Durová stupnice (nebo také stupnice dur, z lat. durus = tvrdý) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán ve dvou významech:

Durová stupnice patří mezi sedmistupňové (diatonické) stupnice, má sice osm stupňů, ale osmý stupeň (čistá oktáva) je opakování základního tónu.

S výjimkou jednoho odstavce, kde jsou vyjmenovány ostatní durové stupnice, pojednává tento článek o durové stupnici v jejím druhém, užším významu.

Složení durové diatonické stupnice

editovat

Durová diatonická stupnice je nejpoužívanější stupnicí v evropské hudbě (ať již lidové, dnešní populární nebo klasické vážné). Skládá se ze sedmi tónů, s půltónem mezi třetím a čtvrtým a mezi sedmým a osmým (=prvním), mezi ostatními po sobě následujícími tóny je interval celého tónu. Obecně se dá říci, že v poměru s mollovou stupnicí působí z pocitového hlediska durová stupnice vesele či radostně.

 

K poslechu:   Stupnice C dur

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita stupnice C dur, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval C dur
I čistá prima c
II velká sekunda d
III velká tercie e
IV čistá kvarta f
V čistá kvinta g
VI velká sexta a
VII velká septima h
VIII = I čistá oktáva c

Seznam durových stupnic

editovat

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam diatonických durových stupnic podle tóniny.

Stupnice Složení Předznamenání
Cis dur cis dis eis fis gis ais his cis 7♯
Fis dur fis gis ais h cis dis eis fis 6♯
H dur h cis dis e fis gis ais h 5♯
E dur e fis gis a h cis dis e 4♯
A dur a h cis d e fis gis a 3♯
D dur d e fis g a h cis d 2♯
G dur g a h c d e fis g 1♯
C dur c d e f g a h c žádné
F dur f g a b c d e f 1♭
B dur b c d es f g a b 2♭
Es dur es f g as b c d es 3♭
As dur as b c des es f g as 4♭
Des dur des es f ges as b c des 5♭
Ges dur ges as b ces des es f ges 6♭
Ces dur ces des es fes ges as b ces 7♭

Mody diatonické durové stupnice

editovat

Jednotlivé mody (lze také použít název "Církevní stupnice") diatonické durové stupnice pochází ještě z dob středověku. Používaly se zde přibližně od sedmého do šestnáctého století. Když přišlo baroko, byly mody nahrazeny dnes známými stupnicemi. V modech se zpíval a stále zpívá gregoriánský chorál. V následující tabulce je pro každý stupeň uveden název, charakter a septakord, který daný modus charakterizuje.

Stupeň Modus Charakter Septakord Septakord v C dur
I jónský durový modus s velkou septimou velký septakord  
II dórský mollový modus s velkou sextou malý mollový septakord  
III frygický mollový modus s malou sekundou malý mollový septakord  
IV lydický durový modus se zvětšenou kvartou velký septakord  
V mixolydický durový modus s malou septimou dominantní septakord  
VI aiolský mollová diatonická stupnice malý mollový septakord  
VII lokrický mollový modus s malou sekundou a zmenšenou kvintou malý zmenšený septakord  

Další durové stupnice

editovat

Jak již bylo uvedeno v úvodu, mají durový charakter všechny stupnice, které obsahují velkou tercii. Kromě diatonické církevní dur jsou to například:

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat