Otevřít hlavní menu

Hudba

organizovaná forma zvuku

Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Původně tak termín hudba (od slova housti, hráti) označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník), později se začal používat ve stejném kontextu jako muzika (odtud muzikant).

Hudba byla velmi dlouho vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě. Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie nebo též hudební věda.

Obsah

Teorie o vzniku hudbyEditovat

Existuje mnoho různých teorií o vzniku hudby. Vzhledem k tomu že na rozdíl od ostatních druhů umění se u hudby nelze příliš spolehnout na přímé důkazy, jsou tyto teorie nutně částečně spekulativní. Existují následující názory:

 • Hudba vznikla jako doprovod společné práce a za účelem socializace.[1] Rytmická složka hudby pomáhá udržovat pracovní tempo.
 • Hudba se vyvinula napodobováním přírodních zvuků, například zpěvu ptáků. Její povaha je tedy mimetická. Pro tento pohled hovoří pojetí hudby v některých primitivních kulturách.
 • Hudba se vyvinula společně s řečí (nebo je jako jakýsi prajazyk). Tato teorie je založena na povaze tzv. tónových jazyků (například čínština), kde se význam vyjadřuje velkou měrou pomocí melodie.

Ačkoliv pro žádnou z těchto teorií neexistují nezvratné důkazy, je třeba si uvědomit, že se navzájem nevylučují. Důvodem odlišného pojetí hudby v různých kulturách může být také právě rozdílný zdroj jejího vzniku. Libozvučnost je spíše sociální konstrukt a není vrozená.[2] Hodnocení hudby tak podléhá stereotypům.[3] V současné době je pozorován pokles štěstí v hudbě.[4]

Hudba však, oproti tradovanému mínění, neposkytuje zlepšení jazykových a matematických schopností.[5]

Druhy hudbyEditovat

Hudba se dá dělit do kategorií podle různých kritérií. Mezi nejčastější dělení patří následující:

Podle vztahu ke spiritualitě:

 • Duchovní – váže se k duchovnu, náboženství
 • Světská – zahrnuje ostatní témata, náměty, spadá sem hudba koncertantní, milostná, taneční

Podle původu:

 • Umělá – je výsledkem práce konkrétního jednotlivce či skupiny
 • Lidová – autor zde není znám, tato hudba se samovolně časem dotváří a mění

Podle záměru autora:

 • Artificiální (umělecká) - autor se snaží do hudby vložit vysokou uměleckou a estetickou hodnotu (např. J. S. Bach, W. A. Mozart, Franz Liszt, Fryderyk Chopin)
 • Nonartificiální (neumělecká) - autor se nesnaží o vysoké umělecké a estetické cíle (jejím účelem je zabavit publikum)

Tyto kategorie jsou samozřejmě orientační a nejsou proto striktně oddělené, naopak často se vyskytují i jejich kombinace, například lidová duchovní hudba (gospel).

Podle žánru:

 • viz příslušné oddíly

Moderní hudba

Definice hudební vědyEditovat

 • Muzikologie je vědou o hudbě. (Willy Apel, Harvard Dictionary of Music, Cambridge 1969, s. 473).
 • Hudební věda je věda o hudbě…, je tou oblastí vědy, která se zabývá získáváním a systematizací poznatků vztahujících se na hudbu (Glen Haydon, Introduction to musicology, Chapel Hill 1941, s. 1)
 • Pod hudební vědou sdružujeme dnes ve všeobecnosti a) akustiku, b) tónovou fyziologii a tónovou psychologii, c) hudební estetiku, d) hudební teorii a e) hudební dějiny (Ludwig Schiedermeier: Einführung in das Studium der Musikgeschichte (Bonn 1947, s. 1).
 • Hudební vědec se zabývá hudbou, bez ohledu na to, zda pochází z ústní nebo písemné tradice, se vším, co může osvětlit její lidské vazby… poznatky hudebního vědce musí pokrýt všechny disciplíny, které tato kniha popisuje, a to přes celý dějinný průběh hudby. Ve svém výzkumu se hudební vědec, samozřejmě, zaměřuje na jednu nebo více disciplín. Hudební vědec je především historikem …, přičemž včera přednesená hudba je součástí dějin.(Harrison – Hood – Palisca: Musicology. New York 1963, s. 116, 119).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. http://phys.org/news/2015-06-reveals-common-global-music.html - Study reveals a common beat in global music
 2. http://phys.org/news/2016-07-music-musical-cultural-hardwired-brain.html - Why we like the music we do: New study suggests that musical tastes are cultural in origin, not hardwired in the brain
 3. https://medicalxpress.com/news/2018-04-bias-music.html - Overcoming bias about music takes work
 4. https://phys.org/news/2018-05-happiness-songs.html - Happiness makes hit songs: study
 5. Hudba matematickému chápání nepřidá http://www.wjh.harvard.edu/~lds/pdfs/Mehr_2013.pdf

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat