pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:Vandal
  WP:VAN

Vandalismem ve Wikipedii rozumíme příspěvek, smazání nebo změnu obsahu úmyslně poškozující Wikipedii. Obvyklým případem je vkládání nadávek, nahrazování obscénnostmi nebo úplně nesouvisejícím obsahem. Za vandalismus nepovažujeme žádnou úpravu učiněnou s dobrou vůlí encyklopedii vylepšit, byť třeba porušuje zvyky a vypadá podezřele. S vandalismem by zejména nemělo být zaměňováno nováčkovské testování. Například pokud uživatel z dosud neznámé IP adresy vloží do náhodného článku „ahoj“, nejedná se zřejmě o vandalismus. Takovou úpravu je potřeba odstranit a nováčka upozornit, že k pokusům je vyhrazeno pískoviště.

Vandalismus poškozuje Wikipedii

Vandalismus je závažným porušením pravidel Wikipedie.

Typy vandalismu

Běžnými formami vandalismu jsou:

Dětinský vandalismus
Vymazání obsahu stránky, přidání nějakého „výkřiku do tmy“ a podobně.
Hloupé vtípky
Vkládání hoaxů nebo věrohodně znějících nesmyslů (někdy může být obětí vtípku i ten, kdo článek vložil).
Lstivý vandalismus
Vandal se snaží budit dojem seriózních editací, ale přitom do encyklopedie záměrně přidává nepravdivé údaje či nesmysly. Tento druh vandalismu se často projevuje nenápadným přepisováním dat či přidáváním nepravdivých informací do již existujících textů. Mnohdy je navíc kryt jinými opravdu seriózními editacemi ze strany dotyčného vandala.
Vandalismus formou přesouvání stránek
Vandal přesouvá již existující stránky na nová místa s nesmyslnými či urážlivými jmény. Tato forma vandalismu je nebezpečná v tom, že proti ní může účinně zasáhnout pouze správce.
Spam
Vkládání nesouvisejících vnějších odkazů za účelem propagace odkazované stránky.
VandalBot
Automatizované vkládání spamu nebo ničení článků pomocí skriptu (robota). Obvykle zasahuje desítky až stovky článků a různé jazykové verze Wikipedie.
Napadání uživatelských stránek
Tento druh vandalismu je zaměřen na uživatelské stránky přispěvatelů a jsou v něm nejčastěji obsaženy urážky napadeného. Jedná se o určitý druh pomsty za nějaké jednání oběti.

Co není vandalismus

Je mnoho způsobů chování, které vypadají podobně, ale řeší se jinak:

 • Pokusy nováčků – je potřeba navrátit do původního stavu, na diskusní stránku autora umístit vysvětlení.
 • Porušení nezaujatého úhlu pohledu (NPOV) – není vždy snadné nezaujatý úhel pohledu dodržovat, a noví uživatelé si existenci tohoto pravidla nemusí vždy uvědomovat. Postup řešení je uveden na stránce Wikipedie:Příručka pro aplikaci NPOV.

Prostředky zabraňující vandalismu

 • Zamknutí stránky: pokud je na nějaké stránce vandalismus příliš častý, může být uzamknuta, aby ji nemohli editovat neregistrovaní a noví uživatelé. Právo uzamknout stránku mají jen správci.
 • Zablokování vandala: účet nebo IP adresa, ze které je prováděn vandalismus, může být zablokována správcem. Účet může být zablokován natrvalo (s časem vypršení do odvolání), zvláště když z něho nejsou prováděny žádné užitečné editace. IP adresy mohou patřit více uživatelům (jiným z nich můžou být třeba prováděny seriózní editace), a proto se nikdy nezablokovávají natrvalo (s časem vypršení do odvolání).

Šablony

Na diskuzní stránky uživatele se vkládají šablony, které ho mají upozornit na nevhodné chování:

 • {{subst:Experimenty}} – vandalismus, první upozornění
 • {{subst:Experimenty-o}} – vandalismus, první upozornění, odstraňování obsahu
 • {{subst:Experimenty-u}} – vandalismus, první upozornění, bezdůvodné odstraňování urgentních šablon
 • {{subst:Experimenty2}} – opakovaný vandalismus i přes upozornění, přidávání nesmyslů
 • {{subst:Experimenty2CV}} – opakovaný vandalismus i přes upozornění, vkládání textů porušujících autorská práva
 • {{subst:Experimenty2o}} – opakovaný vandalismus i přes upozornění, odstraňování obsahu
 • {{subst:Experimenty2u}} – opakovaný vandalismus i přes upozornění, bezdůvodné odstraňování urgentních šablon
 • {{subst:Experimenty3}} – opakovaný vandalismus i přes mnohá upozornění, přidávání nesmyslů. Poslední varování
 • {{subst:Experimenty3o}} – opakovaný vandalismus i přes mnohá upozornění, odstraňování obsahu. Poslední varování
 • {{subst:Experimenty3u}} – opakovaný vandalismus i přes mnohá upozornění, bezdůvodné odstraňování urgentních šablon. Poslední varování
 • {{subst:Spam}} – vkládání nesouvisejících odkazů (v češtině)
 • {{subst:Vtip}} – vkládání vtipů
 • {{subst:Multispam}} – vkládání nesouvisejících odkazů (v několika jazycích)
 • {{subst:KomentářPOV}} – vkládání komentářů porušujících NPOV
 • {{subst:KomentářPOV2}} – opakované vkládání komentářů porušujících NPOV, důraznější upozornění
 • {{subst:Malá editace}} – označování velkých editací za malé
 • {{subst:Osobní útoky}} – osobní útoky

Výše uvedené šablony neslouží pro upozorňování na chyby nováčků, učiněné v dobrém úmyslu. K tomu slouží tyto šablony:

 • {{subst:Pískoviště}} – odkaz na Wikipedie:Pískoviště
 • {{subst:Nevýznamná osoba}} – vytváření článků o encyklopedicky nevýznamných osobách
 • {{subst:Experimenty0}}– informace o smazání uživatelem smazaného příspěvku, který byl psaný nevhodným, ale nevandalizačním stylem
 • {{subst:Experimenty0B}}– informace o smazání uživatelem vytvořené stránky, která byla napsána nevhodným, ale nevandalizačním stylem

Šablony je vhodné vkládat pomocí subst, aby při změně jejich textu nebyl uživatel překvapen, proč se změnila zpráva na jeho diskusní stránce.

Související články