Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Tato stránka se zabývá trollováním, jevem souběžným s vandalismem, které je rovněž schopno snížit použitelnost encyklopedie pro čtenáře i ostatní uživatele. Česká Wikipedie sice nemá pravidlo speciálně zaměřené proti takovému jednání, nutno však podotknout, že některé způsoby chování zde popsané mohou být postihovány jako narušování Wikipedie.
Zakladatel Wikipedie Jimbo Wales přednáší o tom, jak jednat s trolly

Trollováním se míní vědomé a záměrné pokusy narušit schopnost Wikipedie sloužit svým čtenářům, editorům, správcům, vývojářům a dalším lidem, kteří pracují na vytváření svobodného obsahu nebo pomáhají Wikipedii fungovat. Trollování je úmyslné porušování nevyslovených pravidel internetových komunit. Často začíná úsudkem jednoho uživatele o hodnotě práce jiných přispěvatelů. (Podobný úsudek proto nebývá považován za užitečnější než mínění typu „nesouhlasím s Vámi“, zejména uživateli, kteří chování pokládají za důležitější než předpokládaný úmysl.)

Trollování není nezbytně totéž co vandalismus (ačkoliv vandalismus může být trollem používán). Vandal si může užívat hyzdění stránek, urážení náhodných uživatelů nebo šíření osobních názorů nevhodným způsobem. Troll naproti tomu uvážlivě zneužívá slabostí lidské přirozenosti nebo online komunity k naštvání lidí.

Existuje mnoho typů podvratných uživatelů, kteří nejsou trolly. Revertovací válečníci, bojovníci za určitý úhel pohledu, protivové, nezdvořáci a hlasití kritikové struktury a procesů Wikipedie nejsou nezbytně trolly, i když existuje šedá zóna mezi jejich chováním a ryzím trollováním a trollové se občas do těchto aktivit také zapojují.

Myšlenka definovat trollování je v mnoha směrech přinejmenším komická. Trollí přirozenost velí uniknout z definice zamýšlené k jejich omezení a najít nové netradiční cesty, jak rozčilovat své okolí. Jediné, co je možno nabídnout, jsou komentáře, které v obecné rovině naznačují, co troll je a co trollové dělají. Není však možné určit všechny cesty, jakými se někdo může vydat při konání svého zhoubného díla. Z tohoto důvodu nelze ani očekávat účinnost žádného automatického opatření proti trollům.

Správci nemohou blokovat uživatele pouze za „trollování“, přesto však některé účty užívané prakticky jen k tomuto účelu mohou být s tímto zdůvodněním zablokovány, a to i na neurčito.

Základní pravidlo týkající se trollování je jednoduché: Nedělejte to.

Zlá vůle

editovat

Trollování je úmyslný, zlovolný pokus narušit editování Wikipedie. Ignorance není trollování. Pouhý nesouhlas není trollování. Zaujaté editování, třeba i agresivně prosazované samo o sobě není trollování. Zavádějící nominace, hlasování a navrhování pravidel není samo o sobě trollování. Trollování je to jen tehdy, pokud jsou tyto věci motivovány programovou zlomyslností, nikoliv jen ignorancí nebo zaujatostí. Je tedy nutné posuzovat osobní motivaci činů druhých. Takový úsudek by neměl být pronášen, aniž jste si jím velmi jisti. Měli byste si to uvědomit, kdykoliv cítíte nutkání někoho obvinit z toho, že je troll.

Když se pokoušíte rozhodnout, zda je někdo troll, snažte se předpokládat, že jím není. Zdvořile a rozumně jim vysvětlujte chyby; odkazujte je na pravidla, doporučení ohledně stylu a relevantní minulé diskuse. Nečiňte závěr, že jsou to trollové, dokud neukáží naprostou neschopnost nebo neochotu naslouchat rozumným argumentům či pod tlakem ostatních zmírnit svou pozici. A i když je to ten případ, je přesto lepší zůstat zticha a nechat ostatní zjistit totéž než vykřikovat, že někdo je troll, a udělat ještě větší zmatek. Je lepší nechat bavit trolla trochu déle než zahnat skutečného přispěvatele přivedeného na scestí. Uvědomte si principy skrývající se za pravidlem Wikipedie:Buďte laskaví k nováčkům a aplikujte je.

Typy trollování

editovat

Následující řádky identifikují chování, do nichž se někteří trollové zapojují. Neočekávejte však, že jejich chování bude zcela odpovídat popsanému, a na druhou stranu ani vystupování popsaným způsobem nemusí znamenat, že uživatel je troll. Důležitou součástí „trollování“ je hledání nových způsobů jak ostatní frustrovat.

Editační války

editovat

Typický troll úmyslně zveřejní nějakou pobuřující myšlenku – řekne něco zvláště kontroverzního, aby podnítil flame war. Totéž udělá i někdo, kdo má minoritní nebo kontroverzní názory a kdo opravdu věří, že jeho pohled je ve Wikipedii nedostatečně prezentován. Trollové však většinou nehledají konsenzus a kompromis, namísto toho budou trvat na své pozici bez ohledu na možnost kompromisu.

Ne všichni trollové zapojení do editačních válek si vybírají téma, které je zřetelně kontroverzní. Definiční charakteristikou tohoto typu trolla není obsah editací, ale chování při diskusi o nich, jeho odmítání vzít v úvahu důkazy a citace nebo akceptovat konsenzus či kompromis.

Lidé, kteří vášnivě věří v to, co píšou, se často chovají způsobem, který se ostatním jeví jako trollování. Mnoho lidí, kteří nejsou trollové, odmítá kompromis a kompromis někdy ani nemusí být nejlepším řešením problému.

Vkládání nevhodného obsahu

editovat

Některé články byly založeny a některé obrázky nahrány s jediným účelem – aby obtěžovaly čtenáře nebo jiné wikipedisty. Případy jako je kopírování obsahu ze shock sites lze klasifikovat jako vandalismus. Nicméně pokud je článek s jasně nevhodným obsahem agresivně bráněn s tím, že jde o běžný encyklopedický materiál, lze to označit jako trollování. Tvrdé prosazování existence článků o některých málo významných organizacích s kontroverzními, např. rasistickými cíli může být trollováním. Na druhé straně se najdou i lidé, kteří mohou prosazovat jejich existenci z principiálních důvodů bez jakékoliv zlé vůle. Jiní, kteří nerozumí jejich úhlu pohledu, to mohou interpretovat jako trollování.

Zneužívání procesů

editovat

Úmyslné zneužívání procesů je oblíbenou trollí hrou. Mezi příklady patří neustálé nominování článků na diskusi o smazání, i když jsou evidentně encyklopedické, nominace pahýlů na nejlepší článek, neopodstatněné uvádění uživatelů na žádost o komentář nebo na žádost o opatření, navrhování kandidátů (nebo i vandalů) do funkcí, na něž evidentně nemají předpoklady (na české Wikipedii se naštěstí většinou vyžaduje vlastní nominace) a „opravy“ věcí, které jsou již konsenzuálně vyřešeny v doporučeních týkajících se stylu Wikipedie. Když říkáme, že je něco „jasné“ nebo „neopodstatněné“, míníme tím, že kdokoliv jednající s dobrou vůlí by souhlasil s těmito charakteristikami. Dejte si pozor na to, že občas něco připadá jasně vám, ale nikoliv ostatním – a charakterizovat někoho jako trolla jen proto, že s vámi nesouhlasí, může způsobit, že další diskuse se vyvinou do stavu, kdy budou Wikipedii velmi poškozovat.

Obvykle se, i když chování jasně narušuje pravidla, jedná jen o někoho, kdo s nimi není obeznámen. Sledujte reakci uživatele, když ho na příslušné pravidlo odkážete. Pokud pravidlo akceptuje nebo začne pátrat po tom, jak ho změnit, tak to svědčí o tom, že není trollem. Pokud deklaruje, že pravidlo je „špatné“ (bez jakéhokoliv úsilí jej zlepšit) nebo jej jednoduše ignoruje, je možné, že je to troll. Uvědomte si, že „pravidla“ na Wikipedii nejsou zcela zřejmá. Pro nového wikipedistu je někdy velmi obtížné pochopit komplikovaný systém pravomocí, který Wikipedie používá, a tento systém často není do všech detailů popsán (řada věcí je stanovena jen zvykově). Pokud uživatel odmítá, že uplatněné pravidlo je skutečně pravidlem, je asi nejlepší požádat o pomoc ostatní uživatele. Doporučte nováčkovi obrátit se o pomoc Pod lípu nebo ho nasměrujte na kanál IRC, kde jsou často zkušení uživatelé, kteří nováčkovi pomohou obeznámit se se systémem.

Otravování

editovat
 
Některým lidem je lépe se vyhýbat, protože při konfrontaci se stávají VELMI útočnými

Další formu trollování představuje neustálé kladení otázek se zřejmými nebo jednoduše nalezitelnými odpověďmi. Na druhou stranu to, co je zřejmé jednomu člověku, je jinému nesrozumitelné. Pokud má uživatel stále hloupé otázky, poskytněte mu zdroje, kde si může odpovědi vyhledat. Můžete ho také odkázat na Wikipedie:Potřebuji pomoc. Pokud pokračuje, zdvořile mu vysvětlete, že rád pomáháte, ale jste dost zaneprázdněný nebo zaneprázdněná. Pokud pokračuje v pokládání těchto otázek, i když jste mu je vysvětlil, nebo začne žalovat, že nechcete pomoci, je zde šance, že jde o trolla. Ale i tak může být jen líný nebo zmatený. Ze všech typů trollování je právě u tohoto nesmírně důležité nenechat se vytočit. Pamatujte: Wikipedie je zdroj vědění. Buďte přátelští, když předáváte vědomosti lidem. V extrémních případech to však může být forma trollování, a pak není nemístné říct dotyčnému, ať vás nechá být, pokud jste napřed podnikli přiměřený pokus odpovědět jeho otázky.

Nemístná kritika

editovat

Někteří trollové jsou kritičtí vzhledem k projektu, jeho pravidlům, uživatelům, správcům nebo jeho cílům. Tato kritika často bere formu obviňování z vytváření klik či politických skupin, z organizování kampaní, typicky zaměřených na podporu určitého úhlu pohledu, z šikanování nějakého uživatele a podobných výroků. Rasističtí trollové při konfrontaci často obviňují Wikipedii z marxismu nebo politické korektnosti. Kritika projektu činěná konstruktivně je vítána především ze strany zavedených uživatelů, pokud je činěna na patřičných místech. Není vítána, pokud je rozeseta křížem krážem po širokém množství stránek nebo vkládána na nepatřičná místa, jako jsou stránky článků nebo zavedených pravidel. Je to podobné vkládání kontroverzních témat – pokud je to činěno se snahou vylepšit věci a být přístupný diskusi, může to přinést velký užitek. Pokud je to činěno s potměšilostí a zlou vůlí, je to problém. Samozřejmě nový uživatel, se kterým není zacházeno v rukavičkách, to může snadno interpretovat jako klikaření, zvláště když nevidí pro své nářky odpovídající fórum. Hodnocení, jaká kritika je konstruktivní, je bohužel hodně subjektivní záležitost.

Tvůrčí trollování

editovat

Přirozeností trollů je rozvracet, a když troll nalezne nový, s pravidly nekolidující způsob, jak činit problémy, získá velmi účinnou zbraň. Nezáleží na tom, jak dobré máte definice trollování, horlivý troll určitě nalezne něco, na co jste ještě nepomysleli.

Takže v této všezahrnující kategorii – jestliže se uživatel stále chová rozvratně a ani zdvořilost, úsilí o konsenzus, mediaci nebo další věci na něj nemají vliv, pak trolluje. Pokud uživatel v rámci jakéhokoliv druhu konfliktu trvá na liteře pravidla, i když hrubě jedná proti jeho duchu, je to často známka trollování.

V těchto hraničních případech je ještě důležitější než jindy předpokládat dobrou vůli a usilovat o konsenzus nejen k odmítnutí toho, co si myslíte, že je trollování, ale také v záležitosti, zda někdo je, nebo není trollem. Když se setkáte s tvůrčím trollováním, je dobrým začátkem přijít na tuto stránku a navrhnout doplnění do kapitoly o typech trollování. Pokud lidé souhlasí, že je to trollování, můžete se vrátit ke konfliktu a mít tento argument na své straně. Pokud s přidáním doplnění neuspějete, nezbývá než využít procesů Wikipedie pro řešení sporů. Opravdu „tvůrčí“ trollování většinou končí až před arbitrážním výborem.

Nekrmte trolly

editovat
 
Prosím nekrmte trolly

Běžnou radou týkající se trollů je „Prosím nekrmte trolly.“ I když dlouholetí veteráni online komunit shledávají tuto radu nepoužitelnou, protože v komunitě jakékoliv velikosti se vždy vyskytne někdo, kdo na trollovu návnadu zabere, spousta lidí si stále myslí, že je to jediná efektivní metoda, jak jednat s trolly. Faktem je, že když nepřiléváme olej do ohně, tak přinejmenším neděláme situaci horší. Jakmile se chování trolla frustrovaného nedostatkem odezvy vystupňuje ke zneužívání, vandalismu atd., je mnohem jednodušší ho eliminovat kvůli těmto věcem.

Jak jednat s trolly v editačních válkách

editovat

Trolly samozřejmě někdy není možné ignorovat, aniž bychom dopustili narušení integrity článku – zvláště při probíhající editační válce. I když není dobré sejít z cesty vylepšování a chránění Wikipedie, vždy si uvědomte zásadu zůstat v klidu, i když se editace jiných dostávají do varu, a nerozpakujte se místo přímé akce raději iniciovat proces řešení sporů. Mějte na paměti pravidlo tří revertů. Pokud někdo při trollování znehodnocuje článek, požádejte o podporu ostatních při jeho opravě. Troll se pak buď vzdá, nebo se vám podaří dosáhnout konsenzu, jak s ním dále se vší rozhodností jednat.

Jak reagovat na vkládání nevhodného obsahu

editovat

I když běžně je nejlepší trolly ignorovat, to nefunguje na obsah načtený do Wikipedie. I kdyby byl ignorován, zůstává v databázi a je viditelný z internetu. Nevhodné články, které nelze smazat rychle, by měly být navrženy na Diskusi o smazání. Nicméně debatu je třeba držet striktně ve faktické rovině. Horká diskuse o smazání, navíc živena plamennými komentáři od trolla, jeho loutek a spojenců může posílit trollovu motivaci.

Hodnota pomalých revertů

editovat

Na Wikipedii je jednou z nejefektivnějších cest, jak jednat s trvalým hledáním problémů, využití pomalých revertů. Dovolit tedy zlořád po jistou chvíli (obvykle den nebo podobně) a poté jej revertovat. Bez jakéhokoliv druhu okamžité reakce troll ztrácí uspokojení, neví, co má dělat, a revert poté zlikviduje jakýkoliv efekt jeho příspěvku. Poskytuje to čas ostatním pochopit charakter výtržníkových editací a přitáhne to jejich pozornost. Je to v podstatě forma principu „Nekrmte trolly (aspoň ne moc)“.

Hlavním problémem pomalých revertů je, že je lze jen obtížně aplikovat na často upravované články, protože se v nich brzy vyskytnou další editace.

Jak reagovat na zneužívání procesů

editovat

Na rozdíl od trollů, kteří vandalizují články, hlavní škody způsobené těmi, kteří zneužívají procesy, jsou nepřímé. Obecně je nejlepší specifikovat svůj nesouhlas a ponechat věci tak, jak jsou. V mnoha případech už někdo jiný problém vysvětlil a je možné jednoduše říct, že souhlasíte. Pokud procesy obvykle končí neúspěchem, „vypilovávat“ vysvětlení za vysvětlením nebo osobně útočit na nominátora nic nezmění; neúspěchem by to skončilo stejně. Pokud je počet vyvolaných procesů přílišný, je načase vyvolat proces řešení sporů. Proces řešení sporů je však dost pomalý. Pokud je množství vyvolaných procesů extrémně vysoké, je na místě žádat nouzové zablokování, aby se zabránilo dalšímu zvětšování škod. Jinak je obecně lepší nechat procesy běžet.

Jak reagovat na otravování či nemístnou kritiku

editovat

V závislosti na místě a tvrdosti je nejlepší cestou snahy trollů ignorovat nebo se k nim chovat jako k jakékoliv jiné editační válce. Pokud se tak děje na vaší diskusní stránce, ignorujte to nebo aplikujte pomalé reverty (jednou každých několik dnů). Nekrmte trolly.

Špatně identifikovaní trollové

editovat

Protože úsudek, že někdo je troll, je jen subjektivní, je vždycky možné, že někdo bude na základě svého chování mylně identifikován jako troll. Pokud věříte, že jste byli obviněni z trollování, i když vaše editování bylo upřímné, zvažte následující řešení.

  • Nedělejte to. Pokud lidé říkají, že jste troll, protože děláte X, nedělejte X.
  • Předpokládejte dobrou vůli. Optimistický přístup vás ušetří hromady potíží – nechtějte být první osobou, která bude konat se zlou vůlí. Lidé většinou opravdu mají tendenci k dobré vůli a chtějí řešit spory po dobrém.
  • Stáhněte se. Nechte případ třeba týden bez odezvy, aby se nálada zklidnila. Pak se vraťte zpět a pokuste se začít diskutovat klidně a rozumně.
  • Zvažte metody řešení sporů jako je Wikipedie:Žádost o komentář nebo Wikipedie:Mediace.
  • Změňte svůj slovník. Člověk je často obviněn z trollování, protože formuluje svůj úhel pohledu obzvláště útočným způsobem. Uvažte: Nepodporujete otevřeně trollování na svých osobních stránkách? Nezatracujete ostatní a nezapojujete se do osobních útoků? Neobviňujete ty, kteří s vámi nesouhlasí, z účasti v klikách? Pokud s tím přestanete, lidé na vás budou pravděpodobně reagovat lépe.
  • Podvolte se. Někdy, nezávisle na tom, že jste si jistý, že máte pravdu, jde konsenzus proti vám. Stane-li se tak, nechte to být. Možná někdy jindy někdo jiný vezme za svou tutéž věc a diskuse začne znovu, ale tentokrát se bude odvíjet zcela jinak.

Pokud nezávisle na tom, jak se snažíte být rozumný, jste stále obviňován z trollování, je možné, že pocítíte nutkání vytvořit nový uživatelský účet a „začít znovu“. Prosím podívejte se na stránku Wikipedie:Loutkový účet, která se tímto zabývá, a povšimněte si, že je to velmi nedoporučované. Je mnohem lepší získat důvěru znovu svému existujícímu jménu než se pokusit obejít svou špatnou pověst. Mnohem nadějnější je vybudovat si rezervoár tolerance, pokud budete jednat konzistentním způsobem, který lidé mohou pochopit a předvídat – a držení stejného účtu je toho součástí.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat