Wikipedie:Diskuse o smazání

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (na rozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vlastní diskuseEditovat

Jak přidat argument nebo komentářEditovat

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazáníEditovat

TrendEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 17. 2. 2021, 09:57 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – neencyklopedický článek, v podstatě slovníkové heslo dlouhodobě označeno {{Přesunout na Wikislovník}} (Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník), viz též Diskuse:Trend, sem přesunout Trend (rozcestník) --Wikipedista:BobM d|p 17. 2. 2021, 09:57 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – souhlasím, patří na Wikislovník, na rozcestník by se pak dal odkaz na dané heslo na Wikislovník. --Ján Kepler (diskuse) 17. 2. 2021, 10:18 (CET)[odpovědět]
 • Rozšířit. Ten článek tady chybí jako sůl.
  Trendy jsou něčím, co zásadním způsobem ovlivňuje individuální i společenská rozhodnutí, vývoj společnosti popisují a současně ovlivňují, a přitom tomuto tématu zde chybí jak přehled, tak i většina detailů.
  V rozcestníku lze sice postihnout jednotlivé oblasti, ale velmi vhodné by bylo zastřešující heslo, které by různé aspekty tohoto pojmu kategorizovalo a propojovalo.
  Významnost interpretace trendů roste s množstvím dat ze všech nemyslitelných oblastí, společensko‑psychologické taky příliš na významu neztrácí (jen ekonomické nám tedy momentálně klesají:).
  Bohužel to ale zatím není od koho opsat a v současné podobě se článek uvedenému nevěnuje, ale je to určitý základ, na kterém se dá stavět. --Bnmbnmbnm (diskuse) 24. 2. 2021, 06:12 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

Kategorie:AntibabišEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 01:11 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – pojem „antibabiš“ nepochybně existuje, o tom žádná, ale považuji jej spíše za publicistickou, zpravodajskou zkratku, nevhodnou ke kategorizaci. P. S.: Bez politických konotací, prosím, chci diskutovat výlučně o pokud možno co nejlepším způsobu třídění encyklopedických informací. Díky. --Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 01:11 (CET)[odpovědět]
 • Přejmenovat kategorii na něco typu „Kritika Andreje Babiše“, příp. dle kategorie na Commons „Protesty proti Andreji Babišovi“. — Gumruch (disk.) 27. 2. 2021, 01:26 (CET)[odpovědět]
 • smazat – nevhodná POV kategorie, neencyklopedická kategorizace --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2021, 11:11 (CET)[odpovědět]
 • Smazat - POV, jež na Wiki nepatří – a jak konkrétně může aplikace kritizovat předsedu vlády? Taková kategorie je spíše k ničemu, lze uvést do nějakého článku. --Ján Kepler (diskuse) 27. 2. 2021, 13:42 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – POV mediální nálepka bez obsahu, naprosto nevhodná jako kritérium k encyklopedické kategorizaci ve spojení s floskulí „antibabiš“, počínaje článkem Kalouska a konče politickými stranami. Zakladatel kategorie dlouhodobě přibližuje wikipedii k bulváru. Nerad bych se dočkal stromu necyklopedických kategorií typu Drahoše jako Antizemana, Zemana jako Antihavla či Švejnara jako Antiklause. -- Tento příspěvek přidal Kacir (diskusepříspěvky)

KomentářeEditovat

@Gumruch: Asi jsem se trochu unáhlil, měl jsem nejdřív uvažovat o alternativním názvu :). „Kategorie:Kritika Andreje Babiše“ zní fajn, v případě přejmenování by možná šlo tento DoS předčasně uzavřít („došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl“). Díky za návrh(y). --Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 02:10 (CET)[odpovědět]

Tak co to tedy je - návrh na smazání, nebo neúplný návrh na přejmenování? A kde je k tomu návrhu nějaká rešereše na to, jaký je nejpoužívanější a nejočekávatelnější název tohoto politického programu? A kde je úvaha o jeho encyklopedické významnosti? Tvorba encyklopedie neznamená jednom dětinsky mazat všechno, co se mi nelíbí. :-) --ŠJů (diskuse) 27. 2. 2021, 03:41 (CET)[odpovědět]

Nevěděl jsem, že „antibabiš“ je politický program, natož že lze dokonce vybírat z většího množství jeho označení. Znovu se potvrzuje, že díky politicky angažovaným editorům česká Wikipedie poráží i odbornou literaturu :-). --Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 04:13 (CET)[odpovědět]


Milan ČurdaEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 10:25 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

Smazat – Před téměř 13 lety zde bylo hlasování, které rozhodlo o ponechání článku. Dnes jsem narazil na tento článek a i když splňuje kritérium WP:2NNVZ tak nesplňuje WP:EV a podle mého soudu tento článek na Wikipedii nepatří.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 10:25 (CET) Hlas škrtl--F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 09:24 (CET)[odpovědět]

 • Ponechat – pravidla splňuje (jak významnost tak zdroje), byť sám bych o něm na Wikipedii nepsal. Je to smutný lidský osud...--F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 09:24 (CET)[odpovědět]
 • smazat – nevýznamné, Wikipedie není bulvár --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2021, 11:14 (CET)[odpovědět]
 • Má -li být důvodem smazání údajně chybějící encyklopedická významnost, pak zcela jistě ponechat. Z článku je patrné, že o předmětu článku referují v netriviální podobě média kontinuálně minimálně od roku 2005 do roku 2017, přičemž o něm vyšlo již několik desítek článků v netriviálním rozsahu. Zároveň se zdá, že má předmět článku i přesah do společnosti. Předřečníkům bych připomněl, že encyklopedická významnost není subjektivní, ale posuzuje se na základě zdrojů. --Grtek (diskuse) 1. 3. 2021, 09:23 (CET)[odpovědět]
  Dobré dopoledne, je zde doporučení Významnost (lidé) a tam předmětný článek nesplňuje ani jedno kritérium. Z alternativních testů projde google testem a asi i testem ověřitelnosti. Podle mého názoru platí 2NNVZ ≠ EV. Mějte se fajn. S pozdravem --F.ponizil (diskuse) 1. 3. 2021, 10:02 (CET)[odpovědět]
Chápu to tak, že doporučení Významnost (lidé) vychází z obecného hodnocení významnosti, a vzniklo, aby se zjednodušila práce v případech, kdy existuje důvodný předpoklad obecné významnosti, ale zároveň může být problém NNVZ vzhledem k jejich horší dostupnosti dohledat. A k vašemu argumentu: domnívám se, že v doporučení Významnost (lidé) splňuje pan Čurda kritérium "Osoby proslulé či slavné svou účastí v událostech, o něž se zajímala média." a kritérium "Osoba, která se stala předmětem několika netriviálních zveřejněných prací, jejichž původ je na ní nezávislý." --Grtek (diskuse) 1. 3. 2021, 10:10 (CET)[odpovědět]
OK, v tom máte pravdu... --F.ponizil (diskuse) 1. 3. 2021, 11:39 (CET)[odpovědět]
@Grtek V tom případě je nasnadě otázka zda to není podobný případ jako Vražda Anny Janatkové, čili za by se tento článek neměl jmenovat Alkoholové delikty Milana Čurdy nebo tak nějak. --F.ponizil (diskuse) 1. 3. 2021, 16:09 (CET)[odpovědět]
Za mě to není stejný případ. U Čurdy nejde o epizodickou událost (pak by ani EV nebyl, wiki nejsou zprávy), a minimálně část zdrojů se zabývá komplexně jím jako osobou, viz zde či zde. --Grtek (diskuse) 2. 3. 2021, 09:07 (CET)[odpovědět]
OK --F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 09:17 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat Jak by řekl jeden bývalý politik "zdroje jsou". Významnost je nepochybně doložena a článek rozhodně neslouží k propagaci. Vzhledem k bohaté pozornosti médií o tohoto pána zde asi žel odpadá starost o soukromí jinak nevýznamné žijící osoby (chtě nechtě, média z něj udělala svého druhu celebritu). --Pavlor (diskuse) 3. 3. 2021, 11:20 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat – pravidla článek splňuje (jak významnost tak zdroje), Úvahy o bulváru jsou vlastní výzkum, který sem nepatří. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:18 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat - MČ je osoba natolik dlouhodobě mediálně frekventovaná, že splňuje kritérium encyklopedické významnosti. "Bulvárnost" tématu je vzhledem k existenci hesel jako Kim Kardashianová nebo Paula Wild irelevantní.--Portwyn (diskuse) 8. 3. 2021, 10:54 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

Čurda sám o sobě je mi ukradený (na jednu stranu se bez tohoto tématu kvalitní encyklopedie jistě obejde, na druhou stranu tohle aspoň čtenáře zajímá, na rozdíl od všech těch vyhynulých jazyků na Šalamounových ostrovech). Zaujal mne však odkaz na hlasování z roku 2008. Zapojilo se do něj 51 editorů, z toho 28 bylo pro smazání – a přesto to tehdy nebylo vyhodnoceno jako dostatečné. Dneska stačí ke smazání článku, když se pro ně vysloví dva tři editoři, většinou stále ti stejní, a tomu se říká „komunitní konsensus“. O čem to asi vypovídá?--Hnetubud (diskuse) 1. 3. 2021, 15:16 (CET)[odpovědět]

Nevím. O čem? --Tomas62 (diskuse) 1. 3. 2021, 15:22 (CET)[odpovědět]
Zkuste se trochu zamyslet, třeba na něco přijdete.--Hnetubud (diskuse) 3. 3. 2021, 17:05 (CET)[odpovědět]

Sohlasím s kolegou @Hnetubud:. Činnost některých "čističů" Wikipedie se mi dlouhodbě nelíbí, smysl jejich činnosti nechápu ani jejich motivaci (napadá mě pouze, že se tím snaží dodat si na důležitosti). Dále se mi hrubě nelíbí, že o tom, jestli jsou argumenty dostatčené či ne, rozhodne jeden správce podle svého. To je naprosto neudržitelná praxe. Měla by být zvolena nějaké komise 3 správců, kteřá by tozhodla hlasováním. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:25 (CET)[odpovědět]


Miroslav Vobořil (2)Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 11:19 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Dne 16. 1. 2021 byl předmětný článek smazán na základě diskuse. V té době byl hlavním problémem článku že neobsahoval zdroje. Nyní zdroje obsahuje, některé dodal přímo subjekt článku na stříbrném podnose (viz diskuse k článku). Diskusi otevírám ze dvou důvodů. Prvním důvodem je selfpromo (viz příspěvky Mirek2709) a neustálý tlak na vytvoření článku. Silně mi vadí využívání Wikipedie jako nástroje propagace. Kolega Mirek2079 má jakou jedinnou činnost na wikipedii sebepropagaci. Přidávání informací o sobě v článku Zdeňka Čechová, editace a jedno prokazatelné přidání se do seznamu osobností Trutnova a též sebeprezentace v kalendáriu (vše jsem revertoval). Další problematickou věcí je encyklopedická významnost, opravdu si nejsem jistý, že ji subjekt článku splňuje. U mě osobně neprojde stoletým testem. Významnost subjektu se zdá býti spíše lokální.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 11:19 (CET) Doplnil--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 11:53 (CET)[odpovědět]
 • Rychlosmazat – v souladu s předchozí DoS, nové zdroje se neobjevily. Argumentování tím, že se jedná o propagaci, což je v poslední době celkem časté, mi osobně přijde z většiny případů liché – protože články často jsou v souladu s NPOV, jako například tento. --Ján Kepler (diskuse) 27. 2. 2021, 13:50 (CET)[odpovědět]
Dobrý den, podle mého názoru to jsou dvě rozdílné věci. Propagační článek může být napsát v souladu s pravidlem NPOV, záleží totiž co je cílem toho článku. Je to sebepropagace, vlastní zisk nebo nezištné vzdělávání ostatních? Taky záleží na autorovi Pokud je autor shodný se subjektem článku tak je to – podle mě – vždy propagace.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 17:35 (CET) P. S. Vysoké pozice v googlu jsou velkým lákadlem.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 17:48 (CET)[odpovědět]
 • Spíše smazat Byť byla významnost možná doložena pomocí NNVZ (kterých také nebylo nikterak závratně, spíše šlo o rozhovory a triviální zmínky), zdá se býti spíše lokální; zdroje zpravidla nepřekračují hranice okresu. Stoletým testem IMHO neprojde, stejně tak významností skladatelů ne. --Vojtasafr (diskuse) 27. 2. 2021, 17:42 (CET)[odpovědět]
 • Rychlo-smazat – podle předchozího DoS, nevýznamné --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2021, 19:53 (CET) změna názoru[odpovědět]
 • spíše smazat – nejsem přesvědčen o významnosti --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:38 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat Encyklopedická významnost byla podle mého názoru doložena. MV už není jediným autorem článku. Důležité je, v tomto okamžiku, aby článek nebyl pouze propagací. To lze dosáhnout jedině úpravami. Wikipedie umožňuje psát článek o sobě. Není to většinou sice nic objektivního, ale od toho jsou ostatní autoři, aby to promazali, což se už asi stalo. --Rosičák (diskuse) 27. 2. 2021, 20:07 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat, případně, pokud není NPOV, olepit šablonami. Jak roste počet článků, nutně se i zahušťuje významnost, z původně celosvětově významných témat přes národní až po regionální. Článek má minimálně jeden NNVZ, jako druhý bych osobně považoval štítek v regionálním deníku s nemalým počtem triviálních zmínek + autoritní data. Kéž by podobně podrobně a ozdrojovaně byli zpracovaní různí čutálisti... JAn (diskuse) 2. 3. 2021, 10:59 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat, osoba je zcala jistě encyklopedicky významná, zdroje tam jsou a minimálně 2 nejsou triviální. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:15 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

APOGEO Group, SEEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 12:45 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – opakovaně mazáno pro nevýznamnost, navzdory tomu autorkou stále protlačováno. --OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 10:16 (CET) Plus samozřejmě promo. OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 10:16 (CET)[odpovědět]
  Nevím jak posuzujete významnost, zdroje které jsme uveřejnili jsou relevantní a dle definice Wikipedie odpovídají požadavkům.
  Poprosím o vysvětlení a pomoc. --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 10:52 (CET)[odpovědět]
  @Petra.pribylova: V obou případech se jedná o komerční tiskovou zprávu, což je koneckonců třeba zde i uvedeno. Tj. článek nevznikl nezávisle a podobný zdroj je posuzován stejně, jako kdyby se jednalo o oficiální stránky firmy. V prvém případě bych doporučoval nezakládat články o sobě a o věcech, se kterými jste osobně spojena: Wikipedie:Autobiografie, Wikipedie:Propagační článek. OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 11:01 (CET)[odpovědět]
  Děkujeme za upozornění, přistoupili jsme k obsahu opatrněji a aby vypadal jako encyklopedický článek, budeme rádi za spatnou vazbu. --Petra.pribylova (diskuse) 3. 3. 2021, 09:21 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – Nevýznamné, plus po smazání zvážit zámek na vytvoření pouze pro správce--F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 10:22 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – propagační profil bez jediného vyhovujícího zdroje. --Matěj Orlický (diskuse) 2. 3. 2021, 10:32 (CET)[odpovědět]
  Dobrý den,
  zdroje které jsme uvedli jsou relevantní, poprosím Vás tedy o pomoc, jaké zdroje jsou vyžadovány.
  Uvedli jsme zdroje z výzkumné práce, nestranná media, spolupráce se státními institucemi apd s reference --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 10:55 (CET)[odpovědět]
  @Petra.pribylova: Viz kolega. Že si někdo na zaměstnancích firmy dělal diplomku svědčí spíše o nějakých autorových vazbách na tuto firmu, ale nic to nevypovídá o její encyklopedické významnosti. Vhodný zdroj by byl např. článek renomovaného ekonoma ve známém redigovaném časopise přinášející obecnější informace o firmě použitelné jako základ encyklopedického článku. --Matěj Orlický (diskuse) 2. 3. 2021, 11:15 (CET)[odpovědět]
  Dobrý den, děkujeme za připomínky. Obsah jsme zkrátili a upravili tak, aby působil více jako encyklopedický článek a poskytoval jenom základní informace o společnosti. --Petra.pribylova (diskuse) 3. 3. 2021, 09:23 (CET)[odpovědět]
 • Smazat, opět někdo nepochopil, že Wikipedie není webhosting zdarma anebo propagace zdarma. Autorce doporučuji si nejdřív zjistit, co je to encyklopedie a k čemu slouží. --Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 11:07 (CET)[odpovědět]
 • Pokud nebudou doloženy další nezávislé netriviální věrohodné zdroje, pak smazat. Osobně bych kvalifikační práci na titul ing., která byla obhájena za 1, a ve které je v samostatné kapitole společnost netriviálně popsána, uznal za jeden NNVZ. Ostatní předložené zdroje jsou buď vůči společnosti triviální, nebo závislé. Pokud by se podařilo dohledat aspoň ještě jeden NNVZ, pak ponechat k urgentním úpravám - především je třeba odstranit selfpromo a neencyklopedické info a dát článku vzhled a styl. --Grtek (diskuse) 2. 3. 2021, 11:18 (CET)[odpovědět]
 • smazat – nevýznamné, selfpromo --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:39 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

Dobrý den, opakovaně jsme Vás kontaktovali emailem i telefonicky. Rádi bychom uveřejnili naši společnost na Wikipedii, stejně jako jsou zde jiné konkurenční firmy. Stále jsem nepřišla na to, co je nevyhovující pro založení této stránky. Poprosím Vás o přesnou radu, co změnit, zaměnit. Děkuji --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 10:49 (CET)[odpovědět]

Dle doporučení jsme textaci i zdroje upravili. Reklamu společnosti dělat nechceme, konkurence mají také články na wikipedií a společnost s 20. letou tradici si ji zaslouží podle našeho názoru také. V článku jsou jenom základní informace o společnosti. Jestli nadále není něco v pořádku, prosím o informaci. Děkuji --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 14:31 (CET)[odpovědět]

@Petra.pribylova: Dobrý den, přestaňte prosím diskusní příspěvky vkládat do hlavičky DoS, pro diskusi je vyhrazena tato sekce. Díky. --Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 15:41 (CET)[odpovědět]
@Petra.pribylova: Kde v pravidle Wikipedie:Encyklopedická významnost čtete, že dvacetiletá „tradice“ je dostačujícím kritériem? A mimochodem zájmeno „ji“ místo „jej“ (článek) asi nebylo spleteno náhodou: „Reklamu [naší] společnosti dělat nechceme, ale… zaslouží si ji.“ --Matěj Orlický (diskuse) 5. 3. 2021, 10:55 (CET)[odpovědět]


Jiří BrodskýEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 11:44 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat/Ve lhůtě 14 dnů přepracovat – další z řady propagačních článků (byť ne tak křiklavý), který nesplňuje požadavky závazného pravidla ověřitelnost. Obsahuje neozdrojované informace i přes extra upozornění v údržbové ceduli a dostatečně dlouhou dobu k úpravě. Významnost dle EVL nejspíš splňuje tím, že je velvyslanec. --Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 11:44 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat ale ověřit – jako vyslanec je dostatečně významný, článek je třeba ověřit věrohodnými zdroji, urgentně ověřit --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:41 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat ideálně dodat zdroje, ale významnost je naprosto jasná. --frettie.net (diskuse) 3. 3. 2021, 14:06 (CET)[odpovědět]
 • 'Ponechat, významnost je naprosto jasná. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:12 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

SofistikovanýEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:45 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

KomentářeEditovat

PlánEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:58 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

KomentářeEditovat

Laický buddhismusEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 09:07 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

KomentářeEditovat

Petr KoblovskýEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
GeXeS (diskuse) 3. 3. 2021, 09:14 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Nejsem si jist encyklopedickou významností osoby; nedostatek referencí jsem zkoušel ověřovat Googlem, ale našel jsem jen zmínky spíše triviálního charakteru. --GeXeS (diskuse) 3. 3. 2021, 09:14 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – neozdrojováno, v rozporu se závazným pravidlem (nikoli ideálem, ale minimální nutností), pochybná významnost. --Vojtasafr (diskuse) 3. 3. 2021, 20:59 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

Asi takto: Ozdrojováno to bylo, ale v takovéto podobě [1]. --Ján Kepler (diskuse) 5. 3. 2021, 06:48 (CET)[odpovědět]Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČREditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 3. 3. 2021, 13:00 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – článek nedobrý po formální stránce (vzhled a styl, encyklopedický styl). Promo bez nezávislých zdrojů, dlouhodobě neřešené údržbové šablony. Buďto smazat, anebo ponechat k urgentním úpravám. --OJJ, Diskuse 3. 3. 2021, 13:00 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – jako OJJ, chtěl jsem taky navrhnout, ale vykašlal jsem se na to. Zdá se, že jde o další alternativní webovou prezentaci nějaké (právnické) osoby. --Vojtasafr (diskuse) 3. 3. 2021, 21:00 (CET)[odpovědět]
 • smazat – souhlas s OJJ --Wikipedista:BobM d|p 7. 3. 2021, 18:02 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

UtopieEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 14:58 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat (pokud nebude přepracováno) – článek je příšerný, porušuje wp:NPOV a neupravitelný, bude jednoduší článek smazat a založit znova. viz Diskuse:Utopie --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 14:58 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit článek před v diskuzi kritizované NPOV úpravy, tedy zřejmě do této verze. Není snad potřeba základní pojem, na který odkazují desítky článků, rovnou mazat. --Grtek (diskuse) 3. 3. 2021, 15:11 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit na výše zmíněnou versi, ta vypadá vcelku použitelně, jen by chtěla lépe ozdrojovat.--Martin Vrut (diskuse) 3. 3. 2021, 16:26 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit na původní verzi dle komentáře prof. Sokola. --Vojtasafr (diskuse) 3. 3. 2021, 21:04 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit na původní verzi dle komentáře prof. Sokola. Další prapodivný pokus @BobM:. nechápu, proř článk nepřepracije, když s emu nelíbí. Opravdu sleduji jeho neustálé podkusy něco vymazat ze znepokojením.--Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:08 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat, vše již bylo řečeno. Je velmi tristní, že někdo vůbec založí DoS, i když bylo v diskusi navrženo evidentně nejlepší řešení. Ještě tristnější snad je, že ty otřesné bláboly pana Perného vůbec mohly projít přes patroláře, kteří jindy tak krutopřísně hlídají kdejakou omalovánku.--Hnetubud (diskuse) 6. 3. 2021, 21:36 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

Svět NarutaEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
RiniX (diskuse) 3. 3. 2021, 16:40 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – nepochybuji o dobrém úmyslu a snaze rozšířit téma Naruta na české Wikipedii. Nicméně se bojím, že takovéto detailní popisy jsou spíše fanouškovského rázu a nepatří na obecnou Wikipedii (z podobných důvodu byl článek smazán i na anglické Wikipedii) – CWN. Stejně tak se bojím i o zdroje, které by z větší části byly odkazováním na samotnou mangu/anime. V neposlední řadě jsou takovéto články náchylné na pravidelnou aktualizaci a doplňování, které zde řadu let neproběhly (něco by se dalo vložit do samostatného seznamu postav, otázka však je, kolik by se muselo vynaložit úsilí na údržbu takového seznamu). RiniX (diskuse) 3. 3. 2021, 16:40 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat

@Hromino, MirekHugh97: ping na autory. RiniX (diskuse) 3. 3. 2021, 16:40 (CET)[odpovědět]


Housinské sedloEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Petr Kinšt (diskuse) 3. 3. 2021, 16:30 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat nebo začlenit (se zdroji) do článku Neumětely – Předmětem článku je podle názvu „horské sedlo“, ale text se z valné většiny věnuje popisu silnic a regionální dopravy, takže ve výsledku se jedná článek o obyčejné křižovatce a o tom, který autobus přes ní jezdí/jezdil. Text je dlouhodobě bez zdrojů, a pravděpodobně obsahuje vlastní výzkum. Google najde mimo Wikipedii jen triviální zmínky. --Petr Kinšt (diskuse) 3. 3. 2021, 16:30 (CET)[odpovědět]

KomentářeEditovat