Alter ego

Alter ego (latinsky druhé já) je fiktivní osoba, psychologicky totožná s autorem fikce[zdroj?]. Termín je používán v literatuře, kde popisuje tu postavu z literárního díla, s kterou se autor zcela[zdroj?] ztotožňuje v názorech a psychologii, může jít ale i o postavu neliterární, tj. kterou si autor fikce pouze představuje. Alter ego často prožívá to, co by si autor skutečně přál prožít (uskutečňuje autorovy potlačované nebo neuskutečnitelné představy), nebo reaguje v situacích fikce tak, jak by v příslušné situaci jednal autor sám - například postava skeptického a zatrpklého osla Benjamína ve Farmě zvířat je alter egem autora knihy, George Orwella.[zdroj?] S pojmem alter ego operují také různé psychologické a psychiatrické teorie.

Externí odkazyEditovat