Jako mateřský jazyk je v českém prostředí nejčastěji označován

  • první jazyk, který se jedinec naučil, a má tak zásadní vliv na vnímání světa již od dětství.[1]

Avšak podle jiných (a v některých jiných částech světa rozšířenějších) kritérií může být mateřský jazyk definován či chápán jako:

  • jazyk, který je v daném státu hlavní či ze státního zřízení určený;
  • jazyk, kterým na jedince mluvila jeho matka nebo jiná osoba, která se nejvýznamněji podílela na jeho výchově;
  • nejlépe ovládaný jazyk (kritérium kompetence);
  • nejvíc používaný jazyk (kritérium funkce);
  • jazyk, se kterým se jedinec sám identifikuje (kritérium identifikace).

Přitom nemusí jít ve všech případech o jeden a tentýž jazyk – u výrazné části obyvatel světa jde o jazyky různé, např. první osvojený jazyk a jazyk nejvíce používaný se u mnohých osob liší.

Reference editovat

  1. Infants found to be more tuned into others who speak their language. medicalxpress.com. Dostupné online [cit. 2016-10-18]. 

Externí odkazy editovat