Rétorika

řečnická figura
Další významy jsou uvedeny na stránce Rétorika (rozcestník).

Rétorika neboli řečnictví je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči.

Jde o jednu z nejstarších jazykových disciplín, která se již ve starověku vyvinula ve dvě pojetí, umění přesvědčovat (persvaze) a umění výřečnosti, vybroušené mluvy (elokvence). Ve středověku byla rétorika zaměřena i na psaný projev a tvořila spolu s gramatikou a dialektikou tzv. trivium, součást svobodných umění vyučovaných na univerzitách. Ve dvacátém století založil tzv. Novou rétoriku Chajim Perelman.

Známí řečníci editovat

 
Démosthenés překonal vrozenou vadu řeči a stal se nejslavnějším athénským řečníkem.[1]

Postup tvorby řečnických děl editovat

 • 1. inventio = nalezení látky či tématu řeči
 • 2. dispositio = uspořádání a strukturalizace té látky
 • 3. elocutio = nalezení výrazu a formy, v nichž bude řeč pronesena
 • 4. memoria = zapamatování si připravené řeči, uložení si do paměti
 • 5. actio = samotný přednes, výstup.

Předmět rétoriky editovat

 • řeči soudní
 • řeči poradní
 • řeči oslavné

Shrnutí Aristotelovy Rétoriky – část III. 14 editovat

Aristoteles chápe úvody k soudním řečím jako případy úvodů k epideiktickým řečím. „Podobají se spíše úvodům v řečech epideiktických,“ které potřebujeme, abychom vysvětlili úvodní diskrepanci mezi úvodem a předmětem v obhajobě Heleny. Helena je tedy smíšená řeč; Aristoteles prosí, ať se raději úvody soudních řečí v tomto od ní odlišují.

Reference editovat

 1. Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973. Heslo Démosthenés

Literatura editovat

 • ŠIMURKA, David. Mluvte jako mluvčí - Cvičebnice aktivní slovní zásoby. Praha: [s.n.], 2008. 
 • ARISTOTELES. Rétorika. Athény: Appresso Francesco de' Franceschi Sanese, 1571. 312 s. Dostupné online. (italsky) 
 • GLORIA, Beck. Zakázaná rétorika. [s.l.]: Grada, 2007. 268 s. ISBN 978-80-247-1743-2. 
 • KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. Praha. Karolinum, 2013. ISBN 9788024623399.

Související články editovat

Externí odkazy editovat