost
  --Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 07:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Dobrý den @Juandeve, já jsem pochopil ten argument trochu jinak než vy. Publikace přímo od paní Zikmundové není NNVZ, ale její tvorba by mohla způsobit mediální pozornost o ní jako autorce. V reakci na knihu/výzkum se bude psát o její autorce. Stalo se tak např. částečně v případě paní Kateřiny Mildnerové , která v současnosti sice nemá o sobě článek zde na Wikipedii, ale možná by se 2NNVZ na int. sesbírat dali. A to díky tomu, že se o ní média zmiňovali v souvislosti s její tvorbou. --Wikram Beckett (diskuse) 26. 9. 2023, 09:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  To je možné. Možná se to stane, možná ne. --Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 10:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat – článek mi přijde napsaný dobře, na první pohled je tam i dost zdrojů, i když většinou paní Zikmundovou jen krátce zmiňují. Paní Zikmundová je ale zřejmě renomovanou vyučující, odbornicí na mongolistiku. Hlavním argumentem pro ponechání pro mne je ale její spoluatorství knížky. Pokud si její jméno zadám do google, vyjede mi o ní dost odkazů, i to mi říká, že by si zasloužila zde na wikipedii zůstat. Jak píše výše kolegyně Anna Tesař, dá se předpokládat, že ji vyjde v budoucnu i další kniha. --Stavrog (diskuse) 26. 9. 2023, 01:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat - byť je většina zdrojů triviálních, zjevně se jedná o osobu encyklopedicky významnou. Jako další střípek pro ponechání bych upozornil na její několikerou účast v rámci televizního zpravodajství ČT, kde vystoupila jako odbornice na Mongolsko (únor 2010, velké mrazy v Mongolsku; leden 2015, návštěva mongolského prezidenta v ČR). Jedudědek (diskuse) 26. 9. 2023, 11:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat – velmi úzký vědní obor (mongolistika), přesto triviálních zdrojů dost; též expertní spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí (zde), zástupkyně ředitele Ústavu asijských studií, NK ČR 2 publikace, též přepis ujgurštiny do češtiny (!) a mnoho dalšího; nemám pochyby--Svenkaj (diskuse) 26. 9. 2023, 20:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

možná shoda na Wikidatech Veronika Zikmundová (Q95176723) a Veronika Zikmundová (Q11880257)? -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Jindřich Rubeš (diskusepříspěvky)

Ano, je to pravděpodobné, dle NKČR AUT. Jsou tam nějaké zdroje, které by dokládaly encyklopedickou významost? Juandev (diskuse) 12. 9. 2023, 15:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Prodloužení DoS

Jelikož v DoS není dostatečné množství vyjádření, ze kterých by bylo možné usoudit na komunitní konsensus ohledně existence tohoto článku, diskusi tímto prodlužuji do 30. září 2023, 15:25 (CEST). --Martin Urbanec (diskuse) 23. 9. 2023, 15:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Prosím, zamyslete se nad komentářem kolegy @Xyzabec:. Každého okrajového čutálistu, který má možná 6 tříd zákaldní školy tady necháme, ale zástupkyni ředitele Ústavu asijských studi a autorku i mezinárodně uznávaných knih a článků zrušíme. Bravo. Kromě toho jsem ale našel nezávislý zdroj v časopise Nový orient Moc nechápu, proř jej nenašel navrhovatel, jehož je to vlastně povinnost. Zdroj najdete v medailonku na konci článku [4]. --Chalupa (diskuse) 24. 9. 2023, 17:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Tady neřešíme čutátlisty, nebo celou encyklopedii, ale tento konrkétní článek. Je dostatek zdrojů, které by potvrzovali encyklopedickou respetive bibliografickou významnost? --Juandev (diskuse) 25. 9. 2023, 08:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Souhlasím, „lidsky“ bych článek nemazal, pravidla a rozbor referencí ale mluví jinak... --V0lkanic (diskuse) 25. 9. 2023, 12:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Juandev: Exitují dva nezávislé zdroje, jak jsem uvedl výše. Nikdo se k nim nevyjádřil, ale neustále si vedete svou, že zdroje neexistují. A to není pravda. Rozhovor v časopsie Xantypa a medialonek v časopise Nový orient. tyto dva zdroje podle pravidel stačí. --Chalupa (diskuse) 25. 9. 2023, 19:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zdroje v článku uvedené mi nepřijdou dostatečné. Pokud jsou nějaké další lepší zdroje, měly by být do článku vloženy. --Juandev (diskuse) 25. 9. 2023, 20:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Juandev: Toto tvrzení ovšem nenůže odůvodňovat výmaz, ale pouze to,. že by měly být podle Vás lepší zdroje. Dva nezávislé a věrohodné zdroje se našly, a to že se Vám nelíbí, je poue Vaše věc. Nejprve jste chtěl zdroje a kdy jsem Vám je dodal, tak najednou jsou nedostatečné, ačkoliv potvrtují vše, co je v článku napsáno, včetně významnosti paní jako vědkyně, což potvrzují i další věrohodné, i když asi závislé zdroje. Ale dva nezávilé zdroje stačí. --Chalupa (diskuse) 25. 9. 2023, 21:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nesouhlasím, proto jsem stále pro smazání. --Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 07:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Juandev: Takže Vám 2 nezávslé věrohodné zdroje nestačí? To jste ovšem na štíru s pravidly WIkipedie. Vy jste zde napsal jedné kolegini Nejsem si jistý jestli rozumíte principu encyklopedické významnosti, ale nyní jste portvrdil, ře Vy jí (ne)rozumíte tak, že dokonce popíráte pravidlo Wikipedie. ¨¨--Chalupa (diskuse) 26. 9. 2023, 17:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Já tam 2NNVZ nevidím, které to podle vás jsou? --Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 19:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@V0lkanic: Kolego, Vám také ty zdroje nestačí?. Poslední argument kolegy @Juandev: mně osobně připadá, jako když se tonoucí stébla chytá. --Chalupa (diskuse) 25. 9. 2023, 21:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pravidlo 2NNVZ Editovat

Vícekrát narážím na problém striktního uplatňování pravidla 2NNVZ. Jako objektivní je výborné a běžně se jím řídím. Chci jen upozornit na to, že doslova praví, že "dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje doložené v článku jsou jednou z možností, jak prokázat, že si určité téma na Wikipedii zaslouží samostatný článek". Diskuse o případném zpřesnění 2NNVZ (nepovažuji za nejlepší cestu, komunita se nejspíš neshodne) ale přesahuje tuto diskusi o smazání, měla by být vedena jinde. Mne citovaná věta nabádá k tomu, abych v některých (relativně řídkých) případech používal rozum i cit.--Svenkaj (diskuse) 26. 9. 2023, 20:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Mnich s kamerou Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 18. 9. 2023, 18:02 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

 • Smazat – pochybná významnost. --OJJ, Diskuse 18. 9. 2023, 18:02 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Smazat, pochybná významnost, zdroje vesměs závislé, triviální. --Bazi (diskuse) 24. 9. 2023, 01:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Smazat, Bazi to napsal za mě. --frettie.net (diskuse) 24. 9. 2023, 10:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Spíše ponechat, po sběžném prozkoumání jsem našel 3 rozhovory (1, 2, 3). Nevím jak se hodnotí EV z rozhovorů, ale přijde mi, že by se mohla hodnotit dobře. Rozhovor považuji za takový primární výzkum novinářů a pisatelů, kteří se tak seznamují s předmětem zájmu. Byť se Wikipedie snaží opírat spíše o sekundární a terciální zdroje, primární zdroje nezavrhuj, takže za mě OK. Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 14:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

Heslo založeno i na skwiki. Přijde mi fér, aby ho v tomto případě posoudila komunita. OJJ, Diskuse 18. 9. 2023, 18:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@OJJ:V samoném článku nejsou žádné relevantní zdroje dokládající encyklopedickou významnost, nicméně našel jsem jeden (možná) nezávislý článek[1], jeden rozhovor[2] a jeden krátký článek[3], zda to však stačí si nejsem jist.--Martin Vrut (diskuse) 19. 9. 2023, 13:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

 1. fc. Mních s kamerou. Zasvätený život [online]. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, 2017-03-20 [cit. 2022-09-19]. Dostupné online. 
 2. KLUCHTOVÁ, Gabriela. Mních s kamerou: Snažím sa sprístupniť kláštor verejnosti v online priestore. Slovo+ [online]. BeneMedia, 2022-08-26 [cit. 2023-09-19]. Dostupné online. ISSN 2730-0749. 
 3. Tajný život benediktínskeho mnícha. Kopa vecí [online]. Ján & Matej Hudáček, 2017-06-09 [cit. 2023-09-19]. Dostupné online. 

@OJJ:@Martin Vrut:Děkuji za diskusi i za další zdroje, spěchám je doplnit. Na skwiki jsem to založil taky já, ale tu spravuje zřejmě jen jeden (a pořádně narcistický) člověk. Ještěže stále ovládáme navzájem oba jazyky federace (neplést se Spojenou federací planet). Všem přeji pěknou neděli. --Lukáš Král (diskuse) 24. 9. 2023, 12:19 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Zesilovače v automatizaci Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Xyzabec (diskuse) 19. 9. 2023, 18:13 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

 • Urgentně upravit nebo smazat– dlouhodobě nijak neozdrojovaný a nedobře napsaný článek, původně přepis referátu, ale i věcná správnost může být pochybná. Prosím o zvážení, zda článek v této podobě ponechat, případně o jeho úpravu. --Xyzabec (diskuse) 19. 9. 2023, 18:13 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

Senzibil Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 21. 9. 2023, 19:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

 • Smazat/Urgentně ověřit – Článek není objektivní a je pouze skeptický POV. Zcela chybí věrohodné zdroje, článek je v této podobě neencyklopedický. --Wikipedista:BobM d|p 21. 9. 2023, 19:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat - je to možná neobjektivní či vychýlené do pseudovědy, ale bez velkých snah nalezeny zdroje pro potvrzení encyklopedické významnosti. Wikipedie má psát o všem co je EV, tedy i o věcech, kterým nevěříme, nebo se nám nelíbí. Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 15:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

Přírodopis Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 21. 9. 2023, 19:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

Komentáře Editovat

@BobM: Kolego, jak to myslíte, že je přírodopis je jako školní předmět nevýznamný? Opírat se o tvrzení jednoho Wikipedisty je naprosto nedostatečné, protže tam žádná dikuze nevznikla. Byl bych proto rád, kdybyste mi bezvýznamnost přírodopisu vysvětlil Vy.--Chalupa (diskuse) 21. 9. 2023, 22:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nemusíte hned útočit, kolego. Nenapsal jsem že „je nevýznamný“, ale že „mi nepřijde jako dostatečně encyklopedicky významný“. Což jsou zjevně zcela dvě rozdílné věci. Přeci jen se tu nebavíme o přírodopisu jako takovém, ale o hesle které o něm pojednává. A samozřejmě - editujte s odvahou. Já sám jsem heslo ke smazání nedal a budu jen rád když ho někdo přepracuje do smysluplné podoby. --Crinkly.sun (diskuse) 22. 9. 2023, 12:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Crinkly.sun: Kolego, má otázka nebyla určena Vám, ale @BobM:, který se Vaším názorem ohání, jako by to byl nějaký výsleded nějaké diskuze a ne Vás názor. On to často dělá, dokonce se odkazuje i na vastní diskuzní příspěvky, takže se nedivte, že jsem velmi opatrný při čtení jeho návrhů. Odkazovat se na diskuzi, která se nekonala (byl tam pouze Váš názor), je diskuzní klam. Proto bych byl rád, aby tu nevýznamnost přírodopisu vyvětlil on. Zatím tak neučinil. A vy mi, prosím, jenom řekněte, kde jsem na Vás zaútočil, protože já vaším názorem nikterak nepolemizuji. --Chalupa (diskuse) 22. 9. 2023, 15:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ani kolega BobM přeci netvrdí že by vycházel z nějaké diskuse (odkazuje jen na můj text na stránce Diskuse). A to že na mé výtky k podobě článku, respektive k jeho samotné koncepci, které jsem uvedl nikdo zatím nereagoval přeci jen není příliš relevantní. Tak pojďme o jak situace vyřešit diskutovat namísto apriorního přístupu „Nemazat. Nic. Nikdy.” Existence článku jako odkazuje Dracenae by mohla naznačovat že by šlo vytvořit něco lepšího než v zásadě jen informaci „Přírodopis je předmět kde se žáci ZŠ učí o přírodě“. --Crinkly.sun (diskuse) 23. 9. 2023, 07:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Crinkly.sun: Kolega BobM své odůvodnění pro zrušení touto diskuzí začíná. Ale opravdu nechápu, prož se mnou o tom dikutujete, když já proti Vašemu názoru nic nenamítám. Je to prostě Váš názor, o kterém ale neproběhla žádná diskuze. --Chalupa (diskuse) 23. 9. 2023, 21:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Chalupa: Beru nevýznamnost školního předmětu zpět. Kolega Draceane jeden zdroj uvádí. -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel BobM (diskusepříspěvky)

Když se dívám do interwiki: en:Natural history, de:Naturgeschichte, pl:Historia naturalna atd. Je to opravdu to, co máme na mysli přírodopisem jako vyučovacím předmětem? Je volba vymezení článku po úpravách adekvátní? Je případně jiný soubor interwiki, kam by se měl nově upravený článek navázat? --Bazi (diskuse) 24. 9. 2023, 00:59 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Přírodopis jako vyučovací předmětem bude mít s Natural History jen málo společného. Mohlo by odpovídat [5]] --Crinkly.sun (diskuse) 24. 9. 2023, 07:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Od Natural History bych článek skutečně raději odpojil. Celé je to nicméně zmatené: máme Přírodopisné muzeum (Londýn) jako překlad anglického Natural History Museum, ale také Museum für Naturkunde s překladem Muzeum přírodní historie. sv:Naturkunskap sedí vymezením, ale zdá se, že jde o středoškolskou záležitost, totéž platí například pro obecnější německý článek de:Naturwissenschaftlicher Unterricht. Vzhledem k rozdílnosti vzdělávacích systémů bych nakonec nejspíše nechal Přírodopis bez interwiki. U „přírodní historie“ by pak mohl vzniknout stručný článek o tom, že spojení je v zahraničí živé, příležitostně se užívá i v češtině a má historickou souvislost s přírodopisem. ––Lovec pávů (diskuse) 25. 9. 2023, 20:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Uzavřít Editovat

Vzhledem k přepracování navrhuji předčasně uzavřít. --Wikipedista:BobM d|p 25. 9. 2023, 07:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]Dagmar Seidlová Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 25. 9. 2023, 16:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

 • Dávám k diskusi. Na mou diskusní stránku napsali dva kolegové, kteří by uvítali otevření diskuse o smazání. Podle mě text nyní podmínku 2 NNVZ nesplňuje, ale to nevylučuje prokázání významnosti podle jiného kritéria. --Jvs 25. 9. 2023, 16:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Ponechat – Vysokoškolská pedagožka, brněnská politička, vedoucí (primářka) týmu, jehož zákrok vzbudil všeobecnou pozornost, autorka odbor. textů. Doporučuji uplatnit dle Wikipedie:Významnost (lidé) "Osoby krajské (oblastní) a místní (městské, obecní) politiky, na něž je (nebo byl) zaměřen výrazný zájem tisku i mimo místo jejich působení"--Svenkaj (diskuse) 25. 9. 2023, 20:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Mícháte společenskou významnost s encyklopedickou. Wikipedii nezajímá společnská významnost, ale bibliografická. --Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 15:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • Spíše smazat - v Google na mne vyskakují samé nevyhovující zdroje. Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 15:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 • @Juandev: Kolego, znáte pravdilo Wikipedie:Významnost (lidé). asi ne, protože jinak byste mluvil jinak. To, že Váš výklad pravidel ukazuje na jejich neznalost, dokazuje i Váš komentář zde (Mícháte společenskou významnost s encyklopedickou) a Vaše názory v DOS Wikipedie:Diskuse o smazání/Veronika Zikmundová, kde Vám nestaší ani 2NNVZ. --Chalupa (diskuse) 26. 9. 2023, 17:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
  Jak píše Bazi v diskusi k tomu doporučení, na ty lidi musí být encyklopedické zdroje tak či onak. Doporučení je tu jen proto, že k těm zdrojům nemáme přístup. Nicméně v dnešní době, kdy můžete vyhledávat v knihách a starých vydáních časopisů si nemyslím, že by nám mnoho unikalo. --Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 19:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

Analýza referencí (kopíruji ze své diskusní stránky):

 • 1 Dagmar Seidlová. Brno [online]. [cit. 2023-09-03]. Dostupné online. - závislý
 • 2 UNIVERZITA, Masarykova. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.. Masarykova univerzita [online]. [cit. 2023-09-03]. Dostupné online. - závislý
 • 3 Bezkrevná medicína - operace bez transfúze - MUDr. Dagmar Seidlová, PhD. - 3. březen 2015 - Sama doma | Česká televize [online]. Dostupné online. - tématem rozhovoru je operace bez transfúze, nikoli Dagmar Seidlová
 • 4 USTOHALOVÁ, Jana. Žena po autonehodě zůstala v kómatu, přesto porodila zdravé dítě. iDNES.cz [online]. 2016-02-09 [cit. 2023-09-03]. Dostupné online. - triviální
 • 5 BRNO, F. N. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.: Tento případ vnímám jako velký medicínský úspěch celé nemocnice. FN Brno [online]. [cit. 2023-09-03]. Dostupné online. - závislý
 • 6 Brno povede ODS, TOP 09, ANO, lidovci s hnutím STAN a ČSSD. Piráty od koalice odradily policejní razie. iROZHLAS [online]. 2022-10-19 [cit. 2023-09-03]. Dostupné online. - triviální

--Jvs 25. 9. 2023, 16:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Kolegové, navrhovat na smazání šlánky o evidentně významných lidech podle pravdila Wikipedie:Významnost (lidé) je podle mne chorobou naší Wikipedie. Neustále se absolutizují 2NNVZ, ačkoliv lze význmanost odkázat i jinak. To však spousta návrhovatelů naprosto ignoruje. Pravděpodobně z neznalosti, protože jinak by museli napsat i odůvodnění smazání vůši tomuto pravidlu. Odpusťe mi ten poněkud ostřejší tón, ale obhajovat významnost významných je obrovské zdržování od encyklopedické práce. Bohužel mě připadá, že mazání šlánků je pro některé Wikipedisty hoby. --Chalupa (diskuse) 26. 9. 2023, 17:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Akorát, že vy si možná pletete sociální významnost s bibliografickou. Jsou mraky sociálně významných lidí, kteří nemají článek na Wikipedii, protože se o nich nepíše. --Juandev (diskuse) 26. 9. 2023, 19:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Znamení čínského zvěrokruhu Editovat

Týká se hesel: Buvol (zvěrokruh), Zajíc (zvěrokruh), Drak (zvěrokruh), Kohout (čínská astrologie), Šablona:Čínský zvěrokruh.

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 25. 9. 2023, 18:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

 • Smazat, případně použitelné části sloučit do hesla Čínský zvěrokruh. Chybějí věrohodné zdroje, uvedené reference patří do žánru „populární astrologie“. Jedinou výjimkou snad je kniha OBUCHOVÁ, Ľubica: Čínské symboly, citovaná v hesle Buvol (zvěrokruh), ta ovšem pojednává o symbolu obecně (navíc zde mám podezření na copyvio). --Jvs 25. 9. 2023, 18:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat

Prošel jsem toho buvola podle VELKÁ KNIHA ČÍNSKÝCH HOROSKOPŮ a některé ty pasáže jsou tam velice podobné, byť občas se autor/ka snažila text zkrátit či velmi mírně reformulovat. Další ukázka toho, proč při psaní vycházet z většího množství zdrojů. OJJ, Diskuse 26. 9. 2023, 16:25 (CEST) (pro informaci, takovou literaturu doma neschraňuji, sehnal jsem to přes NDK  )Odpovědět[odpovědět]

A kde ten článek je? Juandev (diskuse) 27. 9. 2023, 08:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Šablona:Infobox - TNM Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Lukša (diskuse) 26. 9. 2023, 10:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení Editovat

 • Smazat – Šablona z roku 2009, která byla od svého vzniku patrně použita pouze na dvou místech. Infobox ani nemá dokumentaci, jak jej správně vyplnit může tedy vědět pouze velmi omezený okruh lidí, který se v problematice orientuje. Navíc žádné interwiki, neexistuje tedy možnost, jak se inspirovat k záchraně šablony. Jediné dva výskyty jsem nahradil tabulkou (takto), výsledek je prakticky stejný. Pokud by se v budoucnu objevil někdo, kdo by takové informace chtěl do článků vkládat, s tabulkami si vystačí. --Lukša (diskuse) 26. 9. 2023, 10:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře Editovat