Možná hledáte: hudební metrum.

Metrum (poezie) je obecně platné rytmické schéma střídání stejného počtu slabik přízvučných (-) a nepřízvučných (U). Jednotkou metra je stopa, zvukový úsek střídající dobu těžkou (se slovním přízvukem) a lehkou (bez slovního přízvuku), těžká doba se nazývá iktus (thesis), lehká arsis. Metrum obvykle odpovídá taktům. Ve spojení s rytmem se hovoří o metrorytmických vztazích.

Dvojslabičné
ᐡ ¯ jamb
¯ ᐡ trochej
¯ ¯ spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡ tribrachys
¯ ᐡ ᐡ daktyl
ᐡ ¯ ᐡ amfibrach
ᐡ ᐡ ¯ anapest
Kombinované
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡ daktylotrochej
Legenda
¯ dlouhá, přízvučná slabika
krátká, nepřízvučná slabika

Základní druhy stopEditovat

  • trochej (přízvučná, nepřízvučná) – př. Velké, širé, rodné lány (Josef Václav Sládek)
  • daktyl (přízvučná, nepřízvučná, nepřízvučná) – př. Koho bych miloval širém tom na světě (Jan Neruda)
  • jamb (nepřízvučná, přízvučná) – př. Jsi útlejší než hlas, ach, ještě víc jej ztlum (František Hrubín)
  • daktylotrochej (kombinace daktylu a trocheje) – př. Z oblohy bílý měsíček, starobný nebes tatíček (Jan Neruda)
  • spondej (přízvučná, přízvučná)