Wikipedie:Účast v hlasování

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:UVH
    WP:Hlas

Při všech hlasováních platí pravidlo jeden uživatel – jeden hlas. Je míněn uživatel jako osoba. Má-li jeden uživatel více uživatelských účtů, nesmí tedy v jednom hlasování použít více než jeden z nich.

Každý, kdo se chce zúčastnit hlasování, musí splnit alespoň tyto podmínky:

  1. Uživatel musí být na Wikipedii zaregistrovaný, anonymní hlasy nejsou povoleny.
  2. Smí hlasovat pouze uživatel zaregistrovaný před datem zahájení hlasování.
  3. Uživatel nesmí mít v době hlasování zákaz editace české Wikipedie a jeho účet nesmí být zablokovaný.
  4. Uživatel musí mít na české Wikipedii v okamžiku zahájení hlasování alespoň 25 editací článků v hlavním jmenném prostoru (nepočítají se tedy editace např. diskusí, uživatelských stránek nebo pískoviště).[pozn. 1]
  5. Prokáže-li se hlasování jednoho uživatele z více účtů, nepočítá se hlas z žádného z těchto účtů.

Pravidla pro jednotlivá hlasování mohou tato omezení dále zpřísňovat nebo přidávat další. Toto pravidlo platí pro všechna hlasování, není-li stanoveno jinak.

Prokáže-li se po uzavření hlasování neplatnost tolika hlasů, že by to změnilo výsledek hlasování, lze hlasování opakovat.

Uživatel má do konce hlasování právo svůj hlas libovolně měnit.

Doporučení

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Účastník hlasování je srozuměn s tím, že v případě odůvodněného podezření mohou být IP adresy hlasujících prověřeny revizorem, aby se vyloučily případné neplatné duplicitní hlasy za použití loutkových účtů.

Pravidla pro konkrétní hlasování by další omezení měla přidávat pouze, je-li to nutné, a po zvážení přidání těchto omezení do obecných pravidel.

Odkazy

Poznámky

  1. Při hlasování do Arbitrážního výboru je tato podmínka zvýšena na 50 editací v hlavním jmeném prostoru. Viz čl. 18 pravidel arbitráže

Související pravidlo