Tento článek je o středověké vzdělanosti. Další významy jsou uvedeny na stránce Trivium (rozcestník).

Trivium (lat. trivium, trojcestí) byl název pro tři základní „umění“ (lat. artes, obory, učební předměty), která tvořila první stupeň v systému vzdělávání na středověkých univerzitách: gramatika, rétorika, dialektika. Tato umění byla zaměřena na zvládnutí latinského textu a logické argumentace. Absolvent trivia se označoval bakalář (baccalaureus, vavřínem ověnčený) a dále postupoval studiem kvadrivia. Trivium a kvadrivium tvořila sedm svobodných umění vyučovaných na artistických fakultách, jejichž absolvování bylo předpokladem pro studium na dalších fakultách (právo, medicína, teologie).

Tři základní umění

editovat

Takzvané trivium (trojcestí) představovalo tři základní umění spojená s řečí či slovem:

  1. gramatika – hlavně latinská gramatika, rozbor literárních děl převážně antických autorů.
  2. rétorika – včetně stylistiky, pro schopnost sestavování listin a dopisů, ovšem též právo a etika.
  3. dialektikalogika a filozofie v dnešním významu; dříve také argumentace proti kacířům.

Gramatika je mechanikou jazyka; rétorika je užitím jazyka k instruování a přesvědčování; dialektika je mechanikou myšlení a analýzy. (Dialektika a logika v době Sedmera svobodných umění znamenaly totéž.)

Absolvent studia těchto umění byl Baccalaureus (bakalář) - ověnčený vavřínem (lat. laurus, laureát).

Další vývoj

editovat

Název trivium se v 18. století začal používat pro elementární výuku čtení, psaní a počítání.

Dodnes se základním nebo jednoduchým znalostem říká trivia nebo triviální, ačkoli např. v angličtině se již tato slova významově odklonila.

Související články

editovat