Další významy jsou uvedeny na stránce Tempo (rozcestník).

Tempo určuje v hudbě rychlost pohybu v čase. Každá skladba má své tempo, které se v notovém záznamu vyznačuje buď příslušným názvem nebo číslicemi, představujícími počet dobových jednotek (čtvrťových not) za minutu.

Elektronický metronom měřící tempo

Číselné označení se provádí v notovém záznamu zápisem tzv. BPM (beats per minute), tedy (doslovně přeloženo) počtu úderů za minutu. Slovní označení tempa představují na rozdíl od číselného nikoli přesný počet dobových jednotek za minutu, ale jejich přibližné rozpětí. Základem, od kterého se odvozují, je tzv. „normální rychlost“, která odpovídá klidové rychlosti lidského tepu, tedy 60–90 úderů za minutu, a představuje orientačně střední tempo.

Změny tempa uvnitř skladby jsou na příslušném místě notového záznamu vyznačovány slovně.

Pro slovní označení se užívá většinou italského názvosloví.

Velmi pomalá tempaEditovat

 • Lentissimo/Adagissimo – nejpomalejší
 • Grave – těžce (40/min)
 • Largo – zeširoka, zdlouhavě (40–60/min)
 • Lento – pomalu, rozvláčně
 • Adagio – zdlouha, zvolna, pohodlně
 • Larghetto – zeširoka, zdlouhavě, ale rychleji než largo a pomaleji než andante

Pomalá tempaEditovat

 • Andante – krokem, volně, ale nikoliv zdlouhavě (60/min) Příbuzným tempem je např. andante con moto – rychlejším krokem.
 • Andantino
 • Sostenuto
 • Comodo
 • Maestoso

Střední tempaEditovat

 • Allegro moderato – mírně rychle (112–124/min)
 • Moderato – mírně rychle
 • Allegretto – trochu rychleji
 • Animato

Rychlá tempaEditovat

 • Allegro – rychle; 120–130/min. Příbuzná tempa jsou allegro con brio – živě, allegro con moto – hybně, allegro molto – velmi rychle.
 • Allegro assai

Velmi rychlá tempaEditovat

 • Allegro vivace
 • Vivo/vivace – 160/min
 • Presto/molto presto/molto vivace – velmi rychle; 168–208/min
 • Prestissimo – s co nejvyšší dosažitelnou rychlostí

Skoro každé slovní označení tempa může mít v hudbě ještě jiný způsob užití. Běžně se tak pojmenovávají v některých útvarech, především sonátách, symfoniích, koncertech nebo komorních skladbách celé jednotlivé volné věty. Jako příklady mohou posloužit: Largo, druhá věta slavné Dvořákovy 9., tzv. Novosvětské symfonie, Adagio ma non troppo z violoncellového koncertu stejného autora či Andante cantabile ze Smyčcového kvartetu č.1 D dur, Petra Iljiče Čajkovského.

Změny tempa :

 • Pro zrychlení užíváme nejčastěji pojmů accelerando nebo stringendo. Stringendo někdy znamená postupné zrychlování s větší a větší intenzitou jakoby k vrcholu.[1][2] Pro mírné zrychlení se používá slov poco accelerando, pro silné zrychlení termínu molto accelerando. Označení poco a poco accelerando pak znamená postupné zrychlování krůček po krůčku.
 • Pro zpomalení jsou užívány nejčastěji termíny ritardando – postupné zpomalení a ritenuto – náhlé zpomalení.

ReferenceEditovat

 1. Definition of STRINGENDO. www.merriam-webster.com [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Stringendo vs. Accelerando - What's the difference? | Ask Difference. www.askdifference.com [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat