Te Deum (časopis)

Te Deum je český časopis vycházející z pozic katolického tradicionalismu. Poprvé vyšel v roce 2006. Vychází jako dvouměsíčník, část článků je zveřejňována na internetu. Jeho témata se dotýkají dění v křesťanském světě, katolické nauky, politiky, kultury, umění, výchovy apod. Šéfredaktorem je od počátku Martin R. Čejka. Významnými přispěvateli pak např. Michal Semín, Pavel Zahradník, Radomír Malý, kteří jsou i členy redakce. Do časopisu přispívá i slovenský myslitel Branislav Michalka.

Z hlediska ČBK časopis nemá církevní schválení a nesmí se nabízet na farách a v kostelích. Stejně tak církev odmítla jeho původní označení v podtitulu jako „katolický dvouměsíčník", neboť k označení jako katolický by musel mít schválení místního ordináře, které Te Deum postrádá.[1] Kněžské bratrstvo svatého Pia X. jej naopak podporuje a jeho členové a příznivci do něj pravidelně přispívají.

Spor s Miloslavem VlkemEditovat

Kardinál Miloslav Vlk se k časopisu vyjádřil na internetových stránkách a také v Katolickém týdeníku, kde říká, že „se jedná o tisk skupiny, která následuje – z církve papežem Pavlem VI. vyloučeného – arcibiskupa Marcela Lefebvra nebo jeho dnešního nástupce (rovněž schizmatického biskupa) Bernarda Fellaye“. Jedná se dle něj o skupinu lidí, kteří „neuznávají [...] papeže, kteří následovali po Piu XII. Pokládají je totiž za schizmatiky, či dokonce antikristy...“ Tím měl kardinál na mysli právě FSSPX. Ovšem informace, které Miloslav Vlk takto o FSSPX napsal, jsou nepravdivé[zdroj?], neboť tato tradicionalistická skupina uznává všechny papeže a její kněží vysluhují platně svátosti církve (ač nedovoleně). Kromě toho dle vyjádření Papežské komise Ecclesia Dei, která má vztahy s tradicionalistickými skupinami na starosti, katoličtí věřící mohou navštěvovat bohoslužby FSSPX, nicméně jim to není doporučováno. Zrovna tak Pavel VI. nijak nevyloučil Marcela Lefebvra z církve. Ten upadl dle Svatého stolce do automatické exkomunikace kvůli nepovolenému svěcení čtyř biskupů, nicméně to nastalo až za pontifikátu Jana Pavla II., téměř 10 let po smrti Pavla VI.

Proti výrokům kardinála Vlka se redakce časopisu ohradila. V reakci uvádí na pravou míru nepravdivé informace o FSSPX, dále pak konstatuje, že „skupinu kolem časopisu Te Deum tvoří lidé s různými dílčími názory, které však spojuje láska k Církvi a zápal pro spásu nesmrtelných duší. Je pravdou, že někteří členové a spolupracovníci redakce plní svou nedělní povinnost v kaplích Kněžského bratrstva sv. Pia X., avšak toto je Římem dovoleno, nejednají tedy proti vůli Církve.“[2]

Časopis sám se k FSSPX tedy oficiálně nehlásí a přes jasně vyslovenou nelibost kardinála Vlka má svůj okruh čtenářů a přispěvatelů, z nichž podstatná část se považuje za integrální katolické věřící.[3] Otevřeně se k časopisu hlásí též někteří členové řádů, pro něž není kardinál Vlk v této věci autoritou.[3]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat