Vandalismus

trestný čin

Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných statků, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv – většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se.

Náhrobek na brtnickém hřbitově poničený vandaly

Vandalismus jako trestný čin

editovat

Z právního hlediska se jedná o trestný čin poškození cizí věci, který může být v případě velkého rozsahu potrestán odnětím svobody na dvě léta až šest let.[1]

Původ slova a vývoj významu

editovat

Slovo je odvozeno od jména germánského kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Slovo vytvořil Henri Grégoire, konstituční biskup v Blois, během Francouzské revoluce, když jako vandalisme popsal některé stránky chování republikánské armády.[2]

V pojetí Henri Grégoira byl vandalismus ničení historických a uměleckých památek; tento užší význam přejala i čeština.[3] Ve 20. a 21. století se jako vandalismus označuje poškozování cizího majetku obecně.

Nejčastější projevy vandalismu

editovat
 
Tramvaj s graffiti nápisem ,,9C’’ na tramvaji T6A5 v ochranném pásmu dálnice D1 u Průhonic.
  • graffiti na veřejných plochách a dopravních prostředcích
  • demolování veřejných objektů či městského mobiliáře (např. ničení laviček, telefonních automatů, rozbíjení zastávek či výloh, ničení soch, náhrobků, značek apod.)
  • poškozování soukromého majetku (zvonků, poštovních schránek, oken, plotů apod.)
  • přesouvání veřejných objektů na jiná místa, jejich otáčení či ohýbání, např. dočasných dopravních značek tak, aby směřovaly jinam, než bylo původně zamýšleno
  • odstraňování částí veřejných objektů, např. kusy laviček, židlí a stolů, písmen na podnicích apod.
  • lepení nálepek na veřejné objekty, např. dopravní značky, lavičky apod.

Častým projevem vandalismu je i poškozování veřejné zeleně. Formou vandalismu může být i úmyslné narušování nočního klidu, resp. jakékoli hlučné, agresivní chování na veřejnosti, kterým jedinec, nebo skupina jedinců, napadá a poškozuje práva ostatních.

Vandalismus dopravního značení

editovat

Krádež silničního značení nastává, když je dopravní značení odcizeno ze svého původního místa, kam bylo přiděleno státem, policií či zodpovědnou organizací v tomto oboru.

Ačkoli se krádež značení jeví jako nahodilá, zařízení s neobvyklým, vtipným či zajímavým textem je častěji odcizováno než značení jiné. Podobný žert ale může být pro vlastníka nejen nákladný, ale i nebezpečný.

Postih v zákoně

editovat

Obvykle je krádež silničního značení posuzováno jako každá jiná krádež.[zdroj?] Pokud je důsledkem krádeže zranění, zloději mohou za ně také být také trestně zodpovědní.

Prevence

editovat

V některých místech[kde?] dávají na značení nálepky, které varují před trestem za odcizení. Některá města (např. Toronto) používají pro připevnění značení speciální šrouby. Pro některé velmi známé značky, rozhodly úřady o kompletní změně jména. Určitá města[kde?] se stejným problémem se rozhodla místo reálných značek nasprejovat jméno či značení na uliční zdi. Jiné obce nabízení ke koupi repliky značení.[zdroj?]

Příklady projevů vandalismu

editovat

Vandalismus na webových stránkách

editovat

Vandalismus je rovněž označení pro nežádoucí změny poškozující obsah webových stránek. Nejčastěji se týká webů umožňujících volnou editaci jejich obsahu všem návštěvníkům, např. Wikipedie, Fandom, OpenStreetMap a jiné.

Vandalismus na Wikipedii

editovat

Za vandalismus ve Wikipedii se považuje taková změna, která ji úmyslně poškozuje. Nejčastějšími druhy vandalismu jsou tzv. dětinský vandalismus a hloupé vtípky. Autory takových redakcí bývají nejčastěji anonymové nebo redakce pocházejí z loutkových účtů. Vandalismus též často vzniká na školních počítačích. Díky obranným mechanismům Wikipedie bývají vandalské redakce odstraňovány v řádu minut po vzniku, ve vážnějších případech jsou jejich autoři blokováni a do Wikipedie nemohou přispívat.

Nejedná se sice o trestný čin poškození cizí věci, jako je tomu u běžně chápaného vandalismu, protože právo upravovat Wikipedii má každý. Vandalské činy však poškozují kvalitu a důvěryhodnost internetové encyklopedie; Wikipedie se jim proto účinně brání.

Reference

editovat
  1. Trestní zákoník, Část druhá, Hlava V., § 228 [online]. Zákony.Centrum.cz, 2009, rev. 2015-09-17 [cit. 2022-02-11]. Dostupné online. 
  2. Savez-vous quel mot doit-on à l’abbé Grégoire ?. L'Est républicain [online]. 2020-02-17 [cit. 2022-02-11]. Dostupné online. (francouzsky) 
  3. RIEGER, František Ladislav. Slovník naučný 9.. Praha: Ladislav Kobr, 1888. Dostupné online. Kapitola Vandalismus, s. 893. 

Literatura

editovat
  • Malá československá encyklopedie ČSAV, VI. svazek, písmeno Š–Ž, vydala Academia, Praha 1987

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat