Termín beletrie (z francouzského belles-lettres) původně označoval veškerou uměleckou literaturu. Dnes se jím označuje výlučně umělecká próza. V knihovnách bývají v rámci beletrie umisťovány nejen poetické a dramatické žánry, ale často i detektivní, sci-fi i fantasy prózy anebo velmi často i různé pohádky.

Knihy, které jsou do této kategorie nyní zařazovány, jsou většinou úzce spojeny s nějakými představami a jsou vytvořeny hlavně podle představivosti. Z toho vyplývá, že většinou má beletrie smyšlenou hlavní myšlenku, i když to tak mnohdy být nemusí. Smyšlené osoby, objekty aj. může obsahovat daná kniha jen z menší části a ta část větší, bude pravdivá. Beletrie je velmi vnímána jako forma umění nebo zábava, ačkoli ne celá beletrie je nutně umělecká. Výmysl může být vytvořen pro účel vzdělávat, jako například smyšlené příklady používané ve školních učebnicích.

Externí odkazyEditovat