pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Mediace je jednou z možností, jak dosáhnout pokojného řešení sporů mezi wikipedisty. Mediace – neboli zprostředkování – je procesem založeným na dohodě a dobrovolnosti.

Pokud na Wikipedii vedete vážné nebo dlouhodobé spory, obzvláště s jinými dlouhodobými aktivními přispěvateli, zvažte, zda se nepokusit spory urovnat s pomocí zprostředkovatele – obzvlášť, pokud jinak pomýšlíte vyvolat arbitráž.

Srovnání mediace a arbitráže editovat

Mediace Arbitráž
Je dobrovolná.
S mediací musejí souhlasit obě strany a samozřejmě též mediátor.
Je nedobrovolná.
O tom, kdo je účastníkem arbitráže rozhoduje arbitrážní výbor i proti vůli účastníka.
Výsledkem je jen to, k čemu obě strany dospějí a na čem se shodnou. Mediátor jim žádné řešení nemůže nařídit. Rozhodnutí arbitráže jsou autoritativní a závazná, i kdyby s nimi nesouhlasil žádný z účastníků arbitráže.
Mediace je neformální. Způsob a prostředí komunikace záleží na dohodě stran a zprostředkovatele (zprostředkovatelů). Arbitráž je formální proces přesně specifikovaný pravidlem.
V mediaci je možné zabývat se názory na Wikipedii, přístupy, myšlenkami. Výsledky arbitráže jsou založené na předložených důkazech.

Pokud jste ve sporu, mediace nemůže dopadnout „ve váš neprospěch“. Pokud přiznáváte svým protivníkům alespoň špetku dobré vůle a snahy Wikipedii pomoci, měli byste se s nimi zkusit dohodnout! A mediace je pouze prostředek, který Vám k tomu může pomoci.

Jak mediace probíhá editovat

Při mediaci se třetí neutrální strana – mediátor (česky zprostředkovatel) – snaží účastníkům napomoci k dosažení konkrétní dohody ve sporné věci.

Mediace nemá žádné formální metody, ale často lze najít některé společné rysy:

 • vyjasnění zájmů a cílů sporných stran
 • postupné přiblížení jednotlivých hledisek k objektivnějším, neutrálnějším formulacím
 • předložení několika možných řešení sporným stranám k posouzení
 • převedení výsledků diskusí do návrhu dohody (nejlépe v ucelené písemné podobě)
 • sestavení textu dohody

Je zřejmé, že vzhledem ke zvláštnímu charakteru procesu zprostředkování každý mediátor (prostředník) může používat svůj postup, který se může odlišovat od výše uvedeného schematu. Role prostředníka je jiná než role arbitra, protože prostředník pouze navrhuje řešení, kdežto arbitr ukládá povinnosti.

Nejlepším výsledkem mediace je, pokud se podaří ochránit jak obsah Wikipedie, tak účastníky. U obsahu je nejlépe, když článek dokáže obsáhnout informace či hlediska obou účastníků sporu. Zároveň je třeba zajistit smír mezi uživateli, aby strany sporu v budoucnu mohly spolupracovat i přes rozdílné názory na nějaké téma.

 • Mediace má dosáhnout toho, že lidé pracují společně a s radostí z vytváření stále lepších a lepších článků, a přitom osobně rostou díky schopnosti vzájemné spolupráce a nezaujaté výměny informací
 • To neznamená nutně vznik přátelství mezi účastníky rozporů, avšak nárůst vzájemné snášenlivosti a respektu k druhému je vítán.
 • Účelem mediace není stanovovat pravidla Wikipedie – pokud je předmětem sporu něco, co existující pravidla neřeší, spornou věc musí rozhodnout komunita jako celek.

Mediátor editovat

 • “Abys byl dobrým mediátorem, musíš být dobrým posluchačem.“
 • “Musíte naslouchat nejen tomu, co bylo řečeno, ale také tomu, co vyřčeno nebylo – to bývá často důležitější, než to, co lidé říkají.“
  Kofi Annan v dokumentárním filmu Center of the Storm od Davida Grubina, 2003

Mediátor – nebo i mediátoři, prostředníků může pracovat i skupina – pomáhá stranám sporu k dosažení smírného řešení. Podobně jako obsah Wikipedie je určen i pravidlem Co Wikipedie není, i roli mediátora je možná jasnější popsat negativně:

 1. Prostředník není arbitr. Nerozhoduje spory.
 2. Prostředník není emisar. Není úkolem prostředníka předávat zprávy mezi dvěma jednotlivci, kteří nejsou schopni spolu komunikovat. Pokud taková situace na začátku sporu existuje, prostředníci pracují na tom, aby nastolili vzájemnou důvěru a připravili půdu pro to, aby byla možná přímá komunikace.
 3. Prostředník není soukromý detektiv. Prostředníci nevykonávají „práci pro vás“, ani nevytvářejí kauzu proti někomu. Prostředníci budou zkoumat fakta, „která obklopují daný spor“ a pokusí se porozumět tomu, co každá ze stran hledá, a pokusí se určit, co by ukončilo spor.
 4. Prostředník není sociální pracovník. Prostředník bude spolupracovat s oběma stranami sporu, takže nemůže být něčím poradcem.
 5. Prostředník není advokát. Prostředník nebude stranit jedné straně sporu, nebo podporovat názor či žádost někoho proti jiné osobě.
 6. Prostředník není bezpečnostní služba. Prostředníci tu nejsou od toho, aby ochraňovali články, sledovali nevhodné chování, porušování pravidel Wikipedie... ani k sestavování jakýchsi hlášení o incidentech.

Prostředníci (mediátoři) editovat

Jako prostředníky je možné využít dobrovolníky nabízející se na stránce Wikipedie:Seznam prostředníků nebo kohokoli jiného (na kom se strany shodnou).

Prostředník je v prvé řadě „usnadňovatel“. Jeho úlohou je usnadňovat komunikaci mezi uživateli, zvláště v průběhu kontroverzních diskusí. Samozřejmě, kdokoli se může stát zprostředkovatelem, a to kdykoli a mezi kterýmikoli stranami – viz doporučení ve Wikietiketě, předposlední bod: „Moderujte příliš žhavé diskuse“.

Jak začít mediaci editovat

 1. Obraťte se na wikipedistu či wikipedisty, se kterými jste ve sporu a navrhněte jim, zda by zkusili mediaci.
 2. Pokud souhlasí, dohodněte se společně na prostředníkovi. Můžete využít wikipedisty, kteří se zapsali na seznam prostředníků, ale můžete se dohodnout i na někom jiném, jen se předem zeptejte, zda by souhlasil.
 3. K mediaci nelze nikoho donutit. Pokud se na pokusu o mediaci nebo na prostředníkovi neshodnete, budete muset využít nějakou jinou metodu řešení sporů.