Verš

jeden řádek v básni

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu, oddělená od ostatních jednotek přesnými hranicemi. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Ve vydáních bible se od 16. století i prozaické texty člení na verše, číslované v rámci kapitoly. Verš je tu obvykle věta nebo několik vět.

Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Poloverš a diairezeEditovat

Nachází-li se ve verši větší počet slov, pak se dělí na menší metrické jednotky, jež se nazývají veršová kóla'; v případě dvou menších jednotek se kóla nazývají poloverše. Předěl mezi jednotlivými poloverši se označuje jako diaireze' (diairesis),[1] přičemž podobné předěly se mohou nacházet i mezi syntakticky souvisejícími slovy nebo v rámci slova.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Ottův slovník naučný, heslo Diairesis, sv. 7, str. 456.
  2. SLÁDEK, Ondřej. Základní kategorie poetiky: úvod do versologie [online]. [cit. 2018-09-13]. Interní studijní materiál Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • Svatopluk Cenek: Teorie literatury (SPN 1962)
  • Josef Hrabák: Úvod do teorie verše (SPN 1958)
  • Josef Brukner, Jiří Filip: Větší poetický slovník (Čs. spisovatel 1968)
  • Přemysl Rut: Menší poetický slovník

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat