Wikipedie:Loutkový účet

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:LÚ
Loutka a její vodič

Přihlášení uživatelé by měli běžně přispívat na Wikipedii pod jedním uživatelským účtem (jménem). Pro určité, níže uvedené účely je povoleno si vedle hlavního účtu vytvořit ještě další, alternativní účet. Alternativní účet zneužitý pro klamání a obcházení pravidel se nazývá loutkový účet nebo loutka a může být trvale zablokován.

Pravidla a doporučení Wikipedie se zpravidla týkají uživatelů a ne samotných účtů. Použití loutkového účtu například v revertační válce nebo při hlasování je posuzováno stejně, jako by editace proběhla z hlavního účtu, navíc jsou však ještě uplatňovány sankce za zneužití loutky v podobě blokování nebo propadnutí hlasů. Pravidla se vztahují i na loutkové anonymní editace z IP adresy (která však může být sdílena více nepřihlášenými uživateli), tedy pokud registrovaný uživatel místo vytvoření loutkového účtu zneužije stejným způsobem možnost editace bez přihlášení. V případě podezření na loutkový účet je možné podat žádost o ověření uživatele (CheckUser), které mohou kvůli ochraně soukromí provádět jen vybraní revizoři.

U povolených alternativních účtů se důrazně doporučuje jejich propojení s hlavním účtem, například účet bota prostřednictvím šablony {{Bot}}. Toto neplatí pro případ zachování soukromí (bod 2 legitimních důvodů) a nového startu (bod 7), případně i testovacího účtu (bod 8).

Zakázané způsoby využití alternativních účtů

Zneužití alternativního účtu kterýmkoli ze způsobů uvedených níže je považováno za narušování Wikipedie. Alternativní účet by měl být v takovém případě zablokován na neurčito, hlavní účet pak může být zablokován v souladu s příslušným odstavcem závazného pravidla Wikipedie:Blokování.

V případě zneužití alternativního účtu k obcházení sankcí uvalených na hlavní účet (bod 2) se příslušné sankce automaticky restartují.

 1. Manipulace hlasování: Je zakázáno používat alternativní účty k manipulaci hlasování.
 2. Obcházení bloku: Je zakázáno využívat alternativní účty k obcházení zákazu editace. Je rovněž zakázáno využívat alternativní účty k pokračování v činnosti, za kterou byl hlavní účet zablokován.
 3. Zneužití nového startu: Uživatel nesmí vytvářet nové účty za účelem vyhýbání se sankcím.
 4. Iluze podpory 1: Je zakázáno vytvářet iluzi široké podpory vlastního názoru při diskusích. U koncepčních otázek by iluze neměla být vytvářena ani tím, že uživatel hájí některé ze stanovisek při různých příležitostech z různých účtů.
 5. Iluze podpory 2 – Editace článku či diskuse jednou osobou z více účtů: Je zakázáno editovat tentýž článek nebo tutéž diskusní stránku jednou osobou z více účtů během krátkého časového období, pokud je tím vytvářen dojem, že jde o editace více uživatelů.
 6. Vytváření klamného dojmu: Je zakázáno využití alternativních účtů k vytvoření falešného dojmu (například použití urážlivé či iracionální argumentace za účelem převážení většinového názoru na opačnou stranu).
 7. Editace ve jmenném prostoru „Wikipedie“: Je zakázáno používat alternativní účty ke komunitním diskusím, jako jsou diskuse o pravidlech a doporučeních, diskuse o smazání atd. Výjimkou jsou účty založené pro ochranu soukromí wikipedisty (bod 2 sekce Legitimní využití alternativních účtů); pokud však uživatel edituje z takového účtu, nesmí zároveň editovat tutéž diskusi z jiného svého účtu (viz výše Iluze podpory 1 a 2).
 8. Vyhýbání se kontrole: Je zakázáno (až na výjimky specifikované v sekci Legitimní využití alternativních účtů) používat alternativní účty k maskování své činnosti.
 9. Dobrá ruka a špatná ruka: Je zakázáno používat jeden účet ke konstruktivním editacím a jiný k narušování Wikipedie. (Příklad: Jeden účet vandalizuje a druhý to po něm napravuje.)
 10. Administrátoři – jeden účet: Správci, byrokraté či arbitři nesmí vlastnit více než jeden účet s odpovídajícími právy (to konkrétně znamená, že například správce nesmí vlastnit dva účty se správcovskými právy, ale může vlastnit jeden hlavní účet se správcovskými právy a druhý účet bez zvláštních práv například pro bezpečné editace z veřejných počítačů). Výjimkou jsou komunitou schválené robotické účty, zpravidla s příznakem bota.
 11. Zneužití patroly: Uživatel nesmí jedním účtem vytvořit stránku a dalším ji označit jako prověřenou.
 12. Stavění se do role nezávislého komentátora: Je zakázáno používat alternativní účet k diskusi o účtu uživatele.
 13. Klamání při ucházení se o post s důvěrou komunity: Uživateli ucházejícímu se o komunitou volenou funkci v projektu se doporučuje nezamlčet existenci svých alternativních účtů. Výjimkou jsou účty sloužící k ochraně soukromí (bod 2 sekce Legitimní využití alternativních účtů). V případě „nového startu“ (bod 6 sekce Legitimní využití alternativních účtů) kandidující uživatel uvede všechny účty používané od restartu (opět s výše uvedenou výjimkou). Komunita dává důvěru konkrétní osobě, nikoli účtu, a proto očekává, že taková osoba nebude tajit existenci svých alternativních účtů.
  1. Pokud kandidát na funkci zatají existenci svého alternativního účtu, činí tak na svou zodpovědnost. Vyjde-li provoz takového účtu po zvolení do funkce dodatečně najevo, je to důvod k založení hlasování o potvrzení ve funkci libovolným uživatelem i mimo výroční měsíc, pokud to jinak pravidla umožňují.
  2. Při provozu takového účtu po zvolení a při důvodném podezření, že jsou editace účtu v rozporu s očekávaným chováním funkcionáře, je možné založit žádost o opatření; Arbitrážní výbor pak rozhodne o případném okamžitém odebrání práv, pokud to příslušná pravidla umožňují.
  3. Při provozu takového účtu po zvolení arbitrem, a při důvodném podezření, že jsou editace účtu v rozporu s očekávaným chováním arbitra, může kterýkoliv uživatel založit hlasování o odvolání arbitra.

Legitimní důvody využití alternativních účtů

 1. Bezpečnost: Uživatel si může vytvořit alternativní účet za účelem ochrany proti zcizení hesla hlavního účtu. (Veřejně přístupné počítače mohou obsahovat malware zaměřený na krádež hesel či osobních údajů.) Takovýto účet by měl být přesměrováním z uživatelských stránek propojen s hlavním účtem.
 2. Soukromí: Uživatel editující článek nebo téma, se kterými si nepřeje být spojován v rámci své rodiny, sociálního či profesního okruhu, může použít alternativní účet.
 3. Bot: Boti jsou zvláštní případy účtů. Jedná se o programy či skripty pracující v automatickém či poloautomatickém režimu. Uživatelům používajícím boty se doporučuje vytvořit pro bota samostatný účet a požádat o přiznání příznaku bota prostřednictvím stránky Wikipedie:Bot/Žádosti. Neregistrovaní boti mohou být bez předchozího varování zablokováni.
 4. Dvojník (Doppelgänger): Dvojník je účet vytvořený za účelem zabránění jiné osobě vydávat se za původního uživatele. Tyto účty by měly být vždy propojeny s hlavním účtem přesměrováním z uživatelských stránek.
 5. Kompromitovaný účet: Pokud ztratíte či zapomenete heslo k účtu nebo máte-li podezření, že se k heslu mohla dostat jiná osoba, můžete si vytvořit jiný účet s novým heslem. V takovém případě byste měli požádat správce o trvalé zablokování původního účtu.
 6. Uzurpace: Přípustný je účet vytvořený k mimořádnému použití pro potřeby správy globálního účtu, u něhož bylo deklarováno, ke kterému hlavnímu účtu patří.
 7. Nový start s čistým štítem: Rozhodnete-li se k novému startu, můžete opustit starý účet a založit si účet nový. V takovém případě byste se neměli vracet ke starým sporům, vzorcům chování a dalším činnostem dříve označeným za problematické. Rovněž byste se měli vyhnout všemu, co by mohlo být považováno za vyhýbání se kontrole. Nový start je povolen pouze tehdy, nevztahuje-li se na původního uživatele platný blok, zákaz editace či opatření Arbitrážního výboru. Opuštění starého účtu znamená, že účet nebude dále používán.
 8. Testovací účet: Existují případy, kdy je třeba něco otestovat. Například uživatel chce otestovat nastavení pro Vector, aby nekolidovalo s jeho uživatelskými styly, nebo správce si chce vyzkoušet, zda právě nastavený filtr na nevhodná uživatelská jména funguje tak, jak má. Testovací účty nemusí být propojeny s hlavním účtem, nesmí však být používány k jinému účelu než testování.
 9. Demonstrační účet: Alternativní účet je možné založit a používat pro lektorské a demonstrační účely při kurzech, přednáškách a prezentacích Wikipedie a práce s ní.
 10. Pracovní či studijní účet: Je povoleno vlastnit alternativní účet za účelem provádění editací v rámci zaměstnání nebo v rámci studia či studijního programu.
 11. Pracovní účet WMF: Je povoleno vlastnit a užívat alternativní účet Nadace Wikimedia, a to i s Nadací přidělenými správcovskými právy. Na jeho uživatelské stránce musí být uvedeno propojení s hlavním účtem. Takový účet by se neměl účastnit komunitních diskusí a hlasování.

Související stránky