Portál:Organizace spojených národů


Flag of the United Nations.svg

Organizace spojených národů (OSN), anglicky United Nations Organization (UNO), je obecně politická mezinárodní mezivládní organizace, jejímiž cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy a podporovat hospodářskou, kulturní a humanitní spolupráci. OSN oficiálně vznikla 24. 10. 1945, kdy nabyla platnost Charta Organizace spojených národů. Každoročně je proto toto datum vzpomínáno jako Den OSN. V současnosti má OSN 192 členů a jejím generálním tajemníkem je Ban Ki-moon. OSN nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně.

Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem. Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. Dalšími hlavními orgány OSN jsou…

Přečíst více

Struktura OSN

Struktura OSN.png
Struktura a orgány OSN

Zajímavosti

Víte, že…


… 26. června 1945 v San Franciscu byla delegáty 50 států podepsána Charta Spojených národů

… v roce 1961 generální tajemník OSN Dag Hammarskjöld zemřel za nejasných okolností v Demokratické republice Kongo?

… čím se zabývala Poručenská rada Spojených národů?

Článek

Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) je program, který má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa definovaných v osmi základních cílech. Podpisem Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech tehdejších 189 členů OSN a také Švýcarsko a Vatikán. Všechny členské státy se na summitu ukončeném dne 23. prosince 2000 dohodly ve svém usnesení na osmi prioritách rozpracovaných do konkrétních úkolů, jichž hodlají dosáhnout do roku 2015 nebo dříve:
 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.
 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.
 4. Snížit dětskou úmrtnost.
 5. Zlepšit zdraví matek.
 6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi.
 7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí.
 8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj.

Pomozte

Obrázek

United Nations HQ - New York City.jpg
Sídlo OSN v New Yorku

Novinky

 • 13. prosince
  • v Thajsku byly zabaveny severokorejské zbraně.
 • 11. prosince
  • tisícovky lidí nadále prchají z Jemenu v důsledku nepokojů.
 • 11. prosince
  • OSN: 4,8 milionů obyvatel Etiopie potřebuje potravinovou pomoc.
 • 8. prosince
  • WHO: za posledních 15 let byla tuberkulóza vyléčena u více než 38 milionů lidí.

Informace

fotka měsíce

Evstafiev-bosnia-sarajevo-un-holds-head.jpg