Etnologie

společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností

Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Vznikla jako pokračování etnografie (národopisu), když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat. Někdy se však pojmy etnologie a etnografie užívají jako synonyma. V současné době se vedle názvu etnologie používá označení kulturní a sociální antropologie, přičemž někteří antropologové zdůrazňují odlišnost antropologie od etnologie. S použitím obou názvů jsou spojeny i mocenské zájmy jednotlivých odborných pracovišť. Zatímco sociální a kulturní antropologové se odvolávají na angloamerický model studia, který prezentují jakožto odlišný a hodnotnější, etnologové vychází z tradic evropského, resp. středoevropského, bádání.

Literatura

editovat
  • J. Copans, Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál, 2001 – 124 s. ISBN 80-7178-385-4
  • P. Lozoviuk, Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005 – 189 s. ISBN 80-7194-752-0
  • L. Pospíšil, Etnologie práva: teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy. Praha: Set out, 1997 – 144 s. ISBN 80-902058-4-4
  • M. Tomandl (vyd.), Etnologie a kuriozity. Praha: Univerzita Karlova, 2006 – 198 s. ISBN 80-7308-090-7

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat