Ilustrace

Ilustrace postavy, v tomto případě ilustrace ilustrace

Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, nejčastěji knihy nebo příspěvku v časopisu, který má osvětlit a vysvětlit text, učinit jej čtenáři srozumitelnějším (lat. lustrare osvětlit, it. illustrare vysvětlit), negramotnému srozumitelným nebo také text výtvarně oživit.

TechnikyEditovat

Ilustrace mívá podobu kresby, méně malby (bez kontur). Ve starší literatuře se zhotovovala technikou dřevorytu, ve starší a odborné či vědecké literatuře zejména technikou rytiny (mědiryty, oceloryty), příp. leptu. Může být i koláží, reprodukcí z animovaného filmu aj.

HistorieEditovat

Počátky ilustrace sahají do starověku a vážou se k monumentální nástěnné malbě v Egyptě a v Řecku. Ve středověku obrázková bible (lat. Biblia pauperum) vyprávěla negramotným příběhy namísto textů.

RozděleníEditovat

Podle účelu dělíme ilustraci na uměleckou, satirickou, dětskou, instruktážní a vědeckou. Podle užití v médiích dělíme ilustraci na tištěnou (knižní, časopiseckou), a demonstrační (příležitostně promítanou).

Zakladatelé světové ilustraceEditovat

Zakladatelé české ilustraceEditovat

Čeští ilustrátoři 20. až 21. stoletíEditovat

LiteraturaEditovat

  • Jan Baleka: Czech Caricaturists and Illustrators. Tokio 1961
  • Luboš Hlaváček: Současná kresba. Praha Odeun 1979
  • Luboš Hlaváček: Současná grafika I., II. Praha 1978
  • František Horák: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948
  • Antonín Matějček: Ilustrace. Praha 1937
  • Jaroslav Pešina: Moderní česká grafika. Praha 1940
  • Sylva Petrová: Mladá grafika. Praha Odeon 1980
  • Blanka Stehlíková: Naši ilustrátoři pohádek. Praha 1970

časopisy: Zlatý Máj, Knižní kultura