Pobožnost je v křesťanství veřejný nebo soukromý náboženský úkon, který není součástí oficiální liturgie, nýbrž spíše projevem lidové zbožnosti a úcty k Panně Marii a ostatním světcům. Mezi pobožnosti patří například:

Pobožnost v Maďarsku