Knižní série

posloupnost knih majících určité společné znaky, které jsou formálně identifikovány společně jako skupina

Knižní série nebo knižní cyklus je série knih, které mají společné určité vlastnosti, znaky a dohromady tvoří skupinu. Pojítkem může být např. nějaké téma, dějová návaznost, protagonista příběhů a další literární postavy, prostředí, časová osa apod., což je charakteristické zejména v beletriidobrodružných románech, kriminálních románech, špionážních románech, vědeckofantastické tvorbě a thrillerech, ale také v literatuře pro děti a mládež.

Knižní série Harry Potter od J. K. Rowlingové

Ve vědeckých a akademických publikacích se do série počítají i knihy, které vycházejí po částech v řadě, například jednou ročně nebo i méně často. Vztah mezi knihami náležejícími do takové řady může být určen druhem práce, přístupem, zaměřením nebo i zeměpisnou polohou. Publikace, které pravidelně vycházejí častěji než jednou ročně, se zpravidla nazývají časopisy nebo periodika (čtvrtletníky, pololetníky,...).

Rozdělení

editovat

Sérii mohou tvořit pouze romány (= románová série) nebo může zahrnovat různé formy textu: romány, novely, povídkové sbírky i samostatné povídky, antologie, eseje aj. Série mohou být napsány jedním autorem nebo se na tvorbě cyklu podílejí různí autoři. Může je prezentovat i nakladatelství (ať už jako série či edice). Některé svazky náležející do knižní řady mohou mít v tiráži uvedeno číslo ISBN zároveň s ISSN.

Podle velikosti, rozsáhlosti se může jednat o dilogii (sérii pouze o 2 dílech), trilogii (3), tetralogii (4), pentalogii (5), hexalogii (6), heptalogii (7), oktalogii (8) atd. Nejrozsáhlejší cykly čítají i přes sto pokračování.

Do více či méně obsáhlých řad bývají zřetězeny i ságy, románové kroniky mapující životy rodinných generací, namátkou díla Johna Galsworthyho Sága rodu Forsytů nebo Dynastie Morlandů britské spisovatelky Cynthie Harrod-Eagles.

Knižní edice

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Edice#Knižní edice.

Nakladatelství vydávají knižní série jako tzv. edice (knižnice), ty pak mají jednotnou grafickou podobu a určité obsahové zaměření. Takové edice pomáhají čtenářům v orientaci na knižním trhu, kteří mohou podle nich odhadnout žánr, kvalitu knih atd. Jednotlivé díly edice pak čtenáři mohou sbírat. V Česku je známá např. edice dobrodružné literatury přezdívaná "Kodovky" (Knihy odvahy a dobrodružství) vycházející od roku 1954.

Příklady knižních sérií

editovat
Beletrie
Detektivka
Fantasy
Science fiction

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat