Staletá Praha

české periodikum

Staletá Praha je mezioborový odborný recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii, historický vývoj a dějiny umění v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR. Přináší zejména příspěvky zaměřené na nové poznatky související s movitými i nemovitými pražskými památkami a průřezovou evidenci jednotlivých časopiseckých či sborníkových titulů z pohledu pragensií. Časopis cílí do řad vědecké obce i kulturní veřejnosti. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. První číslo každého ročníku časopisu je věnováno především tématům z obecné a stavební historie, z dějin umění a architektury, urbanismu a významným osobnostem, teorii a praxi památkové péče apod. Druhé číslo podchycuje témata archeologická a starší stavebněhistorická.

Staletá Praha
Datum založení1965
Jazykčeština a mnoho jazyků
Žánrsborník, od r. 2009 odborný časopis
Periodicita2x ročně
FormátA4
Počet stran142
Země původuČeskoČesko Česko
Klíčové osoby
VydavatelNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
ŠéfredaktorJarmila Čiháková, Pavla Savická
Odkazy
ISSN0231-6056
WebOficiální stránky
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie

editovat

Roku 1965 byla založena jako (dvou)ročenka Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, kterou tato instituce začala vydávat pod vedením svého prvního ředitele Zdislava Buřívala s redakční radou, ve které se postupně vystřídali František Holec, Hubert Ječný, Eva Janská-Šádová, Karel Kibic, Viktor Kotrba, František Roubík, Dobroslav Líbal, Josef Mayer, Vladimír Píša, Jaromír Strejček, Ivan Šperling, Zdeněk Maria Zenger a krátce byl členem také Otakar Štorch-Marien. Technickou redakci zajišťovala Alena Neumannová, vydávalo nakladatelství Orbis, později Panorama. Byly v ní publikovány výsledky uměleckohistorických, archeologických a přírodovědných průzkumů, rekonstrukce a restaurování pražských památek, parků a zahrad. Přispívali do ní především pracovníci této instituce. Od roku 1978 byla tematika více ideologizována, jak vyžadovalo vedení druhého (normalizačního) ředitele střediska, plukovníka ing. Oldřicha Podzemského. K uvolnění dozoru došlo od roku 1988 za vedení třetího ředitele, Mgr. Ivana Baťky. Fotografické přílohy dodávali nejdříve Josef Ehm, Jitka Janatková a Zdeněk Helfert, později Roman Maleček ml. a Vlastimil Kvapil.

Od roku 2009 byla Staletá Praha zařazena na seznam recenzovaných periodik. Obsah je indexován v databázích SCOPUS, EBSCO a ERIH PLUS.[1]

Charakteristika

editovat

Vydavatelem časopisu je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, státní příspěvková organizace.

Časopis je víceoborový, zaměřuje se na historii a vývoj Prahy a informace o vydaných pragensiích. Je určen jak vědecké obci, tak čtenářům z řad kulturní veřejnosti. Jsou zde uveřejňovány dosud nepublikované vědecké odborné texty související s pražskými památkami. Vychází v češtině s cizojazyčnými souhrny. Staletá Praha navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných od roku 1965. Počínaje ročníkem XXV/2009 vychází dvakrát ročně.

Současná struktura

editovat
 • Studie – recenzované studie a články vycházející z původního výzkumu
 • Materiálie – recenzované stati vycházející z původního výzkumu
 • Review – recenzované původní přehledové vědecké stati (nevycházejí z původního výzkumu)
 • Sdělení – nerecenzované kratší články, které nemusí vycházet z původního výzkumu; popularizace pro odbornou veřejnost
 • Bibliografická služba – průřezy jednotlivými publikačními tituly z hlediska evidence pragensií, autorské a věcné rejstříky
 • Aktuality – aktuální dění v oboru, společenské zprávy; nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy za minulý rok; stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v předchozím roce

Aktuální vedoucí redaktoři

editovat

PhDr. Jarmila Čiháková, Mgr. Pavla Savická (alternace dle zaměření čísla)

Témata sborníků (do roku 2003)

editovat
 • 1 (1965): vše bez tematizace
 • 2 (1967): vše bez tematizace
 • 3 (1971): vše bez tematizace
 • 4 (1972): vše bez tematizace
 • 5 (1973): vše bez tematizace
 • 6 (1974): vše bez tematizace
 • 7 (1975): Pražské památky období 1860–1960 a jejich ochrana
 • 8 (1979): Třicet let památkové péče v Praze
 • 9 (1979): Praha Karla IV.
 • 10 (1980): Pražské zahrady a parky. Archeologické výzkumy
 • 11 (1981): Pražské památky pokrokových tradic
 • 12 (1982): Památková péče a umělecká řemesla
 • 13 (1983): Technika a památky
 • 14 (1984): Praha husitská
 • 15 (1985): Přírodovědný význam Prahy
 • 16 (1986): Památková péče v uplynulém desetiletí
 • 17 (1987): Pražské vojenské památky
 • 18 (1988): Výsledky archeologických, uměleckohistorických a stavebních průzkumů
 • 19 (1989): Praha bojující
 • 20 (1990): Památky pražského venkova
 • 21 (1991): Královská cesta
 • 22 (1992): Památky pod zemí
 • 23 (1997): Pražské památky 19. a 20. století
 • 24 (2003): Archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy památek

Reference

editovat
 1. Internetové stránky časopisu Staletá Praha. [cit. 24. 6. 2022]

Externí odkazy

editovat