Mollová stupnice (nebo také stupnice moll, z lat. mollis = měkký) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán ve dvou významech:

V tomto článku je pojem mollová stupnice používán (pokud není výslovně řečeno jinak) ve druhém z výše uvedených významů.

Složení mollové diatonické stupnice editovat

Mollová diatonická stupnice se skládá ze sedmi tónů, s půltónem mezi druhým a třetím a mezi pátým a šestým stupněm. Mezi ostatními po sobě následujícími tóny je interval celého tónu. Obecně se dá říci, že v poměru s durovou stupnicí působí z pocitového hlediska mollová stupnice tesklivě či smutně.

 

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita diatonická stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval a moll
I prima a
II velká sekunda h
III malá tercie c
IV čistá kvarta d
V čistá kvinta e
VI malá sexta f
VII malá septima g
VIII oktáva a2

Seznam mollových stupnic editovat

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam diatonických mollových stupnic podle tóniny.

Stupnice Složení Předznamenání
ais moll ais his cis dis eis fis gis ais 7♯
dis moll dis eis fis gis ais h cis dis 6♯
gis moll gis ais h cis dis e fis gis 5♯
cis moll cis dis e fis gis a h cis 4♯
fis moll fis gis a h cis d e fis 3♯
h moll h cis d e fis g a h 2♯
e moll e fis g a h c d e 1♯
a moll a h c d e f g a žádné
d moll d e f g a b c d 1♭
g moll g a b c d es f g 2♭
c moll c d es f g as b c 3♭
f moll f g as b c des es f 4♭
b moll b c des es f ges as b 5♭
es moll es f ges as b ces des es 6♭
as moll as b ces des es fes ges as 7♭

Mody diatonické mollové stupnice editovat

Mollová diatonická stupnice je totožná s aiolským modem durové stupnice – tj. durová diatonická stupnice zahraná od šestého stupně je mollová diatonická stupnice. Jejich mody jsou tedy shodné, pouze posunuté o pět – jejich seznam lze najít zde.

Harmonická a melodická mollová stupnice editovat

V mollových skladbách jsou častěji než diatonická mollová stupnice používány dvě její obměny – harmonická moll a melodická moll. V obou případech je použita velká septima, což umožňuje vřazení durového dominantního septakordu ve funkci dominanty do mollové skladby. V případě harmonické moll je zachován „ostrý“ nezpěvný interval zvětšené sekundy mezi šestým stupněm (malou sextou) a sedmým stupněm (velkou septimou), v případě melodické moll je navíc změněna malá sexta na velkou sextu.

Další mollové stupnice editovat

Jak již bylo uvedeno v úvodu, mají mollový charakter všechny stupnice, které obsahují malou tercii. Kromě diatonické, harmonické a melodické moll jsou to například:

  • bluesová pentatonika – pětitónová stupnice, která vznikne z diatonické mollové stupnice odstraněním sekundy a sexty
  • bluesová stupnice – vznikne přidáním dvou průchodných tónů – zmenšené kvinty a velké septimy – k bluesové pentatonice

Související články editovat

Externí odkazy editovat