Wikipedie:Pravidlo tří revertů

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:3RR
  WP:PTR
  WP:P3R
  WP:3RV
  WP:3R

Vedení sporů o obsah článku pomocí revertování je nekonstruktivní a obvykle i bezvýsledné. Editační války obtěžují nezúčastněné uživatele zobrazováním změn na stránce Poslední změny a ve Sledovaných stránkách. Časté reverty ztěžují práci uživatelům, kteří se stránku snaží vylepšit.

Pravidlo

Pro omezení negativních důsledků revertování komunita Wikipedie přijala pravidlo tří revertů:

Nerevertujte žádnou stranu více než třikrát v období 24 hodin.
(Toto pravidlo se nevztahuje na revert vlastního příspěvku nebo zřejmého vandalismu.)

Prosazování

Po 4. revertu může být uživatel zablokován až na 24 hodin (podle uvážení správce).

V případě, že toto pravidlo u jednoho článku porušilo více uživatelů, správci musí se všemi takovými uživateli zacházet stejným způsobem.

Pravidlo se vztahuje na osoby. Při revertování pomocí více uživatelských účtů jedné osoby se reverty počítají pro všechny účty dohromady a v případě porušení pravidla se i blokování týká všech účtů. Systematickými pokusy obejít pravidlo pomocí loutkových účtů se může zabývat arbitrážní výbor.

Pokusy obejít pravidlo tří revertů kombinací revertování a velmi drobných změn se počítají stejně jako reverty, podle posouzení správce.

Doporučení

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Pravidlo tří revertů je potřeba chápat jako zákaz více než tří revertů, nikoli jako povolení tří revertů. Vedení revertovacích válek je nevhodné i s intenzitou nižší než 3 reverty za den.

Toto pravidlo se vztahuje na jednotlivé uživatele, ne na názorové skupiny. Pokud je příslušná editace opravdu taková, že revert vyžaduje, jistě se kromě vás najde někdo další, kdo ji provede. Tím je také zajištěno, že v podobných případech revertování vyjadřuje názor významné části komunity. Pokud se najde vyšší počet lidí, kteří museli využít všechny tři své povolené reverty na jedinou stranu, je pravděpodobně na čase požádat o zamčení příslušné strany a začít spor řešit.

Vynucování pravidla

Mezi jemnější metody vynucování tohoto pravidla patří:

 1. Vzdělávání uživatelů, kteří nemusejí tato pravidla vůbec znát.
 2. Tlak okolí a vedení příkladem.
 3. Zamčení strany, která je opakovaně revertována.

Tyto metody jsou doporučovány také jako metoda prevence (např. upozornění po 3. revertu), navíc s výjimkou zamčení nevyžadují práva správce.

Co dělat, pokud jsem zablokován podle pravidla 3 revertů

Nejprve se podívejte, zda jste opravdu učinili 4 reverty během 24 hodin.

Pokud ne, kontaktujte e-mailem správce, který vás zablokoval (nebo jiného správce), zdvořile toto zdůrazněte a požádejte o odblokování.

Pokud ano, můžete buď počkat do vypršení bloku, nebo i v tomto případě kontaktovat správce, který vás zablokoval (nebo jiného správce), uznat svou chybu a požádat jej, aby zvážil vaše odblokování. Správce vám může, a nemusí vyhovět.