Otevřít hlavní menu

Wikipedie:Diskuse o smazání

Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Obsah

Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuseEditovat

Jak přidat argument nebo komentářEditovat

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazáníEditovat

Šablony vkládající kategoriiEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2018, 15:56 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: 4 týdny po zahájení
Seznam šablon
Ping autorům
@JAn Dudík, Danny B., Frettie, Fafrin, Zirland:@Beren, Sevela.p, Standazx:

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat - šablony pouze vkládají určitou kategorii. Toho lze dosáhnout samotnou kategorií, netřeba obalující šablony. I roboti si již dnes poradí s kategorií. --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2018, 15:56 (CEST)
 • Smazat – tady byl asi někdo líný? --Tayari (diskuse) 27. 7. 2018, 17:06 (CEST)
 • Ponechat, minimálně u {{substovaný infobox}} mi to přijde jako nejvhodnější řešení. BTW, ta šablona by šla upravit na standardní údržbářskou ceduli. JAn (diskuse) 28. 7. 2018, 22:26 (CEST)
  • Přepracování šablony {{substituovaný infobox}} na údržbářskou ceduli považuji za výborný nápad! --Vachovec1 (diskuse) 28. 7. 2018, 22:33 (CEST)
  • Dobře, možná i šablona k substování by šlavyměnit za nějakou informační ceduli, ale co těch cca 6 ostatních? Ty mi přijdou zcela zbytečné, nemohu si pomoci. --Dvorapa (diskuse) 28. 7. 2018, 22:37 (CEST)
 • Kouknul jsme na to ještě jednou. Ty šablony o přesměrováních jsou určeny pro kategorizaci redirectů, nevím, nakolik se nově vkládají. Nemazat. {{SBI}} klidně smazat, zřejmě se již nepoužívá. JAn (diskuse) 10. 9. 2018, 13:36 (CEST)
 • Ponechat jako zažité. Šablony lze v budoucnu upravit, např. kategorizaci najednou změnit, rozdělit apod. nebo vložit neviditelnou HTML značku, kterou si zainteresovaní uživatelé mohou nechat pomocí osobního stylopisu zobrazit. Matěj Suchánek (diskuse) 29. 7. 2018, 12:27 (CEST)
 • WPCHUBOT klidně smáznout, v době Wikidat už není třeba.--frettie.net (diskuse) 14. 8. 2018, 09:34 (CEST)
 • {{WPCHUBot}} a {{SBI}} jsou zřejmě už zbytečné (SBI ani není odkazována). Pokud jde o ostatní, u šablon {{substituovaný infobox}} a {{šablona k substování}} může mít smysl přeměna na údržbovou šablonu. Naopak u šablon pro kategorizaci redirectů nevidím žádný přínos: všechny bych v článcích nahradil přímým zápisem kategorie a smazal, pokud někdo nevysvětlí, k čemu jsou dobré. --Jvs 13. 9. 2018, 19:06 (CEST)
 • Substituovaný infobox a Šablona k substituci ponechat, případně přepracovat podle návrhu výše na ceduli. U SBI a WPCHUBot si potenciálním užitkem nejsem jistý, takže bez konkrétního navrhovaného řešení. --Bazi (diskuse) 26. 9. 2018, 15:05 (CEST)
 • Ponechat alespoň šablonu Subpahýl, Vítejte a další "základní" šablony. Bez nich si Wikipedii představit nedokážu. --Patriccck 30. 10. 2018, 19:41 (CET), upravil --Patriccck 31. 10. 2018, 22:09 (CET)
  • @Patriccck: O nich tu ale řeč není, řeč je o čtyřech výše zmíněných. --Dvorapa (diskuse) 30. 10. 2018, 22:07 (CET)
   • @Dvorapa:A z jakého důvodu ze šablony {{subpahýl}} (resp. její dokumentace) vede odkaz k této diskusi? Pokud se bavíme o zmíněných čtyřech šablonách nejsem pro smazání ani ponechání (neutrální), protože o šablonách nic nevím --Patriccck 31. 10. 2018, 22:09 (CET)
    • Protože šablona TfD má mouchy. --Dvorapa (diskuse) 31. 10. 2018, 22:12 (CET)

KomentářeEditovat

Já si dovolím upozornit, že smazání v tomto případě není triviální záležitost – je potřeba zajistit náhradní metodu kategorizace (například nahradit šablonu v článcích přímo kategorií). Jen šablona {{substituovaný infobox}} má přímo v článcích 1608 transkluzí, šablona {{WPCHUBot}} pak také více než 1000. --Vachovec1 (diskuse) 27. 7. 2018, 18:37 (CEST)

Dvorapa 4 týdny již uběhly, prosím o uzavření nebo prodloužení diskuse. --Patriccck (diskuse) 14. 10. 2018, 15:44 (CEST)

Musíme se obrátit na někoho, kdo v diskusi nefiguroval, na někoho nezávislého. --Dvorapa (diskuse) 14. 10. 2018, 21:43 (CEST)


Kategorie:Náboženské společnostiEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Crinkly.sun (diskuse) 24. 9. 2018, 20:21 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – kategorie je duplicitní buď k Kategorie:Náboženské organizace (které je podkategorií) nebo ke své podkategorii Kategorie:Náboženské společnosti v Česku. Z nejasného důvodu je taktéž spojena interwiki s anglickou kategorií Religious organizations, ačkoliv ta logicky odpovídá náboženským organizacím. Tato kategorie tak podivuhodně míchá jakoukoliv náboženskou organizaci obecně s náboženskou organizací ve smyslu českého zákona.--Crinkly.sun (diskuse) 24. 9. 2018, 20:24 (CEST)
 • Smazat – souhlasím s navrhovatelem. Otázkou je, kam zařadit kategorizované články a kategorie. Navrhuji přibližně následující: — Draceane diskusepříspěvky 24. 9. 2018, 22:07 (CEST)
  Církve, Křesťanská společenství → Křesťanské organizace
  Náboženské řády → Náboženské organizace (řadicí klíč: )
  Kulty UFO → Náboženské organizace
  ostatní články v tomto duchu
  Čímž nám ovšem zcela zmizí kategorie náboženských společností a ty se nám na všech úrovních smíchají do jednoho guláše se spoustou náboženských organizací jiného druhu: spolků, farností, sborů, řádů, charit, škol, nemocnic… respektive vznikne stav, že ty ostatní typy svoje vlastní podkategorie mít budou, ale ten základní typ náboženských organizací (tedy náboženské společnosti stricto sensu) ji mít nebude. --ŠJů (diskuse) 29. 9. 2018, 02:44 (CEST)
 • Ponechat – „náboženská společnost“ je ustálený terminus technicus s poměrně jednoznačným významem, zahrnující jednak církve a jednak to, čemu nevzdělaní laici někdy říkají "nekřesťanské církve". Obvykle se náboženskými společnostmi myslí právě jen ty z organizací, jejichž podstatou je sdružovat lidi stejného náboženství nebo vyznání především za účelem provádění a organizace náboženského kultu, když to řeknu takhle ošklivě. "Náboženská organizace" je dle mého názoru (i podle nynějšího obsahu té kategorie) pojem daleko širší: zahrnuje i právnické osoby zřízené církvemi nebo jinými náboženskými společnostmi (typicky např. školy či charity, které náboženskými společnostmi či církvemi samy o sobě nejsou, ale i jednotlivé náboženské obce či farnosti, řády, kongregace atd.), ale i všelijaké zájmové spolky sdružující lidi podle náboženství (např. sportovní nebo mládežnické spolky, nábožensky profilované politické strany aj.), které ovšem nejsou náboženskými společnostmi v onom obvyklém významu. Rovněž denominační či ekumenické svazy a sdružení jsou náboženskými organizacemi, ale nejsou náboženskými společnostmi stricto sensu. Nynější struktura kategorií tyto skutečnosti poměrně trefně odráží a je výstižná a funkční a proto nepovažuji za vhodné ji rozbíjet. Ještě k arumentaci navrhovatele: český zákon souhrnný termín "náboženská organizace" vůbec nezavádí, onen wikiodkaz směřuje na pojem Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti, což je opět velmi specifický typ právnické osoby, pod kterým především nespadají samy církve a náboženské společnosti, ale ani nábožensky zaměřené spolky nezávislé na církvích a náboženských společnostech. Samozřejmě hledat interwiki pro konkrétní české právnické termíny napříč právními systémy různých zemí je problematické, nicméně nepochybuji, že v každém jazyce bude zřetelný rozdíl mezi církvemi na jedné straně a křesťanskými organizacemi obecně na druhé straně - a obdobně je tomu i v případě nekřesťanských náboženských společností versus organizací. --ŠJů (diskuse) 24. 9. 2018, 22:51 (CEST)
 • sloučit kategorie - zřejmě duplicitní k Kategorie:Náboženské organizace --Wikipedista:BobM d|p 28. 9. 2018, 09:06 (CEST)
  „Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.“ To, co jste uvedl, by se dalo pochopit jako prvotní dojem někoho, kdo o tématu naprosto nic neví a ještě o něm ani nezačal nic zjišťovat ani přemýšlet. Ovšem ve věcné diskusi je to jen prázdné plácnutí do vody. --ŠJů (diskuse) 29. 9. 2018, 02:53 (CEST)

KomentářeEditovat

Chápu ovšem, že navrhovatel, který se zajímá o tématiku archaických i novopohanských náboženství, může mít s ustálenou terminologií a strukturou problém, protože na archaické pohanské doby je typologie dnešních právnických osob obtížně aplikovatelná: už proto, že v archaických dobách zřejmě neexistovala odluka náboženství od společnosti. A ani novopohanská hnutí většinou neaspirují na vytváření centraliziovaných organizovaných korporací, které by byly srovnatelné s typickými náboženskými společnostmi v obvyklém smyslu slova. Pak ovšem řešme spíše dílčí problém, kam v zavedené a opodstatněné struktuře kategorií zařadit případné novopohanské spolky či komunity. Odůvodnění návrhu na sloučení kategorií a tím rozbití kategorizační struktury se ovšem zdá být spíš následkem neznalosti problematiky. --ŠJů (diskuse) 24. 9. 2018, 23:01 (CEST)

Opravil jsem interwiki: anglická kategorie náboženských organizací obsahuje opravdu nejširší škálu organizací souvisejících s náboženstvími, takže je ekvivalentem naší kategorie Náboženské organizace, nikoliv naší kategorie Náboženské společnosti. Ovšem anglický článek en:Religious organization se zdá být spíše o tom, co odpovídá našemu pojmu Náboženská společnost, a tomu odpovídá i řada mezijazykových odkazů, kde v mnoha jazycích je použit úplně jiný termín než u kategorie náboženských organizací. Naší kategorii Náboženské společnosti by zhruba mohla odpovídat polská kategorie pl:Kategoria:Związki wyznaniowe, ale ta je zase přes interwiki nepřesně sdružena s kategoriemi pro vyznání, konfese či náboženství - nikoliv společnosti. --ŠJů (diskuse) 24. 9. 2018, 23:13 (CEST)

Sám zmiňujete že anglické heslo en:Religious organization odpovídá českému Náboženská společnost. Zdá se že sousloví náboženská společnost se používá pouze v českém právním kontextu, jinak jen jako část oficiálního názvu kvakerů (Náboženská společnost přátel) nebo možná i jako sousloví bez terminologického obsahu. Přípomínám že heslo Náboženská společnost nemá ve své obecné části ani jeden zdroj. Z toho všeho mi přijde že rozlišování termínů náboženská organizace a náboženská společnost mimo český právní kontext je vlastní výzkum, ale samozřejmě se můžu mýlit.
Když jste zmínul ta archaická a novopohanská náboženství tak přípomínám že problematičnost rozdělování náboženských směrů a společností (ve smyslu jaký jste výše uvedl vy) se objevuje ve všech náboženských tématech mimo těch křesťanských. Ostatně i u toho křesťanství je někdy podivné odlišovat náboženství, respektive vyznání (římský katolik) od organizace, respektive církve (římskokatolická církev), i když tato problematičnost je samozřejmě způsobena tím že jsem použili termínu poněkud volně.--Crinkly.sun (diskuse) 25. 9. 2018, 18:33 (CEST)
Nějak jste se nevyjádřil k tomu zásadnímu významovému rozdílu mezi oběma pojmy. Na anglický článek, který je jen mizerně zdrojovaným pahýlem, bych přitom příliš nespoléhal - jeho obsah hrubě nekoresponduje s obsahem stejnojmenné kategorie na anglické Wikipedii, a mají-li bordel tam, nemusíme se po nich opičit a přenášet ho i sem. Každopádně ten anglický článek tu "náboženskou organizaci" nyní popisuje jako "religion-supporting organization", jako servisní organizaci se dvěma úkoly, správou kultovních budov a výplatou duchovenstva - což je jednak poněkud v rozporu s tím, jak se církve i jiné náboženské společnosti samy pojímají (tj. především jako společenství věřících, jehož primárním úkolem je sdílení duchovních hodnot a tradic), a za druhé se toho rozhodně nevejdou ty náboženské organizace, které nejsou náboženskými společnostmi v obvyklém významu: tj. různé kulturní, sportovní či charitativní spolky, "církevní právnické osoby" zřizované za specifickým účelem (školy, nemocnice, charity), a za "náboženské společnosti" je nepatřičné označovat i jednotlivé místní obce, sbory či farnosti různých církví či jiných náboženských společností, náboženské řády, kongregace, komunity atd. A samozřejmě je třeba rozlišovat náboženský směr (ideologii) od náboženské společnosti - například křesťanství není společnost ani organizace, církev není víra ani vyznání, byť zpravidla je nějakým společným vyznáním definována. A římský katolík není ani vyznání ani církev, ale označení osoby, i když takové označení může označovat zároveň jak příslušnost k nějaké církvi/společnosti, tak příslušnost k víře/vyznání, případně i ritu a tradicím (víru a vyznání římští katolíci sdílejí s ostatními katolíky). --ŠJů (diskuse) 29. 9. 2018, 02:40 (CEST)
Já chápu distinkci kterou vidíte mezi pojmy náboženská organizace a náboženská společnost, jen si nejsem si jist že vaše definice náboženské společnosti je používána i odborníky. Navíc když došlo k úpravě kategorizace podkategorií zbyly v náboženských společnostech pouze církve a pak věci se týkající náboženských společností v českém právním kontextu, a vlastně nevím co by v takové kategorii ještě mělo být. Aby byla kategorie užitečná mělo by být i zainteresovanému laikovi jasné co do ní patří a co nikoliv.--Crinkly.sun (diskuse) 29. 9. 2018, 18:05 (CEST)


Seznam českých fotbalových klubůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vítek Mrázek (diskuse) 31. 10. 2018, 21:36 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Článek plně nepokrývá název článku (ne všech českých, ale jen jihočeských), stránka nemá vysokou informační hodnotu: kde který celek působí lze v celku přehledně zjistit v konkrétních stránkách soutěží (třídy, divize, přebory atd.) nebo v kategoriích, stránka je neaktuální stejně jako část odkazů na weby --Vítek Mrázek (diskuse) 31. 10. 2018, 21:36 (CET)
 • Smazat - smazat, seznam je neudržovaný a nekompletní. --Hugo (diskuse) 1. 11. 2018, 05:45 (CET)
 • Ponechat, přejmenovat na Seznam fotbalových klubů v Jihočeském kraji.--Hnetubud (diskuse) 1. 11. 2018, 10:20 (CET)

KomentářeEditovat

@Hnetubud: - má ale takový seznam smysl a význam? Najde se někdo, kdo ho bude udržovat aktuální? --Hugo (diskuse) 3. 11. 2018, 13:45 (CET)

Souhlasím článek stejně moc nikomu nepomůže, takže pochybuji, že by se toho někdo ujmul. Navíc ostatní kraje by svou stránku neměli. Za mě stačí kategorie a jednotlivé soutěže. Vítek Mrázek (diskuse) 5. 11. 2018, 17:49 (CET)
Ten seznam smysl má – čtenář na něm najde základní informace i o vesnických klubech, které nejsou dostatečně významné na samostatný článek. A údržbu právě potřebuje minimální, na rozdíl od článků o soutěžích, jejichž účastníci se mění po každé sezóně. Seznamy klubů v ostatních krajích by se mohly dodělat později, to je právě princip wikipedie, že se dá postupně vylepšovat. (Nevím, prostě nerad mažu něčí práci, pokud k tomu není vážný důvod. Snad proto, že vím z vlastní zkušenosti, jak pracné je wikipedistický obsah vytvářet...)--Hnetubud (diskuse) 6. 11. 2018, 21:35 (CET)
Vezmu to postupně. za mě osobně (po přejmenování) moc velký smysl nemá, postupně: Registrační číslo - Ok, Jméno - Jasný, Web - Myslím, že odkaz na web by měl spíš sloužit jako zdroj informací a ne jako odkaz na informace, Obec - Všechny kluby mají v názvu, okres - lze zjistit za pár vteřin v článku o obci(které všechny existují), kraj - z důvodu případného přejmenování ztrácí význam, Soutěž - Ano, pokud by byla aktuální, což není (namátkou jsem vyhledal náhodný 10 klubů ve statistikách FAČR, 3 z nich jsou v jiné soutěži), rok založení - Ano
Ano, článek potřebuje rozhodně méně údržby než stránky o soutěžích, ale o ty stránky soutěží se někdo stará o tenhle článek bohužel nikdo ne. Právě jak jsi uvedl, takovýhle článek je velmi pracné vytvořit, proto silně pochybuji, že by se někdo pustil do tvoření dalších 13 obdobných článků.
Chápu, že si s tím dal někdo práci (Ano, na wikipedii nepracuji na dlouho a tak intenzivně jako většina uživatelů, ale snad taky dokážu trochu posoudit), ale od toho ta diskuze je. Já jsem to tu nenavrhl proto, že bych rád mazal něčí práci, ale prostě proto, že se mi zdálo, že článek dnes bohužel postrádá význam. Jelikož na stránku neodkazuje žádná jiná stránka na wiki, tak se asi nic nestane, když tu článek zůstane, ale přijde mi to zbytečné. Já sám jsem se na článek dostal omylem, když jsem do vyhledávání zadal “Seznam českých fotbalových “ (chtěl jsem na “Seznam českých fotbalových reprezentantů“) a špatně jsem klikl na tento článek. Vítek Mrázek (diskuse) 6. 11. 2018, 22:17 (CET)


Rybník pod oborou KlokočkaEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 16. 11. 2018, 13:06 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – jen se komunity ptám, jestli rybník, který je na mapě bezejmenný, je encyklopedicky významný. Tím neútočím na autora článku, ale bezejmenné geografické útvary se zde myslím nevedou. Mirek256 16. 11. 2018, 13:06 (CET)
  • Je bezejmenný na turistických mapách, ale na vojenských název má: Bílý rybník.--Juandev (diskuse) 17. 11. 2018, 17:36 (CET)
 • Asi smazat. Pocházím z nedaleké vesnice a pod názvem článku jsem si představil spíše rybník u loveckého zámečku na Rokytce nedaleko pramene Klokočka než tuto bažinu. Možná má historický význam, možná byl založen pány z loveckého zámečku v Maníkovicích, což by dokládala skupina 6 památných stromů-dubů u rybníka. Jenže ani o jeho historii, ani o skupině památných stromů ve článku není ani zmínka. --Dvorapa (diskuse) 16. 11. 2018, 13:40 (CET)
  Nicméně autor zdá se pokrývá postupně různé významné vodní plochy a toky v okolí a proto bych byl rád, kdyby se vyjádřil někdo kdo se také zabývá články na toto téma. Je možné že i sám WikiProjekt je zaměřený na pokrytí 100 % vodních ploch a toků, pak by tento článek smysl měl (zatím však jako velmi hrubý pahýl a po přejmenování samozřejmě). --Dvorapa (diskuse) 16. 11. 2018, 13:46 (CET)
  PS2: Ten rybník je spíš na kopci nad oborou než pod oborou. --Dvorapa (diskuse) 16. 11. 2018, 13:54 (CET)
no podle mne je rybník pod oborou podle směru vodního toku - potoka z něj vytékajícího.--Petr1888 (diskuse) 17. 11. 2018, 07:35 (CET)
On ten potok pramení jen o dva tři výškové metry výše (a jen pár metrů od silnice) a je to zároveň asi nejvyšší místo obory, k rybníku se ale ze všech stran a především z obory stoupá docela slušný kopec. Jak říkám, pod oborou jsem si představil na opačném konci obory v nejnižších místech obory rybníček na toku Rokytky, název bych tedy rozhodně volil jiný. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2018, 08:55 (CET)
 • Začlenit do jiného článku, asi nejlépe do Maníkovice (zámek) či Maníkovice (a tam mít o něm aspoň zmínku). Samo o sobě nevýznamné, nejsou-li nějaké tištěné zdroje přímo k tomuhle rybníku; elektronické jsem nenašel. --16. 11. 2018, 13:43 (CET), Utar (diskuse)
  Podporuji začlenění. --Dvorapa (diskuse) 16. 11. 2018, 13:47 (CET)

  Spíš do níže uvedeného seznamu vodních ploch. V článku zámku by to byla spíš balastní informace.Juandev (diskuse) 19. 11. 2018, 11:07 (CET)

 • Souhlasím se začleněním, v článku nejsou uvedeny žádné zdroje, natož NNVZ. --Hugo (diskuse) 16. 11. 2018, 14:01 (CET)
 • Začlenit do článku typu Seznam vodních ploch v okrese Mladá Boleslav (viz okres Kladno) a do článku Maníkovice. Podobných obtížně rozšiřitelných článků o rybnících bez zdrojů a s obsahem tak akorát na jeden řádek tabulky tu už ale máme minimálně desítky. --Petr Kinšt (diskuse) 16. 11. 2018, 17:21 (CET)
 • Tak jelikož Wikipedie:Významnost (geografické reálie) není pravidlem a navíc jméno není ani na turistických mapách, ale pouze v mapách vojenských (Cenia-Bílý rybník), pak nezbývá než prokázat encyklopedickou významnost doložením dvou NNVZ, nebo začlenit jak navrhuje Petr Kinšt.--Juandev (diskuse) 19. 11. 2018, 11:01 (CET)

KomentářeEditovat

 • Dotaz. Někde tu máme pravidlo pro encyklopedickou významnost v obasti geografie, nemohu to najít, může to sem někdo nalinkovat?--Juandev (diskuse) 17. 11. 2018, 17:36 (CET)
@Juandev: Pravidlo nejspíš nemáme, podle všeho zůstalo u návrhu: Wikipedie:Významnost (geografické reálie)--Tomas62 (diskuse) 19. 11. 2018, 10:11 (CET)

Díky, není mohu tedy podat svůj návrh.--Juandev (diskuse) 19. 11. 2018, 11:01 (CET)


Slušný ČechEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Rosičák (diskuse) 18. 11. 2018, 18:53 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Vlastní výzkum, článek postrádá netriviální zdroje. --Rosičák (diskuse) 18. 11. 2018, 18:53 (CET)
 • Ponechat – odůvodnění zakladatele postrádá smysl. Každá věta článku je ozdrojovaná a článek obsahuje několik netriviálních zdrojů + několik v diskusi. --Palu (diskuse) 18. 11. 2018, 21:03 (CET)
 • Smazat. Článek není encyklopedicky hodnotný a oprávněný. Vsugerovává nám, že lidé, kteří mají opačné nebo jiné názory než autor článku a jeho zdroje, vlastně nejsou slušní Češi. Zneužívá normální označení lidí slušných a dělá z nich neslušné. Jak to bohužel napsal do diskuse Dominik Matus, jsou ti takto hanění Češi údajně fašisté nebo bůhví co. Tohle všechno je neencyklopedické. Zde neexistuje paralela se sluníčkáři. To je specifický výraz, nezaměnitelný a tak trochu i úsměvný. --Zbrnajsem (diskuse) 19. 11. 2018, 12:08 (CET)
  Mohl byste prosím svou argumentaci postavit na pravidlech Wikipedie? Já respektuji právo na váš subjektivní názor, ale pokud bychom vedli tuto diskusi jako soutěž subjektivních názorů, asi bychom se nikam nedostali. --Palu (diskuse) 19. 11. 2018, 12:37 (CET)
  Budu se Vaší námitkou eventuálně více zabývat. Ale pochopte mé stanovisko, že takové články přesahují rámec Wikipedie, ba dokonce Wikipedii zneužívají. Mám opravdu o tom svoje mínění, to jsem tady napsal. Třeba někdo jiný najde i formální vady. Možná je to právě ta zaměnitelnost pojmu. Kolega Rosičák mluví o triviálních zdrojích. Na to se také ještě podívám. A Vy se podívejte, co nám ten článek říká: je to ironický pojem (je to takhle OK?), aktivita rasistů stoupá (kdo jsou ti rasisté?), atd. atd. --Zbrnajsem (diskuse) 19. 11. 2018, 12:57 (CET)

KomentářeEditovat

Já bych řekl, že pokud zde máme stránku pro sluníčkáře, tak by měl zůstat i jakýsi protiklad slušnočech, který je používán v podstatě stejným způsobem. Pokud sledujete dění v diskusích a na veřejném prostoru internetu, lze vypozorovat jisté společenské dělení na skupiny, které se mají tendenci takto označovat. Na jedné straně liberálové či demokrati, kteří nemají tak extrémní a odmítavé názory k migraci a podporují EU, na druhé straně tzv. slušnočeši, často xenofobní, fašisticky či nacionálně vystupující jedinci, využívající desinformace a hoaxy, mnohdy odpůrci EU, podporovatelé Ruska a politických stran jako SPD, KSČM či prezidenta Zemana – od toho taky nazýváni Okamurovci, Zemanovci. Takže navrhuji vyhledat jestli k tomu existují nějaké aktuální studie či články a problematiku zpracovat pořádně. Věřím, že se tím již někdo zabýval. Případně termíny alespoň zahrnout do článku o aktuální politické situaci, migrační krizi, xenofobii v ČR nebo jinde. --Dominik Matus  diskusepříspěvky 18. 11. 2018, 19:09 (CET)

Kolego, tak Vy máte všechny lidi, co jsou trochu opatrní ohledně migrace, víceméně za fašisty? To jste to přehnal. Tak si já slušnost nepředstavuji. --Zbrnajsem (diskuse) 18. 11. 2018, 19:25 (CET)

Já píšu jak to je, jak to je reálně užíváno. Nepíšu, že jsou ty pojmy jasné a přímé, různě se překrývají. Nicméně, v samotném Brně je uskupení Slušní lidé, jehož členové minimálně mají nacionalistickou nebo chuligánskou minulost. K předešlému popisu situace bych ještě dodal, že lidé nazývaní jako sluníčkáři jsou nazýváni také jako havloidi, dobroserové, pravdoláskaři, vítači, a na druhé straně slušnočeši rovněž jako fobíci.. --Dominik Matus  diskusepříspěvky 18. 11. 2018, 19:41 (CET)

Tak já mám tedy pochybnosti i o těch sluníčkářích, ale ti to asi EV dosáhli.--Rosičák (diskuse) 18. 11. 2018, 19:31 (CET)

Dominik Matus sem plete věci, kterými nemůže ospravedlnit tento článek, navržený oprávněně na smazání. Viz moje stanovisko při hlasování. --Zbrnajsem (diskuse) 19. 11. 2018, 12:12 (CET)

Ten pojem je pejorativní a ironický, a dosud je stále používán jak lidmi v diskusích, tak médii. Je tedy nějaký důvod aby jej Wikipedie neutrálně nepopsala a neinformovala stejně jako sluníčkář? Jako máme tu tuny článků o bezvýznamných fotbalistech a tady je problém s reálně používaným neologismem? Navíc nejde o nějaký záměr označit určité ideologické či jiné skupiny za slušné či neslušné, rasisty nebo blbce, tady jde o popis skutečnosti a to jak je tento pojem používán v kontextu. Z podstaty věci takový pojem nejde definovat a jeho popis závisí na příkladech užití, případně jak ho kdo vysvětluje. Takže otázkou je jestli můžeme použít běžné články v médiích jako reference niž by šlo o vlastní výzkum, nebo musíme použít pouze popis či definici od nějaké autority? Ze zdrojů co jsem našel a zmiňují slušné Čechy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. --Dominik Matus  diskusepříspěvky 19. 11. 2018, 20:38 (CET)Brno 2050Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 20. 11. 2018, 14:20 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Není uveden jediný nezávislý zdroj (tedy ani významnost), veškerý text je zdrojován primárním zdrojem a obsahuje jen popis toho, co si město vymyslelo (chybí oponentura, reakce, realizace, atd.). Celkově se mi však takové téma nezdá vhodné pro encyklopedický článek. Některé závěry by šlo uvést ve stručné podobě uvést v článku Brno, na samostatný článek to dle mého názoru není. --Harold (diskuse) 20. 11. 2018, 14:20 (CET)
 • Navrhoval bych to zestručnit a začlenit do článku Brno.--Hugo (diskuse) 20. 11. 2018, 17:11 (CET)

KomentářeEditovat