Portál:Literatura


Úvod upravit
knihy

Literatura (z lat. littera = písmeno) nebo též písemnictví v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, (z lat. textum = tkanina) tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. Tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie.

Literatura je po výtvarném umění nejstarší lidskou uměleckou činností. Za vůbec první literární památku bývá označován Epos o Gilgamešovi (pocházející zhruba z poloviny třetího tisíciletí př. n. l., nejstarší přepis je zachován z doby kolem roku 2000 až 1700 př. n. l.).

Jako základ evropské literární tvorby bývá označováno archaické období antického Řecka a na něj navazujícího antického Říma. Nový zrod literatury je zaznamenán až s pozdním středověkem, nejvýrazněji od 10. století (v té době vznikala převážně literatura duchovní, později se z arabského světa dostaly přepisy řeckých a římských autorů, vznikala však také literatura světská, hlavně ve formě hrdinských písní). Pravého vrcholu však mohla dosáhnout až po Gutenbergově vynálezu knihtisku a po masovém rozšíření literatury a gramotnosti.

Feather.svg
Autor měsíce upravit

Karel-capek.jpg

Karel Čapek (1890-1938)


PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938, Praha) byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.

Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka. S rodiči se brzy přestěhoval do Úpice. Studoval na gymnáziuHradci Králové, odkud musel přestoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UKPraze, poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži.

Pro nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v první světové válce, přesto jí byl velmi ovlivněn. Působil jako redaktor v několika časopisech. Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) směřování listu.

Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka osobní tragédii.

Po vzpamatování se se snažil o ospravedlnění vládních a prezidentových kroků v situaci, která dle Čapka nenabízela jiná ospravedlnitelná řešení. Jako nemístné viděl v tehdejší situaci hledání viníků. Snažil se svou činností zabránit rozdělení národa a usiloval o jeho jednotu. Po abdikaci prezidenta Beneše se však stal jediným viditelným symbolem první republiky a často plnil roli „obětního beránka“.

Poslední tři roky svého života prožil ve Staré HutiDobříše. Byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze.

...více

Open book nae 02.svg
Kniha měsíce upravit
báseň o Tróji

Gutenberg Bible.jpg

Gutenbergova Bible

Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih (tanach), který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, judaismus ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné judaismu i křesťanství označují jako Hebrejská bible. Starý zákon byl původně z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky

Druhá část Bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu, naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je řečtina.

...více

Newspaper Cover.svg
Ukázka měsíce upravit

Tak z oné rány vespolek se rojí

krev s řečí; ruka má snět upustila,

i stál jsem jako člověk, jenž se bojí.„By dřív to jeho mysl uvěřila,"

můj mudřec děl, „ty, duše zdrána v zlobě,

co jen má píseň jemu oznámila,On nebyl by své ruky vztáhl k tobě,

mne svedla neslýchaná věc, jej míti

ku činu, jenž mne tíží v této době.Nuž rci, kdo's byla, on můž' osvěžiti

za pokání tvou pověsť v světě cele,

neb dovoleno jest mu nazpět jíti."Dante Alighieri (1265–1321) – Božská komedie
Přečtěte si celý text na Wikizdrojích.

Replacement filing cabinet.svg
Kategorie upravit

Podle národností

americkáanglickáargentinskáčeskáčínskádánskáfinskáfrancouzskáirskáitalskájaponskákanadskáněmeckánizozemskánorskápolskárakouskáruskáslovenskášpanělskášvédská

Literární díla podle území a času

starověkého předního východustarověká řeckástarověká římská

Podle žánru

BiografieCestopisyDivadelní hryDobrodružná literaturaEncyklopedieExistencialistická literární dílaFantasy literární dílaFilosofická literární dílaHistorická literární dílaKnihy pro děti a mládežKomiksyKronikyLiterární díla modernyNaturalistická literární dílaNáboženská literární dílaNovelyOdborná literaturaPoeziePolitická literaturaPopulárně-naučné knihyPověstiPovídkyRományRukopisySurrealistická literární dílaVědeckofantastická literární díla

Časopisy, Noviny

Gnome-applications-graphics.svg
Obrázek měsíce upravit
Vista-xmag.png
Zajímavosti upravit

Věděli jste, že…

…kůň Vinnetoua se jmenoval Vítr?
Ernest Vincenc napsal knihu Gadsby, ve které ani jednou nepoužil písmeno "e", (kniha má přibližně 50 000 slov)
…knihkupci po celém světě prodají během jedné sekundy 57 knih?
New icon shiny badge.svg
Nové články upravit
P – pahýl, SP – subpahýl či heslo bez zdrojů

Clipboard.svg
Věci, které můžete udělat… upravit

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Literatura}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Krátké články by měly být označeny šablonou {{Pahýl}}