Diskuse k Wikipedii:Loutkový účet

Přidat diskusi
Aktivní diskuse
Archivy
Archivy:

ÚvodEditovat

Přihlášení uživatelé by měli běžně přispívat na Wikipedii pod jedním uživatelským účtem (jménem). Pro určité, níže uvedené účely je povoleno si vedle hlavního účtu vytvořit ještě další, alternativní účet. Alternativní účet zneužitý pro klamání a obcházení pravidel se nazývá loutkový účet nebo loutka a může být trvale zablokován.

Pravidla a doporučení Wikipedie se zpravidla týkají uživatelů a ne samotných účtů. Použití loutkového účtu například v revertační válce nebo při hlasování je posuzováno stejně, jako by editace proběhla z hlavního účtu, navíc jsou však ještě uplatňovány sankce za zneužití loutky v podobě blokování nebo propadnutí hlasů. Pravidla se vztahují i na loutkové anonymní editace z IP adresy (která však může být sdílena více nepřihlášenými uživateli), tedy pokud registrovaný uživatel místo vytvoření loutkového účtu zneužije stejným způsobem možnost editace bez přihlášení. V případě podezření na loutkový účet je možné podat Žádost o ověření uživatele (CheckUser), které mohou kvůli ochraně soukromí provádět jen vybraní revizoři.

U povolených alternativních účtů se důrazně doporučuje jejich propojení s hlavním účtem, například účet bota prostřednictvím šablony {{Bot}}. Toto neplatí pro případ zachování soukromí (bod 2 legitimních důvodů) a nového startu (bod 7), případně i testovacího účtu (bod 8).

--Matěj Orlický (diskuse) 16. 2. 2021, 22:05 (CET)

Díky za návrh. Co se týká definice pojmů, dal bych přednost tomu, aby všechny účty používané jednou osobou byly chápané jako vzájemně alternativní (ne jako první hlavní a ty ostatní alternativní). Pokud už z nich má být některý chápán jako hlavní, bude tak chápán patrně ad hoc podle toho, jakým uživatelským jménem je osoba v komunitě známá nebo pod jakým v daném období obvykle vystupuje. Což ovšem nemusí být vždy jednoznačné a v průběhu času se může proměňovat. Nelze asi říct, že by hlavním účtem měl vždy být ten, který byl založen jako chronologicky první, viz Rosičákův případ s přejmenováním účtu, kdy nově má být hlavním účtem ten po přejmenování, přestože technicky vzato je starší ten jiný, používaný už jen nedopatřením. Taky u nových startů se vlastně ten nově založený má stát hlavním účtem. Hlavní účet je prostě významně spojený se sebeidentifikací a sebeprezentací osoby. Přitom všechny účty, hlavní i ty vedlejší, bych chápal jako vzájemně alternativní, v tom případě je možné terminologicky podchytit veškerou editační činnost osoby bez ohledu na různé používané účty a bez ohledu na v čase se měnící hlavní účet. A tedy pokud chceme od sebe odlišit hlavní účet a ty ostatní, pak bych těm ostatním říkal loutkové, jakoby vedené tím hlavním. Ale ne jen těm škodícím účtům (ostatně i to se může v průběhu času měnit).
Když se dívám na původní podobu textu před tím mohutným přepracováním i na první verze přepracované podoby, psalo se to takto: „Následně založené uživatelské účty jednoho člověka jsou nazývány loutkové účty či loutky. Používání loutek je obecně považováno za nevhodné, ale výjimečně k němu mohou být dobré důvody, a proto není zcela zakázané.“ Ke změně, ve shrnutí editace také avizované jako „upřesnění terminologie“, došlo zde. Vychází to z diskusní sekce #Loutkový/alternativní, kde terminologické rozlišení navrhoval JAn, ovšem tak, že loutky by měly být veškeré „nepřiznané“ účty, zatímco přiznané by měly být „alternativní“ účty. A teprve podmnožinou loutkových účtů by byly ty zneužívané. K tomuto návrhu Matěj Orlický doplnil svůj návrh pojmout loutkové účty jako ty škodící, s odkazem na asociaci s „loutkovou vláda“. (Já se tedy přiznám, že si s loutkami asociuji spíš Spejbla s Hurvínkem, takže tak černě bych to neviděl.) A to použil kolega Vachovec jako podklad k přeformulaci textu. Od té doby to tu tak nějak přetrvává, i když nevím o tom, že by takové rozlišení bylo komunitou i reálně chápáno a používáno.
Jinak k dalším úpravám formulace: některé jsem zapracoval ve své předchozí editaci, takže bych je pak případně zkusil znovu zohlednit i zde. --Bazi (diskuse) 16. 2. 2021, 23:22 (CET)
Co se týče pojmů hlavní a alternativní účet, ty je potřeba rozlišit kvůli současnému znění pravidla, které s nimi takto operuje. Hlavní nedefinuji jako „chronologicky první“, ale jako ten, pod kterým uživatel běžně edituje – tedy ne speciálními (povolenými či zakázanými) způsoby. Reálně chápán a používán pojem „loutka“ jako škodící účet je minimálně v šablonách (Loutkový účet, Bot, Testovací účet) a to ne „až“ od upřesnění terminologie (7 let), ale už od počátku v 2006. (A citovaná formulace s obecně nevhodné a není zcela zakázané je tedy mimořádně nešťastná.)
Pokud dojde ke shodě na změně terminologie, nebude problém formulace upravit (ale i v dalším textu).
Můj názor: Není mi jasné, k čemu by bylo dobré definovat „alternativní účty uživatele“ jako všechny účty uživatele, tam je přeci to slovo „alternativní“ přebytečné. Mít pojmenované škodící účty mi přijde užitečné a podstatně jednoduší než JAnův systém. Zahrnout pod loutky i utajované účty má jistou logiku, taky se tam něco předstírá, „hraje divadlo“, ale chybí tam moment, že uživatel účet používá jen loutkově, aby si přihrával svému hlavnímu účtu. U těch povolených tajných účtů jde naopak o to se od hlavního účtu odstřihnout, změnit identitu, převléknout dres. A pak mi tam také chybí ten praktický účel takového rozdělení. U ostatních legitimních účtů mi označení loutkový dává ještě méně smyslu, nebo vůbec žádný – např. 5. kompromitovaný účet. --Matěj Orlický (diskuse) 17. 2. 2021, 13:11 (CET)
No nevím, odkaz na šablony mi přijde argumentačně dost slabý. Šablona Testovací účet je úplný novotvar, který až v loňském roce založil uživatel, který je na Wikipedii necelé dva roky, a to prostou nápodobou starší šablony. Šablona Bot pouze rozlišuje bota coby nástroj od „lidské“ editující loutky, ale svým zněním se nijak nevyslovuje ke škodlivosti či užitečnosti. V době vzniku šablony Bot bylo znění zdejší stránky takovéto, docela v souladu, řekl bych. A pouze šablona Loutkový účet nějakým způsobem řeší „škodící“ loutky, ovšem taky nemyslím, že by vyloženě říkala, že loutky jsou výhradně škodící a ostatním účtům máme říkat jinak. Ona se prostě jen v praxi používá hlavně pro škodící loutky, konkrétně dle dokumentace: „Tato šablona slouží k rozpoznání loutkového účtu zablokovaného uživatele.“ V takovém případě jde opravdu o zneužívání loutky a prověřuje se revizorem.
Ostatně tu šablonu Loutkový účet kdysi Beren vytvářel překladem z enWiki, kde tehdy měla odpovídající podobu. A už tehdy taky na enWiki existovala stránka Wikipedia:Sockpuppetry s obšírnějším vysvětlením, konkrétně začínající tímto zněním: „A sock puppet is an additional username used by a Wikipedian who edits under more than one name. The Wikipedian who uses a sock puppet may be called a sock puppeteer. Use of sock puppets is discouraged in most cases;“ Tedy právě v tom významu, že loutka je jakýkoli dodatečný účet a ve většině případů se její používání nedoporučuje. V souladu s někdejším zněním i naší české stránky. Nutno přiznat, že na enWiki od té doby došlo asi k významovému posunu, když se tam v současnosti píše: „On Wikipedia, sockpuppetry, or socking, refers to the misuse of multiple Wikipedia accounts.“
Jak přesně se to reálně vnímá na csWiki, by asi nejlépe mohli říct revizoři (Jagro, Martin Urbanec, Mormegil), případně byrokrati (JAn Dudík, Tchoř, Draceane), možná i správci, kteří s tím častěji přicházejí do styku (o takových nemám přehled). Považoval bych za užitečnější, aby se k tomu vyjádřili, než aby se tu vynalézalo kolo bez těch, kteří s ním nejspíš mají co do činění a v praxi to řeší. --Bazi (diskuse) 17. 2. 2021, 18:15 (CET)
Ve schváleném doporučení je jasné názvosloví. Jeden člověk technicky může mít několik alternativních účtů, přitom ty škodlivé/zakázané/nedoporučené jsou nazývané loutkami. Považuji to za názvosloví velmi dobré a komunitou schválené s velmi silným mandátem. Pokud tedy loutkou někdo ze setrvačnosti myslí něco jiného (např. synonymum pro alternativní účet), měl by své zvyky asi trochu přizpůsobit, ať nejsou zmatky. --Chun-mee (diskuse) 2. 7. 2021, 10:46 (CEST)
Ten tzv. "velmi silný mandát" je prosím patrný kde? --Bazi (diskuse) 2. 7. 2021, 11:09 (CEST)

@Chalupa: Můžete prosím upřesnit, co máte na mysli slovy Je úplně nepodstané, co se dále v pravidle píše, pravidlo něco trvdí, což je v rozporu s jeho úvodem, takže je naprosto zmatečné? Děkuji. --Matěj Orlický (diskuse) 29. 6. 2021, 21:09 (CEST)

@Matěj Orlický: Pokud je pravidlo dopuručením a je tedy nezávazné, nemůže se v něm tvrdit, že bude někdo za jeho nedodrření zablokován. To je snad naprosto jasné a divím se, že to musín vysvěřlivat. Podku máme na Wikipedii v pravidlech takovýto zmatek, měli by se předevěím správci snažit o jejich zpřesnění a ne je aplikovat. --Chalupa (diskuse) 29. 6. 2021, 21:13 (CEST)
Ok. Máte namysli rozpor mezi statusem doporučení a textem pravidla (včetně textu úvodu), nikoli mezi textem úvodu a zbytkem doporučení. Děkuji za upřesnění. --Matěj Orlický (diskuse) 29. 6. 2021, 21:31 (CEST)

Schvalování - proceduraEditovat

Jelikož úpravy návrhu pravidla finišují, dovolím si otevřít diskusi ohledně schvalovací procedury. Mělo by jít evidentně o hlasování, stejně jako při prvním pokusu o schválení, jde tedy o to stanovit pravidla, a následně termín.

Je třeba najít odpovědi na následující otázky.

 • Bod 1: závazné pravidlo vs. doporučení. Dát na výběr jen jednu možnost nebo obě? Viz též bod 6 - vyhodnocení.
 • Bod 2: způsobilost k hlasování. Stanovit nějaké minimální požadavky na hlasujícího (abychom vyloučili "náhodné kolemjdoucí")?
 • Bod 3: délka hlasování, možnost případného prodloužení v případě nedosažení kvóra.
 • Bod 4: kvórum.
 • Bod 5: většina potřebná k přijetí návrhu.
 • Bod 6: uzavíratel(é).
 • Bod 7: způsob vyhodnocení, bude-li v závislosti na bodu 1 více možností hlasovat než prosté pro jeden konkrétní návrh / proti tomuto návrhu.

Až bude stanovena procedura a skončí diskuse ohledně podoby navrhovaného pravidla v sekcích výše, stanoví se termín hlasování. Děkuji za vaše názory a návrhy. --Vachovec1 (diskuse) 17. 2. 2021, 20:49 (CET)

 1. Asi i obě, a vybere se ta, na kterou bude větší konsenzus.
 2. 250 příspěvků v HJP?
 3. Určitě déle než měsíc.
 4. 50 hlasů? 40?
 5. 3/4 z hlasů pro+proti
 6. Byrokraté, popř. někdo pověřený...
 7. -
--Ján Kepler (diskuse) 18. 2. 2021, 08:16 (CET)
Ad 1 a 5: Domnívám se, že pro přijetí závazného pravidla by měl být konsenzus ještě silnější než pro přijetí doporučení, proto bych to navrhoval provázat, např. k přijetí závazného pravidla by byly potřeba 4/5 hlasujících, pro doporučení jen 3/4. Stejně bych ale uvažoval prozatím jen o doporučení, a teprve jestli se časem prověří a vyvztane potřeba z něj udělat závazné pravidlo, pak bych navrhoval nové hlasování o změně statusu. Viz též výše: #Raději doporučení než závazné pravidlo. Délku hlasování aspoň měsíc, není kam spěchat, tak raději ať je zaručená možnost účasti a získání konsenzu co nejširšího. --Bazi (diskuse) 18. 2. 2021, 12:43 (CET)
 1. Zatím spíše doporučení, po čase možno vyzdvihnout. Možná narazíme na nějaké slabiny, které bude třeba upravit, což půjde u doporučení snadněji. K závaznému pravidlu nevidím nutný důvod.
 2. Měsíc, v případě nesplnění kvóra o další měsíc, více ne, aby příp. nemohly hlasovat novější účty.
 3. Nejméně 6 měsíců na Wikipedii, 500 příspěvků v HJP (mimo malé editace). Hlasující osoba nesmí mít jiné účty (loutky), které byly v minulosti (za)blokovány. Hlasující uživatel, ať už pod jakýmkoli účtem, nebyl v posledních třech letech blokován na dobu delší než dva týdny (nepřetržitě) a od počátku působení na Wikipedii nebyl blokován na dobu delší než jeden měsíc. Na hlasující osobu nebyla v minulosti cílena a schválena arbitráž nebo ŽOO týkající se loutek, loutkaření apod. a loutky/loutkaření omezující.
 4. 40 20 wikipedistů. (opravil Vojtasafr (diskuse) 21. 2. 2021, 17:52 (CET))
 5. ¾ hlasů z pro/proti.
 6. Jeden z byrokratů.
 7. ×
--Vojtasafr (diskuse) 20. 2. 2021, 15:31 (CET)
Osobně si myslím, že by stačily dva týdny, ale nemám problém s delším obdobím. Pasáž s loutkami mi přijde příliš přísná - zvláště, pokud není zcela jasné, co je ještě loutka. Vím o případu, kdy si někdo založil alternativní účet, který byl následně zablokován např. pro přílišnou podobnost s jiným uživatelským jménem. Dle aktuální formulace by nemohl hlasovat ani správce, který si založil druhý účet, na kterém testoval blokování. Omezení hlasování na uživatele s čistou historií mi přijde pochybné, minimálně bych to omezil na čistý štít během posledních třeba 2 let.
Jelikož jde o důležité pravidlo, měla by být podpora alespoň 75%. --JAn (diskuse) 21. 2. 2021, 19:58 (CET)

@Bazi, Vojtasafr, Ján Kepler: kvorum 40 lidí je pravděpodobně nedosažitelná meta. Když se naposledy hlasovalo o pravidle – Wikipedie:Správci rozhraní/Hlasování – bylo kvorum 20 lidí a právě jen 20 lidí se hlasování zúčastnilo. Hlasování ale trvalo jen 14 dní. Poznamenávám, že šlo o schválení závazného pravidla (tedy přesněji řečeno část textu byla závazné pravidlo, část doporučení). Bylo vyžadováno, aby návrh získal ¾ hlasů, což se stalo (hlasování bylo dokonce jednomyslné). Požadavky na hlasujícího tam nevidím. Nicméně obecně si nemyslím, že by při hlasování o návrhu pravidla byly nutné nějak výrazně odlišné/přísnější požadavky, než jsou například na kandidaturu správce, tj. 250 editací v HJP a půlroční aktivita v projektu. --Vachovec1 (diskuse) 21. 2. 2021, 17:34 (CET)

@Vachovec1: Uznávám, že je 40 moc. Počítal jsem, že je cca 30 správců (z podstaty aktivních) a těch 10 nesprávců by nebyl problém sehnat. Evidentně ano. Proto tento bod upravím.
Myslím, že přísnější požadavky nejsou zcestné. Zatímco u ŽOPSu kandidát s 250 editacemi nemá šanci projít, zde jeho hlas platný bude. Abychom odfiltrovali nováčky, kteří tomu nerozumějí, případně účty s nekalými úmysly, stojím si za svými přísnějšími návrhy. --Vojtasafr (diskuse) 21. 2. 2021, 17:52 (CET)
Díky za argument. Vidím, že v nedávné době při volbách do arbitrážního výboru nasbíral nejúspěšnější kandidát dokonce 40 hlasů pro (a další 2 neutrální), i u „nejslabšího“ kandidáta hlasovalo platně 33 lidí. Hlasování přitom probíhalo taky jen 14 dní. Je možné, že by u rozhodování o tomto pravidle snížilo účast nastavení přísnějších kritérií, ale naopak prodloužení doby hlasování by mohlo působit pro její zvýšení. Nechtěl bych proto snižovat váhu dosaženého konsenzu přílišným zúžením kvóra, raději bych šel cestou, která tu už taky byla navržena, tj. další prodloužení doby hlasování pro případ nedosažení kvóra na první pokus. Věřím, že pokud se nepodaří získat dostatek hlasujících během měsíce, moment prodloužení by mohl motivovat lidi, kterým na přijetí pravidla záleží, aby třeba hlasování aktivně propagovali a aby třeba přímo oslovili lidi ze svého wikiokolí, kteří ještě neodhlasovali. Těch 40 hlasů (pro+proti+neutrálních) by se tak snad mělo podařit nasbírat, pod 30 už bych jít nechtěl (i s tím výše zmíněným argumentem o 30 správcích). --Bazi (diskuse) 22. 2. 2021, 14:53 (CET)
Taky si myslím, 40 je určitě možné. --Ján Kepler (diskuse) 24. 2. 2021, 12:04 (CET)

Jen chci poznamenat, že zde máme závazné pravidlo, které praví:

Každý, kdo se chce zúčastnit hlasování, musí splnit alespoň tyto podmínky:

  Uživatel musí být na Wikipedii zaregistrovaný, anonymní hlasy nejsou povoleny.
  Smí hlasovat pouze uživatel zaregistrovaný před datem zahájení hlasování.
  Uživatel nesmí mít v době hlasování zákaz editace české Wikipedie a jeho účet nesmí být zablokovaný.
  Uživatel musí mít na české Wikipedii v okamžiku zahájení hlasování alespoň 25 editací článků v hlavním jmenném prostoru (nepočítají se tedy editace např. diskusí, uživatelských stránek nebo pískoviště).
  Prokáže-li se hlasování jednoho uživatele z více účtů, nepočítá se hlas z žádného z těchto účtů.

Je třeba najít odpovědi na následující otázky.

 • Bod 1: závazné pravidlo vs. doporučení.-- Dát na výběr obě možnosti s tím, že je možno hlasovat u obou návrhů nezávisle pro nebo návrh popřít a hlasovat proti. Neutrální hlasy nejsou připuštěny.
 • Bod 2: způsobilost k hlasování. Minimální podmínky jsou stanoveny závazným pravidlem viz výše, ale doporučuji
 • Bod 3: délka hlasování 30 dní - v případě nedosažení kvóra prodloužit o 14 dní
 • Bod 4: kvórum. Přimlouvám se za kvórum 40 hlasujících - je to důležité pravidlo
 • Bod 5: Pro doporučení 3/5 hlasů pro. Pro závazné pravidlo 4/5 hlasů pro.
 • Bod 6: uzavíratel(é). - ověřovatel hlasování revizor, uzavíratel byrokrat,
 • Bod 7: způsob vyhodnocení, bude-li dosaženo kvórum po třiceti dnech, bude hlasování vyhodnoceno. Jinak bude vyhodnoceno až za 44 dní. Pokud bude schváleno závazné pravidlo i doporučení, vítězí vyšší úroveň, tedy závazné pravidlo.

--Rosičák (diskuse) 22. 2. 2021, 18:10 (CET)

Radno podotknout, že to závazné pravidlo k účasti v hlasování ještě pokračuje: „Pravidla pro jednotlivá hlasování mohou tato omezení dále zpřísňovat nebo přidávat další. Toto pravidlo platí pro všechna hlasování, není-li stanoveno jinak.“ Takže to pravidlo stanovuje jen podmínky minimální a uplatní se, pokud nedojde k vyhlášení podmínek přísnějších.
Ad samostatné hlasování o pravidle i o doporučení: v takovém případě by bylo nutno stanovit i způsob, jakým by se rozhodovalo o tom, jaký status zvolit v případě, že by bylo schváleno oboje. --Bazi (diskuse) 22. 2. 2021, 18:50 (CET)
@Bazi: Navrhoval jsem (já i Rosičák): "Pokud bude dostatek hlasů i pro pravidlo i pro doporučení, přednost dostává pravidlo" a "Pokud bude schváleno závazné pravidlo i doporučení, vítězí vyšší úroveň, tedy závazné pravidlo." Howgh. --Kusurija (diskuse) 22. 2. 2021, 18:55 (CET)

(s Edit. Konfliktem)

 1. hlasování pro obě možnosti: a) pravidlo b) doporučení c) proti (obojímu). Povoleno hlasovat zároveň pro a) i pro b) nebo proti. Není možnost hlasovat "zdržel se".
 2. 250 příspěvků v HJP (započítávají se jen ty (kdykoliv) před začátkem hlasování). Nepočítají se diskuse, jiná hlasování ap.
 3. Počáteční délka hlasování 30 dní. Pokud za tu dobu nebude dosaženo kvóra, prodloučení o 14 dní; nejvýše tři prodloužení (vždy po 14 dnech)
 4. Kvórum nejméně 30 hlasujících. (pokud kolegové odsouhlasí jiné kvórum mezi 30 a 58, můj hlas bude patřit k tomu návrhu jakožto pro).
 5. 4/5 z hlasů pro+proti pro pravidlo; 3/4 z hlasů pro+proti pro doporučení. Pokud bude dostatek hlasů i pro pravidlo i pro doporučení, přednost dostává pravidlo.
 6. Hlasování uzavírá (a patřičně status změní) některý z byrokratů.
 7. Vyhodnocuje byrokrat ve smyslu bodu 5.
 • Další podmínky ve smyslu pravida o hlasování (například zahlasuje-li jeden uživatel ze dvou (a více) různých účtů, nepočítá se ani jeden z nich; hlasy zalblokovaných se nepočítají atd.) ... --Kusurija (diskuse) 22. 2. 2021, 18:40 (CET)

Ok, tak já:

 1. Možnosti a) pravidlo b) doporučení c) proti přijetí návrhu, ať už jako pravidla či doporučení. Možno hlasovat nezávisle pro a) i b).
 2. Pouze registrovaní uživatelé, 250 příspěvků v HJP před začátkem hlasování + 6měsíční aktivita v projektu (tj. účet musí být založen nejméně 6 měsíců před začátkem hlasování). Na účet se nevztahuje aktivní blok. Při prokázaném hlasování z více účtů se všechny takové hlasy škrtají.
 3. Délka měsíc, možnost prodloužit maximálně o další měsíc.
 4. Kvorum 30 hlasujících.
 5. 3/4 hlasů pro+proti pro libovolnou variantu. Bude-li dostatek hlasů pro pravidlo i doporučení, dostává přednost pravidlo.
 6. Hlasování uzavírá byrokrat, který se hlasování nezúčastnil, případně panel byrokratů (2-3 osoby, které se všechny pod vyhodnocení podepíšou), pokud nebude k dispozici nezúčastněný byrokrat. Nebylo-li dosaženo kvora, může hlasování prodloužit kterýkoli byrokrat.
 7. Viz bod 5.

--Vachovec1 (diskuse) 22. 2. 2021, 20:53 (CET)

(Jestli to ještě někdo sleduje) Byl bych klidně pro vyšší kvórum, ale hlavně je potřeba hlasování patřičně propagovat. Aby to nedopadlo jako v případě hlasování o revizorovi, o kterém se mnozí wikipedisté dozvěděli až na poslední chvíli.--Hnetubud (diskuse) 13. 3. 2021, 15:05 (CET)

Schvalovací procedura souhrn ze dne 24.3.2021Editovat

 • Bod 1: Bude hlasováno ve dvou oddělených hlasováních

Hlasování o závazném pravidle a hlasování o doporučení

 1. v každém ze dvou hlasování je možné odděleně hlasovat pro nebo proti
 2. pokud je hlasováno jednou osobou v hlasování o závazném pravidle hlasy pro i proti, takový hlas se škrtá a nepočítá se do kvóra tohoto hlasování
 3. pokud je hlasováno jednou osobou v hlasování o doporučení hlasy pro i proti, takový hlas se škrtá a nepočítá se do kvóra tohoto hlasování
 4. neutrální hlasy se nepřipouštějí.
 • Bod 2: způsobilost k hlasování

Každý, kdo se chce platně zúčastnit tohoto hlasování, musí splnit alespoň tyto podmínky:

  Uživatel musí být na Wikipedii zaregistrovaný, anonymní hlasy nejsou povoleny.
  Smí hlasovat pouze uživatel zaregistrovaný 6 měsíců před datem zahájení hlasování.
  Uživatel nesmí mít v době hlasování zákaz editace české Wikipedie a jeho účet nesmí být zablokovaný.
  Uživatel musí mít na české Wikipedii v okamžiku zahájení hlasování alespoň 250 editací článků v hlavním jmenném prostoru (nepočítají se tedy editace např. diskusí, uživatelských stránek nebo pískoviště).
  Prokáže-li se hlasování jednoho uživatele z více účtů, nepočítá se hlas z žádného z těchto účtů.
 • Bod 3: délka hlasování

Hlasování bude trvat minimálně 30 dní. Pokud nebude dosaženo kvóra, prodlužuje se o 21 dní

 • Bod 4: kvórum.
kvórum je stanoveno na 40 hlasujících pro každý z návrhů zvlášť. Kvórum varianty pro schválení jako závazné pravidlo tvoří hlasy (pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu) a Kvórum varianty pro schválení doporučení tvoří hlasy (pro doporučení+proti doporučení)
 • Bod 5: většina potřebná k přijetí návrhu při dosažení kvóra
pro platnost přijetí závazného pravidla je třeba alespoň 4/5 hlasujících pro z součtu platných hlasů (pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu)
pro platnost přijetí doporučení je třeba přijetí návrhu alespoň 3/4 hlasujících pro z součtu platných hlasů (pro doporučení+proti doporučení)
 • Bod 6: uzavíratel
byrokrat, ideálně ten, který se hlasování nezúčastnil
 • Bod 7: způsob vyhodnocení a priorita návrhů
Pokud bude v řádném termínu dosaženo kvóra alespoň v jednom hlasování a)(pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu) nebo b)(pro doporučení+proti doporučení), hlasování končí a návrhy s dosaženým kvórem hlasujících budou vyhodnoceny. Pokud závazné pravidlo získá potřebnou podporu, je přijaté závazné pravidlo. Pokud získá podporu pouze doporučení, je přijato doporučení. Pokud podporu nezíská ani jeden návrh, návrhy byly zamítnuty.
Pokud nebude v řádném termínu dosaženo kvóra ani v jednom hlasování, a)(pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu) ani b)(pro doporučení+proti doporučení), hlasování se jednorázově prodlužuje o 21 dní. Návrhy, které ani v prodlouženém termínu nedosáhly kvóra, byly zamítnuty. Návrhy s dosaženým kvórem hlasujících budou vyhodnoceny stejným způsobem jako v řádném termínu.
PS: snad jsem to vystihl. vyjádřete prosím své připomínky nejlépe úpravou textu--Rosičák (diskuse) 14. 3. 2021, 09:02 (CET).
Ahoj díky moc za shrnutí, takto se mi to líbí, jen úplně nechápu formulaci u kvóra... měj se fajn --F.ponizil (diskuse) 15. 3. 2021, 18:54 (CET)
Snad poupraveno.--Rosičák (diskuse) 15. 3. 2021, 19:05 (CET)
JJ, díky --F.ponizil (diskuse) 16. 3. 2021, 11:58 (CET)
Stylisticky jsem přeformuloval bod 7 pro větší srozumitelnost, včetně vyjasnění, že v obou termínech jsou 3 stejné výsledky vyhodnocení (ZP/D/0). --Matěj Orlický (diskuse) 25. 3. 2021, 02:34 (CET)

Technická: jak by to podle toho bodu 1 mělo vypadat?

 • varianta A
  možnosti hlasování: 1) závazné pravidlo 2) doporučení 3) proti, hlasující může hlasovat pro 1), pro 2), současně pro 1) i pro 2), pro 3)
 • Varianta B
  možnosti hlasování: 1) závazné pravidlo 2) doporučení 3) pro přijetí, ale bez jednoznačné preference pravidlo/doporučení 4) proti; hlasující může hlasovat pro 1), pro 2), pro 3), pro 4), nikoliv však pro žádnou kombinaci
 • varianta C (dvě samostatné otázky)
  možnosti hlasování: 1A) závazné pravidlo 1B) proti; 2A) doporučení, 2B) proti; v každé otázce má hlasující jeden hlas

Mě osobně by se nejvíce zamlouvala varianta C, která nepřipouští na rozdíl od variant A a B žádné zmatky (hlasující jednoznačně ví, pro co hlasuje) a asi nejvíce odpovídá duchu diskuse vedené výše. Riziko je, že někdo bude hlasovat 1B a 2A, čili schválení závazného pravidla by bylo náročnější než u variant A a B. Případně 1A a 2B, to by teoreticky taky šlo. --Vachovec1 (diskuse) 15. 3. 2021, 20:19 (CET)

Já osobně jsem pro dvě hlasování (varianta C). --F.ponizil (diskuse) 16. 3. 2021, 11:59 (CET)
PS: Zapracování dalších připomínek a délku prodloužení na 21 dní--Rosičák (diskuse) 16. 3. 2021, 18:47 (CET)

Návrh termínu hlasováníEditovat

Navrhuji termín zahájení hlasování na 1. dubna 2021--Rosičák (diskuse) 24. 3. 2021, 16:19 (CET)

 Pro Pro souhlasím se zahájením hlasování 1. dubna --F.ponizil (diskuse) 24. 3. 2021, 17:15 (CET)
 Pro Pro za mě OK. Hlavně bude nutné hlasování patřičně zpropagovat: oznámení pod Lípou, pod návrhovou Lípou, v šabloně Posledních změn, na Portálu Wikipedie, pingy všem zdejším diskutujícím... --Vachovec1 (diskuse) 24. 3. 2021, 20:23 (CET)
 Pro Pro --Hnetubud (diskuse) 24. 3. 2021, 21:44 (CET)
 Pro Pro Pěkně na apríla začněme. --Patrik L. (diskuse) 24. 3. 2021, 21:50 (CET)
 Pro Pro Souhlas a ano, nepodcenit propagaci. --Jan Myšák (diskuse | příspěvky) 24. 3. 2021, 22:32 (CET)

Kachní testEditovat

V návaznosti na přijetí pravidla informuji, že jsem vytvořil stránku Wikipedie:Kachní test, (prozatím) jako úvahu. Je to do značné míry převzato z en:WP:DUCKTEST, na který se často odkazuje při příležitostné aplikaci, ale v češtině k němu zatím žádné pojednání nemáme (nenašel jsem), snad jen nepřímo v článku duck-typing. Zrovna s loutkařením docela souvisí. --Bazi (diskuse) 2. 6. 2021, 18:28 (CEST)

Návrh: Výjimky z bodu 10 sekce "Zakázané způsoby využití alternativních účtů"Editovat

Milí kolegové, rád bych navrhl změnu v tomto novém doporučení. Konkrétně bych rád navrhl dvě výjimky z bodu „Administrátoři – jeden účet“, které se mě týkají.

Jednak si myslím, že z tohoto bodu by měli být vyjmuti všichni roboti, nejenom ti, kterým je přidělen příznak robota. Jediným správcorobotem, o kterém v současné době na cswiki vím, je UrbanecmSprávcoBot. Ten v současné době nemá příznak robota (komunita se při rozhodování o tom, jak by měl fungovat, shodla na tom, že je lepší, pokud jeho aktivita bude vidět v RC, viz ŽOPS). Při doslovné aplikaci pravidla je tedy tento účet v rozporu s tímto doporučením – a ačkoli si nemyslím, že by toho někdo chtěl zneužít, myslím, že by dlouhodobě prováděná aktivita měla pokud možno být v souladu jak se závaznými pravidly, tak i doporučeními.

Dále jsem toho názoru, že by z téhož bodu měly být vyjmuty oficiální pracovní účty zřízené nadací Wikimedia pro její zaměstnance/kontraktory. Na základě vnitřních nadačních předpisů je nepřípustné, abych pro pracovní úkoly používal osobní účet (a opačně, pracovní účet pro osobní). Jelikož při své práci občas potřebuji zvýšená práva na všech wiki, byl můj pracovní uživatelský účet zařazen do globální skupiny „Personál“, což mu přiděluje práva správce na všech projektech. Při doslovné interpretaci současného znění pravidla by se opět tento účet dal chápat jako proti pravidlu (byť není členem místní správcovské skupiny), a myslím, že pravidlo by k takové interpretaci nemělo dávat prostor. Při návrhu této výjimky jsem se inspiroval anglickým pravidlem, kde výslovně stojí „However, Foundation staff may operate more than one admin account, though they must make known who they are“.

Díky za zvážení návrhu, --Martin Urbanec (diskuse) 23. 6. 2021, 13:43 (CEST)

Díky za návrh. Protože se jedná o doporučení, z kterého je tedy možno činit přiměřeně odůvodněné výjimky, tak bych řekl, že oba popsané případy jsou vcelku v souladu i s tím dosavadním zněním. Ostatně to byl jeden z důvodů, proč jsem osobně preferoval status doporučení před závazným pravidlem.
Problém "správcobota" by asi nejlépe řešilo zavedení samostatné uživatelské skupiny správcobotů, tak aby byl zároveň označen a chápan jako bot a zároveň se jeho editace mohly objevovat v RC. Ale pokud není nějaký výhled, že by do budoucna mohli mít podobnou pozici i další správcoboti, bylo by asi zbytečné to zavádět. Ovšem psát do obecného pravidla speciální výjimku pro jeden konkrétní uživatelský účet mi taky nepřijde úplně dobrý postup. Máš, Martine, nějaký návrh konkrétní formulace, která by tu tvoji požadovanou výjimku měla vyjádřit?
Se zohledněním pracovních účtů souhlasím, dává to smysl, jen by to chtělo opět navrhnout konkrétní znění, v jakém by se to mělo promítnout do doporučení. Nejsem si teď jistý dosavadní praxí, ale přišlo by mi taky rozumné, aby se pro každý účet žádalo o správcovská práva samostatně. Tak aby se komunitě vysvětlilo a obhájilo, proč uživatel/ka potřebuje ta práva v rámci pracovních výkonů. Sice by teoreticky mohly nastat komplikace, kdyby osoba měla ve svých pracovních závazcích úkoly vyžadující správcovská práva, a komunita jí přitom ta práva neschválila, ale stejná situace nastává i v případě jakéhokoli jiného neschválení/odebrání správcovských práv, ne? --Bazi (diskuse) 23. 6. 2021, 15:03 (CEST)
@Bazi Co se týče žádání o práva správce pro nadační účely, to z naší strany není třeba nijak řešit. Nadace má vlastní proces pro přidělování práv pro pracovní účty a účely, a přiděluje je po vnitřním schválení sama z moci úřední (přes metu, viz záznamy). U poboček by bylo nutné jít přes komunitní procesy, ale nevidím jako pravděpodobné, že by v blízké budoucnosti byl někdo jak správcem komunitním, tak z (třeba) WMCZ účtu, takže to bych prozatím neřešil (není to řešené ani na enwiki; správcovství zaměstnanců poboček mají řešené tuším jen na Wikidatech, a to proto, že za nimi stojí Wikimedia Neměcko).
Jediné, co bychom jako komunita měli dle mého názoru vyřešit je, aby nadací přidělená správcovská práva nebyla formálně v rozporu s pravidly o více správcovských účtech (která je v tuto chvíli striktně zakazují).
Co se konkrétní formulace týče, u WMF zaměstnanců navrhuji třeba "Tento bod se netýká pracovních účtů zaměstnanců či kontraktorů nadace Wikimedia. Propojení dobrovolnického a pracovního účtu musí být zřejmé z jejich uživatelských stránek" (nebo něco obdobného).
U správcobotů bych větu "Výjimkou jsou účty s příznakem bota" změnil na "Výjimkou jsou robotické účty", čímž vyjmeme požadavek na příznak, a necháme jen požadavek na robotovitost (tu sice přesně definovánu nemáme - chybí nám pravidlo o robotech; pokud bychom chtěli tento problém řešit, bylo by to spíš na diskusi u stránky WP:Bot). Alternativně tam můžeme napsat "Výjimkou jsou komunitou schválené robotické účty", pokud chceme dát explicitně najevo, že by měl proběhnout plný ŽOPS. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2021, 13:22 (CEST)
Ad a) ok, ad b) to snad zahrnuje bod o pracovních či studijních účtech ne. Jinak my tady nemusíme povolovat nadační operativu. Projekty jsou na Nadaci nezávislé. --Juandev (diskuse) 23. 6. 2021, 15:15 (CEST)
Ten druhý bod sice v doporučení opravdu je, ale obecně se asi vykládá jako vztažený na běžné uživatelské účty. Pokud by se měl vztahovat i na účty správcovské, už začíná kolidovat s tím zmíněným zákazovým bodem v první části doporučení a v praxi by se možná muselo vyjasňovat, který z nich by měl dostat přednost. --Bazi (diskuse) 23. 6. 2021, 18:10 (CEST)
Myslím, že je to oprávněný požadavek - souhlasím. --Rosičák (diskuse) 23. 6. 2021, 18:44 (CEST)

Výjimka u bodu 10 "zakázaných způsobů" pro (oficiální) pracovní účty zaměstnanců/kontraktorů WMF je nepochybně OK. Poznamenávám, že bod 10 "legitimních důvodů" se na toto nevztahuje, tam je to skutečně pouze pro úroveň "obyčejný účet". Do doporučení se to přidá snadno, vložením jedné věty. Trochu složitější je to s tím "správcobotem", který se sice chová jako bot, ale není tak označen. Tam mě momentálně vhodný způsob, jak to ošetřit, nenapadá. --Vachovec1 (diskuse) 23. 6. 2021, 20:45 (CEST)

Vrátit se na projektovou stránku „Loutkový účet“.