Wikipedie:Uživatelské jméno

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:U
  WP:UJ

Při vytváření nového účtu je jednou z věcí, které si musíte zvolit, vaše uživatelské jméno, které budete na Wikipedii používat. Tato stránka poskytuje několik rad na toto téma.

Podívejte se také na: Nápověda:Jak se přihlásit

K čemu slouží uživatelské jméno? editovat

Uživatelské jméno se připojí k popisu každé editace, kterou provedete (pokud se před tím přihlásíte). To je důležité pro určení zodpovědnosti za změny v článku, ale také z hlediska autorského práva – pokud se např. někomu líbí váš příspěvek a rád by ho použil za podmínek neslučitelných s podmínkami licencí Creative Commons CC-BY-SA a GFDL, které ve Wikipedii platí, může podle toho zjistit autora a např. na vaší diskusní stránce vás požádat o povolení vaše dílo použít. Obecně se tedy dá říci, že vaše uživatelské jméno je použito pro označení vašeho autorství.

Pokud se vám vaše uživatelské jméno nelíbí, můžete si je nechat změnit – viz níže.

Pokud k tomu nemáte zvlášť dobrý důvod, nevytvářejte pro sebe více uživatelských účtů.

Volba uživatelského jména editovat

Nejlepším uživatelským jménem je obvykle vaše skutečné jméno, nebo vaše dlouhodobě používaná internetová přezdívka. Zvolte si prosím takové jméno, které nám všem umožní tvorbu encyklopedie – vám nebude vadit se jím podepisovat, nám nebude vadit ho číst a spolupracovat s člověkem, který se tak podepisuje.

Uvědomte si, že kontroverzní jméno může způsobit, že ostatní na vás budou hledět s předsudky. Doporučujeme se vyhnout

 1. jménům politických, vojenských nebo náboženských osobností či událostí,
 2. libovolným jménům, která by mohla být považována za urážlivá nebo za propagaci názorů nějaké veřejně činné osobnosti.

Cílem je, abyste byli hodnoceni podle svých příspěvků, ne na základě emocionální reakce na kontroverzní podpis. Vhodný výběr uživatelského jména je i ve vašem zájmu, takže volte opatrně. Pamatujte, že jste součástí komunity.

Skutečná jména versus přezdívky editovat

Dříve se na mnoha wiki doporučovalo používat skutečná jména místo přezdívek kvůli předpokladu, že uživatel, který se pod příspěvek podepíše svým skutečným jménem, bude spíše přispívat hodnotně než ten, který se podepisuje pouze přezdívkou. Dosavadní zkušenosti na českém internetu i české Wikipedii tento předpoklad zvláště nepodporují a komunita nemá nic ani proti jedné možnosti: pokud již máte svou stálou přezdívku jinde (ať na internetu nebo mimo něj) a chcete ji používat, je to zcela v pořádku; na druhou stranu pokud žádnou nemáte ani vás nenapadá, může být skutečné jméno nejlepším řešením.

V této souvislosti je vhodné si uvědomit, že podle některých právních systémů je autorské dílo napsané pod pseudonymem chráněno kratší dobu než autorské dílo označené skutečným jménem autora. (U pseudonymních děl se autorská práva chrání 70 let od data zveřejnění, na rozdíl od 70 let od smrti autora u děl se známou osobou autora.)

Nepoužívejte skutečná jména známých osobností (živých nebo zemřelých v nedávné minulosti). Mnoho uživatelů je pokládá za příliš rušivá a mohou žádat, abyste si je změnili. Vytvořit si uživatelské jméno známé osoby a pak provádět narušující úpravy článků jejím „jménem“ nebo ve snaze je zdiskreditovat nejspíše povede k opatřením uvedeným v sekci Nevhodná uživatelská jména.

Velikost písmen v uživatelském jménu editovat

První písmeno každého uživatelského jména na Wikipedii musí být velké. Pokud si např. založíte účet s názvem „moje jméno“, bude automaticky převedeno na „Moje jméno“.

Pokud je vaše uživatelské jméno složeno z více slov, budete patrně chtít použít velké první písmeno i u ostatních slov (pokud jsou to vlastní jména).

Nelatinková uživatelská jména editovat

Obecně není nutné, aby jméno bylo psáno pouze česky (latinkou), ovšem každý uživatel by měl mít na paměti, že jméno psané jiným písmem (arabsky, cyrilicí, čínsky apod.) může být pro některé z ostatních uživatelů nesrozumitelné, případně mohou mít problémy s tímto jménem pracovat (ať už proto, že se špatně zobrazuje, nebo ho nedokáží napsat). Možností, jak se vyhnout těmto problémům, je užít v podpisu variantu jména užívající latinku.

Nevhodná uživatelská jména editovat

Účelem uživatelských jmen je identifikovat a rozlišovat přispěvatele, což slouží ke vzájemné komunikaci a zaznamenávání editací. Uživatelské jméno není místo pro vyjádření názoru či napadání. Nikdo nemá na žádné konkrétní uživatelské jméno nárok. Ačkoliv svérázná a zajímavá uživatelská jména mohou Wikipedii obohatit, nejsou nezbytně nutná. Jako uživatelské jméno není vhodná e-mailová adresa, neboť se může stát další položkou do sbírky robotů, které po internetu sbírají adresy pro spammery a následné zasílání spamu.

Výslovně jsou na Wikipedii zakázány některé druhy jmen:

Matoucí jména: jména, která se mohou plést se jménem jiného uživatele Wikipedie nebo s nějakou funkcí programového vybavení. Pokud vaši obvyklou přezdívku již používá někdo jiný, zvažte, zda není vhodnější použít vaše skutečné jméno či nějakou jinou vaši přezdívku. Nepoužívejte jména jako útržky z panelů na Wikipedii (např. Poslední změny, Editace z Vizuálního editoru, Odhlásit se, Pod lípou), různé funkce na Wikipedii (např. Správce, Admin XY, Byrokrat, Patrolář) apod.

Těžko rozlišitelná jména: jména, která jsou velmi obtížně rozeznatelná od již existujících uživatelských jmen (např „Jan__Novák“ a „Jan_Novák“ se liší pouze v počtu mezer), nebo jména, která jsou nepřehledná a dělají problém ostatním při oslovování, psaní o daném uživateli apod. Příkladem takových nevhodných jmen jsou samá čísla (např. „5487112548“) nebo neuspořádané shluky písmen (např. „opiuasererweefuis“).

Provokující jména: jména, která rozptylují pozornost přispěvatelů od tvorby encyklopedie nebo je urážejí, nejsou na Wikipedii dovolena. Mezi taková jména patří například:

 • jména provokující rasovou/etnickou/národní/náboženskou/třídní nesnášenlivost, xenofobii apod.,
 • jména odkazující na symboly rasové/etnické/národní/náboženské/třídní nesnášenlivosti, xenofobie apod.,
 • jména odkazující na násilí,
 • jména se sexuálním podtextem,
 • jména vulgární, skatologická či pornografická.

Obtěžující či pomlouvačná jména: obtěžování a pomlouvání na Wikipedii nepatří v žádném případě. Navíc vaše uživatelské jméno není nástroj k napadání ostatních uživatelů, se kterými jste ve sporu. Vaše jméno by nemělo sloužit k urážení jiných uživatelů, článků či činnosti. Uživatelské jméno by nemělo pomlouvat jiné osoby, firmy či skupiny, bez ohledu na to, zda jsou uživateli Wikipedie.

Uživatelská jména obsahující doménu nejvyššího řádu: takováto uživatelská jména jsou v rozporu s politikou Wikipedie proti spammerství a reklamě a budou bezprostředně zablokována na neurčito.

Podpisy editovat

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Podpis.

V uživatelském nastavení si můžete zvolit alternativní podpis, který se bude používat v diskusích místo vašeho uživatelského jména (podle kterého se jmenuje vaše uživatelská stránka ve jmenném prostoru Wikipedista). Všeobecně se dá říct, že se na alternativní podpis vztahují stejná pravidla jako na vlastní uživatelské jméno.

Alternativní podpis může být pojat kreativněji, např. s využitím ornamentálních znaků Unicode (např. ☻♂♖♥★). Používání obrázků se v alternativním podpisu nedoporučuje z několika důvodů:

 • zatěžují zdroje serveru,
 • ztěžují vyhledávání a kopírování textu ze stránky,
 • mohou odvádět pozornost od vlastní zprávy,
 • ve většině prohlížečů způsobují problémy s rozvržením okolního textu.

Nepoužívejte v podpisu blikání, většině uživatelů to je nepříjemné.

Podpis lze se znalostí kódu wiki využívat i k začleňování důmyslnějších odkazů. Ve svém nastavení si můžete zvolit, že budete používat neupravený podpis, do kterého pak můžete vkládat i wikiodkazy a formátování (např. [[Wikipedista:VašeJméno|VašeJméno]] ([[Diskuse s wikipedistou:VašeJméno|diskuse]]) způsobí, že podpis bude kromě vaší uživatelské stránky vést i na vaši diskusi). Pokud tuto volbu nezaškrtnete, MediaWiki z vašeho podpisu automaticky vyrobí odkaz na vaši uživatelskou stránku.

Pokud možno se však snažte udržet svůj podpis co možná nejkratší, protože dlouhé podpisy znepřehledňují zdrojový text stránek a tím ztěžují práci ostatním přispěvatelům.

Změna uživatelského jména editovat

Pokud dodatečně dospějete k přesvědčení, že jste si vybrali uživatelské jméno špatně, popřípadě se najde dostatečný počet lidí, kteří je považují za nevhodné, může být změněno (se zpětnou platností). Změnit uživatelské jméno vám může libovolný globální přejmenovávač nebo stevard. Pokud si přejete změnit své uživatelské jméno, postupujte podle instrukcí na stránce Wikipedie:Změna uživatelského jména.

Uzurpace editovat

Pokud je účet dlouhodobě neaktivní a má jen velmi malý počet editací nezásadního charakteru, je možné na základě žádosti stejně pojmenovaného, ale mnohem aktivnějšího uživatele z jiného projektu Wikimedia Foundation tento účet přejmenovat a uvolněné jméno přiřadit žádajícímu uživateli. Nemá-li tento účet žádné nebo má pouze vandalské editace, je možné přikročit k přejmenování bezprostředně po předložené žádosti. Má-li i platné editace, je potřeba nejdříve napsat původnímu uživateli do jeho diskuse, a je-li to možné, zkusit jej upozornit i e-mailem. Pokud původní majitel do měsíce nezareaguje, je možné účet přejmenovat i bez jeho souhlasu. Významnost a charakter editací posuzuje na základě vlastního uvážení byrokrat, který v případě možné uzurpace následně požádá o přejmenování stevardy.

Nedospěje-li se k dohodě na novém jméně, přejmenování se provádí na tvar Wikipedista:<jméno> (uzurpováno) a zaznamená se do archivu jako uzurpace.