Wikipedie:Nenarušujte encyklopedii kvůli ilustraci tvrzení

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:NEKIT
  WP:POINT

I když si myslíte, že zastáváte oprávněné stanovisko, je způsobení rozvratu asi tou nejméně účinnou cestou k jeho ilustraci – a může vést až k vašemu zablokování.

Zastávejte své stanovisko, ale nedokazujte je v praxi editovat

Diskuse, a nikoliv jednostranný akt, je preferovaným způsobem změny pravidel a preferovaným způsobem demonstrace problémů s pravidly nebo se způsoby jejich výkladu. Ten, kdo nesouhlasí se stavem současného doporučení nebo pravidla, by se neměl pokoušet tvořit praktické důkazy, že pravidlo ve Wikipedii nefunguje.

Mnoho přispěvatelů v minulosti deklarovalo, že se jim wikistres zvýšil zvláště v okamžiku, kdy měli dojem, že s pro ně důležitým případem je zacházeno špatným způsobem. Přispěvatel by měl v takovém případě vypíchnout rozpory, případně citovat jiné případy, které byly posuzovány odlišně. A nastolit otázku: „Co kdyby tímto způsobem bylo jednáno pokaždé?“

(To pomíjí dvě důležité stránky Wikipedie: je rozporná a toleruje věci, které nepřehlíží. To ale asi nelze považovat za chybu.)

V podobných situacích je velkým pokušením ilustrovat své stanovisko buďto parodií nebo nějakou formou cíleného testování reakcí na porušování pravidel. Přispěvatel může například záměrně rozhodovat další případy tak, aby karikoval jemu nepohodlné pravidlo. Tyto aktivity jsou všeobecně považovány za narušující: tj. vyžadující výraznou většinu nestranných editorů k následnému úklidu nebo revertování „důkazu“.

Řada lidí podobné editace pokládá za neefektivní přesvědčovací nástroje a zásadně je odmítá. Další považují tyto praktiky za zlomyslné a neencyklopedické. Jejich participanti se ocitají v křížové palbě obvinění, že needitují s dobrou vůlí, ale k vyvolání pobouření a odporu. Obecně platí, že stanoviska je nejlépe vyjadřovat přímo v diskusích, bez ironie a vytáček. Jasná řeč je nejlepší cestou, jak získat respekt, souhlas a konsenzus.

Pohrávání si se systémem editovat

Pohráváním si se systémem se rozumí užití pravidel Wikipedie k nabourávání její koncepce. Ve většině případů tato činnost spadá do narušování. Příkladem je tvrdohlavé revertování editací přesně třikrát denně a následné „nevinné“ zastávání názoru, že nebylo porušeno žádné pravidlo. Pravidlo tří revertů by se nemělo užívat jako oprávnění k revertování, a pokud to někdo činí, je to bráno jako narušování. Pokud to někdo dělá dlouhodobě, vede to k sankcím a v extrémních případech i k trvalému zákazu editací.

Příklady editovat

 • Jestliže někdo doporučuje, aby se Wikipedie stala demokratickou komunitou s většinovými principy…
  • argumentujte, že wikipedista může bez problémů vytvořit loutky a hlasovat více než jednou.
  • nevytvářejte sám několik loutek a nesnažte se jejich souhlasnými příspěvky v diskusi dokázat, že pravda je na vaší straně.
 • Pokud někdo vytvoří článek na podle vás hloupé téma a komunita nesouhlasí s vyvoláním Wikipedie:diskuse o smazání
  • předneste svůj případ jako zřetelnou diskusi o smazání, poukazujte na příklady článků, které se také stanou přípustnými, pokud bude komunita nadále uplatňovat podobná pravidla.
  • nevytvářejte článek na zřetelně hloupé téma, jen aby se stal předmětem diskuse o smazání.
 • Umístí-li někdo jeden z vašich oblíbených článků na diskusi o smazání a nazve jej hloupým a věříte-li, že jsou zde stovky hloupějších legitimních článků…
  • vysvětlete případ při diskusi o smazání vašeho článku, kde vypíchnete, že není o nic hloupější než mnoho jiných článků, a kde uvedete jeden dva příklady.
  • nenominujte se stejnými argumenty během jednoho dne do diskuse o smazání stovky jinak neproblematických článků.
 • Pokud článek, který jste nominoval ke smazání, nebyl smazán…
  • zvažte, zda vaše nominace byla oprávněná.
  • nenominujte lehkovážně tentýž článek jako nejlepší.
 • Pokud někdo smaže jako nedůležité informace o osobě, které vy v daném článku považujete za důležité…
  • prosazujte na diskusní stránce článku opětné začlenění těchto informací, poukažte na to, že jiné informace o osobách jsou v článku začleněny.
  • nemažte z článku všechny informace o všech osobách s tvrzením o jejich nedůležitosti.
 • Chcete-li změnit existující postup či doporučení…
  • zahajte diskusi na vhodné stránce a pokuste se dosáhnout dohody.
  • nedělejte něco, co je na hranicích pravidel, abyste ukázali, jak jsou špatná, a nenavrhujte je na smazání.
 • Když vás rozčílí, že lidé při změnách nedodržují správný postup…
  • zjistěte, proč to dělají, nebo se je pokuste přesvědčit, aby své chování změnili.
  • nerevertujte bezpochyby dobré změny jen kvůli tomu, že správný postup nebyl dodržen.
 • Máte-li za to, že nějaký útok by neměl mít přívlastek „teroristický“…
  • argumentujte na diskusní stránce článku, že výraz „teroristický“ není neutrální a je třeba jej odstranit.
  • nepřidávejte slovo „teroristický“ do článků o mnoha dalších incidentech, které jen velmi málo lidí vnímá jako „terorismus“.

Do nebe volající narušování jakéhokoliv druhu je blokovatelné kterýmkoliv správcem – až do délky jednoho měsíce v případě opakovaných vysoce rozvratných útoků. Pro účastníky arbitráže je užitečné se podívat, jak se může porušování tohoto pravidla odrazit v rozhodnutích arbitrážního výboru.

Mystifikace editovat

Stejně tak se prosím nepokoušejte vkládat do Wikipedie dezinformace k otestování její schopnosti je najít a odstranit; je to plýtvání časem všech, včetně vašeho. Podívejte se také na Wikipedie:Mystifikace.

Nevarujte před olizováním zmrzlého zábradlí editovat

Nespěchejte s předcházením novým formám vandalismu, můžete tím dávat vandalům novou inspiraci:

Preventivní výstrahy mohou podnítit novou neplechu.
Exemplárním případem budiž situace z českého filmu Obecná škola, s ředitelem Hrušínským.