Wikipedie:Arbitrážní výbor

Zkratka:
 • WP:AV
  WP:AC
Případy arbitráže (e) • (změny)
Přijímání žádosti
Shromažďování důkazů
Analýza důkazů
Hlasování
Podnět k uzavření
Naposledy uzavřeno
D W H Jan kozak 17. 4. 2017
D W H Cechblog 23. 2. 2017


Vizte též Arbitrážní výbor na stránce Wikipedie:Pravidla arbitráže, kde najdete i popis fungování výboru.

Arbitrážní výbor je posledním stupněm řešení sporů na české Wikipedii. Než se rozhodnete požádat o řešení svého sporu arbitrážní výbor, měli byste vyčerpat všechny ostatní možnosti.

Arbitrážní výbor není výkonný, ale rozhodčí orgán. O svých výrocích kolektivně jedná tajně a pak rozhoduje veřejným hlasováním, jehož se účastní pokud možno všichni arbitři. Pracují na tom dobrovolně ve svém volném čase. Arbitrážní výbor tedy nemůže reagovat na žádosti promptně či vynášet urychleně rozhodnutí o blokování apod. Na rychlou reakci má Wikipedie sbor správců.

Řešení sporů

Arbitrážní výbor má dvě možnosti jak řešit spory:

Opatření
Jednodušší a vhodné pro jednotlivé případy. O konkrétní opatření můžete požádat na stránce Žádost o opatření, kde najdete i příslušné doporučení o náležitostech žádosti a o způsobu jejího projednání.
Arbitráž
Vhodná pro složitější a dlouhodobě trvající problémy. V případě složitějšího sporu můžete požádat na stránce Žádost o arbitráž. Životní cyklus řešených případů v hrubých rysech popisují pravidla arbitráže.

Dotazy na Arbitrážní výbor a žádosti o vydání stanoviska můžete směřovat do jeho Odpovědny.

Složení výboru

Stávající členky a členové:

Chronologický přehled všech členů

Kontaktní adresa na Arbitrážní výbor

arbcom-cs lists.wikimedia.org

Poštu odeslanou na uvedenou adresu obdrží všichni arbitři. Oficiální komunikaci s Arbitrážním výborem je vhodné směrovat na tuto adresu.

Volby do výboru

 • volby leden 2006 – první řádné, zvoleni Vrba, Petr.adamek, Miraceti, Wikimol, Beren a Egg
 • volby únor 2006 – doplňovací volby po rezignaci Egga a Vrby, zvolen byl che.
 • volby srpen 2006 – doplňovací volby po rezignaci Berena, nikdo nebyl zvolen.
 • volby říjen 2006 – další kolo doplňovacích voleb po rezignaci Berena, zvolen byl PaD.
 • volby červenec 2007 – druhé řádné; zvoleni Beren, che, Milda, Okino a Timichal.
 • volby leden 2009 – třetí řádné; zvoleni Beren, Okino, Martin Kozák a Reaperman.
 • volby březen 2009 – doplňovací volby na obsazení dvou prázdných míst; zvoleni Mirek256 a Yopie.
 • volby srpen 2009 – doplňovací volby po rezignaci Martina Kozáka, nikdo nebyl zvolen.
 • volby leden 2010 – 4. řádné volby do poloviny arbitrážního výboru a doplňovací na jedno prázdné místo; zvolen Krvesaj.
 • volby květen 2010 – doplňovací volby do arbitrážního výboru na pět prázdných míst; zvoleni Jirka O., Okino, Tchoř a Yopie.
 • volby leden 2011 – 5. řádné volby do poloviny arbitrážního výboru; zvoleni Chalupa a Yopie, jedno místo zůstalo neobsazeno.
 • volby leden 2012 – 6. řádné volby do poloviny arbitrážního výboru a doplňovací na jedno prázdné místo; zvoleni Bodlina, Jan.Kamenicek a Okino, jedno místo zůstalo neobsazeno.
 • volby leden 2013 – 7. řádné volby do arbitrážního výboru (volí se 3 arbitři do ledna 2015) a doplňovací na 1 prázdné místo do ledna 2014; zvoleni Bazi a Verosusa, 2 místa neobsazena.
 • volby květen 2013 – doplňovací volby na dvě volná místa; zvolen Yopie, 1 místo zůstalo neobsazeno.
 • volby leden 2014 – 8. řádné volby do arbitrážního výboru za 3 arbitry a doplňovací na 1 prázdné místo; zvoleni Jan.Kamenicek a Vachovec1, 2 místa neobsazena.
 • volby červen 2014 – doplňovací volby, nikdo nebyl zvolen
 • volby leden 2015 – 9. řádné volby do arbitrážního výboru za 2 arbitry a na 1 prázdné místo, zvoleni Bazi, Miďonek a Verosusa
 • volby květen 2015 – doplňovací volby na 1 nezaplněné místo, nikdo nebyl zvolen
 • volby leden 2016 – 10. řádné volby za 2 arbitry a na 1 neobsazené místo, zvoleni RPekař a Vachovec1, 1 místo zůstalo neobsazeno
 • volby červen 2016 – doplňovací volby na 2 nezaplněná místa, zvolen Rosičák, 1 místo zůstalo neobsazeno
 • volby listopad 2016 – doplňovací volby na 3 nezaplněná místa, zvolen Martin Urbanec, 2 místa zůstala neobsazena
 • volby leden 2017 – 11. řádné volby za 2 arbitry a na 2 neobsazená místa, zvoleni Martin Urbanec a Rosičák, 2 místa zůstala neobsazena
 • volby leden 2018 – 12. řádné volby za 2 arbitry a na 2 neobsazená místa, zvoleni Leome323, Mates a RPekař, 1 místo zůstalo neobsazeno
 • volby leden 2019 – 13. řádné volby za 2 arbitry a na 1 neobsazené místo, zvoleni Rosičák a Whitesachem, 1 místo zůstalo neobsazeno
 • volby leden 2020 – 14. řádné volby za 2 arbitry a na 2 neobsazená místa, zvoleni F.ponizil a Tchoř, 2 místa zůstala neobsazena
 • volby květen 2020 – doplňovací volby na 3 neobsazená místa, zvolena Lalina, 2 místa zůstala neobsazena
 • volby leden 2021 – 15. řádné volby za 3 arbitry a na 2 neobsazená místa, zvoleni F.ponizil, Mario7, Lalina a Khamul1, 1 místo zůstalo neobsazeno
 • volby leden 2022 – 16. řádné volby za 2 arbitry a na 1 neobsazené místo, zvoleni Tchoř a Herigona, 3 místa zůstala neobsazena
 • volby leden 2023 – 17. řádné volby na 3 dvouletá a 1 jednoroční místo, zvoleni Vojtěch Zavadil a Lalina, 2 místa zůstala neobsazena
 • volby leden 2024 – 18. řádné volby na 3 dvouletá a 2 jednoroční místa, zvoleni Herigona a V0lkanic, 3 místa zůstala neobsazena