Otevřít hlavní menu

Mariánský sloup (Staroměstské náměstí)

sloup v Pražském starém městě

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl pískovcový raně barokní mariánský sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie (latinsky Immaculaty) a dalšími sochami na podstavci kolem sloupu.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí
Mariánský sloup na fotografii Jindřicha Eckerta z přelomu 19. a 20. století
Mariánský sloup na fotografii Jindřicha Eckerta z přelomu 19. a 20. století
Základní údaje
Umělecký směr baroko
Umístění
Umístění Staroměstské náměstí
Zeměpisné souřadnice
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Byl postaven 26. září 1650 jako památník vítězné bitvy. Jeho sochařská výzdoba pocházela od Jana Jiřího Bendla. V poledne stín sloupu ukazoval pražský poledník, který sloužil k určení přesného slunečního času. Stržen byl 3. listopadu 1918 rozvášněným davem, který ve sloupu spatřoval symbol svržené habsburské monarchie. Jeho pozůstatky jsou uloženy v Lapidáriu Národního muzea. Od zničení této barokní památky probíhají snahy o její obnovení.

Obsah

VýstavbaEditovat

 
Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem

Sloup byl vztyčen jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy na podzim roku 1648.[1][2] Základní kámen byl položen 23. května 1650 Bernardem Ignácem z Martinic za účasti velkého množství Pražanů.[3][4] Šestimetrový dřík byl vztyčen už 26. září a 30. září byla na vrchol umístěna socha Panny Marie.[5] Autorem sochařské výzdoby sloupu byli Jan Jiří Bendl, Arnošt Jan Heidelberger, Stanislav Goldschneck a Abraham Melbera.[2] Stavební dozor prováděl Diviš Miseron, jméno architekta se nedochovalo.[5][2] Posvěcení sloupu se konalo 13. července 1652 pražským arcibiskupem kardinálem z Harrachu za přítomnosti císaře Ferdinanda III. a jeho syna Ferdinanda IV.[5][4] Na podstavci byl v kartuši vytesán nápis:[2]

Panně, Rodičce bez poskvrny prvotní počaté za ubránění a osvobození města zbožný a spravedlivý císař tuto sochu postavil.

—Nápis na podstavci sloupu[2]

Sloup byl postaven na místě, kde bylo po vpádu Sasů přibito na pranýř staroboleslavské Palladium.[6] Byl vysoký téměř 16 metrů a nesl dvoumetrovou pozlacenou sochu Panny Marie s dvanácti hvězdami kolem hlavy stojící na přemoženém drakovi. Inspirací je 12. kapitola Janova Zjevení a legenda o Panně Marii na sloupu.[7] V nárožích soklu stály čtyři sochy andělů bojující se silami zla. První dva andělé představují boj se zlem v podobě ďáblů. Třetí anděl bojuje se zlem a hříchem v podobě lva a čtvrtý znázorňuje hrdinský boj s drakem.[8] Madony se lvy a draky symbolizovaly ve středověku vítězství Krista, přeneseně Panny Marie, nad ďáblem. Odkazují na žalm 91,13: „po šelmě a zmiji budeš kráčet, pošlapeš lvíče a draka“.[9] V podnoží sloupu byl dutý prostor, který sloužil jako kaplička. Byl v ní umístěn gotický deskový ochranný obraz Panny Marie Rynecké, pocházející z počátku 15. století.[10] Původně visel na domě U zlatého jednorožce (čp. 20) na Staroměstském náměstí, který vlastnila rodina Miseronů.[11][12] Pražané před ním prosili za ubránění města během obléhání.[12] Vzorem pražského sloupu byl mariánský sloup v Mnichově postavený roku 1638 kurfiřtem Maxmiliánem I. jako díkůvzdání za zachování města během švédské okupace za třicetileté války.[4]

VyužitíEditovat

Sloup Panny Marie žil svým pravidelným společenským i duchovním životem. Lidé po celá staletí odpočívali na jeho schodech, kladli k němu květiny nebo zapalovali svíce a dávali si u něj sraz česači chmele. Každou sobotu se k němu konalo procesí z Týnského chrámu za zpěvu loretánských litanií. O svátku Nanebevzetí Panny Marie se konaly slavnostní průvody z Klementina, ve kterých byly nošeny rukavice a přilba Jiřího Plachého. V roce 1657 se průvodu účastil císař Leopold I. 24. března 1855 se u sloupu konala velká oslava vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie, při které byla použita velkolepá iluminace plynovými lampami. Tuto událost zachytil na své kresbě Adolf Kosárek.[5][4]

Ačkoliv se mechanické hodiny objevují už ve 14. století a staroměstský orloj pochází ze začátku 15. století, jejich seřizování bylo závislé na slunečním času. Každá obec měla svůj vlastní čas daný poledníkem, který tou obcí procházel. Místní pražský čas udával právě mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Od něj byla třemi pruhy dlažebních kostek vyznačena čára jdoucí středem sloupu mířící na sever, která určovala pražský poledník. Když se v 90. letech předlažďovalo Staroměstské náměstí, nebyl v tu dobu poledník ještě přesně geodeticky zaměřen. To provedli až Rostislav Weber a Cyril Ron z Astronomického ústavu AV ČR těsně před tím, než bagry vyoraly dlažbu celého náměstí. Díky tomu se mohl poledník po předláždění opět obnovit.[13]

StrženíEditovat

 
Rytina zachycující část Staroměstského náměstí s Týnským chrámem a sloupem v popředí. Vytvořeno kolem roku 1841

Tři roky stál sloup na náměstí společně s pomníkem Jana Husa z roku 1915. Krátce po vyhlášení samostatného Československa byl 3. listopadu 1918 stržen davem Žižkováků, kteří ve sloupu spatřovali symbol svržené habsburské monarchie. Jako hlavní původce činu se uvádí pražský bohém Franta Sauer, který o události po promlčení činu také uveřejnil písemné svědectví.[14][15]

Sauer stržení sloupu připravil a zaštiťoval se podporou vedení České strany národně sociální a Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. V ranních hodinách 3. listopadu navštívil velitele hasičů socialistu Josefa Hodana, kterému vzkázal od bratra Václava Klofáče a bratra Karla Kramáře, že hasiči mají strhnout mariánský sloup. Téhož dne se na Bílé Hoře konal při příležitosti výročí bitvy na Bílé Hoře tábor lidu, který pořádali národní socialisté a čs. sociální demokraté. Stržení sloupu bylo načasováno tak, aby k němu došlo v okamžiku, kdy se účastníci tábora lidu budou vracet průvodem z tohoto shromáždění. Franta Sauer omotal lanem sloup, a když se průvod přiblížil, sociální demokrat Josef Stivín, který stál v čele průvodu, začal křičet: „Jen ho sejmi.“ Kolem sloupu a Sauera se začali shromažďovat lidé a snažili se Sauerovi pomoct. V tom přišel dav tvořený převážně z Pražanů, který se pokusil stržení sloupu zabránit. Došlo k bitce mezi odpůrci a příznivci kácení. Přišli i příslušníci četnictva, těm se však už stržení zabránit nepodařilo. Na místo přijeli automobilem tři členové Národního výboru, mezi kterými byli Cyril Dušek a Václav Štěch, kteří výslovně zakázali se sloupu dotýkat. Když ale viděli, že je odpor marný, snažili se alespoň zachránit vzácný obraz Panny Marie Rynecké. Poté, co sloup padl k zemi, byl na jeho místě vztyčen rudý prapor a k lidu pronesli proslovy Antonín Chmelík a Jan Skála, redaktor Práva lidu. Ten ve svém projevu považoval monument za symbol habsburské monarchie. Večer se dav vydal ke Karlovu mostu, kde chtěl sochy na něm stojící naházet do Vltavy. Tomuto však už zabránili vojáci.[16][17][18]

 
Stržený sloup v roce 1918

Stržení sloupu se stalo kontroverzní záležitostí, protože katolíci viděli ve zboření sloupu urážku svého náboženství.[19][5][20] Zavdalo také první podnět k nespokojenosti Sudetských Němců.[5] Ihned po stržení se zvedly vlny protestů v Česku, na Slovensku i v Evropě. Hned následující den se v rozvalinách sloupu objevil zelený věnec s protestním nápisem.[5][16][21] Vandalský čin odsoudil i Národní výbor československý, který celou věc považoval za historický omyl, konstatoval, že se bolestně dotkl náboženských citů a vydal příkaz, aby bylo upuštěno od jakéhokoliv ničení pomníků.[5][22]

Žádná z významných politických osobností první republiky, i těch z liberálního tábora, tento vandalský čin veřejně nepodpořila.[23] Tomáš G. Masaryk, který neznal podrobnosti a o činu se dověděl ještě v cizině, spatřoval v soše pomník bělohorské porážky a tak s jejím zničením souhlasil,[24][25] protože hájil pojetí českých dějin jako úsilí o naplnění humanitních ideálů české reformace.[26] Spisovatel Ferdinand Peroutka považoval sloup za památník pražské bitvy, měl ale pochopení pro revizionistický dějinný výklad.[27] Církevní historik Blažej Ráček pokládal sloup za památník obrany Prahy před Švédy a žasl nad hrubostí socialistických hlasatelů pokroku.[6] Sochař Josef Myslbek zničení sloupu odsoudil, stejně jako katoličtí spisovatelé Sigismund Bouška či Jaroslav Durych.[23]

PozůstatkyEditovat

 
Jeden z andělů s ďáblem, pozůstatek sloupu před Lapidáriem

Krátce po stržení měli do Prahy přijet Masaryk a někteří zahraniční politici. Ti měli mít pódium na Staroměstském náměstí. Vedení města proto rozhodlo, že se sloup prozatím nevrátí a chybějící dlažba bude doplněna. Případná rekonstrukce pomníku by rušila a zahraniční doprovod by byl pohoršen. Zbylé trosky spodní architektury sloupu, schody a balustráda proto byly ve velkém spěchu odstraněny 18. a 19. prosince a odvezeny do nádvorní prostory kláštera u kostela sv. Anny na Anenském náměstí, kde byl prodej použitého stavebního materiálu získaného při asanaci Starého Města. Trosky sloupu zachytil film natočený pražskými Němci, který je uložen v archivu ÚV KSČ.[4]

Socha, která dnes stojí jako poutač před lapidáriem, byla rozbita dělovou koulí už v roce 1757 při pruském obléhání Prahy. Zachovalo se z ní jen torzo přikrčené sochy ďábla. To bylo objeveno až na začátku 20. století v hasičské zbrojnici na Staroměstské radnici. Místo anděla bylo sto let prázdné. Až v roce 1858 vysekal sochař Josef Böhm jakousi volnější napodobeninu sochy anděla. V roce 1904 byla znovu velmi poničena při stavbě lešení pro opravu sloupu. Tesařům přímo na ni spadl trám a potloukl ji.[4]

Ulomená hlava Panny Marie se nalezla v roce 1957 v jednom pražském starožitnictví. Odtud ji vykoupilo Národní muzeum a umístilo ji do lapidária na pražském Výstavišti. Tam je vystavena stejně jako torza čtyř sousoší andělů s ďábly, korintská hlavice sloupu a část kuželkové balustrády i s koulí.[28] Jeden fragment sochy se ztratil až v roce 1925 po výstavě v Olomouci.[4] Jde o levou stranu trupu těla od ramene až k pasu, kde jsou i sepjaté ruce. V katalogu výstavy je tato část velmi dobře vyfotografována. Gotický obraz Panny Marie Rynecké se nachází v depozitáři Týnského chrámu. Korintská hlavice sloupu byla 14 let před stržením vyměněna a tím zachráněna. V depozitáři Národního muzea v Terezíně byly objeveny všechny čtyři původní otvíravé kované mříže, které uzavíraly dutinu soklu, a kovanou branku vstupu za balustrádu. Nalezlo se i kovové křídlo jednoho z andělů, které u sebe uchovával sochař Josef Vítek.[29] Malé úlomky monumentu si rozebrali přihlížející lidé jako suvenýry bezprostředně po stržení. Jeden z nich byl například zasazen do žerdě praporu orelské jednoty na Praze 1.[5][23] Další je v duté korunce, kterou drží dva andělé nad obrazem Matky Unie od Emanuela Dítěte na Velehradě.[5][30]

V průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora se nachází stejná socha Panny Marie, jaká byla na mariánském sloupu, od téhož autora, jen zrcadlově otočená a hlava nevzhlíží nahoru, ale shlíží dolů. Další Bendlova téměř totožná socha se nachází na mariánském sloupu v Lounech. Dříve, než byla ztracena levá část těla z rozbitého originálu, vymodeloval sochař Břetislav Benda podle sesazených zachovalých částí třetinový model sochy. Podle tohoto modelu potom řezbář Bohumil Bek sochu opět zvětšil do původního rozměru a vyřezal do dřeva. Socha je nyní umístěna na oltáři kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce, ve kterém je uložena i jedna ze tří dochovaných hvězd z glorioly.[4]

Snahy o obnovuEditovat

 
Socha Immaculaty určená pro obnovení památníku (umístěná u kostela Panny Marie před Týnem)

Během první republikyEditovat

Snahy o obnovu sloupu byly zpočátku spontánní a nejednotné. Myšlenka na nové postavení se objevila v novinách Čech již 14. listopadu 1918. 10. července 1921 se k místu, na kterém stál mariánský sloup, konal třítisícový průvod katolických studentů.[5] V říjnu 1922 byla v Klementinu uspořádána první výstava kreseb a fotografií mariánského sloupu.[4][19]

Velkou a bouřlivou reakci vyvolalo vydání brožury Franty Sauera o stržení sloupu. V Plodinové burze se 19. listopadu 1923 odehrála za účasti pěti tisíc Pražanů demonstrace za znovupostavení mariánského sloupu, na níž promluvili poslanec František Nosek, děkan Alois Tylínek, spisovatel Vilém Bitnar a Antonín Šorm.[23] Týž den byl zřízen Odbor pro rekonstrukci mariánského sloupu jako součást Lidové akademie při Lidové straně. Odbor soustřeďoval zatím spontánní a rozptýlené sbírky na obnovu sloupu.[4][23]

Odbor uspořádal v roce 1924 rozsáhlou výstavu o mariánském sloupu. K ní byl vydán katalog, který později poskytl zdroj cenných informací. Na výstavě byla hlava Panny Marie od Leonarda Rottera. Vystaven byl i sádrový model sloupu od Jaroslava Majora, na který Čeněk Vosmík vymodeloval sochy v malém měřítku. Výstava byla po roce 1925 převezena do Olomouce.[4]

V roce 1938 u příležitosti 20. výročí stržení sloupu podala Česká liga akademická na pražský magistrát žádost o jeho obnovu. Politické poměry v zemi, zejména odpor Československé strany národně sociální, znemožňovaly jeho postavení. Proto byly na přání arcibiskupa Františka Kordače tyto prostředky použity na podporu výstavby 12 nových kostelů v okrajových částech Prahy.[4] Mezi spolufinancované stavby patří:[31][32]

Poválečné obdobíEditovat

Již v roce 1945 se snah o obnovu ujal Orel, který začal organizovat sbírky. Během orelské pouti na Hostýně 26. srpna 1947 bylo rozhodnuto pokusit se sloup postavit do 30. září 1950 ke třístému výročí jeho vztyčení. Tato iniciativa však byla zmařena komunistickým převratem. Mnozí lidé poté byli za tuto činnost perzekuováni.[4]

Sbírka se proto přesunula do Severní Ameriky. 1. exilový sjezd Lidové strany v německém Ludwigsburgu v roce 1949 přijal usnesení o obnově mariánského sloupu a zhotovení sochy Panny Marie. Čeští emigranti z ní nechali zhotovit sochu Panny Marie z bílého kararského mramoru od italského sochaře Alexandra Monteleone. V roce 1955 byla slavnostně instalována v zahradě benediktinského kláštera sv. Prokopa v Lisle ve státě Illinois v USA. Od roku 1993 se nachází v zahradě Strahovského kláštera, kde byla posvěcena pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem. Díky svému původu dostala označení socha Panny Marie z exilu.[4][20]

Po sametové revoluciEditovat

 
Nový sloup určený pro obnovení památníku

Petice přimlouvající se za obnovení sloupu byla sepsána již v roce 1988 a podepsalo ji několik stovek lidí.[33] Po sametové revoluci v roce 1990 vznikla Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, která usiluje o obnovení sloupu v jeho původní podobě, ze stejného materiálu a na původním místě.[34][35][36] 2. listopadu 1993 zasadila do dlažby na Staroměstském náměstí základní kámen obnovovaného sloupu, který posvětil opat Michael Pojezdný.[4] Žádost o povolení umístění základního kamene podal Pavel Nauman na magistrát šest měsíců předem. Ta se však krátce před termínem osazení ztratila a proto byla podána žádost nová, která byla vyřízena teprve 40 minut před osazením.[33][37] V kameni byl v češtině, němčině, latině a angličtině nápis Zde stál a opět bude stát Mariánský sloup. Úředníci magistrátu kvůli němu hrozili žalobou a během krátké doby nechal magistrát část nápisu a opět bude stát odsekat.[33][38] To vzbudilo pozornost tuzemských i zahraničních médií, ve kterých se objevil kámen s poškozeným nápisem.[4]

V roce 1996 vydala společnost brožuru s informací o svém záměru vyhlásit celonárodní sbírku.[7][33] V roce 1998 se konala v pořadí již třetí výstava o mariánském sloupu v klášteře premonstrátů na Strahově. Mezi vystavovanými předměty byl i sádrový model sloupu, vytvořený akademickými sochaři Miroslavem Krátkým a Karlem Kronychem v měřítku 1:10.[4] Po celou dobu vedla společnost pro obnovu sloupu dialog s těmi, kteří se snahou o obnovu nesouhlasili. V březnu 2002 se konalo setkání s Českobratrskou církví evangelickou v pražském sídle u synodního seniora Pavla Smetany. Byla zde vyložena stanoviska obou stran a přislíbena vzájemná informovanost. Na konto společnosti přišel i peněžní dar od členů Československé církve husitské s vyjádřením podpory iniciativy pro obnovu sloupu.[4] V Městské knihovně se v prosinci 2013 veřejnosti promítal dokumentární film o jeho obnově.[39]

První petice proti obnovení mariánského sloupu vznikly v roce 2001 a 2013.[40] V listopadu 2016 většina Ekumenické rady církví nebránila v obnovení mariánského sloupu, na společném stanovisku se však neusnesla.[41][42] V červenci 2017 vznikla další petice proti obnovení sloupu iniciovaná Davidem Loulou. Zastupitelstvu byl zaslán otevřený dopis proti vztyčení údajné napodobeniny.[43] 29. ledna 2017 obvinil asistent Evangelické teologické fakulty UK Martin Vaňáč pražského arcibiskupa Dominika Duku z podvodu, protože starostovi Prahy 1 Oldřichu Lomeckému údajně nedodal stanoviska církví, které nezastupuje. Dominik Duka měl předat jen ta stanoviska, které mu zaslali představitelé jednotlivých církví. Církev československá husitská ani Církev bratrská však svá stanoviska určená pro Ekumenickou radu církví starostovi nedodaly.[44][45]

V roce 2008 jmenoval primátor Pavel Bém dvanáctičlennou expertní komisi, která posuzovala celkovou revitalizaci Staroměstského náměstí.[46] Po pěti letech práce se komise shodla na konečné podobě.[47][48] Rada města v roce 2013 schválila projekt celkové rekonstrukce, která zahrnovala i obnovu mariánského sloupu.[49][50] V dubnu 2014 povolil opětovné postavení sloupu odbor památkové péče.[51] V říjnu 2015 proběhl archeologický průzkum, který měl ověřit stav základových kamenů sloupu.[52][53] V červnu 2017 vydal stavební úřad Praha 1 územní rozhodnutí o umístění stavby.[54][49] V průběhu řízení se k záměru vyjádřili Církev československá husitská, Veritas (historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace) a Exulant (spolek pro udržování a budování historické paměti založené na odkazu pobělohorských exulantů).[55] Stavební úřad obdržel několik odvolání vůči územnímu rozhodnutí, která však označil jako nepřípustná.[56]

Petici pro obnovení sloupu podepsalo 15 000 lidí písemně a 2 500 elektronicky; petici proti obnovení sloupu podepsalo 1 081 lidí písemně a 1 700 lidí elektronicky.[57][58] 14. září 2017 po tříhodinové debatě obou názorových stran zastupitelstvo města uložilo městské radě do konce roku 2017 odejmout souhlas s povolením stavby sloupu.[59][60][61] V té době již bylo stavební povolení v právní moci a byla uzavřená smlouva o vyhotovení stavby mezi městem a společností pro obnovu. Pražský primátor Zdeněk Hřib později uvedl, že tímto způsobem nebylo možné smlouvu vypovědět.[62] Během doby platnosti stavebního povolení ale TSK nevydala zhotoviteli potřebný zábor pozemku. Těsně před jejím vypršením se proto zhotovitel 29. května 2019 pokusil stavbu zahájit odkrytím základů původního sloupu.[63]

Týnská farnost vrátila v únoru 2018 na základě usnesení České biskupské konference po 395 letech kalich s hostií na průčelí Týnského chrámu jako gesto ekumenického smíření. Je dílem architekta Petra Malinského a symbolizuje eucharistii i husitství.[64][65][66] V květnu 2018 se konal výtvarný happening. Asi 250 lidí ručně přitáhlo na základní kámen sloupu třiapůltunový kamenný blok určený pro sousoší anděla. Další dny se každé ráno na kameni objevovaly čerstvé květiny.[67][68] 3. listopadu 2018 byla na místě strženého sloupu v rámci jubilejní pietní připomínky rozložena polystyrenová maketa tak, jak rozlámaný sloup vypadal bezprostředně po stržení. Smírnou bohoslužbu na závěr pietního dne sloužil v Týnském chrámu biskup Zdeněk Wasserbauer.[69][70] Česká biskupská konference podpořila v únoru 2019 obnovu sloupu jako důkaz ekumenické spolupráce křesťanských církví v Česku.[71] Nad základním kamenem se 15. června 2019 konala ekumenická modlitba a výstava kamenné balustrády, místo však zatarasil dodávkový vůz městské policie.[72]

RekonstrukceEditovat

Účelem rekonstrukce bylo zhotovit co nejvěrnější kopii sochy Panny Marie. Ze zachovaného torza originálu byla vytvořena kopie. Chybějící levá část trupu se sepjatýma rukama se rekonstruovala podle sádrového odlitku soch, které stojí na náměstí v Lounech a na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora, podle velmi čitelné fotografie chybějící části a podle deseti fotografií celé sochy. Kopii do kamene nešlo převádět přímo z originálu, proto byla socha odformována a byly zhotoveny dva sádrové odlitky a jeden výdusek. Na obou byl hledán způsob techniky nanášení a modelování chybějící části.[73]

První rekonstrukci chybějící části prováděl na výdusku akademický sochař Jan Bradna. Nanášenou rekonstrukci prováděli v roce 1998 akademický sochař Karel Kronych, žák profesora Karla Pokorného, a sochař Miroslav Krátký. Po studiu sádrového modelu ještě akademický sochař Petr Váňa na některých místech a modelačně napravil některé chyby a nedostatky rekonstrukce. V roce 2002 byli písemně pozváni na konzultaci pracovníci památkových úřadů a dalších institucí, aby se seznámili s vývojem práce a mohli poskytnou své názory a doporučení. Zájem o návštěvu tehdy projevili pouze Ivo Hlobil z Akademie věd a Kateřina Adamcová z Památkového ústavu. Rekonstrukce byla prováděna v ateliéru, který si postavil sochař Čeněk Vosmík, první sochař, který se po stržení angažoval za jeho obnovu.[73]

Po rekonstrukci byl zhotoven sádrový model s rekonstruovanou částí. Pro sekání kopie musí být volen kámen stejné nebo velmi podobné struktury i charakteru jako je kámen originálu. Protože se původně použitý pískovec v Kamenných Žehrovicích již desítky let netěží, byl pro kopii zvolen pískovec zvaný božanovský z Teplic nad Metují, kterým je žehrovický kámen již řadu let nahrazován. Díky tomu, že kopii v kameni vytvářel jiný sochař, chyby v rekonstrukci na připraveném modelu mohly být rozpoznány a napraveny. Kopie byla dokončena za přítomnosti originálu, aby se vizuálním kontaktem a vnímáním celého ducha díla mohl kopii sochy vtisknut konečný umělecký vzhled i duchovní obsah. K soše patří neoddělitelně i gloriola dvanácti hvězd okolo hlavy patrná na několika fotografiích sloupu. Ze zapůjčeného originálu hvězdy byl odformován a odlit sádrový model. Kopie hvězd byly pozlaceny plátkovým zlatem.[73]

Na základě výběrového řízení tvořil kopii původní architektury i se sochou Panny Marie v letech 19972017 akademický sochař Petr VáňaKarlíku bez nároku na honorář s pěti dalšími kameníky, kteří společně vytvořili Mariánskou kamenickou huť.[12][74] Socha byla vytesaná z božanovského pískovce z východních Čech, stejně jako čtyři podstavce soch andělů, balustrády, schody, dlažba i základní kameny.[75][76] Kámen na sochu daroval český podnikatel. Dřík s korintskou hlavicí byly vyrobeny z růžového pískovce pocházejícího z Indie, který darovala kamenická huť.[77] Podstavec je z pískovce Pietra Dorata ze Sieny a věnovalo ho italské městečko Vitorchiana.[28][78] Sanktuář je zhotoven z mrákotínské žuly.[79] 16 základních kamenů darovalo 15 českých měst a jedna česká misie. Na darovaných základních kamenech jsou vytesána jména: Chicago – Česká misie, Dobřichovice, Dolní Bojanovice, Jaroměř-Josefov, Hořice v Podkrkonoší, Hustopeče nad Bečvou, Mníšek pod Brdy, Moutnice, Olomouc, Prostějov, Soutice u Vlašimi, Třeboň, Třebotov, Zábřeh, Záhornice u Opočna a Žďár nad Sázavou.

Hotová kopie sochy Panny Marie je umístěna před bočním vchodem do Týnského chrámu. Dokončený podstavec s kónickým sloupem je umístěn v zahradě kostela svatého Karla Boromejského pod Petřínem.[49] Zbylá architektura byla do června 2019 uložena na paletách v depozitáři v Jaroměři.[76] 11. června 2019 dorazila do Prahy loď s nákladem 200 kusů kamenů na zbudování základu mariánského sloupu o hmotnosti 60 tun.[49]

RevizionismusEditovat

Předlohou staroměstského sloupu byl mnichovký mariánský sloup postavený Maxmiliánem I., který byl jedním z velitelů v bitvě na Bílé hoře. Přestože choval k Habsburkům odpor,[80] zavdala tato skutečnost domněnce, že pražský mariánský sloup byl postaven na oslavu jejich vítězství.[81][82] Během 19. století byla v souvislosti s nástupem moderního nacionalismu spatřována bitva na Bílé hoře jako katastrofa celonárodního dosahu. Obrana Prahy proti Švédům již nebyla chápána jako boj za národ. Český nacionální vztah k monarchii a dynastii již byl nenapravitelně nepřátelský. Paušální odsouzení se vztahovalo i na umělecký sloh té doby. Barokní umění nebylo hodnoceno na základě uměleckých kritérií, ale jako sloh vítězné protireformace, nenárodní a nelidový.[26][83] Vlivem filozofa George Hegela se historický vývoj dostal do popředí zájmu.[84] Františel Palacký postavil diskurs českých dějin na protestantském výkladu a posunul vrchol českých dějin z období Karla IV. do období husitských válek.[85] Francouzský historik Ernest Denis spatřoval příčinu třicetilété války v jezuitském komplotu a v mariánském sloupu viděl symbol římského vlastnictví.[86] Několik let před první světovou válkou se historický revizionismus ještě více vystupňoval.[87] Tomáš G. Masaryk posunul vrchol českých dějin až k ideji československého státu, ve kterém nabyla symbolika Bílé hory nového výzhnamu.[88] Mýtus pobělohorské doby a pohled na husitství byl prospěšný i komunistické ideologii. Zdeněk Nejedlý na celou tradici navázal a v poupravených románech Aloise Jiráska představil komunismus jako logické vyústění českých dějin.[89] V takto pojatém historickém výkladu býval staroměstský mariánský sloup častým terčem argumentačních klamů a dobře posloužil jako slamněný panák.[90]

V době komunistické totality se objevily zmínky o tom, že oprátku přes hlavu Panny Marie přehodila Milada Horáková. Ty však nejsou ničím podložené. Byly nejspíše podstrčeny komunistickými agenty, kteří chtěli u křesťanů vyprovokovat emoce k souhlasu s její popravou.[91] Tato doměnka je velice nepravděpodobná, protože žižkovští hasiči neměli dostatečně dlouhý žebřík na to, aby dosáhl až k vrcholu sloupu.[14]

Stereotypy z dob národního obrození udržované dlouhotrvající cenzurou doznívají i po sametové revoluci. Evangelický týdeník Kostnické jiskry srovnával mariánský sloup s vlajkou nacistického Německa a Stalinovým pomníkem.[92] Na tiskové konferenci v kostele sv. Václava na Zderaze byla habsburská monarchie označena za totalitní režim.[93] Přestože obnovení sloupu bylo spojováno se symbolem návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy,[7] vlivem selektivního pojetí tolerance byl takto odlišný názor od většinového diskurzu označen jako intolerantní.[94][95] KSČM ve svém stanovisku z 29. května 2019 uvedla, že mariánský sloup byl symbol pobělohorské rekatolizace, národnostního útlaku a netolerance.[96]

Ústav dějin umění AV ČR 1. července 2019 zveřejnil na svém webu memorandum adresované primátorovi a radním města, ve kterém 26 historiků umění z různých institucí vyzývá, aby město nepřipustilo obnovu mariánského sloupu. Poukazují na to, že sloup představoval rituální očistou města a země od nekatolické minulosti, triumfální výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program militantní rekatolizace a expanzivní habsburskou katolickoprotireformační propagandu. Stojí v něm, že katolická víra byla v českém prostředí často násilná. Dále uvádí, že dokumentace původního sousoší není natolik podrobná, aby náhrada mohla být kopií původního díla. Memorandum podepsali: Milena Bartlová, Richard Biegel, Jiří Fajt, Ivan Foletti Ivan, Kateřina Horníčková, Lada Hubatová-Vacková, Ondřej Jakubec, Marie Klimešová, Radka Nokkala Miltová, Jaromír Olšovský, Michaela Ottová, Martina Pachmannová, Alena Pomajzlová, Daniela Rywiková, Lubomír Slavíček, Lubomír Sršeň, Pavel Suchánek, Michal Šroněk, Vít Vlnas, Pavel Vlček, Radim Vondráček, Tomáš Winter, Marius Winzeler, Jana Zapletalová, Eliška Zlatohlávková a Martin Zlatohlávek. Kontaktní osobou signatářů byl Michal Šroněk, zástupce ředitele Ústavu věd o umění a kultuře Filosofické fakulty JU.[97]

Proti tomuto memorandu se ohradil Jan Royt, který zveřejnil své důvody ve prospěch obnovy mariánského sloupu. Uvedl, že bylo zničeno vynikající umělecké dílo, zboření bylo projevem náboženské nesnášenlivosti a zarmoutilo většinu věřících. Dále psal, že není možné akceptoval výklad českých dějin od Františka Palackého a Tomáše G. Masaryka jako jediný možný.[98] K nesouhlasu s memorandem se připojil i Dominik Duka, který se podivoval nad tím, že takto fundovaní odborníci podepsali text, který svou formou i obsahem až příliš připomíná prohlášení z dob, které před třiceti lety skončily.[99]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1883. 479 s. Dostupné online. S. 328. 
 2. a b c d e TEIGE, Josef; HERAIN, Jan. Staroměstský rynk v Praze. Praha: Společnost přátel starožitností českých, 1908. 430 s. Dostupné online. S. 241–250. 
 3. HAMMERSCHMIDT, Jan Florián. Prodromus Gloriæ Pragenæ. Pragæ: Wickhart, 1723. 816 s. Dostupné online. S. 570. (latinsky) 
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r BRADNA, Jan; KAVIČKA, Karel. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad, 2008. 60 s. ISBN 978-80-86157-23-8. 
 5. a b c d e f g h i j k ŠORM, Antonín; KRAJČA, Antonín. Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Praha: Antonín Daněk, 1939. 302 s. Dostupné online. S. 7–70. 
 6. a b RÁČEK, Blažej. Československé dějiny. Praha: Ladislav Kuncíř, 1929. 688 s. S. 490, 516. 
 7. a b c Columna B.M.Virginis: Mariánský sloup v Praze. Příprava vydání Pavel Nauman, vysadil František Šorm, vytiskl Jaroslav Janďourek. Praha: Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 1996. 
 8. BRADNA, Jan. Obnova zaniklých památek [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 2017 [cit. 2019-07-14]. Dostupné online. 
 9. HLOBIL, Ivo; HRBÁČOVÁ, Jana. Gotické Madony na lvu. Olomouc: Herausgeber – Muzeum umění Olomouc, 2014. 143 s. ISBN 978-80-87149-74-4. S. 34. 
 10. ČERNÝ, Jiří. Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Te Deum. Roč. 2010, čís. 2, s. 70–74. Dostupné online. 
 11. PETRÁŇOVÁ, Lydia. Domovní znamení staré Prahy. 3. dopl. aktualiz. vyd. Praha: Academia, 2008. 341 s. s. ISBN 9788020015853. S. 267. 
 12. a b c Historie [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 13. ŠÍMA, Zdislav. MS jako gnómon [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze [cit. 2019-07-09]. Dostupné online. 
 14. a b SAUER, Franta. Naše luza jesuité a diplomaté. Praha: nákladem vlastním, 1923. 23 s. Dostupné online. 
 15. SAUER, Franta. Franta Habán ze Žižkova. Praha: Městská knihovna v Praze, 2019. 409 s. Dostupné online. S. 86–131. 
 16. a b BOBLÍKOVÁ, Lenka. Když se v Praze kácel mariánský sloup. Právo [online]. 26. 10. 2013 [cit. 2013-10-29]. Dostupné online. 
 17. DVOŘÁK, Jan. Sauer proti sloupu. Radniční noviny: listy městské části Praha 3. Roč. 27, čís. 11/2018, s. 22–23. Dostupné online. 
 18. SCHEUFLER, Pavel. Praha za císaře pána. Praha: Slovart, 2018. 164 s. ISBN 978-80-7529-481-4. 
 19. a b Násilný, protikatolický čin. Čech. Praha: Roč. 43, čís. 302, s. 2. 
 20. a b KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Panna Marie z exilu – dar českých krajanů – shlíží na Prahu už 25 let. Radio Praha [online]. 7. 5. 2019 [cit. 2019-07-09]. Dostupné online. 
 21. HRUBÝ, Dan. Mariánský sloup: Rozkurážení hasiči a anarchisté za zpěvu národních písní strhávají symbol habsburské moci. Reflex.cz [online]. 2017-08-24. Dostupné online. 
 22. GALANDAUER, Jan. Pomník Mistra Jana Husa. Praha: Havran, 2008. 162 s. ISBN 978-80-86515-81-6. S. 157. 
 23. a b c d e ROYT, Jan. Druhý život staroměstského mariánského sloupu. Reunion. Roč. 38, čís. 3/2013, s. 4–7. Dostupné online. 
 24. MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce za války a ve válce 1914–1918. Praha: Orbis Dostupné online. 
 25. MASARYK, Tomáš Garrigue; FEJLEK, Vojtěch; VAŠEK, Richard. I. Projevy – články – rozhovory 1918-1920. 5. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. 439 s. (Cesta demokracie; sv. 33). ISBN 80-86495-14-0. S. 405. 
 26. a b RAK, Jiří. Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy. Praha: H & H, 1994. 152 s. ISBN 80-85787-73-3. 
 27. PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. Praha: Fr. Borový v Praze, 1933. 1851 s. 
 28. a b Vrátí se na Staroměstské náměstí Mariánský sloup?. Z metropole [online]. Česká televize, 31. 10. 2009. Dostupné online. 
 29. Nalezen další originální díl sloupu [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 6. 2. 2013 [cit. 2019-07-14]. Dostupné online. 
 30. PAVLÍK, Jan. Jak vznikl obraz Matky Unie na Velehradě. Katolický týdeník. 27. 6. 2006, čís. 2006/26. Dostupné online. 
 31. Dvanáct kostelů kolem Prahy [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 4. 3. 2014 [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 32. Kostely kolem Prahy – Úvod [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 11. 3. 2015 [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 33. a b c d NAUMAN, Pavel. Příliš živá památka. Věstník Klubu Za starou Prahu. Roč. 2005, čís. 2. Dostupné online. 
 34. Praha mariánský sloup na Staroměstském náměstí – Kontakty [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 35. KLAPALOVÁ, Martina. Vrátí se mariánský sloup?. Lidovky.cz [online]. 29. 11. 2007 [cit. 2008-10-25]. Dostupné online. 
 36. Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. or.justice.cz [online]. [cit. 2019-07-13]. Dostupné online. 
 37. Mariánský sloup připlul do Prahy: Některé jeho části čekají ve městě už 19 let. Blesk.cz [online]. 11. 6. 2019 [cit. 2019-06-24]. Dostupné online. 
 38. Seznam textů – Dny Evropského dědictví [online]. MČ Praha 1, 2006. Dostupné online. 
 39. Výroční schůze Společnosti [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 19. 11. 2013 [cit. 2019-07-05]. Dostupné online. 
 40. Tzv. mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze [online]. [cit. 2011-05-31]. Dostupné online. 
 41. Prohlášení Ekumenické rady církví k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze - Křesťan Dnes. Křesťan Dnes. 2017-02-02. Dostupné online [cit. 2017-09-15]. (česky) 
 42. Petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a přednáška Lenky Procházkové o tom, proč obnovu tohoto symbolu poroby nedovolit [online]. 21. 5. 2013. Dostupné online. 
 43. Proč by napodobenina Mariánského sloupu neměla zanášet veřejný prostor?. Deník Referendum [online]. 13. 9. 2017 [cit. 14.9.2017]. Dostupné online. 
 44. VAŇÁČ, Martin. Podvodem ke smíření? [online]. Christnet, 29. 1. 2017. Dostupné online. 
 45. FAJFR, Daniel. Reakce předsedy Rady Církve bratrské na článek M.Vaňáče Podvodem ke smíření? [online]. Christnet, 1. 2. 2017. Dostupné online. 
 46. Staroměstské náměstí může dostat novou tvář [online]. ČT24, 15. 4. 2008. Dostupné online. 
 47. Projekty dostavby Staroměstského náměstí. Z metropole [online]. Česká televize, 17. 3. 2012. Dostupné online. 
 48. ŠVEC, Pavel. Na Staroměstské náměstí v Praze se vrátí mariánský sloup, možná i kašna. iDNES.cz [online]. 14. 5. 2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné online. 
 49. a b c d Panna Maria se vrací do Prahy na přídi nákladní lodi. www.novinykraje.cz [online]. Dostupné online. 
 50. Zápis z 12. jednání Rady hlavního města Prahy [online]. Magistrát hlavního města Prahy, 26. 3. 2013 [cit. 2019-07-13]. Usnesení č. 434. Dostupné online. 
 51. Zápis ze 138. jednání Sboru expertů [online]. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, 3. 4. 2014 [cit. 2019-07-13]. Bod č. 2. Dostupné online. 
 52. Archeologický průzkum začal [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 53. PODLISKA, Jaroslav. Nálezová zpráva – Zjišťovací archeologický výzkum NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2015/31, Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí ppč. 1090 (zaniklý mariánský sloup). Praha: Národní památkový ústav, 2016. Dostupné online. 
 54. VYROUBALOVÁ, Martina. Mariánský sloup se může vrátit na Staroměstské náměstí. Sto let po zboření. iDNES.cz [online]. 28. 6. 2017 [cit. 2012-12-22]. Dostupné online. 
 55. Historie [online]. Mariánská kamenická huť [cit. 2019-07-10]. Dostupné online. 
 56. Mariánský sloup. Z metropole [online]. Česká televize, 2.9.2017. Dostupné online. 
 57. Lidé vyjadřují nesouhlas s rozhodnutím pražského zastupitelstva [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 17. 9. 2017 [cit. 2019-07-10]. Dostupné online. 
 58. Petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí [online]. Petice24.com, 29. 7. 2017 [cit. 2017-09-15]. Dostupné online. 
 59. Zastupitelé odmítli Mariánský sloup. Rozděluje Pražany, místo aby je smiřoval. Pražský deník [online]. 2017-09-14 [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. 
 60. Praha zamítla obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Novinky.cz [online]. [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. 
 61. Mariánský sloup se na Staroměstské náměstí nevrátí, zastupitelé byli proti. iDNES.cz [online]. 2017-09-15 [cit. 2017-09-15]. Dostupné online. 
 62. Nelze zpochybnit pravomoc samosprávy určovat, co má nebo nemá stát na náměstí, míní Zdeněk Hřib [online]. iROZHLAS.cz, 18. 6. 2019. Dostupné online. 
 63. Sochař Váňa začal s obnovou Mariánského sloupu v Praze, jeho práci přerušila policie. zprávy-aktuálně.cz [online]. 2019-05-29 [cit. 2019-06-13]. Dostupné online. 
 64. Kalich na průčelí Týnského chrámu. www.tyn.cz [online]. 14. 2. 2018. Dostupné online. 
 65. Gesto smíření. Týnský chrám opět zdobí kalich. Týden.cz [online]. 2018-02-22. Dostupné online. 
 66. Týnský chrám zdobí po 400 letech zlatý kalich, symbol husitství. Regina [online]. 2018-03-04. Dostupné online. 
 67. VÁŇA, Lukáš. Kámen pro Mariánský sloup – Mariánský sloup [online]. Mariánská kamenická huť, 15. 5. 2018 [cit. 2019-07-04]. Dostupné online. 
 68. VÁŇA, Lukáš. 27 dní na Staroměstském náměstí – Mariánský sloup [online]. Mariánská kamenická huť, 8. 6. 2018 [cit. 2019-07-04]. Dostupné online. 
 69. Mariánský sloup. Z metropole [online]. Česká televize, 15. 12. 2018. Dostupné online. 
 70. PRINZ, Jiří. Připomněli si svržený mariánský sloup. Katolický týdeník [online]. 6. 11. 2018 [cit. 2019-06-19]. Roč. 2018, čís. 45. Dostupné online. 
 71. ČBK podporuje obnovu Mariánského sloupu [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 72. Zpráva z modlitebního setkání s Mariánským sloupem v Praze [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 73. a b c BRADNA, Jan. Obnova mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí – Restaurátorská zpráva [online]. Společnost pro obnovu mariánského sloupu [cit. 2019-07-07]. Dostupné online. 
 74. Praha mariánský sloup na Staroměstském náměstí – Mariánský sloup je dokončen [online]. Společnost pro obnovu mariánského sloupu v Praze [cit. 2019-06-17]. Dostupné online. 
 75. Socha Panny Marie. Mariánská kamenická huť [online]. Dostupné online. 
 76. a b ŠVEC, Pavel. Mariánský sloup je už téměř obnoven, město jej vrátí na „Staromák“. iDNES.cz [online]. 22. 5. 2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné online. 
 77. ŠVEC, Pavel. Kvůli obnově pražského mariánského sloupu musel sochař prodat dům. iDNES.cz [online]. 13. 7. 2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné online. 
 78. VÁŇA, Petr. Cesta kamene: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. II. dopl. a roz. vyd. Praha: Virgo Press, 2009. 31 s. 
 79. Významný krok ve výrobě sloupu [online]. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, 21. 3. 2009 [cit. 2019-06-18]. Dostupné online. 
 80. RALL, Hans; RALL, Marga. Die Wittelsbacher in Lebensbildern. München: Verlag Styria, 1986. 431 s. ISBN 3-222-11669-5. (německy) 
 81. Dva sloupy. Národní politika. Praha: Roč. 36, čís. 261, s. 1. 
 82. Různé zprávy. Národní politika. Praha: Roč. 36, čís. 256, s. 3. 
 83. KUČERA, Jan. 8.11.1620 Bílá Hora: O potracení starobylé slávy české. Praha: Havran, 2003. 179 s. ISBN 80-86515-24-9. 
 84. HEGEL, Georg. Filosofie dějin. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2004. 304 s. ISBN 80-86559-19-X. 
 85. RYCHLÍK, Jan. Historie, mýty a jízdní řády. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-637-6. 
 86. DENIS, Ernest. Čechy po Bílé hoře. Praha: Matice lidu, 1911. 
 87. Poslední Habsburk na českém trůně [film]. Režie Karel FUKSA. Česko: Česká televize, 2002. Délka 58 min. Abstrakt dostupný online.
 88. PETRÁŇ, Josef. Traditio et cultus. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-762-1. Kapitola Na téma mýtu Bílé hory, s. 160. 
 89. Jiráskovská akce [online]. Ústav pro studium totalitních režimů [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. 
 90. PEJŘIMOVSKÝ, Josef. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze: památník vítězné bitvy. 2. dopl. vyd. Praha: Bário, 2018. 36 s. ISBN 978-80-270-5191-5. 
 91. DUKA, Dominik. Odpověď na otevřený dopis Pavla Černého [online]. Arcibiskupství pražské, 2. 7. 2019 [cit. 2019-07-02]. Dostupné online. 
 92. SAKAŘ, Vladimír. Dopis společnosti VERITAS sborům, náboženským obcím, sborovým společenstvím v České republice. Kostnické jiskry. 18. 2. 1998, roč. 83, čís. 7. Dostupné online. 
 93. Tisková konference k stavbě tzv. mariánského sloupu [online]. Veritas, 3. 9. 2017. Dostupné online. 
 94. WOLFF, Robert Paul; MOORE, Barrington; MARCUSE, Herbert. A Critique of Pure Tolerance. Boston: Beacon Press, 1965. 123 s. ISBN 978-0807015599. (anglicky) 
 95. KOUBOVÁ, Karolína. Mariánský sloup byl symbol netolerance. Andělé na něm zabíjeli české kacíře, tvrdí Lenka Procházková [online]. Český rozhlas Plus, 18. 9. 2017 [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. 
 96. SEMELOVÁ, Marta. Stanovisko k dalšímu pokusu o obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí [online]. KSČM, 29. 5. 2019 [cit. 2019-05-29]. Dostupné online. 
 97. Memorandum k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze [online]. Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 28. 6. 2019 [cit. 2019-07-05]. Dostupné online. 
 98. ROYT, Jan. Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí [online]. Mariánská kamenická huť, 2. 7. 2019 [cit. 2019-07-08]. Dostupné online. 
 99. DUKA, Dominik. Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu [online]. Arcibiskupství pražské, 16. 7. 2019 [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • HERAIN, Jan; TEIGE, Josef. Staroměstský rynk v Praze. Praha: Společnost přátel starožitností českých, 1908. Dostupné online. S. 242-251. Osudy Staroměstského náměstí a jeho význam pro pražskou obec a její obyvatele v obsáhlé monografii pražských archivářů s bohatým obrazovým doprovodem. 
 • ŠORM, Antonín. Ve jménu demokracie. Praha: Československá akciová tiskárna, 1922. Dostupné online. Soubor publicistických článků popisujících ničení symbolů rakousko-uherské monarchie a katolické církve vletech 1918–1922, které doprovázelo vznik Československé republiky. 
 • ŠORM, Antonín; ŠORM, Krajča. Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Praha: Antonín Daněk, 1939. 302 s. Dostupné online. 
 • HOJDA, Zdeněk; POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky. Praha: Paseka, 1996. 280 s. ISBN 80-7185-050-0. Historie nejvýznamnějších českých pomníků, jejich symbolika a idea odrážející historické vědomí a politickou vůli národa. 
 • MOLT, Štěpán. Bílá hora a stržení mariánského sloupu v roce 1918. Praha, 2008. 144 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Pokorný. Dostupné online.
 • BRADNA, Jan; KAVIČKA, Karel. Praha – Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad, 2008. 60 s. ISBN 978-80-86157-23-8. 
 • VÁŇA, Petr. Cesta kamene. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. 2. dopl. vyd. Praha: Virgo Press, 2009. 31 s. 
 • POJŘIMOVSKÝ, Josef. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze: památník vítězné bitvy. Velehrad: Bário, 2018. 36 s. ISBN 978-80-270-5191-5. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat