Dobrý den, nepřidávejte prosím do Wikipedie obsah propagačního charakteru ani odkazy na své soukromé stránky, e-shopy či stránky, se kterými jste spojeni. Wikipedie není prostředkem pro propagaci či reklamu ani pouhou sbírkou externích odkazů. Rozšiřování encyklopedického obsahu na základě věrohodných zdrojů je však samozřejmě vítáno. Děkuji za pochopení.

Možnosti vložení

  • {{subst:Spam}}, normální vložení česky
  • {{subst:Spam|kód}}, normální vložení v jiném jazyce (en, pl, ru, tr, zh)
  • {{subst:Spam|název_článku_1|název_článku_2}}, vložení česky s přidáním editovaného/ých článku/ů