Chronogram

slovní nebo větný útvar, ve kterém jsou zdůrazněny znaky vyjadřující chronologický údaj, zpravidla letopočet psaný římskými číslicemi
Latinský nápis s chronogramem CDIVMIVIIICI = MDCCVVIIIIII (1716), zámek Kalec

Chronogram (zápis času, z řeckého χρόνος chronos (čas), γράμμα gramma (písmeno)) je obvykle latinský nápis, v němž číselný součet všech písmen, která jsou symbolem římských číslic, dává datum, které se vztahuje k osobě, věci nebo události, o níž se nápis zmiňuje.

PopisEditovat

Žádné z písmen M, D, C, L, X, V a I, která se v nápisu vyskytují, se nesmí vynechat, na jejich pořadí ale nezáleží. Pokud by se tedy vyskytla například kombinace IV, nepočítá se jako 4, nýbrž jako 1+5 = 6. Číslici V (pět) zastupuje jak souhláska v, tak samohláska u (které nerozlišoval ani starověký pravopis). Příslušná písmena jsou graficky zvýrazněna (větším typem, zlatou barvou apod.), takže i na pohled se chronogram hned pozná. Čím je kratší, tím je cennější. Často mívá i podobu verše, nejčastěji hexametru nebo elegického disticha (takový chronogram se pak označuje jako chronostichon, resp. chronodistichon). Někdy byl autor přinucen použít tvaru odchylného od mluvnické normy nebo uměle utvořeného; musel však být srozumitelný.

PříkladyEditovat

V Praze na Karlově mostě je na soše sv. Judy Tadeáše chronogram s datem 1708:

DeVoto ChrIstI aMICo
Oddanému Kristovu příteli
 
M……1000
D…….500
CC……200
V………5
III…….3
———————————
       1708

Kartuš nad vchodem do Lužického semináře s datem 1726:

Deo et apostoLorVM prInCIpI LVsatIae pIetas ereXIt
Bohu a knížeti apoštolů postavila zbožnost Lužice

Nápis na kamenném kříži v Bílanech u Kroměříže s datem 1831:

CrVX haeCIesV ChrIstI CIVItatIs aCCoLas ChoLerae Monet.
Kříž tento Ježíše Krista občanům města připomíná choleru.

Český nápis s chronostichem na kamenném kříži v Kroměříži na ulici Skopalíkova s datem 1892:

PozDraVen bVD sVatý křIžI Na tobě pněL KrIstVs Pán PoLehC zDe žIVota tIžI CestoV k nebI V stáLý stan.
V českém textu autor nahradil "U" za "V" a za slovo "Podlehl" použil slovo "PoLehC"

Na domě "U kamenného sloupu" v Praze 1, Úvoz 24 je velmi úsporný chronogram s datem 1706

LapIDea CoLVMna
Kamenný sloup

Chronogramy na slunečních hodinách v klášteře v Milevsku:

BELGRADI CAESA EST LVNA PER EVGENIVM
U Bělehradu byl poražen půlměsíc od Evžena

Připomínka vítězství Evžena Savojského v bitvě u Bělehradu roku 1717.

POST QVINQVAGINTA ANNOS CEDIT TIBI ITERATO O AVSTRIA VICTORE GIDEONE LAVDON LVNA
Před padesáti lety opustil půlměsíc Rakousko po vítězství Gideona Laudona. 

Text chronogramu z roku 1839, roku padesátého výročí dobytí Bělehradu v roce 1789 Laudonem.

GalerieEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat