Portál:Český jazyk


e

Portál:Český jazyk Čeština je západoslovanský jazyk. Je mateřským jazykem pro přibližně 12 000 000 lidí, z toho 10 000 000 žije v České republice. Má mimořádně bohatou slovní zásobu, mnoho zvláštních mluvnických jevů a několik nepříliš obvyklých hlásek. Mluvená čeština se vyvinula v 10. století. Několikrát byla zatlačena do pozadí němčinou, zvláště pak po roce 1620, přesto díky práci národních obrozenců a v dřívějších dobách českých humanistů přetrvala. V současné době je jedním z úředních jazyků Evropské unie.

e

Víte, že...

… hláska „ř“ se vyskytuje jen v několika málo jazycích?
… používání diakritického pravopisu, tedy háčků a čárek, v češtině navrhl pravděpodobně reformátor mistr Jan Hus? Původně jim říkal nabodeníčka krátká a dlouhá, samotné háčky se objevily až kolem jazykové reformy Jana Blahoslava.
… první česky psaná kronika, Dalimilova kronika, vznikla již ve 14. století?
… pravděpodobně nejdelší české slovo zní nejneobhospodařovávatelnějšími?

e

Článek

Ottův slovník naučný, pohled na svazky
Ottův slovník naučný, pohled na svazky

Ottův slovník naučný, také Ottova encyklopedie, je česká encyklopedie (konverzační lexikon) z let 1888–1909. Dlouhých sto let byl největší českou encyklopedií a až někdy v letech 2010–2011 ho v počtu hesel překonala česká verze internetové encyklopedie Wikipedie.
Přečtěte si celý článek!

e

Témata

Variety češtiny:

historický vývoj češtinyspisovná češtinahovorová češtinaobecná češtinanářečí češtinyčeskástředomoravskávýchodomoravskálašskámoravštinajazyk československý

Gramatika:

česká gramatikapodstatná jménapřídavná jménazájmenačíslovkyslovesapředložkyskloňováníslovosledpředpony

Fonologie:

fonologie češtinysamohláskysouhláskyčeská fonetická transkripce

Pravopis:

český pravopisčeská abecedavyjmenovaná slovaspor jotistů s ypsilonisty
Orthographia BohemicaPravidla českého pravopisu

e

Osobnosti češtiny

Daniel Adam z Veleslavína (31. srpna 1546 Praha18. října 1599 Praha) byl český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista.

Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou. Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu. Zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské. Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Získal šlechtický titul.

Přečtete si celý článek!

e

Zajímavost

Víte, proč se podstatné jménomlýn“ píše jinak, než slovesomlít“? Indoevropský prapůvod tohoto slova je pravděpodobně týž, ale zatímco slovo „mlýn“ převzala čeština z němčiny, přičemž písmeno „ü“ nahradila písmenem „y“, slovo „mlít“ má slovanský původ.

Uvědomili jste si, že předpona vy- vyjadřuje v češtině pohyb zevnitř směrem ven? Vyskočit, vyletět, vyhodit, i ono vyjádřit. Odtud dostal své jméno také výr (lat. bubo bubo), který vyvaluje své krásné oči. Z toho pochází lidové Co vejráš?, kde ale ypsilon zmizelo. Latinské bubo souvisí zřejmě s naším bubákem, který straší. (Asociace s latinským názvem výra bubo bubo je pak čistě náhodná.)

e

Krása češtiny na Wikizdrojích

  • Eso v nose nes on vose.
  • Dne moto: Palindrom i spáchá psí mord, Nil a potom End.
  • Do háje si Jan Aleš šel a nají se jahod.

Chcete vědět, o co se jedná? Přečtěte si článek Palindrom.

e

Pomozte rozšířit

Daniel Adam z Veleslavína
Filipika proti misomusům

e

Odkazy

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

Internetová jazyková příručka
Slovník spisovného jazyka českého
Příruční slovník jazyka českého

Ústav českého jazyka a teorie komunikace při FF UK
Ústav bohemistiky při FF UK

e

  • Děkujeme za návštěvu portálu, mohl by Vás zajímat také související portál Jazyk.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Český jazyk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Pokud máte zájem spolupracovat, přidejte svůj podpis pod tyto věty.
  • Pokud máte podezření, že portál šíří dezinformace, směle napište do diskuse.