Wikipedie:Žádost o opatření

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ŽOO

Žádost o opatření je způsob jak požádat Arbitrážní výbor české Wikipedie o nějaké opatření bez zahajování arbitráže, typicky ve věci sporu mezi wikipedisty nebo omezení činnosti problematického uživatele. Žádost o opatření by měla obsahovat návrh opatření, které by podle vás měl výbor schválit, a zdůvodnění vysvětlující, proč by to měl dělat. Arbitři preferují zdůvodnění, která jsou pochopitelná a podložená důkazy.

Arbitrážní výbor může žádost o opatření:

 • schválit: Pokud s nějakým návrhem souhlasí alespoň polovina členů výboru, stává se tento návrh platným opatřením.
 • schválit v alternativním znění: Kdokoli může navrhnout varianty opatření, výbor může některá z nich schválit místo původního návrhu či jako jeho doplněk.
 • odmítnout: Výbor se může explicitně rozhodnout, že opatření neschvaluje, a své stanovisko případně zdůvodnit.
 • ignorovat: Pokud výbor nedospěje k rozhodnutí, nebo se žádostí nezabývá vůbec, doporučuje se, aby k ní před archivací poskytl stanovisko alespoň jeden jeho člen.

Pro určení výsledku hlasování výboru při schvalování a pro posouzení podjatosti arbitrů se obdobně použijí ustanovení pravidel pro arbitráž.

Žádosti

editovat
Novou žádost můžete založit vyplněním názvu do následujícího pole a vyplněním editačního okna s předpřipravenou šablonou, které se po odeslání objeví. Na tuto stránku vložte odkaz na vzniklý dokument. Po založení žádosti na ni upozorněte všechny přispěvatele, kterých se navržené opatření týká. Pokud u nějaké žádosti uplyne 14 dní od posledního diskusního příspěvku, aniž by výbor dospěl k rozhodnutí, putuje žádost do archivu. Žádosti, k nimž se výbor nebude vyjadřovat, mohou jeho členové archivovat i před touto lhůtou.

Příklad

editovat

Návrh opatření

editovat

Uživatel Wikipedista:Zlobivý má zakázáno používat více jak jednoho revertu za 24 hodin, a články o Klatovsku nesmí editovat zcela.

Zdůvodnění

editovat

Dlouhodobé revertovací války Zlobivého už všem jdou na nervy, vizte například historii článků Pačejov-nádraží, Stříbrné Hory (Nalžovské Hory) nebo Homosexualita v drážní dopravě. Za tyto prohřešky již byl opakovaně blokován, ale ve své činnosti neustává. --Velký modrák 14. 3. 2010, 18:21 (UTC)

Projednávané žádosti

editovat

Schválená opatření

editovat
vkládejte jako odkazy na podstránky se žádostmi a doplňte odkazy stručným shrnutím
 • PetrS. a W.Rebel – Zákaz vzájemného přispívání na osobní diskusní stránky, zákaz vzájemného diskutování, zákaz vzájemných revertů, zákaz editování stejné stránky do 48 hodin po editaci druhého wikipedisty → Platnost opatření vypršela.
 • Žádost o opatření vůči W. Rebelovi za vedení sporu právní cestou – Uživatel W.Rebel má zakázáno účastnit se jakkoli všech diskusí a komunitních procesů na Wikipedii. Při porušení tohoto zákazu bude W.Rebel zablokován libovolným správcem na libovolně dlouhou dobu. Toto opatření a jeho následky platí do doby, kdy W.Rebel doloží arbitrážnímu výboru, že přestal podnikat právní kroky vůči jiným wikipedistům ve věcech týkajících se editování Wikipedie. Poznámka: Toto opatření se týká všech jmenných prostorů i shrnutí editace. Platné od 18. prosince 2011 do odvolání.
 • Rozhodnutí ve sporu Danny B. vs. Juan a obecná formulace doporučení postupu při zveřejňování osobních údajů – V záležitosti zveřejnění osobních údajů Dannyho B. Arbitrážní výbor konstatuje, že v rozmezí projednávání běžné žádosti o opatření nemůže tuto věc posoudit a porušení pravidel ani potvrdit, ani odmítnout. Dále Arbitrážní výbor doporučuje komunitě, aby si určila postupy, které by regulovaly postupy skrývání editací dozorcem (oversightem) a dohled nad nimi. Ve věci podnikaných právních kroků Arbitrážní výbor ukládá Dannymu B. zákaz editace Wikipedie do odvolání. Arbitrážní výbor zákaz odvolá v okamžiku, kdy mu Danny B. prokáže uzavření právní věci, která započala jeho právními kroky. → Zrušeno v žádosti o zrušení zákazu editace pro Dannyho B.
 • DeeMusil – Zákaz vzájemného přispívání na osobní diskusní stránky, zákaz vzájemného diskutování, zákaz vzájemných revertů, zákaz editování stejné stránky do 48 hodin po editaci druhého wikipedisty – platné do odvolání pro uživatele DeeMusil a G3ron1mo. → Zrušeno v žádosti o arbitráž G3ron1mo versus DeeMusil
 • Vbhubeny – Byl vyzván, aby se věnoval tvorbě encyklopedie, jinak bude zabráněno jeho diskusím; po upozornění může být zablokován nejprve maximálně na týden, později maximálně na týden nebo na dvojnásobek předchozího bloku. → Zrušeno v Wikipedie:Žádost o opatření/Revize některých starších opatření u neaktivních wikipedistů
 • Zveřejňování osobních údajů wikipedistou KirkemKirkzakázáno 1 rok editovat českou Wikipedii a natrvalo zakázáno zveřejňovat identitu wikipedistů, kteří mu k tomu nedali souhlas, a to jak na Wikipedii, tak mimo ni. → Platnost první části opatření vypršela.
 • Zákaz vzájemného vyjadřování k osobě - Lenka64 a OkinoLenka64 má natrvalo zakázány osobní útoky a nezdvořilosti vůči jinému wikipedistovi v souvislosti s činností na Wikipedii. V případě porušení tohoto zákazu může být blokována až na dvojnásobek délky předchozího bloku, přičemž poprvé nejdéle na týden. Dále se wikipedistce Lence64 zakazuje vyjadřovat se k editacím wikipedisty Okina, kromě Nástěnky správců a míst k tomu určených (a i tehdy slušně). Za porušení zákazu může být blokována nejprve na týden, při dalších porušeních na dvojnásobek předchozího bloku. Zákaz platí po dobu jednoho roku. → Platnost druhé části opatření vypršela.
 • Proton PostProton Post má do odvolání zcela zakázáno editovat českou Wikipedii.
 • Tompecina – Bylo zrušeno opatření Prostor pro Tompecinovu kritiku.
 • Tematické omezení pro uživatele Zbrnajsem – Byl vyzván, aby omezil počet diskusních příspěvků a změnil způsob vedení diskusí.
 • Biedronka CZ – Má zakázáno dopouštět se osobních útoků a nezdvořilostí, za což může být zablokován poprvé až na dva měsíce a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Dále má zakázáno používat loutkové účty, přičemž při porušení zákazu může být loutkový účet zablokován na neurčito a hlavní účet poprvé až na týden a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Zákaz platí po dobu dvou let. (+Biedronka CZ/Obcházení bloku) → Platnost opatření vypršela.
 • Wikipedista:Toma646Toma646 má zakázáno dopouštět se útoků či nezdvořilostí (zrušeno v revizi dříve přijaté ŽoO Toma646), za což může být zablokován poprvé až na 4 dny a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Dále má povolen jen 1 revert za 24 hodin, při překročení může být zablokován až na 1 den a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Zákazy platí po dobu 1 roku. Dále je napomínán, aby dodržoval pravidla WP:Věrohodné zdroje a WP:Žádný vlastní výzkum. Uživatel BobM je napomínán, aby komunikoval slušně a s rozvahou a důsledně vysvětloval své kroky.
 • Wikipedista:Toma646 (2)Toma646 má do odvolání zakázáno editovat českou Wikipedii. Jím vytvořené články (z loutkových účtů a IP adres) by měly být mazány a jeho editace revertovány. Tímto opatřením byla nahrazena dříve přijatá opatření Wikipedista:Toma646 a Revize dříve přijaté ŽoO Toma646.
 • Omezení revertů pro uživatele ZbrnajsemZbrnajsem má jeden rok zákaz použít více než jeden revert v průběhu 24 hodin. Wikipedista:Zbrnajsem má dále šest měsíců zákaz editovat články a diskuse o politicích a politice s výjimkou svého uživatelského prostoru a jmenného prostoru Wikipedie. – částečně revidováno, převedeno do podmínečné formy. → Platnost opatření vypršela.
 • Wikipedista:NadvšenecNadvšenec má zakázáno vytvářet články obsahující méně než 8 vět. Dále má zakázáno vytvářet rozcestníky o méně než třech významech nebo odkazující na články s různými názvy. → Platnost opatření vypršela.
 • Nadvšenec (2)Nadvšenec smí jako subpahýl označit maximálně 1 článek během 24 hodin, a to jen takový, který předtím nejméně měsíc figuroval na seznamu příliš krátkých článků a splňuje podmínky pro označení za subpahýl. → Zrušeno v žádosti o zákaz editace pro uživatele Nadvšenec.
 • Chalupa vs. Bazi – Zákaz vzájemného přispívání na diskusní stránky, zákaz komentovat osobu toho druhého, zákaz reagovat přímo nebo nepřímo na příspěvky toho druhého. Účast v debatě na stejném místě je povolena, pokud bude dodržen zákaz vzájemné interakce. Platnost do odvolání (revize možná nejdříve 11. 7. 2017) → Nahrazeno přísnějším opatřením v /Revize opatření Chalupa vs. Bazi
 • PaluWikipedista:Palu má zakázáno provádět přesuny nepřechýleného článku na přechýlenou podobu a obráceně bez návrhu v diskusi, ke kterému není námitek, anebo byly vyvráceny. Palu má v rámci jednoho článku zakázáno použít více než jeden revert v průběhu 24 hodin s výjimkou revertu porušení autorských práv, vandalismu anebo vlastních příspěvků. Palu má zakázáno přenášet diskuse na další místa, není-li k tomu explicitně vyzván. Přenášením diskuse se rozumí založením diskuse na stejné či blízce související téma, na jiném místě. Pokud je však diskuse založená jiným uživatelem, diskuse se zúčastnit smí. Výjimku v tomto opatření tvoří upozornění na probíhající diskusi jinde, popřípadě žádost o zásah funkcionáře, jde-li o akci, kterou může provést pouze tento funkcionář. Výjimku z tohoto opatření také tvoří Žádost o komentář, a to v plném rozsahu. → Platnost opatření vypršela.
 • Palu vs. Bazi – zákaz hodnocení mezi Bazim a Paluem, v případě, že by jedna strana opatření porušila a byla za to blokována více, než třikrát, vedle toho se Bazimu a Paluovi zakazuje vzájemně přispívat na diskusní stránky a jakkoliv vzájemně reagovat na své příspěvky. → Platnost opatření vypršela.
 • AweweweAwewewe smí na české Wikipedii používat pouze jediný účet. Výjimkou jsou robotické alternativní účty. I tyto účty ale musí Awewewe veřejně uvést na své uživatelské stránce a oznámit je Arbitrážnímu výboru. Zároveň musí na uživatelské stránce těchto robotických účtů uvést, že je ovládá. Platnost dva roky. → Uživatel zablokován do odvolání jako loutkový účet.
 • Fanoušek kopanéFanoušek kopané smí na české Wikipedii používat pouze jediný účet. Výjimkou jsou robotické alternativní účty. I tyto účty ale musí Fanoušek kopané veřejně uvést na své uživatelské stránce a oznámit je Arbitrážnímu výboru. Zároveň musí na uživatelské stránce těchto robotických účtů uvést, že je ovládá. Platnost dva roky. Výslovný zákaz osobních útoků (dva roky). Výslovný zákaz porušení autorského práva (do odvolání). → Uživatel zablokován do odvolání.
 • 178.255.168.53 – Uživateli využívající k editaci Wikipedie IP adresu 178.255.168.53 se do odvolání zakazuje měnit číselné údaje bez doložení.
 • Zákaz editovat českou Wikipedii pro uživatele Nadvšenec (2)Nadvšenec má zakázáno vkládání urgentních i neurgentních šablon řadících stránky do některé z údržbových kategorií odkazovaných ze stránky Wikipedie:Údržba. Platnost dva roky. Uživatel je rovněž vyzván, aby se vyhýbal editacím, především hromadným, které z jazykového, technického nebo obsahového hlediska vyžadují zásah jiných wikipedistů, aby byly uvedeny do souladu s pravidly a standardy Wikipedie. Zejména se vyzývá, aby určitých editací zanechal, napravil je nebo odpovídajícím způsobem přizpůsobil, pokud je jinými wikipedisty upozorněn na to, že dané editace zásah třetích osob vyžadují. → Platnost části opatření vypršela.
 • AuvajsAuvajsovi se výslovně a natrvalo zakazuje osobně útočit; Auvajsovi se rok od schválení zakazuje hodnotit ostatní wikipedisty. → Platnost části opatření vypršela.
 • Revize některých starších opatření u neaktivních wikipedistů – Byla zrušena některá starší opatření.
 • Zákaz samostatného zakládání článků wikipedistou Adam8768 – Zákaz samostatného zakládání článků → Platnost opatření vypršela.
 • Revize opatření Chalupa vs. Bazi – Úplný zákaz interakce Baziho s Chalupou a obráceně, povinnost pro Chalupu předkládat návrhy článků týdne přes prostředníka
 • Adámoz – Zákaz samostatného zakládání článků → Zrušeno následným opatřením (Xanthan1)
 • Kirk – Kirkovi se zakazuje vkládat informace nepodložené věrohodnými zdroji a rovněž se mu zakazuje zneužívat shrnutí editace. → Uživatel zablokován do odvolání.
 • Indef blok udělený správcem Kacirem wikipedistovi Kirkovi – Blok byl rozhodnutím AV zrušen.
 • Xanthan1 – Zákaz alternativních účtů (včetně zákazu bota), při porušení opatření následuje zákaz editace do odvolání. Roční zákaz editace (od 17. 7. 2020) s možným restartem při pokračování stejného stylu přispívání. Po druhé reaktivaci opatření (tzn. po třech ročních zákazech editace) nebo při prokazatelném obcházení opatření z loutkových účtů se vyslovuje zákaz editace do odvolání. → Platnost části opatření vypršela.
 • David6679Kolegovi, který ovládá účet David6679, se na rok zakazuje editovat Wikipedii. V případě porušení zákazu pomocí prokázané loutky se lhůta restartuje. Kolegovi se do odvolání zakazuje používat alternativní účty (včetně bota). → Platnost části opatření vypršela, uživatelský účet David6679 zablokován do odvolání.
 • Tematické omezení pro uživatele Pavel Fric – Kolega Pavel Fric má dovolen 1 revert denně (dva roky) a nejvýše tři příspěvky denně (max. velikost příspěvku 5 000 bajtů) na jedné diskusní stránce (dva roky). Kolega má zákaz editace článků Morava a Moravská vlajka (dva roky) a na jeden rok má zákaz editace diskusních stránek článků Morava a Moravská vlajka. → Platnost opatření vypršela.
 • Chrzwzcz (2) – Kolega Chrzwzrz je povinen – v souladu s předchozím opatřením – prodiskutovávat změny týkající se sjednocování, ale nesmí vyhodnocovat konsens. Pokud nikdo nevyhodnotí závěr diskuse, tak za týden od posledního příspěvku v diskusi kolega požádá o vyhodnocení konsensu na Nástěnce správců. Nedodržení opatření je narušováním Wikipedie. Opatření platí jeden rok, v případě nedodržení se lhůta restartuje. → Zrušeno v revizi opatření Chrzwzcz 2
 • Zákaz loutkových účtů pro wikipedistu Auvajs – Kolegovi Auvajs se ukládá dodržovat (aplikovat na sebe) návrh závazného pravidla Loutkový účet resp. jeho verzi k 23. 8. 2020 do doby, než bude komunitou schváleno jako pravidlo. Toto opatření platí do odvolání nebo do schválení pravidla o LÚ, podle toho, co nastane dříve. Porušení tohoto opatření se klasifikuje jako narušování Wikipedie.
 • IvogusaUživateli Ivogusa vyslovuje Arbitrážní výbor roční zákaz editace (do 6. ledna 2022). Uživatel Ivogusa má povinnost dokládat informace, které vkládá do článků o jednotlivých dnech (1. leden–31. prosinec) a jednotlivých letech (2020 a ostatní), věrohodnými zdroji, publikovanými hodnověrnými vydavateli, pomocí standardního způsobu uvádění zdrojů (tzv. referencí) tak, aby tyto vkládané informace byly z těchto zdrojů ověřitelné. V případě porušení tohoto opatření může být uživatel Ivogusa poprvé zablokován až na 24 hodin, při opakovaném porušení tohoto opatření nebo při obcházení bloku až na dvojnásobek předchozího bloku. Usvědčené loutky a IP adresy obcházející opatření budiž blokovány. IP adresy maximální délkou stanovenou pro IP adresy, loutky do odvolání. Opatření platí do odvolání. → Platnost části opatření vypršela.
 • Hejhulák – Uživateli Hejhulák se zakazuje na rok editovat Wikipedii. Pokud v následujících dvou letech po skončení zákazu editace kterýkoliv správce vyhodnotí, že Hejhulák pokračuje v narušování Wikipedie, zákaz editace je automaticky prodloužen do odvolání. V případě prokázaného užívání loutkových účtů k obcházení opatření se rovněž vyslovuje zákaz editace do odvolání. → Uživatel zablokován do odvolání.
 • Whiny15Whiny15 nesmí čtyři roky používat žádný loutkový účet ani editovat nepřihlášený. V případě porušení (u editací omylem z IP adres v případě nepřiznání se k editaci) začíná zákaz editace na tři roky. V případě porušení se zákaz editace restartuje.
 • Petr1888Petr1888 má zakázáno vkládat automatické překlady a může zakládat maximálně 2 články denně. V případě pokračování nežádoucí činnosti může být zablokován na 1 týden, nejdéle však na 1 měsíc.
 • Zoner60Zoner60 má zakázáno přesáhnout 50 editací za den a též má zakázáno editovat jeden článek více než dvakrát za den. Kolegovi se zakazuje zakládat více než jednu stránku týdně ve jmenných prostorech Hlavní a Šablona. V případě porušení opatření může být uživatel Zoner60 zablokován na týden. V případě opakovaného porušení opatření může být zablokován na dvojnásobek předchozího bloku, nejdéle však na jeden rok. Opatření platí dva roky a v případě porušení se lhůta restartuje.
 • Whiny15 (revize) – Držiteli účtu Whiny15 se uděluje časově omezená výjimka z platného zákazu užívání loutkových účtů. Whiny15 si smí založit nový účet, který bude užívat pouze k vypracování úkolů souvisejících se studiem, jejichž povinným výstupem je publikace na Wikipedii. Studijní účet smí užívat do 31. 10. 2022 včetně. Whiny15 je povinen sdělit název účtu arbitrům a správcům. → Platnost opatření vypršela.
 • Whiny15 (návrh zákazu editace)Whiny15 má na půl roku zakázáno editovat českou Wikipedii. Při porušení může být zablokován až na rok. Pro vyjasnění případných pochybností upřesňuje Arbitrážní výbor opatření z 18. 9. 2021: Žádosti o přejmenování účtu Whiny15, a to i na jiných projektech nadace Wikimedia, se od této chvíle hodnotí jako pokus o použití loutkového účtu. → Platnost části opatření vypršela.
 • Craig BlackwellCraig Blackwell má zakázáno editovat článek Tomáš Etzler častěji než třikrát za tři měsíce. Každá souvislá změna textu musí být doložena nezávislým, netriviálním, důvěryhodným a ověřitelným zdrojem, a to i kdyby se jednalo o malé editace. Vlastní interpretace informací ze zdroje musí být psána encyklopedickým stylem a její vyznění nesmí být vůči osobě Tomáše Etzlera oproti zdroji více kritické. Při porušení může být zablokován až na půl roku, při opakovaném porušení až na dva roky.
 • TynakoTynako má zakázáno přejmenovávat kategorie, založit během jednoho kalendářního měsíce více než čtyři kategorie nebo čtyři šablony a založit více než jeden článek nebo jedno přesměrování nebo jeden rozcestník denně, ne však více než pět rozcestníků nebo pět přesměrování nebo pět článků týdně. Při porušení může být zablokována v rozsahu 1 týden až 1 měsíc.
 • Zákaz editace pro uživatele P,zitekP,zitek má zakázáno editovat českou Wikipedii. Opatření platí dva roky, při porušení se restartuje.

Archivované žádosti

editovat
Indikátory
  … schváleno, projednáno s přijetím nějakého opatření;   … zamítnuto, projednáno bez přijetí opatření ;   … nevyřešeno, staženo, neprojednáváno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
 •   Zoner60 – schváleno v alternativním znění
 •   Chrz – archivováno po více než 14 dnech od posledního diskusního příspěvku
 •   Whiny15 (revize) – schváleno v alternativním znění
2023
2024

Aktuálně platná opatření

editovat

Opatření, která ještě nevypršela, jsou na Wikipedie:Nástěnka správců/Opatření, tříděno dle uživatele.