e
Portál Umění

Umění je výrazem lidské kreativity a představivosti. Slovo umění pochází z latinského slova ars, což doslovně přeloženo znamená uspořádání. Uměním se většinou rozumí tvoření díla (nebo uměleckého díla), které využívá impulsů lidské tvořivosti, a které má jiný smysl, než jednoduše zachycovat. Umění je odlišné od řemesla a zájmových aktivit, hranice mezi těmito obory je ovšem občas velmi těžko definovatelná. Termín kreativní umění značí soubor disciplín, jejichž hlavním cílem je tlumočit a nebo diskutovat s divákem či posluchačem. Jako takové, umění zahrnuje různé formy od literatury (psaní prózy a básní); divadelních forem (tanec, hraní, činohra a hudba); vizuálního a sochařského umění(malba, sochařství, fotografie, ilustrování) až po formy, které mají funkční roli, jako například architektura a módní návrhářství. Umění může být také chápáno jako vztah k tvořivosti, estetice a vytváření emocí.

e

Článek

Apollón s kitharou – freska z římského Palatinu, kolem roku 50

Starověké římské malířství, tedy malířské umění starověkého Říma, patří mezi významné doklady umělecké vyspělosti římské civilizace. Spolu se sochamireliéfními prvky zdobila výmalba interiéry a exteriéry mnoha římských soukromých, veřejných, náboženských či funerálních staveb. Významné byly triumfální nástěnné malby oslavující vítězství římského vojska. Malířství však našlo uplatnění i ve sféře privátních portrétů, obvykle malovaných na dřevo. Stejně jako v Řecku nebylo ani v Římě malířství – na rozdíl od sochařství – považováno za opravdové umění.

Ve svých počátcích bylo římské malířství ovlivněno etruským, řeckýmhelénistickým uměním. V pozdějších fázích vývoje jej v souvislosti s růstem římské říše ovlivňovalo umění nových provincií, hlavně Egypta. Zatímco starší antické římské malířství je značně realistické, vykazuje pozdní antika sklon ke zjednodušování a je silně zastoupeno raně křesťanské umění.

Do dnešní doby se dochovaly zejména nástěnné malby pocházející z PompejíŘíma. Důležitým zdrojem poznatků o portrétním umění jsou pohřební mumiové portréty, které se díky suchému klimatu v hojném počtu dochovaly v egyptském Fajjúmu. Náboženské umění je uchováno ve starokřesťanských katakombách a zbytcích svatyň.

Více…

e

Řekli o umění

Umění je lež, díky níž poznáváme pravdu.
— Pablo Picasso
Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost.
— Miroslav Horníček
Umění není chléb, nýbrž víno života.
— Jean Paul

e

Kvalitní články

Ikona Nejlepšího článku Nejlepší články:

Holubí fotografie ze vzduchu • Městské divadlo Brno • Městské divadlo Mladá Boleslav • Nirvana • Novinářská fotografie • The Doors • Ukrajinská opera • Zápisky historika

Ikona Dobrého článku Dobré články:

e

Pomozte

Následující články by byly potřeba rozšířit, doplnit či rovnou založit:

Chcete-li nějakým způsobem pomoci s portálem o umění, napište to prosím do zdejší diskuze.

e

Obrázek

Moai – sochy na Velikonočním ostrově.

e

Víte, že...

e

Nové články

Nové články:
Claude Lefèbvre • Venušina toaleta • Dvorní dámy • Eva Vones • André Abellon • Miloš Kurovský • Eleanor Norcrossová • Josef Mühl • Antonín Mühl • Fernand Cormon • William Morris Hunt • Francesco Bacchiacca • Niccolò di Tommaso • Jeruzalém (obraz) • Zavěšení zvonu Zikmund • Egidus Nuemans • Pieter van der Willigen • Clément Belle • Louis Licherie • Jean André • Louis-Léopold Chambard

e

Kategorie

e