Hobby

pravidelná aktivita pro zábavu a uspokojení

Hobby (z angl. hobby-horse, koníček) nebo koníček je soustavná činnost, kterou se lidé zabývají ze zájmu, ze záliby a ve svém volném čase. Neslouží k obživě, ale pro potěšení a pocit seberealizace.

Modelová železnice v měřítku Z

Vymezení

editovat

Hobby se podobá hře, i když obvykle sleduje nějaký více méně trvalý výsledek (zahradu, sbírku, výrobek a pod.) Ale i hra nebo sport, jemuž se lidé soustavně a s chutí věnují, se někdy označuje jako hobby. Zatímco hry jsou často soupeřivé a staví hráče proti sobě, hobby lidi spíš sdružuje a vede nanejvýš k soutěžení.

Koníčkář či amatér je sice protikladem profesionála, protože se touto činností neživí, přesto může v daném oboru dosáhnout pozoruhodných výsledků, například ve sběratelství, v řemeslech, v umění nebo ve vědě. Amatérští hodináři se výrazně podíleli na vývoji mechanických hodin, amatérští astronomové objevili nová tělesa, amatérští chovatelé vyšlechtili řadu odrůd. Na druhé straně může koníček přerůst ve vášeň a vytvořit závislost.

Společenský význam

editovat

Koníčky sdružují lidi s podobnými zájmy a udržují jisté dovednosti a zvyky. Výsledky zejména sběratelské činnosti mohou znamenat velký majetek (sbírky umění, porcelánu, zbraní, známek nebo autogramů). S rostoucím podílem volného času hrají hobby stále významnější úlohu v hospodářství, protože výrobou a prodejem například chovatelských, zahrádkářských, modelářských nebo sběratelských potřeb se zabývá mnoho firem.

Externí odkazy

editovat