pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Vkládání podpisu

Podpis slouží k jednoznačné identifikaci diskutujícího na Wikipedii, pomáhá orientaci v diskusích a usnadňuje vzájemnou komunikaci. Jako takový má splňovat několik zásadních kritérií.

Podpis se vkládá čtyřmi vlnovkami nebo příslušným tlačítkem. V hlavním prostoru se autoři nikdy nepodepisují, v diskusích je to naopak nutné.

Pokud častěji vystupujete v diskusích na české Wikipedii, věnujte, prosíme, tomuto doporučení zvýšenou pozornost.

Co podepisovat

editovat

Povinně se podepisují příspěvky na diskusních stránkách. Naopak editace článků se nikdy nepodepisují, editoři obsah článku nevlastní, k ukládání informací o autorech článku slouží historie stránky. Zpravidla se nepodepisují ani ostatní nediskusní stránky, výjimkou mohou být například odůvodněné případy na stránkách Wikiprojektů.

Funkce podpisu

editovat

Podpis má:

 1. jednoznačně identifikovat uživatelské jméno podpisujícího se,
 2. usnadňovat zobrazování diskusí a orientaci v nich a
 3. usnadňovat vzájemnou komunikaci.

Vložení podpisu

editovat

V editoru wikikódu podpis vložíte napsáním čtyř vlnovek (~~~~) nebo kliknutím na tlačítko   podpis v záhlaví editační stránky (vizte obrázek). Při uložení se čtyři vlnovky nahradí vaším podpisem, který sestává z uživatelského jména (s odkazem na vaši uživatelskou stránku a diskusi) a časového razítka – časem a datem uložení editace. Díky podpisu tak každý uvidí, kdo a kdy příspěvek napsal.

Tři vlnovky (~~~) vloží podpis bez data, pět vlnovek (~~~~~) vloží jen časové razítko, čtyři vlnovky vloží oboje.

ve Ve vizuálním editoru (který se v diskusích používá zřídka) lze podpis vložit kliknutím na menu „Vložit“ na hlavní nástrojové liště a po odkrytí dalších možností kliknutím na „Více“ výběrem funkce „Váš podpis“.

Nové diskusní nástroje, dostupné od roku 2020, příspěvky podepisují automaticky, vkládat na jejich konec čtyři vlnovky tedy není nutné.

Alternativní podpis

editovat

Pokud chcete, aby Váš podpis (kterým systém nahradí čtyři vlnovky) měl jinou než obvyklou podobu, můžete si v uživatelském nastavení zvolit alternativní podpis, který se bude používat v diskusích místo vašeho uživatelského jména (podle kterého se jmenuje vaše uživatelská stránka ve jmenném prostoru Wikipedista).

Podpis lze se znalostí kódu wiki využívat i k začleňování důmyslnějších odkazů. Ve svém nastavení si můžete zvolit, že budete používat neupravený podpis, do kterého pak můžete vkládat i wikiodkazy a formátování. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, MediaWiki z vašeho podpisu automaticky vyrobí odkaz na vaši uživatelskou a diskusní stránku.

Jaký podpis zvolit

editovat

Podpis

 1. má obsahovat zvolené uživatelské jméno na české Wikipedii, případně jen mírně upravené, ale přesto musí zůstat snadno a jednoznačně spojitelný s uživatelským jménem,
 2. má být složen ze znaků běžně známých českým mluvčím,
 3. nemá být delší než 20 znaků (nepočítaje časové razítko) a jeho kód nemá být delší než 100 znaků,
 4. nemá obsahovat obrázky, jinou grafiku a pseudografiku (blikání, barvy, více řádků, odlišný font apod.),
 5. nemá využívat stylů,
 6. z převážné části má obsahovat odkaz na uživatelskou stránku podepisujícího se a nejvýše jeden, výjimečně dva další odkazy na stránky projektů Wikimedia, které usnadní komunikaci s uživatelem (např. na diskusní stránku podepisujícího se nebo odkaz na jeho používanější účet na cizojazyčné Wikipedii; odkazy vně projektů Wikimedia jsou zcela nevhodné),
 7. nemá narušovat tok diskuse (například použitím tagů <br />),
 8. má být snadno odlišitelný od zbytku příspěvku, ale nemá odvádět od něj pozornost, a
 9. nemá obtěžovat druhé uživatele.

Vkládejte svůj podpis přímo za svůj příspěvek v diskusi, anebo pokud to pomůže čitelnosti, napište ho na následující řádek a odsaďte ho stejně jako příspěvek.

Buďte vstřícní k nováčkům a zejména k cizojazyčným uživatelům, kteří přispějí pouze v jedné nebo několika málo diskusích, a navíc třeba jen anglicky. Pokud ale přispíváte do diskusí častěji, vezměte si toto doporučení k srdci. Snažte se předcházet případným obtížím v komunikaci.

Ideální podpis

editovat

Jako podpis je ideální uživatelské jméno v nezměněné podobě, které v úplně nejlepším případě obsahuje pouze jméno nebo přezdívku uživatele, se kterou dokáže běžný český mluvčí snadno pracovat. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům. Mějte na mysli, že pracujete na společném projektu s mnoha různými lidmi, kteří nemusí vůbec mít pochopení pro vaši zálibu v korejštině, barvičkách nebo HTML. Na projektu pracují lidé všech generací, mnoha různých profesí a zaměření. Je důležité, aby se všichni snadno domluvili. Podpis v diskusích není vhodné místo pro sebeprezentaci.

Nejčastěji je nejlepší podpis ten, který k dobře zvolenému uživatelskému jménu vytvoří automaticky MediaWiki.

Problematické podpisy

editovat

Problematické jsou zejména podpisy, které jsou

 1. nesrozumitelné českému mluvčímu nebo se kterými bude mít český mluvčí při práci problémy,
 2. příliš dlouhé,
 3. podpisy bez odkazu na diskusi uživatele,
 4. nepřehledné a/nebo
 5. matoucí podpisy.

Nepodepisujte se pomocí šablon ani je ve svém alternativním podpisu nevyužívejte.

Od roku 2020 je požadováno, aby uživatelský podpis obsahoval odkaz na uživatelovu stránku, diskusní stránku nebo seznam jeho příspěvků na témže projektu (tedy alespoň jedno z toho) a neobsahoval špatně uzavřené HTML značky a specifickou syntaxi umožňující pozdější změnu podpisu u již podepsaného příspěvku. Podpisy, které požadavky nesplňují, nebude možné používat. Automaticky generovaný podpis požadavky splňuje. Pro další podrobnosti vizte mw:New requirements for user signatures.

Související stránky

editovat