Vestfálský mír

mírové smlouvy

Vestfálský mír, uzavřený 24. října 1648, byl soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrücké, ukončující třicetiletou a osmdesátiletou válku. První jednání byla započata už na začátku 40. let 17. století a byla vedena v zimě, zatímco v létě se bojovalo. Byl to jeden z nejvýznamnějších mezinárodních traktátů v historii novověké Evropy a první politicko-geografický mezník.

Vestfálský mír
Data
Podepsáno24. října 1648
Místo podepsáníMünster a Osnabrück
Strany
SignatářiFerdinand III., Ludvík XIV., kardinál Jules Mazarin a delegáti Španělska, Spojených nizozemských provincií a Švédska.
Podepsané zeměSvatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská, Francouzské královstvíFrancouzské království Francouzské království, Španělská monarchieŠpanělská monarchie Španělská monarchie, Spojené provincie nizozemskéSpojené provincie nizozemské Spojené provincie nizozemské, Švédská říšeŠvédská říše Švédská říše
Obsah
Cílukončení třicetileté a osmdesátileté války

Dvě města

editovat
 
Jednání v Münsteru

Všechna jednání o míru byla vedena ve dvou německých městech, vzdálených padesát kilometrů od sebe: v Münsteru, který leží v dnešním Severním Porýní-Vestfálsku (odtud také vestfálský mír), a Osnabrücku, nacházejícím se v Dolním Sasku. Tato nejednotnost byla způsobena tím, že Švédsko upřednostňovalo protestantský Osnabrück, zatímco zástupci Francie katolický Münster, a vzhledem k neochotě katolických a protestantských vůdců se setkat došlo k oddělení táborů.

Strany dohody

editovat

Dohody byly uzavřeny mezi Svatou říší římskou, reprezentovanou císařem Ferdinandem III. a dalšími německými knížaty, Španělskem, zástupci Francie Ludvíkem XIV. a kardinálem Julesem Mazarinem, delegáty Republiky spojených nizozemských provincií a Švédskem.

Výsledek

editovat

Náboženské změny ve Svaté říši

editovat
  • Byla výrazně omezena moc císaře nad celou říší. Vládcové jednotlivých částí Svaté říše měli nově právo vládnout na svém území podle „cuius regio, eius religio“, neboli vyznávat vlastní náboženství. Z toho vyplývá i poněkud paradoxní situace: ač v ostatních částech říše vzniká náboženská svoboda, v zemích Koruny české a Rakouských dědičných zemích dochází nadále k upevňování pozice katolické církve.
  • Jako třetí náboženství byl ustanoven kalvinismus.
  • Křesťanům, kteří žili na území, kde nebylo jejich náboženství panovníkem podporováno, bylo povoleno sloužit mši na určeném místě v určenou hodinu.

Územní změny

editovat
 
Mapa Svaté říše římské v roce 1648
 
Zjednodušená mapa Evropy v roce 1648

K události se váže ideologicky zatížený citát komunistického ministra kultury Zdeňka Nejedlého:

Co byl vlastně Vestfálský mír?... Byl to náš první Mnichov. A za účasti či neúčasti týchž herců.
— KOČÍ, Josef. Boje venkovského lidu v období temna: Povstání nevolníků v XVII. a XVIII. století. Naše vojsko, 1953. Str. 56

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Traités de Westphalie na francouzské Wikipedii.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat